MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 101         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 februarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

6. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000

 

13. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000

 

7. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

14. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

8. - Lege privind jurământul de credintă fată de tară si popor al senatorilor si deputatilor din Parlamentul României

 

15. - Decret pentru promulgarea Legii privind jurământul de credintă fată de tară si popor al senatorilor si deputatilor din Parlamentul României

 

9. - Lege privind denuntarea Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924

 

16. - Decret pentru promulgarea Legii privind denuntarea Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924

 

10. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului

 

17. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului

 

11. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România

 

18. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România

 

12. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

 

19. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

 

13. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

20. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 321 din 20 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000

 

Decizia nr. 324 din 27 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

10. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000

privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome,

societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat,

în anul 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 4 iulie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale

si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 13.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă,

în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 54 din 14 august 1998 privind admiterea, cu taxă, în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat, emisă în temeiul art. 1 pct. 10 lit. h) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 18 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă,

în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind jurământul de credintă fată de tară si popor al senatorilor si deputatilor

din Parlamentul României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Senatorii si deputatii depun, în sedintă solemnă a Camerei din care fac parte, următorul jurământ de credintă fată de tară si popor: “Jur credintă patriei mele România. Jur să respect Constitutia si legile tării. Jur să apăr democratia, drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritorială a României. Jur să-mi îndeplinesc cu onoare si fidelitate mandatul încredintat de popor. Asa să mă ajute Dumnezeu!”

(2) Jurământul de credintă se poate depune si fără formula religioasă, aceasta putând fi înlocuită cu formula: “Jur pe onoare si constiintă”, care prefatează jurământul.

Art. 2. - Jurământul scris se rosteste si se semnează de fiecare senator si deputat si se încredintează spre păstrare presedintelui Camerei din care face parte.

Art. 3. - (1) Senatorii si deputatii vor depune individual, în sedinta de validare a mandatelor, jurământul prevăzut la art. 1.

(2) Refuzul de a depune jurământul atrage invalidarea mandatului.

Art. 4. - Senatorii si deputatii, alesi în legislatura 2000-2004, vor depune jurământul de credintă în conditiile art. 1 alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind jurământul de credintă fată de tară si popor al senatorilor si deputatilor din Parlamentul României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind jurământul de credintă fată de tară si popor al senatorilor si deputatilor din Parlamentul României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind denuntarea Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România denuntă Conventia internatională pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 9.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind denuntarea Conventiei internationale pentru unificarea

anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind denuntarea Conventiei internationale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 16.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume

datorate statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 25 aprilie 2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 10 mai 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 10.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2001 privind conversia în actiuni a unor sume datorate statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 17.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime

si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969

privind regimul străinilor în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 1998 pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România, emisă în temeiul art. 1 lit. p) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 30 ianuarie 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor contraventionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului

dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 35 din 16 august 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 12.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor

români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze privind sederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 9 februarie 2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 14 februarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 13.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2000 privind modificarea coeficientilor de multiplicare pentru unele functii prevăzute în anexele nr. V-VIII la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 321

din 20 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1

alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată

si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, exceptie ridicată de Miron Teodor într-un litigiu cu Oficiul de pensii al sectorului 4 Bucuresti, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti si Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale în Dosarul nr. 2.582/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, Miron Teodor, si reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, consilier Horia-Corneliu Frătilă, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită acordarea unui termen pentru a lua cunostintă de continutul punctelor de vedere depuse la dosar. Reprezentantul Ministerului Public arată că motivul invocat nu este pertinent pentru acordarea unui nou termen si, în consecintă, se opune amânării solutionării cauzei.

Curtea, deliberând asupra cererii de amânare a solutionării cauzei, o respinge considerând că dosarul s-a aflat suficient timp la dispozitia părtilor pentru a putea fi consultat si pentru ca acestea să ia cunostintă de actele depuse.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate pune concluzii de admitere a exceptiei, sutinând că impozitarea pensiilor este un act fără precedent în dreptul românesc si international. Se arată că pensia reprezintă un drept câstigat prin muncă ce nu poate fi diminuat prin actele Guvernului. Prin această impozitare a pensiilor se ajunge la impozitarea o dată în plus a ceea ce s-a impozitat deja.

Pensia reprezintă un venit net asupra căruia s-a aplicat deja un impozit. Faptul că este un venit net reiese chiar din continutul art. 43 1 alin. (1) din ordonanta criticată. Punctul de vedere al Guvernului si raportul judecătoruluiraportor nu cuprind argumente care să combată motivarea exceptiei. Autorul exceptiei mai sustine că, prin emiterea ordonantei în discutie, Guvernul a încălcat dispozitiile art. 114 alin. (4) din Constitutie, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 nefiind supusă spre aprobare Parlamentului până la data ridicării exceptiei. De asemenea, se mai arată că diminuarea pensiei prin impozitare este o lezare a demnitătii persoanei care a desfăsurat o activitate îndelungată, fiind în contradictie cu art. 43 alin. (1) din Constitutie, care prevede obligatia statului de a asigura cetătenilor un trai decent. Dispozitiile ordonantei sunt criticate si prin raportare la art. 16 din Constitutie, impozitarea privind numai o parte a pensiilor creând discriminări între pensionari, în functie de valoarea pensiei. În final autorul solicită admiterea exceptiei si constatarea neconstitutionalitătii dispozitiilor criticate.

Reprezentantul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti lasă la aprecierea Curtii solutia ce se impune să fie adoptată în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 mai 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.582/2001, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, 3, 4 si ale sectiunii a 6-a “Venituri din pensii” din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, exceptie ridicată de Miron Teodor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă mai multe prevederi constitutionale. Astfel, este încălcat art. 1 alin. (3) din Constitutie, întrucât modul de calcul al pensiei si, implicit, diminuarea acesteia lezează demnitatea umană,.art. 16 alin. (1), întrucât impozitarea pensiilor, asa cum este reglementată în dispozitiile de lege criticate, se aplică numai unei părti din populatie si se încalcă în acest mod principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, art. 43 alin. (1) privind obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, statul necorelând rata de indexare a pensiilor cu nivelul existent al inflatiei, art. 47 alin. (4), întrucât Guvernul nu a răspuns la petitia sa, prin care s-a plâns împotriva ordonantei de urgentă, si art. 53 alin. (2) din Constitutie privind asezarea justă a sarcinilor fiscale, deoarece, în opinia autorului exceptiei, impozitarea pensiei “constituie o dublă impozitare de venit”, având în vedere că “pensia reprezintă restituirea unor sume de bani care au fost retinute titularului în perioada sa activă”. De asemenea, autorul exceptiei consideră că sunt încălcate si dispozitiile art. 72 alin. (2) lit. l), întrucât prin ordonanta de urgentă s-au reglementat raporturi care se încadrează în regimul general al protectiei sociale, domeniu rezervat legii organice, precum si ale art. 114 alin. (4) din Constitutie, deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, intrată în vigoare la 3 iulie 2000, data publicării în Monitorul Oficial al României, până la data ridicării exceptiei, 17 mai 2001, nu a fost dezbătută si aprobată de Parlament.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti, exprimându-si opinia, consideră că exceptia ridicată nu este întemeiată, dispozitiile legale criticate neîncălcând normele constitutionale, deoarece leinsatisfactia materială provocată unui cetătean prin emiterea unui act normativ nu poate constitui temei pentru a se constata că actul normativ respectiv încalcă dispozitii din Constitutia României”. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. Se consideră că statul, prin neimpunerea veniturilor mai mici, “a urmărit realizarea unei măsuri  corelative de echilibru si proportionalitate” si, astfel, măsurile pe care statul întelege să le ia pentru sprijinul categoriilor defavorizate nu contravin principiilor constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. În ceea ce priveste obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin art. 85 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, sunt expres si în întregime abrogate atât Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, cât si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 7/2001, respectiv la data de 1 ianuarie 2002. Prin urmare, dispozitiile legale la care se referă critica autorului exceptiei sunt încă în vigoare la data judecării cauzei, urmând a face obiectul controlului de constitutionalitate.

Autorul exceptiei mentionează, ca fiind neconstitutionale, dispozitiile art. 2, 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 2 iulie 2000. Articolele indicate reprezintă, în realitate, puncte ale art. I din ordonanta de urgentă, care prevăd completarea unor prevederi ale Ordonantei Guvernului nr. 73/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999. Dintre acestea este relevant în cauză doar pct. 2, prin care la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 se introduce lit. d 1 ) care are următorul cuprins: “Categoriile de venituri care se supun impozitului pe venit sunt: [...]

d 1 ) veniturile din pensii, pentru suma ce depăseste 2.000.000 lei pe lună.”

De asemenea, autorul exceptiei critică prevederile sectiunii a 6-a l-Venituri din pensii” - art. 43 1 si 43 2 - din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, dar care, în realitate, fac parte din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, această sectiune fiind introdusă prin pct. 17 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000. Dintre aceste prevederi sunt relevante în cauză doar cele ale art. 43 1 alin. (1), în următoarea redactare: “Este impozabilă totalitatea veniturilor nete, încasate cu titlu de pensie de către contribuabili, plătite atât din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurare socială, cât si cele primite cu titlu de pensie finantată de la bugetul de stat, potrivit legii, pentru partea care depăseste suma de 2.000.000 lei pe lună.”

Prin urmare, Curtea constată că obiectul controlului de constitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, urmând să se pronunte numai cu privire la constitutionalitatea acestor texte de lege. În motivarea sustinerilor sale, privind neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate, autorul exceptiei a invocat numeroase prevederi constitutionale. Astfel:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democra- tic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 47 alin. (4): “Autoritătile publice au obligatia să răspundă la petitii în termenele si în conditiile stabilite potrivit legii.”;

- Art. 53 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- Art. 72 alin. (3) lit. l): “Prin lege organică se reglementează: […]

l) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele si protectia socială”;

- Art. 114 alin. (4): “În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată si, în consecintă, urmează să fie respinsă. Curtea Constitutională a fost sesizată în mai multe rânduri cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit. Conform jurisprudentei sale constante, Curtea a respins exceptia în fiecare cauză, apreciind că impozitarea veniturilor din pensii nu contravine nici unei dispozitii constitutionale. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 149 din 8 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 10 august 2001, Curtea Constitutională a constatat că “[…] sumele retinute din salarii cu titlu de contributie la fondul asigurărilor sociale nu rămân în proprietatea contribuabililor, ci se redistribuie, potrivit legii, persoanelor îndreptătite, sub formă de pensii sau ajutoare sociale. Această optiune a legiuitorului îsi găseste reazemul constitutional în dispozitiile textului din

Legea fundamentală care proclamă statul român ca «stat social», cu toate obligatiile care revin acestuia privind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile sociale”.

S-a mai retinut că “[…] această impozitare constituie o măsură socială prin care se majorează bugetul public national, care, potrivit art. 137 alin. (1) din Constitutie, cuprinde, printre altele, si bugetul  asigurărilor sociale de stat si, prin urmare, creează posibilitătile bugetare pentru majorarea corespunzătoare a pensiilor, precum si pentru asigurarea unui minim nivel de trai decent pentru toti cetătenii tării”.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate conform căreia, prin stabilirea obligatiei la plata impozitului pe venit pentru cetătenii care primesc o pensie mai mare de 2.000.000 lei pe lună, se instituie un tratament inegal si discriminatoriu fată de cetătenii cu o pensie mai mică decât valoarea mai sus mentionată, Curtea constată că principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, asa încât la situatii diferite trebuie să corespundă un tratament juridic diferentiat.

De asemenea, se constată că nu au fost încălcate nici dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie, referitoare la obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent. Impozitarea doar a acelei părti a venitului din pensie care depăseste o anumită valoare, modificabilă în timp în functie de rata inflatiei sau de alti factori luati în considerare de legiuitor, constituie o optiune a acestuia si depinde de posibilitătile financiare ale statului, într-o anumită perioadă, pentru dimensionarea măsurilor de protectie socială.

Potrivit Constitutiei, calificarea legilor ca fiind organice se face expres prin textele constitutionale, iar nu pe cale de interpretare. Din cuprinsul textului art. 72 alin. (3) din Constitutie, care prevede domeniile supuse reglementării prin lege organică, precum si din celelalte texte constitutionale în care se specifică necesitatea adoptării de legi organice nu rezultă că reglementările relative la impozitul pe venit, în ansamblul lor, fac parte din domeniul legii organice, acestea reprezentând doar o parte specială a domeniului măsurilor de protectie socială, iar nu l.regimul general” prevăzut de textul constitutional.

Sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia modificarea unei ordonante neaprobate nici în sesiunea parlamentară în care a fost depusă si nici în sesiunea parlamentară extraordinară ulterioară trebuie considerată neconstitutională, întrucât ar contraveni art. 114 alin. (4) din Constitutie, este, de asemenea, neîntemeiată.

Art. 114 alin. (4) prevede obligatia depunerii la Parlament spre aprobare a ordonantei de urgentă ca o conditie pentru intrarea în vigoare, precum si convocarea Parlamentului, dacă acesta nu se află în sesiune. Nu se prevăd, însă, nici un termen până la care Parlamentul trebuie să se pronunte asupra ordonantei de urgentă si nici încetarea aplicabilitătii acesteia dacă Parlamentul nu a aprobat-o până la un anumit termen. În acest sens a statuat Curtea Constitutională si prin Decizia nr. 3 din 18 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 martie 2000, când a constatat că “stabilirea datei la care vor fi discutate ordonantele tine de organizarea internă a Camerelor Parlamentului, iar în art. 61 alin. (1) teza întâi din Constitutie se prevede că «Organizarea si functionarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu»”.

În ceea ce priveste presupusa încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), care garantează, printre altele, “demnitatea omului”, precum si ale art. 47 alin. (4), care reglementează obligatia autoritătilor publice de a răspunde în termen la petitiile cetătenilor, Curtea constată că aceste prevederi constitutionale nu au legătură cu obligatia de a plăti impozit pe veniturile din pensii si, prin urmare, nu sunt relevante în cauză. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) si ale art. 43 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2000, exceptie ridicată de Miron Teodor în Dosarul nr. 2.582/2001 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 324

din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului

si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.916/2000 al Judecătoriei Mangalia.

La apelul nominal se prezintă părtile Marin Florea si Monica Florea. Lipseste autorul exceptiei, Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, Marin Florea solicită respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă, neavând legătură cu obiectul procesului din fata instantei de fond si nici cu art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Un alt motiv de inadmisibilitate se apreciază ca fiind Decizia Curtii Constitutionale nr. 99/1995 prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992. În sprijinul acestor sustineri se depun si concluzii scrise. Aceleasi concluzii, atât orale cât si scrise, sunt sustinute de Monica Florea.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale în ceea ce priveste dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.916/2000, Judecătoria Mangalia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 teza finală din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie.construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect obligarea acestei societăti la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare privind un apartament.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată, care stabilesc modul de calcul al pretului de vânzare pentru locuintele ce intră sub incidenta legii, sunt contrare prevederilor art. 41 din Constitutie, raportate la cele ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin aceea că modalitatea indexării pretului “nu are o justificare obiectivă si ratională”, legiuitorul sustrăgând de la indexare “perioada de la 8 februarie 1990, data intrării în vigoare a Decretului-lege nr. 61/1990, si până la 7 martie 1991, data când devine aplicabil salariul minim brut pe tară potrivit Hotărârii Guvernului nr. 133/1991, precum si perioada de la 8 martie 1992 până la 29 iulie 1992”.

Judecătoria Mangalia, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât art. 41 din Constitutie prevede expres că limitele si continutul dreptului de proprietate se stabilesc prin lege, iar prevederile art. 1 alin. 2 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale îngăduie statelor să reglementeze folosinta bunurilor prin lege. Prevederile criticate sunt considerate ca instituind o limită a dreptului de proprietate, conformă cu prevederile art. 41 din Constitutie. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, prevederile criticate nefiind contrare dispozitiilor art. 41 din Constitutie si ale art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În ceea ce priveste modalitatea concretă de stabilire a pretului de vânzare a locuintelor, se apreciază că este o problemă de aplicare a legii, iar nu de constitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, dispozitii care au următorul cuprins: “Evaluarea si vânzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/1992.”

Textul constitutional invocat de autorul exceptiei este cel al art. 41 al cărui continut este următorul: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”

De asemenea, se invocă încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prevederi cu următorul cuprins: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”

Motivele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei privesc modalitatea de stabilire si, implicit, cuantumul pretului de vânzare, considerându-se că acesta nu respectă cerintele impuse de prevederile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 10 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, Decizia nr. 22 din 27 februarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 9 mai 1996, Decizia nr. 40 din 14 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 1 iunie 2000, sau Decizia nr. 164 din 22 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 23 august 2001, respingând exceptiile invocate.

În motivarea solutiilor s-a retinut că prin aceste dispozitii se instituie o limitare legală a dreptului de proprietate, constând în posibilitatea fiecărui chirias de a cumpăra locuinta, limitare conformă dispozitiilor art. 41 din Constitutie si care dă expresie totodată exigentelor cuprinse la art. 134 alin. (2) lit. f) si la art. 43 alin. (1) din Constitutie cu privire la obligatia statului de a crea conditii necesare pentru cresterea calitătii vietii si de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.

Curtea a mai constatat că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 reprezintă o normă de justitie socială, întrucât dau posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în deciziile anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză. Faptul că, în acest caz, autorul exceptiei nu critică obligativitatea înstrăinării locuintelor, ci pretul de vânzare al acestora, nu priveste constitutionalitatea textului criticat, fiind o problemă de optiune legislativă. Legiuitorul a înteles să stabilească pretul de vânzare într-un cuantum care să permită chiriasilor să-si poată exercita efectiv dreptul la cumpărarea locuintelor, în cazul unui pret ridicat dreptul acestora devenind iluzoriu. De aceea nu poate fi retinută nici încălcarea prevederilor art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 4 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor  economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “B.T.T.” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 1.916/2000 al Judecătoriei Mangalia.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 48 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 si ale art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ pe anul 2001 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie de interes public national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de secretarul general al Camerei Deputatilor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli rectificativ prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate se pot efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2001 fată de anul 2000 a productivitătii muncii, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, în sarcina persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Cristian Ionescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 10.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.