MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDINE

 

72/44. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

 

ORDINE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 72 din 11 februarie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 44 din 8 februarie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI)

ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman,

de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu,

cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul

la unele medicamente de uz uman

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul:

- art. 24 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997,

având în vedere:

- prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

- art. 3 pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei;

- art. 5 pct. 15 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Prin prezentul ordin se aprobă:

- Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personală, prevăzută în anexa nr. 1;

- Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, fără contributie personală, pentru bolile ce beneficiază de gratuitate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament de uz uman mentionat în anexa nr. 1, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personală, se determină prin aplicarea unui procent de 65% la pretul de referintă, care este pretul de vânzare cu amănuntul la data eliberării, respective a achizitionării medicamentului.

(2) Procentul de compensare se poate modifica în functie de mărimea fondurilor alocate pentru consumul de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu.

(3) Lista cuprinzând medicamentele din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii cu contributie personală, se actualizează trimestrial, iar în situatia în care fondul destinat compensării nu acoperă suma necesară, lista se revizuieste ori de câte ori este nevoie.

Art. 3. - (1) La eliberarea medicamentelor cu contributie personală farmacia va încasa diferenta de 35% din valoarea produselor eliberate primitorului. În situatia în care primitorul renuntă la unele dintre medicamentele cuprinse în prescriptia medicală, acestea se anulează, nefiind permisă compensarea prin medicamente sau prin alte produse a sumei pe care o suportă casele de asigurări de sănătate.

(2) Pentru medicamentele cu contributie personală în cadrul aceleiasi DCI se aplică substitutia generică, farmacistul putând să înlocuiască, cu acordul asiguratului, un medicament din prescriptia medicală numai cu alt medicament care are aceeasi valoare terapeutică si un pret de vânzare cu amănuntul mai mic.

(3) Indicele trecut la medicamentele cu contributie personală, acolo unde nu se face nici o mentiune în listă, reprezintă:

- 1, prima intentie terapeutică;

- 2, a doua intentie terapeutică. Aceste medicamente vor fi prescrise numai în cazul în care medicamentele de primă intentie terapeutică nu au un răspuns terapeutic adecvat, prezintă efecte adverse sau din alte motive medicale bine definite.

(4) La prescriptia medicală care se depune la casa de asigurări de sănătate se ata ează bonul de casă, semnat de primitorul medicamentelor.

Art. 4. - (1) Prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor fără contributie personală din partea asiguratului se fac în limita fondului aprobat anual, destinat consumului de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu.

(2) Prescriptiile medicale pentru bolile pentru care asiguratii beneficiază de medicamente fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si pentru care nu sunt stabilite protocoale terapeutice vor cuprinde 1-3 medicamente a căror valoare totală, la pretul cu amănuntul, nu va depăsi 1.800.000 lei.

(3) În situatia în care prescriptia medicală depăseste 1.800.000 lei, aceasta se va elibera de farmacii numai cu avizul prealabil al casei de asigurări de sănătate la care se virează contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate a asiguratului sau al casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială în care îsi are domiciliul asiguratul care beneficiază de asigurare prin efectul legii asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 5. - (1) În vederea ameliorării prescrierii medicamentelor în asistenta medicală ambulatorie si a îmbunătătirii raportului cost/eficientă se vor elabora protocoale terapeutice de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei si ale Colegiului Medicilor din România pentru bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie personală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001, până la data de 15 martie 2002.

(2) Protocoalele terapeutice se vor analiza si se vor valida de Comisia de transparentă a Ministerului Sănătătii si Familiei, Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România până la data de 31 martie 2002 si se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin directiile si departamentele implicate, ministerele cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale si farmaciile vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 307/49/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 12 mai 2000.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Avizat:

Presedintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Mircea Cinteză

Presedintele Colegiului Farmacistilor din România,

prof. dr. farm. Dumitru Lupuleasa

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personală

 

A02B BISMUTHI SUBCITRAS 1

A02B CIMETIDINUM 1

A02B FAMOTIDINUM 1

A02B LANSOPRASOLUM 1

A02B NIZATIDINUM 1

A02B OMEPRAZOLUM 1

A02B PANTOPRAZOLUM 1

A02B RANITIDINUM 1

A02B SUCRALFATUM 2

A03A MEBEVERINUM 1

A03A OTILONIUM BROMIDUM 1

A03A PROPANTHELINI BROMIDUM 1

A03A TRIMEBUTINUM 1

A03B BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM 1

A03F DOMPERIDONUM 2

A03F METOCLOPRAMIDUM 1

A04A PROCHLORPERAZINUM 1

A07A NYSTATINUM 1

A07D LOPERAMIDUM 1

A07E MESALAZINUM - numai în caz de intolerantă la SULFASALAZINUM 1

A07E SULFASALAZINUM 1

A11C ALFACALCIDOLUM 2

A11C COLECALCIFEROLUM 1

A16A IMIGLUCERASUM - boala Gaucher 1

B01A ACENOCOUMAROLUM 1

B01A CLOPIDOGRELUM - pentru pacientii cu intolerantă la aspirină 2

B01A INDOBUFENUM 2

B01A SULODEXIDUM 2

B01A TICLOPIDINUM - pentru pacientii cu intolerantă la aspirină 2

B01A WARFARINUM 1

B02B PHYTOMENADIONUM 1

B03A COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (III) 2

B03A FERROSII FUMARAS 1

B03A FERROSII GLUTAMAS 1

B03A FERROSII SULFAS 1

C01A DIGOXINUM 1

C01B AMIODARONUM 1

C01B CHINIDINI SULFAS 1

C01B MEXILETINUM 1

C01B PROPAFENONUM 1

C01C EPINEPHRINUM - numai la bolnavii cu antecedente de soc anafilactic la întepături de insecte 2

C01C ETILEFRINUM 2

C01D ISOSORBIDI DINITRAS 1

C01D ISOSORBIDI MONONITRAS 1

C01D NITROGLYCERINUM 1

C01E TRIMETAZIDINUM 1

C02A CLONIDINUM 1

C02A METHYLDOPUM 2

C02A MOXONIDINUM 2

C02C DOXAZOSINUM 2

C02C PRAZOSINUM 1

C02D DIHYDRALAZINUM 2

C03A HYDROCHLOROTHIAZIDUM 1

C03B INDAPAMIDUM 1

C03C FUROSEMIDUM 1

C03D SPIRONOLACTONUM 1

C04A CODERGOCRINUM 2

C04A NICERGOLINUM 2

C04A PENTOXIFYLLINUM 2

C04A VINCAMINUM 2

C02C TERAZOSINUM 2

C05C DIOSMINUM - simplu si în combinatii 2

C07A ATENOLOLUM 1

C07A BETAXOLOLUM 1

C07A BISOPROLOLUM 1

C07A CARVEDILOLUM 1

C07A METOPROLOLUM 1

C07A NEBIVOLOLUM 1

C07A PROPRANOLOLUM 1

C07A SOTALOLUM - numai ca antiaritmic 1

C08C AMLODIPINUM 1

C08C FELODIPINUM 1

C08C NIFEDIPINUM - cu eliberare prelungită 1

C08C LERCANIDIPINUM 1

C08D DILTIAZEMUM 1

C08D VERAPAMILUM 1

C09A CAPTOPRILUM 1

C09A ENALAPRILUM 1

C09A FOSINOPRILUM 1

C09A LISINOPRILUM 1

C09A PERINDOPRILUM 1

C09A QUINAPRILUM 1

C09A RAMIPRILUM 1

C09A TRANDOLAPRILUM 1

C09C CANDESARTANUM 2

C09C IRBESARTANUM 2

C09C LOZARTANUM 1

C09C TELMISARTANUM 2

C09C VALSARTANUM 1

C10A ATORVASTATINUM 1

C10A BEZAFIBRATUM 1

C10A CIPROFIBRATUM 1

C10A GEMFIBROZILUM 1

C10A FENOFIBRATUM 1

C10A FLUVASTATINUM 1

C10A PRAVASTATINUM 1

C10A SIMVASTATINUM 1

D01A BIFONAZOLUM 1

D01A CLOTRIMAZOLUM 1

D01A MICONAZOLUM 1

D01A NAFTIFINUM 1

D01A NATAMYCINUM 1

D01B GRISEOFULVINUM 1

D01B TERBINAFINUM 1

D05A CALCIPOTRIOLUM 1

D05B ACITRETINUM 1

D05B METHOXALENUM 1

D06A MUPIROCINUM 1

D06B PODOPHYLLOTOXINUM 1

D06B SULFADIAZINUM 1

D07A CLOBETASOLUM 1

D07A FLUMETASONUM 1

D07A HYOROCORTIZONUM 1

D07A METHILPREDNISOLONUM 1

D07A TRIAMCINOLONUM ACETONID 1

D07X MOMETASONUM 1

D10A ACIDUM AZELAICUM 1

D10B ISOTRETINOINUM 1

G01A FENTICONAZOLUM 2

G02A METHYLERGOMETRINUM 1

G02C BROMOCRIPTINUM 1

G03A MEDROXYPROGESTERONUM 1

G03A NORETHISTERONUM 2

G03B TESTOSTERONUM 1

G03C ESTRADIOLUM 1

G03C ESTRIOLUM 1

G03C HEXESTROLUM 2

G03C PROMESTRIENUM 2

G03C/G03A ETHINYLESTRADIOLUM - simplu si în combinatii 1

G03D DYDROGESTERONUM 2

G03D LYNESTRENOLUM 1

G03D PROGESTERONUM 1

G03F (G03C) ESTROGENI CONJUGAtI - simpli si combinatii 1

GO3G CLOMIFENUM 1

G03X RALOXIFENUM*) 1

G04B EMEPRONII BROMIDUM 1

G04B OXYBUTYNINUM 1

G04C ALFUZOSINUM 1

G04C DOXAZOSINUM 1

G04C FINASTERIDUM 1

G04C TAMSULOSINUM 1

G04C TERAZOSINUM 1

H01A TETRACOSACTIDUM 1

H02A BETAMETHASONUM 1

H02A DEXAMETHASONUM 1

H02A FLUDROCORTISONUM 2

H02A HYDROCORTISONUM 2

H02A METHYLPREDNISOLONUM 1

H02A PREDNISOLONUM 1

H02A PREDNISONUM 1

H03A LEVOTHYROXINUM 1

H03A LIOTIRONINUM 1

H03B CARBIMAZOLUM 1

H03B THIAMAZOLUM 1

H05B CALCITONINUM*) 1


*) Cu avizul sefului de sectie din spital sau al medicului specialist, în ambulatoriu.

 

J01A DOXYCYCLINUM 1

J01A TETRACYCLINUM 1

J01C AMOXICILLINUM 1

J01C AMOXICILLINUM+ACIDUM CLAVULANICUM 2

J01C AMPICILLINUM 1

J01C BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM 1

J01C BENZYLPENICILLINUM 1

J01C OXACILLINUM 1

J01C PHENOXYMETHYLPENICILLINUM 1

J01C SULTAMICILLINUM 2

J01D CEFACLORUM 1

J01D CEFALEXINUM (oral) 1

J01D CEFTIBUTENUM (oral) 2

J01D CEFUROXIMUM (oral) 1

J01E SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM 1

J01F AZITROMICINUM 2

J01F CLARITHROMYCINUM 2

J01F CLINDAMYCINUM 2

J01F ERYTROMYCINUM 1

J01F JOSAMICINUM 1

J01F ROXITHROMYCINUM 2

J01G GENTAMICINUM 1

J01M CIPROFLOXACINUM 1

J01M NORFLOXACINUM 1

J01X METRONIDAZOLUM 1

J01X TINIDAZOLUM 1

J02A FLUCONAZOLUM (oral) 1

J02A ITRACONAZOLUM 1

J02A KETOCONAZOLUM 1

J05A ACICLOVIRUM 1

J01M OFLOXACINUM 1

M01A ACIDUM NIFLUMICUM 2

M01A CELECOXIBUM*) 2

M01A DICLOFENACUM 1

M01A INDOMETACINUM 1

M01A KETOPROFENUM 1

M01A MELOXICAMUM 2

M01A NAPROXENUM 2

M01A NIMESULIDUM 1

M01A PIROXICAMUM 1

M01A ROFECOXIBUM*) 2

M01A TENOXICAMUM 1

M03A TOXINA BOTULINICA de tip A 1

M03B BACLOFENUM 2

M03B TETRAZEPAMUM 1

M04A ALLOPURINOLUM 1

M04A COLCHICINUM 1

M05B ACIDUM ALENDRONICUM**) 1

M05B ACIDUM CLODRONICUM**) 2

M05B ACIDUM PAMIDRONICUM**) - numai pentru boala Paget 1,

în rest 2

N02A DEXTROPROPOXYPHENUM 1

N02A TRAMADOLUM 1

N02C RIZATRIPTANUM 1

N02C SUMATRIPTANUM 1

N03A CARBAMAZEPINUM 1

N05A CHLORPROMAZINUM 1

N05A HALOPERIDOLUM 1

N05A THIORIDAZINUM 1

N05A TRIFLUOPERAZINUM 1

N05B ALPRAZOLAMUM 1

N05B BROMAZEPAMUM 1

N05B DIAZEPAMUM 1

N05B HYDROXYZINUM 1

N05B MEDAZEPAMUM 2

N05B OXAZEPAMUM 2

N05C NITRAZEPAMUM 1

N05C ZOLPIDEMUM 1

N05C ZOPICLONUM 1

N06A IMIPRAMINUM 1

N06B PRAMIRACETAMUM 2

N06B VINPOCETINUM 2

N06D GINKGO BILOBA (extract standardizat conform Pharmacopeei Europeane) 2

N07C BETAHISTINUM 1

N07X ACIDUM ALFAŚLIPOICUM 1

N07X HIDROLIZAT DE PROTEIN 2

DIN CREIER DE PORCIN

P01B HYDROXYCHLOROQUINUM 1

P01B PYRIMETHAMINUM 1

P02B PRAZIQUANTELUM 1

P02C ALBENDAZOLUM 1

P02C LEVAMISOLUM 1

P02C MEBENDAZOLUM 1

R01A MOMETASONUM 1

R03A FENOTEROLUM 1

R03A SALBUTAMOLUM 1

R03A SALMETEROLUM 1

R03A SALMETEROLUM+FLUTICASONUM 1

R03A TERBUTALINUM 1

R03B ACIDUM CROMOGLICICUM 1

R03B BECLOMETHASONUM 1

R03B BUDESONIDUM 1

R03B FLUTICASONUM 1

R03B IPRATROPII BROMIDUM 2

R03D AMINOPHYLLINUM 1

R03D MONTELUKAST 1

R03D THEOPHILLINUM 1

R05D CODEINUM 1

R05D DEXTROMETHORPHANUM 2

R05D LEVODROPROPIZINUM 2

R06A CHLORPHENIRAMINUM 1

R06A DESLORATADINUM 1

R06A FEXOFENADINUM 1

R06A KETOTIFENUM 1

R06A LORATADINUM 1

R06A PROMETHAZINUM 1

R06A THIETHYLPERAZINUM 1

S01A CIPROFLOXACINUM 1

S01C TOBRAMICINUM+DEXAMETAZONUM 1

S01G ACIDUM CROMOGLICICUM 1

S01G EMEDASTINUM 1


**) Dacă nu sunt tolerate antiinflamatoarele de primă alegere.

**) Cu avizul comisiilor de specialitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, fără contributie personală, pentru bolile ce beneficiază de gratuitate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001

 

1. Insuficientă cardiacă cronică

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

C01A A05

Digoxinum - 1

2.

C03A A03

Hydrochlorothiazidum - 1

3.

C09A A01

Captoprilum - 1

4.

C09A A02

Enalaprilum - 1

5.

C03C A01

Furosemidum - 1

6.

C03D A01

Spironolactonum - 1

 

2. Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

B01A A03

Warfarinum – 1

2.

B01A A07

Acenocoumarolum – 1

3.

B01A C04

Clopidogrelum - 2

4.

B01A C05

Ticlopidinum - 2

5.

B01A C06

Acidum acetylsalicylicum - 1

 

NOTĂ:

Optiunea 2 semnifică: la recomandarea sefului sectiei Cardiologie sau a medicului de specialitate.

 

3. Accident vascular cerebral postacut (inclusiv atacul vascular cerebral tranzitoriu)

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

B01A A03

Warfarinum – 1

2.

B01A A07

Acenocoumarolum - 1

3.

B01A B04

Dalteparinum – 2

4.

B01A B05

Enoxaparinum – 2

5.

B01A B06

Nadroparinum – 2

6.

B01A B08

Reviparinum – 2

7.

B01A B10

Tinzaparinum – 2

8.

B01A C04

Clopidogrelum – 2

9.

B01A C06

Acidum acetylsalicylicum - 1

 

NOTĂ:

Optiunea 2 semnifică: la recomandarea sefului sectiei neurologie.

 

4. Hepatită virală acută (cu HAV, HBV, HCV sau HGV), hepatitele cronice de etiologie virală (cu markeri de replicare virală pozitivi)

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

J05A B04

Ribavirinum*)

2.

J05A F05

Lamivudinum*)

3.

L03A B04

Interferonum Alfa 2a*)

4.

L03A B05

Interferonum Alfa 2b*)

5.

L03A B11

Peginterferonum Alfa 2b*)

 


*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

 

5. Ciroză hepatica

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A05A A02

Acidum ursodeoxycholicum - 1

2.

A06A D11

Lactulosum - 1

3.

A07A A11

Rifaximinum - 2

4.

C03A A03

Hydrochlorothiazidum - 2

5.

C03C A01

Furosemidum - 1

6.

C03D A01

Spironolactonum - 1

7.

C07A A05

Propranololum - 1

8.

H02A B04

Methylprednisolonum - 2

9.

H02A B07

Prednisonum - 1

10.

J01C A01

Ampicillinum - 1

11.

J01M A02

Ciprofloxacinum - 2

12.

J01M A06

Norfloxacinum - 1

13.

J05A F05

Lamivudinum*) - 1

14.

L04A X01

Azatioprinum - 1

15.

V03A C01

Desferoxaminum - 1

 


*) Cu confirmarea etiologiei virale.

 

6. HIV/SIDA

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

J05A B20

Lamivudinum+Zidovudinum

2.

J05A E01

Saquinavirum

3.

J05A E02

Indinavirum

4.

J05A E03

Lopinavirum+Ritornavirum

5.

J05A E03

Ritornavirum

6.

J05A E04

Nelfinavirum

7.

J05A E05

Amprenavirum

8.

J05A F01

Zidovudinum

9.

J05A F02

Didanosinum

10.

J05A F03

Zalcitabinum

11.

J05A F04

Stavudinum

12.

J05A F05

Lamivudinum

13.

J05A F06

Abacavirum

14.

J05A F30

Abacavirum+Lamivudinum+Zidovudinum

15.

J05A G01

Nevirapinum

16.

J05A G03

Efavirenzum

 

7. Talasemie

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

V03A C01

Deferoxaminum

 

8. Leucemii, limfoame si aplazie medulară; tumori maligne

Nr.

crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A03F A01

Methoclopramidum - 1

2.

A04A A01

Ondansetronum - 1

3.

A04A A02

Granisetronum - 2

4.

B01A A07

Acenocoumarolum - 1

5.

B02B X01

Etamsylatum - 2

6.

B03X A01

Epoetinum - 1

7.

H01B A02

Desmopressinum - 2

8.

H02A B02

Dexamethasonum - 1

9.

H02A B04

Methylprednisolonum - 1

10.

H02A B07

Prednisonum - 1

11.

H03A A01

Levothyroxinum - 2

12.

L01A A01

Cyclophosphamidum - 1

13.

L01A A02

Chlorambucilum - 1

14.

L01A A03

Melphalanum - 1

15.

L01A A06

Ifosfamidum - 1

16.

L01A B01

Busulfanum - 2

17.

L01A C01

Thiotepum - 2

18.

L01A D02

Lomustinum - 2

19.

L01A X03

Temozolomidum - 1

20.

L01A X04

Dacarbazinum - 1

21.

L01B A01

Methotrexatum - 1

22.

L01B B02

Mercaptopurinum - 1

23.

L01B B03

Thioguaninum - 1

24.

L01B B04

Cladribinum - 2

25.

L01B B05

Fludarabinum - 2

26.

L01B C01

Cytarabinum - 1

27.

L01B C02

Fluorouracilum - 1

28.

L01B C05

Gemcitabinum - 2

29.

L01B C06

Capecitabinum - 2

30.

L01B C53

Tegafurum+Uracilum - 1

31.

L01C A01

Vinblastinum - 1

32.

L01C A02

Vincristinum - 1

33.

L01C A03

Vindesinum - 2

34.

L01C A04

Vinorelbinum - 2

35.

L01C B01

Etoposidum - 1

36.

L01C D01

Paclitaxelum - 2

37.

L01C D02

Docetaxelum - 2

38.

L01C X20

Rituximabum*) - 2

39.

L01D A01

Dactinomycinum - 2

40.

L01D B01

Doxorubicinum -i lipozomal - 2

41.

L01D B03

Epirubicinum - 1

42.

L01D B06

Idarubicinum - 2

43.

L01D B07

Mitoxantronum - 1

44.

L01D C01

Bleomycinum - 1

45.

L01D C03

Mitomicinum - 1

46.

L01X A01

Cisplatinum - 1

47.

L01X A02

Carboplatinum - 2

48.

L01X A03

Oxaliplatinum - 2

49.

L01X B01

Procarbazinum - 2

50.

L01X C03

Trastuzumabum*) - 2

51.

L01X X02

L-Asparaginase - 2

52.

L01X X05

Hydroxicarbamidum - 1

53.

L01X X09

Miltefosinum - 2

54.

L01X X11

Estramustinum - 2

55.

L01X X14

Tretinoinum - 2

56.

L01X X17

Topotecamum - 2

57.

L01X X19

Irinotecamum - 2

58.

L01X X28

Imatinibum*) - 2

59.

L02A B01

Megestrolum - 2

60.

L02A B02

Medroxyprogesteronum - 2

61.

L02A E01

Buserelinum - 2

62.

L02A E02

Leuprorelinum - 2

63.

L02A E03

Goserelinum- 2

64.

L02A E04

Triptorelinum - 2

65.

L02B A01

Tamoxifenum - 1

66.

L02B B01

Flutamidum - 1

67.

L02B B03

Bicalutamidum - 2

68.

L02B G01

Aminogluthetimidum - 2

69.

L02B G02

Formestanum - 1

70.

L02B G03

Anastrozolum - 1

71.

L02B G06

Exemestanum - 2

72.

L03A A02

Filgrastimum - 1

73.

L03A A03

Molgramostinum - 1

74.

L03A B04

Interferonum Alfa 2a*)

75.

L03A B05

Interferonum Alfa 2b*)

76.

L03B G04

Letrozolum - 1

77.

L04A A01

Ciclosporinum - 1

78.

M05B A02

Acidum clodronicum - 2

79.

M05B A03

Acidum pamidronicum - 2

80.

M05B A08

Acidum zoledronicum - 2

81.

N02A A01

Morphinum - 1

82.

N02A A08

Dihydrocodeinum - 1

83.

N02A B02

Pethidinum - 1

84.

N02A D01

Pentazocinum - 2

85.

N02A X02

Tramadolum - 1

86.

N03A F01

Carbamazepinum - 1

87.

N05A N01

Lithii carbonas - 1

88.

N07B C02

Methadonum - 1

89.

R05D A04

Codeinum - 1

90.

V03A F01

Mesnum - 2

91.

V03A F03

Calcii folinas - 2

92.

V03A F05

Amifostinum*) - 2


*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

 

NOTĂ:

Medicamentele (DCI) aferente grupei “Leucemii, limfoame si aplazie medulară”, sunt listate împreună cu cele corespunzătoare grupei “Tumori maligne” datorită faptului că un număr mare de produse este comun celor două grupe.

Optiunea 1 semnifică: se vor prescrie de către medicul specialist oncolog.

Optiunea 2 semnifică: se vor prescrie de seful sectiei Oncologie sau de comisiile de specialitate.

 

9. - Epilepsie

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

N03A A01

Phenobarbitalum - 1

2.

N03A A03

Primidonum - 1

3.

N03A B02

Phenitoinum - 1

4.

N03A D01

Ethosuximidum - 1

5.

N03A E01

Clonazepamum - 1

6.

N03A F01

Carbamazepinum - 1

7.

N03A G01

Acidum valproicum si săruri - 1

8.

N03A G04

Vigabatrinum - 2

9.

N03A G06

Tiagabinum - 2

10.

N03A X09

Lamotriginum - 1

11.

N03A X11

Topiramatum - 1

12.

N03A X12

Gabapentinum - 2

 

10. - Boala Parkinson

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

N04A A01

Trihexyphenidilum - 1

2.

N04A A02

Biperidenum - 1

3.

N04B A02

Levodopum+Carbidopum - 1

4.

N04B A02

Levodopum+Benserazidum - 1

5.

N04B B01

Amantadinum - 2

6.

N04B C01

Bromocriptinum - 2

7.

N04B C04

Ropinirolum - 1

8.

N04B C05

Pramipexolum - 1

9.

N04B D01

Selegilinum - 1

10.

N04B X02

Entacaponum*) - 2

11.

N05A H02

Clozapinum**)


**) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

**) Parkinsonian cu tulburări psihotice.

 

11. - Miopatii (miopatiile inflamatorii)

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

H02A B02

Dexametazonum - 2

2.

H02A B04

Methylprednisolonum - 2

3.

H02A B07

Prednisonum - 1

4.

L01A A01

Cyclophosphamidum - 1

5.

L01B A01

Methotrexatum - 2

6.

L04A X01

Azathioprinum - 2

7.

P01B A02

Hydroxicloroquinum - 2

 

12. - Miastenia gravis

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

H01A A02

Tetracosactidum - 2

2.

H02A B02

Dexamethasonum - 2

3.

H02A B04

Methylprednisolonum - 2

4.

H02A B07

Prednisonum - 1

5.

L04A X01

Azathioprinum - 2

6.

N07A A01

Neostigmini bromidum - 1

7.

N07A A02

Piridostigminum - 1

 

13. - Scleroza multiplă

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

H02A B04

Methylprednisolonum - 1

2.

H02A B07

Prednisonum - 1

3.

L01A A01

Cyclophosphamidum - 2

4.

L01B A01

Methotrexatum - 2

5.

L03A B07

Interferonum Beta 1a*) - 1

6.

L03A B08

Interferonum Beta 1b*) - 1

7.

L03A X13

Glatiramer acetat*) - 1

8.

L04A X01

Azathioprinum - 2

 


*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.

 

14. - Boli psihice (Schizofrenie, tulburări schizotipale si delirante, tulburări afective, psihoze toxice si infectioase, tulburări psihotice acute, dementele degenerative de tip Alzheimer, vasculare si mixte)

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

N03A F01

Carbamazepinum - 1

2.

N03A G01

Acidum valproicum si săruri*) - 1

3.

N03A X09

Lamotriginum - 2

4.

N04A A01

Trihexyphenidilum - 1

5.

N04A A02

Biperidenum - 2

6.

N04B D01

Selegilinum*) - 2

7.

N05A D01

Haloperidolum - 1

8.

N05A F01

Flupentixolum*) - 1

9.

N05A F05

Zuclopentixolum*) - 1

10.

N05A H02

Clozapinum*) - 1

11.

N05A H03

Olanzapinum*) - 1

12.

N05A H04

Quetiapinum*) - 1

13.

N05A L01

Sulpiridum*) - 2

14.

N05A L03

Tiapridum*) - 1

15.

N05A L05

Amisulpridum*) - 1

16.

N05A N01

Lithii carbonas - 1

17.

N05A X08

Risperidonum*) - 2

18.

N05B A12

Alprazolamum - 1

19.

N06A A04

Clomipraminum*) - 1

20.

N06A A09

Amitriptylinum - 1

21.

N06A A10

Nortriptylinum - 1

22.

N06A A12

Doxepinum - 1

23.

N06A A21

Maprotilinum - 1

24.

N06A B03

Fluoxetinum*) - 1

25.

N06A B05

Paroxetinum*) - 2

26.

N06A B06

Sertralinum*) - 2

27.

N06A B08

Fluvoxaminum*) - 2

28.

N06A X03

Mianserinum - 1

29.

N06A X11

Mirtazapinum*) - 2

30.

N06A X14

Tianeptinum - 2

31.

N06A X16

Venlafaxinum - 2

32.

N06A X17

Milnacipranum - 2

33.

N06A X18

Reboxetinum - 2

34.

N06D A02

Donepezilum - 1

35.

N06D A03

Rivastigminum - 1

 


*) Vor fi prescrise numai de medicul specialist psihiatru.

 

15. Lupus eritematos sistemic

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

H02A B04

Methylprednisolonum - 2

2.

H02A B07

Prednisonum - 1

3.

L01A A01

Cyclophosphamidum - 1

4.

L01B A01

Methotrexatum - 2

5.

L04A A01

Ciclosporinum - 2

6.

L04A A06

Mycophenolatum - 2

7.

L04A X01

Azathioprinum - 2

8.

P01B A02

Hydroxichloroquinum - 2

 

16. - Poliartrită reumatoidă

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A07E C01

Sulphasalazinum - 1

2.

H02A B01

Bethamethazonum - 1

3.

H02A B04

Methylprednisolonum - 2

4.

H02A B07

Prednisonum - 1

5.

L01A A01

Cyclophosphamidum - 2

6.

L01B A01

Methotrexatum - 1

7.

L04A A01

Ciclosporinum - 2

8.

L04A A12

Infliximabum*) - 2

9.

L04A A13

Leflunomidum*),**) - 2

10.

L04A X01

Azathioprinum - 2

11.

M01A B01

Indometacinum - 1

12.

M01A B05

Combinaţii:

13.

M01A B05

Diclofenac + Misoprostolum***) - 2

14.

M01A C01

Diclofenacum - 1

15.

M01A C02

Piroxicamum - 1

16.

M01A E02

Tenoxicamum - 1

17.

M01A E03

Naproxenum - 1

18.

M01C B01

Ketoprofenum - 1

19.

P01B A02

Natrii aurothiomalas - 2

 

 

Hydroxichloroquinum - 2

 

**) La pacientii care nu răspund adecvat la terapia standard se prescrie cu aprobarea comisiei de specialitate.

***) Leflunomidum: contraindicatie sau precautie la cei cu leziuni hepatice preexistente (EMEA).

***) Se prescrie la pacientii care nu tolerează celelalte antiinflamatoare din listă.

 

17. - Spondilită ankilopoetică

Nr. Crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A07E C01

Sulphasalazinum - 1

2.

H02A B01

Bethamethazonum - 1

3.

H02A B04

Methylprednisolonum - 1

4.

L01B A01

Methotrexatum - 2

5.

M01A B01

Indometacinum - 1

6.

M01A B05

Diclofenacum - 1

7.

M01A C01

Piroxicamum - 1

8.

M01A C06

Meloxicamum - 2

9.

M01A X17

Nimesulidum - 1

 

18. - Chistul hidatic

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

P02B A01

Praziquantelum - 1

2.

P02C A03

Albendazolum – 1

 

19. – Malarie

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

P01B D01

Pyrimethaminum - 2

2.

P01B A02

Hydroxichloroquinum – 2

 

20. - Tuberculoza, microbacteriozele atipice si mucoviscidoza*)

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A11H A02

Pyridoxinum - 2

2.

H02A B07

Prednisonum - 2

3.

J01F A09

Clarithromycinum - 2

4.

J01G A01

Streptomycinum - 2

5.

J01G B04

Kanamycinum - 2

6.

J01G B06

Amikacinum - 2

7.

J01M A01

Ofloxacinum - 2

8.

J01M A02

Ciprofloxacinum - 2

9.

J04A B01

Cycloserinum - 2

10.

J04A B02

Rifampicinum - 1

11.

J04A B04

Rifabutinum - 2

12.

J04A C01

Isoniazidum - 1

13.

J04A D01

Protionamidum - 2

14.

J04A K01

Pyrazinamidum - 1

15.

J04A K02

Ethambutolum - 2

16.

J04A M02

Combinatii:

 

 

Rifampicinum+Isoniazidum - 1

 

 

Rifampicinum+Isoniazidum+Pyrazinamidum - 1

*) Pentru mucoviscidoză se indică antibioterapie în functie de susceptibilitatea bacteriană, medicatie mucolitică, bronhodilatatoare si corticoizi.

 

21. - Tumori maligne

Medicamentele aferente grupei “Tumori maligne” sunt incluse în grupa “Leucemii, limfoame si aplazia medulară”.

 

22. - Diabet zaharat si boli de nutritie

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A10A B

Insuline si analogi cu actiune rapidă

2.

A10A C

Insuline si analogi cu actiune intermediară

3.

A10A D

Insuline si analogi cu actiune rapidă si actiune intermediară

4.

A10A E

Insuline si analogi cu actiune prelungită

5.

A10B A02

Metforminum

6.

A10B A03

Buforminum

7.

A10B B01

Glibenclamidum

8.

A10B B03

Tolbutamidum

9.

A10B B07

Glipizidum

10.

A10B B08

Gliquidonum

11.

A10B B09

Gliclazidum

12.

A10B B12

Glimepiridum

13.

A10B F01

Acarbosum

14.

A10B G02

Rosiglitazonum

15.

A10B G03

Pioglitazonum

16.

A10B X02

Repaglinidum

17.

B01A B11

Sulodexidum*)

18.

H04A A01

Glucagonum


*) Indicatie: arteriopatia diabetică.

 

23. - Boli endocrine (gusa endemică, boala Addison, diabetul insipid, mixedemul adultului)

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

C03D A01

Spironolactonum - 1

2.

G02C B01

Bromocriptinum hydrochloridum - 1

3.

H02A A02

Fludrocortizonum - 2

4.

H02A B09

Hydrocortizonum - 1

5.

H02A D07

Prednisonum - 1

6.

H03A A01

Levothyroxinum

7.

H01B A02

Desmopressinum - 1

8.

H03C A

Iodidum - 1

9.

H03C A01

Kalii iodidum - 1

10.

L02B G01

Aminoglutethimidum - 1

 

24. - Boala Willson

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

M01C C01

Penicillaminum

 

25. - Stări posttransplant

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

 

1.

 A05A A02

Acidum ursodeoxycholicum - 1

2.

 H02A B04

Methylprednisolonum

3.

 H02A B07

Prednisonum - 1

4.

 J01E E01

Sulphamethoxazolum + Trimethoprimum

5.

 J02A C01

Fluconazolum - 1

6.

 J05A B01

Aciclovirum  - 2

7.

 J05A B06

Ganciclovirum - 2

8.

 J05A F05

Lamivudinum - 1

9.

 L04A A01

Ciclosporinum - 1

10.

 L04A A05

Tacrolimus*)

11.

 L04A A06

Mycophenolatum - 2

12.

 L04A A10

Sirolimus*)

13.

 L04A X01

Azathioprinum – 1

 


*) Se vor prescrie cu avizul centrului care a efectuat transplantul.

 

26. - Insuficienta renală cronică

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A11C C03

Alfacalcidolum 2

2.

B03X A01

Erythropoietinum*) (Epoetinum)

 


*) Se vor prescrie cu avizul comisiilor institutelor de specialitate sau din centrele universitare.-

 

27. - GLAUCOM

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

 S01E A03

Apraclonidinum - 2

2.

 S01E B01

Pilocarpinum  -1

3.

 S01E C01

Acetazolamidum - 1

4.

 S01E C03

Dorzolamidum - 2

5.

 S01E C04

Brinzolamidum - 2

6.

 S01E D01

Timololum - 1

7.

 S01E D02

Betaxololum - 2

8.

 S01E D05

Carteololum - 1

9.

 S01E X03

Latanoprostum - 1

 

28. - Boli venerice**) [sifilis, gonoree, infectia cu Clamidia*)]

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

 J01A A02

Doxycyclinum

2.

 J01A A07

Tetracyclinum

3.

 J01C E01

Benzylpenicillinum

4.

 J01C E08

Benzathini benzylpenicillinum

5.

 J01C E09

Benzylpenicillinum procainicum

6.

 J01D A06

Cefuroximum

7.

 J01D A13

Ceftriaxonum

8.

 J01D A39

Ceftibutenum

9.

 J01E E01

Sulfamethoxazolum+Trimethoprimum

10.

 J01F A01

Erythromicinum

11.

 J01F A07

Josamycinum

12.

 J01F A10

Azithromycinum

13.

 J01M A01

Ofloxacinum

14.

 J01M A02

Ciprofloxacinum

15.

 J01M A06

Norfloxacinum

 


**) Confirmată de laborator.

**) Prescrierea se va face în conformitate cu ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor transmise sexual.

 

29. Pemfigus

Nr.crt.

Grupa ATC

DCI

1.

 H01A A02

Tetracosactidum - 1

2.

 H02A B02

Dexamethazonum - 1

3.

 H02A B04

Methylprednisolonum - 1

4.

 H02A B06

Prednisolonum - 1

5.

 H02A B07

Prednisonum - 1

6.

 H02A B08

Triamcinolonum - 1

7.

 H02A B09 

Hydrocortizonum - 1

8.

 J04B A02

Dapsonum - 2

9.

 L01A A01

Cyclophosphamidum - 2

10.

 L01B A01

Methotrexatum - 2

11.

 L04A A01

Ciclosporinum - 2

12.

 L04A X01

Azathioprinum - 2

 

30. Pelagra

Nr. crt.

Grupa ATC

DCI

1.

A11H A01 Acidum nicotinicum

1

 

NOTĂ:

Cifra 1 semnifică prima optiune terapeutică.

Cifra 2 semnifică a doua optiune terapeutică, care se prescrie în cazul ineficientei primei optiuni, aparitiei unor efecte adverse, necesitătii asocierii cu medicamente din prima optiune terapeutică sau în cazul altor considerente bine fundamentate din punct de vedere medical.

Ambele categorii de medicamente apartinând celor două optiuni vor fi prescrise de medicul specialist (atunci când nu există alte precizări după fiecare boală cronică), continuarea tratamentului putând fi efectuată si de medicul de familie.