MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 iulie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

444. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare solteren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

613. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

446. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

615. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

447. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

616. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

448. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

 

617. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

270/273. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România

 

427. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

 

3.589. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti si oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, execută studiile pedologice si agrochimice si realizează sistemul de monitorizare sol-teren pentru suprafetele cu destinatie agricolă, privind: unitătile de sol, inventarierea resurselor de sol, favorabilitatea terenurilor pentru culturile agricole sau silvicultură, pretabilitatea pentru folosinte, poluarea, restrictiile terenurilor la diferite utilizări si măsurile agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare, indiferent de forma de exploatare sau de proprietate.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, va executa lucrările specifice monitorizării solurilor si vegetatiei forestiere, în conformitate cu Programul european  de monitorizare forestieră, indiferent de forma de proprietate asupra pădurilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 444.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aproba-rea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 613.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17 din 20 februarie 2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 26 februarie 2002, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind majorarea capitalului social

al Băncii de Export-Import a României «EXIMBANK” - S.A.»

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Majorarea de capital social aprobată prin prezenta ordonantă de urgentă se va realiza până la data de 31 mai 2002.”

3. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Se mandatează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, în calitate de actionar majoritar al Băncii, să propună adunării generale extraordinare a actionarilor ridicarea dreptului de preferintă al celorlalti actionari existenti la subscrierea actiunilor nou-emise, potrivit art. 212 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 17 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 446.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României “EXIMBANK” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 615.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 178 din 20 decembrie 2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 27 decembrie 2001, cu următoarea modificare:

- Articolul unic va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, se completează după cum urmează:

- La prima coloană, după liniuta a 9-a «Apă potabilă si canalizare» se introduce o nouă liniută «Apă minerală naturală la sursă - pentru consum alimentar», iar în coloana a II-a, în dreptul acesteia, se va scrie «indicele preturilor de consum».”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 447.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 178/2001 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 616.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 28 din 16 august 2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 24 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 8 iulie 2002.

Nr. 448.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2001 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iulie 2002.

Nr. 617.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 270 din 12 iunie 2002

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

Nr. 273 din 18 iunie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale si presedintele Institutului National de Statistică,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în conceptia generală a informatizării în România,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Presedintele Institutului National de Statistică, Aurel Camara

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupatiilor din România

 

Art. 1. - (1) Clasificarea ocupatiilor din România, denumită în continuare COR, este un nomenclator de interes general, a cărui utilizare este obligatorie pentru ordonarea si evidenta informatiilor referitoare la ocupatiile practicate în cadrul economiei nationale.

(2) COR reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare si codificare a tuturor ocupatiilor desfăsurate în economie, indiferent de tipul si locul desfăsurării lor.

(3) COR poate genera si alte clasificări si nomenclatoare ocupationale, specializate pe domenii de activitate.

Art. 2. - COR îndeplineste următoarele functii:

a) asigură informatii la nivelul de detaliere cerut pentru gestionarea fortei de muncă;

b) satisface cerintele de agregare si detaliere în functie de scopul cercetărilor statistice;

c) facilitează identificarea unitară a ocupatiilor din România;

d) asigură un cadru de referintă care permite compararea datelor statistice privind piata muncii din România;

e) asigură interpretarea unitară a datelor statistice de către toti utilizatorii;

f) asigură comparabilitatea cu datele statistice internationale.

Art. 3. - (1) COR se aplică în toate domeniile de activitate economică si socială, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupatiei care face obiectul activitătilor desfăsurate. Utilizarea codurilor COR este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unitătile bugetare, agentii economici, indiferent de forma de proprietate, organizatiile patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatiile, asociatiile, persoanele fizice si juridice, denumite în continuare utilizatori.

(2) Utilizatorii au următoarele atributii:

a) să folosească COR în toate cazurile în care transmit sau acordă acces la informatie altor organizatii;

b) să informeze organizatia care întretine nomenclatorul cu privire la anomaliile si incidentele intervenite în exploatare;

c) să elaboreze nomenclatoare ale ocupatiilor specifice domeniului de activitate;

d) să solicite Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale actualizarea COR.

(3) Elaborarea de către organismele prevăzute la alin. (1) a unor nomenclatoare ocupationale proprii, în scopuri specifice activitătii acestora, este conditionată în mod obligatoriu de asigurarea corespondentei informatiilor respective cu sistemul de grupare si codificare utilizat în COR.

Art. 4. - (1) Prin actualizarea COR se întelege:

a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare si introducere în COR a noilor ocupatii, functii, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia natională;

b) activitatea de radiere a ocupatiilor, functiilor si meseriilor care nu mai sunt cerute pe piata muncii;

c) activitatea de redenumire a unor ocupatii, functii si meserii, dacă acest lucru se impune.

(2) Actualizarea COR vizează cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupă majoră, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, în functie de:

a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei;

b) nivelul de competentă si complexitatea sarcinilor de îndeplinit;

c) gradul de specializare;

d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, masinile si utilajele cu care se lucrează.

Art. 5. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale în colaborare cu Institutul National de Statistică asigură, la cererea organizatiilor utilizatoare, actualizarea COR în concordantă cu modificările care se produc în:

a) structura economiei nationale;

b) legislatia specifică în vigoare privind introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii;

c) nomenclatoarele ocupatiilor elaborate de organismele de specialitate ale Organizatiei Natiunilor Unite si ale Uniunii Europene, si anume: Clasificarea Internatională Standard a Ocupatiilor recomandată de Uniunea  Europeană, ISCO - (COM); Clasificarea Internatională Standard a Ocupatiilor - ISCO (88).

(2) Ministerele, precum si orice alte organe care au atributii de elaborare a unor reglementări specifice pentru introducerea si/sau reglementarea de noi functii, meserii si ocupatii trebuie să solicite Directiei generale fortă de muncă din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale actualizarea COR în termen de 30 de zile de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Continutul COR se aliniază la nomenclatoarele internationale existente după următoarea ierarhie de priorităti:

- prioritate 0 - UE (Uniunea Europeană);

- prioritate 1 - ONU (Organizatia Natiunilor Unite);

- prioritate 2 - alte reglementări internationale.

Art. 7. - Actualizarea COR se face din initiativa utilizatorilor.

Art. 8. - (1) Pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Directia generală fortă de muncă din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale o cerere însotită de următoarea documentatie:

a) memoriu justificativ din care să reiasă:

1. denumirea ocupatiei, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în COR;

2. codul COR pentru grupa de bază, precum si codul COR pentru ocupatia propusă a fi introdusă în COR;

3. codul activitătii economice din Clasificarea activitătilor din economia natională (CAEN), care presupune introducerea ocupatiei propuse, pentru realizarea concordantei dintre activitate si ocupatie;

4. studiile si analizele făcute de agentii economici interesati pe piata fortei de muncă, din care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ;

b) descrierea ocupatiei din care să rezulte următoarele elemente: atributii si responsabilităti; uneltele si instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situatiile de risc; cerintele pentru exercitarea ocupatiei; cerintele referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupatiei; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupatiei; specializarea obtinută prin actul de calificare, conform legislatiei în vigoare; salarizarea; promovarea în muncă; dinamica meseriei pe piata muncii; meserii înrudite din COR; specializările;

c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociatiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;

d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupatiilor respective;

e) anexa nr. 1 “Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR”, completată;

f) după caz, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR”, completată.

Documentatia va fi prezentată si în format electronic.

(2) Încadrarea de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, în colaborare cu Institutul National de Statistică, a unei ocupatii în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligatii pentru unitatea solicitantă.

(3) Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de către utilizatori revine în întregime în responsabilitatea acestora.

Art. 9. - Cererile pentru actualizarea COR depuse la Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - Directia generală fortă de muncă vor fi solutionate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.

Art. 10. - Actualizarea COR se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistică.

Art. 11. - Lista cuprinzând ocupatiile, meseriile si functiile aprobate se publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. - Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ocupatiilor pentru care Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Institutul National de Statistică si-au dat acordul de includere în COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

LISTA

cuprinzând ocupatiile propuse a fi introduse în COR

 

Nr.

crt.

Denumirea

ocupatiei

propuse a fi

introdusă

în COR

(în limba

română)

Grupa si clasa CAEN ale activitătii economice pentru care este necesară introducerea de noi

ocupatii*)

Nivelul de instruire

necesar pentru

practicarea

ocupatiei**)

Pagina din COR

la care urmează

să se înscrie

ocupatia

Codul corespunzător

ocupatiei propuse a

fi introdusă în COR

(format din 6 cifre)

Tipul si numărul actului normativ în

care se regăsesc ocupatiile propuse

a fi introduse în COR***)

Grupa

CAEN

Clasa

CAEN

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitătilor din economia natională, grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.

**) Conform informatiilor prezentate în partea întâi – “Elemente de metodologie a elaborării si mod de utilizare” a Manualului pentru utilizatori Clasificarea Ocupatiilor din România, editia a II-a, 2002, Editura “Lumina Lex”, tel.: 315.06.13.

***) Se vor preciza articolele din actul normativ care fac referire expresă la denumirea ocupatiei propuse a fi introdusă în COR.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

LISTA

cuprinzând ocupatiile propuse a fi radiate din COR

 

Nr.

crt.

Denumirea

ocupatiei

propuse a fi

introdusă

în COR

(în limba

română)

Grupa si clasa CAEN

ale activitătii economice pentru care este necesară

radierea de ocupatii*)

Pagina din COR la care

urmează să se radieze

ocupatia

Codul corespunzător

ocupatiei propuse a

fi introdusă în COR

(format din 6 cifre)

Tipul si numărul actului normativ în

care se regăsesc ocupatiile propuse

a fi introduse în COR***)

Grupa

CAEN

Clasa

CAEN

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Conform Hotărârii Guvernului nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 5 noiembrie 1997. Anexa este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 bis din 5 noiembrie 1997. Conform structurii detaliate a categoriilor de clasificare a activitătilor din economia natională grupa are 3 cifre, iar clasa 4 cifre.

**) Se va preciza articolul din actul normativ care face referire expresă la ocupatia propusă a fi radiată din COR.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale, ce intră

în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

 

Ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul de aprobare nr. D.B. 7.038 din 14 iunie 2002 al Directiei generale de asistentă medicală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă componenta trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, institutii si unităti economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, denumită în continuare trusă sanitară, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Persoanele juridice care desfăsoară activitătile prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate să aibă în dotare trusă sanitară.

Art. 2. - (1) Fabricarea si punerea pe piată a trusei sanitare se autorizează de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru fiecare furnizor.

            (2) Trusele sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, institutii si unităti economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, aflate în prezent în dotarea acestora, pot fi utilizate până la expirarea duratei de folosintă a componentelor lor.

Art. 3. - Se aprobă baremul de materiale ce intră în dotarea trusei sanitare a posturilor de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, institutii si unităti economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin anexa nr. 1 a părtii a II-a, intitulată “Norme tehnice în unele domenii ale asistentei medicale”, din Ordinul ministrului sănătătii nr. 56/1974 îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 427.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

trusei sanitare folosite pentru acordarea primului ajutor medical, care se află în dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medicale din întreprinderi, institutii si unităti economice, scoli, cabane turistice si altele asemenea

 

1.1. Trusa sanitară se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colturi si muchii rotunjite, în care sunt depozitate instrumente si materiale sanitare, medicamente si materiale diverse.

Anexa nr. 3 la ordin prevede continutul minim obligatoriu al trusei sanitare din dotarea posturilor fixe de prim ajutor fără cadre medico-sanitare.

Optional trusa sanitară poate contine si alte dispozitive medicale, cum ar fi: folie termoizolantă, dispozitiv care asigură solutia de conservare a energiei corpului omenesc în situatii grave.

1.2. Cutia trusei sanitare trebuie să fie rigidă, realizată din material plastic rezistent, cu marginile si colturile rotunjite. Ea trebuie:

a) să asigure etanseitatea corespunzătoare pentru protejarea continutului fată de praf si umezeală printr-un sistem de închidere ferm;

b) să fie inscriptionată, vizibil de la o distantă de minimum 5 m, cu denumirea produsului si a furnizorului sau, după caz, a producătorului;

c) să permită vizualizarea continutului sau să aibă inscriptionată lista continutului;

d) să fie dimensionată si compartimentată corespunzător, în vederea depozitării si asigurării integritătii componentelor prevăzute în anexa nr. 3.

Calitatea materialelor sanitare, a instrumentelor si a medicamentelor va fi verificată si certificată în conformitate cu prevederile în vigoare privind evaluarea conformitătii de către organele abilitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei.

Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical vor fi folosite astfel:

1. Activităti industriale, agricole si de prestări de servicii:

1a) în sectii de activitate cu mai mult de 5 persoane - una la cel mult 25 de persoane;

1b) activităti cu locuri de muncă dispersate, indiferent de numărul de angajati;

1c) mijloace de transport în comun, altele decât auto.

2. Activitate de comert:

2a) spatii comerciale care permit accesul direct al clientilor la mărfurile expuse;

2b) spatii comerciale organizate pe subunităti pentru prezentare si desfacere;

2c) piete agroalimentare;

2d) statii de distribuire a carburantilor.

3. Activităti de învătământ, proiectare-cercetare:

3a) grădinite, scoli, alte institutii de învătământ care nu dispun de cabinet medical propriu - cel putin una la 50 de elevi;

3b) ateliere scolare, săli de sport;

3c) cămine si internate;

3d) alte activităti de proiectare-cercetare - cel putin una la 25 de persoane.

4. Activităti culturale si recreative:

4a) săli de spectacole - una la cel putin 100 de locuri;

4b) săli de sport sau de întretinere fizică, altele decât cele din institutiile de învătământ;

4c) cluburi, alte spatii pentru activităti de divertisment cu cel putin 10 locuri;

4d) baruri, restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, unităti agroturistice.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL MINIM OBLIGATORIU AL TRUSEI SANITARE

 

Denumirea materialului

Numărul de bucăti

Cutie din material plastic, etansă, cu colturi rotunjite

1

Foarfece cu vârfuri boante

1

Garou 50 cm

1

Deschizător de gură din material plastic

1

Dispozitiv de respiratie gură la gură

1

Pipă Guedel mărimea

4 1

Pipă Guedel mărimea

10 1

Mănusi de examinare, pereche

4

Pahare de unică folosintă

5

Batiste de hârtie cu solutie dezinfectantă

10

Atele din material plastic

2

Fesi din tifon mici 5 cm/4 m

5

Fesi din tifon mari 10 cm/5 m

3

 

ANEXA Nr. 2

 

Denumirea materialului

Numărul de bucăti

Bandaj triunghiular I = 80 mm

2

Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g

2

Ace de sigurantă

12

Leucoplast 5 cm/3 m

1

Leucoplast 2,5 cm/2,5 m

1

Alcool sanitar 200 ml

1

Comprese sterile 10 cm/8 cm x 10 buc.

10

Pansament individual 2 cm/6 cm

10

Pansament cu rivanol 6 cm /10 cm

5

Plasture 6 cm/50 cm

1

Creion

1

Caiet a 50 de pagini

1

Brosură cu instructiuni de prim ajutor

1

Rivanol solutie 1ä, 200 ml

1

Apă oxigenată sau perogen

1

Alcool iodat 200 ml

1

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific

si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în baza prevederilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Procedura de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Secretarul general adjunct, Directia generală pentru transfer tehnologic si inovare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, institutiile de învătământ superior  acreditate, unitătile de cercetare-dezvoltare si persoanele prevăzute la art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării - pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 29 aprilie 2002.

Nr. 3.589.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic

 

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Autorizarea si reconfirmarea parcului stiintific si tehnologic se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, denumită în continuare ordonantă.

(2) Obiectivele urmărite prin constituirea parcurilor stiintifice si tehnologice sunt cele prevăzute la art. 2 din ordonantă.

(3) Initiativa constituirii parcului stiintific si tehnologic apartine unui consortiu format prin asocierea persoanelor juridice si fizice mentionate la art. 1 alin. (4) din ordonantă.

Este obligatorie prezenta în consortiu a unei institutii de învătământ superior acreditate si/sau a unei unităti de cercetare-dezvoltare.

(4) Contractul de asociere în participatiune cuprinde următoarele clauze:

a) drepturile si obligatiile partenerilor referitoare la înfiintarea si functionarea parcului stiintific si tehnologic;

b) aportul partenerilor, constând în clădiri cu specificatia destinatiilor (laboratoare, spatii de productie, birouri, utilitare etc.), terenuri cu specificatia destinatiei acestora (constructii, drumuri, poduri, parcări, de cultură etc.), instalatii si utilităti (aductii, canalizări, energetice, comunicatii etc.), dotări specifice importante, precum si alte valori aduse în participatiune (capital depus, investitii în derulare etc.);

c) obiectivele si activitătile specifice ale parcului stiintific si tehnologic; se vor nominaliza domeniile abordate (echipamente si sisteme de telecomunicatii, echipamente de măsură si control, biotehnologie medicală etc.) si activitătile specifice (cercetare stiintifică, dezvoltare tehnologică, învătământ, consultantă tehnologică, preluarea si aplicarea rezultatelor cercetării de către agentii economici aflati în parcul stiintific si tehnologic, inclusiv realizarea, utilizarea în regim de microproductie sau comercializarea modelelor experimentale, prototipurilor sau a produselor obtinute cu acestea etc.), cu mentionarea, în cazul mai multor domenii si tipuri de activităti, a ponderilor acestora în activitatea globală a parcului stiintific si tehnologic;

d) dotările initiale si prevederile investitionale; se va preciza pe categorii de suprafete construite necesarul lucrărilor pentru amenajare si finalizare, astfel încât să poată fi utilizată pentru destinatia dată. Se vor mentiona investitiile pe care fiecare parte a consortiului le are în derulare si cele prevăzute pentru viitor, precum si sursele pentru realizarea acestora, cu destinatie specifică pentru parcul stiintific si tehnologic. Se va preciza politica consortiului privind participarea agentilor economici din parcul stiintific si tehnologic la amenajarea si dotările spatiilor închiriate;

e) desemnarea administratorului, organizarea administratiei, obligatiile acestuia si utilitătile oferite agentilor economici din parcul stiintific si tehnologic pentru buna functionare a acestuia.

(5) Administrarea parcului stiintific si tehnologic se realizează de către o societate comercială desemnată de consortiu, conform art. 1 alin. (5) din ordonantă, denumită în continuare administrator. Administratorul încheie un contract cu consortiul, în care se va prevedea modul în care administratorul va executa obligatiile mentionate la art. 9 din ordonantă, precum si alte atributii specifice prevăzute în contract. Se vor specifica sursele de venituri, cheltuielile previzionate, pe capitole si etape, corelate cu planul de afaceri al parcului stiintific si tehnologic, precum si raporturile administratorului cu consortiul.

Autorizarea

Art. 2. - (1) Cererea de autorizare si documentatia necesară autorizării parcului stiintific si tehnologic, care este întocmită conform ordonantei si avizată de consortiu, se depun de administrator la Ministerul Educatiei si Cercetării, organul de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul parcurilor stiintifice si tehnologice.

(2) Documentatia necesară autorizării parcului stiintific si tehnologic va cuprinde:

a) formular de prezentare a parcului stiintific si tehnologic, conform anexei la prezenta metodologie, la care se vor anexa documentele justificative;

b) copie de pe contractul de asociere în participatiune, ca act constitutiv al consortiului, cu anexe conform art. 3 din prezenta metodologie;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare al administratorului, eliberat de oficiul registrului comertului teritorial;

d) copie de pe statutul societătii-administrator;

e) copie de pe contractul dintre administrator si consortiu;

f) planul de afaceri pentru functionarea parcului stiintific si tehnologic;

g) copie de pe titlurile de proprietate sau de pe alte documente care atestă legalitatea cedării valorilor imobiliare în folosinta parcului stiintific si tehnologic.

h) declaratiile membrilor consortiului privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 4 din ordonantă pentru terenul aferent parcului stiintific si tehnologic.

(3) La documentatia depusă în vederea autorizării parcului stiintific si tehnologic administratorul poate depune orice alte înscrisuri pe care le consideră necesare.

Art. 3. - Administratorul va prezenta o evaluare a facilitătilor de care poate beneficia parcul stiintific si tehnologic, precum si a facilitătilor de care pot beneficia agentii economici aflati în acest parc, mentionate la art. 10, respectiv la art. 11 din ordonantă. Se vor specifica sursele estimate si valorile aferente.

Art. 4. - (1) În scopul autorizării parcului stiintific si tehnologic se constituie o comisie de autorizare si evaluare a parcurilor stiintifice si tehnologice, denumită în continuare comisie, alcătuită din 5 membri, specialisti, personalităti competente în domeniul de activitate al parcului stiintific si tehnologic, care va face analiza si evaluarea solicitării.

(2) Numirea membrilor comisiei se realizează prin ordin al ministrului delegat pentru activitatea de cercetare.

(3) Documentatia pentru autorizarea parcului stiintific si tehnologic va fi depusă la secretariatul tehnic al comisiei, asigurat de Ministerul Educatiei si Cercetării prin Directia generală pentru transfer tehnologic si inovare.

(4) Comisia va analiza si va evalua dacă documentatia prezentată în vederea autorizării parcului stiintific si tehnologic îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la alin. (2) si (3) ale art. 6 din ordonantă.

(5) În cazul în care documentatia este incompletă, comisia va solicita administratorului completarea acesteia în termen de 10 zile.

(6) În urma analizei si evaluării comisia prezintă ministrului delegat pentru activitatea de cercetare, în termen de 20 de zile de la primirea cererii si documentatiei complete, un referat detaliat privind rezultatele analizei efectuate, în concluzia căruia se va propune aprobarea sau respingerea solicitării de autorizare a parcului stiintific si tehnologic.

(7) Propunerea de respingere a cererii de autorizare a parcului stiintific si tehnologic se comunică administratorului, care are drept de contestatie în termen de 10 zile.

(8) Contestatiile se solutionează de către o comisie formată din 3 membri propusi de Directia generală pentru transfer tehnologic si inovare.

(9) Răspunsul la contestatie se transmite în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(10) Ministrul delegat pentru activitatea de cercetare acordă prin ordin autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii si documentatiei complete.

 

ANEXĂ*)

la metodologie


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici

 

Art. 1. - Prezenta procedură s-a elaborat în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, denumită în continuare ordonantă, si reglementează modalitătile de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici.

Art. 2. - Agentii economici admisi în parcul stiintific si tehnologic pot fi persoane juridice, indiferent de forma de proprietate si de forma de organizare, investitori români sau străini, care doresc să desfăsoare activităti specifice profilului parcului stiintific si tehnologic.

Art. 3. - Îndeplinesc criteriile generale de admitere în parcul stiintific si tehnologic toti agentii economici mentionati la art. 2, care nu se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt declarati, conform legii, în stare de încetare de plăti;

b) plătile/conturile le sunt blocate conform unei hotărâri judecătoresti;

c) se fac vinovati de declaratii inexacte, cu rea-credintă, cu privire la informatiile solicitate de administrator în vederea admiterii în parc;

d) au încălcat în mod grav, cu rea-credintă, prevederile unui alt contract comercial încheiat anterior cu alt partener.

Art. 4. - Criteriile specifice pe care trebuie să le îndeplinească agentii economici pentru admiterea în parcul stiintific si tehnologic sunt:

a) să desfăsoare activităti specifice sau complementare, conexe profilului parcului stiintific si tehnologic, conform art. 1 alin. (2) din ordonantă si în acord cu domeniile tehnologice pentru care functionează parcul;

b) să dispună de capacitatea calificată a personalului angajat si atras în colaborare pentru domeniile si obiectivele în care va actiona;

c) să aibă un plan de afaceri elaborat în care să se regăsească ca activităti specifice parcului stiintific si tehnologic.

Art. 5. - Documentatia necesară admiterii agentilor economici în parcul stiintific si tehnologic se depune la administrator si va cuprinde:

a) cerere semnată de agentul economic;

b) fisa de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici (conform anexei la prezenta procedură);

c) actul de înfiintare a societătii comerciale;

d) statutul societătii comerciale;

e) dovada înscrierii la registrul comertului;

f) planul de afaceri;

g) bilantul contabil sau ultima raportare economico-financiară;

h) declaratie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 3.

Art. 6. - (1) În parcul stiintific si tehnologic pot fi înfiintate societăti comerciale noi, prin initiativa unei persoane fizice sau a unui colectiv care are experienta activitătii de cercetare, fabricatie sau servicii în domeniul în care activează parcul stiintific si tehnologic, care vor să desfăsoare activităti economice conforme cu prevederile ordonantei.

(2) Pentru a obtine acordul administratorului de înregistrare a noii societăti comerciale în parcul stiintific si tehnologic initiatorul va declara si va confirma prin documente (la cerere) următoarele:

a) domeniul si activitătile în care va functiona noua societate comercială;

b) structura personalului prevăzut si calificările specifice;

lista nominală cuprinzând initiatorii;

c) experienta în domeniu, pe tipuri de activităti;

d) dacă este (sunt) actionar (actionari) majoritar (majoritari) la alte societăti comerciale, în ce domenii de activitate;

e) obiectivele tintă propuse (de exemplu: asimilarea, fabricarea si comercializarea unui produs din cercetare proprie sau natională);

f) planul de afaceri pe minimum 2 ani.

(3) Initiatorul va prezenta administratorului o cerere însotită de fisa de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici (conform anexei la prezenta procedură) si eventual documentele, la cererea administratorului, pentru sustinerea criteriilor de admitere.

Art. 7. - În cazul în care documentatia este incompletă, administratorul va solicita completarea acesteia în termen de 10 zile.

Art. 8. - Administratorul analizează detaliat documentatia prezentată si selectează solicitările agentilor economici de admitere în parcul stiintific si tehnologic, conform criteriilor de eligibilitate generale si specifice, mentionate la art. 3, 4 si 6 din prezenta procedură.

Art. 9. - Fiecare solicitare a agentilor economici de a fi admisi în parcul stiintific si tehnologic, selectată de administrator conform art. 9 lit. c) din ordonantă, se evaluează si se analizează separat de către o comisie formată din:

a) directorul si economistul reprezentanti ai administratorului parcului stiintific si tehnologic;

b) reprezentanti ai consortiului.

Art. 10. - Rezultatul evaluării comisiei, admis sau respins, va fi comunicat în scris agentului economic în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Agentilor economici respinsi li se vor comunica si motivele neadmiterii în parcul stiintific si tehnologic.

Art. 11. - Agentii economici respinsi pot depune contestatie la administrator în termen de 5 zile, urmând ca solutionarea acesteia să se facă de către comisie în termen de 10 zile.

Art. 12. - Administratorul va încheia cu fiecare agent economic admis un contract comercial, din care nu vor lipsi prevederile privind asigurarea terenului, spatiilor, dotărilor si serviciilor necesare desfăsurării activitătii acestuia, precum si obligatiile mentionate la art. 9 lit. d) si facilitătile mentionate la art. 11 din ordonantă.

 

ANEXĂ*)

la procedură


*) Anexa este reprodusă în facsimil.