MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 402         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 11 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

328. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

463. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

329. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

464. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

330. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

 

465. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

 

331. - Lege privind înfiintarea comunei Sieu, judetul Maramures

 

466. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Sieu, judetul Maramures

 

352. - Lege pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

497. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

565. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

566. - Hotărâre privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearelectrica Cernavodă (CNE) - 5 x 700 MW, în anul 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

378. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice

 

386. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind echivalarea avizelor speciale si avizelor de liberă practică cu autorizatia de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de farmacist si a profesiunii de asistent de farmacie

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162 din 28 octombrie 1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, cu următoarea modificare:

- Articolele 5-13 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 328.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 463.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 27 decembrie 2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 3, alineatul (6) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(6) Bunurile prevăzute la alin. (5) vor fi distruse pe cheltuiala detinătorului, a persoanelor fizice sau juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauză se va efectua în prezenta si cu confirmarea prin semnătură a unei comisii formate din reprezentanti ai detinătorului, ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Finantelor Publice si ai Ministerului de Interne.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 329.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 464.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 111 din 31 august 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, adoptată în temeiul art. 1 lit. W din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 2 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 330.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 111/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 465.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Sieu, judetul Maramures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Sieu, judetul Maramures.

(2) Resedinta comunei se stabileste în satul Sieu.

Art. 2. - Comuna Rozavlea are în componentă satul Rozavlea si resedinta în acest sat.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Sieu, judetul Maramures, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sieu.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Maramures si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Maramures si Consiliul Local al Comunei Rozavlea, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Rozavlea între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Sieu vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Maramures.

(3) Bugetul comunei Sieu pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Maramures.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Rozavlea si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Sieu.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Rozavlea, judetul Maramures, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 27 mai 2002.

Nr. 331.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Sieu, judetul Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Sieu, judetul Maramures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2002.

Nr. 466.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 litera C, punctul III va avea următorul cuprins:

“III. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945.”

2. La articolul 11 alineatul (2) punctul V, pozitia 3 va avea următorul cuprins:

“3. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, fără clase.”

3. La articolul 31, punctul 17 va avea următorul cuprins:

“17. Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945;”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 6 iunie 2002.

Nr. 352.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2002.

Nr. 497.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 754/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 17 august 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, primele de asigurare si comisioanele aferente, în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale, precum si pentru cheltuielile de transport al gazelor naturale pe conducte, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale în iarna 2001-2002, precum si pentru pregătirea sezonului rece 2002-2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 564.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de  gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 755/2001 privind aprobarea garantării în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A. în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale, precum si pentru garantarea acestor credite de Ministerul Finantelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 17 august 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în valoare totală de maximum 50 milioane dolari S.U.A., precum si dobânzile, primele de asigurare si comisioanele aferente, în favoarea Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. pentru plata achizitiilor de gaze naturale, precum si pentru cheltuielile de transport al gazelor naturale pe conducte, necesare în vederea functionării Sistemului national de gaze naturale în iarna 2001-2002, precum si pentru pregătirea sezonului rece 2002-2003.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ion Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 565.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind productia si finantarea stocului de octoxid de uraniu necesar Unitătii 2

din cadrul Centralei Nuclearelectrica Cernavodă (CNE) - 5 x 700 MW, în anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unitătii 2 din cadrul obiectivului de investitii .Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5 x 700 MW”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 335/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă producerea si livrarea în anul 2003 de către Compania Natională a Uraniului - S.A. a cantitătii de 30 de tone de octoxid de uraniu în vederea constituirii de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. a stocului de uraniu pentru fabricarea primei încărcături de combustibil nuclear necesară punerii în functiune a Unitătii 2 din cadrul Centralei Nuclearoelectrica Cernavodă - 5 x 700 MW.

Art. 2. - Cheltuielile necesare pentru producerea si constituirea stocului prevăzut la art. 1 vor fi finantate din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, constituit conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul finantelor publice,

Maria Manolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 566.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate

cu studii superioare din unitătile sanitare publice

 

Ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul Directiei resurse umane, formare profesională, concursuri si examene nr. DB/5.326/2002, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 din anexa nr. 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“(2) Postul de sef compartiment din Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, precum si postul de sef serviciu medicină legală judetean se ocupă pe bază de concurs organizat cu respectarea prevederilor metodologiilor aprobate prin prezentul ordin.”

2. Punctul 1 din anexa nr. 2 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:

“Concursul pentru ocuparea cabinetelor din spatiile aflate în administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei, a unitătilor sanitare, precum si în administrarea unitătilor administrativteritoriale, prevăzute la art. 2 din ordin, se organizează la cererea directiilor de sănătate publică sau a directiilor de specialitate din ministerele cu retea sanitară proprie.”

3. Litera c) a punctului 3 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“c) Pentru functiile de medic sef de sectie, sef de compartiment*), sef de laborator si farmacist-sef se pot înscrie candidati care au minimum 2 puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3;”

4. La punctul 10 din anexa nr. 2 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Candidatii care au promovat concursul organizat în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. 3 obtin dreptul de a-si desfăsura activitatea în spatiul respectiv, conform legislatiei în vigoare, si încheie contract de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate.”

5. Punctul I.1 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“1. Rezidentiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează 10 puncte”

6. Punctul I.8 din anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“8. Activitate stiintifică, dovedită 1/10 puncte din punctajul pe bază de adeverintă cu candidatului obtinut prin prototalul punctajului înregistrat gramul de educatie medicală la Colegiul Medicilor din continuă, creditat de România, respectiv Colegiul Colegiul Medicilor din Farmacistilor din România, România, respectiv Colegiul la care candidatul este în Farmacistilor din România, evidentă în ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 500 puncte/10”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, celelalte directii generale si directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, unitătile direct subordonate Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si ministerele cu retea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 29 mai 2002.

Nr. 378.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind echivalarea avizelor speciale si avizelor de liberă practică cu autorizatia de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de farmacist si a profesiunii de asistent de farmacie

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în temeiul Legii nr. 81/1997 privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din România,

în temeiul Legii nr. 461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale farmaceutice si al Directiei pentru privatizare si relatii cu investitori străini si autohtoni nr. DB 5.417 din 29 mai 2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se echivalează “Avizul special” si “Avizul de liberă practică” pentru farmacisti si asistentii de farmacie, emise de Ministerul Sănătătii si Familiei până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu “Autorizatia de liberă practică” pentru exercitarea profesiunii de farmacist sau asistent de farmacie.

Art. 2. - La solicitarea posesorului unuia dintre documentele prevăzute la art. 1, în cazul în care intervin modificări în datele personale sau în calificarea acestuia, Ministerul Sănătătii si Familiei poate elibera un nou document.

Art. 3. - Directiile generale, directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data aprobării lui.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 386.