MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 170 (XIV) - Nr. 926         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

387/251. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 387 din 30 mai 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 251 din 14 iunie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritională specială

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 41.924/2001 al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si nr. 121.098 al Directiei standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind alimentele cu destinatie nutritională specială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii si Familiei, prin Directia generală de sănătate publică, institutele de sănătate publică, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 18 luni de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

NORME

privind alimentele cu destinatie nutritională specială

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se referă la produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale.

(2) Produsele alimentare destinate unei alimentatii speciale sunt produse alimentare care, datorită compozitiei lor speciale sau procesului de fabricatie, se disting net de produsele alimentare de consum curent si corespund unor scopuri nutritive speciale, fiind comercializate într-o formă care indică faptul că ele corespund acestui obiectiv.

(3) Se consideră alimentatie specială alimentatia care răspunde unor cerinte nutritive speciale ale:

a) anumitor categorii de persoane al căror metabolism sau procese de asimilare sunt perturbate; sau

b) anumitor categorii de persoane care sunt într-o stare fiziologică specială si care pot obtine un avantaj deosebit din consumul controlat al unor substante din alimente; sau

c) sugarilor ori copiilor de vârstă mică sănătosi.

Art. 2. - (1) Produsele mentionate la art. 1 alin. (3) pot fi caracterizate ca produse dietetice sau produse pentru uz dietetic.

(2) În momentul etichetării, prezentării si publicitătii alimentelor destinate consumului normal se va interzice folosirea expresiilor dietetice sau pentru uz dietetic ori alte prezentări care ar putea da impresia că este vorba despre unul dintre produsele alimentare mentionate la art. 1.

(3) Produsele alimentare de consum curent, dacă sunt adecvate si unei utilizări nutritive speciale, pot indica aceasta conform cerintelor pentru produsele destinate unei alimentatii speciale, după caz.

Art. 3. - (1) Natura sau compozitia produselor mentionate la art. 1 trebuie să corespundă cu utilizările nutritive speciale intentionate.

(2) Produsele mentionate la art. 1 trebuie, de asemenea, să respecte toate prevederile obligatorii aplicabile alimentelor destinate consumului normal, cu exceptia modificărilor făcute pentru a se asigura conformitatea acestora cu definitiile prevăzute la art. 1.

Art. 4. - (1) Etichetarea si metodele de etichetare utilizate, prezentarea si publicitatea produselor mentionate la art. 1 nu vor atribui acestor produse proprietăti legate de prevenirea, tratamentul sau vindecarea bolilor umane ori nu vor implica existenta acestor proprietăti.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu va împiedica circularea informatiilor utile sau a recomandărilor destinate în exclusivitate persoanelor cu calificare în medicină, nutritie sau farmacie.

Art. 5. - (1) Reglementările nationale privind etichetarea, prezentarea si publicitatea pentru alimente se aplică si produselor la care se face referire în prezentele norme.

(2) Denumirea sub care este vândut produsul va fi însotită de o indicatie a proprietătilor sale nutritive speciale; în cazul produselor mentionate la art. 1 alin. (3) lit. c), această indicatie se înlocuieste de o precizare a scopului căruia îi sunt destinate aceste produse.

(3) Eticheta produselor pentru care nu s-a adoptat nici o reglementare specifică trebuie să includă si:

a) elementele particulare ale compozitiei calitative si cantitative sau procesul specific de fabricatie care conferă produsului caracteristicile sale nutritive speciale;

b) valoarea energetică disponibilă, exprimată în kJ si kcal, si continutul de glucide, proteine si lipide per 100 g sau 100 ml de produs sub forma comercializată si, acolo unde este cazul, per cantitatea specificată a produsului propus pentru consumatie.

Dacă totusi valoarea energetică este mai mică de 50 kJ (12 kcal) per 100 g sau 100 ml de produs sub forma comercializată, aceste mentiuni pot fi înlocuite fie prin cuvintele valoarea energetică mai mică de 50 kJ (12 kcal) per 100 g sau valoarea energetică mai mică de 50 kJ (12 kcal) per 100 ml.

Art. 6. - Produsele mentionate la art. 1 pot fi comercializate pe piata vânzărilor cu amănuntul numai în formă preambalată, iar ambalajul va acoperi complet produsele respective.

Art. 7. - Pentru a se permite monitorizarea oficială eficientă a alimentelor cu destinatie nutritională specială care nu apartin nici unei grupe dintre cele prezentate în aceste norme, se vor aplica următoarele prevederi specifice:

1. În cazul în care un produs dintre cele mentionate mai sus este scos pe piată pentru prima dată, producătorul sau, în cazurile în care un produs este fabricat într-o tară tertă, importatorul va informa Ministerul Sănătătii si Familiei prin depunerea unui model de etichetă utilizat pentru acesta.

2. Dacă consideră necesar, Ministerul Sănătătii si Familiei poate solicita producătorului sau, după caz, importatorului predarea lucrărilor stiintifice si a datelor care dovedesc conformitatea produsului cu prevederile art. 1 alin. (2) împreună cu informatiile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a).

 

CAPITOLUL II

Cerinte privind compozitia si etichetarea preparatelor pentru sugari si pentru copii până la vârsta de 1 an

 

Art. 8. - În sensul prezentelor norme se definesc:

1. sugari - copiii sub vârsta de 12 luni;

2. copii de vârstă mică - copiii cu vârsta cuprinsă între 1 an si 3 ani;

3. preparate pentru sugari - alimentele destinate sugarilor în primele 4-6 luni de viată si care satisfac prin ele însele cerintele nutritive ale acestei categorii de persoane;

4. preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an – alimentele destinate copiilor cu vârsta mai mare de 4 luni si care constituie principalul element lichid al dietei diversificate progresiv a acestei categorii de persoane;

5. reziduu de pesticid - reziduul unui produs utilizat pentru protectia plantelor din preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an, inclusiv metabolitii săi si produsele rezultate din degradarea sau reactia sa.

Art. 9. - Produsele mentionate la art. 8 pct. 3 si 4 pot fi comercializate numai dacă sunt în conformitate cu definitiile si regulile stabilite prin prezentele norme. Nici un alt produs diferit de preparatele pentru sugari nu va putea fi comercializat sau reprezentat astfel încât să apară corespunzător conditiei de satisfacere prin el însusi a cerintelor nutritive ale copiilor normali si sănătosi în timpul primelor 4-6 luni de viată.

Art. 10. - (1) Preparatele pentru sugari se obtin, după caz, din sursele de proteine definite în anexe si din alte ingrediente alimentare pentru care s-a demonstrat, prin date stiintifice general admise, că sunt convenabile alimentatiei particulare a sugarilor începând de la nastere.

(2) Preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an se obtin, după caz, din sursele de proteine definite în anexele la prezentele norme si din alte ingrediente alimentare pentru care s-a demonstrat, prin date stiintifice general admise, că sunt convenabile alimentatiei particulare a sugarilor cu vârsta mai mare de 4 luni.

(3) Se vor respecta interdictiile si limitările utilizărilor ingredientelor alimentare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme.

Art. 11. - (1) Preparatele pentru sugari trebuie să respecte criteriile privind compozitia, specificate în anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) Preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an trebuie să respecte criteriile privind compozitia, specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(3) Pentru ca preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an să fie gata de utilizare, după caz, este necesar doar să se adauge apă.

Art. 12. - (1) Doar substantele enumerate în anexa nr. 3 la prezentele norme pot fi utilizate la producerea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu vârsta până la 1 an, deoarece ele satisfac cerintele privind:

- elementele minerale;

- vitaminele;

- aminoacizii si alti compusi cu azot;

- alte substante cu scop nutritiv special.

(2) Prevederile privind utilizarea aditivilor la fabricarea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu vârsta până la 1 an fac obiectul unui act normativ special.

Art. 13. - (1) Preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an nu trebuie să contină nici o substantă în cantităti care ar putea să pună în pericol sănătatea sugarilor si a copiilor de vârstă mică.

(2) Preparatele pentru sugari si preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an nu trebuie să contină reziduuri de pesticide individuale în concentratii care depăsesc 0,01 mg/kg în produsul gata pentru consum sau reconstituit conform instructiunilor producătorului.

Metodele analitice pentru determinarea concentratiilor de reziduuri de pesticide vor fi metodele standard general acceptate.

(3) Lista cuprinzând pesticidele care nu trebuie utilizate în produsele agricole destinate fabricării preparatelor pentru sugari si pentru copii cu vârsta până la 1 an se stabileste de Ministerul Sănătătii si Familiei, prin ordin al ministrului, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentelor norme.

(4) Criteriile microbiologice pe care trebuie să le îndeplinească preparatele pentru sugari si pentru copii cu vârsta până la 1 an se stabilesc de Ministerul Sănătătii si Familiei, prin ordin al ministrului, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentelor norme.

Art. 14. - (1) Denumirile sub care vor fi vândute produsele descrise la art. 8 sunt: preparate pentru sugari si preparate pentru copii cu vârsta până la 1 an.

(2) Etichetarea trebuie să cuprindă, în afara cerintelor privind etichetarea produselor alimentare, următoarele mentiuni obligatorii:

a) în cazul preparatelor pentru sugari, o mentiune care să indice că produsul este adecvat alimentatiei particulare a sugarilor de la nastere, dacă nu sunt alăptati;

b) în cazul preparatelor pentru sugari, neîmbogătite în fier, o mentiune care să indice faptul că, dacă produsul este administrat sugarilor mai mari de 4 luni, cerintele lor totale de fier trebuie suplimentate si din alte surse;

c) în cazul preparatelor pentru copii în vârstă de până la 1 an, o mentiune care să indice că produsul este adecvat doar pentru alimentatia particulară a sugarilor mai mari de 4 luni, că el nu poate fi decât o parte a alimentatiei diversificate si că nu poate fi folosit ca substituent al laptelui matern în timpul primelor 4 luni de viată;

d) în cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii în vârstă de până la 1 an, valoarea energetică disponibilă exprimată în kJ si în kcal, precum si continutul în proteine, glucide si lipide, exprimate sub formă numerică, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;

e) în cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii în vârstă de până la 1 an, cantitatea medie a fiecărui element mineral si a fiecărei vitamine mentionate în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 2, si, acolo unde este cazul, a colinei, inozitolului, carnitinei si taurinei exprimate sub formă numerică, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;

f) în cazul preparatelor pentru sugari si al preparatelor pentru copii în vârstă de până la 1 an, instructiuni pentru prepararea corespunzătoare a produselor si un avertisment privind riscurile pentru sănătate ce pot apărea în urma preparării necorespunzătoare.

(3) Eticheta mai poate contine indicatiile următoare:

a) cantitatea medie a substantelor nutritive (nutrientilor) mentionate în anexa nr. 3, când această indicatie nu este acoperită de prevederile alin. (2) lit. e), exprimată sub formă numerică, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare;

b) în cazul preparatelor pentru copii cu vârsta până la 1 an, în afară de informatiile numerice, informatii despre vitaminele si mineralele prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme, exprimate ca procent al valorilor de referintă nutritională, pentru 100 ml de produs gata pentru utilizare; cantitătile prevăzute trebuie să fie cel putin egale cu 15% din valorile de referintă.

(4) Etichetarea preparatelor pentru sugari si a preparatelor pentru copii cu vârsta de până la 1 an va fi astfel concepută încât să furnizeze informatiile necesare despre utilizarea corespunzătoare a produselor, fără a descuraja alăptarea. Se interzice utilizarea termenilor umanizat, maternizat si al altor termeni similari. Termenul adaptat poate fi utilizat doar în conformitate cu prevederile pct. 1 din anexa nr. 4 la prezentele norme.

(5) Eticheta preparatelor pentru sugari contine în plus următoarele mentiuni obligatorii, precedate de cuvintele observatie importantă sau de altă expresie similară:

a) o mentiune privind superioritatea alăptării;

b) o mentiune care recomandă ca produsul să fie utilizat doar la recomandarea persoanelor calificate în medicină, nutritie sau farmacie si a altor profesionisti responsabili cu îngrijirea mamei si a copilului.

(6) Etichetele preparatelor pentru sugari nu trebuie să contină fotografii de sugari sau alte fotografii ori texte care pot idealiza utilizarea produsului. Ele pot contine totusi reprezentatii grafice pentru identificarea usoară a produsului si pentru ilustrarea metodelor de preparare.

(7) Etichetele pot prevedea referiri privind compozitia specială a unui produs pentru sugari doar în cazurile enumerate în anexa nr. 4 si în conformitate cu conditiile stabilite în aceasta.

(8) Cerintele, interdictiile si restrictiile mentionate la alin. (3)-(6) se aplică si:

a) prezentării produselor în cauză, în special formei, aspectului sau ambalajului lor, materialelor de ambalare utilizate, modului în care sunt aranjate si locului în care sunt expuse;

b) publicitătii.

Art. 15. - (1) Publicitatea preparatelor pentru sugari trebuie să fie restrânsă doar la publicatiile specializate în îngrijirea copiilor si la publicatiile stiintifice. Aceste reclame privind preparatele pentru sugari trebuie să respecte conditiile prevăzute la art. 14 alin. (3), (4), (5), (6) si (7) si să contină doar informatii de natură stiintifică si faptică. Aceste informatii nu trebuie să presupună sau să creeze impresia să alimentatia cu biberonul este echivalentă sau superioară alăptării.

(2) Se interzice reclama la locul de vânzare, nu se oferă mostre si nu se aplică nici un fel de alte metode promotionale care ar determina vânzarea preparatelor pentru sugari direct către consumator în standul vânzării cu amănuntul, ca de exemplu prezentările speciale, cupoanele de reduceri, primele, vânzările speciale, articolele vândute în pagubă si vânzările în combinatie.

(3) Producătorii si distribuitorii preparatelor pentru sugari nu trebuie să furnizeze publicului sau femeilor însărcinate, mamelor ori membrilor familiilor lor produse gratuite sau la preturi reduse, mostre ori alte cadouri promotionale, fie direct, fie indirect prin sistemul de îngrijire a sănătătii ori prin lucrătorii din acest domeniu.

Art. 16. - (1) Materialele informationale si educationale, scrise sau audiovizuale, care se referă la hrănirea sugarilor si sunt destinate femeilor gravide si mamelor de sugari sau de copii de vârstă mică, includ informatii clare privind următoarele:

a) avantajele si superioritatea alăptării;

b) hrănirea maternă si pregătirea pentru alăptare, precum si continuarea sa;

c) efectele negative posibile asupra alăptării la introducerea hrănirii partiale cu biberonul;

d) dificultatea de a se reveni asupra deciziei de a nu mai alăpta;

e) dacă este cazul, utilizarea corespunzătoare a preparatelor pentru sugari, indiferent dacă sunt preparate acasă sau sunt fabricate pe cale industrială.

Atunci când aceste materiale contin informatii despre utilizarea preparatelor pentru sugari, ele vor include si implicatiile sociale si financiare ale utilizării lor, riscurile legate de sănătate ale alimentelor sau metodelor de alimentare necorespunzătoare si, în special, riscurile legate de sănătate ale utilizării necorespunzătoare a preparatelor pentru sugari.

(2) Donatiile de echipamente sau materiale informationale ori educationale, efectuate de producători sau distribuitori, se fac doar la cererea si cu aprobarea scrisă a Ministerului Sănătătii si Familiei ori conform recomandărilor date de Ministerul Sănătătii si Familiei în acest scop. Aceste echipamente pot purta numele sau sigla societătii donatoare, dar nu trebuie să facă referire la o marcă comercială specială a preparatelor pentru sugari, si se distribuie doar prin sistemul de îngrijire a sănătătii.

(3) Donatiile sau vânzările la preturi reduse de preparate pentru sugari către institutii ori organizatii, indiferent dacă sunt destinate consumului în acele institutii sau distributiei în afara lor, se utilizează ori se distribuie doar către sugarii care au nevoie să fie hrăniti cu preparate pentru sugari si doar atât timp cât este nevoie.

 

CAPITOLUL III

Alimente pe bază de cereale prelucrate si alimente pentru sugari si copii de vârstă mică

 

Art. 17. - (1) Alimentele cu destinatie nutritională specială care îndeplinesc cerintele speciale ale sugarilor si copiilor de vârstă mică sănătosi si sunt destinate utilizării la sugari în momentul în care sunt întărcati si la copiii de vârstă mică, ca supliment la dietă si/sau pentru adaptarea lor treptată la alimentatia obisnuită, sunt următoarele:

1. alimentele pe bază de cereale prelucrate care sunt împărtite în următoarele 4 categorii:

a) cereale simple care sunt sau este nevoie să fie reconstituite cu lapte ori cu alte lichide nutritive corespunzătoare;

b) cereale cu adaos de alimente cu continut mare de proteine care sunt sau care este nevoie să fie reconstituite cu apă ori cu alte lichide fără proteine;

c) paste care vor fi folosite după ce au fiert în apă sau în alte lichide corespunzătoare;

d) pesmeti si biscuiti care se utilizează ca atare sau, după măruntire, cu adaos de apă, lapte sau alte lichide corespunzătoare;

2. alimentele pentru copii, diferite de alimentele pe bază de cereale prelucrate.

(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică tipurilor de lapte destinate copiilor de vârstă mică.

Art. 18. - Alimentele pe bază de cereale prelucrate si alimentele pentru copii se produc din ingredinetele a căror conformare la cerintele nutritive speciale ale sugarilor si copiilor de vârstă mică a fost dovedită prin date stiintifice general acceptate.

Art. 19. - (1) Alimentele pe bază de cereale prelucrate vor respecta criteriile compozitionale specificate în anexa nr. 9 la prezentele norme.

(2) Alimentele pentru copii descrise în anexa nr. 10 la prezentele norme vor respecta criteriile compozitionale specificate în aceasta.

Art. 20. - La producerea alimentelor pe bază de cereale prelucrate si a alimentelor pentru copii pot fi adăugate doar substantele nutritive enumerate în anexa nr. 3.

Art. 21. - Limitele maxime aplicabile vitaminelor si elementelor minerale, dacă au fost adăugate în alimentele pe bază de cereale prelucrate si în preparatele pentru sugari si pentru copii cu vârsta până la 1 an, sunt prezentate în anexa nr. 11 la prezentele norme.

Art. 22. - (1) Alimentele pe bază de cereale prelucrate si alimentele pentru copii nu trebuie să contină nici o substantă în cantităti ce ar putea pune în pericol sănătatea sugarilor si a copiilor de vârstă mică.

(2) Alimentele pe bază de cereale prelucrate si alimentele pentru copii nu trebuie să contină reziduuri de pesticide individuale în concentratii care depăsesc 0,01 mg/kg. Aceste concentratii se aplică alimentelor pe bază de cereale prelucrate si alimentelor pentru copii gata pentru consum sau reconstituite conform instructiunilor fabricantului. Metodele de analiză pentru determinarea concentratiilor de reziduuri de pesticide sunt metodele standardizate general aceptate.

(3) Criteriile microbiologice ale alimentelor pe bază de cereale prelucrate si ale alimentelor pentru copii se stabilesc de Ministerul Sănătătii si Familiei, prin ordin al ministrului, conform art. 13 alin. (4).

Art. 23. - (1) Etichetele alimentelor pe bază de cereale prelucrate si ale alimentelor pentru copii trebuie să contină, în plus fată de mentiunile stabilite prin reglementările pentru etichetarea produselor alimentare, următoarele mentiuni obligatorii:

a) o mentiune asupra vârstei adecvate la care trebuie folosit produsul respectiv, luându-se în considerare compozitia sa, textura si alte proprietăti speciale. Vârsta mentionată nu va fi mai mică de 4 luni pentru nici un produs. Produsele recomandate să fie utilizate începând cu vârsta de 4 luni pot contine o indicatie asupra faptului că se pot utiliza începând cu această vârstă, cu exceptia cazurilor în care persoane neutre care detin calificări în medicină, nutritie sau farmacie ori alti specialisti responsabili cu îngrijirea mamei si copilului recomandă altfel;

b) informatii legate de prezenta sau absenta glutenului, dacă vârsta indicată pentru utilizarea acelui produs începe înainte de 6 luni;

c) valoarea energetică disponibilă, exprimată în kJ si kcal, precum si continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat în formă numerică, per 100 g sau 100 ml de produs în forma vândută si, acolo unde este cazul, per cantitatea specificată de produs propus pentru consumatie;

d) cantitatea medie a fiecărei substante minerale si a fiecărei vitamine care respectă nivelul specific prevăzut în anexa nr. 9 si, respectiv, din anexa nr. 10, exprimată în formă numerică, per 100 g sau 100 ml de produs vândut si, dacă este cazul, per cantitatea specificată de produs propus pentru consum;

e) instructiuni pentru prepararea corectă, iar când este cazul, si o mentiune legată de importanta respectării acestor instructiuni.

(2) Etichetele pot include:

a) cantitatea medie a elementelor nutritive stabilite în anexa nr. 3, dacă această mentiune nu este inclusă în prevederile alin. (1) lit. d), exprimată sub formă numerică, per 100 g sau 100 ml de produs vândut si, unde este cazul, per cantitatea specificată de produs propus pentru consum;

b) în afară de informatiile numerice, informatiile despre vitaminele si mineralele prezentate în anexa nr. 8, exprimate ca procent al valorilor de referintă mentionate aici, per 100 g sau 100 ml de produs vândut si, dacă este cazul, per cantitatea specificată a produsului propus pentru consum, cu conditia să fie prezentate în cantităti cel putin egale cu 15% din valorile de referintă.

 

CAPITOLUL IV

Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale

 

Art. 24. - (1) În sensul prezentelor norme, alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale reprezintă o categorie de alimente cu destinatie nutritională specială, prelucrate sau formulate special si folosite în regimul dietetic al pacientilor care sunt sub supraveghere medicală. Ele sunt destinate alimentatiei exclusive sau partiale a pacientilor cu capacitate limitată, slăbită ori dereglată de a prelua, digera, absorbi, metaboliza sau excreta alimentele obisnuite ori nutrientii sau metabolitii acestora, pe care acestea le contin, ori a pacientilor cu alte cerinte nutritive determinate medical, al căror regim dietetic nu poate fi realizat doar prin modificarea dietei normale sau prin utilizarea altor alimente cu destinatie nutritională specială ori printr-o contributie a acestora două.

(2) Alimentele dietetice pentru scopuri medicale speciale sunt clasificate în următoarele trei categorii:

a) alimentele complete nutritional, cu o formulă nutritivă standard care, utilizate în conformitate cu instructiunile fabricantului, pot constitui singura sursă de alimentatie pentru persoanele cărora le sunt destinate;

b) alimentele complete nutritional, cu o formulă nutritivă adaptată, specifică unor anumite boli, dereglări sau conditii medicale, care, utilizate în conformitate cu instructiunile fabricantului, pot constitui singura sursă de alimentatie pentru persoanele cărora le sunt destinate;

c) alimentele incomplete nutritional, cu o formulă nutritivă standard sau o formulă nutritivă adaptată, specifică unei boli, dereglări sau conditii medicale, care nu sunt adecvate pentru utilizare ca singura sursă de alimentatie.

(3) Alimentele mentionate la alin. (2) lit. b) si c) pot fi utilizate ca înlocuitori partiali sau ca suplimente la dieta pacientului.

Art. 25. - Formula alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale trebuie să pornească de la principii medicale si nutritive corecte. Utilizarea lor, în conformitate cu instructiunile fabricantului, trebuie să fie sigură, benefică si eficientă în satisfacerea cerintelor nutritive speciale ale persoanelor cărora le sunt destinate, conform celor demonstrate de datele stiintifice general acceptate. Formula acestor elemente trebuie să respecte criteriile compozitionale specificate în anexa nr. 12.

Art. 26. - (1). Produsele definite la art. 24 se comercializează sub denumirea alimente dietetice destinate scopurilor medicale speciale.

(2) Etichetele trebuie să contină, în afară de mentiunile stabilite prin reglementările pentru etichetarea produselor alimentare, următoarele mentiuni speciale:

a) valoarea energetică, exprimată în kJ si kcal, continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat în formă numerică, per 100 g sau per 100 ml din produsul comercializat si, la nevoie, per 100 g sau 100 ml de produs gata de utilizare, în conformitate cu instructiunile producătorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doză cuantificată pe etichetă sau per portie, cu conditia ca numărul de portii continut de pachetul respectiv să fie mentionat;

b) cantitatea medie din fiecare element mineral si vitamină prezente în produs, mentionate în anexa nr. 12, exprimată în formă numerică per 100 g sau per 100 ml de produs comercializat ori, la nevoie, per 100 g sau per 100 ml de produs gata de utilizare, în conformitate cu instructiunile producătorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doză cuantificată pe etichetă sau per portie, cu conditia ca numărul de portii continut de pachetul respectiv să fie mentionat;

c) selectiv, continutul componentelor de proteine, glucide si lipide si/sau de alti nutrienti si componentele lor care trebuie declarate pentru utilizarea intentionată corespunzătoare, exprimat în formă numerică per 100 g sau 100 ml de produs comercializat ori, la nevoie, per 100 g sau 100 ml de produs gata de utilizare, în conformitate cu instructiunile producătorului. Aceste informatii trebuie furnizate, de asemenea, per doză cuantificată pe etichetă sau per portie, cu conditia ca numărul de portii continut de pachetul respectiv să fie mentionat;

d) informatii despre osmolalitatea sau osmolaritatea produsului, dacă este cazul;

e) informatii asupra originii si naturii proteinelor si/sau hidrolizatelor de proteine continute de produs.

(3) Etichetarea trebuie să contină în plus următoarele mentiuni speciale, precedate de cuvintele observatii importante sau echivalentul lor:

a) o mentiune care precizează că produsul trebuie utilizat sub supraveghere medicală;

b) o mentiune care precizează dacă produsul este sau nu propriu utilizării ca unică sursă de alimentatie;

c) o mentiune care precizează că produsul este destinat unei grupe de vârstă specifice, dacă este cazul;

d) la nevoie, o mentiune care precizează că produsul prezintă un risc pentru sănătate dacă este consumat de către o persoană care nu are boala, dereglarea sau conditia medicală pentru care este destinat produsul.

(4) Eticheta mai trebuie să contină:

a) mentiunea pentru regimul dietetic alÉ, unde spatiile albe trebuie completate cu bolile, dereglările sau starea medicală pentru care este destinat produsul;

b) la nevoie, o mentiune care se referă la măsurile de precautie necesare si la contraindicatii;

c) o descriere a proprietătilor si/sau a caracteristicilor care fac produsul util în special, după caz, referitor la nutrientii care au fost măriti, redusi, eliminati sau altfel modificati si utilizarea ratională a acestui produs;

d) la nevoie, un avertisment că produsul nu este indicat utilizării parenterale.

(5) Eticheta trebuie să contină instructiuni privind prepararea adecvată, utilizarea si păstrarea produsului după deschiderea recipientului, după caz.

 

CAPITOLUL V

Alimente utilizate în dietele cu valoare energetică redusă pentru scăderea greutătii

 

Art. 27. - Alimentele utilizate în dietele cu valoare energetică redusă pentru scăderea greutătii sunt alimente special formulate care, dacă sunt folosite conform instructiunilor producătorului, înlocuiesc în totalitate sau partial dieta zilnică totală. Ele sunt împărtite în două categorii:

a) produse prezentate ca înlocuitori ai unei diete zilnice complete;

b) produse prezentate ca înlocuitori ai uneia sau mai multor mese dintr-o dietă zilnică.

Art. 28. - Alimentele descrise la art. 27 trebuie să respecte criteriile compozitionale specificate în anexa nr. 13 la prezentele norme.

Art. 29. - Toate componentele individuale care intră în compozitia produselor mentionate la art. 27 lit. a) se introduc în acelasi ambalaj în momentul în care sunt comercializate.

Art. 30. - (1) Denumirea sub care se comercializează produsul este:

a) pentru produsele descrise la art. 27 lit. a), înlocuitorii unei diete totale pentru controlul greutătii:

b) pentru produsele descrise la art. 27 lit. b), înlocuitorii unei mese pentru controlul greutătii.

(2) Eticheta acestor produse include, în afară de mentiunile stabilite prin reglementările pentru etichetarea produselor alimentare, următoarele mentiuni obligatorii:

a) valoarea energetică disponibilă exprimată în kJ si kcal si continutul de proteine, glucide si lipide, exprimat în formă numerică, per cantitate specificată de produs gata pentru utilizare, sub forma propusă pentru consum;

b) cantitatea medie a fiecărui element mineral si a fiecărei vitamine pentru care au fost stipulate prevederi obligatorii la pct. 5 din anexa nr. 13, exprimată în formă numerică per cantitate specificată de produs gata pentru utilizare, sub forma propusă pentru consum. În plus, pentru produsele mentionate la art. 27 lit. b) informatiile despre vitaminele si mineralele enumerate în tabelul de la pct. 5 din anexa nr. 13 vor fi exprimate si ca procentaj din valorile definite;

c) instructiunile pentru prepararea corespunzătoare si, atunci când este necesar, o mentiune asupra importantei respectării acestor instructiuni;

d) dacă un produs care este utilizat conform instructiunilor fabricantului contine o portie zilnică de polioli mai mare de 20 g, va exista o mentiune care va specifica faptul că alimentul poate avea efect laxativ;

e) o mentiune care să specifice importanta consumului corespunzător zilnic de lichide;

f) pentru produsele mentionate la art. 27 lit. a):

- o mentiune care să specifice că produsul asigură cantitătile zilnice corespunzătoare de elemente nutritive;

- o mentiune care să specifice că produsul nu trebuie folosit mai mult de 3 săptămâni fără avizul medicului;

g) pentru produsele mentionate la art. 27 lit. b), o mentiune care să specifice că produsele sunt destinate să fie utilizate numai ca parte a unei diete cu valoare energetică redusă si că si alte alimente constituie componente necesare ale unei astfel de diete.

(3) Etichetarea, publicitatea si prezentarea produselor în cauză nu trebuie să facă nici o referire la rata pierderii în greutate determinate de utilizarea lor, la reducerea senzatiei de foame sau la cresterea senzatiei de satietate.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

COMPOZITIA DE BAZĂ

a preparatelor pentru sugari, care vor fi reconstituite conform instructiunilor producătorului

 

NOTĂ:

Valorile se referă la produsul gata de utilizare.

 

1. Valori energetice

Minim

Maxim

250 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

315 kJ/100 ml

(75 kcal/100 ml)

 

2. Proteine

Continutul de proteine = continutul de azot x 6,38 (pentru proteinele din laptele de vacă)

Continutul de proteine = continutul de azot x 6,25 (pentru izolatele proteice din soia si hidrolizatele partiale ale proteinelor)

Indicele chimic reprezintă cel mai mic raport dintre cantitatea fiecărui aminoacid esential din proteina considerată si cantitatea fiecărui aminoacid corespunzător din proteina de referintă.

2.1. Preparate produse din proteinele din laptele de vacă

 

Minim

Maxim

0,56 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ

 (3 g/100 kcal)

 

 

Pentru o valoare energetică egală preparatul trebuie să contină o cantitate corespunzătoare din fiecare aminoacid esential si semiesential care să fie cel putin egală cu cantitatea continută de proteina de referintă (lapte matern, conform definitiei din anexa nr. 5); totusi, din motive de calcul, concentratiile de metionină si cistină pot fi luate împreună.

2.2. Preparate produse din hidrolizatele partiale ale proteinelor

 

Minim

Maxim

0,45 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ

(3 g/100 kcal)

 

Pentru o valoare energetică egală preparatul trebuie să contină o cantitate corespunzătoare din fiecare aminoacid esential si semiesential care să fie cel putin egală cu cantitatea continută de proteina de referintă (lapte matern, conform definitiei din anexa nr. 5); totusi, din motive de calcul, concentratiile de metionină si cistină trebuie adunate împreună.

Coeficientul de eficientă al proteinelor (CEP) si utilizarea netă a proteinelor (UNP) trebuie să fie cel putin egale cu cele ale cazeinei.

Continutul de taurină trebuie să fie cel putin egal cu 10 µmoli/10 kJ (42 µmoli/100 kcal), iar continutul de L-carnitină trebuie să fie cel putin egal cu 1,8 µmoli/100 kJ (7,5 µmoli/100 kcal).

2.3. Preparatele produse din izolatele proteice de soia, singure sau în amestec cu proteinele din laptele de vacă

 

Minim

Maxim

0,56 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

0,7 g/100 kJ

(3 g/100 kcal)

 

La fabricarea acestor preparate trebuie folosite doar izolatele proteice de soia. Indicele chimic va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referintă (lapte matern, definit în anexa nr. 6).

Pentru o valoare energetică egală preparatul trebuie să contină o cantitate disponibilă de metionină cel putin egală cu cea continută în proteina de referintă (lapte matern, definit în anexa nr. 5).

Continutul de L-carnitină trebuie să fie cel putin egal cu 1,8 µmoli/100 kJ (7,5 µmoli/100 kcal).

2.4. În toate cazurile se permite adăugarea de aminoacizi doar în scopul îmbunătătirii valorii nutritive a proteinelor si doar în proportiile necesare atingerii acestui scop.

3. Lipide

Minim

Maxim

1,05 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

1,5 g/100 kJ

(6,5 g/100 kcal)

 

3.1. Se interzice utilizarea următoarelor substante:

3.1. - ulei din seminte de susan;

3.1. - ulei din seminte de bumbac.

3.2. Acid lauric

Minim

Maxim

-

15% din continutul total de grăsimi

 

 

3.3. Acidul miristic

Minim

Maxim

-

15% din continutul total de grăsimi

 

 

3.4. Acidul linoleic (sub formă de gliceride = linoleati)

 

Minim

Maxim

70 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal)

285 mg/100 kJ

(1.200 mg/100 kcal)

 

3.5. Continutul de acid alfa-linolenic nu va fi mai mic de 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic nu va fi mai mic de 5 si mai mare de 15.

3.6. Continutul de izomeri trans- ai acizilor grasi nu va depăsi 4% din continutul total de grăsimi.

3.7. Continutul de acid erucic nu va depăsi 1% din continutul total de grăsimi.

3.8. Se pot adăuga acizi grasi polinesaturati (AGP) cu catenă lungă (20 si 22 atomi de carbon). În acest caz continutul acestora nu va depăsi:

- 1% din continutul total de grăsimi pentru n-3-AGP; si

- 2% din continutul total de grăsimi pentru n-6-AGP (1% din continutul total de grăsimi pentru acidul arahidonic).

Continutul de acid eicosapentaenoic(20:5 n-3) nu va depăsi continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3).

4. Glucide

 

Minim

Maxim

1,7 g/100 kJ

(7 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ

(14 g/100 kcal)

 

4.1. Se vor utiliza doar următoarele glucide:

- lactoza;

- maltoza;

- zaharoza;

- maltodextrinele;

- siropul de glucoză sau siropul de glucoză deshidratat;

- amidonul pretratat termic } Fără gluten

- amidonul gelatinizat natural

4.2. Lactoza

 

Minim

Maxim

0,85 g/100 kJ

(3,5 g/100 kcal)

-

 

Această prevedere nu se aplică preparatelor în care proteinele din soia reprezintă mai mult de 50% din continutul total de proteine.

4.3. Zaharoza

 

Minim

Maxim

-

20% din continutul total de glucide

 

4.4. Amidonul pretratat termic si/sau amidonul gelatinizat

Minim

Maxim

-

2 g/100 ml si 30% din continutul total de glucide

 

5. Elemente minerale

5.1. Preparatele produse din proteinele din lapte de vacă per 100 kJ/ 100 kcal

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Seleniu1) (µg)

-

0,7

-

3

Sodiu (mg)

5

14

20

60

Potasiu (mg)

15

35

60

145

Clor (mg)

12

29

50

125

Calciu (mg)

12

-

50

-

Fosfor (mg)

6

22

25

90

Magneziu (mg)

1,2

3,6

5

15

Fier (mg)2)

0,12

0,36

0,5

1,5

Zinc (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Cupru (µg)

4,8

19

20

80

Iod (µg)

1,2

-

5

-


1) Limita este aplicabilă preparatelor cu adaos de seleniu.

2) Limita este aplicabilă preparatelor cu adaos de fier.

 

Raportul calciu/fosfor va fi de cel putin 1,2 si de cel mult 2,0.

5.2. Preparatele produse din proteine de soia, singure sau în amestec cu proteine din lapte de vacă

Se aplică toate cerintele mentionate în paragraful 5.1. din prezenta anexă, cu exceptia celor privind fierul si zincul, care sunt:

 

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Fier (mg)

0,25

0,5

1

2

 

6. Vitamine

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Vitamina A (µg - RE)1)

14

43

60

180

Vitamina D (µg)2)

0,25

0,65

1

2,5

Tiamina (µg)

10

-

40

-

Riboflavina (µg)

14

-

60

-

Niacina3) (mg - NE)

0,2

-

0,8

-

Acidul pantotenic (µg)

70

-

300

-

Vitamina B6 (µg)

9

-

35

-

Biotina (µg)

0,4

-

1,5

-

Acidul folic (µg)

1

-

4

-

Vitamina B12 (µg)

0,025

-

0,1

-

Vitamina C (µg)

1,9

-

8

-

Vitamina K (µg)

1

-

4

-

Vitamina E (mg α -TE)4)

1

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati,

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,1 mg

per 100 Kj disponibili

-

0,5/g acizi

grasi polinesaturati,

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,5 mg

per 100 kcal

disponibile

-


1) RE = toti echivalentii transretinolului.

2) Sub forma colecalciferolului, din care 10 µg = 400 i.u. de vitamina D.

3) NE = echivalentul niacinei = mg acid nicotinic + 60 mg triptofan.

4) α-TE = echivalent δ-α - tocoferol.

 

7. Se pot adăuga următoarele nucleotide:

 

 

Maxim1)

 

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Citidină 5’ - monofosfat

0,60

2,50

Uridină 5’ - monofosfat

0,42

1,75

Adenozină 5’ - monofosfat

0,36

1,50

Guanozină 5’ - monofosfat

0,12

0,50

Inozină 5’ - monofosfat

0,24

1,00

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

COMPOZITIA DE BAZĂ

a preparatelor pentru copii cu vârsta până la un an când sunt reconstituite conform instructiunilor producătorului

 

NOTĂ: Valorile se referă la produsul gata pentru utilizare.

 

1. Valoarea energetică

 

Minim

Maxim

250 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

335 kJ/100 ml

(80 kcal/100 ml)

 

2. Proteine

Continut de proteine = continut de azot x 6,38 (pentru proteinele din lapte de vacă)

Continut de proteine = continut de azot x 6,25 (pentru izolatele proteice de soia)

 

Minim

Maxim

0,5 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

 

Indicele chimic al proteinelor prezente va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referintă (cazeina sau laptele matern, conform anexei nr. 6).

Indicele chimic reprezintă cel mai mic raport dintre cantitatea din fiecare aminoacid esential al proteinei considerate si cantitatea din fiecare aminoacid corespondent al proteinei de referintă.

În ceea ce priveste preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an, produse din proteine de soia, singure sau în amestec cu proteinele din laptele de vacă, se pot utiliza doar izolatele proteice de soia. În preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an pot fi adăugati aminoacizi, în scopul îmbunătătirii valorii nutritive a proteinelor, în proportiile necesare realizării acestui scop.

Pentru o valoare energetică egală aceste preparate trebuie să contină o cantitate corespunzătoare de metionină care să fie cel putin egală cu cea continută de laptele matern, conform mentiunilor din anexa nr. 5.

 

3. Lipide

 

Minim

Maxim

0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal)

1,5 g/100 kJ (6,5 g/100 kcal)

 

3.1. Se interzice utilizarea următoarelor substante:

- ulei din seminte de susan;

- ulei din seminte de bumbac.

3.2. Acid lauric

 

Minim

Maxim

-

15% din continutul

total de grăsimi

 

3.3. Acid miristic

 

Minim

Maxim

-

15% din continutul total de grăsimi

 

3.4. Acidul linoleic (sub formă de gliceride = linoleati)

 

Minim

Maxim

70 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal): această limită se aplică doar preparatelor pentru copii cu vârsta până la 1 an, care contin uleiuri vegetale

-

 

3.5. Continutul de izomeri trans- ai acizilor grasi nu va depăsi 4% din continutul total de grăsimi

3.6. Continutul de acid erucic nu va depăsi 1% din continutul total de grăsimi.

 

4. Glucide

Minim

Maxim

1,7 g/100 kJ

(7 g/100 kcal)

3,4 g/100 kJ

(14 g/100 kcal)

 

4.1. Se interzice utilizarea ingredientelor care contin gluten.

4.2. Lactoza

 

Minim

Maxim

0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal)

-

           

Această prevedere nu se aplică preparatelor pentru copii cu vârsta până la 1 an în care izolatele proteice de soia reprezintă mai mult de 50% din continutul total de proteine.

4.3. Zaharoza, fructoza, mierea

 

Minim

Maxim

-

Separat sau total: 20% din continutul total de glucide

           

5. Elemente minerale

5.1.

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Fier (mg)

0,25

0,5

1

2

Iod (µg)

1,2

-

5

-

           

5.2. Zinc

5.2.1. Preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an, obtinute în exclusivitate din lapte de vacă

 

Minim

Maxim

0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)

-

 

5.2.2. Preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an, care contin izolate proteice de soia singure sau amestecate cu lapte de vacă

 

Minim

Maxim

0,18 mg/100 kJ (0,75 mg/100 kcal)

-

 

5.3. Alte elemente minerale

Concentratiile vor fi cel putin egale cu cele găsite în mod normal în proteinele din laptele de vacă, micsorate, când este cazul, în aceeasi proportie cu raportul dintre concentratiile de proteine din preparatele pentru copii cu vârsta până la 1 an si cele din laptele de vacă.

Compozitia-tip a laptelui de vacă este dată, cu titlu indicativ, în anexa nr. 7.

5.4. Raportul calciu/fosfor nu trebuie să depăsească valoarea 2,0.

 

6. Vitamine

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Vitamina A (µg-ER)1)

14

43

60

180

Vitamina D (µg)2)

0,25

0,75

1

3

Vitamina C (µg)

1,9

-

8

-

Vitamina E (mg α -TE)3)

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati,

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,1 mg

per 100 kJ

disponibili

-

-

 

0,5/g acizi

grasi polinesaturati,

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,5 mg

per 100 kcal

disponibile

-


1) Concentratia totală de nucleotide nu trebuie să depăsească 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


1) RE = toti echivalentii transretinolului.

2) Sub forma colecalciferolului, din care 10 µg = 400 i.u. de vitamina D.

3) a-TE = echivalent d-a - tocoferol.

 

7. Se pot adăuga următoarele nucleotide:

 

 

Maxim1)

 

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Citidină 5’ - monofosfat

0,60

2,50

Uridină 5’ - monofosfat

0,42

1,75

Adenozină 5’ - monofosfat

0,36

1,50

Guanozină 5’ - monofosfat

0,12

0,50

Inozină 5’ - monofosfat

0,24

1,00


 1) Concentratia totală de nucleotide nu trebuie să depăsească 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

SUBSTANTE NUTRITIVE

 

1. Vitamine

 

Vitamina

Denumirea chimică

2. Elemente minerale

 

Vitamina A

Acetat de retinol

Elemente minerale

Săruri permise

 

Palmitat de retinol

Seleniu

Selenat de sodiu

 

Betacaroten

Selenit de sodiu

 

 

Retinol

Calciu (Ca)

Carbonat de calciu

Vitamina D

Vitamina D2 (ergocalciferol)

 

Clorură de calciu

 

Vitamina D3 (colecalciferol)

 

Sărurile de calciu ale acidului citric

 

Vitamina B1 Clorhidrat de tiamină

 

Gluconat de calciu

 

Mononitrat de tiamină

 

Glicerofosfat de calciu

 

Vitamina B2 Riboflavină

 

Lactat de calciu

 

Riboflavină -5’ - fosfat de sodiu

 

Sărurile de calciu ale acidului ortofosforic

Niacină

Nicotinamidă

 

Hidroxid de calciu

 

Acid nicotinic

Magneziu (Mg)

Carbonat de magneziu

Vitamina B6

Clorhidrat de piridoxină

 

Clorură de magneziu

 

Piridoxină -5’ - fosfat

 

Oxid de magneziu

Folat

Acid folic

 

Sărurile de magneziu ale acidului ortofosforic

Acid pantotenic

D-pantotenat de calciu

 

Sulfat de magneziu

 

D-pantotenat de sodiu

 

Gluconat de magneziu

 

Pantotenol

 

Hidroxid de magneziu

Vitamina B12

Ciancobalamină

 

Sărurile de magneziu ale acidului citric

 

Hidroxicobalamină

Fier (Fe)

Citrat feros

Biotină

D-biotină

 

Gluconat de fier

Vitamina C

Acid L-ascorbic

 

Lactat de fier

 

L-ascorbat de sodiu

 

Sulfat de fier

 

L-ascorbat de calciu

 

Citrat feric de amoniu

 

Acid 6-palmitil-L ascorbic (palmitat de ascorbil)

 

Fumarat de fier

 

Ascorbat de potasiu

 

Difosfat de fier (pirofosfat de fier)

Vitamina E

D-alfa tocoferol

Cupru (Cu)

Citrat cupric

 

DL-alfa tocoferol

 

Gluconat cupric

 

Acetat de D-alfa tocoferol

 

Sulfat cupric

 

Acetat de DL-alfa tocoferol

 

Complexul cupru-lizină

Vitamina K

Filochinonă (Fitomenadionă)

 

Carbonat cupric

 

 

Iod (I)

Iodură de potasiu

 

 

 

Iodură de sodiu

 

 

 

Iodat de potasiu

 

 

Zinc (Zn)

Acetat de zinc

 

 

 

Clorură de zinc

 

 

 

Lactat de zinc

 

 

 

Sulfat de zinc

 

 

 

Citrat de zinc

 

 

 

Gluconat de zinc

 

 

 

Oxid de zinc

 

 

Mangan (Mn)

Carbonat de mangan

 

 

 

Clorură de mangan

 

 

 

Citrat de mangan

 

 

 

Sulfat de mangan

 

 

 

Gluconat de mangan

 

 

Sodiu (Na)

Bicarbonat de sodiu

 

 

 

Clorură de sodiu

 

 

 

Citrat de sodiu

 

 

 

Gluconat de sodiu

 

 

 

Carbonat de sodiu

 

 

 

Lactat de sodiu

 

 

 

Sărurile de sodiu ale acidului ortofosforic

 

 

 

Hidroxid de sodiu

 

 

Potasiu (K)

Bicarbonat de potasiu

 

 

 

Carbonat de potasiu

 

 

 

Clorură de potasiu

 

 

 

Sărurile de potasiu ale acidului

 

 

 

citric

 

 

 

Gluconat de potasiu

 

 

 

Lactat de potasiu

 

 

 

Sărurile de potasiu ale acidului ortofosforic

 

 

 

Hidroxid de potasiu

 

 

3. Aminoacizii si alti compusi cu azot

 

 

 

L-arginina si clorhidratul său

 

 

 

L-histidina si clorhidratul său

 

 

 

L-izoleucina si clorhidratul său

 

 

 

L-leucina si clorhidratul său

 

 

 

L-cistina si clorhidratul său

 

 

 

L-cisteina si clorhidratul său

 

 

 

L-metionina

 

 

 

L-fenilalanina

 

 

 

L-treonina

 

 

 

L-triptofan

 

 

 

L-tirozina

 

 

 

L-valina

 

 

 

L-carnitina si clorhidratul său

 

 

 

Taurină

 

4. Altele

 

 

 

Colină

 

 

 

Clorură de colină

 

 

 

Citrat de colină

 

 

 

Bitartratul de colină

 

 

 

Inozitol

 

 

 

Citidină 5’ - monofosfat si sarea sa de sodiu

 

 

 

Uridină 5’ - monofosfat si sarea sa de sodiu

 

 

 

Adenozină 5’ - monofosfat si sarea sa de sodiu

 

 

 

Guanozină 5’ - monofosfat si sarea sa de sodiu

 

 

 

Inozină 5’ - monofosfat si sarea sa de sodiu.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CRITERIILE COMPOZITIONALE

privind preparatele pentru sugari care îndeplinesc o conditie impusă

 

Criterii compozitionale

Conditii de îndeplinire

1. Proteine adaptate

Continutul de proteine este mai mic de 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal), iar raportul proteine din zer/cazeine nu trebuie să fie mai mic de 1,0.

2. Continut scăzut de sodiu

Continutul de sodiu trebuie să fie mai mic de 9 mg/100 kJ (39 mg/100 kcal).

3. Lipsa zaharozei

Nu există zaharoză.

4. Numai lactoza

Lactoza este singurul glucid prezent.

5. Lipsa lactozei

Nu există lactoză1).

6. Îmbogătit în fier

Se adaugă fier.

7. Reducerea riscului la alergii la proteinele din lapte.

a) Formula va satisface prevederile sectiunii 2.2 din Această cerintă ar putea include termeni ce fac referire anexa nr. 1, iar cantitatea de proteină imunoreactivă, la proprietătile de alergen redus al antigenului redus măsurată cu metodele general acceptate ca fiind corespunzătoare, va fi mai mică de 1% în continutul de substante continând azot din formulă.

 

b) Eticheta va indica faptul că produsul nu trebuie consumat de sugari alergici la proteinele intacte din care este produs doar dacă teste clinice general acceptate dovedesc toleranta formulei la mai mult de 90% (interval de sigurantă 95%) din sugarii hipersensibili la proteina din care este făcut hidrolizatul.

 

c) Formula administrată oral nu va induce o sensibilizare la animale de la proteina intactă din care este derivată formula.

 

d) Date verificate stiintific si obiectiv ca dovadă că proprietătile cerute trebuie să fie disponibile.

 


1) În cazul în care este determinată printr-o metodă ale cărei limite de detectie vor fi stabilite ulterior.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

AMINOACIZII ESENTIALI SI SEMI ESENTIALI DIN LAPTELE MATERN

 

În scopul acestui raport, aminoacizii esentiali si semiesentiali din laptele matern, exprimati în mg per 100 kJ si 100 kcal, sunt următorii:

 

 

Per 100 kJ1)

Per 100 kcal

Arginină

16

69

Cistină

6

24

Histidină

11

45

Izoleucină

17

72

Leucină

37

156

Lizină

29

122

Metionină

7

29

Fenilalanină

15

62

Treonină

19

80

Triptofan

7

30

Tirozină

14

59

 


1) 1 kJ = 0,239 kcal.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

COMPOZITIA

în aminoacizi a cazeinei si a proteinelor din laptele matern

 

Compozitia în aminoacizi a cazeinei si a proteinelor din laptele matern (în g/100 g proteine)

 

 

Cazeină1)

Lapte matern1)

Arginină

3,7

3,8

Cistină

0,3

1,3

Histidină

2,9

2,5

Izoleucină

5,4

4,0

Leucină

9,5

8,5

Lizină

8,1

6,7

Metionină

2,8

1,6

Fenilalanină

5,2

3,4

Treonină

4,7

4,4

Triptofan

1,6

1,7

Tirozină

5,8

3,2

Valină

6,7

4,5

 


1) Continutul în aminoacizi al alimentelor si informatiile biologice asupra proteinelor. FAO Nutritional Studies, nr. 24, Roma, 1970, numerele 375 si 383.

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

ELEMENTELE MINERALE DIN LAPTELE DE VACĂ

 

Ca referinte, continutul de elemente minerale din laptele de vacă, exprimat per 100 g de substantă uscată fără grăsime si per g de proteine, este următorul:

 

 

Per 100 g SUN1)

Per g de proteine

Sodiu (mg)

550

15

Potasiu (mg)

1.680

43

Clor (mg)

1.050

28

Calciu (mg)

1.350

35

Fosfor (mg)

1.070

28

Magneziu (mg)

135

3,5

Cupru (µg)

225

6

Iod

NS2)

NS

 


1) SUN: substantă uscată negrasă.

2) NS: nespecificat, variază mult în functie de sezon si de conditiile de depozitare a produselor agricole.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

VALORI DE REFERINTĂ

pentru etichetarea valorii nutritive a alimentelor destinate sugarilor si copiilor de vârstă mică

 

Nutrientul

Valoarea de referintă a etichetării

Vitamina A (µg)

400

Vitamina D (µg)

10

Vitamina C (mg)

25

Tiamină (mg)

0,5

Riboflavină (mg)

0,8

Echivalenti niacinici (mg)

9

Vitamina B6 (mg)

0,7

Folat (µg)

100

Vitamina B12 (µg)

0,7

Calciu (mg)

400

Fier (mg)

6

Zinc (mg)

4

Iod (µg)

70

Seleniu (µg)

10

Cupru (mg)

0,4

 

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

COMPOZITIA ESENTIALĂ

a alimentelor pe bază de cereale prelucrate destinate sugarilor si copiilor de vârstă mică

 

Cerintele privind elementele nutritive se referă la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producătorului.

1. Continutul de cereale

Alimentele pe bază de cereale prelucrate sunt obtinute în primul rând din unul sau mai multe cereale măcinate si/sau din leguminoase amidonoase.

Cantitatea de cereale si/sau leguminoase amidonoase nu va reprezenta mai putin de 25% din amestecul final exprimat pe bază de substantă uscată.

2. Proteinele

2.1. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) si d) din norme, continutul de proteine nu va depăsi 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, proteinele adăugate vor reprezenta cel putin 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3. În cazul biscuitilor mentionati la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme, fabricati cu adaos de alimente bogate în proteine si prezentate ca atare, proteinele adăugate trebuie să fie cel putin 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4. Indicele chimic al proteinelor adăugate trebuie să fie cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referintă (cazeina, conform definitiei din anexa nr. 6) sau raportul energetic proteic (PER) al proteinelor din amestec trebuie să fie cel putin egal cu 70% din cel al proteinei de referintă.

În toate cazurile adăugarea de aminoacizi va fi permisă doar în scopul îmbunătătirii valorii nutritive a amestecului de proteine si doar în proportiile necesare acestui scop.

3. Glucidele

3.1. În cazurile în care la produsele mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si d) din norme se adaugă zaharoză, fructoză, glucoză, siropuri de glucoză si miere, atunci:

- cantitatea de glucide adăugate din aceste surse nu va depăsi 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal);

- cantitatea de fructoză adăugată nu va depăsi 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2. În cazurile în care la produsele mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme se adaugă zaharoză, fructoză, siropuri de glucoză sau miere, atunci:

- cantitatea de glucide adăugate din acele surse nu va depăsi 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal);

- cantitatea de fructoză adăugată nu va depăsi 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4. Lipidele

4.1. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si d) din norme, continutul de lipide nu va trebui să depăsească 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, continutul de lipide nu trebuie să depăsească 1,2 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). În cazul în care continutul de lipide depăseste 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

a) cantitatea de acid lauric nu va depăsi 15% din continutul total de lipide;

b) cantitatea de acid miristic nu va depăsi 15% din continutul total de lipide;

c) cantitatea de acid linoleic (în formă de gliceride = linoleati) va fi de cel putin 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) si nu trebuie să depăsească 285 mg/100 kJ (1.200 mg/100 kcal).

5. Mineralele

5.1. Sodiul

- sărurile de sodiu pot fi adăugate la alimentele pe bază de cereale prelucrate doar în scopuri tehnologice;

- continutul de sodiu al alimentelor pe bază de cereale prelucrate nu trebuie să depăsească 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2. Calciul

5.2.1. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme, cantitatea de calciu va fi de cel putin 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme, fabricate cu adaos de lapte (biscuiti cu lapte) si prezentate ca atare, cantitatea de calciu trebuie să fie de cel putin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6. Vitaminele

6.1. În cazul alimentelor pe bază de cereale prelucrate, cantitatea de tiamină trebuie să fie de cel putin 25 µg/100 kJ (100 µg/100 kcal).

6.2. În cazul produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. b) din norme:

 

 

Per 100 kJ

Per 10 kcal

 

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Vitamina A (µg RE1))

14

43

60

180

Vitamina D (µg2))

0,25

0,75

1

3

 


1) RE = toti echivalentii transretinolului

2) În forma colecalciferol, din care 10 µg = 400 i.u. de vitamina D

 

Aceste limite vor fi aplicabile dacă vitaminele A si D se adaugă si la alte alimente pe bază de cereale prelucrate.

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

COMPOZITIA ESENTIALĂ

a alimentelor destinate sugarilor si copiilor de vârstă mică

 

Cerintele referitoare la elementele nutritive se referă la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producătorului.

1. Proteinele

1.1. În cazul în care carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine constituie singurele ingrediente mentionate în denumirea produsului, atunci:

- acea carne, carne de pasăre, peste, măruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate nu vor constitui în total mai putin de 40% din greutatea produsului total;

- fiecare dintre cantitătile de carne, carne de pasăre, peste, măruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% greutate din sursele totale de proteine mentionate;

- proteinele totale din sursele mentionate vor constitui cel putin 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2. În cazul în care carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, singure sau în combinatie, sunt mentionate primele în denumirea unui produs, indiferent dacă produsul este sau nu este prezentat ca o masă individuală, atunci:

- carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine mentionate, per total, vor constitui cel putin 10% din greutatea produsului total;

- fiecare dintre cantitătile de carne, carne de pasăre, peste, măruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% din greutatea surselor totale de proteine mentionate;

- proteinele din sursele mentionate vor constitui cel putin 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3. În cazul în care carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, singure sau în combinatie, sunt mentionate în denumirea unui produs, dar nu primele, indiferent dacă produsul este sau nu este prezentat ca o masă individuală, atunci:

- carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine mentionate, per total, vor constitui cel putin 8% din greutatea produsului total;

- fiecare cantitate de carne, carne de pasăre, peste, măruntaie sau alte surse traditionale de proteine mentionate va constitui cel putin 25% din greutatea surselor totale de proteine mentionate;

- proteinele din sursele mentionate vor constitui cel putin 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

- proteinele totale ale produsului din toate sursele vor constitui cel putin 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.3. a) În cazul în care brânza este mentionată împreună cu alte ingrediente în denumirea unui produs neîndulcit, indiferent dacă produsul respectiv este sau nu este prezentat ca masă individuală, atunci:

- proteinele din sursele lactate nu vor fi mai mici de 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal);

- proteinele totale din produs, provenite din toate sursele, nu vor fi mai mici de 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. Dacă pe eticheta produsului se indică faptul că acesta este un fel de mâncare, dar în denumirea produsului nu se mentionează carnea, carnea de pasăre, pestele, măruntaiele sau alte surse traditionale de proteine, atunci:

- proteinele totale ale produsului din toate sursele vor constitui cel putin 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4. a) Sosurile prezentate ca accesoriu la o mâncare sunt scutite de respectarea cerintelor incluse în sectiunile

1.1-1.4 inclusiv.

1.4. b) Felurile de mâncare dulci în a căror denumire se mentionează ca prim sau unic ingredient produsele lactate vor contine cel putin 2,2 g proteine lactate/100 kcal.

Celelalte feluri de mâncare dulci sunt scutite de respectarea cerintelor incluse în paragrafele 1.1-1.4 din prezenta anexă.

1.5. Adăugarea de aminoacizi este permisă doar în scopul îmbunătătirii valorii nutritive a proteinelor prezente si doar în proportiile necesare acestui scop.

2. Glucidele

Cantitătile de glucide totale prezente în sucurile si nectarele de fructe si legume, în felurile de mâncare bazate în exclusivitate pe fructe si în deserturi si budinci nu vor depăsi:

- 10 g/100 ml în cazul sucurilor de legume si al băuturilor pe bază de legume;

- 15 g/100 ml în cazul sucurilor si nectarelor de fructe si al băuturilor pe bază de fructe;

- 20 g/100 g pentru felurile de mâncare bazate în exclusivitate pe fructe;

- 25 g/100 g în cazul deserturilor si budincilor;

- 5 g/100 ml în cazul altor băuturi care nu sunt pe bază de lapte.

3. Grăsimile

3.1. În cazul produselor mentionate la pct. 1:

- în cazul în care carnea sau brânza este unicul ingredient sau este mentionată prima în denumirea unui produs, atunci grăsimile totale din produs din toate sursele nu trebuie să depăsească 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2. În cazul celorlalte produse grăsimile totale din produs din toate sursele nu trebuie să depăsească 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4. Sodiul

1.1. Continutul final de sodiu din produs nu trebuie să depăsească 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) sau 200 mg per 100 g. Totusi, dacă în denumirea produsului singurul ingredient mentionat este brânza, continutul final de sodiu nu trebuie să depăsească 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

1.2. Sărurile de sodiu nu vor putea fi adăugate produselor pe bază de fructe, deserturilor sau budincilor decât în scopuri tehnologice.

5. Vitaminele

Vitamina C

În sucurile si nectarele de fructe sau în sucurile de legume, continutul final de vitamina C din produs trebuie să fie de cel putin 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) sau de cel putin 25 mg per 100 g.

Vitamina A

În sucurile de legume, continutul final de vitamina A din produs trebuie să fie de cel putin 25 µg RE/100 kJ (100 µg RE/100 kcal)1).

Vitamina A nu se adaugă la alte alimente pentru copii.

Vitamina D

Vitamina D nu se adaugă la alimentele pentru copii.


1) RE = toti echivalentii transretinolului.

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

LIMITELE MAXIME

aplicabile vitaminelor si elementelor minerale, dacă au fost adăugate, din alimentele pe bază de cereale prelucrate si din preparatele pentru sugari si pentru copii cu vârsta până la 1 an

 

Cerintele privind elementele nutritive se referă la produsele gata pentru utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producătorului, cu exceptia potasiului si calciului pentru care cerintele se referă la produsul vândut.

 

Nutrienti

Maxim pe 100 kcal

Vitamina A (µg RE)

1801)

Vitamina E (mg α - TE)

3

Vitamina C (mg)

12,5/252)/1253)

Tiamină (mg)

0,25/0,54)

Riboflavină (mg)

0,4

Niacină (mg NE)

4,5

Vitamina B6 (mg)

0,35

Acid folic (µg)

50

Vitamina B12 (µg)

0,35

Acid pantotenic (mg)

1,5

Biotină (µg)

10

Potasiu (mg)

160

Calciu (mg)

80/1605)/1006)

Magneziu (mg)

40

Fier (mg)

3

Zinc (mg)

2

Cupru (µg)

40

Iod (µg)

35

Mangan (mg)

0,6

 


1) În concordantă cu prevederile anexelor nr. 9 si 10.

2) Limită aplicabilă produselor fortificate cu fier.

3) Limită aplicabilă mâncărurilor pe bază de fructe, sucurilor de fructe, nectarurilor si sucurilor vegetale.

4) Limită aplicabilă alimentelor pe bază de cereale procesate.

5) Limită aplicabilă produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din norme.

6) Limită aplicabilă produselor mentionate la art. 17 alin. (1) lit. d) din norme.

 

ANEXA Nr. 12

la norme

 

COMPOZITIA ESENTIALĂ

a alimentelor destinate utilizărilor medicale speciale

 

Specificatiile se referă la produsele gata de utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor fabricantului.

1. Produsele mentionate în art. 24 alin. (2) lit. a) din norme, destinate în mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate în tabelul 1.

2. Produsele mentionate în art. 24 alin. (2) lit. b) din norme, destinate în mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate în tabelul 1, fără a aduce prejudicii modificărilor făcute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionată a acestor produse.

3. Concentratiile maxime de vitamine si de elemente minerale prezente în produsele mentionate la art. 24 alin. (2) lit. c) din norme, destinate în mod special sugarilor, nu trebuie să le depăsească pe cele mentionate în tabelul 1, fără a aduce prejudicii modificărilor făcute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionată a acestor produse.

4. Dacă nu contrazic cerintele dictate de utilizarea destinată, alimentele pentru scopuri medicale speciale, destinate în mod special sugarilor, trebuie să respecte prevederile referitoare la ceilalti nutrienti, aplicabile preparatelor pentru sugari si preparatelor pentru copiii mai mici de un an, după caz, enuntate în cap. II.

5. Produsele mentionate în art. 24 alin. (2) lit. a) din norme, diferite de cele destinate în mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate în tabelul 2.

6. Produsele mentionate în art. 24 alin. (2) lit. b) din norme, diferite de cele destinate în mod special sugarilor, vor contine vitaminele si elementele minerale specificate în tabelul 2, fără a aduce prejudicii modificărilor făcute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionată a acestor produse.

7. Concentratiile maxime de vitamine si elemente minerale prezente în produsele mentionate în art. 24 alin. (2) lit. c) din norme, diferite de cele destinate în mod special sugarilor, nu trebuie să le depăsească pe cele precizate în tabelul 2, fără a aduce prejudicii modificărilor făcute unuia sau mai multora dintre acesti nutrienti, care sunt considerate necesare pentru utilizarea intentionată a acestor produse.

 

Tabelul 1

 

VALORILE

pentru vitaminele si elementele minerale din alimentele complete din punct de vedere nutritiv, destinate utilizării la sugari

 

Vitamine

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Vitamina A (µg RE)

14

43

60

180

Vitamina D (µg)

0,25

0,75

1

3

Vitamina K (µg)

1

5

4

20

Vitamina C (mg)

1,9

6

8

25

Tiamină (mg)

0,01

0,075

0,04

0,3

Riboflavină (mg)

0,014

0,1

0,06

0,45

Vitamina B6 (mg)

0,009

0,075

0,035

0,3

Niacină (mg NE)

0,2

0,75

0,8

3

Acid folic (µg)

1

6

4

25

Vitamina B12 (µg)

0,025

0,12

0,1

0,5

Acid pantotenic (mg)

0,07

0,5

0,3

2

Biotină (µg)

0,4

5

1,5

20

Vitamina E

(mg a-TE)

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,1 mg

per 100 kJ

disponibili

0,75

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,5 mg

per 100 kcal

disponibile

3


*) Raportul calciu/fosfor nu trebuie să fie mai mic de 1,2 sau mai mare de 2,0.

 

Elemente minerale

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Sodiu (mg)

5

14

20

60

Clor (mg)

12

29

90

125

Potasiu (mg)

15

25

60

145

Calciu (mg)

12

60

50

250

Fosfor (mg)*)

9

29

25

90

Magneziu (mg)

1,2

3,6

5

15

Fier (mg)

0,12

0,5

0,5

2

Zinc (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

Cupru (µg)

4,8

29

20

120

Iod (µg)

1,2

8,4

5

35

Seleniu (µg)

0,25

0,7

1

3

Mangan (µg)

0,012

0,05

0,05

0,2

Crom (µg)

-

2,5

-

10

Molibden (µg)

-

2,5

-

10

Fluor (mg)

-

0,05

-

0,2


*) Raportul calciu/fosfor nu trebuie să fie mai mic de 1,2 sau mai mare de 2,0.

 

Tabelul 2

 

VALORILE

pentru vitaminele, elementele minerale si oligoelementele din alimentele complete din punct de vedere nutritiv, altele decât cele destinate utilizării la sugari

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Vitamina A (µg RE)

8,4

43

35

180

Vitamina D (µg)

0,12

0,65/0,75*)

0,5

2,5/3*)

Vitamina K (µg)

0,85

5

3,5

20

Vitamina C (mg)

0,54

5,25

2,25

22

Tiamină (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

Riboflavină (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Vitamina B6 (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Niacină (mg EN)

0,22

0,75

0,9

3

Acid folic (µg)

2,5

12,5

10

50

Vitamina B12 (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

Acid pantotenic (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

Biotină (µg)

0,18

1,8

0,75

7,5

Vitamina E (mg a-TE)

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,1 mg

per 100 kJ

disponibili

0,75

 

0,5/g de acizi

grasi polinesaturati

exprimati ca acid

linoleic, dar în

nici un caz mai

putin de 0,5 mg

per 100 kcal

disponibile

3

 

 


*) Pentru produsele destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 si 10 ani.

 

Elemente minerale

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

Minim

Maxim

Minim

Maxim

Sodiu (mg)

7,2

42

30

175

Clor (mg)

7,2

42

30

175

Potasiu (mg)

19

70

80

295

Calciu (mg)

8,4/12*)

42/60*)

35/50*)

175/250*)

Fosfor (mg)

7,2

19

30

80

Magneziu (mg)

1,8

6

7,5

25

Fier (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

Zinc (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Cupru (µg)

15

125

60

500

Iod  (µg)

1,55

8,4

6,5

35

Seleniu  (µg)

0,6

2,5

2,5

10

Mangan (mg)

0,012

0,12

0,05

0,5

Crom (µg)

0,3

3,6

1,25

15

Molibden  (µg)

0,72

4,3

3,5

18

Fluor (mg)

-

0,05

-

0,2


*) Pentru produsele destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 si 10 ani.

 

ANEXA Nr. 13

la norme

 

COMPOZITIA DE BAZĂ

a alimentelor destinate dietelor cu valoare energetică redusă

 

Specificatiile se referă la produsele gata de utilizare, comercializate ca atare sau reconstituite conform instructiunilor producătorului.

1. Energie

1.1. Energia furnizată de unul dintre produsele mentionate în art. 27 lit. a) din norme nu va fi mai mică de 3.360 kJ (800 kcal) si nu va depăsi 5.040 kJ (1.200 kcal) pentru ratia zilnică totală.

1.2. Energia furnizată de unul dintre produsele mentionate în art. 27 lit. b) din norme nu va fi mai mică de 840 kJ (200 kcal) si nu va depăsi 1.680 kJ (400 kcal) per masă zilnică.

2. Proteine

2.1. Proteinele care intră în compozitia produselor mentionate în art. 27 lit. a) si b) din norme vor asigura cel putin 25% si cel mult 50% din valoarea energetică totală a produsului. În orice caz cantitatea de proteine din produsele mentionate în art. 27 lit. a) din norme nu va depăsi 125 g.

2.2. Prevederile privind proteinele mentionate mai sus se referă la o proteină al cărei indice chimic este egal cu cel al proteinei de referintă a FAO/OMS (1985) descrisă în anexa nr. 14. Dacă indicele chimic este mai mic de 100% din proteina de referintă, nivelurile minime de proteine vor fi mărite corespunzător. În orice caz indicele chimic al proteinelor va fi cel putin egal cu 80% din cel al proteinei de referintă.

2.3. Indicele chimic reprezintă cel mai mic raport dintre cantitatea fiecărui aminoacid esential din proteina de testare si cantitatea de fiecare aminoacid din proteina de referintă.

2.4. În toate cazurile adăugarea aminoacizilor este permisă doar în scopul îmbunătătirii valorii nutritive a proteinelor si doar în proportiile necesare atingerii acestui scop.

3. Lipide

3.1. Energia eliberată de lipide nu trebuie să depăsească 30% din energia totală disponibilă a produsului.

3.2. În cazul produselor mentionate în art. 27 lit. a) din norme, acidul linoleic (sub formă de gliceride) nu va fi mai mic de 4,5 g.

3.3. În cazul produselor mentionate în art. 27 lit. b) din norme, acidul linoleic (sub formă de gliceride) nu va fi mai mic de 1 g.

4. Fibre dietetice

Continutul de fibre dietetice din produsele mentionate în art. 27 lit. a) din norme nu va fi mai mic de 10 g si nu va depăsi 30 g pentru ratia zilnică.

5. Vitamine si elemente minerale

5.1. Produsele mentionate în art. 27 lit. a) din norme vor asigura pentru dieta zilnică completă cel putin 100% din cantitătile de vitamine si elemente minerale specificate în tabelul din prezenta anexă.

5.2. Produsele mentionate în art. 27 lit. b) din norme vor asigura cel putin 30% din cantitatea de vitamine si elemente minerale specificată în tabelul din prezenta anexă pentru fiecare masă; totusi cantitatea de potasiu asigurată de aceste produse pentru fiecare masă va fi de cel putin 500 mg.

 

Tabel

 

Vitamina A

(µg RE)

700

Vitamina D

(µg)

5

Vitamina E

(mg - TE)

10

Vitamina C

(mg)

45

Tiamină

(mg)

1,1

Riboflavină

(mg)

1,6

Niacină

(mg - NE)

18

Vitamina B6

(mg)

1,5

Folate

(µg)

200

Vitamina B12

(µg)

1,4

Biotină

(µg)

15

Acid pantotenic

(mg)

3

Calciu

(mg)

700

Fosfor

(mg)

550

Potasiu

(mg)

3.100

Fier

(mg)

16

Zinc

(mg)

9,5

Cupru

(mg)

1,1

Iod

(µg)

130

Seleniu

(µg)

55

Sodiu

(µg)

575

Magneziu

(mg)

150

Mangan

(µg)

1

 

ANEXA Nr. 14

la norme

 

FORMELE CERUTE DE AMINOACIZI1)

 

 

g/100 g proteină

Cistină + metionină

1,7

Histidină

1,6

Isoleucină

1,3

Leucină

1,9

Lizină

1,6

Fenilalanină + tirozină

1,9

Treonină

0,9

Triptofan

0,5

Valină

1,3

 


1) Organizatia Mondială a Sănătătii. Cerinte energetice si proteice. Raportul unei întâlniri comune FAO/OMS/UNU.

Geneva: Organizatia Mondială a Sănătătii, 1985 (Seriile 724 de rapoarte tehnice ale OMS).