MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 170         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 1 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

183. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Calafat, judetul Dolj

 

184. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Vaslui, judetul Vaslui

 

185. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. în proprietatea privată a orasului Comănesti, judetul Bacău

 

186. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

187. - Hotărâre privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. în proprietatea privată a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

 

119. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital

 

270/C. - Ordin al ministrului justitiei privind abilitarea cu puteri de anchetă pentru descoperirea si investigarea faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 a persoanelor desemnate de presedintele Consiliului Concurentei

 

Rectificare la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A.

în proprietatea privată a municipiului Calafat, judetul Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A., reprezentând un număr de 1.258.125 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Calafat, judetul Dolj.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. este detinut de municipiul Calafat în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Local al Municipiului Calafat.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Termică Calafat” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii municipiului Calafat în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A.

în proprietatea privată a municipiului Vaslui, judetul Vaslui

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A., reprezentând un număr de 2.270.000 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Vaslui, judetul Vaslui.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. este detinut de municipiul Vaslui în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Termică Vaslui” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii municipiului Vaslui în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.089/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A.

în proprietatea privată a orasului Comănesti, judetul Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A., reprezentând un număr de 540.501 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Comănesti, judetul Bacău.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. este detinut de orasul Comănesti în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Local al Orasului Comănesti.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Termică Comănesti” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii orasului Comănesti în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 185.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A.

în proprietatea privată a municipiului Zalău, judetul Sălaj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A., reprezentând un număr de 3.995.210 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Zalău, judetul Sălaj.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. este detinut de municipiul Zalău în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Local al Municipiului Zalău.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Electrică Zalău” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii municipiului Zalău în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 13 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 186.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A.

în proprietatea privată a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului integral de actiuni al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A., reprezentând un număr de 5.968.563 actiuni nominative în valoare de 100.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. este detinut de municipiul Giurgiu în calitate de actionar unic, care îsi exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu.

Art. 3. - (1) Societatea Comercială “Uzina Termoelectrica Giurgiu” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor si este administrată de consiliul de administratie, în conditiile legii.

(2) Reprezentantii municipiului Giurgiu în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. sunt stabilite prin statutul prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2001.

Art. 4. - Predarea-preluarea pachetului integral de actiuni prevăzut la art. 1 se va face potrivit legii, prin protocol încheiat între autoritătile administratiei publice locale si Ministerul Industriei si Resurselor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, se modifică în mod corespunzător.

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 187.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONAL DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea drept consumatori eligibili a unor consumatori finali de energie electrică

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în temeiul prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, ale art. 5 pct. 10 si 29 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, modificat si completat prin ordinele presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2000 si nr. 34/2002,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se suplimentează lista cuprinzând consumatorii eligibili acreditati prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53 din 7 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000, si prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9 din 14 decembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu consumatorii finali de energie electrică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Consumatorii eligibili vor putea să îsi aleagă furnizorii si să încheie cu acestia contracte de furnizare a energiei electrice la preturi negociate numai dacă si-au achitat datoriile bănesti fată de actualul furnizor sau dacă noii furnizori preiau datoriile acestora de la actualul furnizor.

Art. 3. - Societatea Comercială “Hidroelectrica” - S.A. va putea încheia contracte de furnizare a energiei electrice din productia sa anuală cu consumatorii eligibili si pentru export în limita gradului de deschidere a pietei de energie electrică aprobat; se exceptează contractele de export aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Lista cuprinzând consumatorii eligibili va fi completată si cu alti consumatori finali de energie electrică în conditiile în care îndeplinesc conditiile de eligibilitate, până la nivelul gradului legal de deschidere al pietei de energie electrică.

Art. 5. - Consumatorii eligibili si furnizorii de energie electrică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Departamentul tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 2 si 3 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2000.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 4.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând consumatorii finali de energie electrică cu care se suplimentează

lista cuprinzând consumatorii eligibili

 

Nr.

crt.

Consumatorul

1.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Berbesti

2.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Motru

3.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Pesteana

4.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Rosia

5.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Rovinari

6.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Subteran Motru

7.

Compania Natională a Lignitului Oltenia - Exploatarea Minieră de Carieră Pinoasa

8.

Societatea Comercială “Ambro” - S.A. Suceava

9.

Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

10.

Societatea Comercială “Casialil - S.A. Deva

11.

Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A. Buzău

12.

Societatea Comercială “Elsid” - S.A. Titu

13.

Societatea Comercială “European Drinks” - S.A. Oradea

14.

Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. - Alesd

15.

Societatea Comercială “Holcim (România)” - S.A. - Turda

16.

Societatea Comercială “Lafarge-Romcim” - S.A. Hoghiz

17.

Societatea Comercială “Lafarge Romcim” - S.A. Târgu Jiu

18.

Societatea Comercială “MDF Gruppo Frati” - S.A. Sebe

19.

Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz

20.

Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman

21.

Societatea Comercială “Sidex” - S.A. Galati eligibil temporar

22.

Societatea Comercială “UCMR” - S.A. Resita

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital

 

Ministrul sănătătii si familiei, având în vedere Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 2.158 din 1 martie 2002, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistentei medicale în ambulatoriul de specialitate si în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Ambulatoriul de specialitate unic în structura spitalului, indiferent de sediu, precum si ambulatoriile de specialitate pentru studenti nu sunt supuse comodatului.”

2. Alineatul (3) al articolului 1 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Cabinetele medicale de specialitate din fostele policlinici pentru sportivi functionează în continuare si nu sunt supuse comodatului.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Barto

 

Bucuresti, 1 martie 2002.

Nr. 119.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind abilitarea cu puteri de anchetă pentru descoperirea si investigarea faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 a persoanelor desemnate de presedintele Consiliului Concurentei

 

Ministrul justitiei, în conformitate cu dispozitiile art. 42 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările si completările ulterioare, si văzând lista cuprinzând persoanele desemnate de presedintele Consiliului Concurentei, pentru care se solicită ministrului justitiei abilitarea cu puteri de anchetă, comunicată prin Adresa nr. 32 din 9 ianuarie 2002, a Consiliului Concurentei,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se abilitează cu puteri de anchetă pentru descoperirea si investigarea faptelor ce constituie încălcări ale prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996 persoanele desemnate de presedintele Consiliului Concurentei, mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Persoanele abilitate cu puteri de anchetă au dreptul să ia măsurile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 21/1996, precum si alte măsuri dintre cele prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Ioan Alexandru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 februarie 2002.

Nr. 270/C.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând persoanele abilitate cu puteri de anchetă pentru descoperirea si investigarea

faptelor care constituie încălcări ale prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia la Consiliul Concurentei

Observatii

A.

Membrii Consiliului Concurentei:

 

 

1.

Vasile Seclaman

vicepresedinte (secretar de stat)

 

2.

Stefan Neagoe

vicepresedinte (secretar de stat)

 

3.

Bogdan Mihai Chetreanu

consilier (subsecretar de stat)

 

4.

Alexe Gavrilă

consilier (subsecretar de stat)

 

B.

Personalul Consiliului Concurentei:

 

 

1.

Dumitru Ene

secretar general

 

2.

Pană Livia Jeana

inspector de concurentă gradul III

 

3.

Canache Cristina

inspector de concurentă gradul III

 

4.

Ana Cătălina Mihaela

inspector de concurentă gradul III

 

5.

Tutulan Diana Luminita

inspector de concurentă gradul III

 

6.

Dudceac Codruta Viviana

inspector de concurentă gradul III

 

7.

Pencu Dan Ioan

inspector de concurentă gradul III

 

8.

Popa Mihaela Violeta

inspector de concurentă gradul III

 

9.

Manolache Gabriela

inspector de concurentă gradul III

 

10.

 Chilea Daniel

inspector de concurentă gradul III

 

11.

Popescu Drago Nicolae

inspector de concurentă gradul III

 

12.

Crisan Elisabeta

inspector de concurentă gradul III

 

13.

 Ivan Marian Constantin

inspector de concurentă gradul III

 

14.

Sutru Rozalia

inspector de concurentă gradul III

 

15.

Bună-Ziua Marilena

inspector de concurentă gradul III

 

16.

Criveanu Loredana

inspector de concurentă gradul III

 

17.

Enache Doina

inspector de concurentă gradul III

 

18.

Baches Ileana Melania

inspector de concurentă gradul II

 

19.

Casapu Elena

inspector de concurentă gradul I

 

 

 

RECTIFICARE la H.G. 126/2002

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 126/2002 pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 20 februarie 2002, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 10 în coloana “Imobilul” în loc de: “… si terenul aferent în suprafată de 25.618,00 m2 din Scrovistea …“ se va citi: “… si terenul aferent în suprafată de 25.618.000 m2 din Scrovistea“.