MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 162             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 7 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

154. – Hotararea pentru aprobarea Programului pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002

 

163. – Hotararea pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.319. - Ordinul privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2002

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARAREA

pentru aprobarea Programului pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba Programul pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, elaborat in cadrul Strategiei generale de dezvoltare a agriculturii, in concordanta cu Programul national de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 2. - Finantarea actiunilor cuprinse in programul prevazut la art. 1 se va face din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru anul 2002.

Art. 3. - Programul prevazut la art. 1 se actualizeaza inaintea fiecarei campanii agricole, prin hotarare a Guvernului Romaniei, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Ministerului Industriei si Resurselor si a Ministerului Administratiei Publice.

 

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ovidiu Natea,
secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,
Iulian Iancu,
secretar de stat

Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

 

ANEXA

 

PROGRAMUL
pregatirii si desfasurarii campaniilor agricole in anul 2002Agricultura, ramura de baza a economiei, avand multiple influente asupra complexului economic national, dar si asupra asigurarii consumului populatiei, reprezinta o prioritate absoluta a actualei guvernari.

Anul 2002 va marca un pas important in dezvoltarea durabila a unui sector agroalimentar competitiv prin orientarea productiei agricole in concordanta cu tendintele previzibile ale pietei interne si externe. In vederea realizarii acestui deziderat pregatirea si desfasurarea in bune conditii a campaniilor agricole constituie o preocupare majora a tuturor specialistilor din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a celor care isi desfasoara activitatea in teritoriu.

Structura culturilor agricole din acest an, precum si productiile prognozate sa se realizeze vor satisface integral necesarul de consum intern al tarii, asigurand totodata si disponibilitati pentru export.

Obiectivele programului:

· dezvoltarea durabila a unui sector agroalimentar competitiv prin cresterea cantitativa si calitativa a productiei, modernizarea si imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agroalimentare, asigurarea securitatii alimentare a populatiei;

· orientarea productiei agricole in concordanta cu tendintele previzibile ale pietei interne si externe;

· imbunatatirea sensibila a raportului dintre componentele productiei agricole, in sensul cresterii mai rapide a valorii productiei animale, si satisfacerea necesarului de materii prime cerute de industria alimentara;

· dezvoltarea exploatatiilor agricole performante prin relansarea semnificativa a procesului investitional bazat pe programe cu finantare interna si externa;

· cresterea capacitatii de protectie a terenurilor agricole impotriva inundatiilor si eroziunii solurilor;

· extinderea suprafetelor irigate.

Dinamica valorii productiei agricole in anul 2002 fata de anul anterior se prognozeaza a fi de 104,5%, din care:

- pentru sectorul vegetal - 104,4%;

- pentru sectorul animal - 104,7%.

Ponderea valorii productiei vegetale in totalul productiei agricole va fi de 60,4% (fata de 60,5% in anul 2001 si de 61,1% in anul 2000), iar a productiei animale va fi de 39,6% (fata de 39,5% in anul 2001 si de 38,9% in anul 2000).

Prognoza productiei agricole vegetale, in conditii normale din punct de vedere al conditiilor climaterice, a avut in vedere o serie de elemente, dupa cum urmeaza:

· mentinerea suprafetei agricole totale de circa 14,8 milioane ha, a suprafetei arabile de circa 9,37 milioane ha in anul 2002. In anul 2000 suprafata cultivata a fost de numai 8,504 milioane ha, in anul 2001 de 9,022 milioane ha, iar pentru anul 2002 se estimeaza ca suprafata cultivata sa creasca la 9,200 milioane ha. Suprafetele necultivate au scazut de la 800 mii ha in anul 2000 la 348 mii ha in anul 2001 si la circa 170 mii ha in anul 2002;

· accelerarea reformei funciare, prin sustinerea tuturor formelor de exploatatie agricola, indiferent de forma lor de proprietate, precum si prin sprijinirea organizarii de exploatatii agricole performante (inclusiv prin cresterea dimensiunii acestora prin asociere, arendare, concesiuni, vanzare-cumparare) in scopul cresterii dimensiunii medii a exploatatiei agricole, factor determinant asupra tehnologiilor aplicate, asupra gradului si eficientei economice a mecanizarii, cu efecte certe asupra nivelului productiilor medii posibil de realizat;

· asigurarea bazei materiale, in conformitate cu Planul de actiune al Programului de guvernare si cu prevederile bugetare pe anul 2002, pentru efectuarea in conditii mai bune a lucrarilor de infiintare a culturilor de primavara si de intretinere a celor de toamna, a plantatiilor de vii si pomi existente, precum si in legumicultura, prin:

- sustinerea directa a productiei-marfa vegetale in valoare totala de 2.376 miliarde lei pentru culturile de: grau, rapita, porumb, floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, in + canepa, cartof, legume de camp si de sera, fructe, struguri si furaje;

- subventie pentru reducerea pretului de cumparare a semintelor si materialului saditor cu pana la 50%, in suma totala de 1.200 miliarde lei;

- sustinerea indirecta prin subventie a imbunatatirilor funciare, desecarilor si a combaterii eroziunii solului, in suma totala de 1.374 miliarde lei. Aceasta cuprinde intretinerea si repararea sistemelor de irigatii - 834 miliarde lei si 540 miliarde lei costul energiei electrice pentru irigatii;

- sustinerea actiunilor de protectie a plantelor si de carantina fitosanitara de interes national, pentru procurarea pesticidelor, a lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal, in suma totala de 133 miliarde lei;

- impozitarea numai a venitului agricol obtinut de gospodariile individuale cu suprafata agricola de peste 10 ha;

- reabilitatea parcului de tractoare agricole, in primul rand prin sprijinirea producatorilor agricoli in cumpararea de tractoare, masini agricole, inclusiv cu plata in produse agricole. Avand un parc de tractoare si masini agricole uzate fizic si moral, cu o suprafata mare de teren arabil pe tractor fizic de 58,1 ha (date provizorii din anul 2001), se simte nevoia inlocuirii vechiului parc cu utilaje de dimensiuni adecvate noilor dimensiuni ale exploatatiilor agricole, pentru a permite cresterea eficientei economice a activitatii din domeniu.

S-a luat in considerare la nivelul anului 2002 existenta a circa 167 mii bucati tractoare, astfel incat sa se reduca suprafata arabila pe tractor fizic la circa 56,1 ha;

· schimbarile climaterice manifestate in ultima perioada (cresterea mediei multianuale a temperaturii atmosferice, scaderea volumului precipitatiilor etc.) au constientizat factorii de decizie asupra importantei redarii in functiune a sistemelor de irigatii. In conformitate cu Planul de actiune al Programului de guvernare, pana in prezent au fost pregatite 900 mii ha pentru irigatii, ceea ce ar asigura un grad de utilizare a irigatiilor de 36,7%;

· ca urmare a sustinerii financiare a agricultorilor se prognozeaza cresterea cantitatilor de ingrasaminte chimice, precum si a celor naturale utilizate in agricultura. In anul 2002 se vor utiliza efectiv ingrasaminte chimice in cantitate de 1.056,7 mii tone s.a., din care: 657 mii tone s.a. azot, 289,2 mii tone s.a. fosfor si 110,5 mii tone s.a. potasiu;

· ca urmare a negocierilor cu Ministerul Industriei si Resurselor s-au stabilit urmatoarele: - industria chimica poate produce o cantitate totala de circa 1.060 mii tone s.a., care reprezinta asigurarea necesarului ingrasamintelor pe baza de azot in totalitate, 50% a celor pe baza de fosfor, 30% a celor pe baza de potasiu;

- amanarea platii T.V.A. la incasarea facturilor privind livrarea de ingrasaminte chimice;

- s-a convenit un pret de livrare consolidat in dolari S.U.A., cu actualizare in lei a preturilor la data efectuarii platii;

· nivelul productiilor medii programate in anul 2002 la culturile agricole a tinut seama de nivelurile productiilor medii ponderate realizate in ultimii ani si de conditiile concrete ale anului agricol 2001-2002.

In acest an s-a avut in vedere cresterea suprafetelor cultivate cu sfecla de zahar, soia, rapita pentru ulei, ricin, in, canepa etc. in detrimentul celor ocupate cu grau si secara, orz si orzoaica, porumb, culturi ce ocupa in unele zone suprafete care nu valorifica eficient terenul si unde gradul de favorabilitate al zonei este mai bine pus in valoare de culturile tehnice.

Structura culturilor agricole din acest an, precum si productiile prognozate sa se realizeze vor satisface integral necesarul de consum intern al tarii, asigurand totodata disponibilitati pentru alte destinatii.

Programul culturilor agricole cuprinde suprafetele insamantate in toamna anului 2001 (cereale paioase, plante furajere, rapita etc.), precum si suprafetele ce se vor insamanta in primavara si toamna anului 2002.

Structura principalelor culturi agricole pentru anul 2002 la nivel national se prezinta astfel (tabelul nr. 1):

 

Tabelul nr. 1

 

Specificare

Suprafata
- mii ha -

Productia medie
- kg/ha -

Productia totala
- mii t -

1. Suprafata arabila

9.368,8

x

x

a) Cereale - total,

din care:

5.849

2.931

17.146

· grau + secara

2.320

3.100

7.192

· porumb

2.910

3.000

8.730

b) Plante tehnice - total,

din care:

1.410

x

x

· floarea-soarelui

1.000

1.375

1.375

· soia

150

2.133

320

· sfecla de zahar

75

24.000

1.800

· rapita

150

1.300

195

· in pentru fibra

2

2.500

5

· canepa pentru fibra

2

5.500

11

c) Leguminoase boabe

50

1.500

75

d) Cartofi - total

275

13.000

3.575

e) Legume de camp

210

x

3.120

In profil teritorial structura culturilor este prezentata in anexa nr. 1.

Pentru realizarea productiilor vegetale prevazute in program se estimeaza ca sunt necesare urmatoarele resurse materiale si financiare:

a) motorina:

731,2 mii tone;

b) ingrasaminte chimice:

1.056,7 mii tone s.a.;

c) ingrasaminte naturale:

10.000 mii tone;

d) resurse financiare prevazute in bugetul de stat pe anul 2002:

5.203 miliarde lei.

Pentru principalele lucrari agricole necesarul de motorina pe anul 2002 se prezinta astfel (tabelul nr. 2):

 

Tabelul nr. 2

Specificare

Necesar de motorina
- mii tone -

1. Arat,

din care:

250,51

a) pentru insamantari in primavara anului 2002

70

b) pentru insamantari in toamna anului 2002

66,55

c) ogoare pentru primavara anului 2003

113,96

2. Pregatit teren, din care:

93,983

a) pentru culturi din primavara anului 2002

71,295

b) pentru culturi din toamna anului 2002

22,688

3. Semanat, din care:

27,314

a) pentru culturi din primavara anului 2002

17,937

b) pentru culturi din toamna anului 2002

9,377

4. Recoltat, din care:

64,849

a) culturi din vara anului 2002

50,499

b) culturi din toamna anului 2002

14,35

5. Balotat

7,5

6. Alte lucrari agricole si in zootehnie

245

7. Transport de produse agricole

42

TOTAL GENERAL:

din care:

731,156

- pentru campania de primavara (ianuarie-mai)

274,232

- pentru campania de vara (iunie-iulie)

143,999

- pentru campania de toamna (august-decembrie)

312,925

 

In continuare se prezinta in detaliu pregatirea si desfasurarea campaniilor agricole din anul 2002.

I. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de primavara

Actiunile principale de realizat in campania agricola din primavara anului 2002, in ordinea cronologica de desfasurare, sunt urmatoarele:

1. finalizarea araturilor pentru insamantarile de primavara;

2. pregatirea terenului pentru insamantari;

3. fertilizarea cu ingrasaminte chimice a suprafetelor aflate in cultura si a celor ce se insamanteaza in primavara;

4. erbicidarea culturilor ce se insamanteaza in primavara;

5. tratamentul semintelor contra bolilor si daunatorilor;

6. semanatul culturilor de primavara;

7. lucrari de intretinere a culturilor;

8. recoltarea legumelor de prima aparitie si a furajelor.

1. Finalizarea araturilor pentru insamantarile de primavara Se apreciaza ca la sfarsitul lunii februarie 2002 suprafata ramasa nearata va fi de 3.500 mii ha, aceasta suprafata urmand sa se realizeze in primavara.

2. Pregatirea terenului pentru insamantarile de primavara presupune in principal realizarea lucrarilor de: grapat ogoare, discuit + grapat, pregatit cu combinatorul, tavalugit, lucrat cu freza sau cu agregate ce executa lucrari complexe, inclusiv de pregatit teren, care se vor realiza pe o suprafata totala de 5.856,2 mii ha.

3. Fertilizarea cu ingrasaminte chimice a culturilor de primavara este o veriga importanta pentru obtinerea unor productii ridicate. Pentru realizarea cu succes a acestei lucrari trebuie sa se tina seama de: - nivelul productiei stabilite sa se realizeze;

- planta premergatoare;

- epoca de aplicare;

- felul ingrasamintelor folosite;

- doza de aplicare la unitatea de suprafata etc.

Se vor folosi pentru fertilizare atat ingrasamintele chimice complexe, cat si ingrasamintele chimice simple pe baza de azot, fosfor sau potasiu.

4. Erbicidarea culturilor ce se insamanteaza in primavara se executa in functie de tehnologia fiecarei culturi si de strategia adaptata la posibilitatile materiale, dar si la starea terenului, gradul de imburuienare, forta manuala etc.

Aceasta lucrare se executa in functie de erbicidul folosit, preemergent inainte de semanat, o data cu semanatul, sau postemergent dupa insamantare si ulterior in functie de starea de imburuienare a culturilor, pe parcursul perioadei de vegetatie.

5. Tratamentul semintelor contra bolilor si daunatorilor In conditiile unei agriculturi moderne se considera obligatorie tratarea chimica a tuturor semintelor destinate insamantarii.

La culturile ce se insamanteaza in primavara (porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, mazare, fasole etc.) exista un complex de agenti patogeni care (uneori chiar inainte de rasarire) pot determina mari pierderi de productie si chiar pot compromite culturile.

In perioada de pregatire a campaniei de semanat a culturilor de porumb si floarea-soarelui trebuie acordata o atentie deosebita protejarii acestora impotriva agentilor patogeni care se transmit prin samanta si sol.

Acest lucru se poate realiza prin utilizarea unui sistem de masuri de prevenire si combatere integrata, in cadrul caruia, alaturi de unele masuri agrofitotehnice, o importanta deosebita o are tratamentul chimic al semintelor.

In acest sens, in fiecare an sunt elaborate de catre Institutul de Cercetari pentru Cereale si Plante Tehnice Fundulea, impreuna cu Directia fitosanitara, Recomandarile privind tratamentul chimic al semintelor de porumb si floarea-soarelui ce se vor insamanta in primavara si Lista produselor de uz fitosanitar omologate in Romania pentru tratamentul semintelor de: porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, mazare, fasole si in, transmise in teritoriu directiilor fitosanitare judetene, directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara si societatilor comerciale "Semrom", in vederea efectuarii unui tratament chimic de calitate.

Specialistii din cadrul directiilor fitosanitare judetene urmaresc realizarea acestei actiuni din punct de vedere fitosanitar si transmit saptamanal Directiei fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor stadiul realizarii acestei actiuni de tratament chimic al semintelor.

6. Semanatul culturilor de primavara

Din totalul suprafetei arabile de 9.368,8 mii ha au fost insamantate in toamna 2.880,2 mii ha si sunt ocupate cu culturi perene 632,4 mii ha.

In primavara anului 2002 urmeaza sa fie insamantata cu diferite culturi o suprafata totala de 5.856,2 mii ha.

In legatura cu insamantarea culturilor in primavara, o activitate de o deosebita importanta este asigurarea rasadurilor pentru culturile legumicole, a materialului saditor vitipomicol, precum si a semintelor la toate culturile prevazute in program.

Programul de insamantari in primavara anului 2002 la principalele culturi in profil teritorial este prezentat in anexa nr. 1.

La principalele culturi aceste suprafete se prezinta astfel:

 

Cultura

Suprafata
- mii ha -

TOTAL,

din care:

5.856,2

Orzoaica de primavara

170,0

Ovaz

230,0

Porumb boabe

2.910,0

Floarea-soarelui

1.000,0

Rapita pentru ulei

30,0

Fasole boabe

30,0

Mazare boabe

15,0

Soia

150,0

Sfecla de zahar

75,0

Cartofi

275,0

In pentru fibra

2,0

Canepa pentru fibra

2,0

Legume de camp

210,0

Furaje

450,0

Tutun

13,0

Alte culturi

290,7

 

Se vor extinde suprafetele insamantate cu plante tehnice comparativ cu anul 2001, dupa cum urmeaza:

- floarea-soarelui - de la 790,3 mii ha la 1.000 mii ha;

- sfecla de zahar - de la 39,0 mii ha la 75 mii ha;

- soia - de la 41,7 mii ha la 150 mii ha;

- in si canepa pentru fibra - de la 0,9 mii ha la 4 mii ha;

- rapita boabe pentru ulei - de la 82,6 mii ha la 150 mii ha.

Diminuari ale suprafetelor insamantate se vor inregistra in special la culturile de grau si porumb fata de anul 2001.

7. Lucrarile de intretinere a culturilor vizeaza in principal:

- tratamente contra bolilor si daunatorilor;

- erbicidarea cerealelor paioase;

- intretinerea culturilor prasitoare prin prasile mecanice si manuale;

- irigarea culturilor;

- executarea lucrarilor specifice in plantatiile viticole si pomicole.

8. Recoltarea legumelor de prima aparitie si a furajelor pentru masa verde, urmata de insamantarea cu alte culturi, esalonat, pe masura eliberarii terenurilor respective

Asigurarea bazei materiale necesare desfasurarii campaniei agricole de primavara

1. Parcul de tractoare si masini agricole care participa la lucrarile agricole de primavara, pe total tara, este:

 

Specificare

Nr.

Tractoare

161.286

Pluguri pentru cultura mare

77.777

Grape cu discuri + combinatoare

62.925

Cultivatoare

23.090

Semanatori pentru culturi paioase

27.615

Semanatori pentru culturi prasitoare

30.704

Masini pentru plantat cartofi

2.899

 

Cu dotarea existenta, in conditiile utilizarii eficiente a acesteia, se poate aprecia ca lucrarile de semanat se pot executa la majoritatea culturilor in perioada optima.

Totusi in judetele care vor avea restante mari la araturi la sfarsitul lunii februarie 2002 va trebui sa se ia masuri urgente pentru folosirea eficienta a timpului de lucru in vederea incheierii acestei lucrari cat mai urgent.

2. Cantitatea de motorina necesara realizarii tuturor lucrarilor agricole de primavara este de 274,7 mii tone.

Pentru principalele utilizari situatia se prezinta astfel:

- 70 mii tone pentru araturi;

- 71,3 mii tone pentru pregatit terenul;

- 18,4 mii tone pentru insamantari, din care:

· 0,5 mii tone pentru orzoaica de primavara;

· 0,7 mii tone pentru ovaz;

· 9,0 mii tone pentru porumb;

· 3,1 mii tone pentru floarea-soarelui;

· 0,3 mii tone pentru sfecla de zahar;

· 0,5 mii tone pentru cartofi;

· 0,5 mii tone pentru soia;

- 115 mii tone pentru alte culturi, transport si lucrari in zootehnie.

Avand in vedere ca motorina va trebui asigurata ritmic pe tot parcursul campaniei agricole de primavara, in functie de volumul de lucrari ce se executa, necesarul pe luni este urmatorul:

- martie - 50 mii tone;

- aprilie - 94,2 mii tone;

- mai - 130 mii tone.

In anexa nr. 2 sunt prezentate necesarul de masini si utilaje agricole pentru fiecare lucrare importanta din campania agricola de primavara, precum si necesarul de motorina, total si defalcat pe lucrari si pe culturile semanate.

3. Semintele necesare insamantarilor de primavara sunt asigurate in cea mai mare parte de catre agenti economici autorizati (societati comerciale, institute si statiuni de cercetare, complexuri AGROSEM, filiale SEMROM, COMCEREAL, CEREALCOM) la majoritatea culturilor.

Culturile la care sunt asigurate cele mai importante cantitati de seminte certificate sunt: sfecla de zahar, floarea-soarelui, mazarea si fasolea de gradina, in procent de peste 100% din necesar, orzoaica de primavara - 71%, porumb si mazare boabe - 72%, ovaz - 81% si fasole boabe - 69%.

Alte culturi la care va fi folosit un procent important de seminte certificate sunt: legumele - 70-85%, lucerna si trifoiul - 62%.

La celelalte culturi procentul de asigurare cu seminte certificate variaza intre 31% la orez, 38% la canepa pentru fibra, 43% la rosii.

La cultura de porumb boabe se prelimina sa se foloseasca circa 45% samanta certificata, respectiv 26 mii tone fata de un necesar de 58,0 mii tone, un procent mai ridicat decat in anul 2001.

Datorita pretului ridicat al semintelor certificate si cheltuielilor mari de transport la semintele care necesita norme mari de samanta la hectar, producatorii agricoli prefera sa foloseasca la unele culturi seminte din productia proprie, care nu sunt incluse in programul de multiplicare a semintelor certificate.

Cele mai mici cantitati de seminte certificate se prelimina sa se foloseasca la cartofi - 17,4%.

Deficitul de samanta poate fi insa asigurat in intregime si de la alti agenti economici si/sau chiar din import. Este necesar insa sa creasca preocuparea producatorilor agricoli pentru asigurarea semintelor de calitate.

Pe principalele culturi cantitatile de seminte certificate preliminate sa se asigure comparativ cu necesarul se prezinta astfel:

Balanta asigurarii semintelor si materialului saditor pentru insamantarile din anul 2002

 

Nr. crt.

Specificare

Suprafata prevazuta a se insamanta

- ha -

Cantitatea de samanta sau de material saditor necesara

- t -

Cantitatea de samanta sau de material saditor asigurata

- t -

Deficit

Procentul de asigurare a semintelor si materialului saditor necesar

Total

din care:

 

certificata

necertificata

0

1

2

4

5

6

7

8

10

1.

Orzoaica de primavara

170.000

34.000

24.225

10.776

13.449

9.775

71

2.

Ovaz

230.000

37.950

30.723

9.635

21.088

7.227

81

3.

Porumb boabe

2.910.000

58.200

42.190

26.204

15.989

16.010

72

4.

Floarea-soarelui

1.000.000

5.000

5.280

5.000

280

-

106

5.

Rapita pentru ulei

30.000

300

64

59

5

236

21

6.

Mazare boabe

15.000

3.300

2.361

1.740

621

939

72

7.

Fasole boabe

30.000

3.600

2.494

593

1.901

1.106

69

8.

Soia

150.000

16.500

5.371

4.666

705

11.129

33

9.

In pentru fibra

2.000

240

35

15

20

205

15

10.

Canepa pentru fibra

2.000

180

68

68

-

112

38

11.

Sfecla de zahar

75.000

488

617

598

19

-

129

12.

Cartof

275.000

825.000

773.099

135.237

637.862

51.901

94

 

In anexa nr. 1a) este prezentata asigurarea necesarului de seminte si de material saditor pentru toate culturile.

4. Ingrasaminte chimice

Necesarul de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea faziala a culturilor insamantate in toamna anului 2001 este de 150,8 mii tone s.a., din care pe baza de azot 87,3 mii tone s.a., pe baza de fosfor 41,4 mii tone s.a., pe baza de potasiu 22,1 mii tone s.a. Aceste cantitati urmeaza sa fie administrate pe circa 2.880,2 mii ha cultivate cu grau, orz, orzoaica, rapita, legume, plante furajere.

Necesarul de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea culturilor ce se vor insamanta in primavara anului 2002 -plantatii de vii si pomi si furaje - este de 517,92 mii tone s.a., din care pe baza de azot 315,67 mii tone s.a., pe baza de fosfor 158,84 mii tone s.a. si pe baza de potasiu 43,41 mii tone s.a. Rezulta ca in semestrul I al anului 2002 pentru a se asigura un nivel mediu de fertilizare a culturilor infiintate in toamna si in primavara sunt necesare 1.056,72 mii tone s.a. ingrasaminte chimice.

Cantitatile de ingrasaminte necesare pe culturi sunt prezentate in anexa nr. 3.

5. Irigatii si imbunatatiri funciare

· La data de 31 decembrie 2001 erau pregatite pentru a fi puse in functiune amenajarile pentru irigatii de pe 1.072.078 ha.

· La data de 31 decembrie 2001 s-au incheiat precontracte pentru irigarea unei suprafete de 673.476 ha, la care echipamentul de irigatii este asigurat pentru circa 90% din suprafata.

· Pana la data de 31 martie 2002 se vor pregati in vederea punerii in functiune amenajarile de pe o suprafata suplimentara de 340.882 ha, in functie de existenta echipamentului de irigat.

· Actiunea de incheiere de precontracte si contracte de livrare a apei va continua pe masura ce utilizatorii de irigatii vor achizitiona noi echipamente de irigatii.

De asemenea, se vor incheia contracte de inchiriere a echipamentului de irigatii ce se va achizitiona de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A. din surse bugetare care vor fi alocate cu aceasta destinatie.

· In campania agricola de primavara pentru repunerea in functiune a amenajarilor de irigatii, precum si pentru exploatarea si intretinerea-repararea amenajarilor de imbunatatiri funciare sunt alocate: I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 440 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 180 miliarde lei;

II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice:

- energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 1,0 miliarde lei;

- intretinere si reparatii - 0,4 miliarde lei.

6. Sprijinul financiar acordat de stat pentru desfasurarea in bune conditii a campaniei agricole din primavara anului 2002 are in vedere finantarea programului "Dezvoltarea durabila a productiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de camp si in spatii protejate, pomicultura si viticultura", inclus in bugetul de stat pe anul 2002.

Pe principalele culturi subventiile la nivelul anului 2002 se prezinta astfel:

 

Produsul

Productia-marfa sustinuta

Valoarea sustinerii direct pe produs

- mii tone -

- lei/kg -

Total sustinere

- miliarde lei -

1. Sustinere directa pe produs

 

 

 

Grau + secara

3.500

283

992

Rapita pentru ulei

100

300

30

Porumb + sorg boabe

1.500

147

220

Soia

300

267

80

Floarea-soarelui

600

133

80

Sfecla de zahar

1.800

250

450

In si canepa pentru fibra

15

333

5

Cartofi

500

200

100

Legume de camp

600

173

104

Legume de sera

30

2.933

88

Fructe

400

225

90

Struguri

400

225

90

Furaje

400

118

47

TOTAL 1:

 

 

2.376

2. Samanta grau + secara in toamna anului 2001 + seminte in primavara anului 2002 si grau + secara in toamna anului 2002

 

 

909,4

3. Energia electrica pentru irigatii

 

 

1.374

4. Combaterea bolilor si daunatorilor

 

 

133

TOTAL GENERAL:

 

 

4.792,4

 

Detalierea pe trimestre si culturi este prezentata in anexele nr. 4 si 5.

III. Costurile campaniei agricole de primavara

1. Costul pregatirii terenului = 9.700 miliarde lei, din care pentru:

- arat - 3.500 miliarde lei;

- grapat si discuit - 6.200 miliarde lei.

2. Costul fertilizarii si erbicidarii = 7.000 miliarde lei

3. Costul tratamentului semintelor si combaterii daunatorilor = 700 miliarde lei

4. Costurile infiintarii culturilor si a lucrarilor de intretinere = 12.539 miliarde lei.

Costurile totale la principalele culturi, inclusiv pentru recoltat si transport, se prezinta astfel:

 

Cultura

U.M.

Suprafata

- mii ha -

Productie totala program

- mii tone -

Costuri totale

- miliarde lei -

Din care:

- mii lei/ha -

- mii lei/tona -

TOTAL,
din care:

5.856,2

 

91.798

 

 

Orzoaica de

170

272

933

5.488

3.430

primavara

 

 

 

 

 

Orez

3,5

11,6

60

16.975

4.850

Ovaz

230

368

1.244

4.732

3.380

Porumb boabe

2.910

8.730

27.761

9.540

3.180

Fasole boabe

30

36

900

30.000

25.000

Mazare boabe

15

30

930

62.000

31.000

Floarea-soarelui

1.000

1.375

8.668

8.668

6.304

Rapita pentru ulei

30

39

148

4.940

3.800

Soia

150

320

1.579

10.525

4.934

Sfecla de zahar

75

1.800

2.444

32.592

1.358

In pentru fibra

2

5

17

8.670

3.468

Canepa pentru fibra

2

10

30

15.025

3.005

Tutun

13

18

428

23.000

23.770

Cartofi

275

3.575

13.192

47.970

3.690

Legume

210

3.440

25.143

116.000

7.309

Culturi furajere

450

2.700

6.426

14.280

2.380

Alte culturi

290,7

881

1.894

4.300

2.150

 

5. Costuri totale ale campaniei agricole de primavara = 36.739 miliarde lei II. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de vara

1. Executarea lucrarilor din campania de vara vizeaza:

- recoltarea cerealelor paioase;

- transportul productiei din camp;

- eliberarea terenului de resturi vegetale;

- executarea araturilor pe intreaga suprafata recoltata. In campania de vara din anul 2002 suprafata de recoltat este de circa 3,366 mii ha, din care:

- 155,0 mii ha rapita;

- 310,3 mii ha orz de toamna;

- 2.316,6 mii ha grau si secara;

- 86,7 mii ha orzoaica de toamna;

- 170,0 mii ha orzoaica de primavara;

- 230,0 mii ha ovaz.

Agentii economici din agricultura dispun de urmatoarea baza materiala:

- 167,0 mii tractoare;

- 28,0 mii combine pentru paioase;

- 124,4 mii pluguri pentru cultura mare;

- 6,4 mii prese de balotat;

- 80,1 mii remorci de tractor.

Cu baza materiala existenta posibilitatile de realizare a principalelor lucrari agricole din campania de vara difera intre judete, situandu-se, in functie de norma zilnica ce se poate realiza pe un utilaj, precum si de marimea si numarul exploatatiilor agricole, intre:

- 1-9 zile la recoltarea rapitei;

- 1-4 zile la recoltarea orzului de toamna;

- 1-12 zile la recoltarea graului si secarei;

- 1-8 zile la recoltarea orzoaicei de toamna;

- 1-6 zile la recoltarea orzoaicei de primavara;

- 1-6 zile la recoltarea ovazului.

Programul lucrarilor mecanizate din vara anului 2002 este redat in anexa nr. 6.

2. Necesarul de motorina pentru lucrarile agricole din campania de vara, prezentat in anexa nr. 6, este de circa 144 mii tone, rezultat prin insumarea consumurilor normate pe fiecare lucrare, din care:

- 79 mii tone pentru lucrarile de recoltat, balotat si transport;

- 65 mii tone pentru araturile de vara in vederea insamantarilor din toamna.

Se solicita asigurarea cantitatilor necesare pentru perioada de varf, astfel incat sa nu existe perioade de neutilizare a parcului de tractoare si masini agricole din lipsa de carburant.

Normele zilnice de productie si consum de carburanti utilizate sunt diferentiate de la judet la judet, in functie de conditiile existente, si sunt in conformitate cu normativele. Materialele folosite pentru balotatul paielor au fost calculate conform normelor de consum.

3. Irigatii si imbunatatiri funciare

· Se vor iriga culturile de porumb, floarea-soarelui, cartof, sfecla de zahar, soia, legume etc. conform contractelor incheiate cu utilizatorii de apa.

· Pentru a facilita contractarea de catre producatorii agricoli a serviciilor de irigatii, prin bugetul de stat s-a prevazut sa se subventioneze urmatoarele: I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 704 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 449 miliarde lei;

II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice: - energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 20,6 miliarde lei;

- intretinere si reparatii - 5 miliarde lei.

Intreaga suprafata ce se va recolta in vara anului 2002 (3.366 mii ha) va trebui sa fie arata pana cel tarziu la sfarsitul lunii august. Pentru aceasta lucrare producatorii agricoli si prestatorii de lucrari dispun de circa 117,4 mii pluguri cu care se poate acoperi intregul volum de lucrari in perioada prevazuta.

Efectuarea araturilor de vara trebuie considerata primul pas catre normalizarea procesului tehnologic in productia vegetala. Pentru aceasta este necesar ca finalizarea campaniei de vara sa nu se limiteze numai la strangerea si depozitarea cerealelor paioase, ci sa fie prelungita pana la efectuarea integrala a araturilor de vara.

In perioada desfasurarii campaniei agricole de vara este si momentul critic in consumul de apa pe suprafetele insamantate in primavara, ceea ce impune ca, in functie de evolutia precipitatiilor, sistemele de irigatii sa fie folosite la maximum.

In continuare se prezinta principalele actiuni cu termene si responsabilitati la nivelul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, al directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara si la nivelul producatorilor agricoli, in vederea desfasurarii in bune conditii a lucrarilor din aceasta perioada.

Recoltarea productiei

Se estimeaza ca in aceasta campanie productia totala ce urmeaza sa se recolteze va fi de circa 9.600 mii tone.

La principalele culturi se estimeaza sa se realizeze:

- grau + secara - 7.192 mii tone;

- orz de toamna - 1.200 mii tone;

- orzoaica - 590 mii tone;

- rapita pentru ulei - 160 mii tone;

- ovaz - 375 mii tone.

Depozitarea productiei

Agentii economici cu activitate de depozitare dispun de capacitati suficiente pentru depozitarea acestei productii.

Incepand cu anul 2002 s-au elaborat actele normative care permit implementarea sistemului de depozitare pe baza certificatelor de depozit, ceea ce va permite producatorilor agricoli sa isi pastreze recolta in bune conditii si sa isi creeze surse pentru reluarea productiei.

Se apreciaza ca din totalul productiei ce urmeaza sa se depoziteze se vor pastra in spatii special amenajate circa 4.750 mii tone, din care:

- grau - 3.800 mii tone;

- orz - 400 mii tone;

- orzoaica - 300 mii tone;

- rapita pentru ulei - 150 mii tone;

- ovaz - 100 mii tone.

III. Pregatirea si desfasurarea campaniei agricole de toamna

Executarea lucrarilor din campania agricola de toamna vizeaza:

- recoltarea plantelor prasitoare;

- transportul si depozitarea in conditii corespunzatoare a recoltelor obtinute;

- eliberarea terenului de resturi vegetale;

- araturi si pregatirea terenului pentru insamantarile de toamna;

- insamantarea cerealelor paioase de toamna;

- efectuarea araturilor pentru insamantarile de primavara;

- asigurarea furajelor pentru perioada de stabulatie.

1. Recoltarea culturilor prasitoare

In campania agricola de toamna din anul 2002 suprafata de recoltat este de circa 5.606 mii ha, din care:

- 1.000 mii ha - floarea-soarelui;

- 2.910 mii ha - porumb boabe + sorg;

- 150 mii ha - soia;

- 75 mii ha - sfecla de zahar;

- 240 mii ha - cartofi de toamna, precum si suprafete importante ocupate cu legume, vita de vie, pomi fructiferi etc. Cu utilajele de care se dispune se apreciaza ca de la data inceperii recoltarii, in functie de zonele de cultura, floarea-soarelui se va recolta mecanizat in maximum 15 zile, soia in 7 zile, porumbul, sfecla de zahar si cartofii de toamna in maximum 30 de zile. In tabelul urmator este prezentat programul de recoltare mecanizata a culturilor prasitoare la nivel de tara.

2. Eliberarea terenurilor de resturi vegetale si amplasa-rea culturilor de toamna Dupa recoltarea culturilor de floarea-soarelui, porumb, soia etc. este necesara eliberarea imediata a terenurilor de resturile vegetale pe circa 4.200 mii ha, in vederea executarii araturilor pentru insamantarile de toamna si a ogoarelor pentru insamantarile de primavara.

Necesar de ingrasaminte chimice pentru fertilizarea culturilor care se vor infiinta in toamna anului 2002

 

Nr. crt.

Cultura

Suprafata

- mii ha -

Total NPK

- mii tone s.a. -

din care:

azot

fosfor

potasiu

 

TOTAL

3.025

388

254

89

45

1.

Grau + secara

2.200

270

180

60

30

2.

Orz + orzoaica

420

45

30

10

5

3.

Rapita

195

32

20

8

4

4.

Legume de camp

20

5

2

2

1

5.

Plante furajere

40

6

2

2

2

6.

Alte culturi

150

30

20

7

3

 

3. Fertilizarea culturilor insamantate in toamna

In vederea asigurarii productiilor programate este necesar sa se asigure dozele optime de ingrasaminte chimice pentru toate culturile infiintate in aceasta toamna. Programul de fertilizare a suprafetei totale de 3.025,0 mii ha prevede folosirea a 388,0 mii tone s.a. ingrasaminte chimice, 254,0 mii tone s.a. pe baza de azot, 89,0 mii tone s.a. pe baza de fosfor si 45,0 mii tone s.a. pe baza de potasiu.

4. Infiintarea culturilor de toamna

4.1. Executarea araturilor pentru insamantarile de toamna urmeaza sa se efectueze pe 3.025 mii ha, la care vor participa 119 mii agregate pentru arat (pluguri), realizandu-se o viteza zilnica de 846 mii ha si, in functie de suprafetele programate, lucrarea se poate incheia in circa 16 zile.

4.2. Pregatirea terenului pentru insamantarile de toamna prevede folosirea a circa 75 mii agregate cu discuri pentru care se vor executa in medie doua lucrari de discuit pe suprafata programata, apreciindu-se ca aceasta lucrare va fi finalizata in perioada optima, respectandu-se viteza de lucru stabilita.

4.3. Asigurarea semintelor

Semintele necesare infiintarii culturilor de toamna vor fi pregatite in unitatile specializate, acestea urmand sa fie asigurate in totalitate de firmele specializate.

La cultura de grau + secara si orzoaica semintele certificate vor fi asigurate in procent de 63%.

La cultura de orz cantitatea de samanta certificata va fi asigurata in proportie de 58%, iar diferenta se va asigura din samanta de la producator.

La orzoaica de toamna exista un excedent de 71% fata de necesarul de samanta.

La rapita de toamna pentru ulei este asigurat numai 56% din necesarul de samanta, iar deficitul se va asigura din import de firmele specializate.

4.4. Insamantarea culturilor de toamna

Suprafata totala ce urmeaza sa fie insamantata in toamna este de 3.025 mii ha, din care:

- 2.200 mii ha cu grau si secara;

- 320 mii ha cu orz;

- 100 mii ha cu orzoaica de toamna;

- 195 mii ha cu rapita pentru ulei;

- 20 mii ha cu legume;

- 40 mii ha cu plante furajere;

- 150 mii ha cu alte culturi.

Se va folosi pentru executarea acestei lucrari un numar de circa 27 mii semanatori de paioase, care vor realiza o viteza zilnica ce va permite insamantarea intregii suprafete in maximum 18 zile bune de lucru.

Irigatii si imbunatatiri funciare

· Sunt prevazute urmatoarele actiuni:

- udari de aprovizionare in functie de conditiile climaterice si de sursele alocate;

- intretinerea si repararea amenajarilor de imbunatatiri funciare conform programelor aprobate;

- lucrari de pregatire a inca 100 mii ha pentru campania de irigatii din anul 2003 pentru care sunt necesare fonduri suplimentare de 525 miliarde lei;

- conservarea sistemelor pentru sezonul de iarna.

· Actiunile mentionate mai sus sunt prevazute sa se subventioneze de la bugetul de stat astfel:

I. pentru lucrarile din administrarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. - 200 miliarde lei, din care pentru intretinere si reparatii - 180 miliarde lei;

II. pentru lucrarile din administrarea altor persoane juridice:

- energie electrica pentru pomparea apei de irigatii, precum si pentru evacuarea apei din sistemele de desecare - 2,5 miliarde lei;

- intretinere si reparatii - 0,5 miliarde lei.

In anul 2002 programul de irigatii prevede realizarea udarilor pe o suprafata de 1.446 mii ha. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar sa se asigure instalatii de udare pentru o suprafata de 595 mii ha; 50% din suprafata va fi echipata cu instalatii care se vor muta manual si 50% cu instalatii autodeplasabile. Efortul financiar este de circa 600 milioane dolari S.U.A. Tipurile de echipamente de udare necesare sa fie achizitionate sunt:

- instalatie de udare cu mutare manuala - IIAM -17 aspersoare - 2.737 de bucati;

- instalatie de udare cu mutare manuala - IIAM -22 aspersoare - 173 de bucati;

- instalatie cu tambur si furtun - IATF 300 - 783 de bucati;

- instalatie autodeplasabila liniara - IAL - 17 bucati;

- instalatii autodeplasabile cu pivot central - IAP -60 de bucati;

- instalatii pentru udare prin brazde - EUBA 150 -52 de bucati.

· Programul pentru acoperirea deficitului de instalatii de irigat in anul 2002 este prezentat in anexa nr. 12, iar in anexa nr. 13 este prezentata situatia necesarului de instalatii de irigat in perioada 2002-2005.

5. Araturile adanci de toamna pentru insamantarile din primavara se vor executa pe 4.070 mii ha, folosindu-se circa 120,0 mii pluguri care vor realiza o viteza zilnica de 334 mii ha, ce va permite ca aceasta lucrare sa fie incheiata pe intreaga suprafata pana la inrautatirea conditiilor climaterice.

Programul lucrarilor mecanizate din toamna anului 2002 este prezentat in anexa nr. 7.

Pentru realizarea in perioadele optime a tuturor lucrarilor aferente campaniilor agricole din anul 2002 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va intocmi planuri de actiuni, cu termene si responsabilitati din partea ministerului si la nivel judetean pentru fiecare actiune.

Totodata Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor va face o repartizare a personalului din minister si din directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara pe zone si judete, care sa raspunda in mod direct de desfasurarea in teritoriu a campaniilor agricole din anul 2002.

IV. Program privind asigurarea necesarului de furaje de volum in anul 2002

Pentru realizarea unei zootehnii dezvoltate si eficiente in anul 2002 nutritia animala este o componenta de baza, iar directiile de actiune asupra acestui factor trebuie sa urmareasca, pe de o parte, aspectele legate de acoperirea necesarului de consum al animalelor, iar pe de alta parte, aspecte referitoare la nivelul costurilor furajelor. Pentru realizarea acestui deziderat se impun pregatirea si desfasurarea in bune conditii a campaniilor agricole, cea de primavara de insamantare a culturilor furajere si cele de vara-toamna de recoltare si depozitare a furajelor de volum.

Programul vizeaza asigurarea cantitativa si calitativa a necesarului de masa verde, fan, furaje suculente si grosiere pentru consumul efectivelor medii furajate de 3.000 mii capete taurine, 8.500 mii capete ovine + caprine si 860 mii capete cabaline pe baza ratiilor de intretinere si productiilor prognozate.

 

Necesarul furajelor de volum

 

Furaje de volum

TOTAL
- mii tone -

din care pentru:

Taurine

Ovine

Cabaline

- Masa verde

37.000

21.600

7.700

7.700

- Fan

6.800

3.950

1.410

1.440

- Furaje suculente

14.500

10.650

3.850

-

- Furaje grosiere

3.100

1.820

630

650

Total echivalent masa verde

82.100

50.050

17.900

14.150

 

Efectivele de animale medii furajate luate in calcul reprezinta 4.110 mii unitati vita mare, revenind pe o unitate vita mare un consum anual de 19,9 tone in echivalent masa verde.

Pentru programul stabilit dimensionarea suprafetelor cultivate cu plante furajere in teren arabil si a suprafetelor de pajisti, a productiilor totale propuse sa se realizeze in echivalent masa verde in concordanta cu efectivele de animale medii furajate prevazute se prezinta astfel:

 

Resurse furaje de volum

 

Specificare

- mii hectare -

Suprafata

Productie totala in echivalent masa verde

- mii tone -

Plante de nutret in teren arabil - total,
din care:

1.104,6

25.600

- culturi perene vechi ramase in cultura pentru anul 2002

632,4

16.200

- culturi furajere semanate in toamna anului 2001

22,2

400

- culturi furajere semanate in primavara anului 2002

450,0

9.000

Pajisti naturale - total, in care:

4.936,7

53.400

- fanete

1.527,2

17.600

- pasuni

3.409,5

35.800

Alte resurse (fond forestier, miristi, borhoturi)

 

3.100

TOTAL:

-

82.100

 

In realizarea acestor obiective este necesar ca in structura plantelor de nutret in teren arabil culturile perene sa ocupe pana la 65% din suprafata, iar plantele anuale cultivate pentru insilozare, pana la 20%.

Pentru evitarea pierderilor din punct de vedere cantitativ si calitativ coasele planificate in functie de tehnologia fiecarei culturi trebuie sa se efectueze la momentul optim.

O importanta deosebita o prezinta punerea in valoare si exploatarea rationala a pajistilor. Acest patrimoniu de 4,9 milioane ha asigura, in mod potential si economic, majoritatea necesarului de furaje fibroase si masa verde pentru efectivele si productiile animaliere prognozate.

Retehnologizarea activitatii de producere a furajelor pe terenul arabil si pe pajistile naturale prin alocarea treptata de fonduri, pe masura crearii resurselor financiare, a factorilor de productie necesari, chimizare, irigare, mecanizare, constituie parghia economica cea mai importanta pentru cresterea eficientei economice a exploatarii rumegatoarelor.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

PROPUNERILE

Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind structura culturilor si programul de insamantari la principalele culturi in primavara anului 2002

 

- mii hectare -

Judetul

TOTAL SUPRAFATA ARAABILA

din care:

CULTURI INSAMANT. IN TOAMNA ANULUI 2001

CULTURI PERENE (furaje legume, medic.)

SUPRAF. DE SEMANAT IN PRIMAV. ANULUI 2002

din care:

Orzoaica de primavara

Ovaz

Orez

Porumb boabe

Floarea soarelui

Rapita ptr. ulei

TOTAL

9368,8

2880,2

632,4

5856,2

170,0

230,0

3,5

2910,0

1000,0

30,0

Alba

132,8

26,4

17,0

89,4

6,0

2,2

-

39,0

2,0

 

Arad

348,1

89,3

15,6

243,2

4,0

12,2

-

147,6

20,0

0,9

Arges

170,9

60,4

15,2

95,3

0,5

8,7

-

50,8

18,0

0,5

Bacau

184,9

22,6

30,2

132,1

1,7

2,7

-

95,0

3,0

0,4

Bihor

302,5

83,6

25,1

193,8

1,6

14,7

-

98,3

20,0

0,7

Bistrita N.

100,1

10,9

18,0

71,2

3,8

7,9

-

27,0

1,0

-

Botosani

297,1

32,1

24,5

240,5

8,5

7,5

-

129,0

23,0

-

Brasov

118,2

21,7

28,9

67,6

9,5

5,5

-

8,0

-

-

Braila

343,6

117,0

14,7

211,9

6,5

0,7

2,0

98,0

65,0

2,1

Buzau

256,4

71,9

11,4

173,1

3,0

1,0

-

110,7

45,0

-

Caras S.

127,2

21,6

13,0

92,6

0,3

6,1

-

42,0

2,0

-

Calarasi

413,8

205,1

10,1

198,6

1,9

1,8

1,0

72,1

85,0

4,1

Cluj

177,6

24,6

18,1

134,9

17,0

7,3

-

50,0

3,0

-

Constanta

487,3

198,3

13,0

276,0

2,5

8,7

-

102,5

110,0

2,2

Covasna

86,1

21,8

16,2

48,1

14,0

2,6

-

4,0

-

-

Dambovita

175,3

49,4

12,7

113,2

1,5

6,0

-

67,0

10,0

0,9

Dolj

488,9

222,1

8,7

258,1

3,5

2,6

-

144,2

60,0

3,5

Galati

288,6

78,6

8,2

201,8

2,0

1,7

-

124,0

42,0

-

Giurgiu

259,0

105,3

11,4

142,3

1,2

1,7

-

65,2

43,0

-

Gorj

103,0

17,1

7,8

78,1

0,2

3,0

-

60,0

1,1

-

Harghita

92,7

11,6

33,9

47,2

11,5

6,7

-

4,0

-

-

Hunedoara

88,8

17,4

10,3

61,1

4,5

3,9

-

25,0

1,0

-

Ialomita

349,3

156,7

10,6

182,0

5,3

2,0

0,3

73,1

63,0

4,9

Iasi

252,0

54,7

11,0

186,3

2,2

6,6

-

107,0

17,0

2,1

Ilfov

107,3

40,0

4,3

63,0

1,0

1,1

-

30,0

15,0

0,5

Maramures

83,8

8,1

22,0

53,7

1,0

6,3

-

23,7

1,6

-

Mehedinti

186,2

61,3

2,8

122,1

0,5

2,8

-

65,0

12,0

2,0

Mures

222,5

33,7

21,9

166,9

9,5

9,0

-

105,0

1,5

-

Neamt

170,7

37,6

24,2

108,9

7,0

11,3

-

55,0

4,0

-

Olt

375,4

200,8

7,7

166,9

0,5

3,8

-

80,0

54,0

0,8

Prahova

143,1

46,7

8,2

88,2

1,0

1,6

-

60,0

9,0

-

Satu Mare

222,3

36,9

15,3

170,1

2,5

10,8

-

98,6

21,0

0,5

Salaj

122,3

15,3

13,2

93,8

5,1

9,8

-

30,0

4,0

-

Sibiu

116,4

13,7

17,9

84,8

2,5

1,9

-

30,0

0,4

-

Suceava

179,9

31,2

48,8

99,9

6,5

12,3

-

26,3

1,4

-

Teleorman

449,6

225,1

8,8

215,7

1,5

2,9

-

88,3

88,0

2,0

Timis

533,0

177,0

19,2

336,8

10,5

19,0

0,2

160,0

50,0

-

Tulcea

290,9

96,0

5,9

189,0

5,4

5,2

-

85,0

59,1

1,7

Vaslui

286,2

79,6

10,9

195,7

1,0

4,7

-

125,0

32,0

-

Valcea

83,2

12,3

8,3

62,6

-

2,3

-

35,0

0,8

-

Vrancea

147,3

44,2

7,0

96,1

1,8

1,3

-

69,1

12,0

-

Bucuresti

4,5

0,5

0,4

3,6

-

0,1

-

0,5

0,1

0,2

 

JUDETUL

din care:

Mazare boabe

Fasole boabe

Soia

In pentru fibra

Canepa pentru fibra

Tutun

Sfecla de zahar

Cartofi total

Legume

Culturi furajere

Alte culturi

TOTAL

15,0

30,0

150,0

2,0

2,0

13,0

75,0

275,0

210,0

450,0

290,7

Alba

0,1

0,5

1,0

-

-

0,5

2,0

7,2

4,0

10,0

14,9

Arad

0,5

0,5

8,0

-

0,9

0,5

4,0

4,7

7,9

14,9

16,6

Arges

0,1

0,5

1,0

-

-

0,1

-

4,4

5,7

5,0

 

Bacau

0,2

0,8

1,5

-

-

0,3

4,0

6,3

6,0

6,0

4,2

Bihor

0,2

0,2

2,0

-

-

-

4,0

10,7

6,3

21,8

13,3

Bistrita N.

0,1

0,2

-

-

-

-

-

9,0

2,9

12,0

7,3

Botosani

0,1

3,8

3,0

-

-

-

8,0

8,7

7,0

25,0

16,9

Brasov

0,2

0,1

-

-

-

-

3,0

14,3

1,2

13,0

12,8

Braila

0,5

1,0

21,0

-

-

0,5

1,0

0,8

2,8

10,0

-

Buzau

0,3

0,7

2,0

-

-

0,7

2,0

1,6

5,1

1,0

-

Caras S.

-

0,2

-

-

-

0,1

-

5,0

2,7

7;5

26,7

Calarasi

1,8

0,7

18,0

-

-

0,3

-

0,7

2,4

8,8

-

Cluj

0,1

1,2

0,2

-

-

0,2

3,0

11,4

7,3

10,7

23,5

Constanta

2,0

3,0

15,0

1,0

-

-

-

2,6

5,0

21,5

-

Covasna

0,1

0,1

-

-

-

-

2,0

19,7

1,3

3,8

0,5

Dambovija

0,1

0,1

2,0

-

-

0,3

1,0

9,5

7,2

6,1

1,5

Dolj

0,6

0,7

9,0

-

-

3,2

-

3,7

8,8

18,3

-

Galati

0,2

2,0

8,0

-

-

0,5

2,0

2,3

7,7

6,0

3,4

Giurgiu

0,5

0,3

5,0

-

-

0,3

-

1,8

6,3

17,0

 

Gorj

0,1

0,3

-

-

-

0,1

-

3,9

5,3

3,0

1,1

Harghita

-

0,1

-

0,1

-

-

-

15,1

1,2

5,5

3,0

Hunedoara

0,1

0,1

-

-

-

-

-

7,5

4,1

12,0

2,9

Ialomita

1,8

1,7

11,0

-

-

1,0

0,0

0,8

5,1

4,0

8,0

Iasi

0,5

2,9

3,0

-

-

0,3

5,0

9,0

10,7

20,0

-

Ilfov

0,3

0,2

0,5

-

-

0,1

-

1,0

4,9

6,3

2,1

Maramures

-

0,1

-

-

-

-

-

15,0

2,0

4,0

-

Mehedinti

0,1

0,7

-

 

-

0,3

-

3,8

4,5

20,5

9,9

Mures

0,2

0,2

0,5

0,2

0,3

0,8

5,0

6,9

5,8

11,0

11,0

Neamt

0,5

0,6

1,5

0,3

-

 

8,0

9,5

4,9

4,0

2,3

Olt

1,1

0,4

9,0

-

-

0,8

-

1,6

7,3

2,0

5,6

Prahova

0,2

0,4

1,0

-

-

0,1

1,0

3,9

4,2

5,1

0,7

Satu Mare

0,1

0,2

1,0

-

0,3

0,3

6,0

6,6

4,7

9,5

8,0

Salaj

-

0,1

-

-

-

-

-

6,8

4,0

11,5

22,5

Sibiu

-

0,1

-

-

0,2

-

-

5,6

3,1

12,0

29,0

Suceava

0,2

1,1

-

0,2

0,3

-

5,0

30,8

5,8

10,0

-

Teleorman

1,0

0,3

9,2

-

-

0,3

-

1,7

6,4

14,1

 

Timis

0,3

1,1

8,0

0,2

-

0,4

4,0

10,7

11,5

38,0

22,9

Tulcea

0,1

1,7

5,0

-

-

0,2

-

2,0

3,1

16,8

3,7

Vaslui

0,7

0,5

2,6

-

-

0,6

3,0

2,4

3,8

8,0

11,4

Valcea

-

0,3

-

-

-

0,1

-

3,9

4,8

12,2

3,2

Vrancea

-

0,2

1,0

-

-

0,1

2,0

2,0

5,0

1,6

-

Bucuresti

-

0,1

-

-

-

-

-

0,1

0,2

0,5

1,8

 

ANEXA Nr. 1a)

 

BALANTA

asigurarii semintelor si materialului saditor pentru insamantarile din anul 2002

 

Nr. crt.

Specificare

Suprafata prevazuta a se insamanta ha

UM

Cantitatea de samanta sau material saditor necesara

Cantitatea de samanta sau material saditor asigurata

Deficit

Excedent

Procentul de asig. a semintelor si mat. saditor necesar

Total

din care:

Certif.

Necertif.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Orzoaica de primavara

170000

tone

34000

24225

10776

13449

9775

-

71

2.

Ovaz

230000

tone

37950

30723

9635

21088

7227

-

81

3.

Orez

3500

tone

1050

330

105

225

720

-

31

4.

Porumb boabe

2910000

tone

58200

42'190

26204

15989

16010

-

72

5.

Floarea soarelui

1000000

tone

5000

5280

5000

280

-

280

106

6.

Rapita pentru ulei

30000

tone

300

64

59

5

236

-

21

7.

Mazare boabe

15000

tone

3300

2361

1740

621

939

-

72

8.

Fasole boabe

30000

tone

3600

2494.

593

1901

1106

-

69

9.

Soia

150000

tone

16500

5371

4666

705

11129

-

33

10.

In pentru fibra

2000

tone

240

35

15

20

205

-

15

11.

Canepa pentru fibra

2000

tone

180

68

68

-

112

-

38

12.

Tutun

13000

tone

0,4

1,4

1,4

-

-

1,0

350

13.

Sfecla de zahar

75000

tone

488

617

598

19

-

129

126

14.

Cartofi

275000

tone

825000

773099

135237

637862

51901

-

94

15.

Mazare de gradina

4735

tone

965

965

468

497

-

-

100

16.

Fasole de gradina

10028

tone

896

896

250

646

-

-

100

17.

Rosii

47342

tone

47,3

20,2

15,0

5,2

27,1

-

43

18.

Vinete

9779

tone

9,8

6,1

4,3

1,8

3,7

-

62

19.

Ardei

17933

tone

17,9

13,2

9,6

3,6

4,7

-

74

20.

Castraveti

9526

tone

42,9

26,7

17,2

9,5

16,2

-

62

21.

Varza

40278

tone

12,1

15,2

12,1

3,1

-

3,1

126

22.

Ceapa samanta

2587

tone

18,1

20,2

14,6

5,6

-

2,1

112

23.

Ceapa arpagic

29543

tone

19203

16014

3956

12058

3189

-

83

24.

Usturoi

11928

tone

7753

6267

973,2

5293,8

1486

-

81

25.

Radacinoase

22339

tone

111,7

94,0

62,3

31,7

17,7

-

84

26.

Material saditor pomicol,pomi altoiti

1500

mii buc.

900

1086

652

434

-

186

121

27.

Material saditor viticol, vite altoite

400

mii buc.

1520

1680

672

1008

-

160

111

28.

Lucerna si trifoi

96482

tone

1930

1194

679

515

736

-

62

 

ANEXA Nr. 2

 

NECESARUL

de masini si utilaje agricole pentru realizarea programului de insamantari de primavara

 

Specificare

UM

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata

Mii ha

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluguri

Buc.

77777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

Ha/zi

233331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile necesare

Nr.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorina

To

70000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregatit teren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafata

Mii ha

14259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grape disc+combinatoare

Buc.

62925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

Ha/zi

629250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile necesare

Nr.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorina

To

71295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semanat

 

 

Ovaz

Orzoaica

Sfecla

Floarea soarelui

Porumb

Soia

Cartofi

Fasole boabe

Alte culturi

Suprafata

Mii ha

5856,2

230

170

75

1000

2910

150

275

(mec: 129,25)

30

1016,0

Semanatori prasitoare

Buc.

 

 

 

1830

10200

18524

2680

 

900

 

Semanatori paioase

Buc.

 

6080

8220

 

 

 

 

 

 

13315

Masini pt plantat cartofi

Buc.

 

 

 

 

 

 

 

2899

 

 

Viteza

Ha/zi

 

54720

73980

14640

102000

185240

26800

8697

7200

119835

Zile necesare

Nr.

 

5

3

6

10

16

6

15

5

10

Motorina

To

18398,1

713

527

262,5

3100

9021

525

530

105

3614,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorina pentru alte lucrari+zootehnie

To

115000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL motorina

To

274693,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incarcatura la arat: 3 ha/zi

- Incarcatura la pregatit terenul: 10 ha/zi

- Incarcatura la semanat ovaz si orzoaica: 9 ha/zi

- Incarcatura la semanat sfecla si fasole boabe: 8 ha/zi

- Incarcatura la semanat fl. soarelui, porumb, soia: 10 ha/zi

- Consum specific motorina la arat: 20 kg/ha

- Cons.spec.motorina la pregatit teren: 5 kg/ha

- Cons.spec.motorina semanat ovaz,orzoaica, fl.soarelui, porumb: 3,1 kg/ha

- Cons.specific motorina la semanat sfecla,soia, fasole: 3,5 kg/ha

- Cons.spec.motorina la plantat cartofi: 4,1 kg/ha

- Incarcatura la plantat cartofi: 3 ha/zi

 

ANEXA Nr. 3

 

NECESARUL DE INGRASAMINTE

 

I. Pentru fertilizarea faziala a culturilor infiintate in toamna anului 2001

Nr crt

Cultura

Suprafata

Total NPK

din care:

Mii ha

Mii to s.a.

Azot

Fosfor

Potasiu

TOTAL I

2.880,2

150,8

87,3

41,4

22,1

1.

Grau + secara

2.316,6

120,0

70,0

33,0

17,0

2.

Orz boabe

310,4

13,5

8,0

3,5

2,0

3.

Orzoaica de t-na

86,7

5,5

3,0

1,5

1,0

4.

Rapita pt. ulei

127,8

8,0

5,0

2,0

1,0

5.

Legume de camp

14,1

1,8

0,5

0,7

0,6

6.

Plante de nutret

22,3

2,0

0,8

0,7

0,5

 

II. Fertilizarea culturilor din primavara anului 2002

 

Nr crt.

Cultura

Supraf.

Ingrasaminte chimice - mii tone s.a.

mii ha

NPK

AZOT

FOSFOR

POTASIU

TOTAL II

7131,4

367,12

228,37

117,44

21,31

1.

Porumb + sorg

2910,0

154,18

101,8

43,65

8,73

2.

Orzoaica de primavara

170,0

8,61

5,1

3,0

0,51

3.

Ovaz

230,0

11,59

6,9

4,0

0,69

4.

Orez

3,5

0,17

0,1

0,06

0,01

5.

Alte cereale

1,5

0,15

0,045

0,03

0,004

6.

Floarea soarelui

1000,0

50,5

30,0

17,5

3,0

7.

Soia

150,0

7,63

4,5

2,63

0,5

8.

Rapita de primavara

30,0

1,41

0,9

0,5

0,01

9.

In pt. ulei

1,5

0,08

0,045

0,03

0,004

10.

In pt. fibra

2,0

0,11

0,06

0,04

0,006

11.

Canepa pt. fibra

2,0

0,11

0,06

0,04

0,006

12.

Sfecla de zahar

75,0

3,78

2,25

1,31

0,22

13.

Tutun

13,0

0,67

0,4

0,23

0,04

14.

Mustar

4,5

0,22

0,13

0,08

0,013

15.

Plante medicinale

6,0

0,31

0,18

0,11

0,02

16.

Leguminoase pt. boabe

50,0

2,37

1,5

0,85

0,015

17.

Cartofi - total

275,0

13,89

8,25

4,81

0,83

18.

Legume de camp

210,0

10,12

6,30

3,75

0,07

19.

Pepeni verzi si galbeni

50,0

2,5

1,5

0,85

0,15

20.

Plante de nutret

450,0

22,7

13,5

7,85

1,35

21.

Alte culturi

372,0

20,7

11,1

6,5

3,12

22.

Plante perene

680,4

34,34

20,4

11,9

2,04

23.

Livezi pe rod

200,0

10,1

6,0

3,5

0,60

24.

Vii pe rod

245,0

12,34

7,35

4,25

0,74

 

TOTAL I + II

 

517,92

315,67

158,84

43,41

 

ANEXA Nr. 4

 

SECTOR VEGETAL

 

SUSTINEREA

directa a productiei-marfa vegetale in anul 2002

 

PRODUSUL

Subventia unitara mii lei/to

TOTAL an 2002

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

1. GRAU

28

350

99200

 

0

D

0

3500

992000

 

 

2. RAPITA

300

10

3000

 

0

0

 

10

30000

 

0

3. PORUMB

14

1500

22000

 

0

 

0

T50

110000

75

110000

4. FLOAREA SOARELUI

13

60

80000

 

0

0

0

250

33000

35

47000

5. SOIA

26

30

8000

 

 

0

0

0

0

30

80000

6. SFECLA DE ZAHAR

25

180

45000

 

0

 

0

 

0

1800

450000

7. IN + CANEPA

33

1

500

 

0

 

0

1

5000

 

0

8. CARTOF

20

50

10000

 

0

10

20000

10

20000

30

60000

9. LEGUME CAMP

17

60

104000

 

0

1

26000

30

52000

15

26000

10. LEGUME SERA

293

30

8800

0

0

2

59000

0

 

1

2900

11. FRUCTE

22

40

9000

 

0

10

23000

15

3400

15

33000

12. STRUGURI

22

400

9000

 

0

 

 

 

0

40

90000

13. FURAJE

11

40

4700

 

0

 

0

40

47000

 

0

TOTAL

 

 

237600

 

 

 

128

 

132300

 

92

 

SUBVENTIA PENTRU REDUCEREA PRETULUI DE CUMPARARE A SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADlTOR, CU PANA LA 50 %, IN ANUL 2002

 

PRODUSUL

% subventie din pret

TOTAL an 2002

TRIMESTRUL I

TRIMESTRUL II

TRIMESTRUL III

TRIMESTRUL IV

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

Cantitate mii tone

Total sprijin mil. lei

1. GRAU

2

230

296800

150

191000

0

0

0

0

80

105800

2. SOIA

3

300

30002

0

0

30

3000

0

0

0

0

3. IN fibra

5

60

1220

0

0

 

1220

0

0

0

0

4. CANEPA fibra

5

100

1810

0

0

1

1810

0

0

0

0

5. LEGUME

4

415

15001

0

0

41

15001

0

0

0

0

6. Material saditor viticol

4

1085

15005

0

 

108

1500

0

0

0

0

7. Material saditor pomicol

4

1563

14999

0

0

156

1489

0

0

0

0

8. FURAJE

2

188

4988

0

0

18

4988

0

0

0

0

9. SFECLA DE ZAHAR

3

2015

16918

0

0

201

1691

0

0

0

0

10. FLOAREA SOARELUI

3

3152

352743

0

0

78

9057

3074

343686

0

0

11. PORUMB

2

18715

105595

0

0

0

0

18715

105595

0

0

12. OREZ

5

210

1320

0

0

0

0

210

1320

0

0

13. CARTOF

2

21821

45000

0

0

0

0

21821

45000

0

0

14. LEGUME DE SERA *)

4

3,9

3000

0

0

3,9

3000

 

0

0

0

15. FASOLE DE CAMP

3

637

4999

0

0

0

0

637

4999

0

0

TOTAL

 

 

909400

 

191000

 

112000

 

500600

 

105800


*) La semintele de legume de camp si sera, cantitatea este cumulata in unitati fizice de produse

 

ANEXA Nr. 5

 

SUSTINEREA

indirecta a productiei vegetale in anul 2002

 

Sustinerea indirecta prin subventie a imbunatatirilor funciare, desecarilor si a combaterii eroziunii solului

 

- miliarde lei -

Subventia

Total an 2002

Trimestrul I 2002

Trimestrul II 2002

Trimestrul III 2002

Trimestrul IV 2002

1.Intretinere si reparatii sisteme de irigatii

834

180

24

225

180

2.Subventie energie electrica

540

260

83

177

20

TOTAL

137

44

33

40

20

Sustinerea actiunilor de protectia plantelor si carantina fitosanitara de interes national pentru procurarea pesticidelor, a lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor din sectorul vegetal

 

Sustinere

Total an 2002

Trimestrul I 2002

Trimestrul II 2002

Trimestrul III 2002

Trimestrul IV 2002

1. Actiuni de protectia plantelor si carantina fitosanitara de interes national

133

60

43

20

10

TOTAL

133

60

43

20

10

ANEXA Nr. 6

 

PROGRAMUL
lucrarilor mecanizate din toamna anului 2002 (recoltat, balotat, transport)

 

SPECIFICARE

U.M

TOTAL

RAPITA

ORZ TOAMNA

GRAU + SECARA

ORZOAICA

ORZOAICA PRIM.

OVAZ

Recoltat

mil. ha

3366,6

127,8

310

2316,7

86,7

170

35

Balotat

mil. ha

1500

 

 

 

 

 

 

Vindrovere

buc.

1305

1305

 

 

 

 

 

Combine

buc.

 

1862

1300

27654

2314

6139

1282

Prese balotat

buc.

6753

 

 

 

 

 

 

Norma recoltat

ha/zi

 

8

6..8

6..8

4..6

4..6

4..6

Viteza recoltat

ha/zi

 

14896

9100

193678

11570

30695

6411

Zile nec.recoltat

nr.

 

9

 

12

8

6

 

Cons.normat recoltat

kg/ha

 

15

1

15

15

15

1

Cons. mot. recoltat

to

50499

1917

465

34750,5

1300,5

2550

532

Norma balotat

ha/zi

..8

 

 

 

 

 

 

Viteza balotat

ha/zi

50648

 

 

 

 

 

 

Zile necesare balotat

nr.

30

 

 

 

 

 

 

Consum normat balotat

kg/ha

5

 

 

 

 

 

 

Cons. motorina balotat

to

7500

 

 

 

 

 

 

Consum mot.alte lucr.si zoot.

to

65000

 

 

 

 

 

 

Cons. mot. transport

to

21000

 

 

 

 

 

 

TOTAL MOTORINA CAMPANIE

to

143999

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

PROGRAMUL
lucrarilor mecanizate din toamna anului 2002

 

SPECIFICARE

U.M.

TOTAL

INSAMANTARI

RECOLTAT

GRAU + SECARA

ORZ

ORZOAICA

RAPITA

LEGUME

FURAJE

ALTE CULTURI

FL. SOARE

SOIA

PORUMB

SFECLA

CARTOFI

ALTE CULTURI

Arat pt. insamantat de t-na

mil. ha

3025

2200

320

100

190

20

40

150

 

 

 

 

 

 

Arat pt. insamantat primav (ogoare)

mii ha

4070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluguri

buc.

119192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma

ha/zi

2,5...3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

ha/zi

333738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile nec.

nr.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. normat

kg/ha

 

22

22

22

22

22

22

22

 

 

 

 

 

 

Cons. mot. arat pt.insam. toamna

to

66550

48400

7040

2200

4290

440

880

3300

 

 

 

 

 

 

Cons. mot. arat ogoare

to

113960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preg. teren

mil. ha

4537,5

3300

480

150

292,5

30

60

225

 

 

 

 

 

 

Grape disc + combinatoare

buc.

62925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma

ha/zi

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

ha/zi

629250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile nec.

nr.

7...8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons.normat

kg/ha

 

5

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

Cons. motorina

to

22687,5

16500

2400

750

1462,5

150

300

1125

 

 

 

 

 

 

Semanat

mil. ha

3025

2200

320

100

195

20

40

150

 

 

 

 

 

 

Semanatori

buc.

27615

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma

ha/zi

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

ha/zi

220920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile nec.

nr.

13...14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons.normat

kg/ha

 

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

 

 

 

 

 

 

Cons. motorina

to

9377,5

6820

992

310

604,5

62

124

465

 

 

 

 

 

 

Recoltat

mil. ha

5606

 

 

 

 

 

 

 

1000

150

2910

75

275

1196

Recoltat mecanizat

mii ha

2310

 

 

 

 

 

 

 

1000

150

500

30

130

500

Combine

buc.

27215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma

ha/zi

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viteza

ha/zi

217720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zile nec.

nr.

10,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons.normat

kg/ha

15

 

 

 

 

 

 

 

5,5

7

8

13

7

5

Cons. motorina

to

14350

 

 

 

 

 

 

 

5500

1050

4000

390

910

2500

Consum mot. alte lucr. si zoot.

to

65000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons. mot. transport

to

21000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL MOTORINA CAMPANIE

to

312925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

 

PROGRAMUL
suprafetelor si productiilor de legume si flori in anul 2002

 

Nr crt.

Specificatie

Suprafata mii ha

Productia Mii to

Esalonarea recoltarii pe trimestre

Mii to

I

LEGUME TOTAL

216,3

3440,0

40,0

757,2

1602,8

1040,0

 

Din care:

Legume in camp

210,0

3120,0

-

497,2

1602,8

1020,0

 

Din care:

- tomate

44,0

610,0

-

-

400,0

210,0

 

- ceapa uscata

38,5

493,0

-

93,0

400,0

-

 

- usturoi

12,0

114,0

-

14,0

100,0

-

 

- ardei

17,0

273,0

-

-

73,0

200,0

 

- varza

44,2

839,8

-

200,0

239,0

400,0

 

- radacinoase

16,0

320,0

-

60,0

120,0

140,0

 

- castraveti

10,5

126,0

-

26,0

50,0

50,0

 

- mazare pastai

4,8

38,0

-

38,0

 

-

 

- fasole pastai

8,0

56,0

 

16,0

40,0

-

 

- vinete

8,0

200,0

 

-

180,0

20,0

II

Legume in spatii protejate

6,3

320,0

40,0

250

-

30,0

 

Din care:

- sere

1,3

80,0

40,0

20,0

-

20,0

 

- solarii

5,0

240,0

-

240,0

-

-

 

Flori sera

Miiha/mii fire

160,0

70000

40000

-

-

30000

III

Seminceri legumicoli Ha/to

3000

13000

 

10000

3000

-

IV

Flori in camp

Ha/mii fire

170

20000

 

10000

6000

4000

ANEXA Nr. 9

 

PROGRAMUL
suprafetelor de livezi si productiilor de fructe in anul 2002

 

Nr. crt.

Specificatie

Suprafata Mii ha

Productie Mii to

Esalonarea recoltarii - mii to

 

Trim I

II

III

IV

1

Livezi pe rod

200

1100

-

5

378

717

 

Din care:

- meri

74

513

-

-

33

480

 

- peri

5

40

-

-

10

30

 

- pruni

97

460

-

-

260

200

 

- piersici

3

15

-

-

15

-

 

- caisi

4

12

-

-

12

-

 

- ciresi+visini

13

50

-

5

45

-

 

- nuci

2

4

-

-

-

4

 

- alte specii

2

6

-

-

3

3

2

Arbusti fructiferi

0,7

0,8

-

0,1

0,7

-

3

Capsuni pe rod

2,5

22,5

-

22,5

-

-

4

Material saditor pomicol - mii buc.

2,5

2500

-

-

-

2500

 

ANEXA Nr. 10

 

PROGRAMUL
suprafetelor de vii si al productiilor de struguri-total in anul 2002

 

Nr. crt.

Specificatie

Suprafata Mii ha

Productia Mii to

Esalonarea recoltei

Mii to

1

Vii pe rod total

247,3

1225,0

-

-

275,0

950,0

 

Din care:

- vii nobile pe rod

129,3

775,0

-

-

175,0

600,0

 

- vii nobile pe rod struguri de vin

111,5

655,0

-

-

75,0

580,0

 

- vii nobile pe rod struguri de masa

17,8

120,0

-

-

100,0

20,0

 

- vii hibride pe rod

118,0

450,0

-

-

100,0

350,0

2

Material saditor viticol

-

-

-

-

-

-

 

- din care vita STAS mii buc.

0,1

4714

-

-

-

4714

 

- portaltoi mii buc.

0,1

21000

-

-

-

21000

 

ANEXA Nr. 11a)

 

OFERTA SI CEREREA

la principalele produse agricole in anul 2002

 

Specificare

U.M

GRAU + SECARA

PORUMB BOABE

ORZ

ORZOAICA

FLOA-REA SOA-RELUI

SOIA

RAPITA PT. ULEI

SFECLA DE ZAHAR

CARTOFI TOTAL

Suprafata

mii ha

2.320

2.910

310,3

256,7

1.000,0

150,0

150,0

75,0

275,0

Productia medie

kg/ha

3.100

3.000

332,6

1.700

1.375,0

2.133,0

1.300,0

24.000,0

13.000,0

1. OFERTA TOTAL

mii to

8.330

9.720

1.102,0

471,4

1.405,0

320,0

195,2

1.800,0

4.065,0

Stoc initial

mii to

1.088

950

20,0

15,0

20,0

-

-

-

475,0

Productia totala

mii to

7.026

8.730

1.032,0

544,3

1.375,0

320,0

195,0

1.800,0

3.575,0

Import

mii to

50

40

50,0

20,0

10,0

-

0,2

-

15,0

2. CERERE TOTAL

mii to

7.450

9.160

1.072,0

471,4

1.385,0

320,0

195,2

5.100,0

3.630,0

Consum intern

mii to

6.450

8.460

1072,0

471,4

1.335,0

320,0

135,2

1.620,0

3.215,0

- consum uman

mii to

3.500

750

-

-

15,0

-

-

-

1.770,0

- consum samanta

mii to

600

60

72,0

68,0

6,0

15,0

0,2

-

880,0

- consum furaje

mii to

2.300

7.200

850,0

35,0

-

10,0

-

-

540,0

- consum industrial

mii to

50,0

450

150,0

368,4

1.314,0

295,0

135,0

1620,0

25,0

Disponibil

mii to

1.000

700

-

-

50,0

-

60,0

-3480'

155,0

3. STOC FINAL

mii to

880

560

30,0

-

20,0

-

-

-

435,0


") Deficitul de sfecla de zahar este acoperit prin import de zahar brut pentru rafinare.

 

ANEXA Nr. 11b)

 

CEREREA SI OFERTA

la produsele horticole in anul 2002

 

Nr. crt.

SPECIFICATIE

U.M.

LEGUME

FRUCTE

VIN

I

OFERTA TOTAL

Mii to/mii hl

3780

1350

3940

 

- suprafata

Mii ha

216,3

200,0

111,5

 

- productia medie

Kg/ha

16000

5500

5870

 

- productia totala

Mii to

3440

1100

655

 

- productia totala de vin nobil

Mii hl.

-

-

3280

 

- stoc initial

Mii to/Mii hl

270

100

600

 

- import

Mii to/Mii hl

70

150

60

II