MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 504         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

449. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

618. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

450. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

 

619. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A.  Bacău

 

453. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

622. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

454. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

 

623. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

 

455. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată

 

624. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată

 

456. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

625. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

494. - Lege privind declararea ca municipiu a orasului Toplita, judetul Harghita

 

671. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Toplita, judetul Harghita

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

70. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 29 aprilie 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Imobilele proprietate a persoanelor fizice si/sau juridice, prevăzute în anexă, vor primi destinatia de locuinte de necesitate pentru cazarea temporară a persoanelor si a familiilor pe perioada executării consolidărilor si se expropriază în conditiile art. 21-40 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, intrând în proprietatea publică a statului.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 449.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 618.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 11 aprilie 2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar care va fi acordată Societătii Comerciale «Letea» - S.A. Bacău.

(2) Restituirea împrumutului prevăzut la alin. (1) se face esalonat, în transe egale, potrivit unui grafic stabilit de Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacău.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În cazul nerestituirii împrumutului în conformitate cu prevederile art. 1, cantitătile nerestituite vor fi facturate; valoarea produsului si a T.V.A. aferente se calculează de Administratia Natională a Rezervelor de Stat la pretul pietei, iar după aplicarea prevederilor art. 5 alin. 3 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările ulterioare, Societatea Comercială «Letea» - S.A. Bacău va suporta în continuare, pentru fiecare zi de întârziere la plată, si penalitătile prevăzute de lege pentru creantele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 450.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 619.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 13 martie 2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 22 martie 2002, cu următoarea completare:

- La anexă, denumirile coloanelor se completează astfel:

 

“Denumirea functiei

Nivelul studiilor

Clasa

Gradul

Coeficientul de multiplicare

Judete

Aparatul central si

municipiul Bucuresti”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 453.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 622.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994

privind impozitul pe venitul agricol

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 8 din 19 iulie 2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol, emisă în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 iulie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 454.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 623.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4  din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 24 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 455.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002

pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării

lucrărilor de constructii, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 624.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44 din 23 martie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 martie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 456.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000

privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 625.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca municipiu a orasului Toplita, judetul Harghita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Orasul Toplita, judetul Harghita, se declară municipiu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 494.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca municipiu a orasului Toplita, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca municipiu a orasului Toplita, judetul Harghita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 671.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare,

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

Articol unic. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag la cerere licentele de emisie ale următoarelor societăti comerciale:

 

CATV

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie

Localitatea (Judetul)

Data retragerii

si data eliberării licentei de emisie

1.

ROMANIA CABLE SYSTEMS - S.A.

C1.417 din 12 iunie 1997

Sibiu (Sibiu)

24 iunie 2002

2.

GORUNUL - S.R.L.

C1.284 din 27 februarie 1997

Sona (Alba)

31 martie 2002

 

TELEVIZIUNE

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie

Localitatea (Judetul)

Data retragerii

si data eliberării licentei de emisie

1.

CINEMAR - S.A.

Tv058 din 22 septembrie 1993

Cluj-Napoca (Cluj)

1 iulie 2002

 

RADIO

Nr. crt.

Titularul licentei de emisie (societatea comercială)

Numărul licentei de emisie

Localitatea (Judetul)

Data retragerii

si data eliberării licentei de emisie

1.

EXO RAD SERVCOM - S.R.L.

R166 din 14 noiembrie 1995

Bistrita (Bistrita-Năsăud)

1 ianuarie 2002

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 5 iulie 2002.

Nr. 70.