MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 348         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 mai 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

435. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

445. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

446. - Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană unui comandor (av.) din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

447. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002

 

448. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

187. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea si completarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002

 

196. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind stabilirea calitătii tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2003, receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

201/126. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente constructiilor agrozootehnice demolate

 

531/97. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

540. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil Societătii Comerciale “Sofert” - S.A. Bacău pentru locul de consum Sofert Bacău

 

703. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

42. - Decizie privind reducerea cu un an a duratei Licentei de emisie nr. TV 058 din 22 septembrie 1993, acordată Societătii Comerciale “Cinemar” -  S.A. pentru postul TV-CINEMAR din Cluj-Napoca

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

84. - Ordin pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si lit. B pct. I si II si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului tineretului si sportului, pentru rezultatele sportive remarcabile, concretizate prin câstigarea unor medalii din aur la Campionatele Europene de Gimnastică din anul 2002, ce au avut loc în Grecia, la Patras, precum si pentru abnegatia si profesionalismul dovedite în pregătirea sportivilor de performantă,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Dan Potra, campion european de gimnastică.

Art. 2. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Constantin Covaci, membru al echipei masculine de gimnastică, campioană europeană;

- domnului Ioan Silviu Suciu, membru al echipei masculine de gimnastică, campioană europeană;

- domnului Adrian Ionescu, campion european la aparate (sol) pentru juniori.

Art. 3. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Cristian Balint, antrenor;

- domnului Gheorghe Blaj, antrenor;

- doamnei Elena Grecu, coregraf;

- domnului Vasile Vug, antrenor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 435.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei

din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 lit. a), ale art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 30 aprilie 2002 domnului colonel Dumitru Constantin Marcu si domnului colonel Florin Gavril Frumuzache li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

Art. 2. - Pe data de 15 mai 2002 domnului colonel Ioan Coman Toma i se acordă gradul de general de brigadă si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 445.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană unui comandor (av.)

din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 lit. a), ale art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 31 mai 2002 domnului comandor (av.) Necolae Neculai Petrescu i se acordă gradul de general de flotilă aeriană si se trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 446.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 157 din 30 aprilie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Republica Singapore pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si Protocolul la acord, semnate la Singapore la 21 februarie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 447.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

în semn de recunoastere si apreciere a modului în care a coordonat activitatea echipei câstigătoare a Concursului International de Urbanism “Bucuresti 2000”, pentru contributia si viziunea personală adusă proiectului de urbanism al municipiului Bucuresti, menit să remodeleze capitala României în concordantă cu exigentele urbanistice moderne si să-i redea farmecul si functionalitatea unei capitale europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă domnului profesor universitar Meinhard von Gerkan, arhitect, Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 21 mai 2002.

Nr. 448.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Nota Directiei generale strategii si politici în zootehnie nr. 142.594 din 19 aprilie 2002, din care rezultă necesitatea modificării denumirii utilajului prevăzut la pozitia nr. 7 din anexa nr. 4 la Programul aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 cu denumirea “Transportor pentru furaje hale porci”, pentru a nu limita alegerea utilajului la un singur tip,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 - Nomenclatorul utilajelor din zootehnie care fac obiectul Programului aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 - la Programul pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 2 aprilie 2002, se modifică si se completează astfel:

- Pozitia nr. 7 va avea următorul cuprins:

“7. Transportor pentru furaje hale porci  101”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 27 aprilie 2002.

Nr. 187.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind stabilirea calitătii tip a sfeclei de zahăr rezultate din productia anului 2003,

receptionată de societătile comerciale pentru industrializarea acesteia

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate nr. 132.403 din 30 aprilie 2002 cu privire la necesitatea introducerii receptiei si plătii sfeclei de zahăr, în functie de continutul de zahăr al acesteia, si în acest sens necesitatea stabilirii “calitătii tip” pentru sfecla de zahăr în mod diferentiat pe zone geografice,

având în vedere si Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 - cap. I, art. 3 si anexa 2 referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului, precum si concluziile studiului privind baremul minim al continutului de zahăr biologic pentru determinarea valorii sfeclei de zahăr, receptionată în scopul transformării,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele caracteristici pentru calitatea tip a sfeclei de zahăr în anul 2003:

- să fie sănătoasă si de calitate comercială;

- să aibă la punctul de receptie un continut de zahăr exprimat în procente, în mod diferentiat pe zone geografice, astfel:

a) pentru zona de centru si vest - 14,5%;

b) pentru zona de est si sud - 14,0%.

Art. 2. - Receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2003 se realizează în functie de continutul de zahăr, pornindu-se de la calitatea tip.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală strategii si politici în agricultură si produse derivate si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 7 mai 2002.

Nr. 196.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 201 din 8 mai 2002

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 126 din 8 mai 2002

 

ORDIN

privind redarea în circuitul agricol a terenurilor aferente constructiilor agrozootehnice demolate

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul administratiei publice,

având în vedere prevederile art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ale Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

emit următorul ordin:

Art. 1. - În scopul redării în circuitul agricol a terenurilor aferente constructiilor agrozootehnice demolate, se vor identifica suprafetele ocupate de acestea, indiferent de forma de proprietate, de către specialisti ai directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară, oficiilor de studii pedologice si agrochimice, oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si de reprezentanti ai consiliilor locale.

Art. 2. - (1) Specialistii prevăzuti la art. 1, împreună cu detinătorii terenurilor aferente constructiilor zootehnice demolate, vor stabili graficul de executie a lucrărilor privind redarea în circuitul agricol si tehnologia lucrărilor.

(2) Operatiunile prevăzute la art. 1 si 2 se vor realiza în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - (1) Lucrările de redare în circuitul agricol se fac de către detinătorii terenurilor, prin mijloace proprii sau cu unităti specializate, din fonduri proprii.

(2) Termenul de executie a acestor lucrări este de maximum 6 luni de la identificarea terenurilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Urmărirea realizării lucrărilor prevăzute la art. 2 si 3 se va face de către autoritătile administratiei publice locale.

Art. 5. - Receptia lucrărilor de redare în circuitul agricol se face de către specialisti ai directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară, oficiilor de studii pedologice si agrochimice, oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie, primăriei si de detinătorii terenurilor, prin întocmirea unui proces-verbal.

Art. 6. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, pe baza procesului-verbal de receptie, va proceda la înscrierea în documentele cadastrale a modificărilor intervenite.

Art. 7. - (1) Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conformitate cu prevederile art. 111 lit. d) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac în conformitate cu prevederile art. 112, 113 si 114 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, de către persoane împuternicite de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană, oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie si de primarul teritoriului administrativ.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE DE REGLEMENTARE

Nr. 531 din 10 mai 2002

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ

PENTRU RESURSE MINERALE

Nr. 97 din 13 mai 2002

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

în temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. b), alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 463/2001, precum si ale art. 8 alin. 3 din Legea petrolului nr. 134/1995,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se abrogă art. 3 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 865/195/2001 privind aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

Art. 2. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agentia Natională pentru Resurse Minerale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Dan Pantilie

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil Societătii Comerciale “Sofert” - S.A. Bacău pentru locul de consum Sofert Bacău

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

având în vedere prevederile Deciziei primului-ministru nr. 36 din 11 martie 2002, ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, în temeiul art. 34 alin. (1) lit. a) coroborat cu alin. (2) si (3) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946/2001,

adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil a Societătii Comerciale “Sofert” - S.A. Bacău, înmatriculată în Registrul comertului sub nr. J04/88/1991, pentru locul de consum Sofert Bacău.

Art. 2. - Se radiază Societatea Comercială “Sofert” - S.A. Bacău din Lista centralizată la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale reacreditati/acreditati în anul 2002, anexă la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 aprilie 2002.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale intră în vigoare de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 14 mai 2002.

Nr. 540.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, cu modificările si completările ulterioare

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 3/2002, ale art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si pentru prestări de servicii în porturi si aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, astfel cum au fost înlocuite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.256/2001, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 628 din 5 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia nr. 6 din anexa nr. 1 va avea următorul continut:

 

Nr. crt.

Denumirea prestatiei sau a serviciului

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

Tariful (dolari S.U.A./U.M.)

“6.

Eliberarea de:

 

 

 

 

- certificat de competentă pentru personalul navigant (brevete si certificate de capacitate)

buc.

626.000*)

16

 

- certificat de conducător de ambarcatiuni de agrement

ambarcatiune

438.000*)

13,30”

2. Pozitia nr. 7 din anexa nr. 1 va avea următorul continut:

“7.

Înmatricularea de personal navigant si eliberarea carnetului de marinar

operatiune

577.000*)

17,5”

3. Pozitia nr. 8 din anexa nr. 1 va avea următorul continut:

“8.

Preschimbarea si eliberarea de duplicate pentru:

 

 

 

 

- certificate de nationalitate

buc.

2.192.000*)

66,5

 

- atestate de bord

buc.

2.192.000*)

66,5

 

- carnete de marinar

buc.

372.000*)

11,3

 

- certificat de competentă pentru personalul navigant (brevete si certificate de capacitate)

buc.

446.000*)

13,53

 

- certificat de conducător de ambarcatiuni de agrement

buc.

274.000*)

8,30”

4. Pozitia nr. 5 din anexa nr. 2 va avea următorul continut:

“5.

Eliberarea de:

 

 

 

 

- documente de atestare pentru personalul navigant (brevete si certificate de capacitate)

buc.

626.000*)

16

 

- certificat de conducător de ambarcatiuni de agrement

buc.

438.000*)

13,30

 

- certificat special de utilizator radar pe căile navigabile interioare

buc.

165.000*)

5”

5. Pozitia nr. 6 din anexa nr. 2 va avea următorul continut:

“6.

Înmatricularea de personal navigant si eliberarea carnetului de marinar

operatiune

577.000*)

17,5”

6. Pozitia nr. 7 din anexa nr. 2 va avea următorul continut:

“7.

Preschimbarea si eliberarea de duplicate pentru:

 

 

 

 

- atestate de bord

buc.

2.185.000*)

66,3

 

- carnete de marinar

buc.

372.000*)

11,3

 

- documente de atestare (brevete si certificate de capacitate) - pentru personalul navigant

buc.

446.000*)

13,53

 

- certificat de conducător de ambarcatiuni de agrement

buc.

274.000*)

8,30

 

- certificat special de utilizator radar pe căile navigabile

buc.

99.000*)

3”

 


*) Tarifele sunt calculate la valoarea de 32.962 lei/dolar S.U.A. si vor fi reactualizate lunar potrivit art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port

din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România.

 

Art. II. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 mai 2002.

Nr. 703.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind reducerea cu un an a duratei Licentei de emisie nr. TV 058 din 22 septembrie 1993,

acordată Societătii Comerciale “Cinemar” - S.A. pentru postul TV-CINEMAR din Cluj-Napoca

 

Consiliul National al Audiovizualului, întrunit în sedinta din 23 aprilie 2002, a constatat următoarele:

Postul de televiziune TV-CINEMAR din Cluj-Napoca al Societătii Comerciale “Cinemar” - S.A.,

având Licenta de emisie nr. TV 058 din 22 septembrie 1993, nu transmite program propriu local, difuzând integral programul statiei cap de retea PRIMA TV, încălcându-se astfel prevederile Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 21/1999 privind reglementarea modului de prezentare si de aprobare a grilelor de program.

În baza art. 36 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 Societătii Comerciale “Cinemar” - S.A. i-a fost adresată Somatia publică nr. 1.724 din 26 februarie 2002 pentru aceeasi abatere. Având în vedere că societatea comercială nu s-a conformat somatiei si nu a intrat în legalitate în termenul stabilit, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu dispozitiile art. 29 din aceeasi lege,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e:

 

Articol unic. - Se reduce cu un an durata Licentei de emisie nr. TV 058 din 22 septembrie 1993, acordată Societătii Comerciale “Cinemar” - S.A. pentru postul de televiziune TV-CINEMAR din Cluj-Napoca, în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Serban Madgearu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2002.

Nr. 42.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

ORDIN

pentru modificarea plafoanelor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza Decretului nr. 1.075/2001 pentru numirea membrilor Consiliului Concurentei, în temeiul prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 28 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Plafoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat se modifică, astfel încât în anumite cazuri pot ajunge până la 100%, în conditiile prevăzute în legislatia secundară specifică în domeniul ajutorului de stat.

Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 26 aprilie 2002.

Nr. 84.