MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 517          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 17 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

658. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS, semnat la Bucuresti la 22 aprilie 2002

 

Acord între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului de luptă belgiano-

luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS

 

661. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

666. - Hotărâre privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

439. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei mediului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS, semnat la Bucuresti la 22 aprilie 2002


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS, semnat la Bucuresti la 22 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul apărării nationale,
George Cristian Maior,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat


Bucuresti, 20 iunie 2002.
Nr. 658.

 

ACORD
între Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în cadrul grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, BELUROKOS

            Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei, denumite în continuare părti,
            luând în considerare Rezolutia nr. 1.244 a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, referitoare la constituirea unei forte internationale de securitate pentru Kosovo,
            luând în considerare Declaratia comună a reprezentantului special al secretarului general al Natiunilor Unite si a comandantului KFOR referitoare la statutul KFOR si UNMIK si al personalului lor în Kosovo, semnată la 17 august 2000 - Declaratia comună UNMIK si KFOR,
            luând în considerare decizia Consiliului Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord din 10 iunie 1999, referitoare la constituirea unui detasament belgian în cadrul KFOR,
            luând în considerare Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor (SOFA-PfP) si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995,
            luând în considerare Acordul dintre Ministerul Apărării Nationale din România si Ministerul Apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 1993,
            reamintind Comunicatul Consiliului de Ministri din Regatul Belgiei, referitor la participarea României în cadrul unui detasament belgian la KFOR,
reamintind, de asemenea, Hotărârea Parlamentului României din 19 septembrie 2001 privind suplimentarea participării României la SFOR si la KFOR,
            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1
Obiectul acordului


            (1) Prezentul acord are drept scop determinarea principiilor cooperării între părti în cadrul KFOR.
            (2) El defineste conditiile conform cărora un detasament român este integrat, începând cu decembrie 2001, în cadrul Grupului de luptă belgiano-luxemburghezo-român în Kosovo, denumit BELUROKOS, si sprijinul care îi va fi furnizat de partea belgiană.
            (3) Un acord tehnic subsecvent va fi încheiat între sefii statelor majore generale, în scopul stabilirii modului de executare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2
Operatiuni


            (1) BELUROKOS este plasat sub controlul operational al comandantului Brigăzii Multinationale Nord. Prin control operational se întelege autoritatea conferită unui comandant de a emite ordine fortelor din subordinea sa, într-o asemenea manieră încât acestea să poată îndeplini misiuni sau sarcini specifice, de obicei limitate prin natura, locul si timpul lor de desfăsurare, să desfăsoare unitătile respective si să detină sau să delege controlul tactic al acestor unităti. Aceasta nu include autoritatea de a folosi elementele constitutive ale unitătilor respective în mod separat si nici pe aceea de a avea controlul administrativ sau logistic.
            (2) BELUROKOS este compus dintr-un comandament belgian al grupului de luptă, un element de legătură român la nivelul acestui comandament, din două companii belgiene, o companie română de infanterie compusă din două plutoane, un detasament luxemburghez si unităti de sprijin belgiene.
            (3) Compania si elementul de legătură române sunt plasate sub controlul operational al comandantului BELUROKOS. Transferul de autoritate are loc la sosirea trupelor în zona de operatii determinată punctual în ordine pertinentă.
            (4) Partea belgiană va furniza companiei si elementului de legătură române sustinere în domeniile infrastructurii, logisticii, transmisiunilor si medical.
            (5) Părtile vor coordona programele de pregătire a misiunii si a vizitelor.

 

ARTICOLUL 3
Legislatia aplicabilă


            (1) Contingentul belgian si detasamentele luxemburghez si român rămân independente pe plan politic, financiar si jurisdictional fată de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord si de orice altă organizatie internatională.
            (2) Pe planul disciplinei militare comandantul companiei române este singurul responsabil fată de comandantul BELUROKOS.

 

ARTICOLUL 4
Statutul fortelor


            (1) BELUROKOS si personalul său sunt supuse prevederilor Declaratiei comune a UNMIK si KFOR.
            (2) Atunci când este posibil părtile vor folosi în relatiile dintre ele procedurile prevăzute în SOFA-PfP.
            (3) Fără a prejudicia aplicarea prevederilor SOFA-PfP, repararea prejudiciilor fată de terti este asigurată de partea responsabilă de producerea prejudiciului.

 

ARTICOLUL 5
Finantare


            În cadrul executării misiunii BELUROKOS se vor aplica următoarele principii financiare:
            a) partea belgiană va suporta singură costurile referitoare la următoarele:
            - hrană;
            - carburant;
            - infrastructura pentru nevoile operationale, cazarea si recreerea personalului;
            - curătătorie;
            b) următoarele aspecte fac obiectul unei repartitii a costurilor, reglementată potrivit modalitătilor definite în acordul tehnic subsecvent prezentului acord:
            - asistenta medicală;
            - instalarea si rotatia personalului;
            - furnizarea de uleiuri si lubrifianti;
            - legăturile sociale si recreerea personalului;
            c) cheltuielile referitoare la tratamente si indemnizatiile personalului lor sunt suportate exclusiv de către fiecare dintre părti pentru personalul propriu.

 

ARTICOLUL 6
Divergente


            Orice divergentă privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionată prin consultări între părti; aceasta nu va fi supusă unei terte părti în vederea solutionării sale si nu va face obiectul recursului la o jurisdictie exterioară.

 

ARTICOLUL 7
Dispozitii finale


            1) Prezentul acord intră în vigoare după data ultimei notificări prin care părtile se informează asupra îndeplinirii procedurilor legale interne.
            2) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă de 12 luni care începe la data primului transfer de autoritate. Valabilitatea prezentului acord va putea fi prelungită, de comun acord, pentru noi perioade succesive de câte 12 luni. În acest scop părtile îsi vor comunica în scris, cu 6 luni înainte, intentia de a prelungi valabilitatea acordului. Dispozitiile financiare ale art. 5 vor rămâne în vigoare până la solutionarea tuturor aspectelor financiare decurgând din aplicarea prezentului acord.
            3) La cererea scrisă a uneia sau alteia dintre părti prezentul acord va putea fi modificat de comun acord. Amendamentele convenite vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1).
            4) Prezentul acord poate fi denuntat în orice moment, în scris, de către oricare dintre părti. Cu exceptia dispozitiilor financiare prevăzute la art. 5, care se vor stinge la data executării lor, prezentul acord îsi va înceta valabilitatea la data determinată de comun acord de către părti.
            Semnat la Bucuresti la 22 aprilie 2002, în două exemplare originale în limbile română si franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Ministerul Apărării Nationale din România,
Ioan Mircea Pascu,
ministrul apărării nationale

Pentru Ministerul Apărării din Regatul Belgiei,
Andre Flahaut,
ministrul apărării


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul justitiei,
Doru Crin Trifoi,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
p. Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat


Bucuresti, 20 iunie 2002.
Nr. 661.

 

LISTA
persoanelor cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată


            1. Moronga Carol, născut la 6 iunie 1956 în localitatea Marca, judetul Sălaj, România, fiul lui Carol si Margareta, cu domiciliul actual în Cehia, 671 27 Hradek nr. 266, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alesd, str. Pădurea Neagră nr. 14, judetul Bihor.
            2. Moronga Iuliana, născută la 1 mai 1955 în localitatea Budoi, judetul Bihor, România, fiica lui Bigas Francisc si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 671 27 Hradek nr. 266, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alesd, str. Pădurea Neagră nr. 14, judetul Bihor.
            3. Paffen Radu-Cristian, născut la 30 noiembrie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiul lui Nicula Bogdan si Mariana-Elena, cu domiciliul actual în Germania, 52070 Aachen, Julicherstr. 51, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 21, ap. 17, judetul Sibiu.
            4. Loghin-Lappohn Dorel-Mircea, născut la 21 februarie 1963 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Loghin Mircea si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 17213 Malchow, Kloster 7A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Lăcrimioarelor nr. 15, judetul Timis.
            5. Bar Dorina, născută la 10 decembrie 1953 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Muntean Ioachim-Ludovic si Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, 65203 Wiesbaden, Colmarerstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Rakoczi nr. 72, judetul Cluj.
            6. Hailemas Francisc, născut la 8 mai 1967 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fiul lui Francisc si Ana-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Landstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dudestii Vechi nr. 927/a, judetul Timis.
            7. Tranculov Iosif, născut la 13 septembrie 1967 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fiul lui Iosif si Terezia, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Otto von Lilienthalstr. 74, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dudestii Vechi nr. 412, judetul Timis.
            8. Istratoaie Viorel, născut la 18 noiembrie 1966 în localitatea Dornesti, judetul Suceava, România, fiul lui Ioan si Oltea, cu domiciliul actual în Austria, 3375 Krumnussbaum, Neustift 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare nr. 70, judetul Suceava.
            9. Topliceanu Laura-Isabela, născută la 13 octombrie 1982 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Radu si Carmen-Isabela, cu domiciliul actual în Germania, 95030 Hof, Schwalbenweg 18 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Mihai Viteazul bl. 3, sc. D, ap. 12, judetul Bacău.
            10. Toma Gabriel-Gheorghe, născut la 30 noiembrie 1964 în localitatea Pucioasa, judetul Dâmbovita, România, fiul lui Gheorghe si Niculina, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf, Parkgasse 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fieni, str. Dr. N. stefănescu bl. 29, ap. 1, judetul Dâmbovita.
            11. Toma Elena-Claudia, născută la 14 iulie 1969 în localitatea Pietrosita, judetul Dâmbovita, România, fiica lui Olîc Pavel si Veronica, cu domiciliul actual în Austria, 3251 Purgstall an der Erlauf, Parkgasse 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fieni, str. Dr. N. stefănescu bl. 29, ap. 1, judetul Dâmbovita.
            12. Andor Ovidiu, născut la 16 februarie 1970 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Vasile si Cornelia, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Bahnstegasse 22/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Cantacuzino nr. 8, bl. PB 65, ap. 4, judetul Bihor.
            13. Todoca Dorel-Gheorghe, născut la 3 septembrie 1968 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Krăcsun Simion si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8311 Markt Hartmannsdorf, Pollau 170, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Bucovinei bl. 14, ap. 18, judetul Maramures.
            14. Todoca Simona-Dorisa, născută la 17 septembrie 1967 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8311 Markt Hartmannsdorf, Pollau 170, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Bucovinei bl. 14, ap. 18, judetul Maramures.
            15. Schuster Silviu-Cătălin, născut la 14 aprilie 1973 în Bucuresti, România, fiul lui Rădută Vasile si Luiza, cu domiciliul actual în Germania, 90478 Nurnberg, Neumarkterstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Molidului nr. 21, bl. B32, ap. 15, judetul Brasov.
            16. Perescu Petru, născut la 10 noiembrie 1974 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Petru si Iconia, cu domiciliul actual în Cehia, 664 58 Brno-Venkov, Prace 147, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Slatina-Timis nr. 428, judetul Caras-Severin.
            17. Marc Cornel, născut la 10 iulie 1052 în localitatea Fântânele, judetul Arad, România, fiul lui Mihai si Florita, cu domiciliul actual în Austria, 4893 Zell am Moos, Dorfstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Neptun nr. 4, bl. Y3, ap. 19, judetul Arad.
            18. Marc Elena, născută la 18 martie 1953 în localitatea Chisindia, judetul Arad, România, fiica lui Ruja Teodor si Mariuta, cu domiciliul actual în Austria, 4893 Zell am Moos, Dorfstr. 40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, aleea Neptun nr. 4, bl. Y3, ap. 19, judetul Arad.
            19. Olaru Dumitru, născut la 23 ianuarie 1951 în Bucuresti, România, fiul lui Ion si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Laxenburgerstr. 64/32-33, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Telita nr. 6, bl. 67A, ap. 37, sectorul 5.
            20. Steib-Toma Ildiko-Meliza, născută la 20 iunie 1976 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Steib Alexandru si Eva, cu domiciliul actual în Germania, 91239 Henfenfeld, Vereinstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Nicolae Iorga nr. 55, judetul Satu Mare.
            21. Lupsan Daniel, născut la 2 august 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63067 Offenbach am Main, Taunusstr. 67, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Poet Remenyik Sandor nr. 1, judetul Bihor.
            22. Strîmbei Ionel, născut la 16 octombrie 1968 în localitatea Dumitresti, judetul Vrancea, România, fiul lui Ionel si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Semmelweisstr. 39A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dumitresti, judetul Vrancea.
            23. Strîmbei Gabriela, născută la 4 februarie 1968 în localitatea Tâmboesti, judetul Vrancea, România, fiica lui Filimon Dumitru si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Semmelweisstr. 39A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tâmboesti, judetul Vrancea.
            24. Pelger Silvia-Hermina, născută la 29 octombrie 1945 în Bucuresti, România, fiica lui Militaru Eduard si Raisa, cu domiciliul actual în Germania, 90461 Nurnberg, Rankestr. 44, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, calea 13 Septembrie nr. 93, ap. 3, sectorul 5.
            25. Filip Remus, născut la 2 martie 1973 în localitatea Pâncota, judetul Arad, România, fiul lui Andrei si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, J. Tomschickgasse 30/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pâncota, str. Gheorghe Doja nr. 17, judetul Arad.
            26. Filip Liliana, născută la 3 august 1978 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Gligor Florian si Rafila, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, J. Tomschickgasse 30/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pâncota, Str. Luncii nr. 11, judetul Arad.
            27. Barbu Marius-Petronel, născut la 29 iunie 1964 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ion si Siminica, cu domiciliul actual în Austria, 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauerring 8/2/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Cerna bl. 6, sc. 3, ap. 14, judetul Caras-Severin.
            28. Barbu Emilia-Marcela, născută la 8 martie 1966 în localitatea Cugir, judetul Alba, România, fiica lui Puscas Dumitru si Marta, cu domiciliul actual în Austria, 2351 Wiener Neudorf, Reisenbauerring 8/2/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Cerna bl. 6, sc. 3, ap. 14, judetul Caras-Severin.
            29. Boncilă Iulian-Dănut, născut la 29 octombrie 1971 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Iulian si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Backenbrunnlg. 11/1A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Agriculturii nr. 1, judetul Timis.
            30. Boncilă Elena-Irina, născută la 15 octombrie 1974 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Haiduc Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Backenbrunnlg. 11/1A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Ceahlăului nr. 31, bl. 44, ap. 14, judetul Timis.
            31. Slavu Elvira, născută la 29 noiembrie 1964 în localitatea Udupu, judetul Teleorman, România, fiica lui Rosioară Marin si Stana, cu domiciliul actual în Austria, 4982 Obernberg am Inn, Marktplatz 40, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Crivătului nr. 3, bl. 44B, ap. 38, sectorul 3.
            32. Bere Barna, născut la 13 octombrie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Imre si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Helenenstr. 40/258, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Mihail Sadoveanu nr. 3, bl. PB27, ap. 2, judetul Bihor.
            33. Botorog George-Horatiu, născut la 25 februarie 1967 în Bucuresti, România, fiul lui Gheorghe si Corina, cu domiciliul actual în Germania, 52074 Aachen, Melatenerstr. 94, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. G-ral Praporgescu nr. 9, sectorul 2.
            34. Botorog Edit-Maria, născută la 26 august 1966 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Istvan Ivan si Maria-Felicia, cu domiciliul actual în Germania, 52074 Aachen, Melatenerstr. 94, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, bd. 1848 nr. 91, ap. 5, judetul Mures.
            35. Belintan Gabriela-Diana, născută la 2 februarie 1975 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Vasile si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 64331 Weiterstadt, Kreuzstr. 67, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Gheorghe Doja nr. 9, judetul Timis.
            36. Chinte Mihai-Emilian, născut la 27 septembrie 1963 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, fiul lui Emilian si Crucita-Dorina, cu domiciliul actual în Germania, 65933 Frankfurt am Main, Akazienstr. 53C, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Rusu sirianu nr. 13, sc. D, ap. 7, judetul Timis.
            37. Petrov Raul-Ioan, născut la 22 februarie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8452 Grossklein, Mattelsberg. 79, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Tribunul Andreica bl. A60, ap. 4, judetul Arad.
            38. Petrov Simona-Adriana, născută la 24 octombrie 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Duma Antoniu si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8452 Grossklein, Mattelsberg. 79, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Tribunul Andreica bl. A60, ap. 4, judetul Arad.
            39. Pogats Eugenia-Florica, născută la 21 decembrie 1976 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Zigrea Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2485 Wimpassing an der Leitha, Osterberggasse 11/2/2, cu ultimul domiciliu din România în satul Dicănesti nr. 135, comuna Drăgesti, judetul Bihor.
            40. Salzer Simona-Cristina, născută la 5 august 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Ardelean Livius-Petru si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Miesslgasse 32/42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, calea Aurel Vlaicu bl. X25, ap. 35, judetul Arad.
            41. Kormoczi Monica-Maria, născută la 15 mai 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Ludovic si Maria-Terezia, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Viena, Heinrich Collinstr. 3B/10/24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Constantin cel Mare nr. 91, judetul Timis.
            42. Terec Avram, născut la 5 septembrie 1958 în localitatea Jac, judetul Sălaj, România, fiul lui Simion si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8074 Raaba, Emil Manngasse 2/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Spinoasă nr. 10, judetul Cluj.
            43. Costici Hilda, născută la 5 iunie 1952 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, fiica lui Nicola Ludovic si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Melissenweg 8b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, judetul Timis.
            44. Mihaly Moise, născut la 18 ianuarie 1965 în localitatea Ser, judetul Satu Mare, România, fiul lui Mihai si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Johann Bohmstr. 36/8, cu ultimul domiciliu din România în satul Ser nr. 104, comuna Supur, judetul Satu Mare.
            45. Mihaly Ileana-Mirela, născută la 18 martie 1970 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Horvat Anton si Ilonka, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Johann Bohmstr. 36/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Brândusa nr. 31, bl. G, ap. 3, judetul Satu Mare.
            46. Lipovăt Romică, născut la 7 august 1968 în localitatea Botosani, judetul Botosani, România, fiul lui Mihai si Florica, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Eichbachgasse 169A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Actorilor nr. 1, sc. A, ap. 2, judetul Timis.
            47. Lipovăt Diana-Stefanica, născută la 12 martie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Petrescu Luca si Domnica, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Eichbachgasse 169A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ana Ipătescu nr. 12, ap. 15, judetul Timis.
            48. Staicu Nicusor, născut la 22 aprilie 1968 în Bucuresti, România, fiul lui Staicu Ion si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 88316 Isny i.A., Muhlbachstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Dealul Măcinului nr. 1B, bl. 451, ap. 162, sectorul 6.
            49. Drăgan Ioan, născut la 8 decembrie 1955 în localitatea Pecica, judetul Arad, România, fiul lui Stefan-Gheorghe si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 7552 Stinatz, Schulgasse 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, piata UTA bl. U3, ap. 20, judetul Arad.
            50. Zugravu Frasinica, născută la 12 iulie 1962 în localitatea Forăsti, judetul Suceava, România, fiica lui Gavrilute Ion si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 7552 Stinatz, Schulgasse 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Crizantemelor nr. 18, judetul Timis.
            51. Zugravu Francisc-Daniel, născut la 18 mai 1982 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Remus-Nicusor si Frasinica, cu domiciliul actual în Austria, 7552 Stinatz, Schulgasse 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Crizantemelor nr. 18, judetul Timis.
            52. Shoder Sorina, născută la 28 septembrie 1968 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Buitan Viorel si Doinita, cu domiciliul actual în Austria, 6773 Vandans, Obere Venserstr. 62, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Alexandru Vlahută nr. 47, judetul Sibiu.
            53. Radu Alexa, născut la 14 mai 1957 în localitatea Bocsa Vasiovei, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Radu Alexa si Loga Stela, cu domiciliul actual în Austria, 4311 Schwertberg, Haydnstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Izlazului nr. 8, judetul Caras-Severin.
            54. Radu Alexandra-Lenuta, născută la 4 august 1982 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Radu Alexa si Popovici Crina, cu domiciliul actual în Austria, 4311 Schwertberg, Haydnstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Izlazului nr. 8, judetul Caras-Severin.
            55. Radu Crina, născută la 9 februarie 1959 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Savu Vasile si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 4311 Schwertberg, Haydnstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bocsa, Str. Izlazului nr. 8, judetul Caras-Severin.
            56. Adam Nicolae, născut la 28 noiembrie 1951 în localitatea Turdas, judetul Hunedoara, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4481 Asten, Holunderstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Torontalului nr. 13, ap. 28, judetul Timis.
            57. Adam Viorica, născută la 6 iulie 1952 în localitatea Periam, judetul Timis, România, fiica lui Maris Gheorghe si Eva, cu domiciliul actual în Austria, 4481 Asten, Holunderstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Calea Torontalului nr. 13, ap. 28, judetul Timis.
            58. Pasa Mircea-Cristinel, născut la 15 octombrie 1962 în localitatea Băilesti, judetul Dolj, România, fiul lui Marin si Vasilica, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Franz Paulmayrstr. 10/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Lăpus Arges nr. 45, sc. 1, ap. 7, judetul Dolj.
            59. Barbusiu Dorina, născută la 18 august 1968 în localitatea sugag, judetul Alba, România, fiica lui Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9330 Althofen, Bahnstr. 2-3, cu ultimul domiciliu din România în satul Dobra nr. 38, comuna sugag, judetul Alba.
            60. Limbean Dorin-Ioan, născut la 26 septembrie 1957 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, fiul lui Ioan si Marioara, cu domiciliul actual în Austria, 6900 Bregenz, Arlbergstr. 101/40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 32B, bl. MV8, ap. 2, judetul Alba.
            61. Limbean Ileana-Virginia, născută la 10 aprilie 1961 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, fiica lui Groza Virgil si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 6900 Bregenz, Arlbergstr. 101/40, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 32B, bl. MV8, ap. 2, judetul Alba.
            62. Buciu Gheorghe, născut la 21 iunie 1963 în localitatea Bălan, judetul Sălaj, România, fiul lui Liviu si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8074 Raaba, Josef Krainerstr. 31/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahută nr. 59-61, ap. 17, judetul Cluj.
            63. Buciu Rodica, născută la 19 decembrie 1968 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Muresan Vasile si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8074 Raaba, Josef Krainerstr. 31/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Pintenului nr. 24, judetul Cluj.
            64. Kogler Loredana-Codruta, născută la 14 septembrie 1977 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Buruiană Ioan si Doina-Anisoara, cu domiciliul actual în Austria, 5340 St. Gilgen, Weberstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Săvârsin nr. 8, bl. 175, ap. 2, judetul Arad.
            65. Wede Victoria, născută la 5 iulie 1968 în localitatea Otesani, judetul Vâlcea, România, fiica lui Burdulea Ion si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8055 Graz, Passinigasse 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Semaforului nr. 16, ap. 56, judetul Sibiu.
            66. Băcanu Bogdan, născut la 31 iulie 1975 în Bucuresti, România, fiul lui Laurentiu si Giovanina-Cristina, cu domiciliul actual în Austria, 5084 Grossgmain, Latschenstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Drumul Taberei nr. 90, bl. 7, ap. 67, sectorul 6.
            67. Bagiu Dorel, născut la 24 decembrie 1966 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 88046 Friedrichshafen, Gebhardstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Castanilor nr. 17, judetul Caras-Severin.
            68. Bargielski Marioara, născută la 18 aprilie 1959 în Bucuresti, România, fiica lui Hopirtean Gheorghe si Anica, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe, Karl Friedrichstr. 23, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sold. Ghită Serban nr. 12, sectorul 3.
            69. Bereczki Adina-Marcela, născută la 18 iunie 1957 în localitatea Târgu Ocna, judetul Bacău, România, fiica lui Coman Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 71638 Ludwigsburg, Friedrich Ebertstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Onesti, str. George Călinescu nr. 5, ap. 1, judetul Bacău.
            70. Bereczki Bogdan, născut la 14 martie 1976 în localitatea Onesti, judetul Bacău, România, fiul lui Gheorghe si Adina-Marcela, cu domiciliul actual în Germania, 71638 Ludwigsburg, Friedrich Ebertstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Onesti, str. George Călinescu nr. 5, ap. 1, judetul Bacău.
            71. Bereczki Gheorghe, născut la 12 octombrie 1952 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Gheorghe si Prisca, cu domiciliul actual în Germania, 71638 Ludwigsburg, Friedrich Ebertstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Onesti, str. George Călinescu nr. 5, ap. 1, juetul Bacău.
            72. Besti Camelia-Daniela, născută la 23 iunie 1971 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Chivu Constantin si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 74677 Dorzbach, Schafgasse 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, aleea Felix bl. 1, sc. 2, ap. 6, judetul Caras-Severin.
            73. Catici Marian, născut la 25 martie 1966 în localitatea Carasova, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Marius si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 77815 Buhl, Obervogt-Hafelinstr. 41b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Carasova nr. 275, judetul Caras-Severin.
            74. Constantinescu Cătălin-Nicolae, născut la 10 septembrie 1968 în Bucuresti, România, fiul lui Traian si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 86916 Kaufering, Kivostr. 11, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 41, bl. 34bis, ap. 1, sectorul 2.
            75. Dădîrlat Matilda-Magdalena, născută la 2 iulie 1969 în localitatea sura Mică, judetul Sibiu, România, fiica lui Mircea si Matilda, cu domiciliul actual în Germania, 76547 Sinzheim, Weinbergstr. 24a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea sura Mică nr. 376, judetul Sibiu.
            76. Dunu Mirela, născută la 9 septembrie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Bîrsan Radu-Nicolae si Silvia, cu domiciliul actual în Germania, 72622 Nurtingen, Morikestr. 93, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Aprodul Movilă nr. 5, judetul Timis.
            77. Fleps Mariana, născută la 2 decembrie 1964 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Băcelan Radu si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 70329 Stuttgart, Augsburgerstr. 595B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Carpati nr. 6, judetul Caras-Severin.
            78. Frent Brigitte, născută la 11 ianuarie 1964 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Maurus Gheiza si Ioana-Magdalena, cu domiciliul actual în Germania, 93149 Nittenau, Rosenstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Semenic nr. 7A, ap. 9, judetul Timis.
            79. Friedl-Joseph Nicoleta-Gabriela, născută la 5 martie 1968 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fiica lui Gîrlea Anastase si Otilia, cu domiciliul actual în Germania, 97631 Bad Konigshofen, Marktplatz 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, Zona Gării bl. 2A, ap. 24, judetul Brasov.
            80. Tudor Violeta-Marcela, născută la 7 iunie 1978 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiica lui Petre si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 80339 Munchen, Landsbergerstr. 128 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. simian nr. 1, judetul Mehedinti.
            81. Wetscheza Sebastian-Gabriel, născut la 23 noiembrie 1969 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, fiul lui Moreanu Vasile si Aurora, cu domiciliul actual în Germania, 88605 Messkirch, Eichenwasen 15, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Podul Giurgiului nr. 1, bl. 14, ap. 176, sectorul 5.
            82. Szabo Aneta, născută la 12 noiembrie 1965 în localitatea Amara, judetul Ialomita, România, fiica lui Mandache Ionită si Jenica, cu domiciliul actual în Germania, 80805 Munchen, Garchingerstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Brăilei nr. 1, bl. J, ap. 28, judetul Galati.
            83. Friedrich Samuel-Ioan, născut la 16 februarie 1973 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Borcea Simion si Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, 71254 Ditzingen, Joseph Haydnstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Neajlov nr. 17, judetul Sibiu.
            84. Hammer Maria, născută la 16 iulie 1963 în localitatea tagu, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Todoran Vasile si Sanfira, cu domiciliul actual în Germania, 89231 Neu-Ulm, Johann Straussstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea Sibiului nr. 537, judetul Sibiu.
            85. Hubert Florentin-Cristian, născut la 3 octombrie 1963 în Bucuresti, România, fiul lui Ruse Nicolae si Steluta, cu domiciliul actual în Germania, 89231 Neu-Ulm, Filchnerstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 16, bl. 6, ap. 64, sectorul 4.
            86. Hartl Ana, născută la 4 ianuarie 1952 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Neumann Ernest si Irina, cu domiciliul actual în Germania, 90443 Nurnberg, Okenstr. 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Sovata nr. 58, bl. C3, ap. 53, judetul Bihor.
            87. Klein Doru-Mitrut, născut la 24 mai 1971 în localitatea Dognecea, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gutoi Dumitru si Maria-Minodora, cu domiciliul actual în Germania, 90522 Oberasbach Pfarrhohe 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dognecea nr. 484, judetul Caras-Severin.
            88. Kopefalnagy Paraschiva, născută la 19 iunie 1951 în localitatea Săcele, judetul Brasov, România, fiica lui Stefan si Ida, cu domiciliul actual în Germania, 90441 Nurnberg, Hintere Marktstr. 63, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Uranus nr. 4, sc. B, ap. 8, judetul Brasov.
            89. Laurentiu Cristian-Viorel, născut la 25 martie 1970 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Ironin si Cornelia-Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 85748 Garching, Neufahrnerstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Protopop Moldovan nr. 33, judetul Sibiu.
            90. Nicula Radu, născut la 4 martie 1964 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Ion si Angela-Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 52249 Eschweiler, Roherstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Theodor Aman nr. 42, sectorul 1.
            91. Pintea Victor, născut la 30 iunie 1953 în localitatea Steierdorfanina, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gavril si Adela, cu domiciliul actual în Germania, 84503 Altotting, Jennerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Strugurilor nr. 3, judetul Timis.
            92. Pintea Maria, născută la 24 august 1955 în localitatea Pădureni, judetul Timis, România, fiica lui Ungur Gheorghe si Floare, cu domiciliul actual în Germania, 84503 Altotting, Jennerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Strugurilor nr. 3, judetul Timis.
            93. Pintea Victor-Jivco, născut la 1 iulie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Victor si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 84503 Altotting, Jennerstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Strugurilor nr. 3, judetul Timis.
            94. Maftean Petra, născută la 26 septembrie 1957 în localitatea Răcăsdia, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Maftean Gavril si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 3372 St. Georgen am Ybbsfelde, Amstettnerstr. 5/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, intr. Sepia nr. 7, sc. B, ap. 1, judetul Timis.
            95. Creta Grigore, născut la 23 martie 1970 în localitatea Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ioan si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 6706 Burs, Werkheimweg 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, calea Mănăstur nr. 103, ap. 57, judetul Cluj.
            96. Marisescu Elita, născută la 12 octombrie 1949 în localitatea Padina Matei, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 63739 Aschaffenburg, Fabrikstr. 52, cu ultimul domiciliu din România în satul Padina Matei, localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin.
            97. Daneliuc Ionică, născut la 13 iunie 1966 în localitatea Moldova-Sulita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ioan si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Kundratstr. 16/4/4A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Drubeta nr. 73, judetul Timis.
            98. Daneliuc Eleonora, născută la 26 februarie 1966 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Fodor Mihăilă si Ana, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Kundratstr. 16/4/4A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Drubeta nr. 73, judetul Timis.
            99. Mustafa Ervin, născut la 3 iunie 1966 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiul lui Ismail si Negime, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Antonsgasse 19/5/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Aleea Hortensiei nr. 12, bl. C4, ap. 46, judetul Constanta.
            100. Mustafa Violeta, născută la 6 aprilie 1965 în localitatea Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta, România, fiica lui Rusa Constantin si Alexa, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Antonsgasse 19/5/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, bd. Tomis nr. 338, bl. C1, ap. 52, judetul Constanta.
            101. Alexandru Dănut, născut la 5 ianaurie 1967 în localitatea stiubei-Orăsti, judetul Călărasi, România, fiul lui Alexandru Ion si Costache Minela, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Praterstr. 30/II/21, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ferentari nr. 94, sectorul 5.
            102. Alexandru Cristina, născută la 21 iulie 1967 în localitatea Scurtu, judetul Teleorman, România, fiica lui Ionică Aurelian si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Praterstr. 30/II/21, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Tamburului nr. 4, bl. 122, sc. C, ap. 114, sectorul 6.
            103. Burada Cristinel, născut la 26 iunie 1972 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiul lui Dumitru si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Herbortgasse 28/1/61, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Dacia, bl. S1, ap. 3, judetul Dolj.
            104. Burada Rodica-Simona, născută la 1 august 1975 în localitatea Grecesti, judetul Dolj, România, fiica lui Doană Doru si Mariea, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Herbortgasse 28/1/61, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Dacia bl. S1, ap. 3, judetul Dolj.
            105. Găitănaru Manea, născut la 6 martie 1958 în localitatea Popesti, judetul Vrancea, România, fiul lui Stefan si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 83358 Seebruck, Stetten 6, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Deleni nr. 4, bl. T65, sc. 2, ap. 49, sectorul 2.
            106. Dolejsi Constantin-Adrian, născut la 28 decembrie 1973 în Bucuresti, România, fiul lui Dolejsi Manfred, cu domiciliul actual în Austria, 2401 Fischamend, Bahnstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Independentei nr. 29, judetul Hunedoara.
            107. Moldovan Corneliu, născut la 21 decembrie 1974 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, fiul lui Ioachim si Onita, cu domiciliul actual în Austria, 2460 Bruckneudorf, Parndorferstr. 173/28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Stefan cel Mare, bl. 14, ap. 19, judetul Bistrita-Năsăud.
            108. Popescu Cristian-Nicolae, născut la 29 aprilie 1973 în localitatea Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, România, fiul lui Florian-Horia si Gheorghita, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz, Strassgangerstr. 221/II/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, str. Timisoara nr. 2A, judetul Timis.
            109. Torma Ioan, născut la 23 august 1959 în localitatea Dorobanti, judetul Arad, România, fiul lui Ioan si Adelhaida, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Neudorfer 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Curtici, str. Vasile Alecsandri nr. 2, judetul Arad.
            110. Torma Mirela, născută la 22 septembrie 1972 în localitatea Curtici, judetul Arad, România, fiica lui Boia Carol si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Neudorfer 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Curtici, str. Vasile Alecsandri nr. 2, judetul Arad.
            111. Cotoi Elena-Steluta, născută la 14 noiembrie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Lavric Arcadie si Margalina, cu domiciliul actual în Germania, 63477 Maintal, Eichenheege 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Cameliei nr. 3, judetul Timis.
            112. Kadlec Traian, născut la 16 noiembrie 1972 în localitatea Bădeuti, judetul Suceava, România, fiul lui Păsăilă Vasile si Vuiasciuc Garafina, cu domiciliul actual în Austria, 2291 Lassee, Loimersdorferstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rădăuti, Str. Grănicerului nr. 14, sc. A, ap. 14, judetul Suceava.
            113. Koniarikova Margareta-Rozalia, născută la 2 ianuarie 1977 în localitatea Plopis, judetul Sălaj, România, fiica lui Podhora Carol si Margareta, cu domiciliul actual în Slovacia, 925 53 Galanta, str. Priebezna nr. 795, cu ultimul domiciliu din România în satul Serani nr. 166, comuna Borod, judetul Bihor.
            114. Krauss Paulina, născută la 1 mai 1955 în localitatea Petrosani, judetul Constanta, România, fiica lui Stegărescu Constantin si Niculina, cu domiciliul actual în Germania, 74076 Heilbronn, Nordstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Aleea Timonei nr. 100, bl. B1, sc. A, ap. 605, judetul Constanta.
            115. Tînjălău Nicolae, născut la 13 iulie 1963 în localitatea Deta, judetul Timis, România, fiul lui Nicolae si Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Gartnerstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deta, str. Mărăsesti nr. 30, judetul Timis.
            116. Martin Ioan, născut la 24 iulie 1964 în localitatea Husasău de Tinca, judetul Bihor, România, fiul lui Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Otto von Lilienthalstr. 72/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tinca, Str. Crisului nr. 6, judetul Bihor.
            117. Scuturici Daniel, născut la 20 februarie 1982 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ioan si Domnita, cu domiciliul actual în Austria, 7202 Bad Sauerbrunn, Reichelgasse 1/3/2/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Piata Morii bl. 2, sc. A, ap. 12, judetul Bistrita-Năsăud.
            118. Barasics Olinpia-Liana, născută la 22 septembrie 1960 în localitatea Beclean, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Mălinas Vasile si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 2332 Hennersdorf, Raimundgasse 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Calea Moldovei bl. 16, sc. C, ap. 87, judetul Bistrita-Năsăud.
            119. Cîrtu Ionel, născut la 20 august 1966 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ioan si Călina, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau am Inn, Hans Sachsstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Otelu Rosu, Str. Gării nr. 57, judetul Caras-Severin.
            120. Cîrtu Paula-Ramona, născută la 7 noiembrie 1973 în localitatea Orsova, judetul Mehedinti, România, fiica lui Grozăvescu Pavel si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 5280 Braunau am Inn, Hans Sachsstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Otelu Rosu, Str. Gării nr. 57, judetul Caras-Severin.
            121. Rotar Horatiu-Sabin-Adrian, născut la 8 aprilie 1962 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, fiul lui Gheorghie-Williams si Lidia-Caliopa, cu domiciliul actual în Germania, 50259 Pulheim, Magdeburgerstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, str. Decebal nr. 12, judetul Cluj.
            122. Oguzhan Rusanda, născută la 1 noiembrie 1968 în localitatea Turnu-Ruieni, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Vladu Ion si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Dr. Polzgasse 13 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turnu-Ruineni nr. 161, judetul Caras-Severin.
            123. Szabo Levente, născut la 29 martie 1975 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, fiul lui Bela si Florica-Maria, cu domiciliul actual în Germania, 72076 Tubingen, Kasenbachstr. 27, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borsa, Str. Independentei bl. B1, ap. 8, judetul Maramures.
            124. Gaceu Partenie, născut la 11 martie 1947 în localitatea Almasu Mare, judetul Bihor, România, fiul lui Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3032 Eichgraben, Herrenhofstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Leonardo da Vinci nr. 18, bl. PC26, ap. 6, judetul Bihor.
            125. Gaceu Viorica, născută la 25 ianuarie 1954 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Alb Florian si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 3032 Eichgraben, Herrenhofstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Leonardo da Vinci nr. 18, bl. PC26, ap. 6, judetul Bihor.
            126. Baciu Emil, născut la 1 septembrie 1968 în localitatea Ileanda, judetul Sălaj, România, fiul lui Ioan si Vîrvara, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Meisengasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ileanda, judetul Sălaj.
            127. Baciu Iuliana, născută la 19 iulie 1975 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Szanto Francisc si Semida, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Meisengasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Nisipului de Sus nr. 24, judetul Brasov.
            128. Rotar Maria, născută la 5 iunie 1961 în localitatea Cojocna, judetul Cluj, România, fiica lui Szekely Iuliu si Valeria, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Hohlweggasse 12/24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Dorobantilor nr. 109, judetul Cluj.
            129. Pitters Anamaria, născută la 10 noiembrie 1980 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Jakab Sandor-Geza si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 88045 Friedrichshafen, Riedleoschstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Micălaca bl. 339, ap. 3, judetul Arad.
            130. Ispas Doru, născut la 24 aprilie 1968 în localitatea Făget, judetul Timis, România, fiul lui Ioan si Smaranda, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Hollergasse 33/22-23, cu ultimul domiciliu din România în satul Bichigi nr. 79, localitatea Făget, judetul Timis.
            131. Moza Gheorghe, născut la 11 aprilie 1964 în localitatea Burzuc, judetul Bihor, România, fiul lui Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2770 Gutenstein, Markt 12, cu ultimul domiciliu din România în satul Burzuc nr. 167, comuna Sârbi, judetul Bihor.
            132. Moza Aurica, născută la 16 august 1967 în localitatea Spinus, judetul Bihor, România, fiica lui Bondas Roman si Floare, cu domiciliul actual în Austria, 2770 Gutenstein, Markt 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Caporal Musat nr. 27/C, judetul Bihor.
            133. Hîrzoiu Valentin-Gigi, născut la 8 iulie 1972 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiul lui Petre si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Herbststr. 2/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Bărbătesti nr. 2, judetul Dolj.
            134. Onita Ramona, născută la 4 iunie 1979 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, fiica lui Cojocariu Ioan si Aglaia, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Canavalstr. 9/1/9, cu ultimul domiciliu din România în satul Siclău nr. 364, comuna Grăniceri, judetul Arad.
            135. Chereji-Bogdan Remus, născut la 30 martie 1969 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Chereji Gheorghe si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Hietzinger Kai 127/19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Detunata nr. 7, judetul Cluj.
            136. Chereji-Bogdan Claudia, născută la 31 mai 1970 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Bogdan Florea si Iren, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Hietzinger Kai 127/19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Fragilor nr. 25, judetul Mures.
            137. Dendero Edit, născută la 20 ianuarie 1969 în localitatea Baraolt, judetul Covasna, România, fiica lui Iuliu si Hajnalka, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Schwartzstr. 17/4/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baraolt, str. Jozsef Attila nr. 10, judetul Covasna.
            138. Lucheniuc Alina, născută la 26 august 1983 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiica lui Gheorghe si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 94315 Straubing, Hofstettenerweg 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rădăuti, Str. Tâmplarilor nr. 2, judetul Suceava.
            139. Lopez Paz Ligia, născută la 30 iulie 1952 în Bucuresti, România, fiica lui Jurcă Ivantie si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 78464 Konstanz, Jungerhaldestr. 75, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sold. Iosif Ion nr. 9, bl. 55, sc. B, ap. 35, sectorul 3.
            140. Iova Vasile-Daniel, născut la 21 iulie 1963 în localitatea Tinca, judetul Bihor, România, fiul lui Crăciun si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk, Dorfnerstr. 34/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tinca, judetul Bihor.
            141. Iova Florica, născută la 29 martie 1966 în localitatea Varias, judetul Timis, România, fiica lui Ilies Ioan si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk, Dorfnerstr. 34/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tinca, judetul Bihor.
            142. Corduneanu Florin-Ion, născut la 25 mai 1966 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Corduneanu Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Panoramagasse 109 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Zăvoiului nr. 3, judetul Caras-Severin.
            143. Corduneanu Daniela, născută la 28 iunie 1967 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Mihoc Trandarif si Anastasia, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Panoramagasse 109 a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Zăvoiului nr. 3, judetul Caras-Severin.
            144. Lucuta Persida-Paraschiva, născută la 10 iunie 1978 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, fiica lui Lavu Nicolae si Cornelia, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Am Hofgartel 8/4122, cu ultimul domiciliu din România în comuna Gârbova nr. 109, judetul Alba.
            145. Mărgineantu Ioan-Gelu, născut la 17 mai 1969 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Mărgineantu Felician si Petrisor Ana, cu domiciliul actual în Austria, 5760 Saalfelden, Berglandstr. 29/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. B.P. Hasdeu nr. 26, judetul Timis.
            146. Mărgineantu Victoria-Lenuta, născută la 22 ianuarie 1969 în localitatea Fârdea, judetul Timis, România, fiica lui Oprescu Remus si Aurora, cu domiciliul actual în Austria, 5760 Saalfelden, Berglandstr. 29/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fârdea nr. 173, judetul Timis.
            147. Răducu Constantin, născut la 7 noiembrie 1955 în Bucuresti, România, fiul lui Gheorghe si Zanfira, cu domiciliul actual în Luxemburg, 13, UM Paerchen, L-8352 Dahlem, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Serban Vodă nr. 234, bl. 2, ap. 2, sectorul 4.
            148. Răducu Aurora, născută la 18 martie 1959 în localitatea Mălureni, judetul Arges, România, fiica lui Sorescu Victor si Maria, cu domiciliul actual în Luxemburg, 13, UM Paerchen, L-8352 Dahlem, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Serban Vodă nr. 234, bl. 2, ap. 2, sectorul 4.
            149. Dăbală Călin-Gheorghe, născut la 16 aprilie 1963 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, fiul lui Vasile si Ileana-Eva, cu domiciliul actual în Austria, 3970 Weitra, Lauterbachstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, str. 22 Decembrie bl. T5, ap. 4, judetul Maramures.
            150. Dăbală Anuta, născută la 11 ianuarie 1971 în localitatea Viseu de Jos, judetul Maramures, România, fiica lui Pop Aurel si Flutar Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 3970 Weitra, Lauterbachstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Jos nr. 324, judetul Maramures.
            151. Ispas Samuil, născut la 24 iulie 1973 în localitatea Făget, judetul Timis, România, fiul lui Ioan si Smaranda, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Dreihausg. 19/7, cu ultimul domiciliu din România în satul Bichigi nr. 79, localitatea Făget, judetul Timis.
            152. Ispas Dănut, născut la 30 octombrie 1966 în localitatea Făget, judetul Timis, România, fiul lui Ioan si Smaranda, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Rennbahnweg 28/2/5, cu ultimul domiciliu din România în satul Bichigi nr. 79, localitatea Făget, judetul Timis.
            153. Ispas Angelica-Simona, născută la 26 decembrie 1967 în localitatea Victoria, judetul Brasov, România, fiica lui Dobrin Mugurel-Ovidiu si Aurelia, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Rennbahnweg 28/2/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Victoria, str. Albota bl. 2, ap. 10, judetul Brasov.
            154. Antoci Victoria-Laura, născută la 21 aprilie 1979 în Bucuresti, România, fiica lui Marian si Doina, cu domiciliul actual în Austria, 1040 Viena, Margaretengurtel 64/60/9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Logofăt Dan nr. 2, bl. 22, sc. 1, ap. 65, sectorul 2.
            155. Zenkner Maria, născută la 6 septembrie 1951 în localitatea Cosereni, judetul Ialomita, România, fiica lui Matei Stefan si Chira, cu domiciliul actual în Germania, 76199 Karlsruhe, Ruppurr Reinhold Schneiderstr. 122, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Câineni nr. 3, sectorul 1.
            156. Boit-Trâpcea Daniel-Alexandru, născut la 23 iulie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Viorel si Liliana-Stefania, cu domiciliul actual în Germania, 69121 Heidelberg, Hans Thomastr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Tipografilor nr. 7, ap. 9, judetul Timis.
            157. Sîrbu Adrian, născut la 22 decembrie 1964 în localitatea Râmnicu Sărat, judetul Buzău, România, fiul lui Costică si Neculina, cu domiciliul actual în Austria, 1210 Viena, Schwaigergasse 35/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Râmnicu Sărat, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, judetul Buzău.
            158. Mădăras Tiberiu-Emil, născut la 15 ianuarie 1968 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Mihaiu si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Hoffingergasse 12-14/1/38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Transilvaniei bl. 3, ap. 44, judetul Maramures.
            159. Mădăras-Veber Ioana-Bianca, născută la 13 octombrie 1975 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Veber Ioan si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Viena, Hoffingergasse 12-14/1/38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Transilvaniei bl. 1, ap. 20, judetul Maramures.
            160. Sandor Edit, născută la 1 ianuarie 1957 în localitatea Ulies, judetul Harghita, România, fiica lui Miklos si Julianna, cu domiciliul actual în Austria, 3500 Krems an der Donau, Wasendorferstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. 7 Noiembrie nr. 23, ap. 3, judetul Arad.
            161. Maier Marius, născut la 3 februarie 1964 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiul lui Laurentiu si Milica, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Humboldstr. 42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Brazilor nr. 23, judetul Hunedoara.
            162. Maier Nicoleta-Margareta, născută la 5 decembrie 1970 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Bor Anton si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Humboldstr. 42, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, Str. Brazilor nr. 23, judetul Hunedoara.
            163. Rotariu Dan, născut la 9 martie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Rotariu Iosif si Truti Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Heftgasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Prieteniei nr. 20, judetul Timis.
            164. Rotariu Otilia, născută la 4 martie 1972 în localitatea Tinca, judetul Bihor, România, fiica lui Păducel Dumitru si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Heftgasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Prieteniei nr. 20, judetul Timis.
            165. Alexandru Georgeta, născută la 28 ianuarie 1963 în localitatea Stefan cel Mare, judetul Olt, România, fiica lui Rătoi Dumitru si Domnica, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Draisgasse 21/1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Buhusi nr. 5, bl. 6, ap. 25, sectorul 3.
            166. Muntean Simona-Mirela, născută la 10 iulie 1977 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, fiica lui Mircea si Lenuta, cu domiciliul actual în Austria, 8291 Burgau, Sachlossweg 2/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, str. Muntisor bl. 12, ap. 2, judetul Brasov.
            167. Sandu Octavian-Laurentiu, născut la 23 februarie 1964 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiul lui Toma Nicolae si Sandu Aurora, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Viena, Maderspergerstr. 6/13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Stefan Plavăt nr. 136, sc. A, ap. 7, judetul Timis.
            168. Pană Cristian, născut la 11 septembrie 1972 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Ion si Marieta, cu domiciliul actual în Austria, 7372 Weingraben, Obere Hauptstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Italiană nr. 18, bl. Y5, sc. C, ap. 42, judetul Bihor.
            169. Pană Diana-Ramona, născută la 11 aprilie 1975 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, fiica lui Cismas Doru si Emilia, cu domiciliul actual în Austria, 7372 Weingraben, Obere Hauptstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Libertătii nr. 14, bl. X20, sc. B, ap. 8, judetul Arad.
            170. Gestrich Marinela-Camelia, născută la 21 ianuarie 1975 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, fiica lui Varga Ioan si Elvira, cu domiciliul actual în Germania, 86169 Augsburg, Leipzigerstr. 87, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, Str. Perilor nr. 5, judetul Cluj.
            171. Mihalce Ionas, născut la 31 ianuarie 1964 în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Zaharie si Nastasia, cu domiciliul actual în Germania, 60431 Frankfurt am Main, Ginnheimerstr. 168, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânmihaiu de Câmpie nr. 115, judetul Bistrita-Năsăud.
            172. Popa Sorin, născut la 11 noiembrie 1970 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiul lui Stefan si Geana, cu domiciliul actual în Austria, 4552 Wartberg a. Krems, Auern 115, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Blejoi, judetul Prahova.
            173. Popa Angela, născută la 31 iulie 1967 în localitatea Ibănesti, judetul Mures, România, fiica lui Costea Nicolae si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4552 Wartberg a. Krems, Auern 115, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ibănesti nr. 546, judetul Mures.
            174. Varga Attila, născut la 31 august 1978 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Tiberiu si Olga, cu domiciliul actual în Austria, 4802 Ebensee, Offenseestr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Piata Victoriei nr. 31, judetul Mures.
            175. Sulian Francisc, născut la 11 februarie 1975 în localitatea Borod, judetul Bihor, România, fiul lui Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Slovacia, 06401, Stara Lubovna, Gen. Stefanika 527/12, cu ultimul domiciliu din România în satul Serani nr. 164, comuna Borod, judetul Bihor.
            176. Popa George-Viorel, născut la 17 noiembrie 1965 în Bucuresti, România, fiul lui Ioan si Leana, cu domiciliul actual în Germania, 35633 Lahnau, Rainstr. 17, cu ultimul domiciliu din România în satul Sâmbăta nr. 40, localitatea Beius, judetul Bihor.
            177. Ungureanu Valentin, născut la 23 septembrie 1959 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, fiul lui Nicolae si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Winklerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, Str. Panselutei nr. 26, ap. 19, judetul Brasov.
            178. Ungureanu Anisoara, născută la 3 decembrie 1964 în localitatea tântari, judetul Brasov, România, fiica lui Scortea George si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Winklerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în comuna Dumbrăvita, Str. Văii nr. 652, judetul Brasov.
            179. Noda Stefan, născut la 19 iulie 1964 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, fiul lui Stefan si Elisaveta, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Winklerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ghimbav, Str. Morii nr. 146, judetul Brasov.
            180. Noda Laura-Maria, născută la 9 noiembrie 1974 în localitatea Codlea, judetul Brasov, România, fiica lui Sulica Niculaie si Florica, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Winklerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Codlea, str. Gheorghe Doja nr. 5, judetul Brasov.
            181. Munteanu Ion, născut la 30 septembrie 1963 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Gheorghe si Zoita, cu domiciliul actual în Austria, 7431 Bad Tatzmannsdorf, Hauptstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, str. Arad nr. 1, bl. PS12, ap. 98, judetul Galati.
            182. Munteanu Magda, născută la 27 ianuarie 1967 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Kemenes Iosif si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 7431 Bad Tatzmannsdorf, Hauptstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Remetea nr. 142, judetul Mures.
            183. Herberth Alexandru, născut la 12 august 1953 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Szabo Susana, cu domiciliul actual în Germania, 76437 Rastatt, Friedrichsring 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Petofi Sandor nr. 10, judetul Sibiu.
            184. Tolan Cristina Ioana, născută la 5 mai 1975 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Rosu Ioan si Putz Barbara, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Plunkergasse 9/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Macea nr. 617, judetul Arad.
            185. Tolan Gheorghe, născut la 27 mai 1969 în localitatea Macea, judetul Arad, România, fiul lui Dimitrie si Ana-Veselina, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Plunkergasse 9/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Macea nr. 320, judetul Arad.
            186. Mihăescu Cristian-Gheorghe, născut la 24 ianuarie 1971 în localitatea Galati, judetul Galati, România, fiul lui Radu-Dorin si Emilia, cu domiciliul actual în Germania, 26931 Elsfleth, Mowenstrasse 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Galati, Str. Egalitătii nr. 1, bl. EGRTA 1, ap. 14, judetul Galati.
            187. Zăgrean-Chiba Ariadna-Julieta, născută la 29 iunie 1958 în Bucuresti, România, fiica lui Chiba Grigorii si Valentina, cu domiciliul actual în Austria, 1080 Viena, Florianigasse 41/1/5/20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 148-152, bl. 35, sc. 1, ap. 18, sectorul 6.
            188. Kron Petronela, născută la 8 mai 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Drăgănescu Coriolan-Ioan si Sîrbu Maria, cu domiciliul actual în Germania, 67227 Frankenthal, Mahlastr. 26e, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Pastorului nr. 8, judetul Arad.
            189. Tarcea Anamaria Eugenia, născută la 5 iunie 1968 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Mircea-Dimitrie si Eugenia-Maria, cu domiciliul actual în Germania, 86156 Augsburg, Neusasserstr. 19c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Simion Bărnutiu nr. 2, judetul Hunedoara.
            190. Cucera Anton, născut la 14 iunie 1976 în localitatea Ravensca, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Petru si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 351 32 Hazlov nr. 231, raionul Cheb, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 25, comuna sopotu Nou, judetul Caras-Severin.
            191. Cucera Carel, născut la 29 aprilie 1971 în localitatea sopotu Nou, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Petru si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 351 32 Hazlov nr. 231, raionul Cheb, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 25, comuna sopotu Nou, judetul Caras-Severin.
            192. Rusu Nicolae, născut la 23 martie 1971 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, fiul lui Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Talgasse 4/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Păltinis nr. 9, judetul Alba.
            193. Rusu Cosmina-Mihaela, născută la 13 ianuarie 1977 în localitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, fiica lui Popescu Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Talgasse 4/18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orăstie, str. Nicolae Titulescu nr. 38, judetul Hunedoara.
            194. Bogar Imre, născut la 25 februarie 1965 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, fiul lui Laurentiu si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1110 Viena, Grillgasse 31/37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, str. Gh. Dima nr. 2B, judetul Cluj.
            195. Ariesan Marian, născut la 12 noiembrie 1971 în localitatea Dumbrăveni, judetul Sibiu, România, fiul lui Bici Florin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 86663 Asbach-Baumenheim, Neuestr.5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Saros, str. Târnave nr. 430, judetul Sibiu.
            196. Cuzma Elena, născută la 10 septembrie 1965 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Egsegi Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3362 Mauer-Ohling, Clemens-Holzmeisterstr. 3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, splaiul Sebes bl. 3, ap. 9, sc. 3, et. 4, judetul Caras-Severin.
            197. Cuzma Ion, născut la 26 august 1955 în localitatea Var, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Cuzma Andrei si Ambrus Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 3362 Mauer-Ohling, Clemens-Holzmeisterstr. 3/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Scânteii Nord bl. 1, ap. 12, judetul Caras-Severin.
            198. Haiduc Alexandru, născut la 16 ianuarie 1968 în localitatea Dobric, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Vasile si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 3121 Karlstetten, Rosenthal 1, cu ultimul domiciliu din România în satul Dumbrăvita nr. 196, comuna Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud.
            199. Soika Elisabeta, născută la 24 ianuarie 1957 în localitatea sinteu, judetul Bihor, România, fiica lui Cubalac Ignatiu si sarlota, cu domiciliul actual în Cehia, 339 01 Klatovy, Bezdekov 141, cu ultimul domiciliu din România în localitatea sinteu nr. 39, judetul Bihor.
            200. Nemecek Ecaterina, născută la 23 noiembrie 1970 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Masec Carol si Maria, cu domiciliul actual în Cehia 15800 Praha 5, Mezi skolami 2326/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 94, judetul Caras-Severin.
            201. Masec Maria, născută la 26 august 1951 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Bouda Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 15800 Praha 5, Mezi skolami 23267/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 94, judetul Caras-Severin.
            202. Masec Carol, născut la 13 aprilie 1946 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Carol si Iohana, cu domiciliul actual în Cehia, 15800 Praha 5, Mezi skolami 2326/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 94, judetul Caras-Severin.
            203. Nemecek Iosif, născut la 15 mai 1971 în localitatea Gârnic, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 15800 Praha 5, Mezi skolami 2326/7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gârnic nr. 94, judetul Caras-Severin.
            204. Troschke Mihaela-Amalia, născută la 25 martie 1977 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, fiica lui Serban Mihai si Aurelia, cu domiciliul actual în Germania, 94032 Passau, Bayerisch Haibach 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, Bd. Petrochimistilor bl. B24, sc. B, ap. 15, judetul Arges.
            205. Saboletzki Monica, născută la 30 iunie 1976 în localitatea Pitesti, judetul Arges, România, fiica lui Buzdugă Niculaie si Sabina, cu domiciliul actual în Germania, 66851 Queidersbach, Steigstr. 36, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pitesti, str. Trivale bl. P3, sc. D, ap. 10, judetul Arges.
            206. Ciocîrlan Ion, născut la 11 februarie 1939 în localitatea Slătioara, judetul Olt, România, fiul lui Dumitru si Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 8200 Ludersdorf-Wilfersdorf, Ludersdorf 60, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Sesul Rosu bl. 5, ap. 3, judetul Caras-Severin.
            207. Sommerauer Harald, născut la 21 ianuarie 1969 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Rolf-Werner si Edita, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Viena, Polgarstr. 34, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Mercur nr. 5, bl. 13, ap. 7, judetul Brasov.
            208. Fischer Eleonora-Victoria, născută la 10 ianuarie 1973 în Bucuresti, fiica lui Fonosch Ioan Dan Mihai si Paula-Natalia, cu domiciliul actual în Germania, 01796 Pirna, Postweg 36, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Inisor nr. 11, sectorul 2.
            209. Fey-Cristescu Constanta, născută la 19 ianuarie 1956 în Bucuresti, România, fiica lui Cristescu Constantin si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 65510 Idstein, Wiesenweg 18, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Elefteriei nr. 4, sectorul 5.
            210. Hruza Ventel, născut la 18 mai 1976 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iosif si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 35002 CR, Pratelstvi 43, Cheb, cu ultimul domiciliu din România în satul Sf. Elena nr. 111, comuna Pescari, judetul Caras-Severin.
            211. Vrânceanu Gabriela, născută la 14 decembrie 1960 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiica lui Dumbravă Gheorghe si Angela, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ebentalerstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. C. Negri nr. 64, bl. C3, et. 10, ap. 37, judetul Iasi.
            212. Vrânceanu Viorel, născut la 24 august 1952 în localitatea Tescani, judetul Bacău, România, fiul lui Aurel si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ebentalerstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, str. C. Negri nr. 64, bl. C3, et. 10, ap. 37, judetul Iasi.
            213. Vara Dragos-Marian, născut la 28 septembrie 1979 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, fiul lui Octavian si Mariana, cu domiciliul actual în Germania, 85354 Freising, Obere Hauptstr. 67, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Democratiei nr. 4, bl. 8, ap. 75, sectorul 4.
            214. Szekely Tiberiu-Eduard, născut la 6 decembrie 1947 în localitatea Petroseni, judetul Hunedoara, România, fiul lui Eduard si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 8055 Graz, Triesterstr. 230, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Decebal bl. C, sc. E, et. 2, ap. 89, judetul Hunedoara.
            215. Szekely Elena, născută la 13 august 1947 în localitatea Piscu Vechi, judetul Dolj, România, fiica lui Călin Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8055 Graz, Triesterstr. 230, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Deva, str. Decebal bl. C, sc. E, et. 2, ap. 89, judetul Hunedoara.
            216. Bugeau Mirela-Florentina, născută la 3 iulie 1983 în Bucuresti, România, fiica lui Florin si Lucica, cu domiciliul actual în Austria, 2851 Krumbach, Marktstr. 25/02, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, calea Ferentari nr. 20, bl. 126, sc. 1, ap. 39, sectorul 5.
            217. Cotutiu Claudia-Felicia, născută la 1 martie 1971 în localitatea Chiochis, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Fodor Iosif si Dorottya, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Puch 10/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Beclean, str. Grigore Silasi nr. 7, bl. B100, sc. 4, ap. 13, judetul Bistrita-Năsăud.
            218. Cotutiu Dumitru, născut la 6 iulie 1969 în localitatea Căianu Mic, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Vasile si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 8182 Puch bei Weiz, Puch 10/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Beclean, str. Grigore Silasi nr. 7, bl. B100, sc. 4, ap. 13, judetul Bistrita-Năsăud.
            219. Cozac Petru, născut la 8 ianuarie 1965 în localitatea sinteu, judetul Bihor, România, fiul lui Francisc si Roza, cu domiciliul actual în Cehia, 378 04 Chlum Trebone, cartierul Frantiska Hrubina 394, cu ultimul domiciliu din România în localitatea sinteu nr. 76, judetul Bihor.
220. Cozac Elisabeta, născută la 17 martie 1973 în localitatea sinteu, judetul Bihor, România, fiica lui Iuras Petru si Elisabeta, cu domiciliul actual în Cehia, 378 04 Chlum Trebone, cartierul Frantiska Hrubina 394, cu ultimul domiciliu din România în localitatea sinteu nr. 76, judetul Bihor.
            221. Rusu Lucretia-Elena, născută la 25 martie 1975 în localitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, fiica lui Nistor Remus si Anica, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Kannegasse 16/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Orăstie, str. 9 Mai nr. 33, judetul Hunedoara.
            222. Rusu Iacob, născut la 12 martie 1968 în localitatea Târnăveni, judetul Mures, România, fiul lui Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Kannegasse 16/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Str. Avântului nr. 31, bl. L2, ap. 12, judetul Alba.
            223. Racariu Ioan, născut la 3 mai 1971 în localitatea Săvinesti, judetul Neamt, România, fiul lui Ioan si Violeta, cu domiciliul actual în Germania, 26452 Sande, Kantstr. 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Piatra-Neamt, Str. Bistritei nr. 1, bl. F29, ap. 33, judetul Neamt.
            224. Csavdari Iosif, născut la 9 aprilie 1956 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiul lui Iosif si Maria, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Vorgartenstr. 88/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Independentei nr. 20, ap. 117, judetul Maramures.
            225. Csavdari Aurora-Edith, născută la 19 ianuarie 1968 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Kulik Zoltan-Laios si Bucur Aurora-Valeria, cu domiciliul actual în Austria, Viena, Vorgartenstr. 88/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, Str. Independentei nr. 20, ap. 117, judetul Maramures.
            226. Morosan Daniel, născut la 26 iunie 1965 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Stefan si Victoria, cu domiciliul actual în Germania, 39291 Friedensau, An der Ihle 2A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Mihai Viteazul nr. 18, judetul Sibiu.
            227. Morosan Daniela, născută la 10 aprilie 1974 în Bucuresti, România, fiica lui Harabagiu Ioan si Angela, cu domiciliul actual în Germania, 39291 Friedensau, An der Ihle 2A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Dreptătii nr. 11, bl. P12, ap. 52, sectorul 6.
            228. Lemnar Maria, născută la 19 iunie 1959 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, fiica lui Lemnar Iacob si Focsan Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Kriehubergasse 27/17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Luptătorilor nr. 22A, judetul Cluj.
            229. Zeides Dana-Cristiana, născută la 24 decembrie 1978 în Bucuresti, România, fiica lui Georg si Virginia-Mariana, cu domiciliul actual în Germania, 60313 Frankfurt am Main, Bleichstr. 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Iancului nr. 13, bl. 107, sc. A, ap. 1, sectorul 2.
            230. Susnea-Raftopol Marioara, născută la 18 noiembrie 1947 în Bucuresti, România, fiica lui Petrof Ion si Valeria, cu domiciliul actual în Danemarca, 3520 Farum, Paltholmterrasserne 39 e, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Costache Veniamin nr. 20, sectorul 5.
            231. Pîrvu Liana, născută la 12 februarie 1955 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiica lui Busu Vasile si Teodora-Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 5110 Oberndorf b. Salzburg, Marienweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Crisan nr. 41, bl. V4, sc. 1, ap. 7, judetul Mehedinti.
            232. Pîrvu Bogdan-Corneliu, născut la 14 mai 1980 în Bucuresti, România, fiul lui Sorin-Doru si Liana, cu domiciliul actual în Austria, 5110 Oberndorf b. Salzburg, Marienweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Crisan nr. 41, bl. V4, sc. 1, ap. 7, judetul Mehedinti.
            233. Băcilă Minuta, născută la 13 iulie 1972 în localitatea Valea Lungă, judetul Alba, România, fiica lui Stefan si Minodora, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Neulingasse 52/3, cu ultimul domiciliu din România în comuna Valea Lungă nr. 190, localitatea Tăuni, judetul Alba.
            234. Zikeli Gheorghe-Lucian, născut la 20 octombrie 1947 în Bucuresti, România, fiul lui Corneliu si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 57072 Siegen, Im Langenseifen 33, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Oborul Nou nr. 13, bl. P10, sc. 3, ap. 318, sectorul 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi


            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările si completările ulterioare,
            în aplicarea art. 69 si 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cerintele minime de randament la fabricarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură pentru încălzirea si/sau producerea apei calde în clădirile neindustriale noi sau existente si izolatia sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producere a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi.
            Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, prin generatoare de căldură sunt definite cazanele de apă caldă, generatoarele de aer cald, inclusiv componentele acestora, instalatiile de ardere corespunzătoare tipului de combustibil utilizat.
            (2) În cazul generatoarelor de căldură care pot utiliza diverse tipuri de combustibil, cerintele minime de randament se stabilesc pentru fiecare tip de combustibil utilizat.
            (3) Generatoarele combinate de electricitate/căldură sunt considerate ca generatoare de căldură; pentru acestea cerintele minime de randament trebuie să se refere la întreaga productie de energie.
            Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:
            a) generatoarelor de căldură cu rezistentă electrică pompelor de căldură si racordurilor la reteaua de termoficare;
            b) cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos si care au puterea nominală de minimum 4 kW si maximum 400 kW, cărora le sunt aplicabile si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 270/2002 privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetică pentru introducerea pe piată a cazanelor noi de apă caldă care functionează cu combustibil lichid sau gazos.
            Art. 4. - Se admite introducerea pe piată a generatoarelor de căldură numai dacă respectă cerintele minime de randament prevăzute în anexa nr. 1.
            Art. 5. - (1) Respectarea cerintelor minime de randament pentru generatoarele de căldură prevăzute în anexa nr. 1 se asigură prin inspectiile efectuate la fabricarea sau la punerea în functiune a acestora.
            (2) Organismul de inspectie se va desemna prin ordin al ministrului industriei si resurselor în termen de 9 luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (3) Raportul de inspectie cuprinde datele tehnice principale ce apar pe placa de timbru care certifică respectarea cerintelor minime de randament si rezultatele obtinute la testările privind verificarea randamentului.
            (4) În cazul generatoarelor de căldură inspectate la punerea în functiune se verifică respectarea cerintelor minime de randament prin determinarea pierderilor de căldură prin gazele de ardere. Inspectia se efectuează în baza regulilor minime cuprinse în codul de practică prevăzut în anexa nr. 2.
            (5) În cazul generatoarelor de căldură inspectate la punerea în functiune, care nu îndeplinesc cerintele minime de randament, organismul de inspectie va trimite o copie de pe raportul de inspectie si autoritătii administrative competente.
            Art. 6. - Placa de timbru care certifică cerintele minime de randament ale generatoarelor de căldură contine următoarele informatii:
            a) identitatea producătorului;
            b) tipul de generator de căldură si anul de fabricatie;
            c) puterea termică, exprimată în kW, pentru fiecare tip de combustibil utilizat; puterea termică se referă la cea mai mare cantitate de căldură care poate fi furnizată în mod continuu de generatorul de căldură;
            d) tipul si caracteristicile combustibilului utilizat;
            e) temperatura maximă a agentului termic;
            f) confirmarea inspectiei si identificarea organismului care a efectuat-o;
            g) consumul fiecărui generator de căldură la capacitatea nominală.
            Art. 7. - La instalarea unui generator de căldură inspectat la fabricare utilizatorul primeste instructiunile scrise cu privire la functionarea si întretinerea acestuia, care să permită functionarea în conditiile unei eficiente energetice maxime. Aceste instructiuni sunt verificate în cadrul inspectiei la fabricare.
            Art. 8. - Reprezentantul autorizat al producătorului, cu sediul în România, sau importatorul generatoarelor de căldură provenite din statele membre ale Uniunii Europene pune la dispozitie autoritătii administrative competente, la cerere, o copie de pe raportul de inspectie efectuat la fabricare.
            Art. 9. - Respectarea cerintelor minime de randament ale generatoarelor de căldură provenite din statele nemembre ale Uniunii Europene se va face prin inspectie la punerea în functiune.
            Art. 10. - (1) Izolarea termică a sistemului de distributie a agentului termic pentru încălzire si/sau producerea apei calde, precum si de depozitare a apei calde menajere în clădirile neindustriale noi se face conform reglementărilor specifice în vigoare.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplică sistemelor de încălzire racordate la reteaua de termoficare si la generatoarele noi de căldură incluzând sisteme electrice pentru încălzirea apei în toate clădirile neindustriale noi sau existente.
            Art. 11. - (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 4, 8 si 9 si se sanctionează cu amendă de la 8.000.000 lei la 15.000.000 lei.
            (2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.
            Art. 12. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume împuternicit de Ministerul Industriei si Resurselor.
            Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,
Dan Ioan Popescu


Bucuresti, 20 iunie 2002.
Nr. 666.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERINTELE MINIME
de randament pentru generatoarele de căldură


            1. Generatoare de căldură functionând la putere nominală:
            a) randamentul minim al generatoarelor de căldură cu puterea nominală mai mică de 1.000 kW este de 86%;
            b) randamentul minim al generatoarelor de căldură cu puterea nominală mai mare de 1.000 kW inclusiv este de 89%.
            2. Generatoare de căldură functionând la sarcina partială - 30% din puterea nominală: randamentul minim corespunde valorilor de la pct. 1, multiplicate cu un factor de corectie în functie de puterea nominală si de temperatura medie a apei în generator, astfel:
            a) cu temperatura medie a apei în generator de 50aC:
            - puterea nominală mai mică de 30 kW este: 0,97;
            - puterea nominală cuprinsă între 30 kW si 1.000 kW este: (0,945 ± 0,017 log P);
            - puterea nominală mai mare de 1.000 kW este: 0,996;
            b) cu temperatura medie a apei în generator de 70aC:
            - puterea nominală mai mică de 30 kW este: 0,92;
            - puterea nominală cuprinsă între 30 kW si 1.000 kW este: (0,881 ± 0,026 log P);
            - puterea nominală mai mare de 1.000 kW este: 0,96.

 

ANEXA Nr. 2

 

COD DE PRACTICĂ
pentru testarea randamentului la punerea în functiune a generatoarelor de căldură care utilizează combustibil lichid sau gazos, folosite pentru încălzirea clădirilor neindustriale si/sau producerea apei calde menajere


            Procedura de testare si determinarea pierderilor
            1. Generalităti
            1.1. În cazul generatoarelor de căldură care utilizează combustibili gazosi sau lichizi, testarea trebuie efectuată pentru fiecare tip de combustibil, conform specificatiilor producătorului si disponibile în momentul testului.
            1.2. Conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie prevăzută cu un orificiu care să permită introducerea unei sonde de măsurare si prelevare de probe la gazele de ardere.
            1.3. Precizia fiecărei măsurări trebuie să permită obtinerea preciziei de ansamblu a rezultatelor, astfel încât eroarea să nu depăsească 2%.
            1.4. Testul trebuie să se realizeze într-o perioadă rezonabilă si de preferintă la puterea calorică nominală a generatorului. Când nu este posibil, testul se va face la cea mai apropiată putere calorică la care ar putea fi folosit. Dacă generatorul este proiectat să functioneze la două sau mai multe puteri calorice, trebuie efectuat un test la putere calorică redusă. Puterile calorice folosite trebuie evaluate după o metodă credibilă.
            1.5. Randamentul determinat prin testări trebuie exprimat în procente pe baza puterii calorice superioare sau inferioare a combustibilului introdus în arzător, la puterea calorică evaluată conform prevederilor pct. 1.4.
            2. Conditii de testare
            2.1. Pregătirea generatorului
            2.1.1. Este responsabilitatea utilizatorului, cu asistentă din partea producătorului si/sau instalatorului, să realizeze înainte de test curătarea, reglarea si pregătirea generatorului.
            2.1.2. Trebuie verificate etanseitatea generatorului si racordarea la cos.
            2.2. Identificarea generatorului
            2.2.1. Anterior testului, organismul de inspectie trebuie să înregistreze toate datele necesare pentru identificarea generatorului si cel putin caracteristicile sau specificatiile declarate pe placa de timbru si/sau instructiunile pentru asamblare si functionare furnizate utilizatorului de către producător privind identitatea producătorului, anul de fabricatie si puterea termică.
            2.2.2. Organismul de inspectie verifică conditiile ce trebuie îndeplinite pentru a se asigura că în timpul testării nu se produc distorsiuni care să afecteze validitatea testului. În acest caz trebuie să ceară utilizatorului să dovedească faptul că verificările de sigurantă impuse pentru sala generatorului si anexele acesteia au fost efectuate. Această conditie este îndeplinită când se fac verificările anterioare de sigurantă la instalarea sau la punerea în functiune a generatoarelor de căldură.             Dacă nu sunt satisfăcute conditiile enumerate anterior, organismul de inspectie refuză efectuarea testării, emitându-se un raport în acest sens.
            2.2.3. Operatiuni preliminare
            2.3.1. Organismul de inspectie verifică anterior testării functionarea aparaturii de măsură necesară, luând toate măsurile pentru ca aceasta să asigure gradul de precizie cerut. Dacă organismul de inspectie decide să folosească aparatele de măsură care fac parte din echipamentul obisnuit al instalatiei, trebuie să verifice dacă acestea respectă conditiile cerute de precizie.
            2.3.2. Utilizatorul, asistat de producător si/sau instalator, are responsabilitatea, cu acceptul proprietarului generatorului, să realizeze orice reglări finale la generator si să furnizeze orice explicatie suplimentară cu privire la instructiunile necesare pentru a crea conditiile optime de testare.
            2.4. Testul
            2.4.1. Organismul de inspectie este responsabil de operatiunile de testare.
            2.4.2. Testul se efectuează în regim permanent, mentinând constante debitul de combustibil si cel al aerului de combustie.
            2.4.3. Organismul de inspectie ia în timpul testului măsurile obligatorii prevăzute la pct. 3 si, dacă este cazul, măsurile facultative prevăzute la pct. 4. El întocmeste un raport conform prevederilor pct. 5.
            3. Determinarea pierderilor prin gazele de ardere
            3.1. Măsurarea pierderilor prin căldura sensibilă a gazelor de ardere
            Când randamentul este determinat prin pierderile de căldură prin gazele de ardere, organismul de inspectie măsoară în gazele de ardere continutul de dioxid de carbon sau de oxigen. După această operatiune aplică o formulă de calcul care este acceptată de autoritatea administrativă competentă.
            În lipsa acestei formule pierderile prin căldura sensibilă a gazelor de ardere pot fi calculate tinându-se seama de caracteristicile combustibilului, puterea calorică a combustibilului, precum si de valoarea excesului de aer, utilizându-se tabelele cu privire la căldura specifică a gazelor de combustie, astfel cum au fost stabilite la al 12-lea Congres Mondial al Gazelor (doc. IGU/E/17/73).
            Procedurile prevăzute mai sus nu se aplică cazanelor cu condensare.
            3.2. Măsurarea capacitătii gazelor de ardere
            Organismul de inspectie efectuează această măsurare când generatorul foloseste combustibil lichid sau gaz petrolifer lichefiat (LPG) injectat în formă lichidă, iar măsurarea trebuie să fie efectuată cu mijloace si instrumente adecvate, rezultatul fiind exprimat ca indice conventional de fum printr-o cifră de la 0 la 9.
            4. Alte verificări - optionale
            4.1. Continutul de monoxid de carbon
            Organismul de inspectie verifică dacă gazele de ardere contin monoxid de carbon sub nivelul care să influenteze rezultatul măsurării efectuate conform pct. 3.1.
            4.2. Pierderile prin carcasa generatorului
            Organismul de inspectie evaluează pierderile din datele furnizate de producător si/sau observând temperatura la suprafata carcasei, în timpul testării.
            5. Raportul de inspectie
            După efectuarea verificării organismul de inspectie întocmeste un raport de inspectie cu privire la caracteristicile principale, măsurătorile făcute, formula utilizată pentru calculul pierderilor si randamentul generatorului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea organizării actiunii de voluntariat în domeniul protectiei mediului


            Ministrul apelor si protectiei mediului,
            în baza prevederilor art. 2 lit. b) din Legea voluntariatului nr. 195/2001, ale art. 6 si art. 65 lit. c) din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.167/2001 privind înfiintarea Gărzii de mediu,
            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,
            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă organizarea actiunii de voluntariat în domeniul protectiei mediului, prin recrutarea de agenti ecologi voluntari si încheierea contractului de voluntariat, de către inspectoratele de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".
            Art. 2. - (1) Recrutarea agentilor ecologi voluntari, pe baza consimtământului liber exprimat, se face în baza cererii de înscriere însotite de:
            a) CV al persoanei fizice;
            b) două recomandări care să ateste competenta, experienta si seriozitatea solicitantului, din partea unei institutii de învătământ, institut de cercetare, muzeu judetean si din partea reprezentantilor autoritătilor locale - primar, viceprimar sau secretar al primăriei, după caz.
            (2) Selectionarea agentilor ecologi voluntari se face de către comitetul director din cadrul inspectoratelor de protectie a mediului sau de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" pe baza documentelor depuse si în urma unui interviu despre cunostintele privind legislatia în domeniul protectiei mediului.
            Art. 3. - (1) Activitatea agentilor ecologi voluntari va consta în observarea si informarea operativă asupra unor încălcări ale legislatiei privind protectia mediului.
            (2) Principalele activităti care vor fi în atentia agentilor ecologi voluntari sunt:
            a) modul de gospodărire a spatiilor verzi (parcuri, grădini, zone verzi amenajate în cartierele de locuinte);
            b) modul de depozitare a deseurilor menajere si industriale;
            c) modul de administrare a unor arii protejate;
            d) activitatea agentilor economici care ar putea polua mediul (apă, aer, sol, faună si floră) si care utilizează în mod nerational resursele naturale;
            e) constientizarea si promovarea unei atitudini corespunzătoare a locuitorilor (cetătenilor, persoanelor fizice si/sau juridice) din zona de activitate, în legătură cu importanta protectiei mediului.
            (3) În cazul constatării unor încălcări ale legislatiei din domeniul protectiei mediului, agentul ecolog voluntar va sesiza telefonic sau în scris inspectoratul de protectie a mediului sau Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".
            (4) Periodic agentul ecolog voluntar va depune un raport privind evenimentele mai importante semnalate.
            Art. 4. - Pentru asigurarea unei legături rapide cu agentii ecologi voluntari si pentru implicarea mai largă a societătii civile în depistarea abaterilor de la normele de protectie a mediului, se va înfiinta linia telefonică TELVERDE în cadrul dispeceratelor existente la inspectoratele de protectie a mediului sau la Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".
            Art. 5. - (1) Activitatea desfăsurată de agentul ecolog voluntar se realizează în baza unui contract de voluntariat, încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta inspectoratului de protectie a mediului sau a Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".
            (2) Contractul de voluntariat va cuprinde drepturile si obligatiile voluntarului, conditiile de reziliere sau încetare de drept a contractului.
            (3) Prin contract se vor stabili zona de activitate si domeniul pentru care este abilitat să îsi desfăsoare activitatea agentul ecolog voluntar.
            (4) Modelul contractului de voluntariat este prezentat în anexa nr. 1.
            Art. 6. - (1) Legitimarea agentului ecolog voluntar se va face cu certificatul nominal eliberat de inspectoratul de protectie a mediului sau de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" si cu contractul propriu-zis.
            (2) Modelul certificatului nominal care să ateste calitatea de agent ecolog voluntar este prezentat în anexa nr. 2.
            Art. 7. - (1) Acoperirea unor cheltuieli de deplasare, organizarea unor instruiri, acordarea de premii si stimulente se vor face din fonduri extrabugetare, sponsorizări si fonduri bugetare, în măsura alocării acestora.
            (2) Pentru reducerea cheltuielilor de deplasare agentul ecolog voluntar îsi va desfăsura activitatea cât mai aproape de domiciliu.
            (3) Pentru instruiri si chiar pentru stimularea cu genti, mape, caiete, pixuri, diplome si altele se vor avea în vedere colaborarea cu unele organizatii neguvernamentale locale.
            (4) Acordarea unor premii si stimulente se va face, în limita fondurilor disponibile, cu ocazia unor evenimente deosebite legate de protectia mediului.
            (5) Acordarea premiilor si stimulentelor va fi diferentiată în functie de gravitatea evenimentelor semnalate si de pagubele care au putut fi evitate prin sesizarea la timp a abaterilor constatate.
            Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
            Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI,
PETRU LIFICIU


Bucuresti, 21 mai 2002.
Nr. 439.

 

ANEXA Nr. 1


Institutia ........................................

 

CONTRACT DE VOLUNTARIAT
nr. ............, încheiat astăzi ............

 

între ........................, cu sediul în .................................., reprezentat prin domnul (doamna) ........................., în calitate de ...............................,
si domnul (doamna) ........., fiul (fiica) lui ........... si al/a ............, născut/născută în anul ......, luna ......, ziua ......, în comuna/orasul .............., judetul ...........,
domiciliat/domiciliată în str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., localitatea ..............., judetul ..............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii
de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberată de ........ la data de ........, cod numeric personal ............., absolvent/absolventă al/a ........, de profesie ..........,
cu o vechime de ...... ani, în calitate de agent ecolog voluntar, se încheie prezentul contract de voluntariat.
            I. Durata contractului de voluntariat
            Contractul se încheie pe durata ......................, urmând ca agentul ecolog voluntar să înceapă activitatea la data de .............................. .
            II. Domeniul de activitate si zona de desfăsurare a activitătii       1. Agentul ecolog voluntar ................................. este abilitat să constate si să informeze ........................... asupra celor constatate privind ......................... (institutia) ............................................................................................
            ............................................................................................
            ............................................................................................
            ............................................................................................
            ............................................................................................
            2. Zona de activitate a agentului ecolog voluntar este .................................................................................................................................
            ............................................................................................
            III. Obligatiile agentului ecolog voluntar
            1. Să sesizeze în cel mai scurt timp posibil ............................................... (institutia) asupra oricăror aspecte negative care pot avea un impact negativ asupra factorilor de mediu, observate în zona de activitate.
            2. Să îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului.
            3. Să păstreze confidentialitatea informatiilor la care are acces în cadrul activitătii de voluntariat.
            4. Să participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de beneficiarul voluntariatului.
            5. Să ocrotească bunurile pe care le foloseste în cadrul activitătii de voluntariat.
            6. Să depună rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate.
            7. Să participe în calitate de martor în momentul încheierii procesului-verbal de constatare si sanctionare a faptelor contraventionale sesizate de acesta.
            IV. Drepturile agentului ecolog voluntar
            1. Să participe activ la elaborarea si derularea programelor conform prevederilor contractului încheiat.
            2. Să desfăsoare activităti în concordantă cu pregătirea sa profesională.

            3. Să beneficieze de titluri onorifice, decoratii si premii, în conditiile legii.
            V. Obligatiile generale ale beneficiarului voluntariatului
            1. Să asigure desfăsurarea activitătii agentului ecolog voluntar, în conditiile legale de protectie a muncii, în functie de natura si caracteristicile activitătii respective.
            2. Să elibereze certificatul nominal care să ateste calitatea de agent ecolog voluntar.
            3. Activitatea agentului ecolog voluntar se va desfăsura fără să afecteze sănătatea si resursele psihofizice ale acestuia.
            4. Să organizeze periodic cursuri de instruire pentru agenti ecologi voluntari.
            5. Să evalueze periodic activitatea agentului ecolog voluntar si, în functie de evenimentele deosebite semnalate de acesta, să îi atribuie titluri onorifice, decoratii si premii, în conditiile legii, cu ocazia unor evenimente deosebite privind protectia mediului (Ziua Mondială a Mediului, Ziua Mondială a Apei etc.).
            6. Beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de agentul ecolog voluntar si va lua măsurile ce se impun.
            VI. Alte obligatii
            Agentul ecolog voluntar se obligă fată de .................................................. (institutia)     să presteze activitatea fără a obtine o contraprestatie materială.

            VII. Alte clauze stabilite de părti

            ........................................................................................................................................................................................
            ........................................................................................................................................................................................
            ........................................................................................................................................................................................
            VIII. Dispozitii finale
            1. În executarea contractului de voluntariat agentul ecolog voluntar se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.
            2. Executarea obligatiilor contractuale ce revin agentului ecolog voluntar nu se poate face prin reprezentare.
            3. Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.
            4. Agentul ecolog voluntar nu este împuternicit să efectueze activităti specifice de control la obiectivele economico-sociale din zona sa de activitate.
            5. Agentul ecolog voluntar nu este împuternicit să aplice sanctiunile contraventionale prevăzute de legislatia în vigoare din domeniul protectiei mediului.
            6. Contractul de voluntariat este valabil numai pentru activitătile din domeniul protectiei mediului.
            7. Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de vointa părtilor, o situatie de natură să îngreuneze executarea obligatiilor ce revin agentului ecolog voluntar, contractul va fi renegociat, iar dacă situatia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
            8. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisă a uneia dintre părti, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situatia prevăzută la pct. 7.
            9. Denuntarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din initiativa agentului ecolog voluntar sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligatia prezentării motivelor.
            10. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecătoresti, dacă părtile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.
            11. În cazul sesizării unor fapte sau evenimente care în urma verificărilor de către autoritătile competente se constată că sunt de rea-credintă si nefondate, contractul devine nul de drept.

Institutia

.............................

Agent ecolog voluntar,
 ................................


ANEXA Nr. 2


CERTIFICAT NOMINAL DE VOLUNTARIAT
- model –

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
Institutia .............................

 

 

CERTIFICAT NOMINAL DE VOLUNTARIAT LOC FOTO
Nr. ............

 

Domnul/doamna ................, conform contractului de voluntariat nr. ........ din ......., încheiat cu ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cărtii de identitate seria ...... nr. .............., în calitate de agent ecolog voluntar, este abilitat de autoritatea pentru protectia mediului să supravegheze modul de gospodărire a localitătilor urbane si rurale, de depozitare a deseurilor menajere si industriale si de administrare a ariilor protejate si să observe orice încălcări ale legislatiei privind protectia mediului înconjurător, în vederea sesizării, pentru luarea măsurilor legale, din zona .........................................
.............................................................................................


 Director*)
 ...................


*) Se va înscrie functia conducătorului institutiei.