MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 februarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

376./2001 - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si structura organizatorică a inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră

 

31. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul si tranzitul

tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare si structura organizatorică

a inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României,

pe baza prevederilor Legii nr. 103/2000 pentru aderarea României la Conventia internatională privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere, semnată la Geneva la 21 octombrie 1982,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 143.568 din 13 septembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă punctele de trecere a frontierei de stat stabilite pentru importul, exportul si tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, structura organizatorică si necesarul de personal ale inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Numărul posturilor disponibilizate ca urmare a restructurării activitătii de control sanitar veterinar în punctele de trecere a frontierei de stat, conform prevederilor prezentului ordin, se redistribuie corespunzător în punctele de trecere a frontierei stabilite.

Art. 3. - Serviciile sanitare veterinare de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează si functionează ca inspectorate de politie sanitară veterinară de frontieră, asimilate ca sectii în structura Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală aflat în subordinea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare.

Art. 4. - Atributiile personalului inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Atributiile de coordonare si control al activitătii tehnice si administrative a inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră, precum si competentele si responsabilitătile pe linie de comandă sunt stabilite în regulamentul de organizare si functionare a serviciilor sanitare veterinare din România.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevederi contrare.

Art. 8. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 septembrie 2001.

Nr. 376.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ SI NECESARUL DE PERSONAL

ale inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră

 

 

Nr.

crt.

Judetul

Inspectoratul de Politie Sanitară Veterinară de Frontieră

Denumirea/sediul/adresa

Caracteristicile punctelor de control veterinar la trecerea frontierei

Numărul de personal necesar

Din care functii de conducere

Sediul/adresa punctului de inspectie la frontieră

Puncte de lucru Tipul*)

Mărfuri aprobate pentru export si tranzit intrare**)

Mărfuri aprobate pentru export si tranzit iesire**)

S.S.V.

S.M.V.

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Arad

Arad/Nădlac/

comuna Nădlac,

cod 2954

Punctul de trecere a frontierei Nădlac, comuna Nădlac, cod 2954

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U

(T.C., F.T.C.).

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

10

2

12

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Vârsand, comuna Bilu, cod 2939

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

5

 

5

 

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Curtici, Gara C.F.R. Curtici,

cod 2955

F

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C., F.T.C.)

4

 

4

 

2.

Bihor

Bihor/Bors

Punctul de trecere a frontierei Bors

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U

(T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C., F.T.C.)

12

1

13

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Episcopia Bihor

F

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C., F.T.C.)

 

2

 

2

 

3.

Brăila

Brăila/

Port Brăila

Punctul de trecere a frontierei Brăila

P

(+Z.L.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

3

 

3

1

4.

Constanta

 

Punctul de trecere a frontierei Constanta

P

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U.

(T.C., F.T.C.).

6

5

11

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Constanta Sud

P+R(+Z.L.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

4

1

5

 

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Negru Vodă

R + F

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

5

 

5

 

 

 

 

Punctul de trecere

a frontierei

Midia

P

-

O

4

 

4

 

5.

Dolj

 

Punctul de trecere a frontierei Bechet

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

5

 

5

 

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Calafat

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

6

 

6

1

6.

Galati

 

Punctul de trecere a frontierei Galati

P (+Z.L.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.A.D.C.U. (F.T.C.)

1

 

1

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Galati

R

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U.  (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. ( (T.C., F.T.C.)

5

 

5

 

7.

Giurgiu

 

Punctul de trecerea frontierei Giurgiu

R(+Z.L.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.)

P.O.A.A.D.C.U.

(T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.)

P.O.A.A.D.C.U. ( (T.C., F.T.C.)

11

3

14

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Giurgiu

F

O,E,A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O,E,A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

4

 

4

 

8.

Iasi

 

Punctul de trecere a frontierei Sculeni

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

7

 

7

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Cristesti

F

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C.,F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

5

 

5

 

9.

Ilfov

 

Punctul de trecere a frontierei A.I.B.O.

A

A

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

A

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

5

3

8

1

10.

Satu Mare

 

Punctul de trecere a frontierei Halmeu

R + F

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

10

 

10

1

11.

Suceava

 

Punctul de trecere a frontierei Siret

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

6

 

6

1

12.

Timis

 

Punctul de trecere a frontierei Moravita

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

6

 

6

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Stamora

F

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U.

(T.C., F.T.C.)

1

 

1

 

13.

Tulcea

 

Punctul de trecere a frontierei Tulcea

P+ R

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U.

(T.C., F.T.C.)

1

1

2

1

 

 

 

Punctul de trecere a frontierei Sulina

P

P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C.,F.T.C.)

P.O.A.C.U. (T.C.,F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U (T.C.,F.T.C.)

1

 

1

 

14.

Vaslui

 

Punctul de trecere a frontierei Albita

R

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

O, E, A, P.O.A.C.U. (T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U.

(T.C., F.T.C.)

6

1

7

1

15.

Băneasa

 

Punctul de trecere a frontierei A.I.B.

A

P.O.A.C.U.

(T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

P.O.A.C.U

(T.C., F.T.C.) P.O.A.A.D.C.U. (T.C., F.T.C.)

2

 

2

1

 

 

 

27

27 + 8

 

 

137

17

154

15

                                             

 

LEGENDĂ:

**) S.S.V. = studii superioare veterinare; S.M.V. = studii medii veterinare.

**) R = Rutier; F = Feroviar; P = Portuar; A = Aeroportuar; Z.L. = Zonă Liberă.

**) O, E, A, = animale vii - ongulate, ecvine (altele decât caii de sport), altele.

**) P.O.A.C.U = produse de origine animală pentru consum uman.

**) P.O.A.A.D.C.U = produse de origine animală, altele decât pentru consum uman.

**) T.C., F.T.C. = cu temperatura controlată; fără temperatură controlată.

 

ANEXA Nr. 2

 

ATRIBUTIILE

personalului inspectoratelor de politie sanitare veterinare de frontieră

 

 

A. Atributiile medicilor veterinari oficiali, sefi ai inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră:

- coordonează si controlează activitatea sanitară veterinară ce se desfăsoară la toate punctele de trecere a frontierei de stat din raza de activitate a inspectoratului de politie sanitară veterinară de frontieră;

- asigură folosirea eficientă a resurselor;

- tin un registru privind echipamentul si alte materiale ce constituie obiecte de gestiune, precum si folosirea si restituirea lor;

- trimit lunar, anual si atunci când situatia o impune rapoarte oficiale, sigilate corespunzător, la autoritatea sanitară veterinară centrală si, după caz, la autoritătile veterinare stabilite de autoritatea sanitară veterinară centrală; atunci când este cazul informează comandantul punctului de trecere a frontierei de stat despre orice aspect deosebit privind controlul sanitar veterinar la frontieră;

- stabilesc din timp orarul personalului si îl trimit în scris persoanelor în cauză înainte de data de 20 a fiecărei luni pentru luna ce va urma si, de asemenea, îl trimit la autoritatea sanitară veterinară centrală sub formă de raport; verifică condica de prezentă; poartă răspunderea pentru efectuarea unor plăti în avans, pentru plata salariilor si a altor costuri de întretinere;

- programează graficul plecărilor în concedii de odihnă ale personalului pentru tot anul si au grijă ca plecările si concediile (zilele libere) să fie aprobate, înregistrate si raportate;

- fac propuneri pentru întâlniri, instructaje, numiri, destituiri, initierea unor proceduri disciplinare, calificări si remunerări, proiecte de dezvoltare, achizitii si reparatii;

- organizează cursuri periodice de protectie a muncii si de prevenire a accidentelor, asigurându-se că sunt îndeplinite prevederile legale si că au loc inspectiile tehnice de sigurantă privind normele de protectie a muncii;

- tin un inventar al bunurilor fixe si consumabile, monitorizând conditiile tehnice ale clădirilor si echipamentului punctului de control de trecere a frontierei de stat, si fac toate eforturile de a le păstra în conditii adecvate;

- se ocupă ca echipamentul, formularele si materialele necesare în vederea desfăsurării în bune conditii a activitătii punctului de control de trecere a frontierei de stat să nu lipsească niciodată;

 - se conformează regulilor privind multiplicarea documentelor (fotocopii) si se asigură că acestea sunt păstrate conform reglementărilor sau înmânate persoanelor autorizate;

- realizează toate sarcinile si exercită toate drepturile cu care au fost învestiti de autoritatea sanitară veterinară centrală sau de superiorul lor;

- colaborează cu conducerile celorlalte unităti care îsi desfăsoară activitatea la punctul de control de trecere a frontierei de stat în probleme operationale si în instructaje (Ministerul de Interne, transporturi feroviare, navale, aeriene, organe vamale, sanitare si fitosanitare, întreprinderi exportatoare sau importatoare si altele) si care au contingentă cu activitatea de import, export si tranzit de animale si cu produse de origine animală.

B. Atributiile medicilor veterinari oficiali ai punctului de control veterinar la frontieră:

- verifică legalitatea actelor sanitare veterinare care însotesc transporturile de animale, produse de origine animală si furaje si controlează dacă acestea au fost întocmite potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind importul, exportul si tranzitul;

- controlează respectarea conditiilor de igienă si tehnice ale mijloacelor de transport (vagoane, autocamioane, avioane, vase etc.);

- efectuează examenul clinic individual al animalelor si expertiza sanitară veterinară a produselor si subproduselor de origine animală, a furajelor, iar atunci când este cazul recoltează probe pentru examen de laborator în vederea determinării salubritătii acestor produse;

- aplică sanctiunile prevăzute de actele normative în vigoare persoanelor care încalcă prevederile legale privind exportul, importul si tranzitul de animale si de produse;

- eliberează documentele sanitare veterinare de export, import si tranzit, pe baza controlului sanitar veterinar efectuat si a constatărilor făcute, atunci când sunt respectate conditiile ce trebuie îndeplinite la astfel de transporturi, si răspund de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

- eliberează documente oficiale si verifică respectarea măsurilor privind distrugerea sau sterilizarea cadavrelor si produselor care, eventual, se confiscă si care se scot din mijloacele de transport, atunci când este cazul, precum si a gunoaielor sau a materialelor ce rezultă în urma stationării mijloacelor de transportîn punctele respective de trecere a frontierei de stat;

- verifică efectuarea dezinfectiei mijloacelor de transport în care s-au constatat animale bolnave sau suspecte de boli infecto-contagioase si, după caz, a produselor de origine animală sau a furajelor contaminate ori suspecte de contaminare sau cu ocazia altor actiuni stabilite de autoritatea sanitară veterinară;

- stabilesc si urmăresc aplicarea măsurilor de supraveghere sanitară veterinară atunci când în cadrul transporturilor de animale există suspiciuni sau cazuri de boală, până la clarificarea situatiei constatate;

- acordă asistentă sanitară veterinară la reîmbarcarea animalelor sau produselor de origine animală, atunci când la mijloacele de transport se constată defectiuni si nu sunt admise la trecerea frontierei de stat;

- răspund în regim de permanentă de activitatea de control sanitar veterinar ce se desfăsoară la punctul de trecere a frontierei de stat în tura respectivă;

- se asigură că bunurile (mărfurile) supuse controlului la frontieră, potrivit prevederilor legale, sunt verificate conform celor prescrise;

- se asigură că verificările sunt făcute în conformitate cu legislatia natională si cu dispozitiile existente referitoare la tara de origine, tara de destinatie si la tara de tranzit;

- se asigură că toate mărfurile ce au fost verificate si care nu prezintă nici o anormalitate au fost notificate la destinatie (după caz, la punctul de iesire);

- se asigură că se iau măsuri corespunzătoare în cazurile în care mărfurile se dovedesc necorespunzătoare;

- se asigură că atât ei, cât si echipa de inspectie care lucrează în subordinea lor realizează controalele astfel încât să se asigure că la momentul controlului produsele sunt într-o stare corespunzătoare si pot fi folosite în scopul specificat în certificatul care le însoteste;

- se asigură, în cooperare cu autoritătile superioare, că sunt îndeplinite si mentinute cerintele operationale ale punctului de control de trecere a frontierei de stat si că orice propuneri de schimbări în structura si în activitatea acestuia sunt discutate si aprobate de autorităti si de superiorii lor;

- se asigură că echipa de inspectie care participă la realizarea controalelor veterinare în directa lor subordonare primeste din partea lor un instructaj adecvat atât teoretic, cât si practic, inclusiv în domeniul normelor de protectie a muncii si de prevenire a accidentelor, si sunt direct răspunzători cu supravegherea aplicării acestor reguli;

- se asigură că toate taxele, tarifele si costurile legate de procedurile de verificare sunt pretinse (facturate) si achitate si că sunt îndeplinite toate conditiile unei plăti pe loc sau ulterioare, cash, la agentii locali sau prin alte mijloace aprobate;

- se asigură că sunt îndeplinite toate regulile legate de înregistrarea documentelor, de tinerea evidentelor în registre si de notificări;

- se asigură că bunurile fixe si consumabile ale punctului de control de trecere a frontierei de stat sunt folosite adecvat;

- se asigură că informatiile sunt transmise conform legii;

- în afară de sarcinile profesionale prezentate mai sus, medicii veterinari oficiali din punctele de control de trecere a frontierei de stat au, de asemenea, obligatii administrative legate de activitătile care se desfăsoară în cadrul acestora, după cum urmează:

- deschiderea corespondentei, cu exceptia celei personale (adresată nominal altor persoane);

- îndosarierea corespondentei (în principal certificatele de sănătate animală) într-un sistem bazat pe numere curente, certificate, directive profesionale, avize, rapoarte, afaceri personale etc.;

- asigurarea ca documentele necesare să fie multiplicate prin fotocopiere (în special acolo unde există mai multe puncte de lucru);

- tinerea unui registru cuprinzând rapoartele care mentionează sosirea transporturilor, intrarea sau iesirea mesajelor pe fax, telegrame, postă electronică si convorbiri telefonice;

- păstrarea unui registru de serviciu care să contină toate datele si evenimentele importante (documente de importantă financiară, instructiuni primite de la autoritatea sanitară veterinară centrală, probleme nerezolvate etc.).

C. Atributiile tehnicienilor veterinari ai punctului de control veterinar la frontieră:

- ajută medicii veterinari în activitatea de control sanitar veterinar la frontieră;

- supraveghează transporturile de animale si produse de origine animală pe tot timpul stationării lor în statii sau alte puncte de trecere a frontierei;

- controlează calitatea si cantitatea furajelor administrate în hrana animalelor si adaptarea lor în bune conditii în timpul stationării transporturilor la frontieră;

- controlează starea de igienă si tehnică sub raport sanitar veterinar a vagoanelor sau a altor mijloace de transport atunci când se fac transbordări de animale sau produse;

- participă direct la recoltarea probelor de produse pentru examen de laborator, conform indicatiilor medicului veterinar;

- verifică efectuarea dezinfectiilor mijloacelor de transport la punctele de trecere a frontierei de stat si efectuează dezinfectia si igienizarea spatiilor destinate controlului veterinar;

- în functie de volumul activitătii si de specificul fiecărui punct de trecere a frontierei de stat, execută orice alte sarcini primite din partea medicului veterinar oficial sef, legate de aplicarea legislatiei privind importul, exportul si tranzitul de animale si produse de origine animală sau furaje.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar

la importul si exportul semintelor si materialului săditor

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2001, si ale Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 87/1999 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 octombrie 1999.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2002.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului săditor

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Agentii economici autorizati în baza prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 79/1995 pot efectua importuri si exporturi de seminte si material săditor în conformitate cu Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, cu

modificările si completările ulterioare, cu Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată si modificată prin Legea nr. 214/2001, cu Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, precum si cu prezentul regulament.

Art. 2. - Beneficiarii de donatii, persoane fizice sau juridice, pot primi seminte si material săditor cu respectarea conditiilor de calitate si fitosanitare prevăzute de reglementările în vigoare, fără a fi autorizati potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 79/1995.

 

CAPITOLUL II

Acordarea avizului de import

 

Art. 3. - Pentru importurile de seminte si de material săditor Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va emite avize de import cu valabilitate maximă de 6 luni.

Art. 4. - (1) Sunt admise la import semintele si materialul săditor destinate multiplicării si culturilor pentru productia de consum din următoarele soiuri sau hibrizi:

a) cele înscrise în Lista oficială a soiurilor si hibrizilor de plante de cultură din România;

b) cele înregistrate în cataloagele Comunitătii Europene sau în catalogul unui stat membru al Uniunii Europene;

c) esantioanele de seminte si material săditor obtinute în cadrul schimburilor de către institutele si statiunile de cercetare agricolă si institutiile de învătământ superior de profil agricol, destinate cercetărilor agricole;

d) cele introduse în tară în vederea testărilor oficiale la Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor;

e) cele neînregistrate în Lista oficială a soiurilor si hibrizilor de plante de cultură din România, provenite din tări din afara Uniunii Europene, care se multiplică pe bază de contract în vederea exportului integral, atât ca sământă, cât si ca produs comercial, în tări din afara Uniunii Europene.

(2) În categoria soiurilor si hibrizilor prevăzute la alin. (1) lit. a) intră si semintele si materialul săditor din speciile si soiurile de plante ornamentale, flori si material dendrologic, plante pomicole, viticole, dud, hamei, prevăzute în liste ori în cataloage oficiale sau în listele furnizorilor din tările comunitare în care soiurile sau grupurile de plante au o descriere si o denumire clare si suficient de amănuntite, provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 5. - Importurile si exporturile de seminte si material săditor pot fi efectuate de agentii economici, persoane fizice sau juridice înregistrate si autorizate pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor în baza prevederilor Ordinului ministrului griculturii si alimentatiei nr. 79/1995, care au încheiat contracte în acest scop.

Art. 6. - (1) Pentru obtinerea avizului de import al semintelor si materialului săditor solicitantul va prezenta Directiei politici si strategii în productia vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor următoarele documente:

a) cererea-tip completată în două exemplare de agentul economic importator, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament, depusă cu minimum 15 zile înainte de efectuarea importului;

b) autorizatiile de producere, prelucrare si/sau comercializare a semintelor si materialului săditor, în original si copie, eliberate de Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor sau de unitătile sale teritoriale pentru importurile de seminte destinate multiplicării, respectiv autorizatia de comercializare, în original si copie, pentru semintele destinate înfiintării de culturi pentru productia de consum;

c) contractul de import sau alt document similar;

d) contractul de multiplicare, în original si copie, în cazul semintelor si materialului săditor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si e), precum si contractul de export, în original si copie, încheiat între importator si partenerul extern pentru întreaga productie de sământă sau pentru consum, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. e);

e) acordul autorului sau mentinătorului soiului prevăzut în cataloagele si listele oficiale mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) pentru comercializarea pe teritoriul României a semintelor sau materialului săditor importat din tări din afara Uniunii Europene.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate solicita agentului economic importator si alte informatii suplimentare strict necesare.

Art. 7. - Avizul de import se va acorda pe cererea-tip de către Directia politici si strategii în productia vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 8. - Solicitantul va transmite în timp util o copie de pe avizul de import inspectoratului de carantină fitosanitară din punctul de control pentru trecerea frontierei de stat prin care se va derula importul.

 

CAPITOLUL III

Documentele specifice semintelor si materialului săditor,

care vor fi prezentate de importator la frontieră

 

Art. 9. - (1) Semintele si materialul săditor importate trebuie să fie însotite de documentele de identitate si calitate prevăzute de reglementările organizatiilor internationale OCDE, ISTA sau CE, în original sau copie, de certificatul de origine tip CE sau de certificatul EUR 1, pentru tările din Uniunea Europeană, sau de alte documente, pentru tările nemembre ale OCDE sau CE, prevăzute la cap. VII.

(2) La intrarea în tară se verifică si existenta avizului de import eliberat de Directia politici si strategii în productia vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 10. - În cazul semintelor si materialului săditor cuprinse în partea B din anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, se controlează si certificatul fitosanitar de export/reexport, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 7 si 8 la aceleasi norme metodologice, eliberat de autoritatea fitosanitară oficială a tării exportatoare/reexportatoare cu cel mult 14 zile înainte de expedierea transportului.

Art. 11. - (1) Semintele pot fi importate numai în ambalaje specifice, închise si cu etichete care să ateste identitatea si calitatea acestora, specia, soiul, categoria biologică si numărul lotului.

(2) Materialul săditor poate fi ambalat în pachete legate sau individual, etichetate si cu rădăcinile nude protejate.

 

CAPITOLUL IV

Obligatiile si răspunderile agentilor economici importatori

de seminte si material săditor

 

Art. 12. - Agentii economici importatori de seminte si material săditor au următoarele obligatii si răspunderi:

a) să respecte întocmai prevederile înscrise în avizul de import cu privire la specie, soi sau hibrid, categorie biologică, destinatie, cantitate si orice alte prevederi;

b) să asigure, prin exportatorul din tara de origine, existenta documentelor de însotire a produselor importate, solicitate conform regimului de import;

c) în cazul controlului efectuat la destinatie, să anunte din timp inspectoratul pentru calitatea semintelor si materialului săditor din judetul respectiv si să prezinte acestuia o copie de pe avizul de import;

d) să distribuie semintele si materialul săditor numai după obtinerea acordului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor, dacă îndeplinesc conditiile legale pentru comercializare, însământare sau plantare;

e) să se asigure că soiurile sau hibrizii posedă valoare agronomică si tehnologică în conditiile agropedoclimatice din zonele în care vor fi cultivate;

f) să informeze în scris beneficiarul semintelor asupra cerintelor tehnologice specifice soiurilor sau hibrizilor comercializati, a eventualelor riscuri în productie ca urmare a neadaptabilitătii la conditiile climatice specifice zonei de cultură sau a sensibilitătii la unele boli; în caz contrar importatorul va suporta daunele produse, inclusiv sanctiunile prevăzute de legislatia în vigoare;

g) să se asigure, în cazul multiplicării în sistemul OCDE, că firma contractantă din tara exportatoare anuntă autoritatea desemnată pentru sistemele OCDE din tara respectivă, în vederea transmiterii acceptului de multiplicare către Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, aceasta fiind o conditie pentru certificarea semintelor multiplicate în vederea exportului.

Art. 13. - (1) Pentru cantitătile de seminte si material săditor care în urma controlului nu îndeplinesc conditiile legale pentru a putea fi folosite la însământare, importatorii sunt obligati să aducă la îndeplinire măsurile stabilite de organele abilitate, de a le returna, trata, carantina, distruge sau de a le schimba destinatia, după caz.

(2) În cazul depistării organismelor dăunătoare reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 măsurile se vor lua cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 14. - (1) Agentii economici care au efectuat importuri de seminte si material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor, în termen de 20 de zile după semănat sau plantat, lista, pe judete, cuprinzând agricultorii cu care au încheiat contracte de multiplicare, din care să rezulte numărul declaratiei de multiplicare, cantitatea de sământă folosită, suprafata contractată pe specii, soiuri sau hibrizi, categoria biologică, numărul lotului, precum si destinatia productiei.

(2) Agentii economici care au efectuat importuri de seminte si material săditor în vederea multiplicării vor prezenta la inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau la Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor:

a) declaratia de multiplicare si declaratia de certificare, însotite de documentele de provenientă, la termenele si în conditiile stabilite de normele tehnice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997;

b) copii de pe contractele de multiplicare si de export în care să fie prevăzute conditiile de calitate si starea fitosanitară;

c) descrierea soiurilor sau hibrizilor si a formelor parentale, necesară pentru recunoasterea în câmp si în laborator;

d) tehnologiile si cerintele specifice de cultură;

e) cererea pentru acordarea numerelor de referintă pentru export, cu datele stabilite de Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor, care se acordă de către aceasta dacă sunt îndeplinite conditiile legale;

f) situatia privind cantitătile rezultate din culturile realizate din semintele si materialul săditor importate pentru multiplicare si destinatia acestora, anual.

(3) Obligatia prevăzută la alin. (2) lit. a) se aplică si societătii multiplicatoare sau agricultorului multiplicator, după caz.

Art. 15. - Importatorul are obligatia să preia de la cultivatori si să exporte întreaga cantitate de sământă pentru însământare sau de produse pentru consum, rezultate în urma recoltării din soiuri sau hibrizi care se încadrează în prevederile art. 4 lit. e) sau, după caz, să le folosească în alte scopuri, cu avizul organelor abilitate.

Art. 16. - Semintele si materialul săditor rezultate din multiplicarea de soiuri sau hibrizi importati pe bază de contract si accept de multiplicare nu pot fi comercializate pe piata internă în cazul în care contractul sau un acord ulterior nu prevede acest fapt.

Art. 17. - Importatorii de seminte si de material săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001, au în plus următoarele obligatii:

a) să comunice directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti informatiile prevăzute la art. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001;

b) să prezinte directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti contractul de import si avizul de import si, în cazul în care importul se va controla la des- tinatie, să anunte în timp util;

c) să distribuie semintele si materialul săditor numai după obtinerea buletinului de analiză eliberat de Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile inspectoratelor de carantină

fitosanitară vamale

 

Art. 18. - Inspectoratele de carantină fitosanitară vamale trebuie să controleze si să verifice la intrarea în tară a semintelor si materialului săditor următoarele documente însotitoare:

a) certificatul fitosanitar original de export sau reexport eliberat de autoritătile oficiale din tara de origine, respectiv de tara reexportatoare, în cazul importurilor de seminte si material săditor prevăzute la art. 10, verificând dacă acestea garantează că produsul respectiv este liber de organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale si că sunt respectate exigentele prevăzute de reglementările fitosanitare în vigoare;

b) documentele de identitate si de calitate prevăzute la art. 33, în original sau în copie, si etichetele originale, cusute, legate, lipite sau imprimate pe ambalaj;

c) certificatul de origine tip CE sau EUR 1 pentru semintele produse în tările din Uniunea Europeană.

Art. 19. - (1) Inspectoratele de carantină fitosanitară vamale confruntă dacă speciile, soiurile sau hibrizii, categoria biologică si cantitătile pe specii înscrise în documentele care însotesc transportul corespund cu datele înscrise în avizul de import.

(2) Cantitătile pe soiuri sau hibrizi pot fi compensate în cadrul cantitătii aprobate pe specii, fără schimbarea soiurilor aprobate.

Art. 20. - În cazul în care documentele care însotesc semintele si materialul săditor prevăzute la art. 10 sunt în ordine, se trece la controlul fitosanitar al acestora, al ambalajelor si al mijloacelor de transport, conform normelor în vigoare, ridicându-se din fiecare soi si lot probe pentru analize complexe la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.

Art. 21. - După încheierea procesului-verbal de control fitosanitar si după ridicarea probelor inspectoratul de carantină fitosanitară vamală aplică pe declaratia vamală si pe documentul de transport - C.M.R. - stampila “LIBER IMPORT conditionat de rezultatele analizelor de laborator” si transmite autoritătii vamale o copie de pe procesul-verbal de control fitosanitar.

Art. 22. - (1) Probele pentru analiza fitosanitară ridicate de inspectorii de carantină fitosanitară vamală se expediază în aceeasi zi la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.

(2) Expedierea probelor sigilate se face prin mijloace de curierat rapid, postă, avion, cale ferată, auto, inclusiv prin persoane împuternicite în acest sens.

Art. 23. - (1) În cazul în care controlul fitosanitar si controlul de calitate nu pot fi efectuate în bune conditii la punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, cum ar fi existenta mai multor specii, soiuri sau hibrizi amestecati, fapt ce nu permite efectuarea unui control fitosanitar si de calitate amănuntit si nici ridicarea de probe conform normelor standard pentru analize fitosanitare de laborator, controlul se face la destinatie, concomitent cu vămuirea, în cazul în care acesta se face la destinatie, iar pe documente se va scrie “control fitosanitar si de calitate la destinatie, cu ridicare de probe”.

(2) În această situatie certificatul fitosanitar original va însoti transportul, iar inspectoratul de carantină fitosanitară vamală va retine o copie de pe acesta.

(3) În cazul în care semintele si materialul săditor importate nu necesită control fitosanitar, iar controlul de calitate nu poate fi efectuat în bune conditii în punctul de control pentru trecerea frontierei de stat, controlul de calitate se va face de către inspectoratul teritorial pentru cali- tatea semintelor si a materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor la destinatie, iar pe documente se va scrie “control de calitate la destinatie”.

Art. 24. - În cazul unor aspecte neclare cu privire la controlul documentelor de calitate a semintelor si materialului săditor decizia va fi luată de inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau de Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor.

Art. 25. - Documentele de calitate originale vor însoti transportul până la punctul de destinatie, iar la inspectoratul de carantină fitosanitară vamală vor rămâne numai copii de pe documentele de calitate.

 

CAPITOLUL VI

Obligatiile directiilor fitosanitare judetene

si a municipiului Bucuresti

 

Art. 26. - Directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia să transmită inspectoratelor de carantină fitosanitară vamale comunicarea făcută de importatorii de seminte si material săditor înregistrati, după ce acestia au prezentat avizul de import aprobat de Directia politici si strategii în productia vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 27. - În cazul semintelor si materialului săditor pentru care controlul se efectuează la destinatie, descărcarea se face în mod obligatoriu în prezenta inspectorului de carantină fitosanitară si a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor, care vor efectua controlul privind respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 28. - După terminarea controlului inspectorul de carantină fitosanitară va încheia un proces-verbal, în care va consemna cele constatate, iar probele ridicate vor fi transmise Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară, în conditiile art. 22.

Art. 29. - Este interzisă însământarea, plantarea sau comercializarea semintelor si materialului săditor, prevăzute în partea B a anexei nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, înainte de obtinerea buletinelor de analiză eliberate de Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.

Art. 30. - (1) Semintele si materialul săditor care nu respectă reglementările fitosanitare în vigoare se returnează, se carantinează sau se distrug, după caz, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Distrugerea se efectuează în prezenta importatorului, a inspectorului de carantină fitosanitară, a reprezentantului inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor, a reprezentantului agentiei judetene de protectie a mediului si, atunci când este cazul, a reprezentantului oficiului teritorial pentru protectia consumatorilor.

Art. 31. - (1) Culturile provenite din semintele si materialul săditor importate sunt supuse în mod obligatoriu controlului fitosanitar în timpul vegetatiei, în perioadele optime, stabilite conform normelor de carantină fitosanitară, pentru depistarea eventualelor organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale.

(2) În cazul plantelor cu simptome de atac sau suspecte se trimit probe pentru analize la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară.

(3) Certificatele fitosanitare se eliberează după efectuarea controlului fitosanitar, conform reglementărilor în vigoare, si după primirea rezultatelor analizelor de laborator.

(4) Pentru culturile provenite din seminte si material săditor din import, găsite în urma controlului efectuat în timpul perioadei de vegetatie infestate cu organisme de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale, confirmate de Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, măsurile de carantină se stabilesc de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

CAPITOLUL VII

Obligatiile inspectoratelor teritoriale

pentru calitatea semintelor si materialului săditor

 

Art. 32. - Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor efectuează, prin inspectoratele sale teritoriale si Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor, verificarea semintelor si materialului săditor provenite din import, în toate fazele  de circulatie si comercializare, precum si de multiplicare, conditionare, ambalare, etichetare, depozitare si livrare, în conformitate cu normele interne si internationale în vigoare.

Art. 33. - (1) În cazul în care controlul de calitate se face la destinatie, reprezentantul inspectoratului teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau al Laboratorului Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor verifică:

a) dacă importul s-a efectuat în concordantă cu avizul de import eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

b) documentele, în original, care atestă identitatea si calitatea semintelor si materialului săditor respectiv;

c) certificatul de puritate varietală emis de autoritatea desemnată sau acreditată din tara de origine, tip OECD, pentru tările afiliate la acest sistem, sau “Field inspection”, pentru celelalte tări, iar în cazul materialului săditor, certificatul de calitate emis de furnizor la fiecare lot;

d) buletinul de analiză pentru seminte, emis de un laborator oficial sau acreditat din tara de origine, tip ISTA, cu exceptia semintelor necertificate final cu etichetă gri, sau alt model;

e) veridicitatea datelor înscrise în documente privind identitatea si calitatea semintelor si materialului săditor;

f) etichetele de pe ambalaj, pachete sau legături, care trebuie să cuprindă minimum de informatii privind identitatea si categoria biologică, conforme cu cele din documentele însotitoare.

(2) Etichetele reglementate de legislatia Uniunii Europene pot tine locul documentelor prevăzute mai sus,în cazul:

a) etichetelor oficiale tip EC, emise de autoritătile din tările Uniunii Europene;

b) etichetelor furnizorului, de culoare galbenă, pentru semintele de legume din categoria Standard-EC din ambalaje normale, în greutate de peste 100 g la semintele mici si peste 500 g la semintele mijlocii si mari;

c) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru materialul săditor;

d) plicurilor continând seminte de legume, pe care sunt imprimate specia, soiul, mentiunea “Reguli si norme CE” în una dintre limbile comunitare si perioada de valabilitate neexpirată;

e) plicurilor continând seminte de flori, pe care sunt imprimate specia, soiul si perioada de valabilitate neexpirată;

f) etichetele oficiale sau ale furnizorului, de culoare verde, pentru amestecuri de ierburi;

g) etichetelor oficiale sau ale furnizorului pentru toate tipurile de ambalaje mici cu seminte de plante furajere sau pentru spatii verzi, pe care este imprimată mentiunea “ambalaje mici tip CE-A sau B” din categoriile: certificată, comercială sau amestec, mixturi, cu precizarea componentelor pe specii sau pe soiuri.

(3) În cazul ambalajelor mici de tipul plicurilor, de orice natură, în perioada de valabilitate pot lipsi buletinele de analiză de la exportator, dacă rezultatele analizelor pentru puritate si germinatie sunt cumulate pe un document declarat de furnizor.

Art. 34. - La semintele importate cu documentele prevăzute de reglementările internationale - OCDE, ISTA sau AOSA si CE - conform art. 33, nu se fac analize de laborator privind valoarea culturală decât în cazul existentei unor suspiciuni privind concordanta dintre cele specificate în documente si calitatea semintelor, al inexistentei etichetelor originale, al violării sau deprecierii ambalajelor, precum si la cererea importatorului sau a unui beneficiar.

Art. 35. - (1) Controlul semintelor si al materialului săditor se face pe loturi.

(2) Se vor ridica probe, conform prevederilor legale în vigoare, în următoarele situatii:

a) pentru semintele destinate multiplicării, o probă destinată verificării puritătii varietale se va păstra si va fi trimisă în postcontrol o dată cu proba din semintele multiplicate;

b) pentru semintele destinate culturilor de consum, o probă care se va sigila si se va păstra 12 luni la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor pentru eventuale litigii, iar dacă mai rămân seminte în stoc după această perioadă, se vor ridica si se vor păstra noi probe;

c) pentru situatiile prevăzute la art. 34, o probă destinată analizelor de valoare culturală.

Art. 36. - (1) Semintele si materialul săditor care nu se încadrează în prevederile cerute de reglementările în vigoare se blochează si se procedează la returnarea, distrugerea sau la schimbarea destinatiei, după caz, în prezenta si pe cheltuiala importatorului.

(2) În situatii deosebite se apelează la sprijinul oficiului teritorial pentru protectia consumatorilor si al organelor de politie.

Art. 37. - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor si Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor vor deschide un registru-tip, pe suport de hârtie sau electronic, în care vor tine evidenta cantitătilor de seminte si de material săditor importate, vămuite pe raza lor teritorială, pe specii, soiuri si pe categorii biologice, firma importatoare, tara si firma exportatoare, precum si măsurile luate în cazurile de nerespectare a legalitătii.

 

CAPITOLUL VIII

Exportul semintelor si materialului săditor

 

Art. 38. - Exportul semintelor si materialului săditor se face în conformitate cu prevederile legislatiei interne si internationale - OCDE, UE si FIS -, acordurile si conventiile fitosanitare internationale, precum si cu conditiile stabilite prin contractele de export.

Art. 39. - Documentele eliberate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor si de Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor pentru identitatea, calitatea culturală si starea fitosanitară, precum si de directiile fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, care însotesc, în original sau în copie, semintele si materialul săditor la export, sunt următoarele:

a) certificat si etichete tip OCDE pentru tările OCDE inclusiv UE, “Field inspection” pentru celelalte tări, după caz;

b) buletin tip ISTA, cu exceptia semintelor necertificate final, eliberat de Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor, certificat de valoare biologică si culturală tip national, conform contractelor de export;

c) certificat fitosanitar de export/reexport, în conformitate cu art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

Art. 40. - Culturile provenite din semintele si materialul săditor importate pentru multiplicare în vederea exportului, precum si toate celelalte culturi destinate exportului sau uzului intern sunt supuse controlului fitosanitar, conform instructiunilor elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 41. - Analizele fitosanitare de laborator care nu pot fi efectuate la nivelul judetului vor fi efectuate de Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, unde se  vor trimite probe.

Art. 42. - În cazul exporturilor de seminte si de material săditor care se fac centralizat, fiecare mijloc de transport destinat exportului trebuie să fie însotit de certificat fitosanitar eliberat de directia fitosanitară a judetului din care provine marfa, la fel ca si în cazul unui export obisnuit, prin care se garantează clauzele fitosanitare ale tării importatoare, care trebuie să fie prezentate directiilor fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti în scris si în timp util de către exportator.

Art. 43. - (1) La sosirea în port inspectorul de carantină fitosanitară vamală verifică certificatul fitosanitar si controlează starea fitosanitară a plantelor si a produselor vegetale respective.

(2) Transporturile care corespund din punct de vedere fitosanitar vor fi acceptate la export, urmând ca inspectorul fitosanitar vamal să elibereze certificatul fitosanitar pentru fiecare vapor în parte, în limita clauzelor fitosanitare garantate prin certificatele fitosanitare eliberate de directiile fitosanitare din judetele de provenientă a mărfurilor respective, pe care le va retine.

Art. 44. - (1) Exportatorul trebuie să aibă acordul autorului sau mentinătorului soiului ori acceptul de multiplicare al autoritătii din tara de provenientă a semintelor sau a materialului săditor, multiplicate în România.

(2) La solicitarea exportatorului sau a reprezentantului acestuia, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor si Materialului Săditor vor elibera documentele si etichetele pentru export.

(3) În cazul exportului pentru multiplicare pe teritoriul altei tări al semintelor si materialului săditor din soiuri înregistrate în România, exportatorul si autorul sau mentinătorul soiului vor solicita la Inspectia de Stat pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor acceptul de multiplicare, care va fi transmis autoritătii din tara respectivă, conform procedurii OCDE.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 45. - Inspectoratele de carantină fitosanitară vamale, directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor se informează reciproc cu privire la importul si exportul de seminte si material săditor si, la rândul lor, vor informa operativ directiile de profil din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si laboratoarele centrale de profil.

Art. 46. - Nerespectarea obligatiilor ce revin importatorilor, multiplicatorilor si comerciantilor se sanctionează conform reglementărilor în vigoare.

Art. 47. - În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către importatorii sau exportatorii de seminte si de material săditor, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor poate refuza avizarea unor noi importuri de seminte sau de material săditor pe anumite perioade, în functie de gravitatea faptelor, la propunerea organelor de resort.

Art. 48. - Se exceptează de la prevederile prezentului regulament esantioanele de seminte si de material săditor destinate:

a) schimburilor stiintifice între institutii, organizatii si firme românesti si străine;

b) testării de către Institutul de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor în vederea înregistrării în lista oficială sau recomandată;

c) testării în vederea brevetării;

d) testării prin analize de laborator.

 

ANEXĂ

 

Societatea Comercială (Firma) .....................................

Localitatea ......................................................................

Judetul (sectorul) ...........................................................

Str. ............................................................... nr. ...........

Telefon ..............................................., fax ...................

Înregistrată la registrul comertului cu nr. ....................

Codul fiscal ....................................................................

Autorizatia pentru seminte si

material săditor nr. ................. din ...............................

 

MINISTERUL AGRICULTURII,

ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

DIRECTIA GENERALĂ STRATEGII SI POLITICI ÎN AGRICULTURĂ

SI DERIVATE

 

Directia politici si strategii în productia vegetală

Nr. ........................ din ...............................

 

Se avizează importul

Director,

 

Către

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

Vă rugăm să dispuneti eliberarea unui aviz de import pentru următoarele seminte (material săditor):

 

Specia

Soiul

(hibridul)

Categoria

biologică

 

Cantitatea

(t, kg, g, buc.)

Tara

din care

se face

importul

Punctul

de intrare

în tară

(frontiera)

Locul

de destinatie

(punctul

de vămuire)

Modul

de folosire

a semintelor/

materialului

săditor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importul va fi derulat conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. ................................... si altor reglementări în vigoare, prin grija domnului/doamnei .............................................................., detinător/detinătoare al/a certificatului de atestare nr. ......................................................... (conform Legii nr. 75/1995).

Importatorul este obligat să prezinte o copie (xerocopie) inspectorului fitosanitar vamal din punctul de intrare în tară.

 

Conducătorul societătii comerciale (firmei),

..................................................

(numele si prenumele)

 

Avizul de import a fost ridicat de ..............................................., având functia de ...................................................... la Societatea Comercială (Firma) .......................................

Posed legitimatia nr. ...................... din ..........................................

 

Semnătura

.......................................

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI

Nr. 244/2000*)

privind siguranta barajelor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 466/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000 si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2001.

 

Art. 1. - (1) Dreptul de realizare si de exploatare în sigurantă a barajelor, precum si obligatiile corespunzătoare rezultate din actele normative privind protectia mediului vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, precum si cu prevederile conventiilor internationale la care România este parte.

(2) Respectarea exigentelor de performantă referitoare la siguranta barajelor este obligatorie în toate etapele de realizare si de exploatare a acestora: proiectare, executie, exploatare în perioada de executie, exploatare curentă si postutilizare sau abandonare.

(3) Evaluarea stării de sigurantă în exploatare si verificarea respectării exigentelor de performantă referitoare la siguranta barajelor se realizează de experti si specialisti atestati de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin următorii termeni se întelege:

a) baraj - orice lucrare hidrotehnică având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanentă sau nepermanentă, de apă, de deseuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică si din iazurile de decantare din industria minieră), a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a continutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic si/sau natural. Notiunea de baraj cuprinde:

1. totalitatea elementelor constructive realizate, inclusiv constructiile si instalatiile-anexă aferente acestuia, precum si cele naturale, terenul de fundatie si versantii care asigură acumularea, reprezentând cuveta lacului de acumulare;

2. barajele si digurile care realizează retentii permanente sau nepermanente de apă;

3. lucrările hidrotehnice speciale (centrale hidroelectrice si ecluze din frontul barat, derivatii cu nivel liber realizate în rambleu, rezervoare supraterane cu volume de peste 5.000 m 3 si conducte fortate);

4. barajele si digurile care realizează depozite de deseuri industriale;

b) categorie de importantă a barajelor – clasificare bazată pe cuantificarea riscului unui baraj, utilizându-se un sistem de criterii, indici si notări, conform metodologiei de încadrare în categorii de importantă aprobate prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrului apelor si protectiei mediului.

În functie de valoarea indicelui de risc asociat barajului, care pentru barajele cu risc acceptabil are o valoare adimensională, mai mică sau egală cu 1, barajele se încadrează în una dintre următoarele categorii de importantă:

- A - baraj de importantă exceptională;

- B - baraj de importantă deosebită;

- C - baraj de importantă normală;

- D - baraj de importantă redusă.

În cazul unei valori a indicelui de risc asociat barajului mai mare de 1, riscul este inacceptabil, iar barajul nu poate fi exploatat;

c) baraj cu risc sporit - baraj care este declarat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului ca fiind cu potential crescut privind consecintele produse asupra populatiei, proprietătii si mediului, în cazul cedării;

d) expert certificat/avizat - expert tehnic sau specialist verificator de proiecte, atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru constructii hidrotehnice în domeniile A7 (rezistenta si stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru constructii si amenajări hidrotehnice) si B5 (siguranta în exploatare pentru constructii si amenajări hidrotehnice) si certificat/avizat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor;

e) CONSIB - Comisia Natională pentru Siguranta Barajelor si Lucrărilor Hidrotehnice, înfiintată conform legii;

f) detinător de baraj - persoană juridică cu orice titlu, care are în păstrare, proprietate si/sau administrare un baraj.

Art. 3. - (1) Încadrarea în categorii de importantă a barajelor reprezintă o obligatie legală a detinătorilor/administratorilor cu orice titlu, denumiti în continuare detinători de baraje, si este utilizată pentru:

a) stabilirea tipului de urmărire în timp a barajelor - specială sau curentă -, în conformitate cu rigorile impuse de sistemul calitătii în constructii;

b) ierarhizarea barajelor în vederea stabilirii programelor de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a acestora;

c) stabilirea listei cuprinzând barajele cu risc sporit;

d) stabilirea atributiilor de verificare si control al barajelor, care revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului Apelor si Protectiei Mediului;

e) stabilirea obligatiilor ce revin detinătorilor de baraje, precum si altor persoane juridice si fizice privind siguranta în exploatare a acestor tipuri de lucrări si luarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscului.

(2) La stabilirea categoriei de importantă a barajelor detinătorii acestor tipuri de lucrări, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, vor tine seama de:

a) caracteristicile tehnice ale lucrării, furnizate de detinător;

b) necesitatea protectiei populatiei, a proprietătii si a mediului împotriva consecintelor potentiale produse în cazul cedării acestor lucrări;

c) mărimea pagubelor potentiale sau a prejudiciului pe care îl poate aduce un accident la barajul respectiv;

d) costul măsurilor de sigurantă impuse si dacă acestea sunt acceptabile sub aspectul eficientei economice;

e) impactul social-economic în cazul ruperii unui baraj;

f) modul în care barajul este proiectat, construit, exploatat, reparat, afectat în timpul exploatării, inspectat periodic, mentinut în exploatare, postutilizat sau abandonat;

g) modul în care apa si deseul industrial lichid ori depus hidraulic sunt acumulate în cuveta lacului de acumulare;

h) persoana care a avut responsabilitatea proiectării, constructiei, reparării, exploatării, inspectiei, deciziei de postutilizare sau de abandonare a barajului.

(3) În scopul protectiei populatiei, a proprietătii si a mediului Ministerul Apelor si Protectiei Mediului poate majora categoria de importantă a unui baraj fată de cea declarată de detinător si îl poate declara cu risc sporit.

Lista cuprinzând barajele cu risc sporit si cele cu categorie de importantă majorată se aprobă prin ordin al conducătorului acestei autorităti.

(4) Metodologiile privind stabilirea categoriilor de importantă a barajelor si metodologiile de evaluare a stării de sigurantă în exploatare a barajelor se aprobă prin ordin comun al ministrului apelor si protectiei mediului si ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.

Art. 4. - (1) Stabilirea exigentelor de performantă care definesc sistemul calitătii în domeniul constructiilor de baraje, procedurile si reglementările tehnice, precum si controlul respectării acestora sunt asigurate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Reglementările si procedurile cu caracter general, aferente sistemului calitătii în domeniul constructiilor de baraje, se stabilesc prin ordine comune ale conducătorilor autoritătilor mentionate la alin. (1).

(3) Normele tehnice aferente asigurării calitătii în constructiile de baraje se elaborează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si se aprobă prin ordin al ministrului.

(4) Normele tehnice referitoare la comportarea în exploatare, expertizarea proiectelor si regimul de exploatare în sigurantă a barajelor se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. Iazurile de decantare din industria minieră se realizează, se exploatează si se conservă conform normelor specifice întocmite prin grija Ministerului Industriei si Resurselor si aprobate prin ordine comune ale ministrului apelor si protectiei mediului, ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si ministrul industriei si resurselor.

(5) Aspectele tehnice ale reglementărilor si normelor, precum si prioritătile de întocmire a acestora sunt avizate de CONSIB.

(6) Prevederile alin. (3) se aplică si în cazul iazurilor de decantare miniere care îsi încetează activitatea la expirarea licentei de concesionare.

(7) Expertii certificati/avizati pentru evaluarea stării de sigurantă în exploatare a barajelor îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului privind organizarea si certificarea corpului de experti si a procedurii de avizare a specialistilor pentru evaluarea stării de sigurantă a barajelor din categoriile de importantă C si D. Regulamentul si procedura se elaborează de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

(8) Certificarea personalului de exploatare privind activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se efectuează în baza regulamentului specific. Regulamentul se elaborează de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aprobă prin ordin al conducătorului acestuia.

Art. 5. - (1) Detinătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de realizarea si de mentinerea sigurantei în exploatare a acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Pentru barajele existente la care nu există sau nu este cunoscut un proprietar sau administrator legal rolul de detinător revine administratiei publice locale - comună, oras, municipiu, judet - pe teritoriul căreia se găsesc acestea, la cererea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului sau/si a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

CAPITOLUL II

Regimul de folosire a barajelor

 

Art. 6. - (1) Pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifică parametrii de bază ai barajelor existente detinătorii acestora sunt obligati să obtină de la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului acordul de functionare în sigurantă.

(2) Prin exceptie, ministrul apelor si protectiei mediului stabileste prin ordin ca pentru lucrările încadrate în categoriile de importantă C si D acordul de functionare în sigurantă să fie emis de unitătile teritoriale ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pe baza avizului unui expert certificat/avizat.

(3) Acordul de functionare în sigurantă se referă la încadrarea în categorii de importantă a barajului, la adoptarea solutiilor de proiectare, la conditiile de amplasament si la respectarea normelor si reglementărilor legale, precum si a experientei în domeniu.

(4) Acordul de functionare în sigurantă este obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de constructie.

Art. 7. - (1) Pentru barajele aflate în exploatare sau în fază provizorie de punere în exploatare detinătorul acestora este obligat să obtină o autorizatie de functionare în conditii de sigurantă, emisă de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, pe baza recomandărilor din documentatia avizată de expertul certificat.

(2) Prin exceptie, la recomandarea CONSIB, pentru ucrările încadrate în categoriile de importantă C si D autorizatia de functionare în conditii de sigurantă se poate emite de către unitătile teritoriale ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pe baza unei documentatii privind starea de sigurantă avizate de expertul certificat.

(3) Autorizatia de functionare în conditii de sigurantă certifică îndeplinirea exigentelor de performantă în perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea autorizatiilor de gospodărire a apelor si de protectie a mediului.

(4) Autorizatia de functionare în conditii de sigurantă se emite pe o durată determinată, stabilită prin autorizatie, de maximum 10 ani si se reînnoieste la expirare sau în cazul producerii unor incidente ori accidente în exploatare.

Art. 8. - Procedurile si competentele de emitere a acordului de functionare în sigurantă si a autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă pentru baraje se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, pe baza avizului tehnic consultativ al CONSIB.

Art. 9. - (1) Exploatarea barajelor, indiferent de destinatia acestora, de către detinătorii cu orice titlu fără autorizatia de functionare în conditii de sigurantă prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă este interzisă.

(2) Îndeplinirea conditiilor de exploatare în conditii de sigurantă prevăzute prin expertize avizate de CONSIB sau a conditiilor stabilite prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei este obligatorie.

Art. 10. - (1) Detinătorii de baraje sunt obligati să urmărească comportarea în timp a acestor constructii pe baza unor proiecte specializate, elaborate prin grija acestora.

(2) Proiectele de urmărire a comportării în timp a barajelor trebuie să respecte reglementările generale în domeniu, prevăzute de legislatia în vigoare si de normativele tehnice specifice, precum si elementele stabilite la proiectare sau prin evaluările periodice ale stării de sigurantă.

(3) Activitatea de urmărire a comportării în timp a barajelor se organizează pe 3 niveluri, astfel:

a) nivelul I, cuprinzând inspectiile vizuale, măsurătorile la aparate de măsură si control si interpretarea primară a rezultatelor - depăsirea unor valori de atentie si alarmă -, realizate de personalul de exploatare cu sarcini specifice, certificat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

b) nivelul II, cuprinzând sinteza periodică a observatiilor, a măsurătorilor si a inspectiilor tehnice anuale si interpretarea acestora din punct de vedere al sigurantei barajului realizată prin grija detinătorului de specialisti care întocmesc rapoarte sintetice anuale;

c) nivelul III, cuprinzând analiza si avizarea rapoartelor de sinteză anuale, realizate de o comisie de urmărire a comportării în timp a barajelor, organizată de către detinător, a cărei componentă este avizată de CONSIB si aprobată de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului; în cazul detinătorilor care nu organizează comisii proprii, analiza si avizarea rapoartelor anuale vor fi realizate fie de comisiile aprobate ale altor detinători, fie de grupuri de specialisti aprobati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul tehnic consultativ al CONSIB.

(4) Rapoartele anuale privind comportarea si siguranta în exploatare a barajelor aflate în administrarea unui detinător sunt analizate în cadrul evaluării periodice a sigurantei, iar îndeplinirea corectă din punct de vedere legal, tehnic si organizatoric a obligatiilor prevăzute în proiectele de urmărire a comportării în timp a constructiilor conditionează emiterea autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă sau reînnoirea acesteia.

(5) Nerespectarea proiectului de urmărire a comportării în timp a constructiilor atrage suspendarea autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă pe o perioadă de 30 de zile, timp în care trebuie realizată conformarea cu proiectul.

Art. 11. - Pentru prevenirea unor accidente sau a unor avarii datorate sabotajelor, vandalismului ori unor actiuni iresponsabile detinătorii de baraje cu risc sporit sunt  obligati să organizeze si să realizeze un sistem de securitate si pază a barajelor, aprobat de inspectoratele judetene de protectie civilă* ) .


*) Conform art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, serviciile publice comunitare profesioniste se înfiintează în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protectie civilă, a grupurilor si brigăzilor de pompieri militari.

 

Art. 12. - (1) În scopul asigurării protectiei si sigurantei barajelor se interzice realizarea unor constructii, depozite, amenajări sau a altor activităti în ampriza barajelor ori în zonele de protectie stabilite la aprobarea proiectului sau conform prevederilor legale.

(2) Realizarea de lucrări de traversare a barajelor sau în zonele lor de protectie se poate face în baza permisului de traversare obtinut conform procedurii emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 13. - În cazul trecerii în conservare, al postutilizării sau al abandonării unui baraj, detinătorul acestuia va întocmi o documentatie distinctă. Detinătorul va stabili si va asigura, pe cheltuială proprie, lucrările si măsurile de încadrare într-o categorie de folosintă posibilă a barajului sau va demola constructia, cu asigurarea corespunzătoare a curgerii apelor, inclusiv a apelor maxime, în sectiunea barată initial. Procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor se elaborează de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aprobă prin ordin.

Art. 14. - Detinătorii cu orice titlu de baraje au obligatia de a declara public caracteristicile generale, categoria de importantă si gradul de risc asociat acestora. Declaratia se efectuează conform procedurii care se elaborează de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si se aprobă prin ordin.

 

CAPITOLUL III

Controlul în domeniul sigurantei barajelor

 

Art. 15. - Controlul îndeplinirii exigentelor de performantă si al respectării prevederilor legale aferente sigurantei barajelor se face de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului sau de împuterniciti ai acestuia.

Art. 16. - Controlul îndeplinirii exigentelor de performantă privind calitatea în constructii, stabilite prin Legea nr. 10/1995, se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau de către organele teritoriale ale acestuia.

Art. 17. - Controlul curent al activitătii de urmărire a comportării în timp a barajelor va fi asigurat de împuternicitii Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 18. - În scopul îndeplinirii atributiilor de control împuternicitii cu drept de control, după declinarea identitătii si calitătii, au dreptul:

a) de acces la baraje, indiferent de detinătorul si destinatia acestora, pentru a face constatări privind respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale reglementărilor ce decurg din aceasta;

b) de a controla existenta si functionalitatea aparaturii de măsură si control prevăzute pentru urmărirea comportării în timp a barajelor, în conformitate cu prevederile proiectelor specifice;

c) de a constata contraventii si de a aplica sanctiuni conform competentelor acordate.

Art. 19. - Pentru efectuarea controlului în unitătile cu regim special de acces împuternicitii cu drept de control vor primi aprobare si din partea autoritătii publice centrale care coordonează unitătile respective.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 20. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 21. - Constituie contraventii următoarele fapte:

a) functionarea barajelor fără autorizatie de functionare în sigurantă si fără proiect de urmărire a comportării în timp a constructiei;

b) neîndeplinirea conditiilor de sigurantă prevăzute prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si ale

ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei;

c) nerespectarea prevederilor acordului de functionare în sigurantă si nerespectarea prevederilor autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă;

d) realizarea unor constructii, depozite, amenajări sau a altor activităti în ampriza barajelor ori în zonele de protectie;

e) nerealizarea remedierilor în termenul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, în cazul suspendării autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă;

f) abandonarea unui baraj fără proiect de abandonare si conservare elaborat de un expert certificat/avizat;

g) declararea eronată a caracteristicilor barajului în scopul obtinerii de avantaje;

h) neîndeplinirea prevederilor legale privind reevaluarea sigurantei barajelor existente;

i) nerealizarea sistemului de securitate si pază prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă;

j) neîndeplinirea conditiilor de exploatare în sigurantă stabilite prin ordine ale ministrului apelor si protectiei mediului si/sau ale ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 22. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 21, săvârsite de persoane fizice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 500.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. a), b), c), d), g) si h);

b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 100.000.000 lei cele prevăzute la art. 21 lit. e), f), i) si j).

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate si persoanelor juridice.

(3) Cuantumul amenzilor va fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - Constituie infractiuni următoarele fapte:

a) executarea barajelor fără acordul de functionare în sigurantă a barajului;

b) functionarea barajelor fără autorizatie de functionare în conditii de sigurantă, punând în pericol populatia si mediul;

c) nedeclararea barajelor detinute si a caracteristicilor acestora;

d) neîndeplinirea măsurilor stabilite prin expertize avizate de CONSIB, dacă fapta pune în pericol siguranta constructiei si produce urmări grave pentru populatie sau pentru factorii de mediu;

e) deteriorarea sau distrugerea aparaturii de măsură si control montate în baraje, precum si folosirea unei aparaturi neetalonate.

Art. 24. - Infractiunile prevăzute la art. 23 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 25. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 se fac de inspectori din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si de împu- terniciti ai acestuia.

Art. 26. - Infractiunile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se constată de organele abilitate, precum si de personalul prevăzut la art. 17, care înaintează actul de constatare la organul local de cercetare penală.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 27. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora regulamentul privind organizarea si certificarea corpurilor de experti, respectiv procedura de avizare a expertilor si a specialistilor pentru întocmirea evaluării stării de sigurantă în exploatare a barajelor, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora procedura de autorizare, care va fi aprobată prin ordin al ministrului.

Art. 28. - (1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a procedurilor de autorizare detinătorii cu orice titlu ai barajelor sunt obligati să declare la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului lucrările detinute si încadrarea lor în categorii de importantă, în vederea esalonării obtinerii autorizărilor.

(2) Depunerea documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de functionare în sigurantă a barajului se va face la termenele stabilite prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în baza esalonării propuse de CONSIB.

Art. 29. - Detinătorii cu orice titlu ai barajelor aflate în exploatare, care în urma evaluării stării de sigurantă nu îndeplinesc exigentele de performantă necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare în conditii de sigurantă decât după realizarea unor măsuri si lucrări propuse prin raportul de evaluare a stării de sigurantă, sunt obligati să realizeze aceste exigente de performantă în termenul stabilit de comun acord cu reprezentantii Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si ai Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 30. - (1) Nerealizarea prevederilor art. 28 conduce imediat la introducerea restrictiilor de exploatare si, după caz, la declansarea operatiunilor de abandonare.

(2) Pentru barajele care prezintă un indice de risc asociat inacceptabil va fi declansată operatiunea de abandonare.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va elabora metodologia de declarare a operatiunilor de abandonare a barajelor, care va fi aprobată prin ordin al ministrului.

Art. 31. - (1) Detinătorul barajului are obligatia să tină o fisă de evidentă a barajului*) cuprinzând datele importante privind constructia si evenimentele care au avut loc în timp. Fisa actualizată va fi transmisă anual la Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, împreună cu un raport privind starea barajului. La fiecare 2 ani raportul va fi completat cu o analiză aprofundată a comportării în timp a barajului.

(2) În cazul barajelor utilizate pentru alimentări cu apă sau al barajelor care realizează acumulări de apă în scopuri multiple, detinătorul cu orice titlu al barajului va transmite Ministerului Apelor si Protectiei Mediului un raport privind prima umplere a lacului de acumulare realizat prin barajul respectiv.


*) Conform art. III din Legea nr. 466/2001 continutul fisei de evidentă se va stabili prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi.