MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 469         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 iulie 2002

 

SUMAR

 

 

LEGI SI DECRETE

 

            387. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

            541. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

            389. - Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

            543. - Decret privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

            397. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

            Acord între statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor

 

            550. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 134 din 23 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            612. - Hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chiscani până în municipiul Brăila

 

            624. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002

 

            629. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor si finantarea activitătilor prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168 din 13 decembrie 2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

            “c) asociatii de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, precum si crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice - acele persoane care desfăsoară activităti de crestere, exploatare a animalelor sau produc nutreturi combinate.”

            2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Constructiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către Agentia Domeniilor Statului.”

            3. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

            “(6) În vederea asigurării necesarului de furaje crescătorii de animale prevăzuti la art. 2 lit. c), cărora le-au fost atribuite constructii zootehnice dezafectate, vor beneficia de drepturile si obligatiile prevăzute în Legea zootehniei nr. 72/2002.”

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 29 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 387.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 541.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2004.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 389.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 543.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 397.

 

ACORD

între statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată

pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor*)


*) Traducere.

 

            Statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. (SHIRBRIG),

            reamintind Scrisoarea de intentie privind cooperarea în cadrul Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U., semnată initial de Danemarca la 15 decembrie 1996; si

            reamintind Memorandumul de întelegere privind Comitetul director, semnat initial de Danemarca la 9 martie 1997; si

            reamintind Memorandumul de întelegere privind operarea, finantarea, administrarea si statutul Elementului de planificare al Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U., semnat initial de Danemarca la 14 martie 1997; si

            reamintind Memorandumul de întelegere privind operarea, finantarea, administrarea si statutul Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U., semnat initial de Danemarca la 16 aprilie 1998;

            considerând că fortele unui stat parte la prezentul acord pot fi trimise si primite, prin întelegere separată, pe teritoriul altui stat parte;

            dorind totusi să definească statutul unor astfel de forte în perioada în care se află pe teritoriul unui alt stat parte, au convenit următoarele:

 

 

ARTICOLUL I

Definitii

 

1. În acest acord expresiile:

a) SHIRBRIG înseamnă Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U., care este o brigadă multinatională prestabilită (nepermanentă), având capacitate de luptă ridicată, compusă din contributii la Sistemul de aranjamente în asteptare al Natiunilor Unite, care, în conformitate cu deciziile nationale, pot fi oferite să îndeplinească misiuni de mentinere a păcii, mandatate de Natiunile Unite.

b) Elementul de planificare înseamnă elementul multinational, care este parte permanentă a comandamentului SHIRBRIG, înfiintat pentru a sprijini Brigada prin îndeplinirea functiilor de predesfăsurare si apoi, în ceea ce priveste desfăsurarea, să devină nucleul comandamentului SHIRBRIG desfăsurat.

c) Activitătile SHIRBRIG - în plus fată de activitătile zilnice ale elementului de planificare se va considera că include toate activitătile de predesfăsurare, cum ar fi conferintele, întâlnirile, pregătirea si exercitiile.

 

ARTICOLUL II

Documente aplicabile

 

            1. Cu exceptia cazului în care se prevede altfel în acest acord, statele părti la prezentul acord:

            a) Cu privire la activitătile SHIRBRIG care au loc pe teritoriul unui stat parte, vor aplica mutatis mutandis prevederile:

            (i) Acordului dintre părtile la Tratatul Atlanticului de Nord privind statutul fortelor lor, încheiat la Londrala 19 iunie 1951, denumit în continuare NATO SOFA;

            (ii) ale Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995, denumit în continuare PfP-SOFA, si ale Protocolului aditional la PfP-SOFA, denumit în continuare Protocol aditional PfP, luând în considerare rezervele si declaratiile făcute de statele părti la aceste acorduri.

            b) Cu privire la activitătile Elementului de planificare SHIRBRIG, în timp ce se află pe teritoriul Danemarcei, în plus fată de prevederile mentionate la alin. 1 a) al acestui articol, se vor aplica mutatis mutandis prevederile Protocolului privind statutul cartierelor generale militare internationale înfiintate ca urmare a Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la Paris la 28 august 1952, denumit în continuare Protocolul de la Paris.

            2. În scopul aplicării mutatis mutandis a prevederilor acordurilor mentionate la alin. 1, următoarele interpretări se vor aplica:

            a) În ceea ce priveste aspectele din NATO SOFA, care se referă la cererile ce vor fi înaintate presedintelui Consiliului Atlanticului de Nord, adjunctilor sau unui arbitru, ori diferentele care vor fi supuse Consiliului Atlanticului de Nord, aceste prevederi ale NATO SOFA vor fi interpretate ca o cerintă a statelor părti interesate de a rezolva problema, în conformitate cu art. V din prezentul acord;

            b) Parte/Părti la Tratatul Atlanticului de Nord, la care se face referire în documentele aplicabile, înseamnă statele părti la prezentul acord.

            c) Zona Tratatului Atlanticului de Nord, la care se face referire în documentele aplicabile, înseamnă teritoriile statelor părti la prezentul acord.

            d) Cartierele generale aliate, la care se face referire în documentele aplicabile, înseamnă Elementul de planificare

SHIRBRIG.

 

ARTICOLUL III

Procedura revendicărilor

 

            Pentru a asigura reciprocitatea dintre părti în ceea ce priveste renuntarea la pretentii până la o anumită sumă, conform art. VIII paragraful 2 (f) din NATO SOFA, suma mentionată în acel articol pentru Danemarca (9.670 DKK) va fi valabilă pentru toate părtile.

 

ARTICOLUL IV

Limitări

 

            Prezentul acord nu afectează acordurile sau întelegerile internationale existente.

 

ARTICOLUL V

Rezolvarea disputelor

 

            Toate disputele dintre statele părti, legate de interpretarea sau aplicarea prezentului acord, vor fi rezolvate prin negocieri între ele.

 

ARTICOLUL VI

Amendare

 

            Prezentul acord poate fi amendat prin acordul tuturor statelor părti. Astfel de amendamente vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. VIII paragraful 1 din preentul acord.

 

ARTICOLUL VII

Ratificarea si semnarea

 

            1. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare oricărui stat care este semnatar al Memorandumului de întelegere privind operarea, finantarea, administrarea si statutul Elementului de planificare al Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U. si/sau al Memorandumului de întelegere privind operarea, finantarea, administrarea si statutul Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U.

            2. Prezentul acord va fi supus ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depozitate la Guvernul Danemarcei, care va notifica toate statele semnatare despre fiecare astfel de depozit.

            3. Prezentul acord va fi supus aderării oricărui stat care a semnat memorandumurile de întelegere la care se face referire la alin. 1, după intrarea în vigoare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL VIII

Intrarea în vigoare

 

            1. La 60 de zile după ce 3 state semnatare au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare prezentul acord va intra în vigoare pentru acele state.

            Prezentul acord va intra în vigoare pentru fiecare alt stat semnatar la 60 de zile după data depunerii propriilor instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare. Statutul elementului de planificare, asa cum este prevăzut la art. II subparagraful b) din prezentul acord, va intra în vigoare după ce Danemarca va ratifica prezentul acord.

            2. Orice schimb de note privind statutul Elementului de planificare al Brigăzii multinationale cu capacitate de luptă ridicată a fortelor în asteptare ale O.N.U. si al personalului său, între Guvernul Danemarcei si orice alt stat semnatar, încetează să aibă efect de la data la careprezentul acord intră în vigoare între Danemarca si respectivul stat semnatar.

            3. Prezentul acord va fi înregistrat de Guvernul Danemarcei la Secretariatul General al Natiunilor Unite.

 

ARTICOLUL IX

Retragere

 

            Oricare stat parte se poate retrage din prezentul acord prin trimiterea unei notificări scrise de retragere la Guvernul Danemarcei, care va notifica tuturor statelor semnatare despre fiecare astfel de notificare. Retragerea va avea efect la un an după primirea notificării de către Guvernul Danemarcei. După expirarea acestei perioade de un an prezentul acord va înceta să fie în vigoare pentru partea care se retrage, cu exceptia solutionării oricăror obligatii nerezolvate care au apărut înainte de ziua în care retragerea îsi produce efectul, dar va continua să rămână în vigoare pentru statele părti rămase.

            Drept mărturie, subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de către guvernele lor, au semnat acest acord.

            Încheiat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, în limba engleză, într-un singur exemplar original care va fi depozitat în arhivele Guvernului Danemarcei. Guvernul Danemarcei va transmite copii certificate de pe acesta tuturor statelor semnatare.

 

Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,

Anders Troldborg,

secretar permanent, Minisetrul Apărării

13 decembrie 2001

Pentru Guvernul Republicii Italiene,

Excelenta sa domnul Antonio Catalano di Melilli,

ambasador, Ambasada Italiei

13 decembrie 2001

Pentru Guvernul Regatului Olandei,

Excelenta sa domnul Johannes A.F.M. Forster,

ambasadorul Olandei

13 decembrie 2001

Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,

Excelenta sa domnul Dagfinn Stenseth,

ambasador, Ambasada Norvegiei

13 decembrie 2001

Pentru Guvernul României,

Alexandru Dodan,

însărcinat cu afaceri, Ambasada României

13 decembrie 2001

Pentru Guvernul Regatului Suediei,

Excelenta sa domnul Carl-Magnus Hyltenius,

ambasador, Ambasada Suediei

15 decembrie 2001

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinatională în asteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operatiuni O.N.U. privind statutul fortelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 550.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 134

din 23 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Hitrom” - S.A. Vaslui în Dosarul nr. 7.559/2001 al Judecătoriei Vaslui.

            La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind neîntemeiată. Se arată că, potrivit dispozitiilor art. 125 din Constitutie, stabilirea procedurii de judecată se face prin lege. Totodată prevederile legale criticate nu contravin art. 21 din Constitutie, în conditiile în care instanta poate dispune suspendarea executării si în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 300 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin Încheierea din 1 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 7.559/2001, Judecătoria Vaslui a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Hitrom” - S.A. Vaslui într-o cauză având ca obiect solutionarea contestatiei la executare formulată de autorul exceptiei.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile articolelor de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 si 24 privind accesul la justitie si, respectiv, dreptul la apărare.

            În esentă, autorul exceptiei consideră că prin executarea unei hotărâri judecătoresti definitive se lipseste de continut institutia recursului, întrucât, conform dispozitiilor legale criticate, existând posibilitatea executării unei hotărâri judecătoresti definitive, partea recurentă poate ajunge în situatia de faliment, desi a solicitat, potrivit legii, îndreptarea hotărârii definitive pentru motivele prevăzute de lege. Se apreciază, totodată, că prin posibilitatea punerii în executare silită a unei hotărâri definitive se aduce atingere unor principii fundamentale ale procedurii civile, cum sunt “principiul aflării adevărului, al exercitării drepturilor procesuale cu bună-credintă, al interesului în promovarea unei actiuni sau exercitarea unei căi de atac”.

            Judecătoria Vaslui apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, întrucât debitorul obligatiei stabilite prin hotărârea judecătorească are posibilitatea formulării unei cereri de suspendare a executării si, în cazul recursului, poate solicita instantei de judecată întoarcerea executării silite, conform art. 4041 din Codul de procedură civilă.

            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În fundamentarea acestui punct de vedere se arată că textele criticate, care vizează titlul executoriu, sesizarea organului de executare, competenta acestuia si executarea silită, nu pot avea “consecinte asupra liberului acces la justitie, deoarece partea are posibilitatea formulării cererii de suspendare a executării silite, precum si a exercitării căii de atac a recursului, în conditiile legii”.

            De asemenea, se arată în continuare, “în cazul desfiintării titlului executoriu sau a însăsi executării silite, legea prevede dreptul celui interesat la întoarcerea executării si restabilirea situatiei anterioare”. Totodată Guvernul consideră că nu se poate sustine nici încălcarea dreptului la apărare, întrucât în cadrul procedurilor prevăzute de lege partea interesată dispune de .o serie de mijloace si căi de apărare împotriva pretentiilor părtii adverse, să conteste sustinerile acesteia si să probeze netemeinicia lor, elemente care intră în componenta dreptului la apărare în sens larg”.

            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

            - Art. 372: “Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoresti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”;

            - Art. 373: “Hotărârile judecătoresti si celelalte titluri executorii se execută de executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în care urmează să se efectueze executarea ori, în cazul urmăririi bunurilor, de către executorul judecătoresc din circumscriptia judecătoriei în care se află acestea. Dacă bunurile urmăribile se află în circumscriptiile mai multor judecătorii, este competent oricare dintre executorii judecătoresti care functionează pe lângă acestea.

            Instanta de executare este judecătoria în circumscriptia căreia se va face executarea, în afara cazurilor în care legea

dispune altfel.”;

            - Art. 376: “Se învestesc cu formula executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentificate, precum si orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.

            Actele autentificate de o reprezentantă diplomatică sau consulară a României se vor putea învesti cu formula executorie de judecătoria domiciliului uneia din părtile părtase la actul autentic.

            Dacă nici una din părti nu are domiciliul cunoscut în tară, învestirea cu formula executorie se face la judecătoria sectorului III din Capitala României.”;

            - Art. 377: “Sunt hotărâri definitive:

            1. hotărârile date în primă instantă, potrivit legii, fără drept de apel;

            2. hotărârile date în primă instantă care nu au fost atacate cu apel sau, chiar atacate cu apel, dacă judecata acestuia s-a perimat ori cererea de apel a fost respinsă sau anulată;

            3. hotărârile date în apel;

            4. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu apel.

            Sunt hotărâri irevocabile:

            1. hotărârile date în primă instantă, fără drept de apel, nerecurate;

            2. hotărârile date în primă instantă, care nu au fost atacate cu apel;

            3. hotărârile date în apel, nerecurate;

            4. hotărârile date în recurs chiar dacă prin acestea s-a solutionat fondul pricinii;

            5. orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.”

            Critica de neconstitutionalitate se bazează pe sustinerea potrivit căreia textele de lege mentionate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 si 24 privind accesul liber la justitie si, respectiv, dreptul la apărare, texte care au următorul cuprins:

            - Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

            (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

            - Art. 24: “(1) Dreptul la apărare este garantat.

            (2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

            Analizând aceste sustineri, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează:

            Din examinarea textelor de lege criticate pentru neconstitutionalitate rezultă că acestea reglementează titlurile executorii, între care si hotărârile judecătoresti, care se investesc cu formula executorie, în cazul în care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, iar punerea lor în executare se realizează de executorul judecătoresc, în conditiile prevăzute strict de lege. În acelasi timp prevederile art. 377 precizează care sunt hotărârile definitive, precum si cele irevocabile. În consecintă, aceste texte de legestabilesc conditiile în care, în urma judecătii unui litigiu, se poate realiza executarea silită a obligatiei stabilite de instanta judecătorească fără ca prin aceasta să se aducă atingere dispozitiilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

            De altfel, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie, stabilirea procedurii de judecată, în care este inclusă si procedura executării silite, se face prin lege.

            Prin urmare, reglementarea conditiilor în care hotărârile definitive sunt executorii este o problemă care tine de optiunea legiuitorului. Când a considerat necesar, legiuitorul a prevăzut, în mod limitativ, cazurile în care recursul suspendă executarea (art. 300 alin. 1 din Codul de procedură civilă).

            În legătură cu sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar fi contrare principiului liberului acces la justitie si celui al dreptului la apărare, consacrate la art. 21 si 24 din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Art. 300 alin. 2 si 3 din Codul de procedură civilă prevede posibilitatea instantei sesizate cu judecarea recursului de a dispune, la cerere, motivat, suspendarea executării hotărârii recurate “si în alte cazuri decât cele la care se referă alin. 1”, iar potrivit dispozitiilor cuprinse în sectiunea a VI-a a Cărtii V din Codul de procedură civilă - art. 399-404 -, împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare.

            Totodată, până la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanta competentă poate suspenda executarea. În acelasi timp, potrivit art. 4041 si 4042 din Codul de procedură civilă, în toate cazurile în care se desfiintează titlul executoriu sau însăsi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia.

            De altfel, o parte din textele Codului de procedură civilă criticate prin exceptia de neconstitutionalitate ce formează obiectul prezentului dosar au mai fost supuse controlului de constitutionalitate. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 181 din 10 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 11 decembrie 2000, Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 376 alin. 1 si ale art. 377 alin. 1 pct. 3 din Codul de procedură civilă. În esentă, Curtea a retinut că, “în conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora «competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege», întreaga procedură de executare silită […] este prevăzută de lege, respectiv de Cartea a V-a din Codul de procedură civilă. Din ansamblul acestor reglementări rezultă că părtile au acces la justitie, iar debitorul are la dispozitie garantii procedurale care îi permit să se adreseze instantei si, pentru motive întemeiate, pe care le va aprecia instanta, să solicite suspendarea executării silite sau chiar anularea titlului care se execută”. De asemenea, Curtea a mai retinut, în considerentele deciziei mentionate, că “Prin instituirea de către legiuitor, în textul de lege criticat, a unor prevederi cu privire la caracterul definitiv al hotărârilor judecătoresti, precum si la învestirea lor cu formula executorie nu se constituie nici un privilegiu ori discriminare, în sensul dispozitiilor art. 16 alin. (2) din Constitutie”.

Solutia pronuntată anterior si considerentele mentionate îsi păstrează valabilitatea, întrucât nu sunt învederate elemente noi de natură să determine modificarea jurisprudentei Curtii în această materie.

În legătură cu critica referitoare la necorelarea prevederilor legale criticate cu unele principii fundamentale ale procedurii civile, Curtea constată că aceasta, chiar dacă ar fi întemeiată, nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate, problema concordantei dintre normele legal fiind de resortul legislatorului pozitiv.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 12, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 372, 373, 376 si 377 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Hitrom” - S.A. Vaslui în Dosarul nr. 7.559/2001 al Judecătoriei Vaslui.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 23 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chiscani până în municipiul Brăila

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind pro-

prietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea privată a statului si din administrarea Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti -Sucursala Electrocentrale Bucuresti - în proprietatea publică a municipiului Brăila si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chiscani până în municipiul Brăila, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti - se diminuează cu valoarea actualizată a magistralei de termoficare, trecută în proprietatea publică a municipiului Brăila la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. 3. - Trecerea magistralei de termoficare din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Brăila se face pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 612.

 

ANEXÂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de

săli de sport în anul 2002

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale anexei nr. 3/24/27 la Legea bugetului de stat pe

anul 2002 nr. 743/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli de sport în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 5 martie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 624.

 

ANEXĂ*)

 

Detalierea listei-sinteză pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructie de săli

de sport pentru anul 2002


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor si finantarea activitătilor prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Activitatea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor, denumit în continuare Program, se realizează de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în colaborare cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Industriei si Resurselor si alte autorităti publice centrale si locale.

            Art. II. - Anual, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc activitătile si amplasamentele unitătilor de combatere si se prevăd fondurile necesare în bugetul de stat, în vederea implementării sistemului la nivel national.

            Art. III. - Personalul folosit în managementul Programului pentru etapa I - 2000 si etapa a II-a - 2001, care se preia de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor de la Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. (I.N.M.H.), se consideră transferat.

            Art. IV. - Bunurile realizate ca urmare a activitătilor desfăsurate în cadrul etapei I - 2000 si etapei a II-a - 2001 de implementare a Programului se preiau prin protocol de predare-primire încheiat între Compania Natională “Institutul National de Meteorologie, Hidrologie si Gospodărire a Apelor” - S.A. (I.N.M.H.) si Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art. V. - Se aprobă si se finantează activitătile prevăzute pentru etapa a III-a - 2002 a Programului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. VI. - Pentru realizarea activitătilor etapei a III-a a Programului, în anul 2002 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va solicita la rectificarea bugetului de stat sumele necesare desfăsurării activitătilor, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Prahova.

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera y) de la punctul A al alineatului (1) al articolului 5 se introduce litera z) cu următorul cuprins:

“z) coordonează actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor.”

2. Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prevăzută în anexa nr. 1, se completează prin înfiintarea Compartimentului de coordonare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de stimulare a precipitatiilor în cadrul Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice.

Art. VIII. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 604/1999 privind aprobarea Programului de realizare a Sistemului national antigrindină si de finantare a acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 2 august 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 629.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.