MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 59         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

19. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

 

26. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

 

20. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale

 

27. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale

 

25. - Lege privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures, în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures

 

32. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures, în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures

 

30. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice

 

38. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice

 

33. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000

 

41. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000

 

34. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996

 

42. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996

 

35. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

43. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 325 din 27 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea

furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 97 din 30 august 1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare, emisă în temeiul art. 1 lit. H pct. 5 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind garantarea furnizării de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe căile navigabile interioare”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Transporturile publice rutiere interne si pe căile navigabile interioare contribuie la libera circulatie a persoanelor, mărfurilor si altor bunuri în interiorul tării, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, în conditii ecologice si eficiente, executate de diferiti operatori de transport, posesori de licente si/sau autorizatii obtinute în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Transporturile publice rutiere interne si pe căile navigabile interioare se desfăsoară în regim concurential, iar tarifele aferente se stabilesc liber pe piată, în functie de cerere si de ofertă, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Pentru satisfacerea unor necesităti de natură economică, socială sau de mediu, pentru acordarea de facilităti unor categorii de persoane defavorizate sau provenind din zone defavorizate greu accesibile sau pentru a se asigura capacităti suficiente de transport pe anumite rute se pot stabili servicii publice subventionate de transport rutier intern si pe căile navigabile interioare.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Serviciile publice subventionate de transport intern se stabilesc de Guvern prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de consiliile locale sau judetene, după caz, denumite în continuare autorităti competente, dacă reglementările în vigoare nu prevăd altfel.

(2) La stabilirea unor servicii publice subventionate de transport se va tine seama de:

a) interesul general, social si economic;

b) posibilitatea utilizării mai multor moduri de transport în conexiune intermodală;

c) tarifele si conditiile de transport care pot fi oferite beneficiarilor;

d) posibilitătile financiare de acoperire a subventiilor de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

(3) În cazul în care serviciul public subventionat de transport se poate desfăsura prin mai multe moduri de transport, va fi ales acel mod sau moduri în conexiune intermodală, care presupun costurile cele mai mici.

(4) Rutele, conditiile si tarifele aferente acestor transporturi subventionate se stabilesc de către autoritătile competente. Tarifele si calculatia acestora vor fi avizate de Oficiul Concurentei, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Încredintarea serviciilor publice subventionate de transport se va face de către autoritatea competentă, în regim concurential, cu respectarea prevederilor legale aplicabile achizitiilor publice.”

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Prin serviciu public subventionat de transport se întelege acel transport public care necesită subventii bugetare, pe care un operator de transport este obligat să îl efectueze, în conditiile impuse de autoritătile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activitătii sale, pe perioada efectuării serviciului public subventionat contractat.”

6. Articolul 5 se abrogă.

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Serviciul public subventionat de transport se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite următoarele obligatii:

a) obligatia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat si/sau licentiat să efectueze serviciul respectiv în conditii de continuitate, regularitate si de asigurare a capacitătilor necesare de transport si să respecte conditiile impuse de autoritătile competente care acordă subventia. Obligatia de exploatare include si obligatia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv: transportul bagajelor, spatii pentru depozitarea bagajelor, vânzarea de bilete în interiorul vehiculelor, informarea călătorilor în timpul transportului, întretinerea si curătenia mijloacelor de transport, îmbarcarea si debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - gări, autogări, pontoane de acostare -, conditii de confort în timpul transportului;

b) obligatia de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte si să efectueze servicii publice subventionate de transport în conditiile stabilite de autoritătile competente;

c) obligatia tarifară, care impune operatorilor de transport practicarea tarifelor stabilite de autoritătile competente, contrar interesului comercial al operatorilor, impunere care rezultă fie din stabilirea tarifelor sub costurile reale, fie din respingerea cererii de majorare a anumitor tarife.”

8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Se consideră că o obligatie de exploatare si/sau de transport poate avea efect economic negativ asupra activitătii operatorilor de transport care îndeplinesc respectiva obligatie, dacă cheltuielile ocazionate de efectuarea acestei obligatii sunt mai mari decât veniturile obtinute.

(2) Determinarea efectului economic negativ se face pe baza bilantului anual, prin care se evidentiază diferenta dintre cheltuielile efectuate si veniturile realizate, ca urmare a respectării obligatiilor de exploatare si/sau de transport.

(3) Dacă obligatia de exploatare si/sau de transport se referă la una sau la mai multe categorii de persoane ori rute de transport practicate de respectivul operator de transport, efectul economic negativ se va stabili luându-se în considerare numai cheltuielile si veniturile aferente transportului acestor categorii de persoane sau pe rutele de transport respective.

(4) Se consideră că obligatia tarifară are efecte economice negative atunci când diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente serviciului public subventionat de transport este mai mică decât diferenta dintre veniturile si cheltuielile aferente aceluiasi transport, dacă acesta s-ar fi desfăsurat în conditii de concurentă, iar tarifele de transport s-ar fi stabilit pe criterii comerciale.

(5) Pentru serviciile publice subventionate de transport se organizează evidentă contabilă distinctă.”

9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Operatorii de transport care prestează servicii publice subventionate de transport beneficiază de subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

(2) Valoarea subventiilor se calculează după cum urmează:

a) în cazul unei obligatii de exploatare sau de transport, valoarea subventiilor este egală cu diferenta dintre diminuarea cheltuielilor si diminuarea veniturilor operatorilor de transport care efectuează transportul public, care ar rezulta dacă respectivul operator de transport nu ar respecta obligatiile respective;

b) în cazul unei obligatii tarifare, valoarea subventiei se stabileste pe baza următoarei formule de calcul:

C = (N ute x t c ) - (N utr x t i ) - (C tc - C ti ),

în care:

- N ute reprezintă numărul estimat de unităti de transport (număr de călători sau unităti de marfă);

- N utr reprezintă numărul efectiv de unităti transportate (număr de călători sau unităti de marfă);

- t c reprezintă tarifele practicate pe piată pentru acelasi gen de transport sau, în lipsa unor astfel de tarife, tarifele pe care operatorul de transport le-ar stabili pe baze comerciale;

- t i reprezintă tariful impus;

- C tc reprezintă costurile aferente serviciilor efectuate cu aplicarea unor tarife practicate pentru transporturi similare sau, în lipsa acestora, a unor tarife stabilite de operatorul de transport pe criterii comerciale;

- C ti reprezintă costurile rezultate prin aplicarea tarifelor impuse;

c) în cazul în care valoarea subventiei stabilită în conformitate cu prevederile lit. b) nu acoperă costurile aferente activitătii supuse obligatiei tarifare, valoarea subventiei pentru activitatea respectivă este egală cu diferenta dintre costurile si veniturile activitătii respective.”

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Serviciul public subventionat de transport se desfăsoară pe baza unui contract încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau autoritatea competentă, după caz, care a stabilit si a solicitat executarea serviciului respectiv si operatorul de transport căruia îi revine obligatia efectuării acestuia.

(2) Contractul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) categoriile de persoane sau de mărfuri care beneficiază de serviciul public subventionat de transport;

b) ruta sau rutele pe care se desfăsoară serviciul public subventionat de transport;

c) obligatiile de exploatare, de transport si de tarifare, precum si conditiile de calitate în care urmează să se desfăsoare serviciul public subventionat de transport;

d) durata contractului;

e) modul de calcul si termenele de plată a subventiilor;

f) perioadele în care se efectuează regularizarea cuantumului subventiilor;

g) clauze privind modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului;

h) penalităti pentru nerespectarea conditiilor contractuale;

i) cazuri de fortă majoră.”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Autoritătile competente care au stabilit un serviciu public subventionat de transport pot hotărî modificarea, suspendarea, încetarea sau rezilierea contractului, după caz, în următoarele situatii:

a) dacă acest serviciu poate fi efectuat printr-un alt mod de transport, în conditii de pret si de calitate mai avantajoase. În acest caz vechiul serviciu public subventionat de transport încetează în momentul în care noul serviciu începe să functioneze;

b) dacă operatorul de transport dovedeste că nu mai poate efectua acest serviciu;

c) datorită lipsei surselor de finantare pentru plata subventiilor.”

12. După articolul 10 se introduce articolul 11 cu următorul cuprins:

“Art. 11. - Conditiile si procedurile de suspendare sau de anulare, după caz, a serviciului public subventionat de transport, conform art. 10, vor fi prevăzute în actul de stabilire a acestuia de către autoritatea competentă, potrivit art. 3.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 97/1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere si pe căile navigabile interioare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 26.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor

de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10 din 11 ianuarie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 6 februarie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

«ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere»”

2. La articolul I, după punctul 1 se introduc punctele 11 -110 cu următorul cuprins:

“11 . Articolul 1 va avea următorul cuprins:

«Art. 1. - (1) Transportul rutier si pe calea ferată, comercializarea si recuperarea produselor: titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere se fac potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prin recuperare se întelege executarea de operatiuni destinate extragerii acumulărilor întâmplătoare de titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere, datorate accidentelor tehnice de pe traseele de transport.

(3) Activitatea de recuperare va include si lucrările de refacere si reconstructie a zonelor afectate.»

12. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

«Art. 2. - Sunt autorizati să comercializeze titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere titularii acordurilor petroliere de exploatare, astfel cum sunt definiti în Legea petrolului nr. 134/1995, precum si agentii economici care desfăsoară efectiv activităti de import al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) ori cei care desfăsoară efectiv activităti de prelucrare a acestor produse, cu exceptia benzinei si motorinei, abilitati în conditiile legii.»

13. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

«Art. 3. - Agentii economici care desfăsoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizati în conditiile legii, sunt, de asemenea, autorizati să transporte pe calea ferată sau cu mijloace auto, precum si să comercializeze titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere, în măsura în care aceste activităti sunt accesorii operatiunii de transport prin conducte.»

14. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

«Art. 31. - Sunt autorizati să efectueze operatiuni de recuperare agentii economici care desfăsoară activitatea de transport prin conducte al produselor prevăzute la art. 1 alin. (1), autorizati în conditiile legii, pentru acumulările întâmplătoare de titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere.»

15. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

«Art. 4. - (1) Agentii economici, persoane fizice sau juridice, altii decât cei prevăzuti la art. 2, 3 si 3 1 , care realizează venituri din recuperarea titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, îsi pot desfăsura activitatea numai în baza autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare emise de Ministerul Industriei si Resurselor.»

16. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă toate livrările de titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere, efectuate de agentii economici prevăzuti la art. 2 si la art. 4 alin. (1), vor fi facturate în momentul livrării, utilizându-se pentru aceasta, în mod obligatoriu, facturi fiscale si avize de însotire a mărfii, după caz, special tipărite de Compania Natională laImprimeria Natională” - S.A.»

17. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

«Art. 8. - Fiecare transport de titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere pe calea ferată sau cu mijloace auto va fi însotit, în mod obligatoriu, de documentele prevăzute la art. 7. Prin însotire se întelege, în sensul prezentei ordonante de urgentă, existenta documentelor de livrare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si altor produse petroliere asupra delegatului aflat în mijlocul de transport sau asupra conducătorilor mijlocului de transport.»

18. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

«Art. 9. - Comercializarea neautorizată a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contraventională de la 2 la 4 luni.»

19. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

«Art. 10. - Comercializarea titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere fără respectarea regimului special de facturare prevăzut la art. 7 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei si confiscarea mărfii. Marfa confiscată se valorifică în conditiile legii.»

110. Alineatele (1) si (3) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:

«Art. 11. - (1) Fapta de a transporta titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină si alte produse petroliere fără ca marfa să fie însotită efectiv de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la

20.000.000 lei.

.............................................................................................

(3) Paza acestor bunuri apartine delegatului beneficiarului, iar în lipsa acestuia, paza bunurilor revine conducătorului mijlocului de transport.»”

3. La articolul I punctul 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Executarea fără autorizatie a oricărei operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei sau cu închisoare contraventională de la 4 la 6 luni.”

4. La articolul I, după punctul 2 se introduc punctele 21 -23 cu următorul cuprins:

“21. Articolul 13 se abrogă.

22. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

«Art. 15. - (1) Titeiul, gazolina, condensatul, etanul lichid, benzina, motorina si alte produse petroliere dobândite ori produse prin săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 9-12 se restituie persoanei vătămate.»

23. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

«Art. 151. - Amenzile contraventionale aplicate potrivit art. 9 si 12, neachitate în termenul legal, pot fi transformate, potrivit legii, în închisoare contraventională, dispozitiile Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contraventionale cu sanctiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităti în folosul comunitătii nefiind aplicabile.”

5. La articolul I, punctul 4 se abrogă.

6. Articolul II va avea următorul cuprins:

“Art. II. - Articolul 209 din Codul penal al României, republicat, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera a) a alineatului 3 va avea următorul cuprins:

«a) titei, gazolină, condensat, etan lichid, benzină, motorină, alte produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;»

După alineatul 4 se introduce alineatul 5 cu următorul cuprins:

«În cazul prevăzut la alin. 3 lit. a), sunt considerate tentativă si efectuarea de săpături pe terenul aflat în zona de protectie a conductei de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei, altor produse petroliere sau gazelor naturale, precum si detinerea, în acele locuri sau în apropierea depozitelor, cisternelor sau vagoanelor-cisternă, a stuturilor, instalatiilor sau oricăror altor dispozitive de prindere ori perforare.»”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 10/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitătilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid si stabilirea regimului de urmărire si judecare în procedură urgentă a unor fapte penale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 27.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures,

în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) Satul Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures, trece în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures, ca localitate componentă.

(2) Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures, în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea satului Custelnic din componenta comunei Gănesti, judetul Mures, în componenta municipiului Târnăveni, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 32.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122 din 8 octombrie 2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 15 octombrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 122/2001 privind modificarea art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2000 pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activitătii economice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului international entru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, doptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia

MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 32 din 16 august 2001 privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 29 august 2001, cu următoarea modificare:

- Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996, precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.101 (73) a Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 2000”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 32/2001, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 privind acceptarea de către România a Codului international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), precum si acceptarea unor amendamente la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.61 (67) si, respectiv, prin Rezolutia MSC.101 (73) ale Comitetului Securitătii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 si, respectiv, la 5 decembrie 2000, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 41.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 37 din 16 august 2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.20 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 30 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 17 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională

prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului international al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia Comitetului Securitătii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 42.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate e sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 20 septembrie 2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 27 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 35.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,   

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2001 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pentru  finantarea activitătilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internationale a Vârstnicilor în anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 43.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 325

din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electroaparataj” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 12.411/2000 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 12.411/2000, Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electroaparataj” - S.A. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect plângerea împotriva procesului-verbal de contraventie întocmit de Garda financiară Bucuresti. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 contravin prevederilor art. 41 alin. (2), art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 din Constitutie, considerând că obligatia de repatriere a valutei într-un anumit termen reprezintă un amestec al statului în treburile interne ale agentilor economici. Se consideră că agentii economici care nu au repatriat valuta în termen din cauza partenerului extern sunt sanctionati fără a avea vreo vină.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 alin. (2), art. 134 alin. (2) lit. a) si ale art. 135 alin. (2).

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că printr-o bogată jurisprudentă Curtea Constitutională s-a pronuntat în mod constant în sensul constitutionalitătii textului criticat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicată, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională statuând prin mai multe decizii că acest text nu contravine Constitutiei. Astfel, cu privire la sustinerea potrivit căreia dispozitiile criticate încalcă art. 134 alin. (2) lit. a) din Constitutie, prin Decizia nr. 123 din 28 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 1 noiembrie 1999, respingând exceptia, Curtea Constitutională a retinut în esentă că, în conditiile legii, inviolabilitatea proprietătii private nu poate fi opusă cerintelor apărării intereselor nationale în activitatea financiară si valutară, în stadiul actual de dezvoltare a economiei de piată. Nici economia de piată si nici libertatea comertului nu justifică încălcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere,  deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde însăsi functionarea sistemului economic, astfel încât autonomia juridică a agentilor economici în activitatea de comert exterior nu se poate realiza decât cu respectarea acestor obligatii. Prin aceeasi decizie s-a mai retinut că Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul plătilor agentilor economici, prevenirea incapacitătii de plată si a blocajului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 28 iulie 1992, la care face referire alineatul ultim al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, a fost abrogată în întregime prin art. 11 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 151/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997. Dispozitiile acestui act normativ referitoare la sanctiuni nu au mai fost preluate în noul act normativ. Drept urmare, în cazul depăsirii termenului prevăzut la art. IV pct. 7 alin. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 nu se vor mai putea aplica sanctiunile reglementate de Legea nr. 76/1992 cu o majorare de 50%, aceasta fiind abrogată.

De asemenea, în legătură cu invocarea încălcării art. 41 din Constitutie, Curtea a retinut prin mai multe decizii (de exemplu, Decizia nr. 104 din 6 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000) că dispozitiile criticate nu instituie “o confiscare mascată”, ci acestea constituie în realitate măsuri de consolidare a regimului valutar, de întărire a disciplinei financiare a agentilor economici care desfăsoară activităti de import-export, cu obligatia pentru acestia de a repatria valuta, precum si sanctionarea nerespectării acestei obligatii. Curtea a mai constatat că limitele  reptului de proprietate au fost stabilite prin lege (si anume, Legea nr. 12/1995, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanta Guvernului nr. 18/1994), iar amenzile contraventionale prevăzute la pct. 7 al art. IV din ordonanta criticată sunt, de asemenea, stabilite prin lege, astfel încât nu se poate retine încălcarea art. 41 din Constitutie.

În ceea ce priveste sustinerea referitoare la contrarietatea dintre textele legale criticate si art. 135 din Constitutie, prin Decizia nr. 90 din 9 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 16 august 2000, Curtea Constitutională a statuat că obligatia de repatriere a valutei nu este contrară acestor prevederi din Constitutie. Aceasta deoarece garantarea constitutională a proprietătii, precum si caracterul inviolabil al proprietătii private nu justifică, într-o interpretare sistematică a normelor constitutionale, utilizarea bunurilor proprietate privată, indiferent de natura lor, prin încălcarea reglementărilor legale privind protectia unui interes national, cum este cel al asigurării disponibilitătilor valutare necesare în vederea achitării obligatiilor externe de plată ale economiei. Atât solutiile, cât si considerentele din deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Cu privire la lipsa culpei societătii comerciale exportatoare în repatrierea valutei în termenul prevăzut de lege, invocată de autorul exceptiei, Curtea constată că aceasta nu este o problemă de contencios constitutional, ci una care priveste aplicarea legii, de competenta exclusivă a instantei de judecată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi în ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, aprobată si modificată prin Legea nr. 12/1995, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Electroaparataj” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 12.411/2000 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 330

din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999, exceptie ridicată de Petru Clopotariu si Ioana Clopotariu în Dosarul nr. 798/2001 al Tribunalului Tulcea.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, arătând că dispozitiile art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 nu contravin prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate. În acest sens este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 26 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 798/2001, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dis- pozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999, exceptie ridicată de Petru Clopotariu si Ioana Clopotariu într-un dosar având ca obiect judecarea cererii acestora de anulare a notificării prin care Serviciul de impozite si taxe al Primăriei Tulcea i-a somat să plătească suma de 751.050 lei, cu titlu de impozit pentru locuinta cumpărată în baza Decretului-lege nr. 61/1990. În motivarea cererii reclamantii au arătat că sunt proprietarii unui apartament dobândit în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990, apartament pentru care nu datorează impozit, fiind scutiti pe o perioadă de 10 ani, în conformitate cu art. 16 alin. 3 din decretulege.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 1 alin. (3), art. 15 alin. (2), art. 41 alin. (2) si (7), precum si art. 53 alin. (2) din Constitutie. Se arată că prin adoptarea Decretului-lege nr. 61/1990 statul a actionat într-o dublă calitate, si anume de proprietar al locuintelor supuse vânzării si de autoritate publică. Prin acest act normativ s-a stabilit, între altele, că locuintele cumpărate sunt scutite de impozitul pe clădiri pe timp de 10 ani de la data dobândirii. Abrogarea acestei prevederi prin Ordonanta de.urgentă a Guvernului nr. 62/1998 constituie o încălcare a dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutie.

Autorul exceptiei mai sustine că scutirea de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobândirii, a locuintelor cumpărate în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990, constituia, la data adoptării acestui act normativ, unul dintre elementele ofertei de vânzare către populatie a locuintelor construite din fondurile statului. Abrogarea Decretului-lege nr. 61/1990 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 produce, între alte efecte, încetarea scutirii de impozitul pe clădiri a locuintelor cumpărate în aplicarea decretului-lege. În felul acesta ordonanta de urgentă desfiintează retroactiv oferta de vânzare, ceea ce constituie o încălcare a prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie.

Totodată, prin aplicarea retroactivă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, în ceea ce priveste încetarea scutirii de impozit pentru locuintele cumpărate de la stat pe baza Decretului-lege nr. 61/1990, se încalcă si prevederile art. 53 alin. (2) din Constitutie, pentru că încetarea, în conditiile arătate, a scutirii de impozit contravine exigentei de asezare justă a sarcinilor fiscale, prevăzută de acest text constitutional.

În sfârsit, se arată că impunerea, în aceste conditii, a locuintelor cumpărate de la stat mai înainte de împlinirea termenului de scutire de impozit de 10 ani constituie si o încălcare a prevederilor art. 41 alin. (2) si (7) din Constitutie, tinând seama de faptul că prin definitie impozitul este o prelevare nerambursabilă si fără contraprestatie din averea unei persoane.

Tribunalul Tulcea, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece în spetă nu operează nici o confiscare, statul putând interveni din ratiuni de politică fiscală, în sensul acordării sau anulării unor obligatii financiare ale cetătenilor. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor

celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Textul de lege criticat nu numai că nu contravine dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Constitutie, ci are în vedere tocmai îndeplinirea de către stat a îndatoririi de a asigura asezarea justă a sarcinilor fiscale în exercitarea contributiilor financiare de către cetăteni. În ceea ce priveste încălcarea dispozitiilor art. 41 alin. (2) si (7) din Constitutie, potrivit punctului de vedere al Guvernului, această critică nu poate fi primită, întrucât aceste texte se referă la ocrotirea proprietătii private în mod egal, indiferent de titular, si, respectiv, la faptul că averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Or, încetarea aplicabilitătii scutirii de impozit pe clădiri nu poate fi considerată ca o atingere adusă proprietătii private sau ca o confiscare a averii. Nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece încetarea aplicabilitătii scutirii de impozit pe clădiri a avut loc începând cu data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă criticate, si nu retroactiv, cum sustin autorii exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999), dispozitii care au următorul continut:

“Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă îsi încetează aplicabilitatea scutirile de impozite si de taxe acordate în temeiul prevederilor: a) art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificările ulterioare;”.

Prin art. 16 alineatul ultim din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinte construite din fondurile statului către populatie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, s-a stabilit că: “Sunt scutite de impozitul pe clădiri, pe timp de 10 ani de la data dobândirii, locuintele cumpărate în conditiile prezentului decret-lege. Scutirea de impozit se aplică, în continuare, si locuintelor care au fost transmise altor persoane, până la împlinirea termenului de 10 ani.”

Autorul exceptiei sustine că textul de lege criticat încalcă următoarele dispozitii constitutionale:

- art. 15 alin. (2): “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile.”;

- art. 53 alin. (2): “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.”;

- art. 41 alin. (2) fraza întâi: “Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de proprietar.”;

- art. 41 alin. (7): “Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.”;

- art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”

Examinând dispozitiile legale criticate prin raportare la prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nici una dintre criticile formulate nu este întemeiată.

I. În legătură cu prima critică de neconstitutionalitate, si anume cea referitoare la retroactivitatea prevederilor legale criticate, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 73 din 6 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 11 mai 2001, respingând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999. Cu acel prilej s-a constatat că prevederile legale criticate sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 15 alin. (2), conform cărora “Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile”, precum si cu cele ale art. 78, potrivit cărora “Legea se publică în Monitorul Oficial al României si intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei”.

În acelasi sens Curtea constată că o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior si nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situatii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravietuirea legii vechi si să reglementeze modul de actiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare. În cauză, prevederile art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 si-au încetat aplicabilitatea începând cu data de 30 decembrie 1998 (data publicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 în Monitorul Oficial al României), fiind deci neîntemeiate sustinerile autorului exceptiei referitoare la retroactivitatea prevederilor legale

criticate, întrucât acestea produc efecte numai pentru viitor, chiar dacă legea nouă se aplică si efectelor produse de situatiile juridice anterioare după intrarea ei în vigoare.

II. Curtea Constitutională constată că este neîntemeiată si critica potrivit căreia abrogarea Decretului-lege nr. 61/1990 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, în partea privind scutirea de impozit pe timp de 10 ani, contravine dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutie. Prin adoptarea ordonantei de urgentă Guvernul nu a actionat, asa cum sustin, fără temei, autorii exceptiei, în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra locuintelor vândute în baza Decretului-lege nr. 61/1990, ci în virtutea calitătii sale de autoritate publică abilitată, prin dispozitiile art. 114 alin. (4) din Constitutie, să adopte ordonante de urgentă. Ulterior Parlamentul a aprobat ordonanta prin Legea nr. 149/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999. În  onsecintă, Ordonanta de urgentă nr. 62/1998 a fost adoptată în limitele prerogativelor Guvernului, stabilite prin Legea fundamentală, fiind respectate principiile statului de drept.

III. Este, de asemenea, nefondată sustinerea că prin ordonanta de urgentă mentionată, nesocotindu-se dispozitiile art. 41 alin. (2) si (7) din Constitutie, se încalcă dreptul de proprietate al  persoanelor care au cumpărat locuinte de la stat în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990. Contributia cetătenilor la cheltuielile publice constituie o îndatorire fundamentală prevăzută la art. 53 din Constitutie, neputându-se retine, în consecintă, că prin stabilirea pe cale legală a unui impozit sau prin încetarea, pe aceeasi cale, a unei scutiri de plată a impozitului s-ar leza dreptul de proprietate al unei persoane.

IV. Este, în sfârsit, nefondată sustinerea că prin încetarea scutirii de impozit pentru locuintele cumpărate de la stat în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 se încalcă prevederile art. 53 alin. (2) din Constitutie. Obligatia de a contribui la cheltuielile publice având, în virtutea prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală, un caracter general, scutirea de plata impozitelor a unor categorii de persoane constituie o măsură cu caracter de exceptie, pe care legiuitorul o poate adopta în functie de conditiile concrete ale perioadei în care este chemat să stabilească asezarea sarcinilor fiscale. În cauza de fată nu se evidentiază nici un element din care să rezulte că încetarea cu începere de la 1 ianuarie 1999 a neimpunerii locuintelor dobândite în conditiile Decretului-lege nr. 61/1990 ar constitui o asezare nejustă a sarcinilor fiscale ale proprietarilor acestor locuinte. Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/1999, exceptie ridicată de Petru Clopotariu si Ioana Clopotariu în Dosarul nr. 798/2001 al Tribunalului Tulcea. Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta