MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 418         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

332. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

472. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

333. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

 

473. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

 

335. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

475. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

336. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

476. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

340. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

480. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

139. - Ordin privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7 din 30 ianuarie 2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 12 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 332.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 7/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 472.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12 din 7 februarie 2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 18 februarie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 333.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2002 privind valorificarea creantei detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societătii Comerciale “Artrom” - S.A. Slatina si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 473.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16 din 20 februarie 2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 26 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 335.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 475.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 octombrie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă defineste produsele medicamentoase de uz uman, conditiile si normele producerii, punerii lor pe piată, precum si conditiile pentru asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei acestora.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prin produs medicamentos de uz uman, denumit în continuare produs medicamentos, se întelege:

a) orice substantă sau amestec de substante destinat tratamentului sau prevenirii bolilor la om;

b) orice substantă sau amestec de substante care poate fi administrat la om, în vederea stabilirii unui diagnostic medical sau pentru refacerea, corectarea ori modificarea functiilor fiziologice.

(2) Prin medicament se întelege orice produs medicamentos conditionat într-o formă farmaceutică specifică, purtând un nume specific, prezentat într-un ambalaj specific, preparat de o entitate juridică autorizată în acest sens si care poate fi administrat la om după obtinerea dreptului de a fi pus pe piată în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Prin substantă, în întelesul alin. (1), se întelege orice materie, indiferent de originea sa, care poate fi umană, animală, vegetală sau chimică.

(4) Sunt incluse în categoria produselor medicamentoase:

a) produsele medicamentoase imunologice;

b) produsele medicamentoase derivate din sânge uman sau plasmă umană;

c) produsele radiofarmaceutice;

d) generatorii de radionuclizi;

e) trusele (kit) radionuclidice;

f) precursorii radionuclidici;

g) preparatele magistrale si oficinale;

h) produsele medicamentoase homeopate.

(5) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. a), prin produs medicamentos imunologic se întelege orice produs medicamentos constituit din vaccinuri, toxine, seruri sau alergeni; vaccinurile, toxinele, serurile se referă la agentii folositi pentru producerea imunitătii active, pentru diagnosticarea stării de imunitate naturală, pentru producerea imunitătii pasive; produsele alergene desemnează orice produs medicamentos folosit pentru identificarea sau inducerea unei alteratii specifice dobândite în răspunsul imunologic la un agent alergen.

(6) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. b), prin produs medicamentos derivat din sânge uman sau plasmă umană se întelege orice produs medicamentos bazat pe constituenti din sânge uman sau plasmă umană, care sunt preparati industrial de către producători publici sau privati, asemenea produse medicamentoase incluzând în particular albumină, factori ai coagulării si imunoglobuline de origine umană.

(7) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. c), prin produs radiofarmaceutic se întelege orice produs medicamentos care, atunci când este gata pentru utilizare, contine unul sau mai multi radionuclizi (izotopi radioactivi), inclusiv pentru scopuri medicale.

(8) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. d), prin generator de radionuclizi se întelege orice sistem care încorporează un radionuclid părinte fixat, de la care se obtine un radionuclid fiică prin elutie sau prin orice altă metodă, folosit într-un produs radiofarmaceutic.

(9) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. e), prin trusă (kit) radionuclidică se întelege orice preparat care urmează să fie reconstituit sau combinat cu radionuclizi în produsul radiofarmaceutic final, în mod obisnuit anterior administrării lui.

(10) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. f), prin precursor radionuclidic se întelege orice alt radionuclid produs pentru radiomarcarea altei substante înaintea administrării la om.

(11) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. g), prin preparate magistrale se întelege preparatele realizate extemporaneu în farmacie după o prescriptie medicală, destinate tratamentului individual al unui pacient.

(12) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. g), preparatele oficinale sunt preparate realizate în farmacii sau laboratoare farmaceutice, în conformitate cu prevederile Farmacopeei Române sau cu normele tehnice avizate de autoritătile stiintifice în domeniu, nominalizate de Ministerul Sănătătii si Familiei si în concordantă cu un nomenclator stabilit de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(13) În întelesul prevederilor alin. (4) lit. h), prin produs medicamentos homeopat se întelege orice produs medicamentos preparat din produse, substante sau compozitii, denumite stocuri homeopate, în conformitate cu procedura homeopată de preparare descrisă de către farmacopeele uzuale.

(14) Se exclud din categoria produselor medicamentoase următoarele:

a) sângele total, plasma si celulele sanguine de origine umană;

b) sursele radioactive închise a căror structură este astfel încât să prevină, în conditii normale de utilizare, orice dispersie în mediu a materialelor radioactive continute.”

3. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Agentia Natională a Medicamentului stabileste încadrarea produselor medicamentoase, cu exceptia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), în functie de modul de eliberare, în:”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Agentia Natională a Medicamentului elaborează anual lista cuprinzând produsele medicamentoase autorizate de punere pe piată, precizând pentru fiecare produs grupa si subgrupa în care acesta este inclus.”

5. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Autorizatia de punere pe piată, eliberată de Agentia Natională a Medicamentului, este obligatorie pentru toate produsele medicamentoase folosite în profilaxie, diagnostic si terapeutică, definite la art. 2.”

6. La articolul 8, alineatul (1) litera c) si alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“c) produsele medicamentoase necesare în cazuri exceptionale: calamităti naturale, epidemii si cazuri de necesitate aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Produsele medicamentoase destinate experimentelor clinice sau cercetării tehnologice pot fi utilizate fără autorizatie de punere pe piată, dar cu autorizarea Agentiei Nationale a Medicamentului.

(3) Substantele active si auxiliare, utilizate ca materii prime, sunt avizate de Agentia Natională a Medicamentului pe baza unor reglementări proprii.”

7. La articolul 15 alineatul (1), după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) informatii privind ambalajul produsului medicamentos.”

8. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Pentru reînnoirea autorizatiei de punere pe piată solicitantul trebuie să depună la Agentia Natională a Medicamentului, cu 6 luni înainte de data expirării autorizatiei, o cerere însotită de documentatia reactualizată si informatii la zi privind farmacovigilenta.

(2) Procedura de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată se stabileste prin norme elaborate de Agentia Natională a Medicamentului, în conditiile legii.”

9. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Modificările care produc schimbări importante din punct de vedere al calitătii, sigurantei si eficacitătii produsului medicamentos, dar nu necesită eliberarea unei noi autorizatii de punere pe piată, constituie variatii majore de tip II, prevăzute în reglementări ale Agentiei Nationale a Medicamentului.

(2) Procedura de solutionare a variatiilor majore de tip II este stabilită în reglementări ale Agentiei Nationale a Medicamentului.”

10. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Produsele medicamentoase autorizate de punere pe piată în Uniunea Europeană, prin procedura centralizată sau descentralizată, se autorizează în România conform unor proceduri simplificate prezentate în reglementările Agentiei Nationale a Medicamentului.”

11. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Fac exceptie de la prevederile art. 31 preparatele magistrale si oficinale.”

12. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Agentia Natională a Medicamentului elaborează Regulile de bună practică de fabricatie a produselor medicamentoase pentru unitătile de productie, reguli ce sunt aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

13. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - Ministerul Sănătătii si Familiei decide asupra autorizării de functionare a unei unităti de productie a produselor medicamentoase pe baza raportului de inspectie favorabil întocmit de inspectorii de specialitate din Ministerul Sănătătii si Familiei.”

14. La articolul 36, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Dovada competentelor necesare, în cazul persoanei responsabile cu activitatea de distributie, constă în diplomă de licentă în farmacie, medicină sau economie, obtinută în urma absolvirii studiilor universitare, studii postuniversitare de specializare în activitatea de marketing sau cel putin 2 ani de experientă practică în domeniu.”

15. La articolul 38, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) autorizatie provizorie de functionare pe o perioadă de 6 luni, emisă atunci când unitatea de productie execută remedierea unor deficiente care nu pun în pericol calitatea produsului medicamentos.”

16. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) În unitătile de productie a produselor medicamentoase, care solicită autorizatie partială numai pentru divizarea, ambalarea si etichetarea produselor medicamentoase, persoana responsabilă cu activitatea de productie poate fi în acelasi timp responsabilă si cu activitatea de distributie.

(2) În unitătile de productie a produselor medicamentoase, în care se efectuează divizări de plante sau părti de plante medicinale, persoana responsabilă cu activitatea de productie poate fi în acelasi timp responsabilă si cu activitatea de distributie.”

17. La articolul 40, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

(2) Controlul microbiologic si alte testări speciale pot fi realizate, prin contract, în alte laboratoare de control autorizate de Agentia Natională a Medicamentului.”

18. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Termenele maxime pentru emiterea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a autorizatiei de functionare sunt:

a) decizia asupra cererii de autorizare se emite în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii;

b) decizia asupra solicitării formulate de o unitate de productie a produselor medicamentoase, autorizată, în vederea modificării sau completării autorizatiei de functionare pentru o modificare de flux de fabricatie sau de echipamente, se emite în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii.

(2) Solicitantul autorizatiei de functionare va remedia eventualele deficiente constatate în timpul inspectiei, în termenul convenit de comun acord cu inspectorul de specialitate; acest termen nu se include în termenul prevăzut la alin. (1) lit. a).”

19. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Punerea pe piată a produselor medicamentoase fabricate în unitătile de productie se face numai pe baza autorizatiei de punere pe piată, emisă de Agentia Natională a Medicamentului.

(2) Producătorii de medicamente nu pot înfiinta farmacii si nici nu pot detine actiuni sau părti sociale la astfel de unităti.

(3) Producătorii de medicamente nu pot detine părti sociale si nu pot înfiinta unităti de distributie angro direct sau intermediat.

(4) Farmaciile, ca unităti de desfacere cu amănuntul a medicamentelor, pot functiona numai cu farmacist cu aviz de liberă practică; exceptie fac drogheriile si punctele de lucru din mediul rural ale farmaciilor.”

20. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - (1) Distributia produselor medicamentoase constă în transferul acestora de la unitatea de productie la consumatorul final, incluzând activitătile de procurare, stocare, supraveghere a calitătii si de difuzare.

(2) Distributia produselor medicamentoase de la nivelul depozitelor se face numai către unitătile farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei în conditiile legii;

este interzisă eliberarea cu amănuntul a produselor medicamentoase la nivelul depozitelor.

(3) Producătorii de medicamente si distribuitorii transmit Ministerului Sănătătii si Familiei lista tuturor produselor medicamentoase fabricate, respectiv distribuite; forma si continutul datelor furnizate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(4) Distributia produselor medicamentoase de uz uman se face numai prin unităti care au autorizatie de functionare eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(5) Eliberarea cu amănuntul a produselor medicamentoase se face numai de către unitătile farmaceutice, farmacii si drogherii, autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(6) Drogheriile pot functiona cu asistenti de farmacie cu aviz de liberă practică.”

21. Articolul 46 se abrogă.

22. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Depozitele de produse medicamentoase trebuie să posede autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii si Familiei, eliberată pe baza raportului de inspectie favorabil, întocmit de inspectorii din serviciul de inspectie farmaceutică din Ministerul Sănătătii si Familiei.”

23. La articolul 49, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

.(2) Unitătile de productie a produselor medicamentoase, persoane juridice române, distribuie produsele proprii prin distribuitori autorizati sau direct unitătilor spitalicesti.”

24. La articolul 50 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

.(2) Depozitele de produse medicamentoase vor comunica Ministerului Sănătătii si Familiei, trimestrial, datele privind circulatia produselor medicamentoase; forma si continutul datelor furnizate sunt stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătătii si Familiei.”

25. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

“Art. 53. - Depozitele farmaceutice care distribuie substante active, auxiliare si ambalaje trebuie să aibă spatii speciale pentru desfăsurarea acestei activităti, separate de spatiile destinate produselor medicamentoase.”

26. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 54. - (1) Produsele medicamentoase distribuite la nivelul depozitelor sunt numai cele cu autorizatie de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului;

fac exceptie produsele medicamentoase prevăzute la art. 8 alin. (3) si (4).”

27. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) si (4) cu următorul cuprins:

.(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) produsele medicamentoase orfane si alte produse medicamentoase de uz spitalicesc pentru care necesitătile terapeutice ale României sunt mici.

(4) Ministerul Sănătătii si Familiei aprobă lista cuprinzând medicamentele orfane, elaborată de Agentia Natională a Medicamentului.”

28. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

“Art. 55. - Publicitatea în mass-media este permisă numai pentru produsele medicamentoase care se eliberează fără prescriptie medicală, prevăzute la art. 3 alin. (1) grupa B.”

29. Articolul 56 se abrogă.

30. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

“Art. 57. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei controlează si supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinică si toxicologică, depozitarea, eliberarea si utilizarea produselor medicamentoase.

(2) Agentia Natională a Medicamentului controlează si supraveghează permanent fabricatia, controlul, testarea clinică si toxicologică a produselor medicamentoase.”

31. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul

cuprins:

“Art. 62. - (1) În cadrul activitătii de supraveghere inspectorii de specialitate ai Ministerului Sănătătii si Familiei pot preleva probe conform prevederilor cuprinse în normele Agentiei Nationale a Medicamentului.”

32. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

“Art. 64. - Unitătile de productie si/sau de distributie a produselor medicamentoase trebuie să informeze Ministerul Sănătătii si Familiei si, după caz, Agentia Natională a Medicamentului despre schimbările de natură să modifice termenii autorizatiei de functionare, intervenite în activitatea lor.”

33. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

“Art. 68. - Agentia Natională a Medicamentului evaluează rapoartele privind reactiile adverse si propune măsurile administrative necesare.”

34. Articolul 71 va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - Agentia Natională a Medicamentului analizează reclamatiile privind deficientele de calitate si propune măsurile administrative necesare.”

35. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art. 77. - Conditiile de calitate prevăzute de Farmacopeea Română sunt obligatorii pentru orice unitate ce fabrică sau distribuie produse medicamentoase.”

36. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

“Art. 82. - Cercetările clinice sunt initiate în situatia obtinerii unui aviz favorabil în urma testelor preclinice.”

37. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - Fabricarea, operatiunile de import si export, distributia către depozite si farmacii si eliberarea cu amănuntul a produselor stupefiante si toxice se fac pe baza unei autorizatii speciale eliberate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

38. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

“Art. 91. - Importul si exportul produselor medicamentoase, cu exceptia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare si cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.”

39. Articolul 92 va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - Pot fi importate numai produsele medicamentoase, cu exceptia celor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. g), care au autorizatia de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului.”

40. La articolul 94, după litera b) se introduce litera c) cu următorul cuprins:

“c) dacă sunt destinate pacientilor în vederea continuării tratamentului început în străinătate sau dacă sunt necesare în cazuri exceptionale precum: calamităti naturale, epidemii si cazuri de necesitate aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

41. Articolul 95 va avea următorul cuprins:

“Art. 95. - Ministerul Sănătătii si Familiei stabileste si avizează preturile medicamentelor din import si din tară, cu exceptia medicamentelor care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC).”

42. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

“Art. 100. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni, si se sanctionează de către inspectorii de specialitate din Ministerul Sănătătii si Familiei, astfel:

a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei si închiderea unitătii, în cazul functionării unitătii de productie a produselor medicamentoase fără autorizatie de functionare emisă de Ministerul Sănătătii si Familiei conform art. 31; se sanctionează cu aceeasi amendă si închiderea unitătii farmaceutice de distributie a produselor medicamentoase, care functionează fără autorizatie emisă de Ministerul Sănătătii si Familiei conform art. 45 alin. (2), (4) si (5), art. 47 alin. (2) si (3) si art. 48;

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 80 alin. (1) de către laboratoarele care au certificat de bună practică de laborator;

c) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, practicarea, în cadrul unitătilor de productie a produselor medicamentoase sau de distributie, a altor activităti decât cele pentru care au fost autorizate conform art. 31, 44 si 50, eliberarea prin drogherii a altor produse medicamentoase decât cele fără prescriptie medicală conform art. 3, participarea persoanelor necalificate la operatiuni tehnice care necesită calificare de specialitate în procesul de fabricatie si în cel de distributie, precum si nerespectarea reglementărilor impuse de Agentia Natională a Medicamentului privind încadrarea produselor medicamentoase în functie de modul lor de eliberare, inscriptionarea si prospectul produselor medicamentoase, publicitatea produselor medicamentoase, raportarea schimbărilor survenite în activitatea de productie sau de distributie, rechemări;

d) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 35 si 36;

e) cu amendă de la 5.000.000 lei la 8.000.000 lei, în cazul fabricării si distributiei produselor medicamentoase fără documente care să ateste provenienta si/sau calitatea acestora conform art. 52 si 54, în cazul nerespectării prevederilor art. 73 privind procedura de retragere a produselor medicamentoase de către producători si distribuitori, precum si în cazul detinerii si eliberării produselor medicamentoase cu termen de valabilitate depăsit sau cu buletin de analiză necorespunzător;

f) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, lipsa din unitătile de distributie a farmacistului-sef sau a înlocuitorului acestuia pe perioada în care unitatea functionează, lipsa din drogherie a asistentului de farmacie sef sau a înlocuitorului acestuia, precum si împiedicarea exercitării activitătii de inspectie;

g) cu suspendarea autorizatiei de functionare a unitătii farmaceutice pe o durată de un an, în cazul repetării abaterii privind nerespectarea prevederilor art. 3.

(2) Departamentul de inspectie al Agentiei Nationale a Medicamentului poate aplica sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si e), conform competentelor prevăzute la art. 57 alin. (2).”

43. Articolul 101 va avea următorul cuprins:

“Art. 101. - Dispozitiile art. 100 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).”


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

44. Titlul capitolului XI va avea următorul cuprins:

“Dispozitii tranzitorii si finale”

45. La articolul 104, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 104. - (1) Unitătile farmaceutice vor plăti, în vederea obtinerii autorizatiei de functionare, următoarele sume în contul Ministerului Sănătătii si Familiei:

a) unitătile de productie a produselor medicamentoase - 6.000.000 lei;

b) depozitele farmaceutice - 4.000.000 lei;

c) farmaciile - 3.000.000 lei;

d) drogheriile - 2.000.000 lei.

(2) Pentru unitătile de productie a produselor medicamentoase suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare.”

46. Articolul 105 se abrogă.

47. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art. 106. - Sumele încasate potrivit art. 104 se gestionează de către Ministerul Sănătătii si Familiei în regim extrabugetar.”

48. La articolul 108, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Cheltuielile necesare pentru efectuarea inspectiilor în comun de Ministerul Sănătătii si Familiei si Agentia Natională a Medicamentului, în vederea acordării autorizatiilor de functionare, sunt suportate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

49. La articolul 109, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 109. - (1) În toate unitătile de fabricatie se vor implementa Regulile de bună practică de fabricatie, astfel încât aceste unităti să le îndeplinească până la data de 31 decembrie 2003.”

50. După articolul 109 se introduce articolul 1091 cu următorul cuprins:

“Art. 1091. - Producătorii de medicamente se vor reorganiza, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) si (3), până la data de 30 iunie 2003.”

51. Articolul 110 va avea următorul cuprins:

“Art. 110. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000, cu exceptia prevederilor art. 109 alin. (1) si ale art. 1091.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile referitoare la produsele medicamentoase, cuprinse la art. 156, 170 si 172 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătătii populatiei, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, Ordonanta Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulatie si comercializare a produselor farmaceutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, Hotărârea Guvernului nr. 382/1996 privind aprobarea normelor si a regulilor în domeniul producerii, circulatiei produselor farmaceutice, precum si controlul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 iunie 1996, si art. 3, art. 6 si liniuta a 12-a din Lista-anexă la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.”

52. În cuprinsul ordonantei de urgentă denumirea “Ministerul Sănătătii” se înlocuieste cu denumirea “Ministerul Sănătătii si Familiei”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 336.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 476.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 100 din 31 august 2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, adoptată în temeiul art. 1 lit. P pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 340.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 100/2000

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 480.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, decontat de către casele de asigurări de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere:

- art. 24 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Referatul de aprobare nr. DGA/IV/1.098 din 16 mai 2002 al Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii; în temeiul dispozitiilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Pretul de referintă al dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, decontat de casele de asigurări de sănătate, este procent din media aritmetică a preturilor minime de vânzare cu amănuntul ale furnizorilor de dispozitive medicale acreditati, după cum urmează:

a) 100% din media aritmetică calculată a cărei valoare este mai mică sau egală cu 10.000 mii lei;

b) 90% din media aritmetică calculată a cărei valoare este cuprinsă între 10.001-25.000 mii lei;

c) 75% din media aritmetică calculată a cărei valoare este cuprinsă între 25.001-55.000 mii lei;

d) 65% din media aritmetică calculată a cărei valoare este cuprinsă între 55.001-125.000 mii lei;

e) 50% din media aritmetică calculată a cărei valoare depăseste 125.001 mii lei.

Art. 2. - Valorile astfel calculate se rotunjesc la 1.000 lei, rezultând preturile de referintă pe care casele de asigurări de sănătate le decontează furnizorilor de dispozitive medicale.

Art. 3. - Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referintă calculat conform art. 1, corespunzător anului 2002, fată de pretul de referintă corespunzător anului 2001, stabilit conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 411/2001, cu modificările si completările ulterioare, este mai mică sau cel mult egală cu 30,3%, se decontează pretul de referintă astfel calculat, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 4. - Pentru dispozitivele medicale la care cresterea pretului de referintă calculat conform art. 1, corespunzător anului 2002, este mai mare de 30,3% fată de pretul de referintă corespunzător anului 2001, pentru stabilirea pretului de referintă conform art. 1, corespunzător anului 2002, se elimină valoarea maximă, respectiv minimă, din cadrul preturilor minime de vânzare cu amănuntul, transmise de către furnizorii de dispozitive medicale. În cazul în care prin aplicarea acestei metode pretul de referintă astfel determinat depăseste în continuare 30,3% fată de pretul de referintă stabilit pentru anul 2001, se calculează un pret de referintă pentru anul 2002 egal cu pretul de referintă stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 5. - În cazul ofertei unice de pret al unui singur furnizor pretul de referintă este pretul acelui furnizor, calculat conform prevederilor art. 1-3. Dacă pretul de referintă depăseste 30,3% fată de pretul de referintă stabilit pentru anul 2001, se calculează un pret de referintă pentru anul 2002 egal cu pretul de referintă stabilit pentru anul 2001 ajustat cu procentul de 30,3%, conform anexei la prezentul ordin.

Art. 6. - Lista cuprinzând dispozitivele medicale si preturile de referintă ale acestora decontate, integral sau cu contributie personală din partea asiguratului, de către casele de asigurări de sănătate sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - În vederea respectării prevederilor art. 1 lit. r) si ale art. 3 lit. l) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, furnizorii de dispozitive medicale acreditati vor pune la dispozitie caselor de asigurări de sănătate cu care se găsesc în relatie contractuală preturile de vânzare cu amănuntul care au stat la baza calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale pentru anul 2002, certificate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. În acest sens toate ofertele de pret care au fost comunicate în vederea stabilirii preturilor de referintă pentru anul 2002 sunt considerate preturi care au stat la baza calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale pentru anul 2002.

Art. 8. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 411/2001 privind stabilirea pretului de referintă al dispozitivelor medicale, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 20 mai 2002.

Nr. 139.

 

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.