MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 485         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

585. - Hotărâre pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (2), art. 30 si ale art. 42 din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Autoritătile si institutiile publice, agentii economici cu capital integral sau partial de stat si celelalte persoane juridice de drept public sau privat care utilizează informatii clasificate vor emite norme proprii în aplicarea prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al

Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 585.


Anexele nr. 1 –32  sunt reproduse in facsimil.