MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 iunie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

391. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc

 

537. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc

 

392. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul  bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001

 

545. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului  nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar,  aprobată prin Legea nr. 383/2001

 

393. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

546. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

398. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

551. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

625. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar din partea statului Mănăstirii Bogdana din municipiul Rădăuti, judetul Suceava, pentru continuarea lucrărilor de constructie a Orfelinatului de copii .Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana”,  Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

627. - Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

628. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a statului si în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

630. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern pentru Ministerul Apărării Nationale

 

631. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a Fermei Tunari din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome .Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a comunei Voluntari, judetul Ilfov

 

632. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne

 

633. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2001 privind exceptarea si reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import

 

643. - Hotărâre pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2002 privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A. i se încredintează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul tării, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc: loto, expres, pronosport, loz în plic si instant lottery. Compania Natională “Loteria Română” - S.A. poate organiza si exploata jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1. Compania Natională “Loteria Română” - S.A. poate organiza si exploata, în asociere cu alte persoane juridice, jocuri de noroc, altele decât cele prevăzute la alin. 1 si 2, numai pe bază de licentă obtinută în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Compania Natională “Loteria Română” - S.A. beneficiază de licentă pentru jocurile de noroc desfăsurate în conditiile alin. 1 si 2, prin efectul prezentei ordonante.”

2. La articolul I punctul 6, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“La articolul 9 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:”

3. În cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finantelor se înlocuieste cu denumirea Ministerul Finantelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 391.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2002.

Nr. 537.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 28 februarie 2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001 si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 16 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 392.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr. IV/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 545.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 254 din 7 decembrie 2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 393.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 254/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 546.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 18 din 24 ianuarie 2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) apel de urgentă - orice chemare sau solicitare de ajutor, realizată prin mijloacele stabilite prin prezenta ordonantă;

b) furnizor de servicii - contractantul, persoană juridică, stabilit prin hotărâre a Guvernului, care va implementa în România Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, în conformitate cu prevederile contractului de achizitie publică;

c) număr unic pentru apeluri de urgentă - 112;

d) Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă - serviciile de dispecerizare si de coordonare a interventiei, în caz de urgentă, a personalului specializat, pe teritoriul României;

e) serviciile specializate de interventie - serviciile de interventie rapidă ale politiei, pompierilor, ambulantei, precum si altele stabilite prin hotărâre a Guvernului, care au obligatia să actioneze în cazul apelurilor de urgentă.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În România operatorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă este Serviciul de Telecomunicatii Speciale.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă functionează permanent.”

5. Literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“b) analizează, directionează si transmite operativ apelurile de urgentă serviciilor specializate de interventie, iar în functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, si autoritătilor competente;

c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele si informatiile primite Secretariatului tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentală de apărare împotriva dezastrelor;

................................................................................................

(2) Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă asigură, conform legii, receptionarea apelurilor de urgentă si în limbile minoritătilor nationale din unitatea administrativ-teritorială si, după caz, în una dintre limbile de circulatie internatională.”

6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“a) asigură permanent, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgentă transmise de dispeceratul pentru “Loteria Română” apeluri de urgentă;”

7. Alineatele (1) si (2) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) În România se introduce 112 ca număr unic pentru apeluri de urgentă în retelele publice de telefonie.

(2) Numărul unic pentru apeluri de urgentă va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor, pentru o perioadă de 3 luni de la data finalizării instalării Sistemului national unic pentru apelurile de urgentă.”

8. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toti operatorii publici de telefonie fixă, care furnizează aceste servicii de comunicatii, să asigure primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la orice post telefonic fix pe care îl operează, până la desfiintarea circuitului telefonic respectiv.

(2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiintare a circuitului telefonic, conform alin. (1), se va preciza în mod clar si faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgentă.”

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Operatorii publici de telefonie mobilă, care furnizează aceste servicii de comunicatii, au obligatia să asigure primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la orice aparat telefonic pentru comunicatii mobile, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv.”

10. După articolul 9 se introduce articolul 91 cu următorul cuprins:

“Art. 91. - Operatorii publici de telefonie existenti la data finalizării instalării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă vor introduce în termen de 30 de zile de la această dată numărul unic pentru apeluri de urgentă.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Operatorii publici de telefonie fixă sau mobilă, care furnizează servicii de comunicatii în România, au obligatia de a pune la dispozitie operatorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, gratuit si în timp util, toate numerele de telefon, numele si adresele din bazele lor de date, actualizate lunar.

(2) Operatorul Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă este obligat să asigure confidentialitatea si securitatea bazelor de date puse la dispozitia lui potrivit alin. (1), conform legilor în vigoare.

(3) Furnizorul de servicii este obligat să asigure, conform legilor în vigoare, confidentialitatea si securitatea bazelor de date cu care intră în contact.”

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Pentru finantarea functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si în vederea recuperării investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national pentru apeluri de urgentă se instituie un tarif care se colectează de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

(3) Furnizorul de servicii suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectuează apelul de urgentă si dispeceratul pentru apeluri de urgentă corespunzător, precum si pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgentă si dispeceratele serviciilor specializate de politie, pompieri si ambulantă.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, va întocmi proiectul de norme metodologice privind colectarea fondurilor reprezentând sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), pe care îl va supune spre aprobare Guvernului.”

13. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă au obligatia de a solicita în scris avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu solutia tehnică implementată la dispeceratul pentru apeluri de urgentă de către furnizorul de servicii.”

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) În gestionarea apelurilor de urgentă furnizorul de servicii poate încheia conventii cu organizatii neguvernamentale si cu alte servicii comunitare, constituite ca persoane juridice, potrivit legii.

(2) Persoanele juridice constituite conform alin. (1), interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgentă si serviciile specializate în interventii din cadrul persoanelor juridice respective.”

15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Se interzice utilizarea numărului 112 în scopuri ce nu reprezintă apeluri de urgentă.”

16. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Constituie contraventii, potrivit prevederilor prezentei ordonante, următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) apelarea abuzivă sau alertarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgentă - cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;

b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligatiilor prevăzute la art. 8, 9, 91 si 11 - cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

c) neîndeplinirea de către furnizorul de servicii a obligatiilor privind securitatea si confidentialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 11, dacă nu este săvârsită în astfel de conditii încât să constituie infractiune - cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

17. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează de către autoritatea de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, sau de către alte organe abilitate de lege, după caz.”

18. După articolul 18 se introduce articolul 19 cu următorul cuprins:

“Art. 19. - Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 18 poate fi actualizat tinându-se seama de indicele de inflatie, prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 14 iunie 2002.

Nr. 398.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea istemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 551.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor financiar din partea statului Mănăstirii Bogdana

din municipiul Rădăuti, judetul Suceava, pentru continuarea lucrărilor de constructie a Orfelinatului de copii “Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana”, Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unui ajutor financiar în sumă de 3 miliarde lei de la bugetul de stat Mănăstirii Bogdana din municipiul Rădăuti, judetul Suceava, pentru continuarea lucrărilor de constructie a Orfelinatului de copii “Sfântul Ierarh Leonte - Mănăstirea Bogdana”, Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 625.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile

specifice desfăsurate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pentru desfăsurarea activitătilor specifice proprii se aprobă utilizarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unui număr de 8 autoturisme cu un consum lunar de 300 litri de carburanti pentru fiecare vehicul.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 621/1999 pentru suplimentarea parcului comun de autoturisme al Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 5 august 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 627.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea inisterului Apărării Nationale în proprietatea privată a statului si în folosinta gratuită  Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinte prin Agentia Natională pentru Locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 243/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a statului si în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

Sorin Encutescu,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 628.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea privată a statului si în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se transmite imobilul

 

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

Comuna Voluntari,

judetul Ilfov

 

Ministerul

Apărării

Nationale

 

Agentia Natională

pentru Locuinte

 

- imobil 2949 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. MF 103.610

 

Teren în suprafată de 53,5364 ha,

cu următoarele vecinătăti:

- est - teren comuna Voluntari;

- vest - teren A.N.L. si Aeroportul

International  Bucuresti-Băneasa;

- sud - Complexul de Sere Pipera;

- nord - pista de decolare-aterizare a aeroportului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui împrumut intern pentru Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să contracteze un împrumut intern, în valoare totală de 4.840.000 dolari S.U.A. echivalent, pentru asigurarea resurselor financiare necesare plătii contravalorii lucrărilor de revizie, modificare si echipare ce se execută la avionul special lung curier tip Boeing 707-31K1C înmatriculat YR-ABB, aflat în administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviatie “Romavia”.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice garantează irevocabil si în proportie de 100%, în numele si contul statului, împrumutul în valoare de 4.840.000 dolari S.U.A. echivalent, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente acestuia.

Art. 3. - Rambursarea împrumutului, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestuia se vor asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Nationale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 630.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a Fermei Tunari din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a comunei Voluntari, judetul Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a Fermei Tunari, situată în comuna Voluntari, judetul Ilfov, identificată conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a comunei Voluntari, judetul Ilfov.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 631.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului Ferma Tunari care se transmite din proprietatea privată a statului si din administrarea Regiei Autonome

“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea privată a comunei Voluntari, judetul Ilfov

 

 

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Voluntari, Soseaua Pipera-Tunari nr. 75, judetul Ilfov

 

Statul Român si administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului

Protocolului de Stat”

Comuna Voluntari, judetul Ilfov si administrarea Consiliului Local al

Comunei Voluntari, judetul Ilfov

Ferma Tunari

- clădiri, spatii de productie si

depozitare, teren arabil

- suprafata terenului = 721.485,00 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea în administrarea Ministerului de Interne a imobilului, compus din constructie si terenul aferent, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea nr. 1 din 18 ianuarie 2002 a Consiliului Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit dispozitiilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seismelor a imobilului preluat, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 632.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Nr. din inventarul

bunurilor care fac parte

din domeniul public

Orasul Pogoanele, Str. Libertătii nr. 1, judetul Buzău

 

Consiliul Local al Orasului

Pogoanele, judetul Buzău

 

Ministerul de Interne

 

Suprafata construită =

494,16 m2

Suprafata desfăsurată =

988,32 m2

Suprafata terenului

aferent = 1.640 m2

Ministerul Finantelor Publice

urmează să atribuie număr de

inventar pentru acest imobil,

potrivit  Hotărârii  Guvernului

nr. 1.326/2001

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2001 privind exceptarea

si reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2001 privind exceptarea si reducerea temporară de la plata taxelor vamale la unele produse din import, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 4 ianuarie 2002, se modifică pozitiile tarifare si/sau denumirea mărfii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 633.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2002 privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 56/2002 privind reducerea temporară a taxei vamale pentru unele produse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, se prelungeste până la data de 31 decembrie 2002, inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei

si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Karola Puwak

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 643.