MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 iulie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

628. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

629. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

630. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

645. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

646. - Decret pentru acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

691. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar

 

692. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Administratia Patriarhală

 

696. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Craiova

 

697. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

 

698. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, în semn de apreciere deosebită pentru contributia personală la întărirea si dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre România si Republica Slovenia,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale domnului Milan Ku˙can, Presedintele Republicii Slovenia, Ordinul national Steaua României în grad de Colan.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 628.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru deosebitul său talent sculptural, pentru întreaga sa activitate artistică si didactică, pentru contributia personală la conservarea si restaurarea patrimoniului national,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă maestrului Marcel Guguianu, sculptor, Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 629.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndeplinirea cu succes a dublului mandat de presedinte al Adunării Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, pentru contributia sa personală la buna desfăsurare a lucrărilor acestui important for international, precum si pentru calitătile sale diplomatice deosebite prin care a izbutit să promoveze viziunea românească asupra securitătii europene si adaptarea Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa la noile cerinte globale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă domnului Adrian Severin, presedinte al Adunării Parlamentare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (O.S.C.E.), Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 630.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unor generali din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 45 lit. a) si ale art. 75 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările  ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 5 iulie 2002 domnul general-maior Ion Aurel Magdalena se înaintează în gradul de general-locotenent.

Art. 2. - Pe data de 5 iulie 2002 domnii generali de brigadă Neculai Mihai Băhnăreanu si Sorin Marius Ioan se înaintează în gradul de general-maior.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 645.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 45 lit. a) si ale art. 75 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 5 iulie 2002 domnilor colonei Neculae Constantin Năbârjoiu si Costel Constantin Tătaru li se acordă gradul de general de brigadă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 646.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2002 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din  învătământul preuniversitar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 167 alin. (6) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale anexei nr. 3/27/28 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă finantarea în anul 2002 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării a executiei obiectivelor de investitii, consolidări si reabilitări de imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 691.

 

ANEXĂ*)

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI SI REABILITĂRI DE IMOBILE

din învătământul preuniversitar, care se finantează în anul 2002 din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Administratia Patriarhală

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 5 miliarde lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, pentru Administratia Patriarhală.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si în bugetul de stat pe anul 2002.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 692.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Craiova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Craiova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea prevăzută în evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 696.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea din Craiova

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale,

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 156A, judetul Dolj

Ministerul Apărării

Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării, pentru Universitatea din Craiova

- Imobil

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.871

- suprafata construită = 6.400 m2

suprafata desfăsurată = 14.806 m2

- suprafată totală a terenului, inclusiv

constructiile = 52.273 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului compus din teren si constructie, situat în municipiul Slatina, judetul Olt, împreună cu mijloacele fixe, obiectele de inventar si materialele din dotare, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor – Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Olt în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru înfiintarea unei noi episcopii în cadrul Mitropoliei Olteniei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 697.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

 

Adresa imobilului care se transmite imobilul

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Slatina, str. Mihai Eminescu nr. 17, judetul Olt Numărul de identificare M.F. 36.002

Statul român - din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Olt

Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Mitropolia Olteniei

Clădire P+2

- Suprafata construită = 273 m2

- Suprafata desfăsurată = 770 m2

Terenul aferent

- Suprafata = 509 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a municipiului Bacău

si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor terenuri forestiere situate în municipiul Bacău, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în proprietatea publică a municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 3 iulie 2002.

Nr. 698.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor forestiere care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor în proprietatea publică a municipiului Bacău si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

 

Locul unde sunt situata terenurile care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care alcătuiesc proprietatea publică a statului

Identificarea terenului în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic

Bacău

Municipiul Bacău

Statul român - din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Regia Natională a Pădurilor

Municipiul Bacău - în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău

- cod 8.04.01

- nr. M.F.P. 1.363

- 1,80 ha situate în U.P. III; u.a. 107 A

- 3,60 ha situate în U.P. III; u.a. 107 B