MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 909         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

647. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

1.009. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

937. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit în grad de Cavaler

 

940. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

944. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

985. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

986. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

993. - Decret privind eliberarea din functie a unui procuror

 

994. - Decret privind numirea a doi membri în Adunarea reprezentantilor si a unui membru în Consiliul de administratie ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.349. - Hotărâre privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate

 

1.356. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale  “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al

art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 26 septembrie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Agentii economici - comercianti, persoane juridice, care nu îsi îndeplinesc în mod intentionat obligatiile asumate prin contract, vor sista orice plată reprezentând sporuri, cu exceptia celui de vechime, indemnizatii si premii pentru membrii consiliilor de administratie, directorii generali, directorii generali adjuncti, directorii si directorii adjuncti, precum si achizitii de bunuri mobile sau imobile care nu sunt necesare direct procesului de productie.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 647.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2002

pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri

pentru întărirea disciplinei contractuale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.009.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A. pct. II si III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 si I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Curtii Supreme de Justitie, pentru modul în care si-au îndeplinit atributiile si răspunderile în actul de justitie, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnilor:

- Gabriel Ionescu, presedintele Sectiei penale a Curtii Supreme de Justitie;

- Ion Tiucă, presedintele Sectiei civile a Curtii Supreme de Justitie;

- Theodor Mrejeru, presedintele Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Antoniu-Ioan Dragos Bărcănescu, presedintele Sectiei comerciale a Curtii Supreme de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2002.

Nr. 937.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A. pct. II si III si lit. B. pct. II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Consiliului Legislativ, pentru activitatea juridică deosebită depusă în vederea perfectionării cadrului legislativ românesc si pentru munca perseverentă si competentă în cadrul Consiliului Legislativ, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Sorin Gh. A. Popescu, presedintele Sectiei de evidentă oficială a legislatiei si documentare;

- domnului Nicolae Gh. Turcu, presedintele Sectiei de drept privat.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- doamnei Maria Melania N. Crăciun, sef Sector legislatie bugetară, fiscală si monetară;

- doamnei Niculina Benonica N. Vasilescu, sef Sector legislatie privind apărarea, ordinea publică si siguranta natională;

- domnului Mircea P. Preda, sef Sector legislatie privind autoritătile publice si analiză constitutională;

- doamnei Elena M. Manta, sef Sector evidentă oficială a legislatiei.

Art. 3. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Gheorghe T. Titiriscă, referent;

- doamnei Paulina M. Visineanu, sef de cabinet;

- doamnei Mihaela C. Zugravu, referent;

- doamnei Elena I. Răsturnoiu, sef de cabinet.

Art. 4. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

- domnului Stelian S. Eremia, referent;

- doamnei Maria I. Simionescu, referent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2002.

Nr. 940.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si lit. B pct. I, II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea presedintelui Curtii de Conturi, pentru activitatea meritorie si competenta profesională în exercitarea actului de control, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului profesor universitar doctor Petre Vasile Popeangă, vicepresedintele Curtii de Conturi;

- domnului Iordan Marin Anghel, presedintele Sectiei de control financiar ulterior la Curtea de Conturi;

- domnului Anastasiu Lazăr Crisu, procuror general financiar la Curtea de Conturi.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Paul Dionisie Miercan, consilier de conturi la Curtea de Conturi.

Art. 3. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei Maria Ioan Puia, grefier la Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti;

- doamnei Liliana Nită Lică, referent la Curtea de Conturi.

Art. 4. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei Constanta Lavinia Stefan Bogatu, grefier la Curtea de Conturi;

- doamnei Aurelia Constantin Gomoi, grefier la Curtea de Conturi;

- domnului Radu Alexandru Puia, operator masini de multiplicat la Curtea de Conturi;

- domnului Florian Gheorghe Barti, referent la Curtea de Conturi;

- doamnei Emilia Tudor Moise, referent la Curtea de Conturi.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

- doamnei Iuliana Vladimir Pocătilă, secretar stenodactilograf la Curtea de Conturi;

- doamnei Mihaela Cristina Ioan Soare, grefier la Curtea de Conturi;

- doamnei Gabriela Mihail Ciobanu, arhivar la Curtea de Conturi;

- domnului Cristian Emil Marinescu, operator calculator la Curtea de Conturi;

- doamnei Mariana Tache Zar, grefier la Curtea de Conturi.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 noiembrie 2002.

Nr. 944.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000, privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata activitate politică si parlamentară, pentru contributia deosebită avută în elaborarea Constitutiei si a unei legislatii moderne si democratice, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului senator Nicolae Văcăroiu, presedintele Senatului;

- domnului senator Alexandru Athanasiu;

- domnului senator Petre Roman;

- domnului senator Mircea Ionescu-Quintus.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul

Credincios în grad de Cavaler:

- domnului senator Dan-Mircea Popescu;

- domnului senator Ion Predescu;

- domnului senator Ghiorghi Prisăcaru;

- domnului senator Ion Solcanu;

- domnului senator Doru Ioan Tărăcilă.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- doamnei senator Norica Nicolai;

- domnului senator Mihai Ungheanu;

- domnului senator Attila Verestoy.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 985.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I, II si III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata activitate politică si parlamentară, pentru contributia avută în elaborarea Constitutiei si a unei legislatii moderne si democratice, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- domnul Valer Dorneanu, presedintele Camerei Deputatilor;

- domnul deputat Florin Georgescu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnul deputat Radu Ciuceanu;

- domnul deputat Viorel Hrebenciuc;

- domnul deputat Alexandru Lăpusan;

- domnul deputat Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz;

- domnul deputat Valeriu Stoica.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- doamna deputat Viorica Afrăsinei;

- doamna deputat Smaranda Dobrescu;

- doamna deputat Paula Maria Ivănescu;

- doamna deputat Monica Muscă;

- domnul deputat Ovidiu Cameliu Petrescu;

- domnul deputat Attila Varga;

- domnul deputat Gheorghe Tokay;

- domnul deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Consttutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 986.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 99 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia României, precum si al prevederilor art. 92 alin. 1 lit. a) si art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 241/2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 5 noiembrie 2002 se eliberează din functie, ca urmare a demisiei, domnul Dumitru Hagiu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galati.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 993.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea a doi membri în Adunarea reprezentantilor si a unui membru în Consiliul de administratie

ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 67 alin. (1) lit. b) si art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret domnul prof. dr. Alexandru Oproiu si domnul conf. dr. Coriolan Ulmeanu se numesc în calitatea de membri în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar domnul prof. dr. Constantin Popa se numeste în consiliul de administratie al aceleiasi institutii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 994.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei clasificate

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 lit. b) si h) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Principii

 

Art. 1. - (1) Serviciul Român de Informatii organizează si răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul României, a corespondentei ce contine informatii secrete de stat si informatii secrete de serviciu dintre autoritătile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat, precum si alte persoane de drept public ori privat, detinătoare de asemenea informatii, denumite în continuare unităti beneficiare.

(2) În aplicarea dispozitiilor alin. (1) Serviciul Român de Informatii realizează pe teritoriul României, prin unitatea specializată, sistemul de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, denumit în continuare sistem.

Art. 2. - (1) Conducătorii unitătilor beneficiare selectionează, numesc si pregătesc, din structura de securitate proprie, cel putin un delegat pentru executarea operatiunilor de transport, predare si primire a corespondentei clasificate.

(2) Delegatilor li se eliberează de către conducătorii prevăzuti la alin. (1) delegatii-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, corespunzătoare clasei si nivelului cel mai înalt de secretizare a informatiilor încredintate pentru transport, predare sau primire.

(3) Este interzisă eliberarea delegatiei, în cazul încredintării pentru transport, predare sau primire a corespondentei ce contine informatii secrete de stat, persoanelor care nu posedă certificat de securitate sau autorizatie de acces corespunzătoare.

Art. 3. - (1) Unitătile beneficiare care expediază sau primesc corespondentă clasificată sunt obligate să solicite în scris, unitătii specializate a Serviciului Român de Informatii, includerea în sistem.

(2) Cererea de includere în sistem cuprinde datele prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Parlamentul, Administratia Prezidentială, Guvernul, Consiliul Suprem de Apărare a Tării si ministerele se include în sistem din oficiu si sunt obligate să transmită în scris, unitătii specializate a Serviciului Român de Informatii, datele referitoare la adresă si la delegatii desemnati.

Art. 4. - Zilele si orele în care se realizează predarea-primirea între echipele de curieri militari si delegati a corespondentei clasificate se stabilesc de către unitatea specializată a Serviciului Român de Informatii, împreună cu unitătile beneficiare.

Art. 5. - Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei îsi pot organiza echipe de curieri militari sau politisti si puncte de colectare-distribuire proprii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 6. - În sensul prevederilor prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) sistem de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate - ansamblul resurselor umane si materiale, punctelor de lucru, punctelor de colectare-distribuire si traseelor de deplasare a echipelor de curieri militari, organizate într-o conceptie unitară de unitatea specializată a Serviciului Român de Informatii, în scopul asigurării între unitătile beneficiare, în conditii de sigurantă si operativitate, a circulatiei corespondentei clasificate;

b) corespondentă clasificată - documente sau materiale ce contin informatii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, introduse în plicuri, colete, genti, valize, containere sau alte asemenea dispozitive, pregătite pentru expediere;

c) colectare - activitate prin care o echipă de curieri primeste corespondenta clasificată de la expeditori pe un traseu de deplasare sau în punctele de colectare-distribuire;

d) distribuire - activitate prin care o echipă de curieri predă corespondenta clasificată la destinatari pe un traseu de deplasare;

e) protectie - sistem integrat de măsuri de natură juridică, procedurală si fizică, destinate:

- asigurării securitătii fizice a corespondentei clasificate pe timpul colectării, transportului, distribuirii si în punctele de lucru împotriva actiunilor de sustragere, deteriorare, distrugere, terorism si acces neautorizat;

- garantării predării corespondentei clasificate, exclusiv persoanelor autorizate să o primească;

- asigurării securitătii persoanelor destinatare împotriva oricăror actiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor postale;

f) control antiterorist - operatiune de verificare a corespondentei introduse în sistem din punct de vedere al existentei mijloacelor explozive, toxice, incendiare sau de altă natură, ce pun în pericol viata, integritatea fizică ori sănătatea persoanelor destinatare;

g) punct de colectare-distribuire - loc special amenajat, conform standardelor de protectie în vigoare, în care se realizează predarea-primirea, între o echipă de curieri si delegatii unitătilor beneficiare, a corespondentei clasificate;

h) punct de lucru - loc special amenajat, conform standardelor de protectie în vigoare, în care se execută operatiuni specifice de evidentă si manipulare a corespondentei clasificate: cartare, înregistrare, control antiterorist, pregătire pentru distribuire, întocmire a situatiei zilnice privind evidenta corespondentei clasificate tranzitate prin sistem, arhivare a borderourilor si condicilor de expeditie;

i) delegat - persoană împuternicită de conducătorul unitătii beneficiare să transporte, să predea sau să primească corespondentă clasificată;

j) echipă de curieri - subunitate înarmată, compusă dintr-un număr adecvat de militari sau politisti, care execută o misiune specială ce constă în colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate, pe un traseu de deplasare.

 

CAPITOLUL II

Colectarea, transportul, distribuirea si protectia

corespondentei clasificate

SECTIUNEA 1

Pregătirea pentru expediere a corespondentei clasificate

 

Art. 7. - (1) După înregistrare documentele si materialele clasificate destinate expedierii se împachetează în plicuri opace si rezistente la transport; plicurile voluminoase ce depăsesc greutatea de 500 g se leagă cu sfoară rezistentă, în sistem plasă.

(2) Corespondenta clasificată care datorită volumului nu poate fi introdusă în plicuri se expediază în colete.

Greutatea unui colet nu va depăsi 5 kg, cu exceptia cazurilor în care continutul nu poate fi divizat. Coletele se confectionează din hârtie rezistentă, se leagă cu sfoară în sistem plasă si se sigilează cu plumb sau ceară.

Corespondenta clasificată, sub formă de brosuri, se împachetează pe un singur rând, pentru prevenirea deteriorării ambalajului pe timpul transportului si manipulării.

(3) Pe plic/colet este obligatorie înscrierea următoarelor date: clasa/nivelul de secretizare, denumirea si adresa complete ale expeditorului si destinatarului, numărul de înregistrare si, dacă este necesar, mentiunea “Personal” urmată de rangul, functia, numele si prenumele persoanei respective.

(4) Dacă la denumirea expeditorului/destinatarului se utilizează indicativul numeric, se mentionează ca date de identificare: ministerul, indicativul numeric propriu-zis, localitatea si judetul unde se află unitatea respectivă.

(5) Plicul/coletul se transportă la destinatie într-un ambalaj exterior, securizat, care poate fi: o servietă, geantă, mapă sau container (sac) din pânză ori un alt asemenea dispozitiv, ce nu va depăsi greutatea de 20 kg si dimensiunile de 350 mm înăltime, 600 mm lungime si 350 mm lătime.

(6) În situatia în care un ambalaj exterior, de tipul celor mentionate la alin. (5), în care sunt introduse plicuri/colete adresate aceluiasi destinatar, constituie o singură trimitere, pe acesta se înscriu toate datele necesare operatiunilor de predare-primire.

(7) Când în ambalajul exterior sunt introduse plicuri/colete adresate mai multor destinatari, pe acesta nu se  inscriptionează clasa/nivelul de secretizare si nici mentiunea că trimiterea contine informatii clasificate.

(8) Datele ce se inscriptionează pe plic/colet sau, după caz, pe ambalajul exterior, se scriu clar, citet si fără modificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(9) Nu se primesc corespondenta clasificată împachetată în ambalaj metalic si nici trimiteri ce contin filme nedevelopate.

(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (9), cu aprobarea comandantului unitătii centrale specializate a Serviciului Român de Informatii, în situatii în care acest lucru se impune, sunt acceptate corespondente în ambalaje metalice, expedierea de filme nedevelopate sau a altor trimiteri postale, caz în care se fac mentiuni pe colet cu privire la continutul acestuia. Ambalarea si asigurarea acestor trimiteri se fac în prezenta sefului echipei de curieri militari.

Art. 8. - (1) Corespondenta clasificată se închide, se lipeste si se sigilează. Sigilarea plicurilor se efectuează prin aplicarea în locul punctelor de legătură a stampilei de expeditie sau a stampilei cu denumirea unitătii expeditoare, iar coletele, prin imprimarea unui sigiliu în plumb sau ceară la capetele înnodate ale sforii, astel încât să fie imposibilă despachetarea/scoaterea continutului fără violarea acestora.

(2) Documentele si materialele clasificate de nivel strict secret de importantă deosebită se împachetează separat si se înregistrează în borderouri distincte de celelalte categorii de corespondentă.

(3) Corespondenta clasificată ce se expediază în aceeasi zi la acelasi destinatar se introduce într-un singur ambalaj, împreună cu un borderou în care se înscriu numerele de înregistrare a documentelor împachetate. Pe plicul/coletul astfel rezultat, în locul numărului de înregistrare se scrie litera “B”, urmată de numărul borderoului, iar acesta precedat de litera “S” sau de numărul de zerouri corespunzător celui mai înalt nivel de secretizare atribuit documentelor continute.

(4) Când împreună cu un plic se expediază ca anexe ale acestuia unul sau mai multe colete, după numărul de înregistrare de pe plic se scrie numărul de colete. Pe colet se mentionează toate datele înscrise pe plic, iar în locul numărului de înregistrare se scrie “Anexă la nr. ...”. Dacă sunt mai multe colete, acestea se numerotează, iar în locul numărului de înregistrare se scrie “Anexa nr. ....... la nr. ......”.

(5) Stampilelor care imprimă denumirea EXPEDITIE si pastilelor pentru aplicarea sigiliilor li se atribuie numere de serie din evidenta specifică fiecărei unităti beneficiare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Predarea-primirea corespondentei clasificate

 

Art. 9. - (1) Predarea-primirea, între echipele de curieri militari si delegatii unitătilor beneficiare, a corespondentei clasificate se execută numai în punctele de colectare-distribuire.

(2) Predarea-primirea corespondentei clasificate, între curier si delegat, se face după ce acestia se identifică reciproc prin legitimare. Curierul prezintă legitimatia de serviciu si delegatia anume eliberată, iar delegatul, cartea/buletinul de identitate si delegatia corespunzătoare clasei/nivelului de secretizare a documentelor pe care le predă sau le primeste.

Art. 10. - (1) Corespondenta clasificată se predă, respectiv se primeste, pe bază de semnătură în borderou, conform formularului tipizat prevăzut în anexa nr. 4, întocmit în două exemplare, verificându-se numărul trimiterilor, concordanta dintre datele înscrise pe trimiteri si cele de pe borderou, integritatea ambalajului, stampilelor si sigiliilor aplicate. Exemplarul nr. 1 al borderoului însoteste corespondenta, iar exemplarul nr. 2 rămâne la unitatea expeditoare.

(2) Borderoul se completează clar, citet, fără modificări sau adăugări pe text, la toate rubricile. Corespondenta clasificată adresată de unitătile beneficiare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov destinatarilor aflati pe raza altor judete se înregistrează în borderouri distincte.

Art. 11. - (1) Corespondenta clasificată ce nu corespunde regulilor de pregătire pentru expediere prevăzute la art. 7 si 8 se refuză la primire, consemnându-se despre aceasta în borderoul aferent.

(2) În cazul în care, la predare, corespondenta clasificată transportată prezintă deteriorări ale ambalajului ori se constată violări sau urme de violare a stampilelor sau sigiliilor aplicate, se întocmeste proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. În situatia în care, după primire, o unitate beneficiară constată că trimiterea nu îi este destinată, o returnează imediat echipei de curieri. Seful unitătii specializate a Serviciului Român de Informatii în a cărei evidentă se află unitatea destinatară este obligat să dispună verificarea împrejurărilor în care s- au comis neregulile si să ia ori, după caz, să propună măsuri corespunzătoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Transportul corespondentei clasificate

 

Art. 12. - (1) Transportul corespondentei clasificate de către echipele de curieri militari se execută cu mijloace auto, feroviare, aeriene sau navale.

(2) Autovehiculele folosite pentru transportul corespondentei clasificate trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic si să asigure securitatea încărcăturii transportate.

(3) Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A. este obligată să pună la dispozitie unitătii specializate a Serviciului Român de Informatii, la cerere, contra cost, compartimente rezervate în vagoanele de călători pentru transportul echipelor de curieri militari si al corespondentei clasificate.

(4) În situatiile în care expedierea trebuie efectuată urgent, la cererea unitătii specializate a Serviciului Român de Informatii, societătile comerciale de transporturi aeriene române, precum si cele navale pun la dispozitie, contra cost, locuri rezervate pentru transportul echipelor de curieri militari si al corespondentei clasificate.

(5) În cazuri deosebite sau când nu pot fi folosite alte mijloace de transport, la cererea conducerii Serviciului Român de Informatii, Ministerul Apărării Nationale va asigura transportul fără plată al corespondentei clasificate si al  echipelor de curieri militari cu aeronave si cu alte mijloace de transport adecvate, aflate în administrarea acestuia.

Art. 13. - (1) Corespondenta ce contine informatii secrete de stat se transportă numai prin echipe de curieri militari.

(2) Corespondenta ce contine informatii secrete de serviciu poate fi transportată, în aceeasi localitate sau pe raza altei localităti, si prin personal propriu, autorizat de conducătorul unitătii beneficiare, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri si a regulilor interne stabilite, potrivit legii, pentru protectia informatiilor din această clasă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Protectia corespondentei clasificate

 

Art. 14. - (1) Punctele de lucru si cele de colectare-distribuire în care se gestionează corespondentă clasificată se amenajează conform standardelor de protectie în vigoare, în raport cu nivelul de secretizare a informatiilor pe care le contine.

(2) În toate etapele misiunii echipa de curieri militari adoptă dispozitive adecvate de pază si protectie a corespondentei clasificate, astfel încât aceasta să fie supravegheată în permanentă.

Art. 15. - (1) Pentru paza si protectia corespondentei clasificate, pe timpul colectării, transportului si distribuirii echipele de curieri militari pot face uz de armă în situatiile si în conditiile prevăzute de lege.

(2) În scopul prevenirii oricăror actiuni periculoase ce pot fi executate prin intermediul trimiterilor postale, unitatea specializată a Serviciului Român de Informatii execută controlul antiterorist al tuturor categoriilor de corespondentă care prezintă suspiciuni că ar contine materiale explozive, substante toxice ori de altă natură, ce pun în pericol viata, integritatea fizică sau sănătatea persoanelor destinatare.

 

CAPITOLUL III

Obligatii, răspunderi si sanctiuni

 

Art. 16. - Conducătorii unitătilor beneficiare sunt obligati:

a) să stabilească si să controleze respectarea măsurilor de protectie a corespondentei clasificate până la predarea si după primirea acesteia la/de la echipele de curieri militari;

b) să permită accesul în punctele de colectare-distribuire organizate în sediile proprii numai echipelor de curieri militari, delegatilor desemnati să efectueze predarea-primirea corespondentei clasificate si persoanelor abilitate cu sarcini de control;

c) să înlesnească echipelor de curieri militari aflate în misiune folosirea cu prioritate a mijloacelor de comunicatie de care dispun, pentru a lua legătura cu unitatea din care fac parte;

d) să sprijine echipele de curieri militari în cazul în care, din motive justificate, nu mai pot continua misiunea cu mijlocul de transport folosit.

Art. 17. - Conducătorii unitătilor beneficiare răspund de instruirea delegatilor proprii cu privire la asigurarea protectiei corespondentei clasificate pe timpul transportului la/de la punctele de colectare-distribuire si la efectuarea operatiunilor de predare-primire a acesteia, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei hotărâri următoarele fapte:

a) colectarea, transportul, distribuirea sau protectia corespondentei clasificate, în alte conditii sau locuri ori de către alte persoane decât cele prevăzute, după caz, la art. 1 alin. (2), art. 3, art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1) si art. 14 alin. (1);

b) nerespectarea de către conducătorii unitătilor beneficiare a obligatiilor prevăzute la art. 16;

c) introducerea în corespondenta clasificată a altor materiale care nu fac obiectul colectării, transportului, distribuirii si protectiei acesteia, de către echipele de curieri militari.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 19. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 18 se constată si sanctiunile se aplică de către conducătorii unitătilor beneficiare, pentru personalul propriu, si de către ofiterii desemnati din cadrul Serviciului Român de Informatii, pentru toate persoanele juridice sau fizice cu atributii pe linia activitătilor de colectare, transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, cu exceptia celor prevăzute la art. 5.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 18 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 20. - (1) Cheltuielile privind colectarea, transportul, distribuirea, protectia si controlul antiterorist al corespondentei clasificate, apartinând unitătilor beneficiare, se suportă de către Serviciul Român de Informatii.

(2) Cheltuielile necesare amenajării punctelor de colectare-distribuire în alte locuri decât sediile unitătilor Serviciului Român de Informatii se suportă de către unitătile beneficiare pentru a căror deservire se organizează.

(3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, la cererea persoanelor juridice si cu aprobarea directorului Serviciului Român de Informatii, unitatea specializată poate transporta documente si materiale neclasificate, contra cost, potrivit tarifelor convenite, iar sumele încasate se constituie venit la bugetul de stat.

(4) Corespondenta neclasificată elaborată de Parlament, Administratia Prezidentială, Guvern, Consiliul Suprem de Apărare a Tării, ministere, prefecturi si unităti din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si care circulă între acestea se colectează, se transportă, se distribuie si i se asigură protectia, fără plată, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

(5) La expedierea documentelor si materialelor neclasificate se întocmesc borderouri distincte; acestea se amba- lează si se transportă separat de corespondenta clasificată.

Art. 21. - (1) Unitatea specializată a Serviciului Român de Informatii acordă asistentă de specialitate delegatilor unitătilor beneficiare, la cerere, cu privire la colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasifi- cate.

(2) Pentru relatii asupra corespondentei clasificate expediate prin sistemul organizat de Servicului Român de Informatii unitătile beneficiare se pot adresa unitătii specializate în termen de cel mult 2 ani de la data expedierii.

(3) Condicile, borderourile si procesele-verbale întocmite în procesul de colectare, transport si distribuire a corespondentei clasificate se înregistrează, se păstrează si se distrug, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 22. - În caz de instituire a stării de urgentă, la declararea mobilizării, stării de război sau a altor situatii deosebite colectarea, transportul, distribuirea si protectia corespondentei clasificate se vor efectua potrivit normelor specifice elaborate de Serviciului Român de Informatii împreună cu institutiile prevăzute la art. 5.

Art. 23. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 24. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 426/1992 privind colectarea, transportul si distribuirea corespondentei secrete, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 august 1992.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Alexandru Farcas,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.349.

 

ANEXA Nr. 1

(Formular tipizat)

 

......................

(denumirea unitătii beneficiare)

Secret de serviciu

Nr. S/ ............... din ............

Ex. nr. .........

 

DELEGATIE

 

Prin prezenta împuternicim pe domnul/doamna ........................., posesor/posesoare al/a

Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria .............. nr. .................., să execute transportul, predarea si primirea corespondentei clasificate, din clasa ............., nivelul ..................... .

Se legitimează cu cartea/buletinul de identitate seria ......... nr. .............. .

Specimen de semnătură ............

 

Conducătorul unitătii,

L.S.

......................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

......................

(denumirea unitătii beneficiare)

Secret de serviciu

Nr. S/ ............... din ............

Ex. nr. .........

 

 

Către

UNITATEA MILITARĂ*) . . . . . . .

 

Rugăm să dispuneti includerea unitătii noastre, cu sediul în ..., str….  nr. ..., telefon …, în sistemul de colectare,  transport, distribuire si protectie a corespondentei clasificate, organizat de Serviciul Român de Informatii.

În calitate de delegati pentru predarea, transportul si primirea corespondentei clasificate apartinând unitătii noastre, au fost numiti:

1. ……. , născut(ă) în ….., judetul …….. la data de ..., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria …. nr. …., având functia de ……...

 

Specimen de semnătură .……………..

 

2. ………, născut(ă) în …, judetul …., la data de ..., posesor/posesoare al/a Certificatului de securitate/autorizatiei de acces seria  nr. ….., având functia de . ……

 

Specimen de semnătură ...

 

Propunem ca predarea-primirea corespondentei clasificate să se realizeze la sediul unitătii noastre, etajul .., camera …. sau la ….. În caz că nu poate fi satisfăcută propunerea noastră, acceptăm să ne prezentăm la un punct de colectare-distribuire stabilit de comun acord.

Mentionăm că vom asigura colectarea si distribuirea corespondentei clasificate pentru următoarele unităti subordonate:  ….

Ne obligăm să asigurăm accesul echipelor de curieri si al persoanelor abilitate cu sarcini de control din partea Serviciului Român de Informatii, să comunicăm în scris orice modificare privind denumirea sau adresa unitătii noastre, numele delegatilor împuterniciti, numărul de telefon, locul de predare-primire si, dacă se impune, scoatarea din sistem.

 

Conducătorul unitătii

…………………..

Seful structurii de securitate,

…………………………

 


*) Unitatea specializată a Serviciului Român de Informatii, în a cărei rază de responsabilitate îsi are sediul unitatea solicitantă.

 

ANEXA Nr. 3

(Model)

CLASA/NIVELUL DE SECRETIZARE

 

EXPEDITOR ……………….

Localitatea, judetul ..., str. ... nr.

 

DESTINATAR ...

Localitatea, judetul , str. … nr. ...

Dacă este necesar, mentiunea PERSONAL domnului/doamnei rangul, functia, numele si prenumele.

 

Nr. …………………………..


ANEXA Nr. 4

(Formular tipizat)

 

.........................

(Expeditor)

…………….

(Destinatar)

SERIA*)

 

BORDEROU Nr.**)

Ziua ..., luna ..., anul …..

 

Nr. crt.

Expeditorul

Destinatarul

Nr. de înregistrare  al corespondentei  si nr. anexelor

Semnătura

Ora

***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

. ………….

(Numele si prenumele)

. . ………

(Semnătura)

Primit

……….

(Numele si prenumele)

…………….

(Semnătura)

**


*) Formularul se înseriază de către fiecare unitate beneficiară si se leagă într-un carnet ce va contine, de regulă, 100 de file; se atribuie aceeasi serie la câte două file.

**) Numărul este format din: numărul propriu-zis, în ordine crescătoare în cadrul unui carnet, initialele numelui si prenumelui si un cod ale persoanei care întocmeste borderoul (de exemplu: Borderou nr. 13/B.G./134 din 20.02.2002).

***) Nu se folosesc mai multe rubrici la înregistrarea unei corespondente.

 

ANEXA Nr. 5

(Model)

……………..

(denumirea unitătii)

Se aprobă

PROCES - VERBAL Nr.

Ziua ..., luna ..., anul …….

 

Subsemnatii,…………………… , si ………………., am constatat că plicul/coletul cu nr. .………………..

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în  exemplare, din care:

exemplarul nr. 1 la: ……………………….(destinatar)

exemplarul nr. 2 la: ……………………….(expeditor)

exemplarul nr. 3 la: ……………………….(unitatea din care face parte curierul)

 

Întocmit

……………..

 

NOTĂ:

Procesul-verbal se anexează la borderoul în care este înregistrat plicul/coletul respectiv.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Societatea Comercială “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti, societate comercială pe actiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3, prin reorganizarea Institutului de Proiectări pentru Industria Usoară - I.P.I.U. Bucuresti, care se desfiintează.

Art. 2. - Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti este persoană juridică română care se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul propriu prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Capitalul social al Societătii Comercială “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti este de 1.460.405.000 lei, împărtit în 1.460.405 actiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, si se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Proiectări pentru Industria Usoară - I.P.I.U. Bucuresti pe baza situatiei financiare de la 30 iunie 2002.

(2) Predarea-preluarea activului si pasivului se face pe bază de protocol încheiat între Institutul de Proiectări pentru Industria Usoară - I.P.I.U. Bucuresti si Societatea Comercială “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti, finalizat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Capitalul social al Societătii Comerciale “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti este detinut în întregime de statul român, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor.

(4) Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti este condusă de adunarea generală a actionarilor formată din 3 membri si este administrată de către consiliul de administratie format din 3 membri.

(5) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor si membrii în consiliul de administratie se numesc si se revocă prin ordin al ministrului industriei si resurselor până la transmiterea actiunilor din proprietatea  statului către persoane fizice si/sau juridice române sau străine, în conditiile legii.

Art. 4. - Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti are ca obiect principal de activitate: cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică, elaborarea de prognoze si studii strategice pentru fundamentarea scenariilor de dezvoltare sectorială, realizarea de studii, proiecte, oferirea de servicii de consultantă si inginerie pentru industria textilă, de confectii de îmbrăcăminte, pielărie-încăltăminte, precum si pentru alte ramuri ale industriei.

Art. 5. - Personalul angajat la Institutul de Proiectări pentru Industria Usoară - I.P.I.U. Bucuresti se consideră transferat la Societatea Comercială “I.P.I.U. – Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti, înfiintată potrivit art. 1, si îsi păstrează toate drepturile avute la data  transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.356.

 

ANEXĂ

 

S TATUTUL

Societătii Comerciale “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata societătii

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii este Societatea Comercială “I.P.I.U. - Consulting Engineering” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială.

(2) În orice act, factură, anunt, scrisoare sau publicatie emanând de la societatea comercială se mentionează denumirea, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul fiscal, precum si capitalul social, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

Societatea comercială este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul societătii comerciale este în România, municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3.

(2) Sediul societătii comerciale poate fi mutat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercială poate avea filiale, sucursale, reprezentante, agentii, situate si în alte localităti din tară si/sau din străinătate, cu sau fără personalitate juridică, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata societătii comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societătii comerciale este de a participa la aplicarea strategiei din programele de reformă în domeniul cercetării aplicative,  consultantei si ingineriei la nivel national, precum si de a constitui o verigă de legătură între cercetare si industrie în vederea transferului tehnologic.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

(1) Societatea comercială are ca obiect principal de activitate: cercetarea aplicativă dezvoltarea tehnologică, elaborarea de prognoze si studii strategice pentru fundamentarea scenariilor de dezvoltare sectorială, realizarea de studii, proiecte, oferirea de servicii de consultantă si inginerie pentru industria textilă, de confectii de îmbrăcăminte, pielărie-încăltăminte, precum si pentru alte ramuri ale industriei, orientate în următoarele directii:

a) dezvoltarea bazelor teoretice si praxicologice sub formă de noi modele structurale, metode de cercetare, diagnostic si evaluare, sisteme si baze de date transferabile beneficiarilor;

b) cercetare aplicativă: dezvoltarea de noi produse, tehnologii si perfectionarea celor existente;

c) organizarea de resurse informationale specifice activitătii de cercetare, dezvoltare, consultantă si inginerie;

d) intermediere cercetare-industrie în vederea valorificării cercetării si preluării de teme de cercetare de la unităti economice, inclusiv cresterea eficientei transferului tehnologic de produse si tehnologii performante;

e) întocmirea de studii, proiecte, servicii de consultantă si inginerie, precum si alte documentatii tehnice si economice pentru industria textilă si de confectii, industria de pielărie si încăltăminte, industria chimică, industria mecanică, sticlă si portelan, agricultură, resurse refolosibile, materiale de constructii, comert, turism;

f) evaluarea de active, de patrimoniu, evaluarea de societăti în vederea vânzării, privatizării sau lichidării;

g) studii de prefezabilitate, fezabilitate, asistentă complexă pentru realizarea de societăti comerciale cu capital mixt în tară si în

străinătate;

h) studii de fezabilitate pentru obtinerea de credite bancare sau de credite furnizor;

i) servicii de management pentru societătile comerciale;

j) verificări, expertizări si avizări de documentatii tehnice si oferte din tară si din străinătate;

k) elaborarea de studii geotehnice, ridicări topografice;

l) elaborarea de documentatii si asistentă tehnică pentru lucrări de inginerie civilă si industrială;

m) întocmirea de proiecte si documentatii tehnice pentru protectia mediului, scenarii de sigurantă la foc, prevenirea si stingerea incendiilor;

n) elaborarea de caiete de sarcini, cărti tehnice, normative tehnice în domeniu;

o) realizări de machete, prezentare grafică, publicitate si design;

p) realizarea de noi misiuni de consultantă în mediul de afaceri “postprivatizare” în România, cu precădere în beneficiul societătilor mici si mijlocii;

q) realizarea de programe de perfectionare pentru managementul strategic, dezvoltare organizatională si marketing, managementul calitătii, resurse umane;

r) marketing si publicitate privind cercetarea-dezvoltarea, consultanta si ingineria, inclusiv organizarea de manifestări tehnico-stiintifice;

s) servicii de comert exterior pentru activitătile din domeniul propriu sau pentru terte persoane;

t) servicii de intermediere sau de comision în domeniul său de activitate;

u) comercializarea proiectelor, documentatiilor, serviciilor si produselor în conditiile prevăzute în contractele încheiate de societatea comercială cu beneficiarii din tară si din străinătate;

v) orice alte operatii productive, comerciale, financiare si de inventii în legătură directă sau colaterală cu domeniul său de activitate, care i-ar putea asigura functionarea, extinderea sau dezvoltarea, precum si initierea si realizarea de actiuni de colaborare si cooperare internatională si activităti de import-export în nume propriu pentru domeniul său de activitate.

(2) Societatea comercială îsi va realiza obiectul de activitate în tară si în străinătate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, urmând a lua toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii directe sau indirecte a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social al societătii comerciale este de 1.460.405.000 lei, împărtit în 1.460.405 actiuni nominative în valoare nominală de 1.000 lei fiecare, si se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Proiectări Tehnologice pentru Industria Usoară - I.P.I.U. Bucuresti, pe baza situatiei financiare de la 30 iunie 2002.

2) Capitalul social este în întregime subscris de statul român în calitate de actionar unic si este vărsat în întregime la data constituirii societătii comerciale.

(3) Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca actionar unic, care îsi exercită drepturile si obligatiile prin Ministerul Industriei si Resurselor până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice si/sau juridice române ori străine, în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Drepturile si obligatiile aferente actiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei si Resurselor prin reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor la societatea comercială.

(2) Actiunile sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Societatea comercială va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Registrul se păstrează la sediul societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si vărsată, potrivit legii, conferă dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si  de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevăzute de statut si de reglementările legale.

(2) Detinerea actiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmează actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societătii comerciale fată de terti sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund numai până la concurenta capitalului social subscris.

(5) Patrimoniul societătii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari sau către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va anunta consiliul de administratie si va face publică în presă pierderea acestora.

(2) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea, administrarea si controlul gestiunii

ARTICOLUL 13

Conducerea societătii comerciale

 

(1) Conducerea societătii comerciale este asigurată de adunarea generală a actionarilor, formată din 3 membri.

(2) Adunarea generală a actionarilor este organul de conducere al societătii comerciale, care decide asupra activitătii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(3) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor sunt numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(4) Pentru activitatea depusă în adunarea generală a actionarilor reprezentantii statului au dreptul la o indemnizatie stabilită în conditiile prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 14

Atributiile adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunările generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(2) Adunarea generală ordinară are următoarele atributii:

a) aprobă strategia globală de dezvoltare, modernizare si restructurare economico-financiară a societătii comerciale;

b) discută, aprobă sau modifică situatia financiară anuală după ascultarea raportului consiliului de administratie si al cenzorilor si aprobă repartizarea profitului;

c) numeste administratorii si cenzorii si îi descarcă de activitate;

d) fixează remuneratia cuvenită administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul financiar în curs;

e) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar următor;

g) hotărăste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate pentru restructurare si dezvoltare;

h) hotărăste gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori mai multor filiale, sucursale, reprezentante, agentii ale societătii comerciale;

i) hotărăste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;

j) aprobă constituirea rezervelor statutare;

k) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege în sarcina sa.

(3) Pentru atributiile mentionate la lit. b), g), h) si i) adunarea generală ordinară a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii în prealabil de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

(4) Atributiile adunării generale extraordinare sunt:

a) hotărăste cu privire la schimbarea formei juridice a societătii comerciale;

b) hotărăste cu privire la mutarea sediului societătii comerciale;

c) hotărăste cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societătii comerciale;

d) hotărăste cu privire la prelungirea duratei societătii comerciale;

e) hotărăste cu privire la majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

f) hotărăste cu privire la fuziunea cu alte societăti comerciale sau divizarea societătii comerciale;

g) hotărăste cu privire la dizolvarea anticipată a societătii comerciale;

h) hotărăste cu privire la conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

i) hotărăste cu privire la emisiunea de obligatiuni;

j) hotărăste cu privire la conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) hotărăste cu privire la oricare altă modificare sau hotărâre, pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru atributiile mentionate la lit. a) adunarea generală extraordinară a actionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obtinerii în prealabil de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.

 

ARTICOLUL 15

Convocarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală a actionarilor se convoacă de către presedintele consiliului de administratie sau de un membru al consiliului de administratie pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunarea generală a actionarilor se întruneste la sediul societătii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

(3) Adunările generale ordinare ale actionarilor se întrunesc cel putin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiei financiare pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(4) Adunarea generală extraordinară a actionarilor se convoacă la cererea actionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social sau la cererea cenzorilor, precum si în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la înfiintarea societătii comerciale.

(5) Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile statutare, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilită.

(6) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în unul dintre ziarele cu largă difuzare din municipiul Bucuresti.

(7) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării generale a actionarilor.

(8) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.

 

ARTICOLUL 16

Organizarea adunării generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generală ordinară a actionarilor este constituită valabil si poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau de actionarii care detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentati în adunarea generală.

(2) Dacă adunarea generală ordinară a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni după a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor puse în ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care reprezintă cel putin jumătate din capitalul social;

b) la convocările ulterioare, prezenta actionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de actionari care reprezintă cel putin o treime din capitalul social.

(4) Adunarea generală a actionarilor este prezidată de către presedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de către cel care îi tine locul.

(5) Adunarea generală a actionarilor desemnează un secretar care să verifice lista de prezentă a actionarilor si să întocmească procesul-verbal al adunării generale.

 (6) Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de reprezentantii desemnati să reprezinte interesele societătii comerciale si de secretarul care l-a întocmit.

(7) La sedintele ordinare si extraordinare ale adunării generale a actionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societătii comerciale, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor care nu vor avea drept de vot.

 

ARTICOLUL 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a actionarilor

 

(1) Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

(2) Hotărârile luate în adunarea generală a actionarilor, în limitele legii sau ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă.

 

ARTICOLUL 18

Administrarea societătii comerciale

 

(1) Societatea comercială este administrată de un consiliu de administratie compus din 3 membri, numiti pentru primul mandat prin ordin al ministrului industriei si resurselor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate de 4 ani.

(2) Când se creează un loc vacant în consiliul de administratie adunarea generală a actionarilor alege un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3) La prima sedintă consiliul de administratie alege dintre membrii săi un presedinte care este si directorul general al societătii comerciale.

(4) Consiliul de administratie se întruneste la sediul societătii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe lună, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru în baza mandatului presedintelui.

(6) Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(7) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenti.

(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(9) Procesul-verbal se semnează de toti membrii consiliului de administratie si de secretar.

(10) Consiliul de administratie poate delega, prin regulamentul de organizare si functionare, o parte din atributiile sale directorului general si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(11) În relatiile cu tertii societatea comercială este reprezentată de către directorul general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semnează actele de angajare fată de acestia.

(12) Membrii consiliului de administratie pot exercita orice act care este legat de administrarea societătii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(13) Presedintele consiliului de administratie este obligat săpună la dispozitie actionarilor, precum si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societătii comerciale.

(14) Membrii consiliului de administratie răspund individual sau solidar, după caz, fată de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea societătii comerciale.

(15) Membrii consiliului de administratie vor trebui să depună o garantie conform prevederilor legale.

(16) Sunt incompatibile cu calitatea de administrator sau de director al societătii comerciale persoanele prevăzute la art. 135  in Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(17) Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) aprobă structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare a societătii comerciale;

b) aprobă angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile, îndatoririle si responsabilitătile acestuia;

c) stabileste salarizarea personalului angajat, în functie de studii si munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;

d) aprobă operatiunile de încasări si plăti, potrivit competentelor acordate;

e) aprobă operatiuni de cumpărare si de vânzare de bunuri, potrivit competentelor acordate;

f) încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în

garantie bunuri aflate în patrimoniul societătii comerciale, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor, atunci când legea impune această conditie;

g) stabileste tactica si strategia de marketing;

h) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, pentru care nu a delegat competentă directorului general al societătii comerciale;

i) supune anual aprobării adunării generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia financiară anuală pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget ale societătii comerciale pe anul în curs;

j) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a actionarilor sau care sunt prevăzute în legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 19

Gestiunea societătii comerciale

 

(1) Gestiunea societătii comerciale este controlată de actionari si de 3 cenzori care sunt alesi de adunarea generală a actionarilor. Cel putin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil sau contabil autorizat în conditiile legii.

(2) În perioada în care statul detine mai mult de 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Adunarea generală a actionarilor alege, de asemenea, acelasi număr de cenzori supleanti care îi vor înlocui, în conditiile legii, pe cenzorii titulari.

(4) Pentru a putea exercita dreptul de control actionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societătii comerciale, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.

(5) Cenzorii au următoarele atributii principale:

a) controlează gestiunea societătii comerciale;

b) verifică dacă situatiile financiare sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele de evidentă contabilă;

c) verifică dacă registrele sunt tinute regulat;

d) verifică dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform normelor stabilite pentru întocmirea situatiilor financiare;

e) fac în fiecare lună inspectii ale casei, verifică existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societătii comerciale;

f) prezintă adunării generale extraordinare a actionarilor punctul lor de vedere cu privire la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului de activitate ale societătii comerciale;

g) convoacă adunarea generală a actionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de administrator, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutive (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societătii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar.

(6) Atributiile, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completează cu dispozitiile legale în acest domeniu.

(7) Cenzorii se întrunesc la sediul societătii comerciale si iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergente se înaintează adunării generale a actionarilor.

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele cărora le este interzisă functia de administrator, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau sotii administratorilor, persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte functii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la societatea comercială.

 

CAPITOLUL V

Activitatea societătii comerciale

ARTICOLUL 20

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul  exercitiu financiar începe la momentul constituirii societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 21

Personalul societătii comerciale

 

(1) Personalul de conducere si de executie este numit, angajat si concediat de către directorul general al societătii comerciale.

(2) Salarizarea se face conform legislatiei în vigoare.

(3) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum si a altor obligatii fată de bugetul de stat se face potrivit legii.

(4) Drepturile si obligatiile personalului societătii comerciale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de muncă si prin reglementări proprii.

(5) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

 

ARTICOLUL 22

Amortizarea mijloacelor fixe

 

Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale se va calcula potrivit legislatiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 23

Evidenta contabilă si bilantul contabil

 

Societatea comercială va organiza si va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale si va întocmi situatiile financiare, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

 

ARTICOLUL 24

Calculul si repartizarea profitului

 

(1) Profitul societătii comerciale se stabileste pe baza situatiei financiare anuale aprobate de adunarea generală a actionarilor.

Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.

(2) Profitul societătii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale în vigoare.

(3) Societatea comercială îsi constituie fondul de rezervă si alte fonduri, în conditiile legii.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de către societatea comercială în conditiile legii, după aprobarea situatiei financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor.

(5) În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a actionarilor va analiza cauzele si va hotărî în consecintă, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 25

Registrele societătii comerciale

 

Societatea comercială va tine registrele prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL VI

Asocierea, schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea, litigii

ARTICOLUL 26

Asocierea

 

(1) Societatea comercială poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice ori fizice, române sau străine, alte societăti comerciale ori alte persoane juridice, în conditiile prevăzute de lege si de prezentul statut, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(2) Societatea comercială poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului si obiectului său de activitate, cu aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

(3) Conditiile de participare a societătii comerciale la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin acte constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală extraordinară a actionarilor.

 

ARTICOLUL 27

Schimbarea formei juridice

 

(1) Societatea comercială va putea fi schimbată în altă formă de societate comercială prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor si cu îndeplinirea tuturor formalitătilor prevăzute de lege.

(2) În perioada în care statul este actionar unic modificarea formei juridice a societătii comerciale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei si Resurselor care reprezintă interesele capitalului de stat.

(3) Noua societate comercială va îndeplini formalitătile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societătii comerciale.

 

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

 

(1) Următoarele situatii duc la dizolvarea societătii comerciale:

a) imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;

b) declararea nulitătii societătii comerciale;

c) hotărârea adunării generale a actionarilor;

d) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui actionar pentru motive temeinice, precum si neîntelegerile grave dintre actionari, care implică functionarea societătii comerciale;

e) falimentul societătii comerciale;

f) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

g) când numărul actionarilor scade sub numărul legal.

(2) Dizolvarea societătii comerciale se înscrie în registrul comertului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

 

ARTICOLUL 29

Fuzionarea si divizarea

 

Fuzionarea sau divizarea societătii comerciale se va face în baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor si în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 30

Lichidarea societătii comerciale

 

(1) În caz de dizolvare societatea comercială va fi lichidată.

(2) Lichidarea societătii comerciale si repartitia patrimoniului se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(3) Numirea lichidatorilor se face de adunarea generală extraordinară care hotărăste lichidarea.

 

ARTICOLUL 31

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială si persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societăti comerciale se poate apela si la arbitraj, potrivit legii.

 

CAPITOLUL VII

ARTICOLUL 32

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozitiile legale referitoare la societătile comerciale cu capital de stat, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu cele ale Codului comercial si ale celorlalte reglementări legale în vigoare.