MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 400         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

507. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

545. - Hotărâre privind instituirea în portul Bazinul Nou, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

546. - Hotărâre privind instituirea în portul Docuri, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

547. - Hotărâre privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

548. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clasicor” - S.A. Oradea în proprietatea publică a statului si în administrarea Casei Judetene de Pensii Bihor

 

549. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor imobile din patrimoniul Societătii Comerciale “Tractorul - UTB” - S.A. Brasov în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov

 

550. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 282/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Agertrans” - S.A. Constanta, “Repec” - S.A. Ovidiu si “Cons-Canal” - S.A. Basarabi prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Canalelor Navigabile” Constanta

 

551. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2). al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 283/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Resalv” - S.A. Galati, “Fluvdrag” - S.A. Giurgiu si “Draf” - S.A. Brăila prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati

 

552. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, municipiul Bucuresti

 

554. - Hotărâre privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

 

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 174 din 30 mai 2002,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Turcia în domeniul securitătii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 507.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea în portul Bazinul Nou, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobă cu modificări prin Legea nr. 99/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se instituie în portul Bazinul Nou, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002.

            (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică în zona din port având suprafata de 404.479 m2, conform planului cadastral prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati va realiza împrejmuirile si punctele de intrare/iesire în/din port, pe baza unei documentatii avizate de autoritatea vamală.

            Art. 3. - Decizia de constatare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, pentru portul Bazinul Nou se va emite de Directia Generală a Vămilor, în termen de 15 zile de la data la care Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati o notifică în scris că a finalizat lucrările prevăzute la art. 2.

            Art. 4. – Măsurile pentru facilitarea exploatării portului Bazinul Nou, la care se face referire în art. 1, se acordă după îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, în urma autorizării de către Consiliul Concurentei a schemei de ajutor de stat, care are ca obiect aceste măsuri, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 545.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea în portul Docuri, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se instituie în portul Docuri, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002.

            (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică în zona din port având suprafata de 120.000 m2, conform planului cadastral prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati va realiza împrejmuirile si punctele de intrare/iesire în/din port, pe baza unei documentatii avizate de autoritatea vamală.

Art. 3. - Decizia de constatare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, pentru portul Docuri se va emite de Directia Generală a Vămilor, în termen de 15 zile de la data la care Compania Natională “Administratia Porturilor Dunării  Maritime” - S.A. Galati o notifică în scris că a finalizat lucrările prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Măsurile pentru facilitarea exploatării portului Docuri, la care se face referire în art. 1, se acordă după îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, în urma autorizării de către  Consiliul Concurentei a schemei de ajutor de stat, care are ca obiect aceste măsuri, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 546.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale

“Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., a măsurilor pentru facilitarea exploatării porturilor

 

În temeiul prevederior art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru facilitarea exploatării porturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se instituie în portul Constanta, aflat în administrarea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A., măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor, prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 131/2000 privind instituirea unor măsuri pentru  facilitarea exploatării porturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică în zona din port având suprafata de 35.958.783 m2, conform planului cadastral prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. va realiza împrejmurile si punctele de intrare/iesire în/din port, pe baza unei documentatii avizate de autoritatea vamală.

Art. 3. - Decizia de constatare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, pentru portul Constanta se va emite de Directia Generală a Vămilor, în termen de 15 zile de la data la care Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. o notifică în scris că a finalizat lucrările prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Măsurile pentru facilitarea exploatării portului Constanta, la care se face referire în art. 1, se acordă după îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2002, în urma autorizării de către Consiliul Concurentei a schemei de ajutor de stat, care are ca obiect aceste măsuri, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 547.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clasicor” - S.A. Oradea în proprietatea publică a statului si în administrarea Casei Judetene de Pensii Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Oradea, Str. Dunării nr. 6, judetul Bihor, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Clasicor” - S.A. Oradea în proprietatea publică a statului si în administrarea Casei Judetene de Pensii Bihor.

Art. 2. - Plata în sumă de 12.880.000.000 lei plus 2.447.200.000 lei T.V.A se asigură de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin Casa Judeteană de Pensii Bihor, din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2002.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 548.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale “Clasicor” - S.A. Oradea în proprietatea publică a statului si în administrarea Casei Judetene de Pensii Bihor

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea (milioane lei)

Municipiul Oradea, Str. Dunării nr. 6, judetul Bihor

Societatea Comercială “Clasicor” - S.A Oradea

Casa Judeteană de Pensii Bihor

1. Constructii: - corp A (P+2E)

- corp B (P+2E)

Suprafata desfăsurată a

corpurilor A+B = 2.370 m2

2. Suprafata terenului aferent = 1.274 m2

Total = 12.880,0 T.V.A. = 2.447,2

Total general = 15.327,2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor imobile din patrimoniul Societătii Comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 166 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a imobilelor - constructii si teren aferent, situate în municipiul Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov -, în care îsi desfăsoară activitatea Centrul de învătământ, cercetare si microproductie din patrimoniul Societătii Comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov. Datele de identificare a imobilelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Protocolul se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul si capitalul social al Societătii Comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov se vor diminua corespunzător cu valoarea aferentă constructiilor si terenului prevăzute la art. 1, din cota detinută de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 549.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor situate în municipiul Brasov, care se transmit fără plată din patrimoniul Societătii Comerciale “Tractorul-UTB” - S.A. Brasov în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea (milioane lei)

Municipiul Brasov, Str. Turnului nr. 5, judetul Brasov

Societatea Comercială“Tractorul-UTB” - S.A. Brasov

Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru Universitatea “Transilvania” Brasov

a) Clădire învătământ

- regim de înăltime: S+P+7E

- suprafata construită = 711 m2

- suprafata desfăsurată = 6.399 m2

b) Hală microproductie

- regim de înăltime: S+P

- suprafata desfăsurată = 893 m2

c) Suprafata totală a terenului = 8.350 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 282/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Agertrans” - S.A. Constanta, “Repec” - S.A. Ovidiu si “Cons-Canal” - S.A. Basarabi prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Canalelor Navigabile” Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 282/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Agertrans” - S.A. Constanta, “Repec” - S.A. Ovidiu si “Cons-Canal” - S.A. Basarabi prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Canalelor Navigabile” Constanta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 15 iunie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Capitalul social al societătilor comerciale nou-înfiintate este în întregime subscris si integral vărsat, la data constituirii acestora, de statul român, în calitate de actionar unic, care îsi exercită drepturile si îsi asumă obligatiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 550.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 283/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Resalv” - S.A. Galati, “Fluvdrag” - S.A. Giurgiu si “Draf” - S.A. Brăila prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 283/1998 privind înfiintarea societătilor comerciale “Resalv” - S.A. Galati, “Fluvdrag” - S.A. Giurgiu si “Draf” - S.A. Brăila prin divizarea partială a Regiei Autonome “Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 15 iunie 1998, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Capitalul social al societătilor comerciale nou-înfiintate este în întregime subscris si integral vărsat, la data constituirii acestora, de statul român, în calitate de actionar unic, care îsi exercită drepturile si îsi asumă obligatiile prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 551.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului  în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren situat în municipiul Bucuresti, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii,

alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite în proprietatea publică a statului si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, municipiul Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, incinta Societătii Comerciale“Milser” - S.A., bd. Timisoara nr. 139, sectorul 6

Statul român, în administrarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Statul român, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, municipiul Bucuresti

- Suprafata = 8.708 m2

- Destinatia = teren agricol intravilan

- Amplasament în planul cadastral:

- Carouri U, T - 15, 16

- Parcela L33

- Vecinătăti:

- nord - Administratia Domeniului Public al Sectorului 6

- sud - Societatea Comercială “Milser” - S.A.

- est - Societatea Comercială “Milser” - S.A.

- vest - Societatea Comercială “Milser” - S.A.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea centralelor hidroelectrice din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a centralelor hidroelectrice si a clădirilor administrative aferente acestora, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. în patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., al Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. si al Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. se diminuează cu valoarea bunurilor transmise potrivit art. 1, iar capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A. se majorează cu aceeasi valoare.

Art. 3. - Personalul existent care deserveste obiectivele prevăzute la art. 1 este transferat în interesul serviciului si fondul de salarii aferent se redistribuie la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice “Hidroelectrica” - S.A.

Art. 4. - Predarea-preluarea centralelor hidroelectrice si a clădirilor administrative aferente, transmise potrivit art. 1, cu activul si pasivul aferente acestora, se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 554.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a centralelor hidroelectrice de mică putere din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. care se transmit în patrimoniul Societătii Comerciale “Hidroelectrica” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a centralelor hidroelectrice de mică putere din patrimoniul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” - S.A. care se transmit în patrimoniul Societătii Comerciale “Hidroelectrica” - S.A.

 


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a centralelor hidroelectrice de mică putere din patrimoniul Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. care se transmit în patrimoniul Societătii Comerciale “Hidroelectrica” - S.A.

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.