MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 463         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 iunie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

567. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

568. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut, semnat la 20 noiembrie 1996, încheiat între România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

94. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

95. - Ordonantă de urgentă privind industria de apărare

 

634. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice

 

639. - Hotărâre privind trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor Câmpulung si Curtea de Arges si al orasului Mioveni, judetul Arges, si în administrarea consiliilor locale respective

 

640. - Hotărâre privind trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges

 

641. - Hotărâre privind regimul de comercializare a ouălor

 

642. - Hotărâre privind aplicarea în luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

416. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR - AOA, editia 2/2002

 

668. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind participarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. la receptia lucrărilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru rolul si contributia importante pe care le-a avut în întărirea si dezvoltarea relatiilor bilaterale pe multiple planuri dintre România si Statele Unite ale Americii, pentru sprijinul constant pe care l-a acordat României în demersul său de integrare euroatlantică,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă doamnei Susan R. Johnson, consilier al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 iunie 2002.

Nr. 567.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru contributia avută în promovarea si dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre România si Statele Unite ale Americii, pentru sprijinul acordat statului român în procesul de integrare în structurile euroatlantice,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă domnului Robert Scott-Warner, consilier pentru afaceri regionale în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 26 iunie 2002.

Nr. 568.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România

si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Amendamentul nr. 1, semnat la 21 decembrie 2001 de către România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind restructurarea Administratiei Nationale a Drumurilor si reabilitarea drumurilor) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 noiembrie 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 3/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 74/1997.

Art. 2. - Costurile suplimentare generate de extinderea datei finale de tragere a împrumutului, precum si orice alte costuri suplimentare care vor apărea în legătură cu operatiuni efectuate în cadrul acordului de împrumut vor fi suportate din fonduri proprii de către Administratia Natională a Drumurilor, beneficiarul final al împrumutului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 iunie 2002.

Nr. 80.

 

AMENDAMENTUL NR. 1*)

la Acordul de împrumut, semnat la 20 noiembrie 1996, încheiat între România (denumită în continuare Împrumutat) si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare (denumită în continuare Banca), amendament datat 21 decembrie 2001 (denumit în continuare amendament)

 

PREAMBUL


*)Traducere

 

Având în vedere că, urmare Acordului de împrumut semnat la 20 noiembrie 1996 (Acord de împrumut), Banca a fost de acord să extindă împrumutul (denumit în continuare împrumut) acordat Împrumutatului, în sumă de 85.900.000 dolari S.U.A. (optzeci si cinci de milioane nouă sute de mii dolari S.U.A.), în termenii si conditiile mentionate în continuare,

având în vedere faptul că Împrumutatul a solicitat efectuarea unor modificări în Acordul de împrumut,

având în vedere faptul că părtile semnatare ale Acordului de împrumut au fost de acord să amendeze Acordul de împrumut în conformitate cu termenii si conditiile mentionate în cele ce urmează, părtile la prezentul amendament convin după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În amendament (inclusiv în preambul) termenii definiti în Termenii si conditiile standard ale Băncii, datate septembrie 1994, si în Acordul de împrumut vor avea aceeasi semnificatie atunci când sunt folositi, numai dacă în context nu sunt definiti altfel.

 

ARTICOLUL 2

Amendamente la Acordul de împrumut

 

2.1. În sectiunea 1.02 din Acordul de împrumut vor fi introduse în mod corespunzător următoarele definitii:

- transă sau transe înseamnă transa 1 ori transa 2 sau oricare dintre acestea, în functie de context;

- transa 1 înseamnă rata de capital maximă mentionată în sectiunea 2.01 b) (i) sau, în functie de context, suma nerambursată din aceasta la un moment dat;

- transa 2 înseamnă rata de capital maximă mentionată în sectiunea 2.01 b) (ii) sau suma nerambursată din aceasta la un moment dat.

2.2. Paragraful prevăzut în sectiunea 2.01 din Acordul de împrumut este numit paragraful a), iar în continuarea acestui paragraf modificat va fi introdus următorul paragraf:

“b) împrumutul va fi compus din:

(i) transa 1 într-o sumă care nu depăseste 42.950.000 dolari S.U.A.; si

(ii) transa 2 într-o sumă care nu depăseste 42.950.000 dolari S.U.A.

2.3. Graficul de rambursare mentionat în sectiunea 2.02 d) din Acordul de împrumut se elimină si se înlocuieste în întregime cu următorul grafic de rambursare:

 

Data plătii scadente

Suma totală scadentă

Transa 1

Transa 2

27 februarie 2002

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2002

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2003

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2003

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2004

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2004

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2005

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2005

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2006

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2006

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2007

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2007

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2008

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2008

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2009

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2009

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2010

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2010

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 februarie 2011

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

27 august 2011

4.295.000 $

2.147.500 $

2.147.500 $

TOTAL:

85.900.000 $

42.950.000 $

42.950.000 $

 

2.4. Paragraful g) din sectiunea 2.02 se elimină si se înlocuieste cu următorul nou paragraf g):

“g) rata dobânzii:

(i) Transa 1 este subiect al unei rate variabile de dobândă. Pentru scopurile sectiunii 3.04 b) din Termenii si conditiile standard rata relevantă a dobânzii pe piată va fi LIBOR pentru perioada relevantă a dobânzii.

(ii) Transa 2 este subiect al unei rate fixe a dobânzii.

Pentru scopurile sectiunii 3.04 a) din Termenii si conditiile standard rata relevantă a dobânzii pe piată va fi de 7,36% pe an. Fără a contraveni prevederilor sectiunii 3.04 a) din Termenii si conditiile standard, dobânda pentru transa 2 va fi calculată pe baza numărului de zile efectiv scurse si

pentru anul calendaristic cu 360 de zile.”

2.5. Prima propozitie din paragraful e) din sectiunea 2.02 din Acordul de împrumut, care prevede: “Ultima dată de tragere va fi 31 decembrie 2001.” se modifică după cum urmează:

“Ultima dată de tragere va fi 31 decembrie 2002.”

2.6. Paragraful e) din sectiunea 3.01 din Acordul de împrumut, care prevede:

“e) va mentine în orice moment, în timpul perioadei începând cu data de 1 ianuarie 1997 si sfârsind cu data de 31 decembrie 2001, o alocatie de la bugetul de stat în sumă suficientă: (i) să asigure întretinerea adecvată a retelei nationale de drumuri si, în orice caz, la un nivel nu mai mic decât nivelul relevant de cheltuieli aferent anului fiscal 1995;

(ii) să asigure fondurile necesare pentru implementarea Programului de investitii în sectorul de drumuri si să dea posibilitatea AND să plătească în totalitate, la scadentă, acele obligatii aferente serviciului datoriei AND, care au fost garantate de către Împrumutat; si (iii) să asigure finalizarea Proiectului până la data de 30 iunie 2001 sau până la orice altă dată pe care Împrumutatul si Banca o pot conveni;” este modificat si se citeste, în întregimea sa, după cum urmează:

“e) va mentine în orice moment, în timpul perioadei începând cu data de 1 ianuarie 1997 si sfârsind cu data de 31 decembrie 2002, o alocatie de la bugetul de stat în sumă suficientă: (i) să asigure întretinerea adecvată a retelei nationale de drumuri si, în orice caz, la un nivel nu mai mic decât nivelul relevant de cheltuieli aferent anului fiscal 1995; (ii) să asigure fondurile necesare pentru implementarea Programului de investitii în sectorul de drumuri si să dea posibilitatea AND să plătească în totalitate, la scadentă, obligatiile aferente serviciului datoriei AND, care au fost garantate de către Împrumutat; si (iii) să asigure finalizarea Proiectului până la data de 30 noiembrie 2002 sau până la oricare dată pe care o vor conveni Împrumutatul si Banca;”

2.7. Partea B-2 a sectiunii 2 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut, care prevede:

“Furnizarea si punerea în functiune a 42 de echipamente multifunctionale pentru întretinerea de rutină, destinate directiilor regionale ale AND.” se modifică si se citeste, în întregimea sa, după cum urmează: “Furnizarea si punerea în functiune a 52 de echipamente multifunctionale pentru întretinerea de rutină, destinate directiilor regionale ale AND.”

2.8. Sectiunea 3 din anexa nr. 1 la Acordul de împrumut, care prevede:

“Proiectul se estimează a fi finalizat până la data de 30 iunie 2001.” se modifică si se citeste, în întregimea sa, după cum urmează:

“Proiectul se estimează a fi finalizat până la data de 30 noiembrie 2002.”

2.9. Apendicele la anexa nr. 2 la Acordul de împrumut se elimină în întregime si se înlocuieste cu următorul document nou:

“APENDICE

la anexa nr. 2

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

% de cheltuieli eligibile la finantare

(1) Bunuri aferente părtilor A-2 si B-2 ale Proiectului (excluzând taxele si impozitele)

15.640.000 $

100% din valoarea contractului

(2) Lucrări civile aferente părtii C-1 a Proiectului (exclusiv taxele si impozitele)

53.550.000 $

50% din valoarea contractului

(3) Servicii de consultantă aferente părtii C-2 a Proiectului (excluzând taxele si impozitele)

3.702.000 $

100% din valoarea contractului

(4) Nealocate

12.149.000 $

100%

(5) Comisionul initial de semnare

859.000 $

100%

TOTAL:

85.900.000 $”

 

 

ARTICOLUL 3

Alocarea tragerilor viitoare în cadrul Acordului de împrumut

 

La data de 31 decembrie 2001, în conditiile respectării prevederilor art. 6, suma totală nerambursată din împrumut va fi alocată între transe astfel:

(i) pentru transa 1: o sumă, astfel cum a fost stabilită de către Bancă la 31 decembrie 2001, egală cu diferenta dintre suma trasă si nerambursată la acea dată minus 42.950.000 dolari S.U.A.; si

(ii) pentru transa 2: 42.950.000 dolari S.U.A.

Orice alte trageri viitoare în cadrul Acordului de împrumut efectuate după data de 31 decembrie 2001 vor fi în mod automat alocate transei 1 fără a contraveni oricăror alte prevederi din Termenii si conditiile standard, din Acordul de împrumut sau oricărei cereri de tragere a Împrumutatului.

 

ARTICOLUL 4

Anularea în cadrul Acordului de împrumut

 

Fără a contraveni oricăror alte prevederi din Termenii si conditiile standard [în special sectiunea 3.08 b) (iv) din acesta] si din Acordul de împrumut (în special sectiunea 5.02 din acesta), orice sumă netrasă din împrumut, anulată în conformitate cu orice prevederi mentionate, va fi aplicată pro rata la scadentele sumelor capitalului din transa 1.

Pentru a se evita orice neîntelegere nu se va anula nici o sumă din transa 2 a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Validitatea si efectivitatea Acordului de împrumut

 

5.1. Toate prevederile si anexele Acordului de împrumut, altele decât cele amendate prin prezentul amendament, vor rămâne în deplină vigoare si efectivitate.

5.2. Termenul acord, astfel cum este utilizat în Acordul de împrumut, si orice alte trimiteri la Acordul de împrumut în ceea ce priveste instrumentele sau întelegerile încheiate conform acestuia se vor referi în toate cazurile la Acordul de împrumut, astfel cum a fost modificat prin prezentul

amendament.

 

ARTICOLUL 6

Conditii prealabile intrării în efectivitate

 

Amendamentul nu va intra în efectivitate până ce Banca nu va primi, într-o formă si un continut satisfăcătoare, următoarele: a) originalul sau copiile certificate de pe toate autorizatiile si aprobările necesare validării, încheierii si operării amendamentului de către Împrumutat si pentru toate tranzactiile ce decurg de aici, inclusiv împuternicirea de semnare a persoanelor care au semnat amendamentul si obligă Împrumutatul în consecintă; si b) aprobarea scrisă, consimtământul sau ratificarea amendamentului de către ministrul finantelor publice al Împrumutatului, necesare validării, încheierii si îndeplinirii Acordului de împrumut amendat, precum si a tuturor tranzactiilor decurgând din acesta.

Drept care, părtile la prezentul amendament, actionând prin reprezentantii lor legali autorizati, au convenit ca acest amendament să fie semnat si remis în 5 exemplare în limba engleză, fiecare dintre acestea fiind considerat un original.

 

România

Prin:

Numele: Aurel Bălut

Functia: director general al AND

Aprobare si consimtământ:

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare

Prin:

Numele: Salvatore Candido

Functia: director, România

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului “Centru de pregătire profesională”, situat în satul Izvorani, comuna Ciolpani, judetul Ilfov, inclusiv terenul aferent si bunurile din dotare, astfel cum au fost predate-preluate prin protocolul încheiat în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 153/2000, din proprietatea privată a statului în proprietatea Comitetului Olimpic Român.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv pentru desfăsurarea activitătilor miscării olimpice române.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 153/2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului si darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 11 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 129/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 94.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind industria de apărare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic al activitătilor industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacitătilor de productie, corelarea acestora cu cerintele fortelor sistemului national de apărare, asigurarea interoperabilitătii cu produsele NATO si mentinerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea functionalitătii liniilor de fabricatie de armament, munitii, tehnică de luptă, echipamente de transmisiuni, optoelectronică, pulberi si explozibili, inclusiv pentru cercetarea si proiectarea în domeniul productiei de apărare.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) industria de apărare este ramură strategică a economiei nationale si cuprinde: agentii economici care dispun de capacităti de productie si resurse umane destinate cercetării, proiectării, productiei, reparării, modernizării, încercării si testării sistemelor de armament, munitiilor, tehnicii de luptă, echipamentelor, pieselor de schimb si accesoriilor aferente acestora, pulberilor si explozibililor si altor materiale cu destinatie specifică apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, necesare componentelor fortelor sistemului national de apărare;

b) capacitatea productiei pentru apărare, denumită în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activitătile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere si reparare a sistemelor de armament si munitie, tehnicii de luptă, echipamentelor si materialelor cu destinatie specifică apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si a pieselor de schimb necesare, pulberilor si explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri si încercări, terenurile cu regim de spatiu de sigurantă, precum si infrastructura de utilităti aferente;

c) ministerul de resort este ministerul sau organul administratiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societătii comerciale sau sub a cărui autoritate functionează regia autonomă ori compania natională;

d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei nationale si a teritoriului pentru apărare;

e) conservarea capacitătilor reprezintă ansamblul operatiunilor de trecere în conservare, mentinere, pază si repunere în functiune după conservare;

f) inventarul capacitătilor de productie pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizărilor corporale si necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activitătilor prevăzute la lit. b);

g) documentatia tehnică reprezintă desenele si documentele scrise care, independent sau împreună, determină componenta si constructia produsului si cuprind, după caz, datele de studiu si proiectare, executie, verificare, receptie, exploatare, întretinere sau de certificare, de propagandă

tehnică si comercială a acestuia. Documentatia tehnică cuprinde documentatia de studiu, documentatia de bază - constructivă, documentatia tehnologică, documentatia de exploatare si documentatia de certificare si auxiliară.

Art. 3. - Lista cuprinzând agentii economici si capacitătile definite potrivit art. 2 lit. b) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tării, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Capacitătile se evidentiază în Inventarul capacitătilor de productie pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmeste de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se avizează de ministerul de resort si se aprobă de autoritatea de specialitate.

(3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situatia modificării listei prevăzute la art. 3.

(4) Răspunderea pentru păstrarea integritătii fizice si functionale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic.

Art. 5. - (1) Documentatia tehnică realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se află în administrarea institutiilor cu atributii în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale si poate fi pusă la dispozitie agentilor economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum si în vederea fabricatiei de produse pentru o tertă persoană din tară sau din străinătate.

(2) Documentatiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispozitie agentilor economici, potrivit legislatiei în vigoare, regimului juridic al proprietătii acestora, precum si clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern.

Art. 6. - Dimensionarea si restructurarea agentilor economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacitătile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autoritătii de specialitate si cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile si programele de restructurare aprobate potrivit legii.

Art. 7. - Asocierea agentilor economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o nouă persoană juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii.

Art. 8. - (1) Capacitătile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfăsurarea altor activităti economice.

(2) Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacitătile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege si a casării efective.

Art. 9. - Contractele de privatizare ale agentilor economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la mentinerea integritătii si a stării de functionare a capacitătilor de productie, dacă nu sunt precizate alte reglementări.

Art. 10. - (1) Salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la agentii economici care detin capacităti, a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte, beneficiază pe această perioadă de drepturile salariale prevăzute de lege pentru salarizarea personalului din unităti bugetare.

(2) Echivalarea functiilor pentru personalul din capacitătile prevăzute la alin. (1) cu functiile prevăzute de  lege pentru unitătile bugetare se face prin ordin al ministrului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(3) Agentii economici care detin capacităti si a căror activitate este întreruptă temporar din lipsă de comenzi sau contracte vor primi lunar un fond pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (1) si pentru achitarea contributiilor datorate de angajatori, potrivit legii, la bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru somaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate si Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.

(4) Personalul prevăzut la alin. (1) va desfăsura activităti de întretinere, conservare, reparatii, pază, activităti  administrative si alte activităti, potrivit programelor aprobate de organele de conducere ale agentului economic.

Art. 11. - Sumele necesare plătii drepturilor salariale prevăzute la art. 10 alin. (1) si (3) se suportă de la bugetul de stat.

Art. 12. - Activitătile prevăzute la art. 10 alin. (4), precum si numărul maxim si structura personalului prevăzut la art. 10 alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.

Art. 13. - Finantarea activitătilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întretinerea, conservarea capacitătilor de productie si securitatea acestora, se face din surse proprii ale agentilor economici, din venituri extrabugetare cu această destinatie, constituite în conditiile legii, din credite bancare si, în completare, de la bugetul de stat.

Art. 14. - Agentii economici, precum si celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosintă terenuri proprietate a statului utilizate pentru productia de apărare, depozite destinate produselor militare si materialelor cu specific militar, precum si zonele de sigurantă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiti de la plata impozitului si taxelor pe clădirile si terenurile evidentiate în inventar.

Art. 15. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

(2) Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă constituie contraventie.

(3) În normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă vor fi prevăzute dispozitii cu privire la regimul sanctionator al faptelor a căror încălcare constituie contraventie, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum si autoritătile abilitate să aplice respectivele măsuri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 95.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea,

organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Ministrul administratiei publice este ajutat în activitatea de conducere a Ministerului Administratiei Publice de 5 secretari de stat si de un secretar general.”

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 634.

 

ANEXĂ**)


*) Se organizează la nivel de directie.

**) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor Câmpulung si Curtea de Arges si al orasului Mioveni, judetul Arges, si în administrarea consiliilor locale respective

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor Câmpulung si Curtea de Arges si al orasului Mioveni, judetul Arges, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges si, respectiv, a Consiliului Local al Orasului Mioveni, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bunurile mobile si întregul inventar aferent unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 vor fi preluate, pe bază de inventar, o dată cu clădirile respective.

Art. 3. - Schimbarea destinatiei bunurilor imobile si mobile care se transmit potrivit art. 1 si 2, precum si închirierea, concesionarea si vânzarea se pot realiza numai cu avizul conform al Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.

Art. 4. - Structura unitătilor sanitare si a personalului medical se va stabili, potrivit prevederilor legale, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 639.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând unitătile spitalicesti care trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în proprietatea publică a municipiilor Câmpulung, Curtea de Arges si a orasului Mioveni, judetul Arges, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, Consiliului Local al Municipiului Curtea de Arges si a Consiliului Local al Orasului Mioveni

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor unităti spitalicesti din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Bunurile mobile si întregul inventar aferent unitătilor sanitare prevăzute la art. 1 vor fi preluate, pe bază de inventar, o dată cu clădirile respective.

Art. 3. - Schimbarea destinatiei bunurilor imobile si mobile care se transmit potrivit art. 1 si 2, precum si închirierea, concesionarea si vânzarea se pot realiza numai cu avizul conform al Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Administratiei Publice.

Art. 4. - Structura unitătilor sanitare si a personalului medical se va stabili, potrivit prevederilor legale, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 640.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând unitătile spitalicesti care trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în proprietatea publică a judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul de comercializare a ouălor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică atât agentilor economici, cât si asociatiilor si fundatiilor care produc, importă, transportă, depozitează, distribuie si comercializează ouă.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică si în cazul oferirii cu titlu gratuit de astfel de produse.

Art. 2. - (1) Se interzice comercializarea, inclusiv oferirea cu titlu gratuit, a ouălor care nu sunt marcate cu data ouatului.

(2) Data se marchează în ordine cronologică si necodificat, astfel: “zi/lună/an”, pe fiecare ou. În cazul comercializării ouălor preambalate sau ambalate marcarea se va face si pe ambalaj.

Art. 3. - (1) Se interzic depozitarea, expunerea în vederea comercializării, precum si comercializarea ouălor destinate consumului uman în spatii necorespunzătoare, care duc la alterarea, insalubrizarea sau contaminarea acestora, la temperatura mediului ambiant, în vitrine sau sub actiunea razelor solare ori a altor surse de căldură.

(2) Temperatura maximă ce trebuie asigurată pentru depozitarea, transportul si expunerea spre comercializare a ouălor este de 14şC.

(3) Se interzic depozitarea, expunerea în vederea comercializării si comercializarea ouălor în aceleasi locuri cu cele destinate cărnii, produselor din carne, laptelui, produselor lactate sau celorlalte produse alimentare nepreambalate care se consumă ca atare, fără a fi supuse vreunui tratament termic.

Art. 4. - Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează, următoarele fapte:

a) nemarcarea datei ouatului, conform art. 2, cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Ministerului Sănătătii si Familiei si ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 6. - Contraventiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 2, care intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitie contrară se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 641.                         

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor

din sistemul public

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 168 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În luna iulie 2002 se efectuează cea de-a doua etapă de recorelare a pensiilor, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii.

Art. 2. - (1) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază pensionarii pentru limită de vârstă cu vechime integrală si pensionarii urmasi ale căror drepturi de pensie s-au deschis până la data de 1 ianuarie 1998 si al căror punctaj mediu anual, corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001, este mai mic de 3 puncte.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) numărul suplimentar de puncte care se adaugă în această etapă de recorelare se determină ca diferentă între numărul total de puncte prevăzute a fi acordate în anul 2002 si numărul de puncte acordate în prima etapă de recorelare, conform prevederilor anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

Art. 3. - (1) Pentru persoanele care beneficiază de pensii provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, procedura

de recorelare este cea prevăzută de art. 7 lit. a)-g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001.

(2) Din punctajul suplimentar stabilit conform procedurii prevăzute la alin. (1), în această etapă de recolerare, se acordă un procent de 12,5%.

Art. 4. - (1) În a doua etapă recorelarea pensiilor se efectuează prin adăugarea numărului suplimentar de puncte, stabilit conform prevederilor art. 2 si 3, la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data de 30 iunie 2002.

(2) La stabilirea numărului suplimentar de puncte se utilizează cinci zecimale.

Art. 5. - (1) Cuantumul pensiilor recorelate se determină prin înmultirea punctajului mediu anual rezultat în urma aplicării prevederilor art. 4 cu valoarea unui punct de pensie egală cu 2.098.959 lei.

(2) Cuantumul pensiei recorelate, stabilit conform prevederilor alin. (1), se majorează cu suma corespunzătoare contributiei pentru asigurările sociale de sănătate, datorată potrivit legii.

(3) La determinarea cuantumului pensiei recorelate conform prevederilor alin. (1) si (2), fractiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Art. 6. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de recorelare a pensiilor din sistemul public prevăzute în prezenta hotărâre se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 iunie 2002.

Nr. 642.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea

operatorilor aerieni/RACR - AOA, editia 2/2002

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, precum si ale art. 4 pct. 4.27 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

în baza art. 3 pct. 6 si a art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR - AOA, editia 2/2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin Reglementările aeronautice civile române privind autorizarea operatorilor aerieni/RACR - AOA, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 403/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 septembrie 1999, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin contine o filă, iar anexa contine 37 de file.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă .Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 20 martie 2002.

Nr. 416.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind participarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. la receptia lucrărilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice,

Transporturilor si Locuintei

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

având în vedere prevederile art. 8, art. 9 lit. h), art. 17, 20 si 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si ale art. 7 din Regulamentul de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, precum si ale art. 1 alin. (2) si art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.,

în temeiul art. 38 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Efectuarea receptiei la terminarea lucrărilor de constructii finantate prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si a receptiei finale la expirarea perioadei de garantie se va face numai cu participarea obligatorie a reprezentantului Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., în calitate de membru în comisia de receptie.

Art. 2. - Investitorii/beneficiarii lucrărilor prevăzute la art. 1 vor solicita Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. desemnarea reprezentantului acestuia în comisia de receptie cu cel putin 10 zile înainte de constituirea comisiei.

Art. 3. - Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C. si investitorii/beneficiarii lucrărilor prevăzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 26 aprilie 2002.

Nr. 668.