MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 173         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

100. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

161. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

101. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

162. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

102. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si BănciiNationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

 

163. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar  International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin  schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

 

157. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

166. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 38 din 6 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, ale art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1)  din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 27, 156, 167, 186, 225 si 295 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

191. - Hotărâre privind dezafectarea unor capacităti de mobilizare

 

193. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

293/640/2001-1/2002. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind conditiile de securitate si calitate pentru legume si fructe proaspete destinate consumului uman

 

284. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor competente în domeniul certificării tehnicii de aviatie, înmatriculării si identificării aeronavelor civile, precum si al atestării personalului aeronautic civil

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992

privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101 din 27 iunie 2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2002.

Nr. 100.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992

privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2001 pentru completarea art. 17 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 161.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 78/200 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992

privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78 din 31 mai 2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 iunie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 5 martie 2002.

Nr. 101.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2001 pentru completarea art. 116 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 162.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a  Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 200 –2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 3 octombrie 200 al Fondului Monetar International

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 147 din 9 noiembrie 2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 23 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 5 martie 2002.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 3 octombrie 2001 al Fondului Monetar International

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2001 pentru ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori între Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Băncii Nationale a României si răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru prodigioasa activitate de promovare a spiritualitătii si culturii românesti în Suedia, pentru talentul si creatiile sale literare,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă scriitorului Ion Milo Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 4 martie 2002.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestora în rezervă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a), ale art. 45 lit. a), ale art. 66 alin. 3 si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 28 februarie 2002 domnului colonel Iacob Iacob Drago si domnului colonel Doru-Alexandru Alexandru Totoianu li se acordă gradul de general de brigadă si se trec în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 166.

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 38

din 6 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, ale art. 24 alin. (1)

si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 27, 156, 167, 186, 225 si 295 din Codul de procedură civilă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16, ale art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 27, 156, 167, 186, 225 si 295 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Anton Sommert în Dosarul nr. 2.053/2000 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 februarie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la 6 februarie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 25 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.053/2000, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de  neconstitutionalitate a prevederilor art. 16, ale art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, precum si ale art. 27, 156, 167, 186, 225 si 295 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Anton Sommert.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate sunt criticate următoarele texte legale:

- Art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, contravine dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 50 alin. (1) si (2), art. 123 alin. (1) si (2), art. 130 alin. (1) si ale art. 131 alin. (1) din Constitutie. Se arată că aceste prevederi legale creează o incertitudine, astfel încât “prin inactiune poate fi influentată în mod negativ practica instantelor de judecare inechitabilă, se provoacă limitări în aplicarea Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ceea ce înseamnă un abuz de drept”.

- Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, contravine acelorasi dispozitii constitutionale, întrucât potrivit opiniei autorului exceptiei “judecata are loc pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportori”.

- Art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încalcă dispozitiile constitutionale mentionate, deoarece prin republicarea acestei legi s-a eliminat posibilitatea recursului.

- Art. 27 alin. 1 din Codul de procedură civilă contravine dispozitiilor constitutionale mentionate, deoarece textul nu explică expresia “interes” si “este limitat strict la judecător, rude si descendentii acestuia”. În felul acesta, sustine autorul exceptiei, “magistratul nu poate fi recuzat, pentru că nu este demonstrat interesul în cauză si nici din partea cui”, iar institutia recuzării este blocată.

- Art. 156 din Codul de procedură civilă contravine acelora i prevederi constitutionale prin faptul că permite: refuzarea cererii de amânare, judecarea cauzei în lipsa reclamantului, întocmirea de încheieri de sedintă cu continut fals si depunerea de concluzii scrise în necunostintă de sustinerea părtii adverse.

- Art. 167 din Codul de procedură civilă contravine dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, deoarece permite respingerea oricărei dovezi, fără nici o justificare, precum si îeliminarea dovezilor fără a se analiza separat fiecare fel de dovadă, în special la înscrisuri, această obligatie existând numai în caz de încuviintare a doveziloriv.

- Art. 186 din Codul de procedură civilă contravine acelorasi dispozitii din Constitutie,  deoarece textul de lege, coroborat cu prevederile art. 167 din cod, permite: respingerea nemotivată a martorilor, blocarea legală a descoperirii adevărului si prevenirii greselilor în cunoasterea faptelor, precum si împiedicarea ocrotirii drepturilor si intereselor de bună-credintă ale părtilor.

- Art. 225 din Codul de procedură civilă contravine, de asemenea, dispozitiilor constitutionale invocate, deoarece prin expresia “poate” textul de lege, coroborat cu prevederile art. 156, 167 si 186 din acelasi cod, permite pârâtului să nu se prezinte la interogatoriu, iar judecătorul poate aprecia cu privire la această împrejurare.

- Art. 295 din Codul de procedură civilă contravine acelorasi dispozitii din Constitutie, deoarece prin expresiile “va putea” si “dacă” textul de lege, coroborat cu prevederile art. 156, 167 si 186 din acelasi cod, permite: respingerea nemotivată a probelor, rămânerea interogatoriului ca singura probă admisă, neprezentarea pârâtului si confirmarea ilegalitătilor existente la instanta de fond.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece nu există nici o contradictie între textele de lege.criticate si dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei. Majoritatea aspectelor invocate de autorul exceptiei nu se încadrează într-o critică de neconstitutionalitate, ci vizează fie aspecte de ordin general privitoare la modul în care functionează justitia, fie probleme ce tin deprocedura de judecată si de modul în care instanta a aplicat legea în cauza respectivă, putând face cel mult obiectul exercitării căilor de atac prevăzute de lege. De altfel, se arată în punctul de vedere al Guvernului, dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie prevăd că stabilirea competentei si a procedurii de judecată se face prin lege, dând astfel libertate legiuitorului de a reglementa în aceste domenii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992,  republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele prevederi legale:

1. Art. 16, art. 24 alin. (1) si art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 16: “Procedura jurisdictională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotără te exclusiv de Curte.”;

- Art. 24 alin. (1): “Primind încheierea prevăzută la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna pe unul dintre judecători ca raportor si va comunica încheierea prin care a fost sesizată Curtea Constitutională presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, indicându-le data până la care pot să trimită punctul lor de vedere.

Prevederile art. 1 9 alineatul ultim se aplică în mod corespunzător.”;

- Art. 25 alin. (1): Decizia prin care se constată neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare este definitivă si obligatorie.”

2. Art. 27 pct. 1, art. 156, art. 167 alin. 1, art. 186 alin. 1, art. 225 si art. 295 alin. 2 din Codul de procedură civilă, dispozitii care prevăd:

- Art. 27: “Judecătorul poate fi recuzat:

1 . când el, sotul său, ascedentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti; [...].”;

- Art. 156: “Instanta va putea da un singur termen pentru lipsă de apărare, temeinic motivată.

Când instanta refuză amânarea judecătii pentru acest motiv, va amâna, la cererea părtii, pronuntarea în vederea depunerii de concluzii scrise.”;

- Art. 167 alin. 1: “Dovezile se pot încuviinta numai dacă instanta socote te că ele pot să aducă dezlegarea pricinii, afară de cazul când ar fi primejdie ca ele să se piardă prin întârziere.”;

- Art. 186 alin. 1: “Când instanta a încuviintat dovada cu martori, ea va dispune ascultarea acelora care au fost propusi prin cerere si întâmpinare.”;

- Art. 225: “Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogator sau nu se înfăti ează, instanta poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părtii potrivnice.”;

- Art. 295 alin. 2: ”Instanta va putea încuviinta refacerea sau completarea probelor administrate la prima instantă, precum si administrarea probelor noi propuse în conditiile art. 292, dacă consideră că sunt necesare pentru solutionarea cauzei.”

1. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate referitoare la prevederile art. 16, ale art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, sunt invocate dispozitiile art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 50 alin. (1) si (2), art. 123 alin. (1) si (2), art. 130 alin. (1) si ale art. 131 alin. (1) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că aceasta este inadmisibilă.

Potrivit dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 144 lit. c), Curtea Constitutională “hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”.

În aplicarea acestor dispozitii art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, prevede: “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.”

Rezultă că în cadrul controlului constitutionalitătii legilor, prevăzut de dispozitiile art. 144 lit. c) din Constitutie, sesizarea instantei de contencios constitutional în vederea declansării controlului poate fi făcută numai pe calea ridicării exceptiei de neconstitutionalitate în fata instantei judecătoresti, cu conditia ca solutionarea cauzei să depindă de legea sau ordonanta ori dispozitia dintr-o lege sau dintr-o ordonantă criticată ca neconstitutională.

Curtea observă că în solutionarea cauzei aflate pe rolul instantei de judecată, si anume cererea de apel pe care autorul exceptiei a formulat-o împotriva unei sentinte prin care i-a fost respinsă actiunea de acordare de daune morale, nu au relevantă dispozitiile Legii nr. 47/1992 criticate de autorul exceptiei pentru neconstitutionalitate. Astfel fiind, sub acest aspect exceptia este inadmisibilă.

2. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile art. 27 pct. 1, art. 156, art. 167 alin. 1, art. 186 alin. 1, art. 225 si ale art. 295 alin. 2 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 23 alin. (8), art. 24, art. 50 alin. (1) si (2) si ale art. 123 alin. (1) si (2) din Constitutie. Analizând aceste critici, Curtea constată că nu sunt întemeiate, prevederile legale criticate fiind conforme dispozitiilor constitutionale invocate în sustinerea exceptiei de  neconstitutionalitate. În motivarea exceptiei, autorul acesteia indică mai multe texte constitutionale pretins a fi încălcate prin dispozitiile legale criticate, spre a dovedi, în principal, încălcarea acestora prin aceea că legea nu limitează anumite prerogative acordate judecătorilor, cum ar fi: “limitarea la cine se referă interesulil, prevăzută la art. 27 pct. 1 din Codul de procedură civilă, textul art. 156 din Codul de procedură civilă îpermite judecătorului să refuze amânarea judecării [...]”, prevederile art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă permit judecătorului “să respingă ori si ce fel de dovadă [...]”, reglementările prevăzute la art. 186 din Codul de procedură civilă “permit instantei respingerea nemotivată a martorilor”, prevederile art. 225 din Codul de procedură civilă “permit ilegalitatea ca pârâtul să nu se prezinte la interogatoriu”, iar art. 295 din Codul de procedură civilă este criticat deoarece contine expresiile “va putea” si “dacă”, ceea ce, în opinia autorului exceptiei, “permite instantei să fie subiectivă si să comită ilegalităti”. De aceea motivarea exceptiei poartă, în bună parte, asupra constitutionalitătii si legalitătii acestor norme permisive, reprosându-li-se pretinsa  obstructionare a justitiei, încălcarea normelor procedurale, subiectivismul si arbitrariul. Or, legitimitatea constitutională a interpretării legii de către judecător derivă din dispozitiile art. 123 alin. (2), potrivit cărora “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii”.

Organul legislativ, emitent de norme juridice, poate să fie mai restrictiv, obligându-l pe judecător să fie mai apropiat de lege. Acelasi legiuitor poate însă prefera, tinând seama de diversitatea si complexitatea relatiilor sociale, o redactare generală a legii, fără a intra în detalii, impunând judecătorului să determine semnificatia concretă a normei legale în raport cu datele spetei pe care o solutionează. În consecintă, raportându-se la această categorie de critici, Curtea constată că instituirea prin lege a unei modalităti sau a alteia de reglementare a procedurii de judecată în solutionarea cauzelor civile este o optiune a legiuitorului, în conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3), potrivit cărora “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi în ceea ce priveste dispozitiile art. 156 din Codul de procedură civilă si cu unanimitate de voturi în ceea ce priveste dispozitii legale,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16, ale art. 24 alin. (1) si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptie ridicată de Anton Sommert în Dosarul nr. 2.053/2000 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 27 pct. 1, art. 156, art. 167 alin. 1, art. 186 alin. 1, art. 225 si ale art. 295 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind dezafectarea unor capacităti de mobilizare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Legea nr. 73/1995 privind pregătirea economiei nationale si a teritoriului pentru apărare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă dezafectarea capacitătilor de mobilizare în vederea trecerii la productia civilă, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 191.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Biroul Român de Metrologie Legală, organ de pecialitate al administratiei publice centrale pentru coordonarea si controlul la nivel national al activitătii de metrologie legală, este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul în municipiul Bucuresti, .os. Vitan Bârze ti nr. 11, sectorul 4.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectului său de activitate Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele competente:

a) asigură transmiterea unitătilor de măsură si atestă etaloanele din Sistemul national de etaloane;

b) detine, întretine, perfectionează, conservă si utilizează etaloanele nationale, asigurând trasabilitatea acestora la etaloane internationale;

c) emite Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului si norme de metrologie legală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si proceduri de metrologie legală;

d) exercită controlul metrologic al statului asupra măsurărilor, mijloacelor de măsurare si activitătilor care au ca obiect măsurările si mijloacele de măsurare;

e) evaluează mijloacele de măsurare si certifică conformitatea acestora cu cerintele esentiale stabilite în reglementările tehnice;

f) constată contraventiile si aplică sanctiunile prevăzute de legislatia în domeniul metrologiei.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Biroul Român de Metrologie Legală are următoarele atributii principale:

a) elaborează strategii si programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;

b) supraveghează si controlează la nivel national aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei;

c) elaborează proiecte de acte normative privind activitatea de metrologie, armonizate cu reglementările internationale din domeniul metrologiei, pe care le transmite spre promovare sau aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;

d) evaluează competenta tehnică a organismelor care solicită notificarea si propune spre aprobare ministrului industriei si resurselor lista cuprinzând organismele recunoscute care realizează proceduri de evaluare a conformitătii; în cazul în care acestea nu mai au competenta corespunzătoare, propune retragerea notificării;

e) asigură supravegherea pietei pentru mijloacele de măsurare;

f) transmite unitătile de măsură la mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;

g) evaluează si atestă laboratoarele de metrologie pentru mijloace de măsurare nesupuse obligatoriu controlului metrologic al statului;

h) reprezintă interesele României în cadrul Organizatiei Internationale de Metrologie Legală si al altor organisme internationale si regionale de metrologie si colaborează cu institutiile similare din alte tări sau cu organisme internationale;

i) efectuează lucrări de cercetare stiintifică în domeniul metrologiei;

j) elaborează proiectul Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală, pe care îl transmite spre aprobare Ministerului Industriei si Resurselor;

k) sprijină învătământul si manifestările stiintifice în domeniul metrologiei si organizează forme de perfectionare profesională specifice;

l) coordonează si derulează programe în domeniul metrologiei la nivel national, cu finantare internă si/sau internatională;

m) asigură editarea si difuzarea reglementărilor, informatiilor si altor materiale specifice domeniului;

n) încheie, în conditiile legii, conventii, protocoale sau alte documente de recunoastere a unor documente sau activităti de metrologie.

(2) Biroul Român de Metrologie Legală îndeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Biroul Român de Metrologie Legală este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Român de Metrologie Legală si îl reprezintă înraporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane juridice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite ordine.

(4) Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare si delegare de competentă directorilor generali adjuncti si directorilor.

Art. 5. - (1) Structura organizatorică a Biroului Român de Metrologie Legală este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, centre, oficii, sectii, laboratoare, colective, consilii.

(3) Directorii generali adjuncti sunt numiti prin ordin al directorului general, potrivit legii.

(4) Numărul maxim de posturi este de 975.

Art. 6. - (1) În structura Biroului Român de Metrologie Legală functionează directiile regionale de metrologie legală Bacău, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Ploiesti, Timi oara, unităti fără personalitate juridică, care au în zona lor teritorială de competentă judete conform repartizării prevăzute în anexa nr. 2.

(2) În subordinea Biroului Român de Metrologie Legală functionează Institutul National de Metrologie organizat ca institut de cercetare-dezvoltare în domeniul metrologiei, unitate fără personalitate juridică.

(3) Patrimoniul Biroului Român de Metrologie Legală este alcătuit din bunurile proprii ale directiilor regionale de metrologie legală si ale Institutului National de Metrologie, evidentiate în contabilitate la data de 31 decembrie 2001.

Art. 7. - Atributiile si modalitătile de finantare ale compartimentelor si unitătilor din structura Biroului Român de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al directorului general.

Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente activitătii Biroului Român de Metrologie Legală se asigură integral din venituri extrabugetare. Veniturile se realizează din sumele încasate pentru lucrările de etalonare, verificare metrologică, încercare de mijloace de măsurare, evaluare în vederea acordării autorizatiilor metrologice, expertizare si supraveghere metrologică pe bază de tarife, precum si pentru alte lucrări efectuate în conformitate cu atributiile sale.

(2) Veniturile încasate rămân la dispozitia Biroului Român de Metrologie Legală, iar cele rămase în sold la sfârsitul anului se reportează în bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Român de Metrologie Legală în anul următor.

(3) Bugetul de venituri si cheltuieli al Biroului Român de Metrologie Legală se elaborează anual de către această institutie si se aprobă de Ministerul Industriei si Resurselor, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(4) Salarizarea personalului Biroului Român de Metrologie Legală se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 9. - (1) Pentru structura centrală a Biroului Român de Metrologie Legală se utilizează un număr de 5 autoturisme cu un consum lunar de carburanti de 300 litri/autoturism, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli

pentru autoritătile si institutiile publice.

(2) Pentru activitătile specifice de supraveghere a pietei si de control metrologic al statului Biroul Român de Metrologie Legală are în dotare un parc auto care cuprinde autolaboratoare si autoturisme.

(3) Numărul de autolaboratoare si consumul de carburanti aferent se stabilesc, în functie de necesităti, prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală.

(4) Biroul Român de Metrologie Legală utilizează câte un autoturism pentru fiecare dintre directiile regionale de metrologie legală, cu un consum lunar de carburanti de 250 litri/autoturism.

Art. 10. - Etaloanele nationale ale unitătilor de măsură sunt bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 853/1999 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 193.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Biroului Român de Metrologie Legală - B.R.M.L.

 

Numărul maxim de posturi = 975

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Directiile regionale de metrologie legală si judetele din zonasteritorială

de competentă a acestora

 

Nr. crt.

Directia regională de metrologie legală

Judete

1.

Bacău

Bacău, Botosni, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui

2.

Constanta

Brăila, Buzău, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea

3.

Ploiesti

Arges, Călărasi, Dâmbovita, Giurgiu, Prahova, Teleorman, Ialomita

4.

Craiova

Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

5.

Timisoara

Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis

6.

Cluj

Napoca Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Sălaj, Satu Mare

7.

Brasov

Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu

8.

Bucuresti

Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

Nr. 293 din 2 august 2001

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI Nr. 640 din 19 septembrie 2001

AUTORITATEA NATIONA

PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 1 din 3 ianuarie 2002

 

ORDIN

privind conditiile de securitate si calitate pentru legume si fructe proaspete

destinate consumului uman

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul sănătătii si familiei si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politici în agricultură si produse derivate, Directiei standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare si al Directiei fitosanitare nr. 119.139/2001 privind conditiile de securitate si calitate pentru legume si fructe destinate comercializării si consumului uman pe piata internă,

având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează conditiile de securitate alimentară si cele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească legumele si fructele proaspete destinate consumului uman ca atare sau pentru procesare, provenite atât din productia internă, cât si din import.

Art. 2. - (1) Legumele si fructele în stare proaspătă destinate comercializării pentru consumul uman trebuie să se încadreze în prevederile standardelor de produs mentionate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin, care astfel devin obligatorii.

(2) În lipsa standardelor se întocmesc specificatii tehnice de produs de către furnizor, cu acordul beneficiarului, vizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare.

(3) Legumele si fructele proaspete destinate consumului uman ca atare sau pentru procesare trebuie să fie sănătoase, să fie ajunse la maturitate comercială si să aibă proprietăti organoleptice specifice fiecărui sortiment.

Art. 3. - Ambalarea legumelor si fructelor în stare proaspătă, destinate comercializării pentru consumul uman, se face în conformitate cu STAS 6952/1983, în scopul protectiei acestora, u urării operatiunilor de manipulare, transport, depozitare si desfacere.

Art. 4. - (1) Etichetarea legumelor si fructelor în stare proaspătă, destinate comercializării pentru consum uman, se face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare si trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele:

- denumirea produsului, cu mentionarea speciei, soiului, si a tării producătoare;

- numele/denumirea si adresa/sediul producătorului;

- locul de provenientă a produsului;

- clasa de calitate, calibrare;

- data recoltării;

- conditii de păstrare si depozitare.

(2) Elementele de identificare si caracterizare a legumelor si fructelor în stare proaspătă destinate consumului uman ca atare sau pentru procesare se scriu obligatoriu în limba română, neexcluzând prezentarea acestora si în alte limbi.

Art. 5. - Legumele si fructele în stare proaspătă sunt interzise utilizării pentru consumul uman, dacă se prezintă în una dintre situatiile de mai jos:

a) prezintă semne organoleptice de alterare, modificări ale aspectului culorii, consistentei, gustului, mirosului;

b) prezintă semne de infestare cu paraziti (ouă, larve, forme adulte vii sau moarte), precum si resturi sau semne ale activitătii acestora;

c) prezintă urme de contact cu rozătoare;

d) prezintă miros si gust străine de natura produsului;

e) prezintă miros, gust sau pete de mucegai;

f) contin contaminanti peste limitele admise de normele igienico-sanitare în vigoare;

g) prezintă corpuri străine peste limitele admise în normele igienico-sanitare în vigoare;

h) nu sunt conforme standardelor de produs si specificatiilor tehnice;

i) nu sunt ambalate si etichetate conform prevederilor legale în vigoare;

j) prezintă însusiri negative ca:

- pulpă moale, făinoasă;

- tesuturi lemnificate, fibroase;

- pulpă cu pete neuniform colorate, sticloasă;

- miros de iarbă, străin, neplăcut, nespecific soiului;

- gust slab aromat, astringent, fad;

- pulpă fermentată, supracoaptă;

- fructe imature.

Art. 6. - Se interzic de la comercializare sau procesare legumele si fructele al căror continut în reziduuri de pesticide sau alte substante depăseste nivelurile maxime admise prin actele normative în vigoare, astfel:

a) reziduuri ale substantelor utilizate pentru protectia plantelor (pesticide), fertilizatori sau alte produse utilizate pentru tratarea solului, protejarea în timpul depozitării si pentru dezinfectia mijloacelor de transport;

b) reziduuri ale substantelor utilizate pentru protectia plantelor, care nu sunt autorizate în România pentru legume si fructe;

c) continutul maxim de solanină al cartofilor în coajă va fi de 200 mg/kg.

Art. 7. - Limitele maxime de arseniu si metale grele în legume si fructe proaspete destinate comercializării si consumului uman, exprimate în mg/kg produs proaspăt, sunt următoarele:

 

Legume si fructe

As

Cd

Pb

Zn

Cu

Sn

Hg

Legume proaspete, cu exceptia legumelor frunze

0,5

0,1

0,5

15

5,0

-

0,05

Legume frunze

-

0,2

0,5

-

-

-

0,03

Fructe proaspete*)

0,5

0,05

0,5

5,0

5,0

-

0,05


*) Inclusiv pepeni, struguri de masă si căpsune.

 

Art. 8. - Limitele maxime de azotati admise în unele legume si fructe proaspete destinate comercializării si consumului uman, exprimate în mg NO 3 /kg produs proaspăt, sunt următoarele:

 

Produsul

Cultivat în:

câmp (teren descoperit)

seră

Ardei (ardei gras, gogo ar, kapia, iute)

150

400

Cartofi

300

-

Castraveti

200

400

Ceapă uscată

80

 

Conopidă

400

400

Dovlecei

500

-

Morcovi

400

-

Salată verde

2.000

3.000

Sfeclă rosie

2.000

-

Spanac

2.000

3.000

Tomate

150

300

Varză

900

-

Vinete

300

400

Mere

60

-

Pere

60

-

Pepene rosu

100

-

Struguri

60

-

 

Art. 9. - În cazul importului, în vama de frontieră fiecare transport de legume si fructe proaspete destinate comercializării ca atare sau pentru procesare va fi însotit în mod obligatoriu de următoarele documente în original, întocmite în conformitate cu legislatia în vigoare:

a) certificat fitosanitar de export sau de reexport, eliberat de autoritătile oficiale din tara exportatoare sau reexportatoare;

b) buletin de analiză privind nivelul maxim de reziduuri de pesticide sau alte substante utilizate, emis de un laborator specializat si acreditat international;

c) buletin de analiză privind continutul în arseniu, metale grele si azotati, emis de un laborator specializat si acreditat international;

d) declaratie de conformitate a importatorului, întocmită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului înconjurător.

Art. 10. - (1) Nu se admit la import loturile de legume si fructe în stare proaspătă destinate comercializării sau procesării, care nu respectă prevederile prezentului ordin si care nu sunt însotite în vamă de documentele prevăzute la art. 9.

(2) Lista cuprinzând laboratoarele agreate pentru determinările prevăzute în prezentul ordin este mentionată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - (1) Aplicarea prezentului ordin în vamă la frontieră se efectuează de o comisie constituită din:

a) reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin inspectoratele de carantină fitosanitară  vamală;

b) reprezentantul Ministerului Sănătătii si Familiei;

c) reprezentantul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

d) reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Vămilor.

(2) Controlul constă în verificarea documentelor de însotire a fiecărui mijloc de transport cu legume si fructe proaspete, precum si în analiza organoleptică privind încadrarea produselor în conditiile de calitate prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Comisia va fi condusă de reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care va întocmi procesul-verbal de constatare ca urmare a controlului desfăsurat.

(4) Autoritătile competente responsabile pentru activitătile de control privind conditiile de securitate si calitate pentru legume si fructe proaspete din productia internă, destinate consumului uman, sunt:

a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin directiile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, în domeniul protectiei plantelor, si Directia standarde, mărci, licente, controlul calitătii si acreditare, în domeniul productiei de produse alimentare;

b) Ministerul Sănătătii si Familiei prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, în domeniul igienei alimentare;

c) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor prin oficiile judetene si al municipiului Bucuresti, în domeniul protectiei consumatorului.

Art. 12. - (1) Încălcarea prevederilor prezentului ordin, constatată de organele abilitate mentionate la art. 11 alin. (1), atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Faptele care constituie contraventii si valoarea amenzilor aplicate se stabilesc în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 13. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDELE

pentru legume si fructe în stare proaspătă Standarde internationale adoptate ca standarde române

 

SR ISO 931:1994

SR 3678:1999

Banane verzi. Ghid pentru depozitare si transport

Legume proaspete. Conopidă

Standarde române

SR 3679:1995

STAS 6441-88

Legume proaspete. Păstârnac si pătrunjel

Fructe si legume proaspete. Metode generale pentru aprecierea calitătii

SR 3787:1999

STAS 6952-83

Cartofi de toamnă

Fructe si legume proaspete. Conditii generale de ambalare, marcare, depozitare si transport. Documente

STAS 4878-84 8/90

STAS 7218-91

Legume proaspete. Bame

Legume si fructe proaspete. Luarea probelor

STAS 4933-82 8/90

STAS 7322-84

Legume proaspete. Telină rădăcini

Legume si fructe proaspete. Terminologie

SR 5767:1995

STAS R 9127/1-85

Legume proaspete. Praz

Fructe proaspete. Piersici. Păstrarea în depozite frigorifice

SR 6436:1999

STAS R 9127/2-72

Cartofi timpurii

Fructe proaspete. Pere. Prescriptii de păstrare în depozite frigorifice

SR 7164-93

STAS R 9127/3-82

Legume proaspete. Spanac

Fructe si legume proaspete. Mere. Păstrarea în depozite frigorifice cu si fără atmosferă controlată

SR 7216:1996

STAS R 9127/4-87

Legume proaspete. Andive

Legume proaspete. Morcovi. Păstrare

STAS 7217-83 8/90

STAS R 9127/5-90

Legume proaspete. Salată verde

Ceapă uscată. Păstrare

STAS 7280-90

STAS R 9127/6-82

Ciuperci comestibile cultivate

Cartofi de toamnă pentru consum alimentar. Păstrare

SR 8947:1996

STAS R 9127/7-88

Legume proaspete. Mazăre vedere păstăi si boabe

Legume proaspete. Tomate. Păstrare frigorifică

STAS 8948-93

STAS R 9127/8-87

Legume proaspete. Fasole păstăi

Legume proaspete. Varză. Păstrare

STAS 9248-80 8/90

STAS R 9127/9-89

Legume proaspete. Sfeclă ro ie

Usturoi uscat. Păstrare

SR 10029:1997

STAS R 9127/10-75

Legume proaspete. Ridichi

Legume si fructe proaspete. Praz. Păstrare

STAS 11229-80

STAS R 9127/11-85

Cartofi pentru industrie

Fructe proaspete. Căp une. Păstrare în depozite frigorifice

SR 11583:1997

STAS R 9127/12-75

Legume proaspete. Sparanghel

Legume si fructe proaspete. Caise. Păstrare frigorifică

STAS 11981-84

STAS R 9127/13-75

Legume proaspete. Varză de Bruxelles

Legume si fructe proaspete. Citrice. Păstrare

SR 12122:1996

STAS R 9127/14-85

Legume proaspete. Hrean

Struguri de masă. Păstrare în depozite frigorifice

STAS 12549-87

STAS R 9127/15-85

Legume proaspete. Ceapă si usturoi verde

Legume proaspete. Fasole păstăi. Păstrare în depozite frigorifice

STAS 12550-87

STAS R 9127/17-87

Verdeturi. Frunzoase

Cartofi timpurii. Transport si depozitare frigorifică.STAS R 9127/18-87

STAS 12557-87

Pepeni galbeni. Transport si depozitare frigorifică

Dovleac comestibil

STAS R 9127/19-89

STAS 12838-90

Legume proaspete. Ardei. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Ridichi negre

STAS R 9127/20-89

STAS 12857-90

Legume proaspete. Castraveti. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Gulioare

STAS R 9127/21-89

STAS 12858-90

Ciuperci de cultură. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Gulii

STAS R 9127/22-89

STAS 12907-91

Fructe proaspete. Prune. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Ardei iute

STAS R 9127/23-90

STAS 13135-92

Fructe proaspete. Cirese si visine. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Varză creată

STAS R 9127/24-90

SR 13401:1998

Fructe proaspete. Afine. Păstrare si transport frigorific

Legume proaspete. Broccoli

STAS 11223-79

SR 13402:1998

Cartofi. Determinarea reziduurilor de prometriu

Legume proaspete. Scortoneră

STAS 12166-91

Standarde române la fructe proaspete

Ceapă uscată. Determinarea umiditătii exterioare

STAS 1288-85 8/90

STAS 12919-90

Nuci în coajă

Fructe. Nomenclatura

SR 1490:1999

STAS 12920-90

Struguri de masă

Legume. Nomenclatura

SR 2197:1998

STAS 12963-91

Fructe proaspete. Prune

Fructe si legume proaspete. Conditii fizice ale depozitelor frigorifice. Definitii si măsurare

STAS 2324-87

SR 13283:1994

Fructe proaspete. Pere

Legume si fructe proaspete. Conditii generale de preambalare

STAS 2714-87

Standarde române la legume proaspete

Fructe proaspete. Mere

SR 1416:1997

SR 3155:1995

Legume proaspete. Castraveti

Fructe proaspete. Cirese si visine

SR 1417:1993

SR 3156:1995

Legume proaspete. Dovleci

Fructe proaspete. Piersici si nectarine

STAS 1418-85

SR 3178:1993

Legume proaspete. Varză albă

Fructe proaspete. Caise

SR 1421:1999

SR 3179-93

Legume proaspete. Tomate

Fructe proaspete. Căpsune

SR 1422:1993

STAS 3653-88 8/90

Legume proaspete. Ardei

Pepeni galbeni

STAS 1423-88

STAS 3654-88 8/90

Legume proaspete. Vinete

Pepeni verzi

STAS 1424-86

STAS 4349-78 8/90

Legume proaspete. Ceapă uscată

Fructe proaspete. Gutui

SR 1425:1994

SR 7368:1994

Legume. Usturoi uscat

Fructe proaspete. Coacăze

STAS 3278-89

STAS 7849-86

Legume proaspete. Morcovi

Fructe proaspete. Afine

STAS 3597-85 8/90

STAS 9036-85 8/90

Legume proaspete. Varză rosie

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând laboratoarele agreate pentru controlul calitătii legumelor si fructelor proaspete destinate consumului uman

 

Specificare

Grupa de analize

I. Laboratoare acreditate

 

Centrul National pentru Încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” România, municipiul Bucuresti

organoleptice

 

microbiologice

 

metale grele

 

reziduuri de pesticide

 

azotati

 

radioactivitate

Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti

metale grele

 

reziduuri de pesticide

 

azotati

 

radioactivitate

Societatea Comercială “Chem Analyst” - S.R.L., municipiul Bucuresti

organoleptice

 

microbiologice

 

metale grele

 

reziduuri de pesticide

 

azotati

Societatea Comercială “Laborex 2000” - S.R.L., municipiul Bucuresti

organoleptice

 

microbiologice

 

metale grele

 

reziduuri de pesticide

 

azotati

Directia de sănătate publică Sibiu, judetul Sibiu

microbiologice

 

reziduuri de pesticide

 

radioactivitate

II. Laboratoare autorizate

 

1. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

microbiologice

2. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

reziduuri de pesticide

 

MINISTERUL LUCRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru delegarea de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei a unor competente în domeniul certificării tehnicii de aviatie, înmatriculării si identificării aeronavelor civile, precum si al atestării personalului aeronautic civil

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, al art. 4 pct. 4.1, 4.2, 4.4 si 4.17 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, al art. 3 lit. c), j) si l) din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se deleagă de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei competente Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, organism tehnic specializat care functionează sub autoritatea acestui minister, în scopul certificării tehnicii de aviatie civilă, incluzând si aeronavele civile, al înmatriculării si identificării aeronavelor civile, precum si al atestării tuturor categoriilor de personal aeronautic civil.

(2) Certificarea tehnicii de aviatie civilă, înmatricularea si identificarea aeronavelor civile, precum si atestarea personalului aeronautic civil se fac de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” în conformitate cu reglementările aeronautice aplicabile, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, sau cu reglementările specifice emise de alte autorităti aeronautice, a căror aplicare în România a fost aprobată de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(3) Exercitarea competentelor care i-au fost delegate conform alin. (1) se face de către Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” direct sau prin persoane fizice ori juridice autorizate corespunzător de către aceasta si care îsi desfăsoară activitatea sub supravegherea, controlul si responsabilitatea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

Art. 2. - (1) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va elabora si va prezenta spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, reglementările aeronautice aplicabile nece-

sare exercitării competentelor care i-au fost delegate conform art. 1.

(2) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va elabora si va prezenta spre aprobare Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, propunerile de modificare corespunzătoare a tuturor reglementărilor aeronautice aplicabile prin care au fost delegate competente Aeroclubului României în domeniul certificării tehnicii de aviatie civilă, al înmatriculării si identificării aeronavelor civile, precum si al atestării personalului aeronautic civil.

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin Aeroclubul României va prezenta Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” un raport detaliat privind situatia actuală a reglementărilor aeronautice aplicabile si a procedurilor specifice ce au fost elaborate de Aeroclubul României, precum si situatia tehnicii de aviatie civilă din dotare si a personalului aeronautic civil atestat.

Art. 3. - (1) Documentele de calificare aeronautică, precum si certificatele si autorizările individuale emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Aeroclubul României pentru anumite categorii de personal aeronautic civil si, respectiv, pentru anumite categorii de tehnică de aviatie civilă îsi mentin valabilitatea până la expirare, dar nu mai mult de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) si ale art. 1 alin. (1), Aeroclubul României poate prelungi, pentru perioade de cel mult un an fată de data intrării în vigoare a prezentului ordin, valabilitatea documentelor de calificare aeronautică, a certificatelor si a autorizărilor individuale emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către Aeroclubul României si care expiră înainte de intrarea în vigoare a reglementărilor aeronautice aplicabile sau a modificărilor la aceste reglementări, elaborate în baza art. 2 alin. (1) si (2).

(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a reglementărilor aeronautice aplicabile sau a modificărilor la aceste reglementări, elaborate în baza art. 2 alin. (1) si (2), Aeroclubul României va preda Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” registrele complete cu tehnica de aviatie civilă certificată, cu aeronavele civile înmatriculate sau identificate de Aeroclubul României si cu personalul aeronautic civil atestat, precum si documentatia aferentă.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 739/2000 pentru delegarea unor competente de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile si al atestării personalului aeronautic civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 30 noiembrie 2000.

Art. 5. - (1) Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Aeroclubul României vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

(2) Directia generală de servicii transport aerian si aeroporturi din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va urmări modul în care sunt respectate si aduse la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transpoturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 martie 2002.

Nr. 284.