MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

764/2001. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti 

 

            1.107/2001. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti 

 

            766/2001. – Lege pentru declararea municipiului Alba Iulia Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 

 

            1.109/2001. – Decret privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Alba Iulia Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 

 

            769/2001. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome 

 

            1.112/2001. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome 

 

771/2001. – Lege pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere 

 

            1.114/2001. – Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezerva sau direct în retragere 

 

            772/2001. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987 

 

            1.115/2001. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si în port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987 

 

2. – Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler 

 

5. – Decret pentru acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia în rezerva 

 

6. – Decret pentru acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezerva 

 

            7. – Decret pentru trecerea în rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale 

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

1.314/2001. – Hotarare privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în proprietatea privata a statului si în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor pentru Institutul de Proiectari pentru Industria Usoara 

 

            1.317/2001. – Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale 

 

            1.318/2001. – Hotarare pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999 

 

            1.320/2001. – Hotarare privind înfiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca în Strainatate 

 

            1.321/2001. – Hotarare privind modificarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investitii cuprinse în „Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din municipiul Bacau”, judetul Bacau, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.159/1996 

 

            2. – Hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vanzarea actiunilor detinute la Societatea Comerciala „Santierul Naval” – S.A. Constanta, inclusa în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare in vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114din 6 septembrie 2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare in vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 14 septembrie 2001.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 lin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 764.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare in vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti

 

            In temeiul prevederilor art. 77alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:


            Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import si a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare in vederea modernizarii Complexului Sportiv Dinamo Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.107.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru declararea municipiului Alba Iulia Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - In semn de omagiu adus eroismului manifestat de cetatenii municipiului Alba Iulia si pentru cinstirea martirilor cazuti in Revolutia din Decembrie 1989, municipiul Alba Iulia se declara Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 22 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 766.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Alba Iulia Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru declararea municipiului Alba Iulia Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.109.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, cu urmatoarea modificare:

            - Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 4. - In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor Publice va emite precizari privind determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii si reflectarea in contabilitate a acestora."

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 769.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:


            Articol unic. - Se promulga Legeapentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.112.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

            Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 137 din 14 septembrie 2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 462 din 22 septembrie 2000.

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 11 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 771.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere

 

            In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:


            Articol unic. - Se promulga Legea pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentand ajutoare si plati compensatorii de care beneficiaza, potrivit legii, cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.114.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

            Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 52 din 30 august 2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 772.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2001 pentru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 privind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2001 entru ratificarea Conventiei nr. 163/1987 rivind bunastarea navigatorilor pe mare si in port, adoptata la cea de a 74-a sesiune a Conferintei generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987, si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.115.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit in grad de Cavaler

 

            In temeiul prevederilor art. 94 it. a) si ale art. 99din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 4 alin. (1), art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei, la propunerea ministrului apararii nationale, pentru meritele deosebite in continuarea traditiilor de lupta, pentru rezultatele remarcabile obtinute in indeplinirea cu inalta responsabilitate a misiunilor incredintate, pentru rolul detinut in asigurarea legaturilor la nivel strategic, indispensabile sistemului national de aparare, cu ocazia implinirii a 60 de ani de la infiintarea unitatii,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se confera Regimentului 48 Transmisiuni Ordinul national Pentru Merit in grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 2.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea acestuia in rezerva

 

            In temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99din Constitutia Romaniei, ale art. 30 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 3, art. 85 alin. 1 lit. d) si ale art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere propunerea directorului Serviciului Roman de Informatii,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:


            Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel Emilian Petre Gheorghe i se acorda gradul de general de brigada si se trece in rezerva cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia in rezerva

 

            In temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), art. 45 lit. a), art. 66 alin. 1, art. 85 alin. 1 lit. a) si ale art. 109 din Legea  nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerea ministrului de interne,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:


            Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnului colonel Ovidiu-Stefan Ion Firescu i se acorda gradul de general de brigada si se trece in rezerva cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru trecerea in rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

 

            In temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere propunerea ministrului apararii nationale,

 

            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

            Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 2001 domnul general-maior inginer Ioan-Florentin Ioan Popa se trece in rezerva.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia Romaniei, contrasemnam

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publica a statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice in proprietatea privata a statului si in administrarea Ministerului Industriei si Resurselor pentru Institutul de Proiectari pentru Industria Usoara

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

            Art. 1. - Se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, str. Lucretiu Patrascanu nr. 10, sectorul 3, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Ministerului Finantelor Publice in administrarea Ministerului Industriei si Resurselor, pentru a fi utilizat ca sediu al Institutului de Proiectari pentru Industria Usoara.
            Art. 2. - Se aproba trecerea imobilului prevazut la art. 1 din domeniul public al statului in domeniul privat al statului.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.314.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale

 

In temeiul prevederilor art. 107din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


            Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 4/2001privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 9 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

            1. Litera C a articolului 14 va avea urmatorul cuprins:

            "C. In domeniul asistentei sociale si politicilor familiale:

            1. coordoneaza si controleaza functionarea sistemului national de asistenta sociala;

            2. elaboreaza proiecte de acte normative, norme metodologice si reglementari privitoare la functionarea sistemului de asistenta sociala;

            3. elaboreaza, implementeaza si evalueaza programele nationale de asistenta sociala;

            4. indruma si controleaza activitatea institutiilor de asistenta sociala, publice si private, in ceea ce priveste aplicarea masurilor de asistenta sociala;

            5. indruma si controleaza activitatea asociatiilor si fundatiilor care deruleaza programe de asistenta sociala, in vederea respectarii drepturilor sociale ale persoanelor beneficiare;

            6. asigura indrumarea metodologica, coordoneaza si controleaza activitatea caminelor pentru persoane varstnice;

            7. realizeaza programe in parteneriat cu organisme si institutii internationale in domeniul asistentei sociale;

            8. finanteaza programele nationale de asistenta sociala;

            9. administreaza si gestioneaza fondurile alocate, conform legii, pentru asistenta sociala;

            10. acorda subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, in conditiile prevazute de lege;

            11. propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor, in conditiile prevazute de lege;

            12. organizeaza prelucrarea datelor si elaboreaza indicatorii din domeniul asistentei sociale."

             2. Dupa punctul 7 al literei E a articolului 14 se introduc punctele 71, 72 73, 74 si 7… cu urmatorul cuprins:

            "71. participa si coordoneaza participarea compartimentelor din cadrul ministerului si a institutiilor din subordine la programele de asistenta financiara acordate de Uniunea Europeana in domeniul politicii sociale si ocuparii fortei de munca;

            72. monitorizeaza derularea proiectelor finantate de Uniunea Europeana pe care Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale le are in pregatire sau in desfasurare si ia masuri pentru respectarea intocmai a termenilor de referinta si a calendarului implementarii acestora;

            73. asigura administrarea, coordonarea si monitorizarea implementarii programelor finantate din Fondul Social European;

            74. presteaza servicii gratuite de informare, orientare si documentare in domeniul muncii si solidaritatii sociale pentru investitorii straini si autohtoni;

            7…. colaboreaza cu Departamentul pentru Relatia cu Investitorii Straini din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si cu celelalte institutii cu atributii in domeniu si participa la elaborarea strategiei comune de promovare a investitiilor straine;" 

            3. Dupa punctul 17 al literei E a articolului 14 se introduce punctul 171 cu urmatorul cuprins:

"171. exercita controlul prin compartimentele specializate din directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti privind agentii economici, persoane juridice si fizice, in legatura cu constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj;" 

            4. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

            "Art. 22. - (1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale este de 288, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului, din care 286 de posturi finantate de la bugetul de stat si 2 posturi finantate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele incasate potrivit Legii nr. 203/1999 privind permisele de munca, cu incadrarea in cheltuielile prevazute cu aceasta destinatie din veniturile extrabugetare.

            (2) Personalul necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorica se stabileste prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.

            (3) Personalul aferent activitatii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, organizata la nivelul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, va fi preluat din aparatul propriu al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si al unitatilor teritoriale ale acestora.

            (4) Personalul prevazut la alin. (3) va fi preluat in urma sustinerii unui test profesional, care sa ateste pregatirea persoanei respective pentru desfasurarea activitatii de control. Persoanele care promoveaza testul se considera transferate. Pentru persoanele care sunt incadrate ca urmare a transferului in functii de executie corespunzatoare aceleiasi categorii, clase si grade profesionale detinute anterior se pastreaza nivelul de salarizare avut.

            (5) Persoanele nepreluate ca urmare a testarii vor fi redistribuite in cadrul institutiilor respective pe posturi, corespunzator pregatirii lor profesionale.

            (6) Cheltuielile curente aferente activitatii de control privind constituirea si virarea contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, organizata la nivelul directiilor generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, se finanteaza din bugetul asigurarilor sociale de stat si din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, corespunzator numarului de posturi prevazute la lit. A pct. I din anexa nr. 2.

            (7) In aplicarea prevederilor prezentei hotarari trecerea din functiile de director si de director adjunct ai directiilor de munca si solidaritate sociala judetene in functiile de director general si de director general adjunct, dupa caz, se va face in urma promovarii unui test profesional, potrivit procedurilor stabilite prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale." 

            5. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

            Art. II. - Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2002.
            Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 4/2001,  modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.317.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

 

Numarul maxim de posturi: 288

(exclusiv demnitarii si posturile

aferente cabinetului ministrului)

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE

care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului

Muncii si Solidaritatii Sociale


            A. In subordine:
            I. Institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj (2.282 de posturi):

            - directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti, servicii descentralizate, din care cu finantare din:

            - bugetul de stat - 1.821 de posturi;

            - bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj - 148 de posturi;

            - bugetul asigurarilor sociale de stat - 313 posturi.
            II. Institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat:
            1. Oficiul Muncii (20 de posturi);
            2. Centrul Social "Gavroche" de Integrare Familiala pentru Copii (20 de posturi).
            III. Institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat:
            1. Inspectia Muncii, din care:
            a) aparat propriu - 239 de posturi;
            b) inspectoratele teritoriale de munca - 3.166 de posturi;
            2. Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate*) (20 de psturi).

            IV. Institutii de asistenta sociala cu personalitate juridica, finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat (80 de posturi):
            1. Caminul pentru persoane varstnice Alba Iulia;
            2. Caminul pentru persoane varstnice Sibiu.
            V. Unitate cu personalitate juridica, finantata integral din venituri extrabugetare: - Revista "Obiectiv".
            B. In coordonare Institute nationale de cercetare:
            1. Institutul Nationala de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.D.M.P.S. Bucuresti;
            2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti.

 

NOTA: Numarul de posturi prevazut sa fie finantat din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj potrivit prezentei anexe se va stabili prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, astfel incat impreuna cu aparatul central sa asigure incadrarea in numarul total de posturi aprobat sa fie finantat prin legile bugetare anuale.

___________
*) Finantarea in anul 2002 se face integral de la bugetul de stat.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999

 

            In temeiul prevederilor art. 107din Constitutia Romaniei,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


            Art. I. -  Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 4/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 20 ianuarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se abroga.
            2. Litera i) a alineatului (2) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins
:

            "i) implementeaza programe finantate din Fondul Social European;"
            3. La articolul 3 alineatul (2), dupa litera i) se introduce litera j) cu urmatorul cuprins:

            "j) indeplineste functia de autoritate de plata pentru Fondul Social European."
            4. Litera f) a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:

            "f) analizeaza si avizeaza propunerile pentru fundamentarea bugetului Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in vederea inaintarii acestora la Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale."
            5. Litera a) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

            "a) emite decizii si instructiuni in exercitarea atributiilor sale si pentru realizarea hotararilor consiliului de administratie;"
            6. Litera g) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

            "g) numeste prin decizie, in conditiile legii, directorul general executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si directorii executivi ai agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti."
            7. Dupa alineatul (1) al articolului 10 se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:

            "(11) In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza centrele regionale de formare profesionala a adultilor, cu personalitate juridica, finantate din bugetul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

            (12) Conducerea centrelor prevazute la alin. (11) este asigurata de un director, ajutat de un director adjunct economic si un director adjunct responsabil cu problemele formarii profesionale, numiti prin decizie, in conditiile legii, de presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."
            8. Anexele nr. 1 si 2 se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare.

            Art. II. - Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare incepand cu luna ianuarie 2002.
            Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 4/1999, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.318.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

 

Numarul maxim de posturi: 200 (exclusiv presedintele)

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTIILE

care functioneaza in subordinea Agentiei Nationale

pentru Ocuparea Fortei de Munca


            1. In subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca functioneaza agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, si centrele regionale de formare profesionala a adultilor, institutii cu personalitate juridica.
            2. Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, au in structura urmatoarele tipuri de subunitati:
            a) agentii locale pentru ocuparea fortei de munca;
            b) centre de formare profesionala.
            3. Institutiile prevazute la pct. 1 functioneaza cu un numar maxim de 5.782 de posturi finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.
            4. Repartizarea numarului de posturi pentru institutiile mentionate la pct. 1 se face prin decizie a  presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind infiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate

 

            In temeiul prevederilor art. 107din Constitutia Romaniei,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


            Art. 1. - (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate, institutie publica cu personalitate juridica, finantata din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, in subordinea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti.
            (2) Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate are sediul in municipiul Bucuresti, str. Valter Maracineanu nr. 1-3, sectorul 1.
Art. 2. - Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate are ca atributii principale:
            a) aplicarea acordurilor bilaterale in domeniul fortei de munca, incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele altor state;
            b) recrutarea si plasarea fortei de munca in strainatate in statele cu care Romania nu are incheiate acorduri bilaterale in domeniul fortei de munca.

            Art. 3. - In scopul realizarii atributiilor prevazute la art. 2, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale se vor stabili si alte atributii ale Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate, precum si conditiile in care se realizeaza protectia sociala a fortei de munca plasate in strainatate.
            Art. 4. - In scopul realizarii atributiilor sale Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si coopereaza cu persoane fizice, juridice si organizatii patronale, dupa caz.
            Art. 5. - Structura organizatorica, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
            Art. 6. - (1) Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate va functiona cu un numar maxim de 20 de posturi si va fi condus de un director, numit in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
            (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
            (3) Personalul preluat din aparatul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale se considera transferat la Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate.
            (4) Persoanele din cadrul Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate care ocupa functii publice, conform legii, sunt functionari publici.

            Art. 7. - Pentru prestatiile efectuate Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate va percepe un comision al carui cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si va fi gestionat in regim extrabugetar de acesta.
            Art. 8. - (1) In anul 2002 Oficiul National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate se finanteaza integral de la bugetul de stat, iar veniturile incasate in conditiile art. 7 se varsa la bugetul de stat, pe masura incasarii.
            (2) Numarul de posturi ce se vor ocupa potrivit art. 6 se incadreaza in numarul maxim de posturi finantat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale aprobat pentru anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.320.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Programul de dezvoltare a utilitatilor municipale din municipiul Bacau", judetul Bacau, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.159/1996

 

            In temeiul prevederilor art. 107din Constitutia Romaniei si ale art. 16 alin. (8) din Legea

nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


            Art. 1. - Se aproba majorarea valorii totale a obiectivelor de investitii din cadrul "Programului de dezvoltare a utilitatilor municipale din municipiul Bacau", judetul Bacau, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.159/1996, cu suma de 1.076.400 mii lei in preturile lunii ianuarie 1996 (1 dolar S.U.A. = 2.600 lei), reprezentand valoarea lucrarilor suplimentare pentru inlocuirea a 15 km retele alimentare cu apa, montarea a 1.480 de contoare de apa la consumatorii casnici si reechiparea statiei de pompare Gheraiesti I.
            Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se face in conditiile Acorduluide imprumut incheiat intre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, ratificat prin Ordonanta Guvernului, prin actualizarea in conditiile legii a Planului de finantare anexa la Acordul de imprumut subsidiar de garantie si proiect incheiat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.321.


GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pentru vanzarea actiunilor detinute la Societatea Comerciala "Santierul Naval" - S.A. Constanta, inclusa in Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)

 

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea cu modificarile si completarile ulterioare,

 

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


            Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in vederea vanzarii pachetului de actiuni detinut la Societatea Comerciala "Santierul Naval" - S.A. Constanta, se prelungeste cu 60 de zile de la data expirarii acestuia, respectiv de la data de 15 ianuarie 2002 la data de 16 martie 2002 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul Autoritatii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 2.