MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

422. - Lege privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

 

581. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

 

423. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale

 

582. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale

 

425. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

584. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

426. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

585. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

427. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

 

586. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

 

428. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

587. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

429. - Lege privind declararea ca oras a comunei Băbeni, judetul Vâlcea

 

588. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Băbeni, judetul Vâlcea

 

430. - Lege privind înfiintarea comunei Ciocănesti, judetul Suceava

 

589. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Ciocănesti, judetul Suceava

 

431. - Lege privind înfiintarea comunei Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita

 

590. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita

 

432. - Lege privind înfiintarea comunei Iaslovăt, judetul Suceava

 

591. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Iaslovăt, judetul Suceava

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 143 din 30 aprilie 2002 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 165 din 6 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.360/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Banca Natională a României, în calitate de bancă centrală a statului român, stabileste lunar nivelul dobânzii de referintă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - În toate actele normative în care se face referire la dobânda de refinantare a Băncii Nationale a României si/sau la taxa oficială a scontului, aceste notiuni se înlocuiesc cu notiunea de dobândă de referintă a Băncii Nationale a României.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 422.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României

           

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea dobânzii de referintă de către Banca Natională a României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 581.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 54 din 30 ianuarie 2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 22 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31

ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

si din bugetele locale a unor activităti si programe  în domeniul sănătătii publice si protectiei familiei, desfăsurate de organizatii neguvernamentale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Ministerul Sănătătii si Familiei, ministerele cu retea sanitară proprie, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, organele administratiei publice locale si alte institutii publice cu atributii în domeniul finantării sănătătii pot realiza si cofinanta activităti si programe de sănătate publică si protectia familiei împreunăcu organizatii neuvernamentale de profil  sau cu alte persoane juridice, care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică si protectia familiei.”

3. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - Ministerele si institutiile publice prevăzute la art. 1 pot încheia contracte de prestări de servicii, direct sau prin unitătile subordonate, cu organizatii neguvernamentale sau cu alte persoane juridice, pentru realizarea actiunilor si a programelor în domeniul sănătătii publice, precum si de protectie a familiei.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Criteriile de selectare a organizatiilor neguvernamentale sau a altor persoane juridice care pot participa la realizarea în comun cu ministerele si institutiile publice a unor activităti sau programe de sănătate, precum si modul de finantare a acestora se stabilesc de Ministerul Sănătătii si Familiei, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonante, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 423.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2000 privind finantarea din bugetul de stat, din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate si din bugetele locale a unor activităti si programe în domeniul sănătătii publice, desfăsurate de organizatii neguvernamentale, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 582.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat,

în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 3 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2002, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării, precum si orice altă autoritate contractantă

pot acorda contractorului trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o altă durată stabilită conform programării prevăzute în contract, în limita bugetului de care dispun si în baza contractului de finantare, plăti în avans, după cum urmează:

a) după semnarea contractului de finantare, o plată în avans din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de 25%-30% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitătii în vederea initierii programului/proiectului si elaborarea documentelor

de planificare si programare ale acestuia;

b) plăti în avans, în cuantum de 25%-30% din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocată pentru realizarea/executia proiectului/subproiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare.”

2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 71 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finantare clauze asiguratorii pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit art. 7 alin. (1) lit. b) si recuperarea acestora cu ocazia plătii sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de realizare/executie a proiectului/subproiectului, prestate în

perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 425.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării si se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 584.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175 din 13 decembrie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 21 decembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. La articolul unic punctul 1, alineatul (1) al articolului 404 va avea următorul cuprins:

“Art. 404. - (1) Emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire în lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitătii de mostenitor al fostului proprietar sau, după caz, a calitătii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune si se pedepeste cu închisoare de la 1 an la 5 ani.”

2. La articolul unic punctul 1, articolul 405 va avea următorul cuprins:

“Art. 405. - Dacă infractiunile prevăzute la art. 288-293 din Codul penal sunt săvârsite în cadrul procedurilor de restituire a imobilelor stabilite prin prezenta lege, minimul si maximul special al pedepsei închisorii se majorează cu 2 ani.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 426.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 585.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 2 iunie 2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 6 iunie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul I se abrogă.

2. Articolul II va avea următorul cuprins:

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, se modifică după cum urmează:

- La articolul 5, punctele 3 si 4 vor avea următorul cuprins:

“3. stabileste metodologia de calcul al preturilor si tarifelor aplicabile activitătilor de monopol natural, din domeniul său de activitate, fără avizul Oficiului Concurentei;

4. stabileste preturile si tarifele aplicabile consumatorilor captivi, cele practicate de concesionarii de activităti sau servicii publice din sectorul energiei electrice si termice, preturile si tarifele practicate între operatorii economici din cadrul acestuia, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport si de distributie a energiei electrice prin sistemulel ectroenergetic national, precum si  preturile si tarifele practicate pentru serviciile aferente producerii si distributiei energiei termice, fără avizul Oficiului Concurentei.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 427.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preturile si tarifele pentru energia electrică si termică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 586.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea

si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 181 din 20 decembrie 2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, cu următoarea completare:

- La articolul unic punctul 2, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Radierea este nulă de drept în toate cazurile privitoare la societătile comerciale cu datorii fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, la datoria publică internă, precum si fată de alti creditori cu care au litigii, aflate pe rolul instantelor judecătoresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 428.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea  si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 181/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 587.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca oras a comunei Băbeni, judetul Vâlcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Comuna Băbeni, judetul Vâlcea, se declară oras.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum si anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 429.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Băbeni, judetul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca oras a comunei Băbeni, judetul Vâlcea, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 588.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Ciocănesti, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Ciocănesti, prin preluarea satelor Ciocănesti si Botos de la comuna Iacobeni, judetul Suceava. Resedinta comunei Ciocănesti se stabileste în satul Ciocănesti.

(2) Comuna Iacobeni are în componentă satele Iacobeni si Mestecănis, iar ca resedintă satul Iacobeni.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Ciocănesti, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ciocănesti.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreunăcu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Iacobeni, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Iacobeni între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Ciocănesti vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Ciocănesti pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Iacobeni si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Ciocănesti.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Iacobeni, judetul Suceava, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 430.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Ciocănesti, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Ciocănesti, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 589.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita, având în componentă satele: Vulcana-Pandele, Gura Vulcanei, Toculesti si Lăculete-Gară.

Resedinta comunei Vulcana-Pandele se stabileste în satul Vulcana-Pandele.

(2) Comuna Brănesti are în componentă satele Brănesti si Priboiu, iar ca resedintă satul Brănesti.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vulcana-Pandele.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Dâmbovita si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Dâmbovita si Consiliul Local al Comunei Brănesti, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Brănesti între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Vulcana-Pandele vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limitele prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judetului Dâmbovita.

(3) Bugetul comunei Vulcana-Pandele pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Dâmbovita.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Brănesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Vulcana-Pandele.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Brănesti, judetul Dâmbovita, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 590.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Iaslovăt, judetul Suceava

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Iaslovăt, prin preluarea satului Iaslovăt de la comuna Milisăuti, judetul Suceava. Resedinta comunei Iaslovăt se stabileste în satul Iaslovăt.

(2) Comuna Milisăuti are în componentă satele Milisăuti, Bădeuti, Gara, Lunca, iar ca resedintă satul Milisăuti.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Iaslovăt, judetul Suceava, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Iaslovăt.

Art. 3. - (1) Consiliul Judetean Suceava si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Suceava si Consiliul Local al Comunei Milisăuti, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Milisăuti între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Iaslovăt vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judetului Suceava.

(3) Bugetul comunei Iaslovăt pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Suceava.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Milisăuti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Iaslovăt.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Milisăuti, judetul Suceava, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 432.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Iaslovăt, judetul Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Iaslovăt, judetul Suceava, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2002.

Nr. 591.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 30 aprilie 2002

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994

privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsok.r G.bor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Materna Modern” - S.A. din Timisoara în Dosarul nr. 3.126/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 19C/2002, nr. 20C/2002 si nr. 22C/2002, având în vedere că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Societatea Comercială “Materna Modern” - S.A. din Timisoara, Societatea Comercială “Egreta” - S.R.L. din Timisoara, Societatea Comercială “Electronic BDK” - S.R.L. din Timisoara si de Societatea Comercială “Flory” - S.R.L. din Timisoara în dosarele nr. 3.127/CA/2001, nr. 3.140/CA/2001 si nr. 3.357/CA/2001 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ este identic în toate aceste cauze.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si ale art. 164 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 19C/2002, nr. 20C/2002 si nr. 22C/2002 la Dosarul nr. 18C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 195/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 noiembrie 2001, pronuntate în dosarele nr. 3.126/CA/2001, nr. 3.127/CA/2001, nr. 3.140/CA/2001 si în Dosarul nr. 3.357/CA/2001, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Materna Modern” - S.A. din Timisoara, Societatea Comercială “Egreta” - S.R.L. din Timisoara, Societatea Comercială “Electronic BDK” - S.R.L. din Timisoara si Societatea Comercială “Flory” - S.R.L. din Timisoara.

În motivarea - identică - a celor patru exceptii de neconstitutionalitate autorii acestora sustin, în esentă, că dispozitiile legale criticate, care prevăd dreptul consiliilor locale de a stabili impozite si taxe locale, taxe speciale, precum si posibilitatea indexării acestora, anual, prin hotărâri ale consiliilor locale, încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 43 alin. (1) privind obligatia statului de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent, si pe cele ale art. 138 alin. (2) care prevăd că impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ consideră că exceptiile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate, apreciind că dispozitiile art. 43 alin. (1) din Constitutie nu au legătură cu textele de lege criticate. În ceea ce priveste exceptia referitoare la dispozitiile art. 58 alin. 2 din Legea nr. 27/1994, republicată, instanta arată că textul respectiv a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, iar actualul continut nu contravine Constitutiei, întrucât nu introduce impozite sau taxe noi, ci numai posibilitatea indexării lor anuale.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, deoarece textele de lege criticate nu sunt în contradictie cu dispozitiile constitutionale invocate de autorii exceptiilor. Dispozitiile art. 138 alin. (2) din Constitutie mentionează “în conditiile legii” atunci când se referă la atributia consiliului local de a stabili impozitele si taxele locale. În legătură cu indexarea impozitelor si taxelor locale se arată că aceasta “nu este nelimitată, ci trebuie să se efectueze pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni, numai când cresterea acestuia depăseste 20%”.

Guvernul consideră exceptiile de neconstitutionalitate neîntemeiate, argumentând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale, ci, dimpotrivă, art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 preia în mod corespunzător dispozitia constitutională cuprinsă în art. 138 alin. (2) din Constitutie. Potrivit acestui punct de vedere, ceea ce se critică de către autorul exceptiei este “de fapt insuficienta textului constitutional, care nu impune anumite limite legiuitorului ordinar în posibilitatea pe care i-o acordă cu privire la stabilirea de impozite si taxe”, dar aceasta “nu este o problemă de constitutionalitate, ci o problemă care tine de oportunitatea si eficienta unui anumit mod de reglementare”. Guvernul consideră totodată că nici “nu se poate afirma, în mod rezonabil, că atribuirea în competenta consiliului local a dreptului de a stabili taxe si impozite locale contravine obligativitătii statului de a adopta măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială”. În legătură cu dispozitiile art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările ulterioare, se apreciază că acest text de lege “este conform cu dispozitiile art. 138 alin. (2) din Constitutie, care trimit la legea ordinară pentru reglementarea modului de stabilire a taxelor si impozitelor locale”. De asemenea, dispozitiile legale respective, care prevăd posibilitatea indexării anuale a impozitelor si taxelor locale, pe baza indicelui de inflatie, calculat conform legii, nu contravin “nici art. 43 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu duc nici la lărgirea sferei taxelor si impozitelor locale si, în esentă, nici la mărirea cuantumului lor”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001, precum si cele ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 pri- vind impozitele si taxele locale (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, cu modificările ulterioare), texte care au următorul cuprins:

- Art. 38 alin. (2) din Legea nr. 215/2001: “(2) Consiliul local are următoarele atributii principale: [..] d) […] stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, în conditiile legii;”;

- Art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare: “Impozitele si taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevăzute în anexa nr. 1, precum si amenzile se indexează anual, prin hotărâre a consiliilor locale sau judetene, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care sfârseste la 1 noiembrie a aceluiasi an si numai când cresterea acestuia depăseste 5%” (text, astfel cum a fost modificat, după republicarea Legii nr. 27/1994, conform pct. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 30 decembrie 1998, ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 149 din 27 iulie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999).

Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei în sustinerea exceptiilor de neconstitutionalitate sunt art. 43 alin. (1) si art. 138 alin. (2), texte care au următorul cuprins:

- Art. 43 alin. (1): “Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.”;

- Art. 138 alin. (2): “Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, în limitele si în conditiile legii.”

Examinând exceptiile de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie care a fost respinsă, ca neîntemeiată, prin Decizia nr. 195 din 19 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 12 septembrie 2001. În considerentele deciziei Curtea a retinut între altele că nivelul impozitelor si taxelor tine de domeniul politicii fiscale si nu constituie “o problemă de constitutionalitate”, iar în domeniul politicii fiscale “autoritătile administratiei publice locale au drept de apreciere si de decizie autonomă”.

În ceea ce priveste indexarea anuală a impozitelor Curtea a stabilit că aceasta sintervine în limitele si în conditiile legii, fiind determinată de rata inflatiei, legea stabilind un criteriu obiectiv de indexare anuală a impozitelor si taxelor de către consiliile locale si judetene”.

Totodată în decizia amintită s-a mai retinut că “în temeiul prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, «prefectul poate ataca, în total sau în parte, în fata instantei de contencios administrativ, hotărârile adoptate de consiliul local sau de consiliul judetean, precum si dispozitiile emise de primar sau de presedintele consiliului judetean, în cazul în care consideră aceste acte sau prevederi din ele ca fiind ilegale. Actul sau prevederile acestuia care au fost atacate sunt suspendate de drept»”.

Aceeasi solutie a fost dată si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 110 din 2 aprilie 2002.

Solutiile si considerentele deciziilor mentionate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (2) lit. d) teza a doua din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale art. 58 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comercială .Materna Modern” - S.A. din Timisoara în Dosarul nr. 3.126/CA/2001, Societatea Comercială “Egreta” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.127/CA/2001, Societatea Comercială “Electronic BDK” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.140/CA/2001 si de Societatea Comercială “Flory” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.357/CA/2001 ale Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 165

din 6 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romarm” - S.A. - Sucursala Mija în Dosarul nr. 2.059/2001 al Judecătoriei Moreni.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.059/2001, Judecătoria Moreni a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Romarm” - S.A. din Bucuresti într-o cauză civilă ce are ca obiect solutionarea plângerii contraventionale formulate împotriva Procesului-verbal de contraventie nr. AAS 2.751 din 29 mai 2001, emis de Autoritatea Rutieră Română.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41, referitoare la protectia proprietătii private, si ale art. 48, relative la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, deoarece instituie “două sanctiuni administrative pentru aceeasi faptă, cu atât mai mult sanctiunea sub forma unei amenzi în sumă fixă indiferent de cuantumul sumei neplătite”.

Instanta de judecată consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece “cele două sanctiuni au regim juridic diferit”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia este neîntemeiată, întrucât “cele două sanctiuni au natură juridică diferită, una fiscală, cealaltă administrativă, se aplică în momente diferite si pentru fapte distincte”. În aceste conditii se apreciază că prevederile constitutionale invocate “nu au relevantă în cauză”.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile criticate nu contravin textelor constitutionale invocate, ci, dimpotrivă, acestea au fost adoptate cu respectarea art. 138 din Constitutie, privind stabilirea prin lege a impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului de stat.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 5 alin. (1) si (2), precum si art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999), ordonantă aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 26 martie 2002).

Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. (1) si (2): “(1) Constatările persoanelor împuternicite de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei să efectueze controlul privind îndeplinirea obligatiilor de plată la Fondul special al drumurilor publice se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorările de întârziere aferente, precum si obligatia de plată a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data înregistrării procesului-verbal la registratura contribuabilului.

(2) Procesul-verbal se semnează de către organul constatator si de către reprezentantul legal al persoanei juridice controlate.”;

- Art. 8 alin. (1): “Nevirarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice în termenul stabilit potrivit art. 5 constituie contraventie, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.”

Autorul exceptiei apreciază că aceste dispozitii legale contravin prevederilor constitutionale ale art. 41 si 48, care au următorul continut:

- Art. 41: “(1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.

(2) Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă si prealabilă despăgubire.

(4) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăti imobiliare, cu obligatia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritătii.

(5) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergentă, prin justitie.

(6) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinătăti, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.

(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- Art. 48: “(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.

(2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.

(3) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare săvârsite în procesele penale.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, în legătură cu protectia constitutională a proprietătii private Curtea constată că aceasta nu este lezată prin îndeplinirea obligatiilor legale care revin contribuabililor. Dimpotrivă, obligatia de plată, având ca temei întârzierea la plată a creantelor bugetare sau neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele competente, în conditiile legii, este un mijloc de protectie a dreptului de proprietate privată, care nu contravine, sub nici un aspect, art. 41 din Constitutie, de altfel nerelevant pentru solutionarea exceptiei. Nerespectarea acestor obligatii legale atrage sanctiuni juridice diferite: cele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 (sanctiuni fiscale - majorări de întârziere) sau cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din aceeasi ordonantă (sanctiuni contraventionale - amenzi).

Nu poate fi primită nici critica potrivit căreia dispozitiile legale criticate contravin art. 48 din Constitutie, deoarece această normă constitutională, cuprinsă în titlul II al Constitutiei, se referă exclusiv la drepturi ale cetătenilor.

Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia nr. 38 din 7 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 17 iulie 2000), “drepturile si libertătile persoanelor juridice, indiferent de forma lor de organizare ori de faptul că sunt de drept privat sau public, nu constituie obiectul reglementărilor cuprinse în prevederile titlului II al Constitutiei”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6), precum si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice si executarea silită a creantelor la bugetul acestui fond, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 136/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romarm” - S.A. - Sucursala Mija în Dosarul nr. 2.059/2001 al Judecătoriei Moreni.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Tulcea, precum si al municipiului Tulcea, al oraselor si comunelor din judetul Tulcea a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-49*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.360.


*) Anexele nr. 1-49 se publică ulterior.