MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 182         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

5. - Hotărâre privind demisia unui deputat

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

5. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

179. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

180. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

181. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

182. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

183. - Decret privind conferirea Medaliei nationale Pentru Merit, clasa a III-a

 

185. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 57 din 21 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 5  alin. 2 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

198. - Hotărâre privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor – ANSIT

 

206. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din patrimoniul Societătii Comerciale “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

207. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2000 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei părti din acesta Asociatiei “Fotbal Club Dinamo” Bucuresti sau, după caz, asocierii cu aceasta

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001 si nr. 668 din 24 octombrie 2001

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) si ale art. 68 alin. (2) din Constitutia României, precum si ale art. 189 alin. 1 si ale art. 198 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Aurel Constantin Ilie, ales deputat la 26 noiembrie 2000 în Circumscriptia electorală nr. 26 Maramures, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist), si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 5.

 

HORÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. IX “Comisia pentru muncă si protectie socială”, domnul senator Păcuraru Nicolae Paul Anton - Grupul parlamentar al P.N.L. - se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Sporea Elena - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 5.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Colan

 

 În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata si caritabila activitate pusă în slujba umanitătii, în spiritul valorilor crestine de pace si iubire, precum si pentru deosebitul sprijin pe care Ordinul

Militar Suveran de Malta l-a acordat unor persoane defavorizate din România,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Colan Prea Eminentei sale Altete Fra’Andrew Willoughby Ninian Bertie, Principe si Mare Maestru al Ordinului Militar Suveran Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rhodos si de Malta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului delegat pentru activitatea de cercetare din Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru rezultatele de exceptie în domeniul cercetării tehnologice, inventicii si al învătământului superior tehnic, pentru contributia remarcabilă la recunoasterea internatională a ingeniozitătii, creativitătii si inteligentei românesti,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnilor:

- profesor universitar doctor inginer Eftimie Nitescu, presedinte executiv al Societătii Inventatorilor din România;

- profesor universitar doctor inginer Boris Plăhteanu, director stiintific al Institutului National de Inventică din Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului delegat pentru activitatea de cercetare din Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru rezultatele remarcabile obtinute în activitatea de cercetare stiintifică si inventică si pentru contributia la recunoasterea internatională a creativitătii românesti,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnilor:

- doctor inginer Constantin Andrei, fondator si director general al Institutului de Tehnologie Chimică - ITEC Brazi;

- conferentiar universitar doctor inginer Constantin Marin Antohi de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iasi;

- inginer Emil Gherman, cercetător stiintific principal I la Institutul de Cercetări Miniere Cluj-Napoca;

- profesor universitar doctor inginer Ioan Giurma de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachii” Iasi;

- doctor inginer biolog Iordăchel Radu, director ethnic al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Stiinte Biologice Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului delegat pentru activitatea de cercetare din Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru contributia deosebită în activitatea de cercetare .tiintifică si inventică, recunoscută pe plan national si international,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- profesor doctor în fizică Octavian-Ioan Baltag, Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi;

- doctor inginer Cristian Cârlănescu, director de Programe cercetare, inovare, transfer tehnologic la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucuresti;

- doctor inginer Vladimir Cârdei, consilier, Institutul de Cercetare-Proiectare pentru Constructii de Masini – ICTCM Bucuresti;

- conferentiar universitar doctor inginer Gheorghe Doncean, Institutul National de Inventică Iasi;

- inginer Marian Dută, cercetător stiintific principal, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova;

- profesor doctor biolog Marioara Godeanu, Institutul de Ecologie Aplicată Bucuresti;

- doctor în fizică Emil-Ghiocel Ioanid, cercetător stiintific principal, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iasi;

- profesor universitar doctor inginer Gheorghe Manolea, director al Centrului de Inovare în Inginerie si Transfer Tehnologic - CIITT Craiova;

- doctor inginer Rudolf Melnichi, director al Societătii Comerciale “Moldinvent” - S.A. Iasi;

- doctor inginer Steluta Elisabeta Nisipeanu, cercetător stiintific principal, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. Bucuresti;

- profesor doctor inginer Corneliu Oniscu, Institutul National de Inventică Iasi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Medaliei nationale Pentru Merit, clasa a III-a

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. B pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. V.6 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului delegat pentru activitatea de cercetare din Ministerul Educatiei si Cercetării, ca recunoastere pentru inventiile si inovatiile omologate,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit, clasa a III-a, metrologului Ioan Davidoni.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 183.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea presedintelui Curtii Constitutionale a României, pentru sustinuta activitate stiintifică si didactică în domeniul stiintelor juridice, precum si pentru contributia avută la promovarea statului de drept în România,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnilor:

- academician, profesor universitar doctor Ion Filipescu;

- profesor universitar doctor Viorel Mihai Ciobanu;

- profesor universitar doctor Ioan Deleanu;

- profesor universitar doctor Ion Dogaru;

- profesor universitar doctor Mihail-Vasile Jacotă;

- profesor universitar doctor Liviu Pop.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 185.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 57

din 2 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 915 alin. 2 din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 915 alin. 2 din Codul de procedură penală, ridicată de Nicolae Călinescu în Dosarul nr. 711/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 14 februarie 2002 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea, în vederea depunerii de concluzii scrise, pentru data de 21 februarie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 27 septembrie 2001 Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 915 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Nicolae Călinescu în Dosarul nr. 711/2001 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine că dispozitiile legale criticate încalcă flagrant principiul inviolabilitătii vietii intime, familiale si private prevăzut la art. 26 din Constitutie, deoarece permit autoritătilor publice imixtiunea în viata personală a individului în alte conditii decât cele reglementate de lege în concordantă cu Constitutia. Aceleasi dispozitii legale încalcă, în opinia autorului exceptiei, si secretul corespondentei reglementat la art. 28 din Constitutie, întrucât permit oricărei persoane, fie ea si parte în procesul penal, să înregistreze convorbiri telefonice sau de altă natură, acestea putând servi ulterior la mijloace de probă. Se consideră că prevederile criticate sunt contrare însesi logicii reglementărilor din aceeasi sectiune a Codului de procedură penală, care se referă la înregistrări audio sau video efectuate numai cu autorizarea procurorului.

De asemenea, se invocă în motivarea exceptiei si prevederile Conventiei europene pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, cuprinse în art. 6, referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil, si în art. 8, cu privire la dreptul persoanei la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.

Instanta de judecată, exprimându-si opinia, arată că dispozitiile art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală nu încalcă prevederile art. 26 si 28 din Constitutie.

Dispozitiile legale criticate trebuie să fie interpretate si aplicate prin coroborare cu dispozitiile art. 91 1 din Codul de procedură penală, text care limitează expres modalitatea administrării acestor probe si le conditionează de existenta unor date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârsirea unei infractiuni. Sub acest aspect instanta apreciază că prevederile Codului de procedură penală instituie un control jurisdictional real, cu atât mai eficient cu cât dispozitiile art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală dau posibilitatea procurorului, părtilor si instantei, din oficiu, să supună expertizei tehnice mijloacele de probă constând în înregistrări audio sau video. Se mai arată că principiul liberei aprecieri a probelor, instituit de art. 63 alin. 2 din Codul de procedură penală, dă posibilitatea instantei să îsi întemeieze convingerea pe analiza probelor administrate, care nu au o valoare prestabilită, nefiind vătămate în acest mod drepturile si libertătile fundamentale garantate de Constitutie. În concluzie instanta opinează în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

Conform art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 915 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt constitutionale si propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. În acest sens se arată că, “potrivit prevederilor art. 29 pct. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în exercitarea drepturilor si libertătilor sale, orice persoană nu este supusă decât îngrădirilor stabilite prin lege, exclusiv în scopul de a asigura cuvenita recunoastere si respectare a drepturilor si libertătilor altora si ca să fie satisfăcute justelecerinte ale moralei, ordinii publice si bunăstării generale într-o societate democratică. Pe cale de consecintă, potrivit art. 49 alin. (2) din Constitutie, restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate aduce atingere existentei dreptului sau libertătiiio. De asemenea, se subliniază faptul că îtextele art. 911 - 915 din Codul de procedură penală contin suficiente garantii împotriva îngrădirilor abuzive ale exercitiului drepturilor invocate de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, mentionându-se că o posibilă nerespectare de către organul de urmărire penală a acestor reglementări nu constituie o problemă de constitutionalitate a textelor de lege, ci una de aplicare a lor, fapt ce excede competentei Curtii Constitutionale”.

Se invocă în sprijinul argumentelor de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate continutul art. 8 pct. 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, din care rezultă că “o ingerintă în exercitarea libertătii de comunicare este admisibilă dacă vizează, printre altele: protejarea securitătii nationale, a ordinii publice si pentru prevenirea faptelor penale”.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază, de asemenea, că exceptia este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 915 alin. 2 din Codul de procedură penală nu sunt de natură să încalce drepturile la viată intimă, familială si privată si, respectiv, dreptul la corespondentă, întrucât “aceste drepturi trebuie să fie interpretate si prin prisma art. 49 din Constitutie”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală, care prevăd că: “Înregistrările audio si video prevăzute în prezenta sectiune [Sectiunea V (art. 911 - art. 91 5) - Înregistrările audio si video], prezentate de părti, pot servi ca mijloace de probă, dacă nu sunt interzise de lege.”

În motivarea exceptiei se arată că dispozitiile legale criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 26: “(1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”;

- Art. 28: “Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri postale, al convorbirilor telefonice si al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.”;

- Art. 49: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrâns numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea sigurantei nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfă urarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertătii.”

Dispozitiile Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate în motivarea exceptiei, au următorul cuprins:

- Art. 6: “1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege  care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedintă poate fi interzis presei si publicului, pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia, în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia sa va fi legal stabilită.”;

- Art. 8: “1. Orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităti publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege si dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a oralei, ori protejarea drepturilor si libertătilor altora.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 91 1 -91 5 din Codul de procedură penală, privitoare la folosirea ca mijloace de probă în procesul penal a înregistrărilor audio si video, introduse prin Legea nr. 141 din 5 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996, răspund, pe de o parte, necesitătii de a pune la dispozitie organelor judiciare penale mijloace de probă noi si eficiente, cunoscute în sistemele de drept moderne, si, pe de altă parte, apărării drepturilor fundamentale ale omului.

Folosirea acestor mijloace este în concordantă cu prevederile Constitutiei, cu prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, precum si cu cele ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care recunosc legitimitatea unor restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau libertăti, dacă acestea se fac prin lege si în vederea apărării unor valori sociale importante, precum desfăsurarea instructiei penale sau prevenirea faptelor penale.

Unul dintre principiile fundamentale ale dreptului procesual penal este principiul aflării adevărului, statuat la art. 3 din Codul de procedură penală, care prevede că: “În desfăsurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele si împrejurările cauzei, precum si cu privire la persoana făptuitorului.”

În aplicarea acestui principiu dispozitiile art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală trebuie coroborate cu dispozitiile art. 91 1 din acelasi cod, care limitează si conditionează folosirea mijloacelor de probă, înregistrări audio si video, de existenta unor date sau indicii temeinice privind pregătirea si săvârsirea unei infractiuni. De altfel, chiar dispozitiile alin. 2 al art. 915 prevăd că înregistrările prezentate de părti pot servi ca mijloace de probă “dacă nu sunt interzise de lege”.

În ceea ce priveste verificarea acestor mijloace de probă, dispozitiile alin. 1 al art. 915 reglementează posibilitatea ca înregistrările audio si video să poată fi supuse unor expertize tehnice la cererea procurorului, a părtilor ori a instantei, din oficiu.

Curtea mai retine că legiuitorul, în cuprinsul art. 63 alin. 2 din Codul de procedură penală,  consacră două principii de drept procesual penal, si anume: principiul potrivit căruia probele nu au valoare mai dinainte stabilită si principiul aprecierii probelor. Potrivit acestor principii, aprecierea fiecărei probe se face de către judecător, în urma unei analize atente asupra tuturor probelor administrate. Astfel, instanta de judecată are obligatia să examineze legalitatea si temeinicia efectuării înregistrărilor ori de câte ori i se prezintă, ca mijloace de probă, înregistrări de convorbiri sau înregistrări de imagini, de către părtile implicate în proces. Sub acest aspect Curtea constată că problema supusă controlului de constitutionalitate nu intră în sfera competentei sale, ci este o chestiune de aplicare a legii, de apreciere a probatoriului existent în cauza dedusă judecătii, care revine în exclusivitate instantelor judecătoresti.

Pe de altă parte, în ceea ce priveste raportarea textelor legale criticate la prevederile documentelor internationale, Curtea Constitutională constată că Declaratia Universală a Drepturilor Omului, adoptată si promulgată de Adunarea Generală a O.N.U. prin Rezolutia nr. 217 A (III) din 10 decembrie 1948, la art. 29 pct. 2 statuează: “În exercitarea drepturilor si libertătilor sale, fiecare persoană este supusă numai îngrădirilor stabilite de lege în scopul exclusiv al asigurării recunoasterii si respectului drepturilor si libertătilor celorlalti si în vederea satisfacerii cerintelor juste ale moralei, ordinii publice si bunăstării generale, într-o societate democratică.”

 În lumina acestor dispozitii, precum si a prevederilor art. 6 si 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în cazul “Klass si altii împotriva Germaniei”, 1978, că îputerea de a supraveghea în secret cetătenii este o caracteristică a statului politist si nu este tolerată de către conventie decât în măsura strict necesară apărării institutiilor democraticeir. De asemenea, a retinut că “existenta unor dispozitii legislative care acordă puteri de supraveghere secretă a corespondentei, a trimiterilor postale si a telecomunicatiilor este necesară într-o societate democratică, pentru securitatea natională ori apărarea ordinii si pentru prevenirea infractiunilorit. Sub aceste aspecte, din analiza jurisprudentei Curtii Constitutionale rezultă că dispozitiile art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală sunt în concordantă cu principiile internationale invocate de autorul exceptiei.

Curtea Constitutională constată, de asemenea, că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 91 1 - 91 5 din Codul de procedură penală s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 21 din 3 februarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 17 aprilie 2000. În motivarea acelei exceptii a fost invocată, ca si în cauza de fată, contrarietatea dispozitiilor respective în raport cu prevederile art. 26 si 28 din Constitutie. În acea decizie Curtea Constitutională a examinat exceptia si în raport cu prevederile din conventiile internationale privitoare la drepturile omului, retinând că “interceptarea si înregistrarea unor convorbiri sau înregistrarea unor imagini, fără acordul persoanei vizate, constituie o restrângere a exercitiului dreptului la respectarea si ocrotirea de către autoritătile publice a vietii intime, familiale si private, precum si a exercitiului dreptului la inviolabilitatea secretului convorbirilor si al celorlalte mijloace legale de comunicare, drepturi fundamentale consacrate prin art. 26 alin. (1) si art. 28 din Constitutie”. Totodată Curtea a constatat că însăsi Constitutia prevede la art. 49 posibilitatea restrângerii execitiului unor drepturi si libertăti fundamentale, în cazuri si în conditii limitativ si precis determinate. Sub acest aspect respectarea conditiilor stabilite de Constitutie pentru restrângerea exercitiului drepturilor consacrate prin art. 26 alin. (1) si art. 28, precum si asigurarea garantiilor împotriva unor îngrădiri abuzive ale exercitiului drepturilor respective rezultă din analiza redactării textelor de lege criticate.

Solutia adoptată în acea decizie, precum si considerentele pe care se întemeiază sunt valabile si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 5 alin. 2 din Codul de procedură penală, exceptie

ridicată de Nicolae Călinescu în Dosarul nr. 711/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 55 si 56 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT, denumită în continuare ANSIT, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, prin reorganizarea Centrului de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT, Agentiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN) si a Centrului de Informare si Consultantă pentru Tineret – “Infotin”, care se desfiintează.

(2) Sediul ANSIT este în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2. - ANSIT are ca obiect de activitate asigurarea cooperării internationale în domeniul politicilor de tineret, încurajarea voluntariatului, furnizarea de servicii în domeniul informării si consultantei pentru tineret, realizarea de studii si cercetări sociale în domeniu, precum si sustinerea initiativelor tinerilor si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate ANSIT are următoarele atributii principale:

1. acordă asistentă de specialitate tinerilor, structurilor asociative de tineret, precum si structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, în vederea elaborării unor proiecte si programe având următoarele obiective:

a) impulsionarea participării tinerilor, sub diversele ei forme, respectiv economică, civică, politică, culturală si educatională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare si excludere socială;

c) stimularea creativitătii tinerilor;

d) promovarea mobilitătii tinerilor în spatiul european;

2. asigură servicii de informare si consultantă pentru

tineri în domenii de interes pentru acestia;

3. facilitează accesul tinerilor, al structurilor asociative de tineret si al structurilor neguvernamentale de si pentru tineret din România la programele de asistentă si la fondurile special destinate sustinerii activitătilor de tineret, oferite de institutii financiare si organisme internationale, stabilind în acest scop relatii de colaborare cu organismele de tineret din cadrul Consiliului Europei si al Uniunii Europene, ca parte componentă a programului de integrare europeană, în următoarele domenii:

a) schimburi de tineri si participarea la Serviciul European de Voluntariat, prin programul de actiune comunitară “Tineret” al Comisiei Europene;

b) informare si consultantă pentru tineri;

c) cooperare internatională în domeniul cercetării pentru tineret;

d) formarea lucrătorilor în domeniul activitătii de si pentru tineret si al animatiei de timp liber pentru tineri;

4. efectuează studii si cercetări de interes public cu referire la problematica tineretului si politicile specifice în favoarea acestuia, care servesc la fundamentarea strategiei guvernamentale în domeniu si a initiativelor legislative cu incidentă asupra tineretului;

5. efectuează studii si cercetări care servesc la fundamentarea proiectelor/programelor structurilor neguvernamentale de si pentru tineret;

6. realizează, gestionează si actualizează baza de date privind starea tineretului, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si institutiile cu preocupări în domeniu, precum si informatiile solicitate de tineri si de structurile neguvernamentale de si pentru tineret;

7. initiază si organizează schimburi de experientă, dezbateri, simpozioane, sesiuni de comunicări stiintifice si alte ipuri de reuniuni de natură să asigure optimizarea schimbului de informatii între institutiile, structurile neguvernamentale de si pentru tineret si alte persoane fizice sau juridice implicate în politica de tineret;

8. asigură asistentă de specialitate pentru implementarea programelor guvernamentale de cooperare internatională în domeniul tineretului, informării tinerilor, cercetării problemelor tineretului, în baza întelegerilor încheiate de autoritătile române cu cele similare din alte tări, sub coordonarea Ministerului Tineretului si Sportului;

9. colaborează cu structuri similare din alte tări, pe baza unor acorduri încheiate în domeniile sale de interes;

10. gestionează fonduri publice si fonduri atrase de la organisme finantatoare interne sau internationale, pe care le alocă sustinerii initiativelor tinerilor, ale structurilor asociative de tineret si ale structurilor neguvernamentale de si pentru tineret, prin selectie competitivă de proiecte desfăsurată conform metodologiei aprobate de ministrul tineretului si sportului;

11. editează, produce si difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informatii utile tinerilor, precum si institutiilor si structurilor asociative sau neguvernamentale implicate în activitatea de tineret;

12. promovează activităti de initiere, formare si perfectionare în domeniul educatiei nonformale a tinerilor si al pregătirii lucrătorilor din acest sector de activitate;

13. initiază măsuri în domeniul pregătirii tinerilor întreprinzători;

14. sprijină initiativele apartinând tinerilor amenintati de pericolul marginalizării si excluderii sociale;

15. gestionează programe prin care se facilitează accesul tinerilor la bunuri si servicii din domeniul politicilor pentru tineret, în scopul cre terii calitătii vietii acestora, dezvoltării mobilitătii lor în interiorul si în afara granitelor tării.

(2) ANSIT îndeplineste orice alte atributii stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Conducerea ANSIT este asigurată de un director general numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului, ajutat de un director general adjunct numit prin decizie a directorului general.

(2) Directorul general reprezintă ANSIT în raporturile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si cu persoane fizice si juridice din tară si din străinătate. În conditiile legii poate da împuterniciri de reprezentare si delegare de competentă si altor persoane din cadrul ANSIT.

(3) În exercitarea atributiilor sale directorul general emite decizii.

(4) Directorul general are calitatea de ordonator de credite, în conditiile legii.

(5) Pe lângă conducerea ANSIT functionează Consiliul director care este format din: directorul general, directorul general adjunct, directorul Directiei economice si administrative - DEA, directorul Directiei de studii si cercetări pentru probleme de tineret - DSCPT, directorul Directiei pentru cooperare europeană în domeniul tineretului - EUROTIN, directorul Directiei de informare si consultantă pentru tineret - INFOTIN si directorul Directiei pentru sprijinirea initiativelor tinerilor - DSIT.

Art. 5. - (1) Consiliul director al ANSIT îndeplineste functia de organ consultativ în coordonarea strategică a activitătii ANSIT, conform obiectului său de activitate, în vederea îndeplinirii atributiilor principale prevăzute la art. 3, iar directorul general si directorul general adjunct asigură conducerea executivă a ANSIT.

(2) Atributiile specifice ale Consiliului director, ale directorului general si ale directorului general adjunct se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.

Art. 6. - (1) În desfăsurarea activitătii stiintifice, precum si în activitatea care priveste mobilitatea tineretului, consultanta si informarea acestuia, la nivelul ANSIT functionează organisme consultative, în a căror componentă intră specialisti în domeniul cercetării sociale si în cel al politicilor sociale, precum si reprezentanti ai societătii civile.

(2) Componenta si modul de functionare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.

Art. 7. - (1) Structura organizatorică a ANSIT este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi al ANSIT este de 117, inclusiv directorul general si directorul general adjunct.

(3) Numărul de posturi pe directiile si centrele teritoriale prevăzute în anexă, precum si atributiile personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT.

(4) Regulamentul de organizare si functionare a ANSIT se elaborează de către conducerea ANSIT în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(5) În subordinea ANSIT functionează 6 centre teritoriale fără personalitate juridică, cu sediile în municipiile Bistrita, Brasov, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara.

Art. 8. - (1) Personalul din cadrul Agentiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare si Consultantă pentru Tineret – “Infotin” si al Centrului de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT este preluat de către ANSIT în limita posturilor prevăzute la art. 7 alin. (2), în urma sustinerii si promovării, în conditiile legii, a unui test profesional, si se consideră transferat.

(2) Personalul preluat îsi păstrează nivelul de salarizare avut la functia de executie.

Art. 9. - Salarizarea personalului se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din institutiile bugetare.

Art. 10. - (1) Drepturile si obligatiile Agentiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), Centrului de Informare si Consultantă pentru Tineret – “Infotin” si ale Centrului de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret - CSCPT se preiau de către ANSIT, în conditiile legii, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Bunurile aflate în patrimoniul institutiilor prevăzute la alin. (1) se vor prelua pe bază de protocol de către ANSIT, în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANSIT se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat.

(2) ANSIT poate primi spre gestionare fonduri atrase din surse de finantare externe, destinate unor actiuni, proiecte si programe ce se încadrează în obiectul său de activitate, precum si donatii, sponsorizări, legate si alte surse de venit, în conditiile legii.

(3) Alocatiile de la bugetul de stat aprobate pentru anul 2002 pentru unitătile care se desfiintează potrivit art. 1 alin. (1), precum si veniturile extrabugetare ale acestora constituie surse de finantare a activitătii ANSIT, corespunzătoare aceluiasi an.

(4) ANSIT are în dotare un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburanti conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 759/1996 privind reorganizarea Editurii pentru Tineret si Sport “Editis” din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului în Centrul de Informare si Consultantă pentru Tineret - “Infotin”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 10 septembrie 1996, Hotărârea Guvernului nr. 463/1999 privind înfiintarea Agentiei pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 21 iunie 1999, Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 2.745/1990 privind înfiintarea Centrului de Studii si Cercetări pentru Probleme de Tineret, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Pozitia nr. VII va avea următorul cuprins:

“VII. Agentia Natională pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor - ANSIT

Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat”

 

2. Pozitiile nr. VIII si IX se abrogă.

Art. 14. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data operării modificărilor corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 198.

 

ANE

Numărul maxim de posturi = 117

 

STRUCTURA ORGANIZATORI

a Agentiei Nationale pentru Sprijinirea Initiativelor Tinerilor – ANSIT

 

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTIA PENTRU COOPERARE  EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI - EUROTIN

DIRECTIA ECONOMICĂ SI ADMINISTRATIVĂ

DIRECTIA PENTRU SPRIJINIREA INITIATIVELOR TINERILOR

DIRECTIA DE INFORMARE SI CONSULTANTĂ PENTRU TINERET - INFOTIN

DIRECTIA DE STUDII SI CERCETĂRI PENTRU PROBLEME DE TINERET

COMPARTIMENT AUDIT CONSILIUL DIRECTOR

CENTRUL TERITORIAL ANSIT TIMISOARA

CENTRUL TERITORIAL ANSIT BRASOV

CENTRUL TERITORIAL ANSIT CRAIOVA

CENTRUL TERITORIAL ANSIT CONSTANTA

CENTRUL TERITORIAL ANSIT BISTRITA

CENTRUL TERITORIAL ANSIT IASI

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din patrimoniul Societătii Comerciale “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea bunurilor apartinând domeniului public al statului, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimonial Societătii Comerciale “Santierul Naval 2 Mai”- S.A. Mangalia în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale “Santierul Naval 2 Mai”- S.A. Mangalia se diminuează cu suma de 44.832.600.000 lei reprezentând contravaloarea unui număr de 1.793.304 actiuni detinute de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 3. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va concesiona bunurile de natura domeniului public al statului, prevăzute în anexă, Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A.

(2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă între Societatea Comercială “Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia si Compania Natională “Administratia Porturilor Maritime Constanta” - S.A. se va face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 206.

 

ANE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor de natura proprietătii publice care se scot din patrimoniul Societătii Comerciale ”Santierul Naval 2 Mai” - S.A. Mangalia si care vor completa anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

- lei -

Nr.crt.

Denumirea bunurilor

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar

Valoarea rămasă

la 31 decembrie 1999

1.

Canal senal navigabil

suprafata = 532.158,63 m 2

15.279.675.609

13.851.673.250

 

 

valoarea terenului

11.920.293.000

11.920.293.000

2.

Bazin maritim

suprafata = 163.807,28 m 2

9.967.315.585

8.729.445.335

 

 

valoarea terenului

3.669.264.804

3.669.264.804

3.

Teren zonă imersă

suprafata = 116.063,38 m 2

2.599.806.771

2.599.806.771

4.

Teren V4 recuperat din mare

suprafata = 76.995,23 m 2

2.908.291.623

2.908.291.623

5.

Teren V5 recuperat din mare

suprafata = 12.357,59 m 2

446.775.347

446.775.347

6.

Teren V6 - peninsulă

suprafata = 18.718,44 m 2

707.039.667

707.039.667

 

TOTAL:

 

47.498.462.410

44.832.589.80

 

NO:

Suma de 44.832.589.801 s-a rotunjit la 44.832.600.000 pentru a corespunde celor 1.793.304 actiuni în valoare de 25.000 lei/actiune.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2000 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei părti din acesta Asociatiei “Fotbal Club Dinamo”Bucuresti sau, după caz, asocierii cu aceasta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2000 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei părti din acesta Asociatiei “Fotbal Club Dinamo”

Bucuresti sau, după caz, asocierii cu aceasta, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului de Interne a unui imobil situat în municipiul Bucuresti si aprobarea închirierii unei părti a acestuia Clubului Sportiv «Fotbal Club Dinamo» Bucuresti sau, după caz, asocierii cu acesta”

2. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Ministerul de Interne este împuternicit să închirieze bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 Clubului Sportiv «Fotbal Club Dinamo» Bucuresti sau, după caz, să le atribuie Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti în vederea asocierii cu Clubul Sportiv «Fotbal Club Dinamo» Bucuresti, în conditiile legii.

(2) În cazul închirierii bunurilor, chiria datorată de Clubul Sportiv «Fotbal Club Dinamo» Bucuresti va fi stabilită prin negociere între părti si va fi actualizată periodic, conform prevederilor legale.”

3. Anexa nr. 2 – “Datele de identificare a imobilului aflat în administrarea Ministerului de Interne, care se închiriază Asociatiei «Fotbal Club Dinamo» Bucuresti” – se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2000, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 februarie 2002.

Nr. 207.

 

ANE

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului de Interne, care se închiriază Clubului Sportiv

“Fotbal Club Dinamo” Bucuresti sau care poate constitui aport în asociere

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana

juridică care administrează imobilul

Persoana juridică căreia i se închiriază imobilul sau care participă la asociere

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 7-9, sectorul 2

Ministerul de Interne

Clubul Sportiv “Fotbal Club Dinamo” Bucuresti

Pavilion central: Etaj I partial - 9 birouri Suprafata desfăsurată = 249,13 m 2

Etaj II partial - 15 camere Suprafata desfăsurată = 420,5 m 2

Stadion central (partial): Suprafata amenajată = 8.033,38 m 2

Teren fotbal (gazon) Suprafata desfăsurată = 8.524,56 m 2

Tribuna I si tribuna II Suprafata desfăsurată = 9 m 2

Birou auto tribuna II Suprafata desfăsurată = 32 m 2

Garaj sub tribuna II Suprafata desfăsurată = 45 m 2

Garaj sub tribuna II Suprafata desfăsurată = 16 m 2

Magazie trepte tribuna II Suprafata desfăsurată = 590,68 m 2

Vestiare trepte tribuna II Suprafata desfăsurată = 984,38 m 2

35 de garaje sub tribuna II Suprafata construită = 304 m 2

Centru de fotbal pentru tineret Suprafata desfăsurată = 304 m 2

Suprafata construită = 150 m 2

WC tribuna I Suprafata desfăsurată = 150 m 2

Suprafata construită = 75 m 2

WC peluza II Suprafata desfăsurată = 75 m 2

Suprafata construită = 208,43 m 2

Acces stadion Suprafata desfăsurată = 208,43 m 2

(Intrare principală Potcoava) Suprafata construită = 3.866 m 2

Suprafata desfăsurată = 3.866 m 2

Stadion “Victoria” Suprafata amenajată = 5.824 m 2

Suprafata amenajată = 8.288 m 2 m 22

Suprafata desfăsurată = 140 m 2

Teren fotbal nr. 2 (gazon) Suprafata construită = 35 m 2

Suprafata desfăsurată = 35 m 2

Garaj auto (rampă) partial

Garaj autobuze partial

Garaj auto utilaje

 

Total suprafată desfăsurată a constructiilor si amenajărilor care se închiriază = 38.173,06 m 2

Total suprafată de teren care se închiriază = 73.797,74 m 2, din care:

- total suprafată construită si amenajată = 35.462,37 m 2

- total suprafată de teren liberă de constructii = 38.335,37 m 2

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 64 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 2 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 56 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din  4 martie 2001, nr. 35 din 13 iunie 2001 si nr. 668 din 24 octombrie 2001

 

1. GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti, Str. Episcopiei nr. 6, parter, sectorul 1, cod fiscal R 13556890, telefon/fax 3100881:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0142 din 20 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson IR, model Xcomm - SuperMarket, configuratie: PC: POS EPSON IR, aplicatie PC: Xcomm - SuperMarket; modul fiscal: Xcomm - FC020; imprimantă: EpsonTM - U210AR, display client: CD 7220; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0143 din 20 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tipXcomm Epson IR, model Xcomm - Bar & Restaurant, configuratie: PC: POS EPSON IR, aplicatie PC: Xcomm - Bar & Restaurant; modul fiscal: Xcomm - FC020; imprimantă: EpsonTM - U210AR, display client: CD 7220; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; alimentatie publică; retea de distributie si service; 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0144 din 20 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm EpsonTM, model Xcomm - SuperMarket, configuratie: aplicatie PC: Xcomm - SuperMarket; modul fiscal: Xcomm - FC010; imprimantă: EpsonTM-U210A, display client: CD 7220; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

2. ACMA BUSINESS - S.R.L., Bucuresti, str. Fântânica nr. 41, sectorul 2, cod fiscal R9389166, telefon/fax:2506895:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0145 din 26 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OMEGA, model 2050, configuratie: aplicatie PC: OMEGA 2050, imprimantă fiscală cu afi aj client: UPOS-FP 950RI-Polonia; tastatură casier Preh Omega; sursă neîntreruptibilă UPS 650VA; tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

3. GLYCON - S.R.L., Constanta, str. I.L. Caragialenr. 1, bl. L25, judetul Constanta, cod fiscal R1895230, telefon/fax 041/515100, 697769:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0146 din 7 decembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IFSA, configuratie: aplicatie PC: IFSA; imprimantă fiscală: UPOS FP950RG; afisaj client: 2x20; tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

4. DANUBIUS EXIM - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod fiscal R 6386718, telefon/fax: 2503439:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0147 din 26 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS, model ABIS AF, configuratie: aplicatie PC:ABIS AF, imprimantă fiscală: FP 3530 - Bulgaria; afisaj client: 2x20; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; alimentatie publică, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 83 agenti economici de distributie si 80 agenti economici de service;

- aviz de distributie si utilizare nr. 0148 din 26 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS, model ABIS TR, configuratie: aplicatie PC: ABIS TR, imprimantă fiscală; FP 550T - Bulgaria; afisaj client: 2x20; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; alimentatie publică, comert cu carburanti; retea de distributie si service: 83 agenti economici de distributie si 80 agenti economici de service.

5. BIT SOFT - S.R.L., Bucuresti, bd Dimitrie Pompei nr. 8, sectorul 2, cod fiscal R6520428, telefon/fax 2426917: - aviz de distributie si utilizare nr. 0150 din 28 noiembrie 2001 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MICROS FISCAL, model 3700, configuratie: aplicatie PC: MICROS FISCAL 3700; imprimantă fiscală: Epson MF Romania v. 3.2.10, produsă de MASTER COMPUTERS - S.R.L., tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

6. ALYS DATA - S.R.L., Bucuresti, bd Lacul Tei nr. 65, bl. 7, sc. A, et. 5, ap. 17, sectorul 2, cod fiscal R 5246813, telefon/fax: 4112626, 4112727:

- aviz de distributie si utilizare nr. 0151 din 6 februarie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OCTANE 2000, model V 1, configuratie: aplicatie PC: OCTANE 2000 V 1, imprimantă fiscală: Xcomm – Epson TM; display client: 2x20; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; comert cu carburanti; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

*

* *

NO: Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.

MODIFICARE: În Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 10 februarie 2000, la pozitia 5, si în cea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 21 iulie 2000, la pozitia 10, denumirea societătii comerciale INTERNATIONAL COMPUTERS ROMÂNIA - S.R.L. se schimbă în ICL ROMÂNIA - S.R.L., conform Certificatului de înmatriculare emis de Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti - oficiul registrului comertului, seria A nr. 915040, eliberat la data de 8 ianuarie 2001.