MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 325          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 16 mai 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

434. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

437. - Hotărâre privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea si finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă

 

438. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

440. - Hotărâre privind transferul participatiei statului la unele societăti comerciale de tip “Comcereal”/“Cerealcom” de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului către Agentia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

441. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

 

443. - Hotărâre pentru aprobarea plătii sumelor de 185.074 dolari S.U.A. si 79.865 euro din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 către Polytan Sportbelagsysteme GmbH din Germania

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45/A11.842/140.995/482PL/1.817AC/384. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrului afacerilor externe, ministrului finantelor publice, ministrului apelor si protectiei mediului, al presedintelui Institutului National de Statistică si al presedintelui Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O.

 

936/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.231/2001 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitiile nr. 12 si 20 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

           

Nr.

crt.

Denumirea statiunii

sau a institutului de

cercetare si productie

 

Suprafata totală

a terenului

(ha)

 

Suprafata de teren strict

necesară pentru cercetarea

si producerea de seminte

si material săditor din categorii

biologice superioare

si de animale de rasă

(ha)

Suprafata

de teren

destinată

productiei

(ha)

“12.

Statiunea de Cercetare Agricolă Simnicu de Jos, judetul Dolj

2.511

2.465,54

45,46

20.

Statiunea de Cercetare si Productie Legumicolă Isalnita, judetul Dolj

565

305

260”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 434.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea si finalizarea lucrărilor

privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia interministerială si Secretariatul tehnic pentru reluarea lucrărilor în anul 2004, în vederea finalizării acestora, la Unitatea 3 si, în perspectivă, la Unitatea 4 de la CNE Cernavodă.

Art. 2. - Componenta Comisiei interministeriale si a Secretariatului tehnic este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Comisia interministerială si Secretariatul tehnic au următoarele atributii:

1. organizarea de echipe mixte formate din reprezentanti ai institutelor si societătilor comerciale de profil, pentru:

a) actualizarea studiilor generale de amplasament;

b) expertizarea structurilor existente si conservarea acestora până la reluarea lucrărilor;

c) efectuarea de studii privind balanta energetică a României si echilibrul Sistemului energetic national în cazul functionării cu 3, respectiv 4 reactoare la CNE Cernavodă;

2. promovarea pe plan international a ofertei privind executia lucrărilor la Unitatea 3 de la CNE Cernavodă în sistem BOT (built-operate-transfer) sau similar prin:

a) demararea discutiilor pentru identificarea investitorilor străini si a pietei de energie;

b) stabilirea schemelor posibile de finantare pentru Unitatea 3 de la CNE Cernavodă pe baza unor studii de fezabilitate elaborate de partea română – Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. - în comun cu partenerii străini interesati în proiectul Unitătii 3;

c) efectuarea de analize de marketing privind posibilitatea de comercializare a energiei electrice produse;

3. selectarea investitorilor, partenerilor si prezentarea spre aprobare Guvernului a variantei optime selectate, în vederea demarării negocierii contractelor în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 4. - (1) În exercitarea atributiilor sale Comisia interministerială poate solicita date si studii de specialitate institutelor si societătilor comerciale de profil.

(2) Comisia interministerială va prezenta periodic rapoarte de informare primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 437.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei interministeriale pentru reluarea si finalizarea lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavodă

 

1. Serban Constantin Valeca - ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare - presedintele comisiei interministeriale

2. Andrei Grigorescu - secretar de stat – Ministerul Industriei si Resurselor

3. Lucian Biro - presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

4. Cristian Colteanu - secretar de stat – Ministerul Afacerilor Externe

5. Enache Jiru - secretar de stat – Ministerul Finantelor Publice

6. Mihai Voronca - consilier al primului-ministru

7. Ion Fătu - director general - Ministerul Industriei si Resurselor

8. Dan Popescu - director general A.N.E.A. - Ministerul Educatiei si Cercetării

9. Ioan Rotaru - director general - S.N.N. - Ministerul Industriei si Resurselor

10. Teodor Chirică - director - S.N.N. – Ministerul Industriei si Resurselor.

Secretariatul tehnic

1. Ana Lebedev - S.N.N. - Ministerul Industriei si Resurselor

2. Iosif Bilegan - S.N.N. - Ministerul Industriei si Resurselor

3. Eugen Popa - Ministerul Educatiei si Cercetării  

4. Ionut Suseanu - Ministerul Afacerilor Externe

5. Elena Dumitrescu - Ministerul Finantelor Publice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997

privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 6 alin. 3 si ale art. 7 alin. 5 din Legea nr. 18/1996 privind paza obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările

ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după

cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul II .Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” se elimină pozitia “Obiectivul Olănesti”.

2. În anexa nr. 1, la capitolul II, “Obiective de protocol ale Guvernului si Presedintiei” se completează cu următoarele pozitii:

“- Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1;

- Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Pictor Margareta Sterian nr. 7, sectorul 2;

- Complexul Olănesti, judetul Vâlcea;

- Complexul Buftea, orasul Buftea, str. Stirbei Vodă nr. 36, judetul Ilfov.”  

3. În anexa nr. 2 capitolul II, la .Obiective de protocol ale Guvernului si Presedintiei” se completează cu următoarele pozitii:

“- Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1;

- Imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Pictor Margareta Sterian nr. 7, sectorul 2;

- Complexul Olănesti, judetul Vâlcea;

- Complexul Buftea, orasul Buftea, str. Stirbei Vodă nr. 36, judetul Ilfov.”

Art. II. - Efectivele necesare pentru efectuarea pazei obiectivelor prevăzute la art. I se vor asigura prin redistribuire în cadrul Jandarmeriei Române.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 438.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul participatiei statului la unele societăti comerciale de tip “Comcereal”/”Cerealcom” de la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului către Agentia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea/reorganizarea sau functionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul participatiei statului la unele societăti comerciale de tip “Comcereal”/”Cerealcom”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în portofoliul Agentiei Domeniilor Statului aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 2. - Transferul participatiei statului la societătile comerciale prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Agentia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - De la data încheierii protocolului de predare-preluare Agentia Domeniilor Statului aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în calitate de institutie publică implicată, va exercita toate drepturile în numele statului si va executa toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la societătile comerciale prevăzute la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 440.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale de tip “Comcereal”/”Cerealcom” cu participare majoritară

a statului aflate în portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

Nr.

crt.

Denumirea

societătii comerciale

Localitatea/

Judetul

Participatia

APAPS (%)

Observatii

1.

COMCEREAL Unirea

Aiud - Alba

50,23

 

2.

CEREALCOM Arges

Pitesti - Arges

100

 

3.

CEREALCOM Bihor

Oradea - Bihor

100

 

4.

CEREALCOM Cluj

Cluj-Napoca - Cluj

100

Lf

5.

Gr. SILOZURI Constanta

Constanta - Constanta

100

 

6.

CEREALCOM Iasi

Iasi - Iasi

100

Lf

7.

COMCEREAL Iasi

Iasi - Iasi

53,64

 

8.

CEREALCOM Mures

Târgu Mures - Mures

100

Lf

9.

CEREALCOM Olt

Slatina - Olt

100

 

10.

CEREALCOM Satu Mare

Satu Mare - Satu Mare

100

 

11.

COMCEREAL Sălaj

Zalău - Sălaj

86,67

La

 

Legendă:

Lf - lichidare-faliment (conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare).

La - lichidare administrativă (voluntară) conform Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea

uleiurilor uzate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Producătorii si importatorii de uleiuri industriale si lubrifianti, altele decât uleiurile de motor si de transmisie, preiau, după caz, uleiul uzat de la clienti.”

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Activitătile de colectare, valorificare si/sau eliminare a uleiurilor uzate se desfăsoară în baza autorizatiei de mediu, conform prevederilor art. 8 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată.”

3. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. a) si b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 75.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h) si ale art. 6, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h), ale art. 5 alin. (1), ale art. 7-9, ale art. 13 si 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

d) nerespectarea prevederilor art. 11, 15, 16 si 19, cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoane juridice.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 441.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii sumelor de 185.074 dolari S.U.A. si 79.865 euro din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 către Polytan Sportbelagsysteme GmbH din Germania

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata sumelor de 185.074 dolari S.U.A. si 79.865 euro către Polytan

Sportbelagsysteme GmbH din Germania, reprezentând contravaloarea lucrărilor de modernizare a pistelor de atletism ale Stadionului municipal din municipiul Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, precum si ale Stadionului “Ion Oblemenco” si sălii de atletism din cadrul Grupului de săli de pregătire

din municipiul Craiova, judetul Dolj, executate si neachitate.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza raportului de schimb leu/dolar S.U.A. si leu/euro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Plata sumelor prevăzute la art. 1 se efectuează din bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002, capitolul 59.03 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, subcapitolul 20 “Activitatea sportivă”, titlul 70 .Cheltuieli de capital” (“Alte cheltuieli de

investitii”), prin directiile pentru tineret si sport ale judetelor Covasna si Dolj.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 aprilie 2002.

Nr. 443.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 45 din 31 ianuarie 2002

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. A11.842 din 15 februarie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Nr. 140.995 din 21 februarie 2002

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI Nr. 482/PL/2002

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ Nr. 1.817AC din 25 martie 2002

ACADEMIA DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE “Gheorghe Ionescu-Sisesti” Nr. 384 din 17 aprilie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul afacerilor externe, ministrul finantelor publice, ministrul apelor si protectiei mediului, presedintele Institutului National de Statistică si presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii

Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 42/1994 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 870/2001 privind organizarea Comitetului National Român F.A.O.,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O., prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si Institutul National de Statistică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra

în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

Presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice

“Gheorghe Ionescu-Sisesti”,

Cristian Hera

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O.

 

Art. 1. - În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 870/2001 Comitetul National Român F.A.O., organ interministerial cu caracter decizional al Guvernului României, fără personalitate juridică, de colaborare cu Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultură  (F.A.O.), are sediul social în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 2. - Comitetul National Român F.A.O. este constituit din 6 membri permanenti, la nivel de ministru, respectiv director, reprezentanti ai următoarelor ministere si institutii centrale: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Institutul National de Statistică si Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, în următoarea structură:

a) presedinte;

b) vicepresedinte;

c) secretar general;

d) 3 membri.

Art. 3. - Comitetul National Român F.A.O., al cărui obiect de activitate este dezvoltarea colaborării României cu F.A.O. si cu tările membre ale F.A.O., are următoarele atributii:

a) propune măsurile si actiunile ce urmează să fie luate la nivel national în legătură cu activitatea F.A.O.;

b) colaborează cu F.A.O. si cu comitetele nationale F.A.O. din alte tări în domenii de interes comun;

c) analizează activitatea de cooperare cu F.A.O. pe baza actului constitutiv si a regulamentelor acestei organizatii, a programelor de lucru bienale ale conferintelor F.A.O., stabilind programul actiunilor ce vor fi întreprinse de România în acest sens;

d) urmăreste reprezentarea corespunzătoare a României în organismele si în Secretariatul F.A.O.;

e) urmăreste formarea, respectiv perfectionarea profesională a tinerilor specialisti români în domeniile specifice activitătilor F.A.O., în vederea includerii acestora în rândul expertilor internationali pentru diverse programe de asistentă ale acestui organism international;

f) elaborează initiative ale tării noastre pentru dezvoltarea cooperării internationale în domeniul agriculturii, alimentatiei, silviculturii, apelor si protectiei mediului la organele, organismele si organele subsidiare ale F.A.O.;

g) urmăreste realizarea în România a unor proiecte F.A.O. de importantă natională si internatională, initiate de partea română sau de F.A.O., finantate din fondurile F.A.O. sau de alte organizatii si organisme internationale;

h) urmăreste asigurarea achitării în termen a contributiilor financiare cu care România este angajată fată de F.A.O.;

i) propune aprobarea regulamentului de organizare si functionare, care va fi aprobat prin ordin comun de către conducerea ministerelor si organelor centrale prevăzute la art. 2;

j) urmăreste realizarea hotărârilor si recomandărilor F.A.O. si ale organismelor sale;

k) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 4. - Comitetul National Român F.A.O. îsi desfăsoară activitatea la sediul său social, pentru elaborarea si definitivarea programelor de lucru, analiza activitătii desfăsurate si adoptarea de hotărâri.

Art. 5. - (1) În functie de complexitatea si de volumul activitătii Comitetul National Român F.A.O. îsi poate desfăsura activitatea prin comisii pe diverse probleme corespunzătoare programelor F.A.O.

(2) Aceste comisii sunt conduse de un coordonator nominalizat de presedintele Comitetului National Român F.A.O. pe baza propunerilor membrilor acestuia.

Art. 6. - În perioadele dintre sedintele plenare ale Comitetului National Român F.A.O. aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum si reprezentarea si angajarea Comitetului National Român F.A.O. sunt în sarcina secretarului general.

Art. 7. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii sale Comitetul National Român F.A.O. are un Secretariat permanent.

(2) Secretariatul permanent va fi asigurat de 3 persoane din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Coordonarea Secretariatului permanent revine secretarului general al Comitetului National Român F.A.O.

Art. 8. - Principalele sarcini ale Secretariatului permanent sunt:

a) asigurarea difuzării rapoartelor, documentelor si studiilor rezultate din activitătile F.A.O. către cei interesati, în vederea valorificării pe plan national a acestora;

b) pregătirea materialelor pentru a fi supuse dezbaterii Comitetului National Român F.A.O. si Biroului executiv;

c) asigurarea transmiterii în termen la F.A.O. a tuturor documentatiilor solicitate, colaborând în acest scop cu institutiile centrale implicate, pentru realizarea de materiale privind indicatorii socioeconomici din România;

d) asigurarea colaborărilor necesare pentru întocmirea mandatelor, punctelor de vedere, a interventiilor si altor materiale programate a fi prezentate la diferite manifestări F.A.O. de către conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a Comitetului National Român F.A.O.

e) primirea si asigurarea rezolvării corespondentei cu F.A.O.;

f) urmărirea modului de realizare a proiectelor F.A.O. în România;

g) elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea F.A.O., cu informarea Comitetului National Român F.A.O.;

h) asigurarea traducerii si prezentării materialelor în sinteză pentru Comitetul National Român F.A.O.;

i) executarea oricăror alte sarcini necesare bunei desfăsurări a activitătii Comitetului National Român F.A.O.

 Art. 9. - În cazul în care din diverse motive presedintele Comitetului National Român F.A.O. nu îsi poate îndeplini atributiile curente, acesta îl deleagă pe vicepresedinte să exercite aceste atributii.

Art. 10. - Recomandările si hotărârile Comitetului National Român F.A.O. se consemnează în procese-verbale semnate de secretarul general si avizate de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte.

Art. 11. - Finantarea participării la conferintele bienale si/sau regionale ale F.A.O., precum si la celelalte actiuni F.A.O. ce au loc în tara noastră si în alte tări, ale reprezentantilor Comitetului National Român F.A.O. si/sau ale membrilor Secretariatului permanent din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, se prevede în bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 12. - (1) Comitetul National Român F.A.O. se întruneste trimestrial în sedinte ordinare sau ori de câte ori este nevoie în sedinte extraordinare, la convocarea scrisă a presedintelui, prin grija secretarului general.

(2) La sedinte pot fi invitate si alte persoane a căror participare constituie sprijin pentru activitatea Comitetului National Român F.A.O.

Art. 13. - Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului National Român F.A.O. intră în vigoare la data aprobării lui.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.231/2001 privind stabilirea tarifelor

pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

Ministrul justitiei,

în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C.,

în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Articol unic. - Anexa la Ordinul ministrului justitiei nr. 1.231/2001 privind stabilirea tarifelor

pentru efectuarea expertizelor criminalistice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 21 iunie 2001, se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 aprilie 2002.

Nr. 936/C.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

Nr.

crt.

Genul expertizei

Prima expertiză/Fiecare nouă expertiză

Tariful expertizei în functie de numărul de obiective dispuse

(lei)

1-3 probleme

Pentru fiecare problemă suplimentară

1.

Expertiza criminalistică a documentelor

Prima expertiză

2.500.000

200.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

3.000.000

300.000

2.

Expertiza criminalistică balistică si traseologică

Prima expertiză

3.000.000

300.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

4.000.000

400.000

3.

Expertiza criminalistică fizico-chimică

Prima expertiză

3.000.000

400.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

4.000.000

500.000

4.

Expertiza criminalistică a accidentelor de trafic

Prima expertiză

3.000. 000

400.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

4.000.000

500.000

5.

Expertiza criminalistică a incendiilor si exploziilor

Prima expertiză

3.000.000

500.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

4.000.000

800.000

6.

Expertiza criminalistică audio-video

Prima expertiză

5.000.000

800.000

 

 

Fiecare nouă expertiză

6.000.000

1.000.000