MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 922         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

182. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

 

183. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002

 

1.432. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bentonita” - S.A.

 

1.433. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Industrie Mică si Servicii” - S.A.

 

1.434. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L.

 

1.435. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “A-Z COM” - S.R.L.

 

1.436. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L.

 

1.437. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mureseni” - S.A.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

216. - Ordin pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 si 15 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Cheltuielile bugetului de stat si deficitul acestuia pe anul 2002, aprobate prin Legea nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, se diminuează cu suma de 300,0 miliarde lei.

(2) Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli se diminuează cu suma de 300,0 miliarde lei, din care: 135,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne si 165,0 miliarde lei la cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat în conditiile legii.

Art. 2. - Bugetul Fondului pentru asigurări sociale de sănătate pe anul 2002 se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 3. - Intrările de credite externe prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pe anul 2002 se majorează cu suma de 152,24 miliarde lei la cheltuieli de capital.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat si ale intrărilor de credite externe, precum si în bugetele Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 182.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL

Fondului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2002

- mii lei -

Capitol

Subcapitol

Titlu/Articol

Alineat

Denumirea indicatorilor

Program

Influente

(+/-)

Program actualizat

3 = 2+1

0016

 

 

 

VENITURI-TOTAL

51.163.191.157

 

51.163.191.157

2516

 

 

 

I. VENITURI CURENTE

48.884.854.973

 

48.884.854.973

3316

 

 

 

A. VENITURI FISCALE

47.489.398.536

 

47.489.398.536

4416

 

 

 

A.1. IMPOZITE DIRECTE

47.489.398.536

 

47.489.398.536

1216

 

 

 

CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

47.489.398.536

 

47.489.398.536

 

01

 

 

Contributii de la persoane juridice sau fizice, care angajează personal salariat

18.597.470.100

 

18.597.470.100

 

02

 

 

Contributia persoanelor asigurate

28.876.128.036

 

28.876.128.036

 

03

 

 

Contributii facultative la asigurările sociale de sănătate

15.800.400

 

15.800.400

1916

 

 

 

B. VENITURI NEFISCALE

1.395.456.437

 

1.395.456.437

2216

 

 

 

DIVERSE VENITURI

1.395.456.437

 

1.395.456.437

 

30

 

 

Încasări din alte surse

1.395.456.437

 

1.395.456.437

3416

 

 

 

IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

2.278.336.184

 

2.278.336.184

3516

 

 

 

SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII

2.094.566.519

 

2.094.566.519

 

01

 

 

Persoane care satisfac serviciul militar în termen

234.963.767

 

234.963.767

 

02

 

 

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv

154.066.752

 

154.066.752

 

03

 

 

Persoane care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social

1.705.536.000

 

1.705.536.000

3616

 

 

 

SUME DE LA BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII

183.769.665

 

183.769.665

 

01

 

 

Persoane aflate în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 6 ani

183.769.665

 

183.769.665

5016

 

 

 

CHELTUIELI-TOTAL

48.596.378.386

300.000.000

48.896.378.386

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

48.425.826.386

300.000.000

48.725.826.386

 

02

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

501.731.927

 

501.731.927

 

20

 

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

47.924.094.459

300.000.000

48.224.094.459

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

170.552.000

 

170.552.000

5916

 

 

 

Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

6216

 

 

SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

47.736.265.688

300.000.000

48.036.265.688

 

 

25

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter medical

47.736.265.688*)

300.000.000

48. 036.265.688**)

7216

 

 

 

Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI

860.112.698

 

860.112.698

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

689.560.698

 

689.560.698

 

02

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

501.731.927

 

501.731.927

 

20

 

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

187.828.771

 

187.828.771

 

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

170.552.000

 

170.552.000

7316

 

 

 

HELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI

860.112.698

 

860.112.698

 

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

689.560.698

 

689.560.698

 

02

 

 

CHELTUIELI DE PERSONAL

501.731.927

 

501.731.927

 

10

 

 

Cheltuieli cu salariile

358.923.815

 

358.923.815

 

 

11

 

Contributii pentru asigurări sociale de stat

83.737.156

 

83.737.156

 

 

12

 

Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj

17.946.240

 

17.946.240

 

 

 

13

 

Deplasări, detasări, transferări

16.000.000

 

16.000.000

 

 

13 01

 

Deplasări, detasări, transferări în tară

13.000.000

 

13.000.000

 

 

13 02

 

Deplasări în străinătate

3.000.000

 

3.000.000

 

 

14

 

Contributii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate

25.124.716

 

25.124.716

 

 

20

 

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

187.828.771

 

187.828.771

 

 

24

 

Celtuieli pentru întretinere si gospodărie

104.828.771

 

104.828.771

 

 

25

 

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

37.000.000

 

37.000.000

 

 

26

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată si echipament

15.000.000

 

15.000.000

 

 

27

 

Reparatii curente

10.000.000

 

10.000.000

 

 

28

 

Reparatii capitale

12.000.000

 

12.000.000

 

 

29

 

Cărti si publicatii

2.000.000

 

2.000.000

 

 

30

 

Alte cheltuieli

7.000.000

 

7.000.000

 

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

170.552.000

 

170.552.000

 

 

72

 

Investitii ale institutiilor publice din total capitol:

170.552.000

 

170.552.000

 

 

01

 

Administratie centrală

172.022.540

 

172.022.540

 

 

25

 

Servicii publice descentralizate

688.090.159

 

688.090.159

 

 

9516

 

FONDURI DE REZERVĂ

635.789.889

 

635.789.889

 

 

06

 

Fondul de rezervă al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

635.789.889

 

635.789.889

 

 

9816

 

EXCEDENT/DEFICIT

1.931.022.882

-300.000.000

1.631.022.882


*) Prevederile bugetare contractate cu furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală primară, de specialitate stomatologică si servicii paraclinice, neutilizate până la data de 30 septembrie 2002, pot fi redistribuite de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate spre alte domenii de asistentă medicală, fără a afecta valoarea initială a punctului în asistenta medicală primară si de specialitate.

**) Se detaliază pe subcapitole de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate la propunerile caselor de asigurări de sănătate judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurări de Sănătate, a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ale Casei de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. -Sumele alocate din credite externe aferente asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 se diminuează cu suma de 62,22 miliarde lei.

Art. 2. - Sumele alocate din credite externe aferente asigurărilor pentru somaj pe anul 2002 se diminuează cu suma de 90,02 miliarde lei.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale să detalieze în structura cheltuielilor sumele prevăzute la art. 1 si 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE

 pivind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Bentonita” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a zăcământului de bentonită, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Bentonita” - S.A. din localitatea Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Chioarului din localitatea Valea Chioarului, judetul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.432.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Industrie Mică si Servicii” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a argilei comune, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Industrie Mică si Servicii” - S.A., cu sediul în localitatea Sântimbru, Sos. Natională nr. 16, judetul Alba, în calitate de concesionar, în perimetrul Sântimbru din localitatea Sântimbru, judetul Alba, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.433.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii mniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “CMC” - S.R.L., cu sediul în localitatea Cărbunari, judetul Maramures, în calitate de concesionar, în perimetrul Buteasa II, situat pe teritoriul localitătii Buteasa, comuna Somcuta Mare, judetul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “A-Z COM” - S.R.L.

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a andezitului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de conce- dent, si Societatea Comercială “A-Z COM” - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Mărăsesti nr. 14, ap. 53, judetul Maramures, în calitate de concesionar, în perimetrul Valea Tisei-Plopis (Cavnic) din comuna Sisesti, judetul Maramures, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.435.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Poienita” - S.R.L. din localitatea Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 141, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de bentonită din perimetrul Mujdeni III din localitatea Orasu Nou, judetul Satu Mare, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.436.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Mureseni” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Mureseni” - S.A. din municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 139, judetul Mures, în calitate de concesionar, în perimetrele Mureseni din municipiul Târgu Mures si Valea din localitatea Valea, judetul Mures, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.437.


*) Anexele nr. 1 si 2 se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 8 si 15 din Legea concurentei nr. 21/1996

 

În baza:

- Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

- art. 28 alin. (4) si art. 70 din Legea concurentei nr. 21/1996 si având în vedere:

- nota de fundamentare a Directiei cercetare;

- Hotărârea Plenului Consiliului Concurentei din 29 noiembrie 2002,

presedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 15 miliarde lei la 20 miliarde lei.

Art. 2. - Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 65 miliarde lei la 100 miliarde lei.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2002.

Nr. 216.