MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 545         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 25 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

757. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botosani, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Maramures, Mehedinti, Sălaj, Tulcea si Vrancea

 

758. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botosani, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Maramures, Mehedinti, Sălaj, Tulcea si Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 35.304,59 milioane lei, în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în judetele Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botosani, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Maramures, Mehedinti, Sălaj, Tulcea si Vrancea, pentru finantarea unor lucrări urgente, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 se suplimentează cu 6.800,00 milioane lei bugetul pe anul 2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli de capital”, iar cu suma de 28.504,59 milioane lei, bugetele locale.

(2) Bugetele locale se majorează la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Repartizarea sumelor pe fiecare gospodărie afectată se va face prin dispozitie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta de către beneficiari astfel: lucrările prevăzute în anexa nr. 1, de Compania Natională “Apele Române” - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevăzute în anexa nr. 2, de ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aplicabile în situatie de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 757.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Arad si Constanta

 

Nr. crt.

Denumirea obiectivului/judetul

Valoarea(milioane lei)

Cheltuieli de capital - TOTAL:

 

6.800,00

din care:

 

 

Judetul Arad

 

 

1.

Amenajare Valea Hălmăgel

600,00

2.

Amenajare Valea Luncsoara

700,00

3.

Amenajare Valea Mides

500,00

4.

Amenajare Valea Groseni

1.000,00

5.

Acumulare nepermanentă Valea Moneasa

1.200,00

TOTAL: 4.000,00

Judetul Constanta

 

 

1.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor în bazinul hidrografic Topolog

1.100,00

2.

Lucrări de apărare împotriva inundatiilor în bazinul hidrografic Casimcea

1.700,00

TOTAL: 2.800,00

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând lucrările urgente de refacere în judetele Alba, Bacău, Bihor, Cluj, Dolj, Iasi,

Maramures, Mehedinti, Sălaj, Tulcea si Vrancea

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului/judetul

Valoarea

(milioane lei)

TOTAL:

 

26.645,50

din care:

 

 

 

Judetul Alba

 

1.

Orasul Baia de Aries

1.250,00

 

- refacere străzi

850,00

 

- refacere drumuri de acces

400,00

TOTAL:

1.250,00

 

Judetul Bacău

 

1.

Comuna Podu Turcului - regularizarea pârâului Bodeasa

2.000,00

2.

Comuna Urechesti - amenajarea torentilor si a canalului de evacuare a apelor provenite din torenti

2.200,00

TOTAL:

4.200,00

 

Judetul Bihor

 

1.

Orasul Beius - statie de epurare

1.500,00

TOTAL:

1.500,00

 

Judetul Cluj

 

1.

Consiliul judetean - refacerea a 4 drumuri judetene (DJ 182, DJ 182E, DJ 108A, DJ 191D)

390,00

2.

Comuna Chiuiesti:

204,00

 

- refacere podet

200,00

 

- reparatii la 1 biserică

4,00

3.

Comuna Ciucea:

395,00

 

- refacerea a 2 drumuri comunale

300,00

 

- refacere de poduri si podete

60,00

 

- reparatii la 1 scoală

20,00

 

- reparatii la 1 biserică

15,00

TOTAL:

989,00

 

Judetul Dolj

 

1.

Consiliul judetean - refacere drumuri judetene (Călinesti-Vulpeni si Bulzesti-Frătila)

2.000,00

2.

Comuna Vârforul de Jos - refacerea drumului comunal (DC Greaca- Vârforul de Sus)

1.000,00

3.

Comuna Bratovoesti - refacerea drumului comunal (DC Rojistea- Bratovoesti)

200,00

4.

Comuna Celaru - refacerea căminului cultural

11,00

5.

Comuna Sadova - refacerea scolii si a grădinitei

395,50

TOTAL:

3.606,50

 

Judetul Iasi

 

1.

Comuna Vânători - refacerea a 2 punti pietonale

300,00

2.

Comuna Ruginoasa:

3.000,00

 

- reparatii la Scoala generală Rediu

100,00

 

- refacerea drumului comunal DC 121

2.900,00

TOTAL:

3.300,00

 

Judetul Maramures

 

1.

Comuna Sălsig:

815,00

 

- refacere poduri si podete

315,00

 

- refacerea drumului comunal

200,00

 

- consolidarea malului pe pârâul Sălaj

300,00

2.

Comuna Poienile Izei:

325,00

 

- refacere poduri

125,00

 

- refacerea drumului comunal

200,00

3.

Comuna Remetea Chioarului:

290,00

 

- refacere podete

40,00

 

- refacerea drumului comunal

250,00

4.

Comuna Călinesti - refacerea drumului comunal

550,00

5.

Comuna Rozavlea - consolidarea versantului (alunecare de teren)

1.000,00

6.

Orasul Borsa - refacerea acoperisului la 2 scoli

20,00

TOTAL:

3.000,00

 

Judetul Mehedinti

 

1.

Comuna Svinita - reabilitarea retelei de apă potabilă

2.000,00

2.

Comuna Dubova - reabilitarea retelei de apă potabilă

1.000,00

TOTAL:

3.000,00

 

Judetul Sălaj

 

1.

Orasul Jibou - diminuarea si înlăturarea pericolelor cauzate de alunecarea de teren din zona de sud-vest a Centrului de Cercetare Biologică Jibou

500,00

2.

Comuna Somes Odorhei - diminuarea si înlăturarea pericolelor cauzate de alunecarea de teren din localitatea Bârsa

300,00

TOTAL:

 

800,00

1.

Orasul Babadag:

2.500,00

 

- refacerea retelei de canalizare 500,00

 

 

- refacerea străzilor afectate

2.000,00

TOTAL:

 

2.500,00

 

Judetul Vrancea

 

1.

Consiliul judetean - refacerea drumurilor judetene (DJ 205H, DJ 119C, DJ 241A, DJ 241F, DJ 205J, DJ 205E, DJ 205K, DJ 205F)

2.000,00

2.

Comuna Păunesti - refacerea drumului comunal DC 28

200,00

3.

Comuna Boghesti - refacerea drumului comunal DC 2

200,00

4.

Comuna Tănăsoaia - refacerea drumurilor comunale (DC 8, DC 241, DC 10)

100,00

 

 

 

TOTAL:

2.500,00

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând unitătile administrativ-teritoriale care beneficiază de ajutoare financiare

ce se acordă populatiei pentru gospodăriile si anexele gospodăresti afectate

 

 

 

 

TOTAL:

 

1.859,09

din care:

 

 

1.

Judetul Alba:

50,00

 

- Orasul Baia de Aries

50,00

2.

Judetul Botosani:

300,00

 

- Comuna Cristesti

79,00

 

- Comuna Dângeni

92,50

 

- Comuna Dersca

128,50

3.

Judetul Cluj:

415,59

 

- Comuna Chiuiesti

155,59

 

- Comuna Ciucea

210,00

 

- Comuna Mociu

10,00

 

- Comuna Chinteni

40,00

4.

Judetul Dolj:

1.093,50

 

- Comuna Desa

239,50

 

- Comuna Celaru

63,00

 

- Comuna Sadova

759,00

 

- Comuna Murgasi

32,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării si Prognozei, organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, urmăreste aplicarea strategiei si a Programului Guvernului, în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică si socială, precum si elaborării analizelor si prognozelor privind dezvoltarea economiei românesti.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei este minister de sinteză si are personalitate juridică.

(3) Ministerul Dezvoltării si Prognozei are sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sectorul 1, si dispune de spatii corespunzătoare desfăsurării activitătii sale si în imobilul din municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Dezvoltării si Prognozei îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiilor de dezvoltare economică si socială pe termen scurt, mediu si lung, a prognozelor si studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial si regional, precum si a planurilor economice;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea si controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea si gestionarea eficientă a bunurilor din patrimoniul său, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 3. - (1) În realizarea functiilor ce îi revin Ministerul Dezvoltării si Prognozei îndeplineste următoarele atributii principale:

A. În domeniul dezvoltării socioeconomice de ansamblu, al dezvoltării regiunilor si zonelor tării:

a) elaborează proiectul Planului national de dezvoltare, care contine strategia natională pentru dezvoltare regională, pe baza strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională, si a strategiilor si programelor sectoriale ale autoritătilor administratiei publice centrale, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege. După avizarea Planului national de dezvoltare de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională îl supune spre aprobare Guvernului si asigură, pe baza acestuia, coordonarea implementării politicii nationale de dezvoltare regională;

b) urmăreste realizarea obiectivelor de coeziune economică si socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor si zonelor tării, al întăririi capacitătii competitive a fiecărei regiuni;

c) asigură coordonarea implementării politicii nationale de dezvoltare pe ansamblul tării, pe regiuni si zone;

d) analizează si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regională finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regională; elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării, modernizării si dezvoltării economiilor regionale;

e) elaborează criteriile, prioritătile si procedurile necesare în vederea finantării si monitorizării programelor si proiectelor din domeniul său de activitate;

f) asigură managementul financiar si tehnic al Fondului National pentru Dezvoltare Regională si al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformitate cu Planul national de dezvoltare, din domeniul său de activitate; finantează programele si proiectele din domeniul său de activitate prin încheierea de contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regională si cu alte categorii de beneficiari si urmăreste realizarea acestora; derulează programe si proiecte cu finantare externă, inclusiv prin înfiintarea de unităti de management/coordonare de proiect, potrivit legii;

g) monitorizează programul si planul de actiuni guvernamentale si face propuneri de solutii pentru încadrarea în termenele stabilite, în cazul aparitiei tendintei de nerealizare sau în situatii de criză;

h) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;

i) reprezintă Guvernul în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economică si socială si de programe privind dezvoltarea regională;

j) colaborează cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autorităti ale administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregătirea privatizării companiilor/societătilor nationale, precum si a societătilor comerciale rezultate din reorganizarea

regiilor autonome;

k) colaborează cu organizatii interne sau internationale care sprijină dezvoltarea regională, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul său de activitate;

l) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională si din proprie initiativă asigură elaborarea de studii si analize si face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul său de activitate;

m) initiază, elaborează si avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale în domeniul său de activitate;

n) avizează documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantia statului sau cu garantii bancare pentru finantarea de programe si proiecte specifice;

o) propune nominalizarea de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională si aprobarea de către Guvern a declarării unor zone defavorizate, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională; analizează situatia economică si socială a zonelor economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale si alte asemenea zone declarate potrivit legii; avizează si supune spre aprobare Guvernului strategia de dezvoltare a acestora;

p) supune spre aprobare Guvernului programe pentru zonele economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale si alte asemenea zone declarate potrivit legii;

q) elaborează si supune spre aprobare Consiliului National pentru Dezvoltare Regională programe de dezvoltare regională pentru sustinerea procesului de postprivatizare;

r) asigură secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

s) informează Guvernul cu privire la volumul, structura, evolutiile si tendintele din domeniul economic; elaborează materiale promotionale, studii si analize în domeniul său de activitate;

t) actionează pentru îmbunătătirea si monitorizarea mediului de afaceri; acordă asistentă, consultantă si prestează servicii în domeniul său de activitate; coordonează activitatea grupului de lucru având ca obiect de activitate identificarea problemelor si a solutiilor adecvate pentru îmbunătătirea mediului de afaceri;

u) colaborează cu ministerele implicate în activitatea de formare profesională, în vederea elaborării si urmăririi realizării Planului national de formare profesională.

B. În domeniul prognozei economico-sociale:

a) elaborează strategii de dezvoltare economică si socială pe termen scurt, mediu si lung, în conformitate cu Programul de guvernare;

b) elaborează prognoze si studii referitoare la echilibrul macroeconomic, sectorial si regional; pentru fundamentarea studiilor de prognoză întocmeste studii privind dezvoltarea ramurilor si subramurilor, inclusiv pe forme de proprietate;

estimează potentialul productiv si propune solutii de utilizare a acestuia, corespunzător resurselor, posibilitătilor si programelor de restructurare, modernizare si retehnologizare;

evaluează si certifică, potrivit legii, programele de restructurare elaborate de societătile comerciale; estimează cheltuielile de capital pentru investitiile totale în economie si pentru investitiile publice, pe destinatii ale acestora; participă la elaborarea propunerilor pentru ierarhizarea prioritătii proiectelor de investitii publice;

c) elaborează prognoze si studii referitoare la investitiile străine directe, societăti străine cu participare străină de capital, monitorizează fluxurile de fonduri externe derulate prin Fondul National de Preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD), fondurile de asistentă primite de România în cadrul unor programe bilaterale, precum si intrările de fonduri externe destinate dezvoltării, în cazul în care ministerele vor derula direct programe care implică utilizarea unor astfel de fonduri, pe baza informatiilor puse la dispozitie de Banca Natională a României, Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti, Autoritatea

pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, Ministerul Finantelor Publice si de celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale;

d) elaborează si utilizează modele economico-matematice pentru proiectia formării si utilizării produsului intern brut, a veniturilor nominale si reale ale populatiei, a consumului de mărfuri si servicii; determină eficienta utilizării factorilor de productie la nivel macroeconomic;

e) asigură împreună cu Institutul National de Statistică compararea internatională a principalilor indicatori în Sistemul Conturilor Nationale;

f) elaborează prognoze referitoare la resursele de muncă, formare profesională si echilibrul pietei fortei de muncă; întocmeste studii si analize privind unele activităti cu profil social si de protectie socială;

g) analizează conjunctura economică pe plan mondial si implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului si dezvoltării economice a României;

h) elaborează prognoze privind echilibrul valutar si relatiile economice externe, precum si impactul acestora asupra economiei reale;

i) analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare si bugetare asupra economiei reale; efectuează studii privind eficienta utilizării capitalului în economia reală;

elaborează prognoze pe baza analizelor efectuate, precum si analize privind efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;

j) elaborează si editează un buletin de informare cuprinzând studii, analize, prognoze proprii, precum si sinteze referitoare la experiente, orientări si previziuni pe plan mondial.

C. În domeniul integrării europene:

a) colaborează cu Ministerul Integrării Europene la elaborarea Programului national de aderare a României (PNAR) la Uniunea Europeană, a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare si urmăreste transpunerea acestora în practică;

b) stabileste împreună cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Finantelor Publice, în concordantă cu Programul de guvernare, prioritătile de dezvoltare pe baza cărora ministerele vor elabora propuneri de proiecte de finantare din fondurile de preaderare;

c) face propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul dezvoltării si prognozei cu legislatia Uniunii Europene, inclusiv a dosarelor de fundamentare si a documentelor de pozitie pentru negocierile de aderare, în domeniile de activitate ale ministerului;

d) participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare, în vederea pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană;

e) participă la fundamentarea asistentei de aderare în domeniul său de activitate si asigură monitorizarea utilizării acesteia;

f) participă împreună cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Informatiilor Publice la elaborarea strategiei de imagine a României în tările membre ale Uniunii Europene, având ca obiectiv accelerarea procesului de aderare;

g) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul său de activitate, prezentând informatii, date si alte lucrări solicitate.

D. În domeniul relatiilor cu Parlamentul, patronatele, sindicatele si cu alte organisme neguvernamentale, pe probleme de dezvoltare si prognoză:

a) elaborează proiecte de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului, potrivit legii;

b) sustine proiectele de lege în comisiile permanente si în cadrul dezbaterilor din plenul celor două Camere ale Parlamentului;

c) pregăteste răspunsurile la întrebările si interpelările adresate de parlamentari, care privesc domeniul de activitate al ministerului;

d) consultă patronatele, sindicatele si alte organisme neguvernamentale asupra strategiilor sectoriale de dezvoltare economică si socială; răspunde solicitărilor acestora pentru identificarea de măsuri privind solutionarea unor probleme economice cu impact social;

e) participă la activitatea de monitorizare a Acordului social; organizează si asigură buna functionare a Comisiei de dialog social constituite la nivelul ministerului.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte.

Art. 4. - (1) În realizarea atributiilor sale Ministerul Dezvoltării si Prognozei colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, precum si cu patronatele, sindicatele si alte organisme neguvernamentale.

(2) Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, precum si societătile comerciale la care statul a fost sau este actionar ori asociat au obligatia să pună la dispozitie Ministerului Dezvoltării si Prognozei informatiile pe care acesta le solicită în scopul urmăririi si evaluării îndeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare, precum si al elaborării, actualizării si monitorizării strategiilor, programelor de guvernare, planurilor de actiune si planurilor de dezvoltare regională.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării si Prognozei este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei se pot constitui servicii, birouri si alte compartimente.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării si Prognozei este de 273, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului; personalului din cadrul cabinetului ministrului nu i se aplică prevederile legii privind statutul functionarului public.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(5) Personalul necesar desfăsurării activitătilor Ministerului Dezvoltării si Prognozei este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, tinându-se seama de competenta profesională, de nivelul de pregătire, studii de specialitate si vechime în specialitate.

(6) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul Ministerului Dezvoltării si Prognozei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(7) Pe lângă Ministerul Dezvoltării si Prognozei se constituie Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor si planurilor de actiuni sectoriale si regionale, organism consultativ, fără personalitate juridică, condus de ministrul dezvoltării si prognozei. Ministerele vor fi reprezentate în comitetul interministerial la nivel de secretar de stat; componenta comitetului interministerial se aprobă prin decizie a primului-ministru.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Dezvoltării si Prognozei

 

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării si Prognozei se exercită de ministrul dezvoltării si prognozei.

(2) Ministrul dezvoltării si prognozei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(3) Ministrul dezvoltării si prognozei îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.

(4) Ministrul dezvoltării si prognozei îndeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.

(5) Ministrul dezvoltării si prognozei îsi îndeplineste atributiile ce îi revin folosind aparatul propriu, precum si prin Institutul National de Statistică aflat în coordonarea sa directă.

(6) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul dezvoltării si prognozei emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 7. - Ministrul dezvoltării si prognozei conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeste si eliberează din functie personalul acestuia.

Art. 8. - Statul de functii al Ministerului Dezvoltării si Prognozei se aprobă de ministrul dezvoltării si prognozei, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre, în conditiile legii.

Art. 9. - În cazul în care ministrul dezvoltării si prognozei, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, desemnează secretarul de stat care va exercita aceste atributii, înstiintându-l pe primulinistru despre aceasta.

Art. 10. - (1) Ministrul dezvoltării si prognozei îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.

(2) Ministrul dezvoltării si prognozei poate delega dreptul de semnătură secretarilor de stat, cu exceptia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept, prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(3) Ministrul dezvoltării si prognozei coordonează activitatea Institutului National de Statistică, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 11. - (1) Pe lângă ministrul dezvoltării si prognozei functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei.

(3) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului dezvoltării si prognozei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Art. 12. - (1) În activitatea de conducere a Ministerului Dezvoltării si Prognozei ministrul dezvoltării si prognozei este ajutat de 4 secretari de stat care exercită atributiile delegate de către ministru si de un secretar general numit în conditiile legii.

(2) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană, fiind subordonat ministrului integrării europene.

Art. 13. - (1) Secretarul general al Ministerului Dezvoltării si Prognozei este functionar public de carieră, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(3) Secretarul general al Ministerului Dezvoltării si Prognozei poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul dezvoltării si prognozei.

Art. 14. - (1) În realizarea atributiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.

(2) Secretarul general adjunct este functionar public de carieră, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, în conditiile legii.

Art. 15. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării si Prognozei se face potrivit legii.

Art. 16. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Ministerului Dezvoltării si Prognozei se asigură din bugetul de stat; sumele care se alocă anual pentru constituirea Fondului National pentru Dezvoltare Regională se evidentiază în mod distinct în bugetul ministerului.

(2) Ministerul Dezvoltării si Prognozei se dotează cu un număr de autoturisme pentru aparatul central, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 161/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 758.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTII

aflate în coordonarea ministrului dezvoltării si prognozei

 

Institutul National de Statistică

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Numărul maxim de posturi = 273 (exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.