MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 935         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

666. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

1.037. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

667. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

1.038. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

668. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002

 

1.039. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002

 

669. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

1.040. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

670. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

1.041. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            185. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

            1.439. - Hotărâre privind majorarea sumelor pentru cazare si masă acordate solicitantilor statutului de refugiat

 

            1.441. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

 

            1.442. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “RAMI-DACIA” din subordinea Ministerului de Interne

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 17 septembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 666.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 106/2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judetele Dolj si Mehedinti, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001- iulie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.037.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 1 octombrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 667.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală

a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru ajustarea structurală a sectorului privat) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 13 septembrie 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.038.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115 din 19 septembrie 2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 7 octombrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 668.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2002 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea părtii române din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de întelegere, convenite prin Scrisoarea părtii române din 12 august 2002 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 28 august 2002, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.039.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 669.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finantării repatrierii personalului navigant, debarcat

sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante si pentru mentinerea în sigurantă a navelor din patrimoniul Companiei de Navigatie Maritimă “Romline” - S.A. Constanta si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.040.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice,

persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 64 din 29 august 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 31 august 2002, cu următoarea modificare:

            - La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

            “Art. 5. - (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la 31 decembrie 2003.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 670.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.041.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Alineatul (7) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

            “(7) Pentru atragerea de resurse financiare suplimentare, precum si pentru asigurarea terenurilor viabilizate, destinate construirii de locuinte, persoanele juridice cu activităti în construirea de locuinte, de drumuri, în domeniul investitiilor imobiliare, în domeniul serviciilor de gospodărire comunală, precum si al celor de alimentare cu gaze si energie electrică vor putea participa, alături de Agentia Natională pentru Locuinte, la finantarea si derularea unor proiecte pentru dezvoltarea zonelor de locuit.”

            2. Alineatul (4) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

            “(4) Agentia Natională pentru Locuinte va realiza annual un program de investitii în colaborare cu organele administratiei publice locale, pe terenurile prevăzute la art. 2 alin. (5), a căror viabilizare se asigură în conditiile legii.”

            Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va actualiza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

            Art. III. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea sumelor pentru cazare si masă acordate solicitantilor statutului de refugiat

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 13 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 limitele prevăzute la art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, cu modificările si completările ulterioare, se majorează la 16.900 lei/persoană/zi pentru masă si, respectiv, la 11.200 lei/persoană/zi pentru cazare.

            Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 603/2001 privind majorarea sumelor pentru cazare si masă acordate solicitantilor statutului de refugiat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 5 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.439.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu sediul în municipiul Iasi, Bd. Independentei nr. 1, judetul Iasi, prin reorganizarea Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi si preluarea Sectiei clinice de gastroenterologie si a Sectiei clinice de medicină internă II din structura acestuia.

            (2) Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare.

            Art. 2. - Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi are ca obiect de activitate:

            a) furnizarea de servicii medicale;

            b) cercetarea stiintifică medicală;

            c) învătământul medical;

            d) coordonarea de programe nationale de sănătate.

            Art. 3. - Conducerea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi este asigurată conform prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1999, cu modificările ulterioare.

            Art. 4. - Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

            Art. 5. - (1) Bunurile mobile si imobile aflate în folosinta Sectiei clinice de gastroenterologie si a Sectiei clinice de medicină internă II din structura Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi, aflate în patrimoniul spitalului, stabilite pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 septembrie 2002, se preiau de către Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, cu întregul activ si pasiv, pe bază de protocol de predare-preluare, de la Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            (2) Patrimoniul Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi se micsorează în mod corespunzător.

(3) Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi va prelua toate drepturile si toate obligatiile Sectiei clinice de gastroenterologie si ale Sectiei clinice de medicină internă II din structura Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi, potrivit reglementărilor legale si contractuale.

Art. 6. - Personalul Sectiei clinice de gastroenterologie si al Sectiei clinice de medicină internă II din structura Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Spiridon” Iasi se preia prin transfer de către Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, cu mentinerea drepturilor salariale avute la data transferului.

Art. 7. - (1) Finantarea Institutului de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi se asigură din veniturile realizate din furnizarea de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, de la bugetul de stat, din asocieri investitionale, din donatii si sponsorizări, precum si din veniturile obtinute de la persoane fizice si juridice, în conditiile legii.

(2) Sumele ce urmează să fie alocate de la bugetul de stat vor fi prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pct. III “Unităti finantate din venituri extrabugetare prin sistemul de asigurări sociale de sănătate si din trasferuri de la bugetul de stat” de la lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitia nr. 23 cu următorul cuprins:

.23. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “RAMI-DACIA” din subordinea Ministerului de Interne

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “RAMI-DACIA”, din subordinea Ministerului de Interne, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

            (2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă “RAMI-DACIA” poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

            Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare a productivitătii muncii în anul 2002 fată de anul 2001, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

            Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

            (2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

            Art. 5. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.442.


*) Anexa se comunică Ministerului de Interne.