MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 484          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

606. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

607. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

608. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

609. - Decret privind conferirea Medaliei nationale Serviciul Credincios clasa a III-a

 

610. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea licitatiei publice cu strigare ca metodă de privatizare a societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru sprijinul constant acordat României în perioada presedintiei belgiene a Uniunii Europene, pentru implicarea permanentă în problemele procedurale curente, cât si în cele de perspectivă privind integrarea României în structurile euroatlantice, precum si pentru contributia sa la suspendarea vizelor pentru cetătenii români care călătoresc în spatiul Uniunii Europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale domnului Louis Michel, viceprim-ministru si ministru de externe al Guvernului federal belgian, Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 606.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea primului-ministru, pentru meritele avute în monitorizarea procesului de dezinstitutionalizare a copiilor abandonati, precum si pentru crearea de servicii moderne bazate pe comunitate, pentru sustinerea familiilor si asigurarea conditiilor necesare îngrijirii copiilor în mediu familial si rezidential,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Ofiter domnului doctor Richard Alderslade.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 607.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului apărării nationale, pentru buna pregătire de luptă si competenta profesională deosebită, dovedite prin detalii si informatii transmise la timp factorilor de decizie, precum si în cadrul unor exercitii si aplicatii tactice conduse de Statul Major al Fortelor Navale, de Statul Major General si în cooperare cu unele tări membre NATO sau cu unele state partenere NATO,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Centrului 243 Radioelectronic si Observare “Callatis” Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 608.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei nationale Serviciul Credincios clasa a III-a

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B pct. II si ale art. 11 alin. (2) pct. V.5 lit. c) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru altruismul si eroismul de care a dat dovadă în ziua de 7 iunie 2002, la Tel Aviv, când, cu pretul propriei vieti, a salvat un adolescent israelian aflat în pericol de înec,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem lui Mihai Andrici Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 609.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru rolul important pe care l-a avut în promovarea păcii în lume, precum si pentru recuperarea traditiilor de coeziune interetnică si interculturală specifice orasului său natal, Sighet,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter domnului profesor Elie Wiesel, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 610.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea licitatiei publice cu strigare ca metodă de privatizare

a societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, în baza art. 2, 10, 54 si 55 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

vând în vedere dispozitiile art. 35 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2001,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă licitatia publică cu strigare ca metodă de privatizare a societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă.

Art. 2. - (1) Procedura pentru privatizarea societătilor comerciale prin metoda licitatiei publice cu strigare va fi elaborată de către Agentia Domeniilor Statului în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Procedura pentru privatizarea societătilor comerciale prin metoda licitatiei publice cu strigare va fi adusă la cunostintă potentialilor ofertanti prin cumpărarea de către acestia a caietului de sarcini si a dosarului de prezentare a societătii ce se privatizează.

Art. 3. - Agentia Domeniilor Statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 12 iunie 2002.

Nr. 247.