MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 518          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE           Miercuri, 17 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

480. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti

 

655. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti

 

481. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi

 

658. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi

 

482. - Lege privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

659. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

483. - Lege privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov

 

660. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov

 

484. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara

 

661. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara

 

485. - Lege privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

662. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

486. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

663. – Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

258. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind atestarea de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor a evaluatorilor funciari

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

               CAMERA DEPUTATILOR              

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Bioterra” din  Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 1.

Art. 2. - Universitatea “Bioterra” din Bucuresti se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Management Agroturistic, specializarea inginerie si management agroturistic, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii “Bioterra” din Bucuresti intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cea mentionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii “Bioterra” din Bucuresti va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 480.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Biterrra” din Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “Bioterra” din Bucuresti este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

46.949,3

 

A. Clădiri

 

43.734,8

 

1. Spatiu de învătământ

Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 1

2.015,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.880/1997; autorizatie de constructie nr. 13/G/13.891/1998

A.2. Spatiu de învătământ

Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 196, sectorul 1

18.421,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 628/1999; autorizatie de constructie nr. 34/G/13.891/2000

A.3. Secretariat

Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 61, sectorul 1

5.536,8

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.752/2001; autorizatie de constructie nr. 18/G/8.897/1999

A.4. Rectorat

Municipiul Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 97, sectorul 1

2.640,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 60/2000

A.5. Cămin studentesc

Municipiul Bucuresti, Str. Saradei nr. 12, sectorul 1

485,0

Contract de schimb cu încheiere de autentificare nr. 26.128/1995

A.6. Cămin studentesc

Bucuresti, Str. Nuvelei nr. 108, sectorul 1

340,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.976/1996

A.7. Centru de practică si microproductie Băneasa

Comuna Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae nr. 32, judetul Ilfov

6.300,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 273/2000

A.8. Centru de practică

Orasul Busteni, Str. Căprioarei nr. 43, judetul Prahova

600,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.871/1998

A.9. Casă de odihnă si creatie

Orasul Predeal, str. Trei Brazi, pentru studenti si cadre didactice judetul Brasov

4.000,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 419/1997; autorizatie de constructie nr. 206/2000

A.10. Centru de practică, cercetare si microproductie

Comuna Mavrodin, judetul Teleorman

2.847,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.737/1999; document de vânzare-cumpărare nr. 7/23/2001

A.11. Spatiu de învătământ

Municipiul Drăgăsani, str. Decebal nr. 32, judetul Vâlcea

550,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.820/2000

B. Terenuri

 

3.214,5

 

 

B.1. Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 81, sectorul 1

847,5

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.880/1997

 

B.2. Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 196, sectorul 1

400,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 378/1999

 

B.3. Municipiul Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 97, sectorul 1

1.522,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 60/2000

 

B.4. Orasul Predeal, str. Trei Brazi, judetul Brasov

105,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 419/1997

 

B.5. Orasul Busteni, Str. Căprioarei 240,0 nr. 43, judetul Prahova

 

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.871/1998

 

B.6. Municipiul Drăgăsani, str. Decebal nr. 32, judetul Vâlcea

100,0

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.819/2000

II. Bunuri mobile

 

6.452,3

 

A. Tehnică de calcul

 

537,5

Achizitie prin facturi

B. Aparatură de laborator, analize chimice

 

794,2

Achizitie prin facturi

 

 

 

 

C. Aparatură optică

 

437,2

Achizitie prin facturi

D. Aparatură audio-video

 

16,3

Achizitie prin facturi

E. Mobilier

 

870,7

Achizitie prin facturi

F. Instalatii termice

 

168,5

Achizitie prin facturi

G. Echipament tehnologic

 

1.568,5

Achizitie prin facturi

H. Mijloace de transport

 

1.123,0

Achizitie prin facturi si contracte de vânzare-cumpărare

I. Fond de carte

 

800,0

Achizitie prin facturi

J. Diverse (inventar gospodăresc)

 

136,4

Achizitie prin facturi

III. Imobilizări financiare

 

2.660,4

 

Depozite bancare

 

2.660,4

Sume provenite din taxe scolare

 

 

 

Contracte bancare B.C.R. la 31 decembrie 2001

IV. Active circulante

 

158,6

 

Disponibilităti

 

158,6

Extras de cont la 31 decembrie 2001

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia Universitară “Bioterra” Bucuresti si Universitatea “Bioterra” din Bucuresti care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Bioterra” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2002.

Nr. 655.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

               CAMERA DEPUTATILOR              

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Apollonia” din Iasi ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Iasi, str. Păcurari nr. 11.

Art. 2. - Universitatea “Apollonia” din Iasi se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Medicină Stomatologică, specializarea stomatologie, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii “Apollonia” din Iasi intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cea mentionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Apollonia” din Iasi prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii “Apollonia” din Iasi va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Apollonia” din Iasi se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Apollonia” din Iasi

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “Apollonia” din Iasi este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

3.682

 

A. Clădiri

 

3.680

 

Centru Medical 2

Municipiul Iasi, str. Zmeu  nr. 2

228

Contract nr. 4.158/1996, situatie de lucrări si facturi

Centru Medical 3

Municipiul Iasi, Str. Gării  L1-2

941

Contract nr. 118/1996, situatie de lucrări si facturi

B. Terenuri

Municipiul Iasi, str. Zmeu 2 nr. 2

 

Contract nr. 4.158/1996

 

 

 

 

C. Altele - amenajare clădiri

Municipiul Iasi, str. Păcurari nr. 11

2.511

Situatie de lucrări si facturi

II. Bunuri mobile

 

5.203

 

A. Tehnică de calcul

Municipiul Iasi, str. Zmeu 147 nr. 2; Str. Gării L1-2;

 

Facturi de achizitie

B. Echipamente tehnologice (aparatură medicală si de laborator)

str. Păcurari nr. 11

4.458

Facturi de achizitie

C. Mijloace de transport

 

-

 

D. Mobilier

 

158

Facturi de achizitie

E. Disponibilităti

(contravaloarea cărtilor din bibliotecă)

22

Facturi de achizitie

F. Inventar gospodăresc

 

418

Facturi de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

1

 

A. Depozite bancare

 

 

 

B. Garantii furnizori

 

1

 

IV. Active circulante 831

 

 

 

A. Titluri de plasament

Municipiul Iasi, str. Zmeu - nr. 2; Str. Gării L1-2;

 

 

B. Disponibilităti

str. Păcurari nr. 11

20

Extrase de cont

C. Stocuri 794

 

 

 

C.1. Materiale didactice

 

434

Facturi de achizitie

C.2. Obiecte de inventar

 

360

Facturi de achizitie

D. Creante

 

-

 

E. Alte valori

 

17

Facturi de achizitie

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia “Sfânta Apollonia” si Universitatea “Apollonia” din Iasi care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

           

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Apollonia” din Iasi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 658.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

               CAMERA DEPUTATILOR              

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3.

Art. 2. - Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Relatii Internationale, specializarea relatii economice internationale, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile-

-

33.808

 

A. Clădiri

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 3-5, sectorul 3

21.408

Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.465/1996; contracte de donatie nr. 36.242/1995 si nr. 36.243/1995

 

Municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 18 bis - corp A, sectorul 3

 

 

B. Terenuri

Bucuresti, Drumul Binelui nr. 192-206, sectorul 4

12.400

Contract de vânzare-cumpărare nr. 8.276/1997

C. Altele

-

-

-

II. Bunuri mobile

 

6.743

 

A. Tehnică de calcul

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

1.347

Act de donatie nr. 2.371/1995 si facturi de achizitie

 

Municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 18 bis corp A, sectorul 3

-

 

B. Birotică

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

1.915

Act de donatie nr. 2.371/1995 si facturi de achizitie

 

Municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 18 bis corp A, sectorul 3

-

 

C. Mijloace de transport

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

638

Act de donatie nr. 2.371/1995 si facturi de achizitie

D. Mobilier

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

944

Act de donatie nr. 2.371/1995 si facturi de achizitie

 

Municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 18 bis corp A, sectorul 3

-

 

E. Disponibilităti

-

-

-

F. Inventar gospodăresc

Municipiul Bucuresti, Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sectorul 3

1.899

Act de donatie nr. 2.371/1995 si facturi de achizitie

 

Municipiul Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 18 bis corp A, sectorul 3

-

 

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

-

-

-

B. Fonduri speciale

-

-

-

IV. Active circulante

 

 

 

A. Titluri de plasament

-

-

-

B. Disponibilităti

-

-

-

C. Stocuri

-

-

-

D. Creante

-

-

-

E. Alte valori

-

-

-

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundatia Universitară Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” si Universitatea Română de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Române de Stiinte si Arte “Gheorghe Cristea” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 659.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

               CAMERA DEPUTATILOR              

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “George Baritiu” din Brasov ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Brasov, Str. Hărmanului nr. 31.

Art. 2. - Universitatea “George Baritiu” din Brasov se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea economia comertului, turismului si serviciilor, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “George Baritiu” din Brasov prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii “George Baritiu” din Brasov va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 483.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “George Baritiu” din Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “George Baritiu” din Brasov este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

3.752

 

A. Clădiri - imobilul P+2 în suprafată de 1.467 m2

Municipiul Brasov, Str. Poienelor nr. 5

3.543

Facturile nr. 7148028 si 7148044

6 apartamente si o cameră, utilizate pentru birouri

Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 31, 4 apartamente si o cameră, utilizate pentru birouri

189

Contracte de vânzare-cumpărare: nr. 230 din 16 februarie 1996, nr. 321 din 16 februarie 1996, nr. 290 din 28 mai 1996, nr. 402 din16 noiembrie 1996, nr. 330 din 9 mai 1996, nr. 1.004 din 5 septembrie 1997, nr. 933 din 25 ianuarie 1997

 

Municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Patinoarului nr. 31, 2 apartamente

 

Contracte de vânzare- cumpărare: nr. 330 din 9 aprilie 1996 si nr. 408 din 14 iunie 1996

 

 

 

Extras de carte funciară nr. 32.327 din27 februarie 2002

 

 

 

Extras de carte funciară nr. 5.409

B. Terenuri

-

-

-

C. Altele (proiect campus universitar)

 

20

Factura nr. 2621269 din 22 decembrie 1998

II. Bunuri mobile

 

4.368

 

A. Tehnică de calcul

 

1.651

Facturi de achizitie

B. Birotică 

 

53

Facturi de achizitie

C. Mijloace de transport:

 

238

Facturi de achizitie nr. 4.286.623/1998 nr. 2535303/1996 si contracte de vânzare-cumpărare

- 1 autoturism Ford Mondeo si - 2 autoturisme Dacia Break

 

 

 

D. Mobilier, alte imobilizări

808

 

Facturi de achizitie

E. Disponibilităti

-

-

-

F. Inventar gospodăresc

 

1.618

Facturi de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

23.810

 

A. Depozite bancare pentru investitii în campusul universitar(clădiri, terenuri etc.)

 

23.810

Contracte B.R.D. nr.: 73904, 73902, 51170, 67420, 68523, 69628, 76011, 76013, 76252, 76253, 76309, 76311, 79952, 80424, 80906, 86910, 86913, 90135, 90136, 90381, 90588, 91150, 90726, 92143, 96234, 89329, 106521, 108325, 114447, 116177, 116178, 121696, 122161 si 122526.

B. Fonduri speciale

 

-

-

IV. Active circulante

 

9.093

 

A. Titluri de plasament

 

-

-

B. Disponibilităti bănesti pentru investitii în campusul universitar

 

1.282

Extrase de cont

C. Stocuri

 

2.778

Facturi de achizitie

D. Creante

 

5.033

Avansuri furnizori si alte creante

E. Alte valori

 

-

-

F. Investitii la spatiile închiriate si care, potrivit Legii nr. 15/1994, sunt asimilate mijloacelor fixe

Municipiul Brasov, Str. Lunii nr. 6

697

Documente de investitii recunoscute anexate la protocolul de predare-primire nr. 393 din 21 mai 1997

Facturi nr. 0755174 din 31 octombrie 1998, nr. 0755103 din 15 septembrie 1998, nr. 3826804 din 10 ianuarie 2000 si nr. 4881730 din 10 ianuarie 2000

TOTAL:

 

41.720

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Filiala Brasov a Societătii Ateneul Român - Universitatea “George Baritiu” si Universitatea “George Baritiu” din Brasov, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov, de la Camera Deputatilor.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii

privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “George Baritiu” din Brasov si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 660.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

               CAMERA DEPUTATILOR              

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Tibiscus” din Timisoara ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Timisoara, Str. Daliei nr. 1A.

Art. 2. - Universitatea “Tibiscus” din Timisoara se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Design, specializarea design, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Jurnalism, specializarea jurnalistică, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii “Tibiscus” din Timisoara intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul Universitătii “Tibiscus” din Timisoara va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Tibiscus” din Timisoara

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “Tibiscus” din Timisoara este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

15.419

 

A. Clădiri

 

 

 

- corp clădire

Municipiul Timisoara, str. Al. Lazăr nr. 4-6, Timisoara et. II, III si IV

7.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.946/1999, C.F. 78.628

 

Municipiul Timisoara, str. Trubadur nr. 1 Timisoara

2.049

Contract de vânzare-cumpărare nr. 24.265/1999, C.F. 75.221

 

Sasca Montană, 6 apartamente

270

Contract de vânzare-cumpărare nr. 201, 202, 203, 204, 205/1999, C.F. 2.795 Sasca Montană

B. Terenuri

Dumbrăvita - teren constructie campus

1.700

Contract de vânzare-cumpărare nr. 498/2000, C.F. 1.358 Dumbrăvita nr. top 295/1

 

Dumbrăvita - teren cu constructii

4.400

Contract de vânzare-cumpărare nr. 10.968 din 4 mai 1999, C.F. 1.426 Dumbrăvita nr. top 293/1, 296/a/1/a/2/1 si 296/a/1/a/1/2

II. Bunuri mobile

 

23.008

 

A. Tehnică de calcul

-

6.807

Documente legal constituite

B. Birotică

-

3.178

Documente legal constituite

C. Mijloace de transport

-

2.309

Documente legal constituite

D. Mobilier

-

5.021

Documente legal constituite

E. Disponibilităti

-

-

-

F. Inventar gospodăresc

 

2.140

Documente legal constituite

G. Fond de carte

-

3.553

Documente legal constituite

III. Imobilizări financiare

 

675

-

A. Depozite bancare

-

-

-

B. Fonduri speciale

-

675

-

IV. Active circulante

3.562

 

 

A. Titluri de plasament

-

-

-

B. Disponibilităti

-

701

-

C. Stocuri

-

-

-

D. Creante

-

2.861

-

E. Alte valori

-

-

-

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Uniunea Fundatia “Augusta” din Timisoara si Universitatea “Tibiscus” din Timisoara, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Tibiscus” din Timisoara si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 661.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 19, sectorul 1.

Art. 2. - Institutul se înfiintează cu Facultatea de Teologie Romano-Catolică si următoarele specializări acreditate:

a) specializarea teologie romano-catolică didactică, cu predare în limba română;

b) specializarea teologie romano-catolică didactică - limba si literatura română sau o limbă si literatură străină (engleză, latină), cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Institutul înfiintat dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a institutului.

(2) În cazul întreruperii sau încetării activitătii patrimoniul Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti revine la Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucuresti.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 485.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

 

 

A. Clădire S+P+4E

Municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 19, sectorul 1

34.000

donatie

B. Teren - 1.354 m2

 

 

 

C. Altele

-

-

-

II. Bunuri mobile

 

 

 

A. Tehnică de calcul 103

 

 

donatie

B. Birotică + mijloace audio-video

 

39

donatie

C. Mijloace de transport

-

-

 

D. Mobilier

 

1.200

donatie

E. Disponibilităti (cărti bibliotecă)

 

330

donatie

F. Inventar gospodăresc 

 

22

donatie

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

 

-

-

B. Fonduri speciale

 

-

-

IV. Active circulante

 

 

 

A. Titluri de plasament

 

-

-

B. Disponibilităti

 

-

-

C. Stocuri

 

-

-

D. Creante

 

-

-

E. Alte valori

 

-

-

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucuresti si Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucuresti, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 662.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Emanuel” din Oradea ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 87, judetul Bihor.

Art. 2. - Universitatea “Emanuel” din Oradea se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Teologie, specializarea teologie baptistă pastorală, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Universitătii “Emanuel” din Oradea intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cea mentionată la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universitătii “Emanuel” din Oradea prin efectul legii.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Universitătii “Emanuel” din Oradea va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

(2) În cazul întreruperii sau încetării activitătii patrimoniul Universitătii “Emanuel” din Oradea trece către comunitatea baptistă care a cedat patrimoniul, potrivit autonomiei cultelor religioase.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea Universitătii “Emanuel” din Oradea se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice învătământului superior institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 486.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul Universitătii “Emanuel” din Oradea este constituit din:

 

Denumirea

Adresa

Valoarea

- milioane lei -

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

21.699

 

A. Clădiri

Municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 87

9.042

Extras C.F. nr. 4.247

B. Terenuri

Municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 87

4

 

Extras C.F. nr. 4.247, contract de vânzare-cumpărare

C. Altele

Municipiul Oradea, Str. Nufărului nr. 87

12.653

Imobilizări în curs

II. Bunuri mobile

 

3.628

 

A. Tehnică de calcul

 

551

-

B. Birotică

 

61

-

C. Mijloace de transport

 

876

-

D. Mobilier

 

50

-

E. Disponibilităti

 

-

-

F. Inventar gospodăresc

 

2.090

-

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

 

-

-

B. Fonduri speciale

 

-

-

IV. Active circulante

 

1.955

 

A. Titluri de plasament

 

-

-

B. Disponibilităti

 

1.287

-

C. Stocuri

 

641

-

D. Creante

 

27

-

E. Alte valori

 

-

-

           

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Biserica Baptistă “Emanuel” Oradea si Universitatea “Emanuel” din Oradea, care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul Legii privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea, de la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Emanuel” din Oradea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 663.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind atestarea de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor a evaluatorilor funciari

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile pct. 3 din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicată, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitătii de expertiză tehnică judiciară si extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând persoanele fizice atestate ca evaluatori funciari de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Serviciul fond funciar si cadastru forestier tine evidenta evaluatorilor funciari atestati de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 3. - Evaluatorii funciari atestati pot adera la Asociatia Evaluatorilor Funciari din România.

Art. 4. - Prezentul ordin abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 258.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice atestate ca evaluatori funciari de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

Nr. crt.

Numele, initiala tatălui si prenumele

Judetul

(domiciliu)

1.

Abramescu R. Nicolae Serban

Bucuresti

2.

Acelenescu S. Septimiu

Sibiu

3.

Andor M. Iosif

Iasi

4.

Anghelescu D. Dumitru

Bucuresti

5.

Bălănescu C. Dumitru

Olt

6.

Bălutiu V. Cătălin

Alba

7.

Bartha C. Istvan

Sălaj

8.

Berechet I. Nicolai

Buzău

9.

Bertici I. Radu

Timis

10.

Beutură N. Deliu

Timis

11.

Borosu V. Ionel

Timis

12.

Botea D. Vasilica

Ialomita

13.

Bratu M. Traian

Bucuresti

14.

Bretan V. Alexandru

Maramures

15.

Brudea F. Angela

Dolj

16.

Burlacu V. Ion

Neamt

17.

Chirilă I. Dănut

Vrancea

18.

Chirtu P. Alexandru

Bucuresti

19.

Chiurciu N. Mihai

Bucuresti

20.

Ciobanu O. Valeriu Ioan

Suceava

21.

Cismasiu I. Nicolaie

Brasov

22.

Cliza M. Dumitru

Vrancea

23.

Codrean V. Ioan

Satu-Mare

24.

Constantinescu N. Constantin

Bucuresti

25.

Costea V. Alexandru Virgil

Dâmbovita

26.

Crăciun T. Niculae

Brăila

27.

Craioveanu I. Gheorghe

Gorj

28.

Creangă V. Ion

Arges

29.

Creineanu E. Gheorghe

Bucuresti

30.

Crudu C. Constantin Doru

Vrancea

31.

Curea J. Daniel

Iasi

32.

Dana I. Cristian Marius

Teleorman

33.

Dîrja V. Marcel

Cluj

34.

Diaconu N. Emilian

Vrancea

35.

Dinu I. Marieta

Bucuresti

36.

Doandes C. Victor

Timis

37.

Dobritoiu E. Gheorghe

Constanta

38.

Dragomir M. Petra

Ialomita

39.

Dughilă V. Romeo Stefan

Botosani

40.

Fodor D. Horatiu

Cluj

41.

Gacichevici S. Svetlana Victoria

Bucuresti

42.

Georgescu S. Maria Eustenia

Bucuresti

43.

Gomoiu C. Mircea

Bucuresti

44.

Gus P. Petru

Cluj

45.

Gută C. Leonard Gabriel

Brăila

46.

Ilie N. Leonard

Buzău

47.

Ilie T. Cristiean

Bucuresti

48.

Ionescu S. Cezarina

Bucuresti

49.

Ivan E. Gheorghe

Vaslui

50.

Jampa D. Avram

Hunedoara

51.

Jipa Gh. Ion

Vrancea

52.

Jurcut Todoran I. Teodor

Bihor

53.

Karda D. Arpad

Covasna

54.

Lazăr M. Cornel

Bucuresti

55.

Lăzărescu Gh. Stelian

Bucuresti

56.

Loganovici S. Teodor

Bucuresti

57.

Luca Gh. Georgeta

Bucuresti

58.

Luncan I. Alexandru Octavian

Constanta

59.

Maftei P. Gheorghe

Iasi

60.

Mărghitas I. Marilena

Cluj

61.

Marin Turcăreasa I. Elena

Călărasi

62.

Matei I. Iuliana

Iasi

63.

Mihalache I. Mircea

Bucuresti

64.

Militaru N. Marcel

Bucuresti

65.

Murariu G. Mariea

Galati

66.

Musat D. Marian

Teleorman

67.

Necula V. Romică

Bucuresti

68.

Nedelcu R. Nicolae

Bucuresti

69.

Niculescu C. Victoria Alexandra

Teleorman

70.

Nyeso I. Janos

Covasna

71.

Nitu I. Horia

Brăila

72.

Olescu Gh. Ionut Alin

Constanta

73.

Onciu V. Alecu

Tulcea

74.

Păcurar M. Ioan

Cluj

75.

Păduraru M. Ion

Vâlcea

76.

Panaitescu M. Silviu Corneliu

Prahova

77.

Papp C. Carol

Mures

78.

Pasztohy D. Zoltan

Harghita

79.

Pavel I. Stefan

Dolj

80.

Penescu P. Anton Stelian

Bucuresti

81.

Petrulian I. Gheorghe

Bucuresti

82.

Pocreata T. Cornelia

Botosani

83.

Popa D. Constantin

Iasi

84.

Popa T. Tudor

Ilfov

85.

Prepelită A. Vladimir

Brasov

86.

Psenicica I. Sergiu

Sibiu

87.

Racovicean M. Mihai

Timis

88.

Rogobete V. Gheorghe

Timis

89.

Rusu T.M. Cristina Florina

Bucuresti

90.

Sabău I. Gheorghe

Caras-Severin

91.

Sandu D. Vasile

Botosani

92.

Serbănescu Gh. Alexandru

Arges

93.

Stanciu C. Florica

Bucuresti

94.

Stancu F. Liana

Bucuresti

95.

Stănescu T. Gabriel

Bucuresti

96.

Stănica C. Venera

Ialomita

97.

Stroe I. Eugen

Buzău

98.

Suchea I. Steliana

Constanta

99.

Surdu Gh. Constanti

Bucuresti

100.

Târâu Gh. Dorin

Timis

101.

Toader T. Ioan Petru

Timis

102.

Toader N. Anicuta

Bucuresti

103.

Todoran A. Aurel

Alba

104.

Tone F. Tudorel

Giurgiu

105.

Trofin I. Vasile

Bacău

106.

Udrescu C. Lenuta

Bucuresti

107.

Vlad I. Horia

Arad

108.

Vlad S. Neguta

Bucuresti

109.

Volf E. Mircea

Iasi