MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 iulie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

776. - Hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Bacău, Botosani, Buzău, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Prahova, Suceava, Vaslui, Vâlcea si Vrancea

 

777. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare umanitare constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia din unele judete afectate de inundatiile din perioada 19-22 iulie 2002

 

778. - Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe anul 2002

 

Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 577/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea categoriilor de cheltuieli si a obiectivelor pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judetele Alba, Bacău, Botosani, Buzău, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Prahova, Suceava, Vaslui, Vâlcea si Vrancea

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, a sumei de 100.000 milioane lei în vederea înlăturării efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în judetele Alba, Bacău, Botosani, Buzău, Cluj, Constanta,

Dolj, Galati, Hunedoara, Iasi, Prahova, Suceava, Vaslui, Vâlcea si Vrancea, pentru finantarea unor lucrări urgente, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 se suplimentează cu 25.000 milioane lei bugetul pe anul 2002 al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului la capitolul 64.01 “Mediu si ape”, titlul “Cheltuieli de capital”, iar cu suma de 75.000 milioane lei, bugetele locale.

(2) Bugetele locale se majorează la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Repartizarea sumelor pe fiecare gospodărie afectată se va face prin dispozitie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate, în conformitate cu anexa nr. 3.

Art. 3. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrărilor se vor contracta de către beneficiari astfel: lucrările prevăzute în anexa nr. 1, de Compania Natională “Apele Române” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, iar cele prevăzute în anexa nr. 2, de ordonatorii principali de credite, avându-se în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aplicabile în situatie de fortă majoră.

Art. 4. - (1) Până la aprobarea documentatiei tehnico-economice, potrivit legii, se aprobă deschiderea finantării si începerea executiei lucrărilor pe bază de liste de lucrări estimate cantitativ si valoric.

(2) Decontarea lucrărilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrări executate si însusite de beneficiar.

(3) Elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice se vor face în termen de maximum 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului  de stat si în bugetul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 776.

 

ANEXA Nr. 1

 

CHELTUIELI SI OBIECTIVE

pentru înlăturarea efectelor unor calamităti naturale produse în judete (ordonator principal de credite - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului)

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului/judetul

Valoarea

(milioane lei)

Cheltuieli de capital - TOTAL, din care:

25.000,00

 

Judetul Bacău

 

1.

Lucrări de amenajare pe afluentii râului Bistrita (Trebes, Negel, Limpedea), în zona municipiului Bacău

760,00

2.

Lucrări de amenajare pe pârâul Stirbu si Ulm, în zona localitătii Buhoci

380,00

3.

Lucrări de amenajare pe pârâul Bahna, în zona localitătii Luizi-Călugăra

380,00

 

TOTAL:

1.520,00

 

Judetul Constanta

 

1.

Lucrări de regularizare a râului Agi Cabul, pe o lungime de 3 km, pe sectorul DN 22 - Baraj Cuza Vodă 12

1.140,00

2.

Lucrări de corectare a torentilor pe Valea Irisului, în zona comunei Deleni

2.280,00

 

TOTAL:

3.420,00

 

Judetul Galati

 

1.

Lucrări privind reteaua de colectare, dirijare si evacuare a apelor pluviale în râul Chineja, în zona comunei Tulucesti

1.140,00

 

TOTAL:

1.140,00

 

Judetul Suceava

 

1.

Lucrări de regularizare a pârâului Sucevita si a afluentilor, pe tronsonul Sucevita-Volovăt

9.120,00

2.

Lucrări de regularizare a pârâului Clit si a afluentilor

3.800,00

3.

Lucrări de regularizare a pârâului Solca si a afluentilor, pe tronsonul Solca-Arbore si decolmatare la acumularea Solca

6.000,00

 

TOTAL:

18.920,00

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând lucrările urgente de refacere în judete

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului/judetul

Valoarea

(milioane lei)

TOTAL, din care:

71.000,00

 

Judetul Alba

 

1.

Consiliul Judetean Alba

3.266,00

 

- refacerea drumurilor judetene

2.622,00

 

- refacerea podului pe DJ 107 I

460,00

 

- refacerea podetului pe DJ 107 M

184,00

2.

Municipiul Aiud

227,00

 

- refacerea drumului comunal

89,00

 

- refacerea străzilor afectate

94,00

 

- regularizarea Văii Gârbovei

27,50

 

- regularizarea Văii Aiudului

16,50

3.

Orasul Câmpeni

846,00

 

- refacerea drumului comunal

478,00

 

- refacerea podetelor

368,00

4.

Comuna Bucium

1.315,00

 

- refacerea drumului comunal

1.301,50

 

- refacerea podetelor

13,50

5.

Comuna Sugag

34,00

 

- refacerea drumului comunal

34,00

6.

Comuna Livezile

9,00

 

- refacerea podetului

9,00

 

TOTAL:

5.697,00

 

Judetul Botosani

 

1.

- refacerea drumurilor judetene

11.507,00

2.

Comuna Dobârceni

45,00

 

- reparatii la o scoală afectată

45,00

 

TOTAL:

11.552,00

 

Judetul Buzău

 

1.

Comuna Gura Teghii

4.601,00

 

- refacerea drumului comunal DC 75

4.601,00

 

TOTAL:

4.601,00

 

Judetul Cluj

 

1.

Consiliul Judetean Cluj

1.626,00

 

- refacerea drumurilor judetene

1.626,00

2.

Comuna Valea Ierii

243,00

 

- refacerea podului

229,00

 

- refacerea podetelor

14,00

3.

Comuna Căpusu Mare

82,00

 

- refacerea drumurilor comunale

82,00

4.

Comuna Marisel

5,00

 

- refacerea podetului

5,00

5.

Comuna Măguri-Răcătău

53,00

 

- refacerea drumurilor comunale

49,60

 

- refacerea podetelor

3,40

 

TOTAL:

 

2.009,00

 

Judetul Constanta

 

1.

Consiliul Judetean Constanta

552,00

 

- refacerea drumurilor judetene

552,00

2.

Comuna Mircea Vodă

138,00

 

- refacerea drumurilor comunale

138,00

 

TOTAL:

690,00

 

Judetul Dolj

 

1.

Consiliul Judetean Dolj

798,00

 

- refacerea drumului judetean DJ 606 E

798,00

 

TOTAL:

798,00

 

Judetul Galati

 

1.

Comuna Tulucesti

6.093,00

 

- refacerea drumurilor comunale

3.678,00

 

- refacerea podului din beton

2.300,00

 

- refacerea podetelor

92,00

 

- reparatii la sediul primăriei

23,00

2.

Comuna Nicoresti

23,00

 

- refacerea drumurilor comunale

23,00

3.

Comuna Vânători

370,00

 

- refacerea drumurilor comunale

370,00

4.

Comuna Pechea

46,00

 

- refacerea drumului comunal

46,00

5.

Comuna Folesti

460,00

 

- refacerea drumurilor comunale

460,00

 

TOTAL:

6.992,00

 

Judetul Hunedoara

 

1.

Consiliul Judetean Hunedoara

2.196,00

 

- refacerea drumurilor judetene

2.196,00

2.

Comuna Lelese

276,00

 

- refacerea drumurilor comunale

276,00

3.

Comuna Ghelari

382,00

 

- refacerea drumurilor comunale

244,00

 

- refacerea alimentării cu apă

138,00

 

TOTAL:

2.854,00

 

Judetul Iasi

 

1.

Consiliul Judetean Iasi

2.141,00

 

- refacerea drumurilor judetene

2.141,00

2.

Comuna Răducăneni

55,00

 

- refacerea podului

46,00

 

- refacerea drumului comunal

9,00

3.

Comuna Horlesti

138,00

 

- refacerea drumurilor comunale

138,00

4.

Comuna Ipatele

552,00

 

- refacerea drumurilor comunale

552,00

5.

Comuna Vânători

230,00

 

- refacerea drumurilor comunale

92,00

 

- reparatii la scoală

138,00

6.

Comuna Tătărusi

230,00

 

- refacerea drumurilor comunale

230,00

7.

Comuna Tigănasi

1.898,00

 

- refacerea scolii

1.898,00

8.

Comuna Cristesti

25,00

 

- refacerea podetelor

25,00

 

TOTAL:

5.269,00

 

Judetul Prahova

 

1.

Consiliul Judetean Prahova

437,00

 

- refacerea drumurilor judetene (DJ 214, DJ 231)

437,00

2.

Comuna Cerasu

437,00

 

- refacerea podurilor si podetelor

92,00

 

- refacerea drumului comunal

345,00

3.

Comuna Alunis

529,00

 

- refacerea podurilor si podetelor

184,00

 

- refacerea drumului comunal

345,00

 

TOTAL:

1.403,00

 

Judetul Suceava

 

1.

Consiliul Judetean Suceava

230,00

 

- refacerea drumului judetean DJ 175

230,00

2.

Comuna Fundu Moldovei

690,00

 

- refacerea drumurilor comunale

690,00

3.

Comuna Ipotesti

1.610,00

 

- refacerea drumurilor comunale

1.610,00

4.

Comuna Iacobeni

2.000,00

 

- refacerea drumurilor comunale

2.000,00

5.

Comuna Dolhesti

230,00

 

- refacerea drumului comunal DC 6

230,00

6.

Orasul Solca

6.275,00

 

- lucrări de refacere a conductelor de alimentare cu apă si de evacuare a apelor menajere

740,00

 

- lucrări de protectie la statia de epurare

200,00

 

- refacerea podului din beton peste pârâul Solcuta

2.000,00

 

- refacere străzi

1.150,00

 

- apărări de mal la pârâul Solcuta

2.185,00

7.

Comuna Arbore

2.254,00

 

- refacerea drumurilor comunale cu podete

2.139,00

 

- reparatii la scoală

115,00

8.

Comuna Cârlibaba

920,00

 

- refacerea drumurilor comunale

920,00

9.

Comuna Drăgoiesti

690,00

 

- refacerea drumurilor comunale

690,00

10.

Comuna Iaslovăt

460,00

 

- refacerea drumurilor comunale

460,00

11.

Comuna Marginea

1.748,00

 

- apărări de maluri în intravilan

828,00

 

- refacerea drumurilor comunale

920,00

12.

Comuna Izvoarele Sucevei

1.380,00

 

- refacerea podului

920,00

 

- apărări de maluri

460,00

13.

Comuna Mălini

690,00

 

- refacerea drumurilor comunale

690,00

14.

Comuna Milisăuti

920,00

 

- refacerea drumurilor comunale

920,00

15.

Comuna Sucevita

920,00

 

- refacerea drumurilor comunale

920,00

16.

Comuna Ulma

230,00

 

- regularizări de torenti

230,00

 

TOTAL:

21.247,00

 

Judetul Vaslui

 

1.

Consiliul Judetean Vaslui

3.677,00

 

- refacerea drumurilor judetene

3.677,00

2.

Municipiul Vaslui

1.042,00

 

- reparatii la străzi

1.042,00

3.

Municipiul Husi

138,00

 

- refacere străzi

138,00

4.

Comuna Tătărăni

51,00

 

- refacere pod

51,00

5.

Comuna Murgeni

23, 00

 

- refacere podete

23,00

 

TOTAL:

4.931,00

 

Judetul Vâlcea

 

1.

Comuna Câineni

302,00

 

- reparatii la scoală

302,00

 

TOTAL:

302,00

 

Judetul Vrancea

 

1.

Consiliul Judetean Vrancea

2.646,00

 

- refacerea drumurilor judetene

2.646,00

2.

Comuna Homocea

9,00

 

- refacerea drumurilor comunale

9,00

 

TOTAL:

2.655,00

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând unitătile administrativ-teritoriale care beneficiază de ajutoare financiare ce se acordă populatiei pentru gospodăriile si anexele gospodăresti afectate

 

Nr.

crt.

Judetul/unitatea administrativ-teritorială

Valoarea

(milioane lei)

 

TOTAL:

4.000,00

 

din care:

 

1.

Judetul Alba:

212,00

 

- Municipiul Blaj

12,25

 

- Orasul Câmpeni

98,00

 

- Orasul Zlatna

4,90

 

- Comuna Albac

9,80

 

- Comuna Bucium

24,50

 

- Comuna Valea Lungă

17,20

 

- Comuna Livezile

45,35

2.

Judetul Botosani:

81,00

 

- Comuna Dângeni

78,50

 

- Comuna Nicseni

2,50

3.

Judetul Dolj:

615,00

 

- Comuna Valea Stanciului

515,40

 

- Comuna Celaru

24,10

 

- Comuna Secu

12,50

 

- Comuna Poiana Mare

63,00

4.

Judetul Galati:

1.166,00

 

- Comuna Tulucesti

735,00

 

- Comuna Nicoresti

183,70

 

- Comuna Vânători

45,50

 

- Comuna Foltesti

201,80

5.

Judetul Prahova:

1.600,00

 

- Orasul Băicoi

1.400,00

 

- Comuna Gura Vadului

200,00

6.

Judetul Vaslui:

326,00

 

- Municipiul Vaslui

326,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare umanitare constând în materiale de constructii si reparat case pentru populatia din unele judete afectate de inundatiile din perioada 19-22 iulie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 6 si ale art. 8 alin. 5 din Legea privind rezervele de stat nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 8,6 miliarde lei, populatiei din judetele Buzău (280 milioane lei), Constanta (3,550 miliarde lei), Dolj (480 milioane lei), Galati (530 milioane lei), Hunedoara (160 milioane lei), Suceava (3,450 miliarde lei), Vaslui

(90 milioane lei) si Vâlcea (60 milioane lei), afectate de inundatiile din perioada 19-22 iulie 2002, constând în materiale de constructii si de reparat case, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, cantitătile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotărâri, la pretul de înregistrare, pe baza avizului de însotire a mărfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii desemnati de prefecturi.

(2) Finantarea acumulării pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigură în anul 2003 de la bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produselor până la locul indicat de prefecturi se va efectua cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu mijloace auto ale unor societăti comerciale angajate de acestea prin negociere cu o singură sursă, precum si pe calea ferată, prin grija Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă  “C.F.R. Marfă” - S.A.

(2) Cheltuielile legate de ambalarea si de transportul produselor, efectuate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 6 si 8 din Legea nr. 82/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Distribuirea produselor către populatia sinistrată se va face de prefecturile judetelor Buzău, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Suceava, Vaslui si Vâlcea, prin persoane anume împuternicite.

(4) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală, după caz.

Art. 4. - (1) Prefecturile judetelor Buzău, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Suceava, Vaslui si Vâlcea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi păstrate la sediile prefecturilor judetelor Buzău, Constanta, Dolj, Galati, Hunedoara, Suceava, Vaslui si Vâlcea în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 777.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând materialele de constructii si de reparat case ce se asigură pentru refacerea gospodăriilor populatiei afectate de inundatiile din perioada 19-22 iulie 2002

 

Produsul

U.M.

Cantitatea totală

Judetul Buzău

Judetul Constanta

Judetul Dolj

Judetul Galati

Judetul Hunedoara

Judetul Suceava

Judetul Vaslui

Judetul Vâlcea

Ciment

t

268

10

100

 

40

6

110

2

 

Var

t

23

1

20

 

 

2

 

 

 

Cărămidă

buc.

122.500

2.500

80.000

 

 

4.500

35.500

 

 

Tigle

buc.

114.170

3.500

45.000

29.000

 

3.000

30.000

 

3.670

Coame

buc.

4.200

 

3.000

 

 

60

1.000

 

140

Geam

m2

1.020

 

120

400

 

 

500

 

 

BCA

m3

1.570

 

720

 

 

 

850

 

 

Lemn rotund

m3

149,80

20

20

 

20

20

59,8

 

10

Cherestea răsinoase

m3

311

20

35

 

60

8

168

20

 

Cherestea foioase

m3

16

1

15

 

 

 

 

 

 

Tablă zincată

t

36,12

2

10

9

 

 

15

 

0,12

Otel beton

t

44

1

30

 

13

 

 

 

 

TOTAL:

 

milioane lei    

8.600

 

280

3.550

480

530

160

3.450

90

60

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă diminuarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Sănătătii si Familiei în bugetul pe anul 2002 cu suma de 487.298.000 mii lei, prevăzute la capitolul 58.14 “Sănătate”, titlul “Cheltuieli de capital”, art. 72 “Investitii ale institutiilor publice”, si redistribuirea

acesteia în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si în bugetul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit art. 2.

Art. 2. - (1) Se aprobă majorarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în bugetul pe anul 2002 cu suma de 313.263.000 mii lei, prevăzute la capitolul 63.14 “Servicii si dezvoltare publică si locuinte”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, art. 72 “Investitii ale institutiilor publice”.

(2) Se aprobă majorarea sumelor alocate din credite externe Ministerului Afacerilor Externe în bugetul pe anul 2002 cu suma de 174.035.000 mii lei, prevăzute la capitolul 51.14 “Autorităti publice”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, art. 72 “Investitii ale institutiilor publice”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetelor pe anul 2002 ale Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 778.

 

RECTIFICARE

 

În anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 21 iunie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la pag. 30, la pct. 2 lit. b) rândul 4, după conjunctia “i”, în loc de:

 

“456 Decontări cu asociatii privind capitalul

= 1012 Capital subscris vărsat

 

 

si, respectiv,

 

1011 Decontări cu asociatii privind capitalul

= 7718*) Alte venituri exceptionale de operatii de gestiune”

 

se va citi:

 

“456 Decontări cu asociatii privind capitalul

= 1011 Capital subscris nevărsat

 

si, respectiv,

 

1011 Capital subscris nevărsat

= 1012 Capital subscris vărsat”

 

- la pag. 30, la pct. 3 rândul 4, în loc de:

 

“%

441 Impozit pe profit

4423 T.V.A. de plată

446 Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

447 Fonduri speciale - taxe si vărsăminte

asimilate/analitic distinct”

=7718*) Alte venituri exceptionale din operatii de gestiune”

 

se va citi:

 

“%

441 Impozit pe profit

446 Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

= 7718*) Alte venituri exceptionale din operatii de gestiune”