MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 49         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

52. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

60. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

55. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

63. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

56. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

64. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

59. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea  disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

67. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

 

DECIZII

 

1. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

54. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea

coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91 din 21 iunie 2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001- 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În structurile Ministerului Apărării Nationale, supuse procesului de reorganizare, în perioada 1 iunie 2001-31 decembrie 2003 se pot utiliza, pe lângă prevederile cuprinse în anexa nr. 1 lit. A la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, si următoarele functii, niveluri de studii si coeficienti de ierarhizare:

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

Functii corespunzătoare gradelor de plutonier major sau maistru militar clasa a II-a - plutonier adjutant principal, maistru militar principal

S

 

3,20

2.

Functii corespunzătoare gradelor de sergent, maistru militar clasa a V-a

 

M sau scoală

profesională

1,50”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 52.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001

pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile

Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada

1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficientilor de ierarhizare ai soldelor unor functii din structurile Ministerului Apărării Nationale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 60.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei

pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 79 din 24 august 2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, adoptată în temeiul art. 1 lit. F pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 august 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare canale navigabile, căi de comunicatie detinute în proprietate publică, sunt ape nationale ale României si se află sub suveranitatea si jurisdictia exclusivă a statului român.

(2) Navigatia pe canalele navigabile este deschisă tuturor navelor indiferent de pavilionul acestora si care detin la bord actele, certificatele, documentele care să ateste conformitatea cu reglementările în vigoare.”

2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(2) Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari are o lungime de 27,500 km si este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, si confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagră, în dreptul localitătii Poarta Albă, la km 27+500 al Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari, respectiv km 29+410 al Canalului Dunăre-Marea Neagră.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În scopul asigurării stabilitătii sectiunii transversale realizate-proiectate si a conditiilor normale de exploatare si întretinere a căilor navigabile respective se instituie zona de sigurantă si zona de protectie a canalelor navigabile.”

4. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Zona de sigurantă a canalelor navigabile cuprinde fâsia de teren de 10 m lătime, situată de o parte si de alta a amprizei canalelor, măsurată de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu, respectiv 1 m lătime de la muchia exterioară a santului de desecare în zonele cu diguri.”

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Zona de protectie a canalelor navigabile cuprinde fâsia de teren de 90 m lătime, situată de la limita exterioară zonei de sigurantă de o parte si de alta a amprizei canalelor, indiferent de forma de proprietate a acestora.”

6. În tot cuprinsul ordonantei, denumirea Ministerul Transporturilor se va înlocui cu denumirea Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 79/2000, astfel cum a fost modificată si completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 55.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2000

privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 63.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2000

pentru completarea Legii nr. 133/1999

privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea

si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 64 din 17 august 2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia

României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 56.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea

Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati

pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 64.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare

si alte dispozitii cu caracter financiar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează cu amendă:

.....................................................................................................................

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile referitoare la regimul juridic al contraventiilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 59.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea

disciplinei economico-financiare si alte dispozitii

cu caracter financiar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 67.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 

Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului,

în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) si (3) si ale art. 114 alin. (4) din Constitutia României, precum si ale art. 77 din Regulamentul Senatului se convoacă Senatul în sesiune extraordinară în perioada 29-31 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2002.

Nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind aplicarea deciziilor Comitetului Sistemului armonizat referitoare la interpretarea

Sistemului armonizat de denumire si codificare a mărfurilor

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României,

emite următoarea decizie:

Art. 1. - Deciziile referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, emise de Comitetul Sistemului armonizat la sesiunea 27 din anul 2001 si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamală, conform Conventiei internationale privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România a aderat prin Legea nr. 98/1996, revăzute în anexa la prezenta decizie, se aplică de autoritatea vamală în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României.

Art. 2. - Directiile din cadrul Directiei Generale a Vămilor si unitătile sale subordonate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2002.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

 

DECIZIILE

referitoare la interpretarea Sistemului armonizat, emise de Comitetul Sistemului armonizat

la sesiunea 27 din anul 2001
 

Nr. crt.

Descrierea produsului

Clasificarea în Sistemul armonizat

Argumentarea

clasificării

1.

Clasificarea unor produse cu o anumită denumire comună internatională (DCI),

prevăzute în Lista A de mai jos

Capitolele 28, 29 si 30

-

 

2. Clasificarea unor hormoni prevăzuti în Lista B de mai jos

Capitolul 29

 

3.

Fonofos

2930.90

 

4.

Bromazepam

2933.33

 

5.

Ciprofloxacin

2933.59

 

6.

Enrofloxacin

2933.59

 

7.

Zopiclon

2933.79

 

8.

Corifollitropin alfa

2934.99

 

9.

Citrat de sildenafil

2935.00

 

10.

Midaxifylin

2939.59

 

11.

Produs constând din: tetraacetiletilendiamină > 90% sodiu carboximetilceluloză:

< 8% apă: < 2%:

3824.90

 

 

Produsul este comercializat sub formă de granule, iar sodiu carbometilceluloza are rol de liant. Produsul contine, de asemenea, un pigment inert (< 0,5%).

 

 

12.

Corturi jucărie, destinate pentru a fi utilizate de către copii, în interior sau în aer liber, care sunt constituite dintr-o bucată de tesătură de nailon pentru acoperire, un cadru tubular din material plastic si mici tărusi metalici destinati fixării cortului atunci când este folosit în exterior.

9503.90

RGI 1 [textul pozitiei 9503, precum si nota 1 t) de la sectiunea XI] si 6.

LISTA A

I. Lista 82 a produselor cu o anumită denumire comună internatională (DCI)

 

LISTA A

I. Lista 82 a produselor cu o anumită denumire comună internatională (DCI)

 

DCI

Clasificare

Adalimumab

3002.10

Adrogolid

2934.99

Altiniclin

2933.99

Amiglumid

2924.29

Anisperimus

2925.20

Atachimast

2933.99

Axitirom

2924.29

Bilastin

2933.39

Binetrachin

3002.10

Bulachin

2934.99

Cangrelor

2934.99

Cetuximab

3002.10

Cilomilast

2926.90

Conivaptan

2933.99

Crobenetin

2933.39

Cistin

2930.90

Darusentan

2933.59

Donitriptan

2933.59

Doxercalciferol

2936.29

Emfilermin

2933.29

Emivirin

2933.59

Entecavir

2933.59

Epitumomab

3002.10

Epratuzumab

3002.10

Eptapiron

2933.69

Escitalopram

2932.99

Everolimus

2934.99

Ezlopitant

2933.39

Fiduxosin

2934.99

Figopitant

2933.59

Implitapid

2933.99

Irampanel

2934.99

Irofulven

2914.40

Itriglumid

2933.39

Lanicemin

2933.39

Lusaperidon

2934.99

Mitumomab

3002.10

Motexafin

2933.99

Nebostinel

2924.29

Perflexan

2903.30

Perflutren

2903.30

Pinokalant

2933.49

Posaconazol

2934.99

Prinomastat

2935.00

Pumafentrin

2933.99

Radolmidin

2933.29

Relcovaptan

2935.00

Repifermin

2933.29

Resichimod

2933.99

Risarestat

2934.10

Rubitecan

2939.99

Sulamserod

2935.00

Tanomastat

2930.90

Tebipenem

2941.90

Tenofovir

2933.59

Tiplimotid

2933.29

Valrocemid

2924.19

Vardenafil

2935.00

Vofopitant

2933.39

II. Lista 83 a produselor cu o anumită denumire comună internatională (DCI)

DCI

Clasificare

Adekalant

2933.39

Alemtuzumab

3002.10

Aliskiren

2924.29

Amiloxat

2918.90

Atrasentan

2934.99

Bevacizumab

3002.10

Bivatuzumab

3002.10

Capravirin

2933.39

Capromorelin

2933.99

Cridanimod

2933.99

Dabigatran

2933.39

Ecraprost

2918.19

Elarobifan

2933.39

Ensulizol

2933.99

Enzacamen

2914.39

Eptaplatin

2843.90

Ezetimib

2933.79

Fosamprenavir

2935.00

Fosfluconazol

2933.99

Fosveset

2922.50

Gadofosveset

2846.90

Gemtuzumab

3002.10

Idraparinux sodium

2932.99

Isatoribin

2934.99

Labradimil

2934.99

Ladirubicin

2941.90

Lerdelimumab

3002.10

Levmetamfetamin

2921.49

Lixivaptan

2933.99

Melevodopa

2922.50

Meradimat

2922.49

Norelgestromin

29.37

Ocinoxat

2918.90

Octisalat

2918.23

Opaviralin

2933.99

Opebacan

2934.99

Oritavancin

2941.90

Ozogamicin

2941.90

Paliperidon

2934.99

Ravuconazol

2934.10

Rimonabant

2933.39

Rostaporfin

2933.99

Rosuvastatin

2935.00

Rotigotin

2934.99

Ruplizumab

3002.10

Sitaxentan

2935.00

Talaporfin

2933.99

Ticaloprid

2933.39

Tolvaptan

2933.99

III. Alte produse cu o anumită denumire comună internatională (DCI)

DCI

Clasificare

Anidulafungin

2941.90

Exatecan

2939.99

Selamectin

2932.29

Alitretinoin

2936.21

Anecortav

2915.39

Avasimib

2929.90

Defoslimod

2932.99

Valrubicin

2941.90

Produs

Clasificare

Normethandron

2937.23

Liothyronin

2937.40

Liothyronin sodiu

2937.40

Cypreteron

2937.29

Dromostanolon

2937.29

Thymopoietin pentapeptidă (Thymopentin)

2937.19