MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 106         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 februarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

2. - Hotărâre pentru alegerea secretarilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

3. - Hotărâre pentru alegerea chestorilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

426/2001. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-77/95 Taximetre”

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

11. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) din Constitutia României, precum si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Viorel Hrebenciuc - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Ovidiu Cameliu Petrescu - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Corneliu Ciontu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz - Grupul parlamentar al P.D.

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Tudor Mohora - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Constantin Nită - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Nicolae Leonăchescu - Grupul parlamentar al P.R.M.

Borbély László - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Alexandru Lăpusan - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

Sever Mesca - Grupul parlamentar al P.R.M.

Andrei Ioan Chiliman - Grupul parlamentar al P.N.L.

Miron Ignat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta Camerei Deputatilor din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 4 februarie 2002.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

Articol unic. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Alexandru Athanasiu - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Doru Ioan Tărăcilă - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

3. Gheorghe Buzatu - Grupul parlamentar al P.R.M.

4. Paul Păcuraru - Grupul parlamentar al P.N.L.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 februarie 2002.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea secretarilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

Articol unic. - Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Constantin Nicolescu - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Mihai Ungheanu - Grupul parlamentar al P.R.M.

3. Puskas Valentin Zoltan - Grupul parlamentar al U.D.M.R.

4. Ion Vela - Grupul parlamentar al P.D.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 februarie 2002.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea chestorilor Senatului în prima sesiune a anului 2002

 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia României, precum si ale art. 26 si 27 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul h o t ă r ă s t e:

Articol unic. - Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Doru Laurian Bădulescu - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist)

2. Dumitru Badea - Grupul parlamentar al P.R.M.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 februarie 2002.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE-77/95 Taximetre”

 

Ministrul industriei si resurselor, având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare,

în baza art. 3 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE “NML CEE-77/95 Taximetre”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2001.

Nr. 426.

 

ANEXĂ

 

NORMA DE METROLOGIE LEGALĂ CEE

“NML CEE-77/95 Taximetre”

 

Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică aparatelor de măsurat timpul si distanta, denumite taximetre.

Art. 2. - (1) Se admite aplicarea marcajelor CEE pe taximetrele care îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE.

(2) Taximetrele se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initială CEE, în conformitate cu prevederile pct. 1.2.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare si în conditiile stabilite în anexa la prezenta normă de metrologie legală CEE.

Art. 3. - (1) Introducerea pe piată a taximetrelor nu poate fi împiedicată, interzisă sau restrictionată dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initială, prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001, sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene si poartă marcajele CEE corespunzătoare.

(2) Biroul Român de Metrologie Legală va controla dacă operatiunile aferente etapelor suplimentare verificării initiale CEE sunt efectuate conform prevederilor pct. 7.3 din anexa la prezenta normă de metrologie legală CEE înainte de punerea în functiune a taximetrelor si dacă acestea nu au fost deja efectuate într-un stat membru al UE.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.

 

ANEXA

la NML CEE-77/95

 

1. Terminologie

1.1. Aparate de măsurat timpul si distanta, denumite taximetre

Aparatele de măsurat timpul si distanta, denumite în continuare taximetre, sunt aparatele care, în functie de caracteristicile autovehiculului pe care sunt instalate si de tarifele pentru care sunt setate, calculează automat si afisează constant, în timpul functionării, sumele datorate de utilizatorii autovehiculelor destinate transportului public, denumite autovehicule taxi, pe baza distantei parcurse si, sub o anumită limită de viteză, a timpului de ocupare a autovehiculului.

Prezenta anexă urmează să fie revizuită conform prevederilor art. 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001, pentru a include taximetrele care încorporează un dispozitiv electronic în succesiunea măsurării. Până atunci taximetrele electronice nu pot obtine aprobarea de model CEE.

1.2. Termeni specifici

Indicatia taximetrului depinde - indiferent de pozitia tarifară - de constanta “k” a aparatului si de coeficientul.caracteristic “w” al autovehiculului pe care acesta este montat. Coeficientul “w” este functia de circumferintă efectivă “u” a rotilor autovehiculului si a raportului de transmisie între numărul de rotatii efectuate de roti si numărul de rotatii ale piesei prevăzute pe autovehicul pentru racordarea la taximetru.

1.2.1. Constanta “k” a taximetrului Constanta “k” a taximetrului este mărimea caracteristică ce indică tipul si numărul de semnale pe care taximetrul le receptionează pentru a indica corect distanta parcursă. Constanta “k” se exprimă:

- în rotatii pe kilometru (rot./km); sau

- în impulsuri pe kilometru (impuls/km),

în functie de forma sub care informatia referitoare la distanta parcursă de autovehicul este înregistrată de taximetru, respectiv sub formă de număr de rotatii efectuate de cablul flexibil de antrenare în punctul în care acesta intră în taximetru sau sub formă de semnale electrice.

1.2.2. Coeficientul caracteristic “w” al autovehiculului Coeficientul caracteristic “w” al autovehicului este mărimea care indică tipul si numărul de semnale destinate antrenării taximetrului, afisată de piesa corespunzătoare din dotarea autovehiculului, special prevăzută în acest scop, corespunzător distantei parcurse.

Coeficientul “w” se exprimă:

- în rotatii pe kilometru parcurs (rot./km); sau

- în impulsuri pe kilometru parcurs (impuls/km),

în functie de forma sub care informatia referitoare la distanta parcursă de autovehicul este înregistrată de taximetru, respectiv sub formă de număr de rotatii efectuate de piesa care antrenează taximetrul sau sub formă de semnale electrice.

Coeficientul caracteristic “w” al autovehiculului variază în functie de o serie de factori, în special de gradul de uzură a pneurilor si de presiunea în pneuri, de încărcătura transportată de autovehicul si de conditiile de călătorie. Acest coeficient este determinat în conditiile de referintă pentru încercarea autovehiculului, prevăzute la pct. 1.2.7.

1.2.3. Circumferinta efectivă “u” a rotilor Circumferinta efectivă ”u” a rotii autovehiculului, care antrenează direct sau indirect taximetrul, este distanta parcursă de autovehicul în timpul unei rotatii complete a rotii respective. Dacă taximetrul este actionat simultan de două roti, circumferinta efectivă reprezintă media circumferintelor efective ale fiecăreia dintre cele două roti, exprimată în milimetri.

Circumferinta efectivă “u” a rotii este corelată cu coeficientul caracteristic law” al autovehiculului, prevăzut la pct. 1.2.2, si, acolo unde este necesar să fie identificată, aceasta se determină în conditiile de referintă pentru încercarea autovehiculului, prevăzute la pct. 1.2.7.

1.2.4. Dispozitiv de adaptare Dispozitivul de adaptare este destinat reglării coeficientului caracteristic “w” al autovehiculului, în functie de constanta ”k” a taximetrului.

1.2.5. Erori tolerate

Erorile tolerate mentionate la pct. 5 depind exclusiv de taximetru. Valorile adevărate, mentionate la pct. 5, utilizate la determinarea erorilor, se calculează în functie de constanta ltk” a taximetrului si de tarifele pentru care acesta a fost programat.

1.2.6. Viteza de comutare

Viteza de comutare este viteza cu care mecanismul de antrenare a dispozitivului de înregistrare al taximetrului trece de la măsurarea timpului la măsurarea distantei parcurse sau invers.

Viteza de comutare se obtine împărtind tariful după timp la tariful după distantă.

1.2.7. Conditiile de referintă pentru încercarea autovehiculului, în vederea determinării coeficientului caracteristic al acestuia

Conditiile de referintă pentru încercarea autovehiculului sunt îndeplinite dacă:

a) roata sau rotile care actionează taximetrul sunt prevăzute cu pneuri a căror circumferintă efectivă “u” este aceeasi cu cea a rotilor folosite la determinarea coeficientului caracteristic “w”. Pneurile trebuie să fie în stare bună si să fie umflate la presiunea corectă;

b) sarcina transportată de autovehicul este de aproximativ 150 kg. (Aceasta corespunde prin conventie greutătii a două persoane adulte, inclusiv soferul);

c) autovehiculul se deplasează prin autopropulsie pe o suprafată plană, în linie dreaptă, cu o viteză de 40 ± 5 km/h.

Dacă încercările se efectuează în alte conditii decât cele mentionate mai sus, de exemplu alte greutăti, alte viteze sau la viteza de mers la pas, utilizând un stand pentru încercări etc., rezultatele vor fi corectate aplicându-se coeficientii de conversie necesari pentru a transforma valoarea rezultată în valoarea care s-ar fi obtinut în conditiile de referintă pentru încercarea autovehiculului, mentionate la lit. a), b) si c).

2. Unităti de măsură

Unitătile de măsură utilizate exclusiv pentru indicatiile generate sau afisate de taximetre sunt următoarele:

- metrul sau kilometrul, pentru distantă;

- secunda, minutul sau ora, pentru timp.

Costul călătoriei se va exprima în lei.

3. Caracteristici tehnice

3.1. Aparat de măsurat si dispozitiv de calcul

3.1.1. Taximetrul este construit astfel încât să calculeze si să afiseze costul călătoriei exclusiv în functie de:

a) distanta parcursă (calcul după distantă), când autovehiculul se deplasează cu o viteză mai mare decât viteza de comutare;

b) timp (calcul după timp), când autovehiculul se deplasează cu o viteză mai mică decât viteza de comutare sau când stationează.

3.1.2. Calculul după distantă se efectuează prin intermediul rotilor autovehiculului, iar mersul în marsarier al autovehiculului nu are ca efect reducerea costului călătoriei sau a distantei afisate.

Calculul după timp se efectuează prin intermediul unui cronometru care este actionat numai prin pornirea dispozitivului de comandă al taximetrului. În cazul în care cronometrul mecanic este cu întoarcere manuală, acesta trebuie să functioneze cel putin 8 ore neîntors sau două ore în cazul în care este prevăzut cu un mecanism de întoarcere care se declansează la fiecare actionare manuală premergătoare pornirii taximetrului. Dacă cronometrul mecanic este cu întoarcere electrică, procesul trebuie să fie automat. Cronometrajul electric trebuie să fie în permanentă în stare de functionare.

3.1.3. În cazul calculului după distantă, pentru fiecare tarif prima modificare a indicatiei taximetrului se produce după parcurgerea unei distante initiale, care poate fi diferită de intervalele de distantă ulterioare. Următoarele modificări ale indicatiilor taximetrului corespund unor intervale de distantă egale.

În cazul calculului după timp, pentru fiecare tarif prima modificare a indicatiei taximetrului se produce după un interval de timp initial, care poate fi diferit de intervalele de timp ulterioare. Următoarele modificări ale indicatiilor taximetrului corespund unor intervale de timp egale între ele. În conditiile în care nu se produce nici o schimbare de antrenare, raportul dintre distanta initială si intervalele de distantă ulterioare este identic cu raportul dintre timpul initial si intervalele de timp ulterioare, indiferent de tariful practicat.

3.1.4. Dispozitivul de adaptare este construit astfel încât să nu permită accesul la alte piese componente ale taximetrului prin deschiderea carcasei.

3.1.5. Taximetrul este proiectat astfel încât orice modificare în dispozitivul de calcul, impusă de necesitatea schimbării tarifelor, să poată fi usor executată. Dacă taximetrul este conceput pentru mai multe pozitii tarifare, acesta calculează si afisează costul călătoriei în toate pozitiile suplimentare, pe baza tarifului selectat.

3.2. Dispozitivul de comandă

3.2.1. Taximetrul este construit astfel încât să nu poată fi pus în functiune înainte de a fi actionat de un dispozitiv de comandă fixat în una dintre următoarele pozitii autorizate:

3.2.2. Pozitia “liber”

În pozitia “liber”:

a) pe cadranul taximetrului nu este afisat nici un cost sau indicatia acestuia este zero. În pozitia “liber” taximetrul poate însă să indice taxa de pornire;

b) atât calculul după distantă, cât si cel după timp nu activează dispozitivul care afisează suma de plată;

c) dispozitivul de afisare a eventualelor sume suplimentare, mentionate la pct. 3.3.7, nu indică nimic sau este la pozitia “zero”.

3.2.3. Alte pozitii

Dispozitivul de comandă este astfel conceput încât, pornind de la pozitia “liber”, taximetrul să poată fi fixat succesiv în următoarele pozitii de operare:

a) în pozitia “ocupat”, în diversele pozitii de functionare la oricare dintre tarifele existente, fiind activate calculul după timp si calculul după distantă;

b) în pozitia “total” (sau "plată”) afisând suma totală de plată. În această pozitie calculul după timp este oprit, iar calculul după distantă este pornit la tariful selectionat anterior, pe pozitia “ocupat”.

3.2.4. Functionarea dispozitivului de comandă Functionarea dispozitivului de comandă se supune următoarelor restrictii:

a) pornind de la pozitia “ocupat” de functionare la un tarif oarecare, nu este posibilă readucerea taximetrului la pozitia “liber” fără a trece prin pozitia lototal” (“plată”). Este posibilă comutarea de la un tarif la altul;

b) pornind de la pozitia “total” (“plată”), nu este posibilă readucerea taximetrului în pozitia loocupat” de functionare la un tarif oarecare fără a trece prin pozitia “liber”;

c) taximetrul este proiectat astfel încât comutarea de la un tarif la altul, prin trecerea sa prin pozitia ”liber”, să fie posibilă numai dacă, la trecerea sa prin această pozitie, sunt întrunite conditiile prevăzute pentru pozitia respectivă pe dispozitivul de comandă prevăzut la pct. 3.2.2;

d) dispozitivul de comandă este conceput astfel încât să nu poată fi actionat, pentru a permite taximetrului să fie fixat în alte pozitii de functionare decât cele mentionate la lit. a), b) si c).

3.2.5. Dispozitii speciale

Independent de cerintele stabilite la pct. 3.2.4, diversele tarife se succed automat, în functie de distanta parcursă sau de timpul în care vehiculul a fost ocupat.

3.3. Dispozitivul de afisare

3.3.1. Panoul frontal al taximetrului este construit astfel încât indicatiile care interesează pasagerul să fie lizibile atât ziua, cât si noaptea.

3.3.2. Suma de plată este usor de observat prin simpla citire a unui sir de cifre de minimum 10 mm înăltime. Când aparatul este pornit de la pozitia “liber” prin actionarea dispozitivului de comandă, cadranul afisează suma fixă reprezentând taxa de pornire. După aceea suma de plată afisată se modifică discontinuu, majorându-se succesiv cu o valoare monetară constantă.

3.3.3. Taximetrul este prevăzut cu un dispozitiv care afisează constant pe cadran pozitia de functionare activată a dispozitivului de comandă.

3.3.4. Taximetrul este proiectat astfel încât să permită unui repetor al pozitiilor dispozitivului de comandă să afiseze, în exteriorul vehiculului, pozitia de functionare sau tariful practicat.

Acest repetor nu perturbă functionarea corectă a taximetrului si nici nu permite accesul la mecanismul de antrenare a taximetrului.

3.3.5. Dacă afisarea indicatiilor obligatorii nu apare sub formă de cifre sau litere luminoase, taximetrul trebuie să fie dotat cu un dispozitiv de iluminat pentru aceste afisaje, suficient de puternic pentru a permite citirea cu usurintă, dar fără să deranjeze vederea. Dispozitivul de iluminat este astfel conceput încât să permită înlocuirea sursei de lumină fără a fi necesară demontarea pieselor sigilate ale aparatului.

3.3.6. Taximetrul este astfel proiectat încât să fie posibilă dotarea sa cu totalizatoarele care indică:

a) distanta totală parcursă de autovehicul;

b) distanta totală parcursă de autovehiculul ocupat;

c) numărul total de curse;

d) numărul de valori monetare mentionate la pct. 3.3.2.

Totalizatoarele trebuie să îsi îndeplinească corect functia pentru care au fost concepute. Ele afisează informatia sub forma unui sir de cifre de minimum 4 mm înăltime.

3.3.7. Taximetrul este astfel proiectat încât să poată fi dotat cu un dispozitiv de afisare a unor sume suplimentare, care actionează independent de indicatorul de cost si revine automat la zero când vehiculul este în pozitia “liber”.

Acest dispozitiv afisează eventualele sume suplimentare sub forma unui sir de cifre de minimum 8 mm înăltime, dar nu mai mari decât cifrele care arată costul călătoriei.

3.4. Dispozitive suplimentare optionale

Taximetrul poate fi dotat cu dispozitive suplimentare, cum ar fi:

a) dispozitive de înregistrare, utile detinătorului vehiculului;

b) dispozitive de imprimat cu bandă sau cartelă, pentru redarea sumei de plată.

Prezenta si functionarea dispozitivelor optionale nu afectează functionarea corectă a taximetrului.

3.5. Constructie

3.5.1. Taximetrele sunt construite rezistente si sigure.

Componentele lor de bază sunt confectionate din materiale care le conferă rezistenta si stabilitatea adecvate.

3.5.2. Carcasa taximetrului si a dispozitivului de adaptare neîncorporat în carcasa taximetrului, precum si mansoanele elementelor de transmisie se confectionează astfel încât componentele de bază ale mecanismelor încorporate să nu fie accesibile din exterior si să fie protejate împotriva prafului si umezelii. Componentele care permit reglarea taximetrului nu sunt accesibile fără ruperea sigiliilor de protectie mentionate la pct. 6.

4. Marcaje

4.1 Semne de marcare si identificare generală

Fiecare taximetru poartă pe cadran sau pe o plăcută atasată următoarele marcaje, vizibile si lizibile în conditii normale de instalare:

a) numele, adresa sau marca producătorului;

b) tipul taximetrului, numărul si anul de fabricatie;

c) marcajul aprobării de model CEE;

d) constanta taximetrului “k” (determinată cu o incertitudine mai mică de ± 0,2%).

Fiecare taximetru va fi prevăzut cu spatii pentru:

a) informatii suplimentare, dacă este cazul, referitoare la taximetru sau la vehicul;

b) alte marcaje, exceptând marcajul CEE de verificare initială partială.

4.2. Semne de marcare speciale

4.2.1. Semnificatia valorilor înregistrate de taximetru apare clar, lizibil si vizibil în dreptul ferestrei fiecărui dispozitiv de afisare.

4.2.2. Denumirea sau simbolul unitătii monetare este afisat în dreptul cadranului care arată costul călătoriei si al cadranului care afisează sumele de plată suplimentare.

5. Erori tolerate

Pentru verificarea pe standul de încercare a unui taximetru pregătit pentru instalare si dotat cu accesoriile sale, valoarea adevărată a mărimilor măsurate este cea rezultată din valoarea “k” afisată pe aparat si tariful (tarifele) pentru care taximetrul a fost programat. Valoarea adevărată a acestor mărimi se situează între limita maximă si limita minimă a indicatiilor admise.

5.1. În cazul calculului după distantă, erorile tolerate pentru o distantă parcursă dată nu trebuie să depăsească:

a) pentru distanta initială, mentionată la pct. 3.1.3: ±1% din valoarea conventional adevărată; totusi, pentru distante intiale de sub 1.000 m se acceptă un interval de ±10 m;

b) pentru distantele ulterioare: ±1% din valoarea adevărată.

5.2. În cazul calculului după timp, erorile tolerate pentru un timp dat nu trebuie să depăsească:

a) pentru timpul initial, mentionat la pct. 3.1.3: ±1,5% din valoarea adevărată; totusi, pentru timpi initiali de până la 10 minute se acceptă un interval de ±9 secunde;

b) pentru timpii ulteriori: ±1,5% din valoarea adevărată

6. Sigilii

6.1. Următoarele componente ale taximetrului sunt construite astfel încât să permită aplicarea unui sigiliu:

a) carcasa în care este inclus mecanismul intern al taximetrului;

b) carcasa dispozitivului de adaptare;

c) capacele de protectie ale dispozitivelor mecanice sau electrice care leagă punctul de intrare al taximetrului de piesa corespunzătoare din dotarea autovehiculului, destinată cuplării acestuia la aparatul de taxat, inclusiv piesele detasabile ale dispozitivului de adaptare;

d) racordurile de cabluri electrice, în cazul în care mecanismele de cronometrare sunt cu întoarcere electrică si dispozitivul de comandă al taximetrului este actionat electric;

e) toate plăcutele destinate marcajelor obligatorii sau marcajelor de verificare;

f) cablurile electrice de conexiune aferente dispozitivului repetor mentionat la pct. 3.3.4, dacă acesta există.

6.2. Toate aceste sigilii se aplică astfel încât accesul la componentele si conexiunile protejate să nu fie posibil fără distrugerea sigiliului.

6.3. Certificatul de aprobare de model CEE indică locurile de aplicare a sigiliilor si, dacă este cazul, tipul si forma dispozitivelor de sigilare.

7. Verificarea initială CEE

7.1. Dacă se solicită o verificare CEE completă, verificarea initială a taximetrului este efectuată în mai multe etape.

7.2. Prima etapă: taximetrul primeste marca CEE de verificare initială partială, dacă:

a) modelul a primit aprobarea de model CEE;

b) taximetrul este conform modelului aprobat si poartă marcajele prevăzute la pct. 4.1;

c) erorile taximetrului respectă cerintele pct. 5.1 si 5.2.

7.3. Etapele suplimentare verificării initiale CEE a căror responsabilitate apartine Biroului Român de Metrologie Legală.

Acestea sunt:

1. înainte de montarea în vehicul:

a) verificarea reglajelor aparatului;

b) verificarea reglajelor tarifare;

2. după montarea în vehicul:

- verificarea ansamblului taximetru-autovehicul.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

Articol unic. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag la cerere licentele de emisie următoarelor societăti comerciale:

 

CATV

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie

Numărul licentei/ data eliberării

Localitatea (Judetul)

Data solicitării

1.

AIRKAB SERV - S.R.L.

C2.346 din 28 iunie 2000

Izvoru Crisului (Cluj)

16 ianuarie 2002

2.

AIRKAB SERV - S.R.L.

C2.347 din 28 iunie 2000

Căpusu Mare (Cluj)

16 ianuarie 2002

3.

AIRKAB SERV - S.R.L.

C2.344 din 28 iunie 2000

Feleacu (Cluj)

16 ianuarie 2002

4.

MINOTI - S.R.L.

C1.864 din 5 aprilie 1999

Orlesti (Vâlcea)

20 decembrie 2001

5.

SPIN IMPEX - S.R.L.

C2.070 din 25 noiembrie 1999

Gârbovi (Ialomita)

15 ianuarie 2002

6.

TEHNO-CONTACT - S.R.L.

C1.943 din 13 iulie 1999

Liubcova (Caras-Severin)

28 decembrie 2001

7.

TELE PLUS N.M. - S.R.L.

C976 din 24 octombrie 1995

Adămus (Mures)

28 decembrie 2001

8.

UPC ROMANIA - S.A.

C2.040 din 2 noiembrie 1999

Nădrag (Timis)

19 decembrie 2001

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2002.

Nr. 11.