MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 27 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

299. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

424. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

337. - Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

477. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

402. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă aGuvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

558. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 126 din 16 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, precum si ale art. 317, 318, 381-391 si  399-401 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 131 din 16 aprilie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

77. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

78. - Ordonantă de urgentă privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Norme privind transferurile de fonduri în cadrul unei retele cooperatiste de credit

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

385. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea procedurilor de diagnostic si tratament prevăzute în Ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149 din 15 noiembrie 2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - T.I.C. se aplică tuturor operatorilor al căror obiect principal de activitate îl constituie transportul public de călători pe calea ferată, care detin licentă de transport eliberată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii.”

2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) cele prevăzute în tabelele nr. 5-8 din anexă, începând cu data de 1 aprilie 2002.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Tarifele pentru serviciile conexe si auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje si mesagerie, se stabilesc, în conditiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de călători si se formează liber pe piată.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora si va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, instructiunile-cadru de aplicare a prevederilor T.I.C. în transportul feroviar, care sunt obligatorii pentru toti operatorii de transport.”

5. Titlurile tabelelor nr. 1-4 din partea a II-a a anexei vor fi următoarele:

“1. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 25 noiembrie 2001

2. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT - valabil de la 25 noiembrie 2001

3. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 25 noiembrie 2001

4. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la

25 noiembrie 2001”.

6. Titlurile tabelelor nr. 5-8 din partea a II-a a anexei vor fi următoarele:

“5. TARIF TREN PERSOANE - valabil de la 1 aprilie 2002

6. TARIF SUPLIMENT TREN ACCELERAT – valabil de la 1 aprilie 2002

7. TARIF SUPLIMENT TREN RAPID - valabil de la 1 aprilie 2002

8. TARIF TICHET DE REZERVARE - valabil de la 1 aprilie 2002”.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi Ordonanta Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 17 mai 2002.

Nr. 299.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2002.

Nr. 424.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 30 din 30 ianuarie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 31 mai 2002.

Nr. 337.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 30/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 477.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3

alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 21 martie 2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29 martie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74  alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 402.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2002 pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 iunie 2002.

Nr. 558.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 126

din 16 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, precum si ale art. 317, 318, 381-391 si 399-401  din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, precum si ale art. 317, 318, 381-391 si 399-401 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Nicolae Scalschi în Dosarul nr. 7.976/2001 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 7.976/2001, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, precum si ale art. 317, 318, 381-391 si 399-401 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Nicolae Scalschi într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile art. 43 din Constitutie “prin aceea că nu fac nici o distinctie între buna-credintă si reaua-credintă, la neachitarea chiriei cu toate consecintele ce decurg din aceasta”.

Totodată autorul exceptiei solicită modificarea art. 14 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 în următorul sens: “c) chiriasul nu a achitat chiria, cu rea-credintă, cel putin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere”.

Judecătoria Sibiu apreciază că exceptia este neîntemeiată, deoarece sintroducerea în art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a formulării cu rea-credintă ar crea situatii defavorabile pentru proprietari, atât pe plan material cât si pe plan probatoriu”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât “nu se sustinecu argumente juridice neconstitutionalitatea reglementărilor criticate fată de art. 43 din Legea fundamentală”.

Guvernul apreciază că “nu există o motivare a exceptiei fată de textul constitutional invocat” si că “în fapt, sub aparenta unei exceptii de neconstitutionalitate, se solicită completarea art. 14 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999”, astfel încât exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, pe de o parte, dispozitiile art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte (aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001) si, pe de altă parte, dispozitiile art. 317, 318, 381-391 si 399-401 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 prevăd:

“(1) La expirarea termenului de închiriere stabilit conform prezentei ordonante de urgentă chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului, pentru aceeasi perioadă, dacă părtile nu modifică prin acord expres durata închirierii.

(2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru următoarele motive: [...]

c) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;”.

Textele din Codul de procedură civilă, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, reglementează contestatia în anulare (art. 317 si 318), cazurile în care se poate exercita executarea silită (art. 381-391), respectiv contestatia la executare (art. 399-401).

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare. Titlul executoriu împotriva căruia a fost formulată contestatia îl constituie o sentintă judecătorească prin care s-a dispus rezilierea contractului de închiriere dintre reclamantă si autorul exceptiei, precum si evacuarea acestuia din urmă, ca urmare a neplătii chiriei o perioadă mai mare de 3 luni.

1. Analizând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, referitoare la reînnoirea contractului de închiriere, si ale art. 317 si 318 din Codul de procedură civilă, care reglementează contestatia în anulare, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă. Potrivit dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 144 lit. c), Curtea Constitutională “hotărăste asupra exceptiilor ridicate  în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”. În aplicarea acestor dispozitii, art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, prevede: “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.”

Rezultă că în cadrul controlului constitutionalitătii legilor, prevăzut de dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie, sesizarea instantei de contencios constitutional, în vederea declansării controlului, poate fi făcută numai pe calea ridicării exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti, cu conditia ca solutionarea cauzei să depindă de legea sau ordonanta ori dispozitia dintr-o lege sau dintr-o ordonantă criticată ca neconstitutională.

În solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei de judecată, si anume a contestatiei la executare formulate de autorul exceptiei, nu au relevantă dispozitiile art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 si ale art. 317 si 318 din Codul de procedură civilă. Astfel fiind, sub acest aspect exceptia este inadmisibilă.

2. Asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 381-391 din Codul de procedură civilă, care stabilesc când se poate exercita executarea silită, si ale art. 399-401 din acelasi cod, care reglementează contestatiile asupra executării silite, Curtea retine că nu pot fi primite criticile formulate de autorul exceptiei, deoarece textele de lege nu contin dispozitii prin care să fie încălcate prevederile art. 43 din Constitutie, referitoare la nivelul de trai. Asa fiind, cu referire la art. 381-391 si 399-401 din Codul de procedură civilă, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.

3. Curtea nu poate retine nici sustinerile autorului exceptiei privind completarea art. 14 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, deoarece, potrivit competentei sale înscrise în art. 144 din Constitutie si în Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională verifică, în cadrul controlului de constitutionalitate a legilor, conformitatea acestora cu dispozitiile constitutionale, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 si ale art. 317-318 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dan Nicolae Scalschi în Dosarul nr. 7.976/2001 al Judecătoriei Sibiu.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 381-391 si 399-401 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 131

din 16 aprilie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001, exceptie ridicată de Dan Vele în Dosarul nr. 6.270/2001 al Judecătoriei Brasov.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 2 aprilie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 16 aprilie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 1 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 6.270/2001, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001, exceptie ridicată de Dan Vele într-o cauză civilă având ca obiect emiterea unei ordonante presedintiale în temeiul art. 581 din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 1 alin. (2) din ordonanta criticată, care dispun “încetarea contractului de management încheiat cu Societatea Comercială «Rial» - S.R.L. Brasov, desi acesta nu a ajuns la termen”, încalcă prevederile art. 21 din Constitutie, referitoare la accesul liber la justitie.

Judecătoria Brasov apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată întrucât “încetarea unui contract de administrare sau management trebuie dispusă sau constatată de către o instantă judecătorească, iar excluderea de la competenta instantelor judecătoresti a acestui fapt este contrară dispozitiilor art. 21 din Constitutie, fiind astfel îngrădit accesul liber la justitie”.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, în esentă, se arată că .încetarea în temeiul legii a contractului de management, încheiat în scopul administrării unei societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, nu împiedică partea nemultumită, în spetă managerul (mandatarul), să se adreseze justitiei cu privire la constatarea legalitătii încetării (revocării) contractului de management”.

Guvernul opinează că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă. În acest sens se arată, pe de o parte, că autorul exceptiei nu a expus motivele pentru care consideră dispozitiile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 ca fiind contrare art. 21 din Constitutie, iar pe de altă parte, că textul de lege criticat nu este incident în cauză, care, potrivit încheierii de sesizare, are ca obiect cererea de ordonantă presedintială, în temeiul art. 581 din Codul de procedură civilă.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 15 februarie 2001. Textul criticat are următorul continut:

“Contractele de administrare încheiate în baza dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societătilor nationale, a societătilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, si contractele de management încheiate în temeiul Legii contractului de management nr. 66/1993, cu modificările si completările ulterioare, încetează la data numirii noului consiliu de administratie, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată în fata instantei de judecată, aceste dispozitii sunt contrare prevederilor art. 21 din Constitutie, potrivit cărora: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

În cursul dezbaterilor la Curtea Constitutională, consemnate în Încheierea de sedintă din 2 aprilie 2002, precum si în notele scrise depuse la dosar s-a mai invocat si încălcarea dispozitiilor constitutionale ale: art. 1 alin. (3) privind statul de drept, conform cărora în raporturile cu cetătenii săi statul trebuie să se comporte în mod onest, loial si rezonabil; art. 38 alin. (1), referitor la dreptul la muncă si libertatea alegerii locului de muncă, întrucât textul criticat nu se înscrie în sfera măsurilor corespunzătoare pentru asigurarea acestui drept; art. 43 care stabileste obligatia statului de a asigura cetătenilor un nivel de trai decent, deoarece tuturor managerilor vizati de dispozitiile criticate le-au fost desfăcute contractele de muncă; art. 49 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau unor libertăti, de vreme ce continutul normei legale care face obiectul exceptiei nu se regăseste în ipotezele acestei prevederi constitutionale; art. 51 care dispune în legătură cu obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor; art. 134 alin. (2) lit. f) conform căruia statul trebuie să asigure crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii.

Se mai invocă, de asemenea, încălcarea prevederilor art. 6 din Pactul international privind drepturile economice, sociale si culturale, în sensul cărora statele părti au obligatia de a lua măsurile corespunzătoare asigurării dreptului la muncă pentru cetătenii lor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea Constitutională constată următoarele:

Regula generală în materia administrării societătilor comerciale pe actiuni este stabilită prin dispozitiile art. 134 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, dispozitii potrivit cărora “(1) Societatea pe actiuni este administrată de unul sau mai multi administratori, temporari si revocabili. (2) Când sunt mai multi administratori, ei constituie un consiliu de administratie”.

Prin derogare de la această regulă, în temeiul art. 3 alin. 2 din Legea contractului de management nr. 66/1993, atributiile stabilite pentru administrator sau pentru consiliul de administratie se exercită de către manager, care este parte în contractul de management. Contractul de management poate înceta, astfel cum prevede art. 16 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 66/1993, prin .revocarea managerului în cazul neîndeplinirii obligatiilor din contract”. Legea nr. 66/1993 a fost abrogată expres prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societătilor nationale, a societătilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome. Dar art. 1 din ordonantă stabileste că administrarea societătilor vizate de dispozitiile sale se realizează de către administratori, în baza contractelor de administrare, iar, conform art. 3 alin. (1), “prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile referitoare la administratori, cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată”. Însă la data de 25 iulie 2000 Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/1999 a fost respinsă prin Legea nr. 136/2000, lege care nu contine dispozitii referitoare la contractele de administrare încheiate în baza ordonantei pe care o respinge, dar are ca efect repunerea în vigoare a Legii nr. 66/1993 privind contractul de management. Ca urmare, contractele de administrare încheiate deja în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/1999 subzistă în paralel cu contractele de management încheiate prin reactivarea Legii nr. 66/1993. În această situatie, la data de 15 februarie 2001 a fost adoptată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar. Art. 1 alin. (1) din aceasta prevede că “pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar se face de către un consiliu de administratie numit potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată” si, pe aceeasi dată, conform art. 5 din ordonantă, se abrogă orice altă dispozitie contrară cu privire la administrarea societătilor ce intră sub incidenta ei.

Curtea constată însă că neconstitutionalitatea prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 a fost invocată într-o cauză având ca obiect cererea Consiliului Local al Municipiului Brasov, formulată în temeiul art. 581 din Codul de procedură civilă, în vederea emiterii unei ordonante presedintiale de evacuare a autorului exceptiei din sediul Societătii Comerciale “Rial” - S.R.L. din Brasov. Or, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta .[...] decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”. Asa fiind, în acest dosar solutionarea cauzei cu care a fost învestită instanta de judecată nu depinde de dispozitiile de lege criticate ca fiind neconstitutionale si, în consecintă, în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu cele ale alin. (6) ale aceluiasi articol, care prevăd că “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societătilor nationale si a celorlalte societăti comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, exceptie ridicată de Dan Vele în Dosarul nr. 6.270/2001 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 aprilie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea unor institutii de cultură în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Opera Română din Timisoara si Teatrul National “Mihai Eminescu” din Timisoara trec în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor si se finantează din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.

(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 pentru judetul Timis se diminuează cu suma de 23.573 milioane lei si se suplimentează corespunzător bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 2. - Cheltuielile efectuate în anul 2002 pentru finantarea institutiilor de cultură prevăzute la art. 1 alin. (1) se regularizează cu bugetul de stat, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă pozitia 9 din anexa nr. 6 - Lista institutiilor de cultură care se finantează din bugetele locale începând cu anul 2002 - la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 77.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea conditiilor de functionare a centralelor termice si electrice de termoficare

aflate în administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Consiliile judetene Prahova si Giurgiu si consiliile locale Pitesti, Iasi, Brasov, Bacău, Oradea, Suceava, Timisoara, Arad, Onesti, Brad, Calafat, Vaslui, Zalău si Comănesti vor proceda, în conditiile legii, la înregistrarea ca societăti comerciale la registrul comertului a centralelor termice si electrice de termoficare prevăzute în anexa careface parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Activele si pasivele aferente centralelor termice si electrice de termoficare prevăzute în anexă, înregistrate în evidenta contabilă la data de 31 mai 2002, se preiau în evidentele contabile ale societătilor comerciale înregistrate potrivit art. 1.

Art. 3. - Capitalul social initial al societătilor comerciale înregistrate potrivit art. 1 se diminuează, în conditiile legii, cu valoarea pierderilor înregistrate la data de 31 mai 2002.

Art. 4. - (1) Ratele de capital si costurile aferente creditelor angajate de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. pentru finantarea achizitionării combustibilului tehnologic, anterior datei de 31 mai 2002, necesar societătilor comerciale înregistrate conform art. 1, vor fi suportate integral de către acestea si vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare.

(2) Costurile aferente creditelor contractate pentru reabilitarea grupurilor la Centrala Electrică de Termoficiare Iasi si Centrala Electrică de Termoficare Suceava, cu garantia statului, vor fi suportate integral de către acestea si vor fi plătite de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. în calitate de parte în contractele în derulare.

(3) Societătile comerciale înregistrate potrivit art. 1 vor transmite sumele necesare acoperirii plătilor efectuate conform alin. (1) pe baza contractelor de împrumut încheiate cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.

Societătile  comerciale prevăzute la art. 1 vor încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă grafice de plată cu Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., corelate cu termenele de rambursare din contractele de credit.

(4) Pentru rambursarea ratelor de capital si plata costurilor aferente creditelor pentru reabilitarea grupurilor de la societătile comerciale prevăzute la alin. (2) se alocă sume defalcate din impozitul pe venit către bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 5. - Finantarea aprovizionării cu combustibil a centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale se asigură din următoarele surse:

a) credite bancare cu sau fără garantia statului, după caz;

b) subventii acordate în avans, prin bugetele locale, potrivit legii;

c) surse proprii.

Art. 6. - Pentru realizarea lucrărilor de modernizare si retehnologizare a centralelor termice si electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judetene si a consiliilor locale, se alocă sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice, în conformitate cu programele de investitii aprobate, potrivit legii, sau se acordă garantii de stat pentru credite.

Art. 7. - Pentru asigurarea alimentării cu energie termică în conditii de sigurantă a populatiei, vor beneficia de facilitătile prevăzute la art. 5 si 6 toate societătile comerciale care au ca actionar unitătile administrativ-teritoriale si care sunt înregistrate la registrul comertului potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, precum si cele care se vor înregistra în termen de 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 78.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând centralele termice si electrice de termoficare care fac obiectul prevederilor art. 1

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2002

 

1. CET Zalău

2. CET Giurgiu

3. CT Gura Barza

4. CT Vaslui

5. CT Calafat

6. CT Comănesti

7. SE Arad

8. SE Oradea

9. CET Bacău

10. CET Brasov

11. SE Pitesti

12. CET Suceava

13. SE Timisoara

14. CET Borzesti

15. SE Iasi

16. SE Brazi

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind transferurile de fonduri în cadrul unei retele cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 1 lit. e), f) si g), art. 104 lit. f), g) si h), art. 105 lit. j), art. 159 alin. 3, ale art. 160 si 161 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 272/2000,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 272/2000,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează cadrul general de desfăsurare a transferurilor de fonduri si a decontării pe bază brută a acestora prin sistemul de transfer de fonduri organizat în cadrul unei retele cooperatiste de credit, denumită în continuare retea.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 272/2000, denumită în continuare ordonantă.

(2) În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) decontare pe bază brută - decontarea instructiunilor de transfer de fonduri care are loc prin procesare individuală, instructiune cu instructiune, în limita disponibilitătilor din contul curent al plătitorului;

b) instructiune de plată - un ordin sau un mesaj prin care se solicită efectuarea unui transfer de fonduri în favoarea beneficiarului;

c) participanti - cooperativele de credit si casa centrală la care acestea sunt afiliate, autorizate de Banca Natională a României să functioneze în conformitate cu ordonanta, care au acces la sistemul de transfer de fonduri intraretea;

d) sistem de transfer de fonduri intraretea – ansamblul regulilor comune si procedurilor standardizate, fundamentate pe reglementările-cadru ale casei centrale, convenite de participanti în baza unui acord standardizat, în vederea transmiterii si decontării obligatiilor bănesti apărute între organizatiile cooperatiste de credit ale aceleiasi retele si/sau alti beneficiari, titulari de cont la aceste organizatii cooperatiste de credit;

e) unitate a organizatiei cooperatiste de credit :

1. o unitate a casei centrale, respectiv sediul casei centrale sau cel al sediului secundar al acesteia; sau

2. o unitate a cooperativei de credit, respectiv sediul cooperativei de credit sau cel al punctului de lucru al acesteia;

f) unitate initiatoare a casei centrale - unitate a casei centrale care initiază o instructiunile de plată în nume propriu sau în numele clientilor săi;

g) unitate destinatară a casei centrale - unitate a casei centrale care acceptă o instructiune de plată în nume propriu sau în numele clientilor săi;

h) ziua T - ziua bancară în care are loc decontarea transferului de fonduri în cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea.

 

CAPITOLUL II

Cadrul operational al sistemului de transfer de fonduri

intraretea

SECTIUNEA 1

Conditiile de functionare a sistemului de transfer de fonduri

Intraretea

 

Art. 3. - Casa centrală a cooperativelor de credit are obligatia să organizeze si să implementeze un sistem de transfer de fonduri intraretea care să asigure decontarea pe bază brută a operatiunilor de plăti si încasări desfăsurate în cadrul retelei, conform prevederilor prezentelor norme.

Art. 4. - Casa centrală răspunde de administrarea si operarea sistemului de transfer de fonduri intraretea.

Art. 5. - (1) Cooperativele de credit autorizate de Banca Natională a României au obligatia să detină conturi curente în monedă natională deschise la casa centrală la care acestea sunt afiliate, conform prevederilor ordonantei.

(2) Fiecare cooperativă de credit autorizată de Banca Natională a României trebuie să participe la sistemul de transfer de fonduri intraretea, accesul la acesta realizându-se numai prin intermediul casei centrale sau al sediului secundar al acesteia la care este arondată teritorial, conform reglementărilor-cadru emise de casa centrală.

Art. 6. - Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să functioneze pe baza regulilor si a procedurilor interne cuprinse în reglementările-cadru elaborate de casa centrală, cu respectarea reglementărilor Băncii Nationale a României în domeniu. Aceste reguli si proceduri ale sistemului de transfer de fonduri intraretea trebuie să fie clare si usor de aplicat, astfel încât să permită cooperativelor de credit si casei centrale o bună întelegere si gestionare a riscurilor la care sunt expuse prin participare.

Art. 7. - Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să asigure decontarea pe bază brută a transferului de fonduri, cel mai târziu la sfârsitul zilei în care acesta a fost initiat de către cooperativa de credit sau de unitatea casei centrale.

Art. 8. - (1) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să asigure procesarea, stocarea si arhivarea datelor privind transferurile de fonduri efectuate în cadrul retelei.

(2) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să asigure un grad ridicat de securitate si sigurantă operatională în vederea prevenirii accesului neautorizat la acesta si protejării confidentialitătii, autenticitătii si integritătii datelor privind transferul de fonduri în timpul procesării, stocării si arhivării datelor.

(3) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să dispună de solutii pentru finalizarea la timp a procesării si decontării zilnice a transferurilor de fonduri în cazul aparitiei unor situatii neprevăzute.

Art. 9. - Înregistrarea transferului de fonduri în contabilitatea casei centrale si a cooperativelor de credit se va realiza în ziua decontării transferului de fonduri.

Art. 10. - (1) Sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să prevadă si să detină un sistem de procesare alternativă în caz de perturbări, disfunctionalităti ale sistemului de transfer de fonduri intraretea si de recuperare a datelor în caz de dezastru si care să nu rejecteze informatiile prelucrate în ciclul de procesare întrerupt ca urmare a producerii unui eveniment.

(2) În cazul perturbării sau al disfunctionalitătii sistemului de transfer de fonduri intraretea operatorul acestuia trebuie să activeze, într-un termen maximal de 3 ore de la producerea evenimentului, procedurile de functionare a sistemului de procesare alternativă si de recuperare a datelor în caz de dezastru, astfel încât să se respecte prevederile art. 7.

(3) Sistemul de procesare alternativă trebuie să asigure preluarea si continuarea ciclului de procesare întrerupt, începerea, desfăsurarea, finalizarea unui ciclu de procesare si decontarea inclusiv a transferului de fonduri initiat în ciclul de procesare întrerupt si să asigure comutarea activitătii de transfer de fonduri către sistemul de transfer de fonduri intraretea după ce acesta a redevenit operational.

Art. 11. - Participantii la sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie să îndeplinească din punct de vedere al cerintelor tehnice cel putin următoarele conditii:

a) resurse tehnice adecvate care să asigure transferul de fonduri si decontarea acestuia;

b) capacitatea de a relua procesul de transfer de fonduri în termenul mentionat la art. 10;

c) conectivitate în vederea transmiterii plătilor la sistemul de transfer de fonduri intraretea;

d) personal calificat pentru operarea sistemului de transfer de fonduri intraretea.

Art. 12. - În vederea limitării riscului de decontare casa centrală a cooperativelor de credit are următoarele obligatii:

a) să dispună de un sistem de evidentă si gestiune care să permită în permanentă înregistrarea în conturile curente deschise în evidentele sale pe numele cooperativelor de credit a operatiunilor de plăti si încasări efectuate de acestea;

b) să detină un sistem de control si supraveghere a transferurilor de fonduri efectuate între cooperativele de credit prin intermediul său, respectiv prin sediile sale secundare, precum si a transferurilor de fonduri efectuate în cadrul unei cooperative de credit;

c) să verifice în permanentă respectarea de către cooperativele de credit afiliate a dispozitiilor legale în vigoare, a reglementărilor-cadru si a procedurilor interne existente, precum si a reglementărilor Băncii Nationale a României.

Art. 13. - Cooperativele de credit trebuie să aibă aceleasi drepturi si obligatii privind accesul si participarea la sistemul de transfer de fonduri intraretea pe principii nediscriminatorii.

Art. 14. - Instrumentul de plată utilizat în cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea este ordinul de plată.

Art. 15. - (1) Organizatiile cooperatiste de credit au obligatia să colecteze si să difuzeze în cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea informatia privind initierea si, respectiv, acceptarea instructiunilor de plată în cadrul intervalelor maximale precizate în anexele nr. 1 si 2.

(2) Instructiunile de plată în cadrul unei retele cooperatiste de credit se execută în mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate în anexa nr. 1, în situatia în care:

a) clientul plătitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite din cadrul aceleiasi retele, situate în aceeasi localitate cu sediul secundar la care sunt arondate teritorial (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);

b) clientul plătitor are contul deschis la o cooperativă de credit situată în aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are contul deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);

c) clientul plătitor are contul deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are contul des chis la o cooperativă de credit situată în aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondată (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar);

d) clientul plătitor si clientul beneficiar au conturi curente deschise la cooperative de credit diferite situate în altă localitate decât sediul secundar la care sunt arondate (ambele cooperative sunt arondate la acelasi sediu secundar).

(3) Instructiunile de plată în cadrul unei retele cooperatiste de credit se execută în mod obligatoriu conform schemei de circuit prezentate în anexa nr. 2, în situatia în care:

a) clientul plătitor si clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate în aceeasi localitate cu sediile secundare la care sunt arondate;

b) clientul plătitor are cont deschis la cooperativa de credit situată în aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativă de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;

c) clientul plătitor are cont deschis la cooperativa de credit situată în altă localitate decât sediul secundar la care este arondată, iar clientul beneficiar are cont deschis la o cooperativă de credit situată în aceeasi localitate cu sediul secundar la care este arondată; cooperativele de credit sunt arondate la sedii secundare diferite;

d) clientul plătitor si clientul beneficiar au conturi deschise la cooperative de credit arondate la sedii secundare diferite; cooperativele de credit sunt situate în alte localităti decât sediile secundare la care sunt arondate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea decontării în cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea

 

Art. 16. - În cadrul unei retele decontarea transferurilor de fonduri între cooperativele de credit afiliate se va realiza de către casa centrală astfel:

a) intrasediu pentru transferurile de fonduri între cooperativele de credit arondate la aceeasi unitate a casei centrale, generate de operatiuni dispuse de titularii de cont sau de operatiunile proprii ale cooperativelor de credit;

b) intersedii pentru transferurile de fonduri între cooperativele de credit arondate la unităti diferite ale casei centrale, generate de operatiuni dispuse de titularii de cont sau de operatiunile proprii ale cooperativelor de credit.

Art. 17. - Cooperativa de credit va transmite instructiunile de plată ordonate de clienti sau cele în nume propriu către casa centrală sau sediul secundar al acesteia la care este arondată, în vederea procesării si decontării lor, în original sau pe suport electronic, luându-se toate măsurile necesare privind asigurarea confidentialitătii, integritătii si autentificarea instructiunilor de plată transmise.

Art. 18. - În cazul instructiunilor de plată transmise pe suport electronic de cooperativa de credit către casa centrală sau sediul secundar la care este arondată, aceasta are obligatia de a transmite, imediat ce instructiunea de plată a fost transmisă pe suport electronic, si documentul de decontare în original, întocmit în nume propriu, la care va anexa un exemplar al instrumentului de plată întocmit de client sau în nume propriu, după caz.

Art. 19. - Instructiunile de plată primite în original sau pe suport electronic de casa centrală sau de un sediu secundar al acesteia vor fi procesate, instructiune cu instructiune, în ordinea cronologică a receptionării lor de la cooperativele de credit.

Art. 20. - În situatia insuficientei disponibilului în contul curent al cooperativei de credit, instructiunile de plată transmise de aceasta vor fi procesate de către casa centrală sau sediul secundar al acesteia care gestionează contul curent al cooperativei de credit pe baza unor criterii de selectie, ordonare si procesare în vederea decontării, stabilite în reglementările-cadru elaborate de casa centrală.

Art. 21. - În vederea efectuării decontării transferului de fonduri între cooperativele de credit arondate la unităti distincte ale casei centrale sau a transferului de fonduri între unitătile casei centrale, unitatea initiatoare a casei centrale va transmite pe suport electronic, prin modem, la centrul de procesare, stocare si arhivare din cadrul casei centrale instructiunile de plată corespunzătoare plătilor initiate de clienti sau celor în nume propriu, urmând ca centrul de procesare să directioneze instructiunile de plată către unitatea destinatară a casei centrale.

Art. 22. - Decontarea finală a transferului de fonduri va fi efectuată de către casa centrală pe bază brută, în aceeasi zi bancară în care acesta a fost initiat de către participantul la sistemul de transfer de fonduri intraretea, în limita disponibilului din contul acestuia.

Art. 23. - La nivelul casei centrale si al sediilor sale secundare trebuie să existe mijloace de control privind transmiterea si receptionarea instructiunilor de plată între unitătile casei centrale, precum si de evidentă si control privind efectuarea transferurilor de fonduri între unitătile casei centrale. Aceste mijloace de control trebuie să asigure, cel mai târziu la sfârsitul zilei în care a fost initiată instructiunea de plată de către casa centrală sau sediul secundar al acesteia, identificarea eventualelor cazuri de neconfirmări sau erori de transmitere a datelor privind instructiunile de plată, precum si notificarea imediată a cazurilor de neconfirmare a instructiunilor de plată si a erorilor detectate către casa centrală, în vederea solutionării lor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Supravegherea sistemului de transfer de fonduri intraretea, măsuri de remediere si sanctiuni

 

Art. 24. - Casa centrală va monitoriza cooperativele de credit afiliate în vederea prevenirii disfunctionalitătilor de ordin operational care pot surveni în cadrul sistemului de transfer de fonduri intraretea, fiind responsabilă atât de solutionarea acestora, cât si de stabilirea modului de acoperire de către participantii la sistemul de transfer de fonduri intraretea a eventualelor pagube.

Art. 25. - (1) Casa centrală va stabili în reglementările-cadru:

a) responsabilitătile participantilor la sistemul de transfer de fonduri intraretea;

b) măsurile întreprinse în situatia în care un participant nu îsi poate duce la îndeplinire responsabilitătile conferite de calitatea pe care o detine la sistemul de transfer de fonduri intraretea.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din ordonantă.

Art. 26. - Casa centrală va notifica Băncii Nationale a României orice incident survenit în cadrul sistemlui de transfer de fonduri intraretea, în termen de 5 zile de la data constatării producerii acestuia, si sanctiunea aplicată, în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia.

Art. 27. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către organizatiile cooperatiste de credit atrage întreprinderea de către Banca Natională a României a măsurilor de remediere si aplicarea sanctiunilor prevăzute la cap. 7 “Măsuri de remediere si sanctiuni” din titlul IV .Dispozitii comune” din ordonantă.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 28. - Sistemul de transfer de fonduri intraretea al organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele, care se vor constitui sau vor rezulta prin reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit existente, în conformitate cu prevederile cap. 1 sectiunea 1 din titlul X “Dispozitii tranzitorii” din ordonantă, va trebui să functioneze în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data obtinerii autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României.

Art. 29. - În termen de 12 luni de la data obtinerii autorizatiei de functionare de către organizatiile cooperatiste de credit din cadrul unei retele casele centrale au obligatia să realizeze conectarea la Reteaua de comunicatii interbancare.

Art. 30. - Casa centrală din cadrul unei retele trebuie să stabilească prin reglementări-cadru conditiile si modul de desfăsurare a transferului de fonduri la nivelul cooperativei de credit afiliate.

Art. 31. - Orice amendament adus reglementărilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie notificat de către casa centrală Băncii Nationale a României - Directia supraveghere în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a amendamentului.

Art. 32. - Orice amendament al reglementărilor-cadru privind sistemul de transfer de fonduri intraretea trebuie adus la cunostintă fiecărei cooperative de credit afiliate de către casa centrală, cu cel putin 10 zile bancare înainte de data intrării în vigoare a amendamentului.

Art. 33. - Implementarea modificărilor aduse desfăsurării transferului de fonduri intraretea se va efectua în afara orarului de lucru, în vederea evitării propagării riscului sistemic în cadrul retelei.

Art. 34. - Prevederile prezentelor norme se aplică în mod corespunzător si celorlalti titulari de cont ai casei centrale care desfăsoară operatiuni de plăti si încasări, altii decât cooperativele de credit.

Art. 35. - La elaborarea reglementărilor-cadru emise de casa centrală privind desfăsurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate la casa centrală se vor avea în vedere prevederile prezentelor norme si nu se vor putea stabili cerinte mai putin restrictive decât cele prevăzute de aceste norme.

Art. 36. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CIRCUITUL INSTRUCTIUNII DE PLATĂ

aferent transferului de fonduri între cooperativele de credit arondate teritorial la aceeasi unitate a casei centrale


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CIRCUITUL INSTRUCTIUNII DE PLATĂ

aferent transferului de fonduri între cooperativele de credit arondate teritorial la unităti distincte ale casei centrale

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurilor de diagnostic si tratament prevăzute în Ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală

 

Ministrul sănătătii si familiei,

având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă procedurile de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală prevăzute în Ghidul de diagnostic si tratament al infectiilor cu transmitere sexuală, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În vederea ameliorării prescrierii medicamentelor destinate tratamentului infectiilor cu transmitere sexuală în asistenta medicală ambulatorie si a îmbunătătirii raportului cost/eficientă vor fi respectate procedurile de tratament prevăzute în cadrul anexei la prezentul ordin.

Art. 3. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si unitătile subordonate acestuia, precum si ministerele cu retea proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile cap. “Tratamentul bolilor transmise sexual” din Ordinul ministrului sănătătii nr. 544/1995 privind aprobarea Programului de prevenire si combatere a bolilor venerice.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa se va comunica tuturor unitătilor interesate.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 30 mai 2002.

Nr. 385.