MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 185         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 18 martie 2002

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

103. - Lege privind înfiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita

 

167. - Decret pentru promulgarea Legii privind nfiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita

 

104. - Lege privind înfiintarea comunei Mădăras, judetul Harghita

 

168. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Mădăras, judetul Harghita

 

105. - Lege privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

 

169. - Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

 

106. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

170. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

107. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat

 

171. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2002 privind finantarea restantelor aferentă aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un

milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de

stat

 

108. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar

 

172. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar

 

109. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

173. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 49 din 14 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 51 din 19 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

142. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie

 

148/78. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Cozmeni, judetul Harghita, având în componentă satele Cozmeni si Lăzăresti.

(2) Resedinta comunei se stabileste în satul Cozmeni.

Art. 2. - Comuna Sânmartin, judetul Harghita, are în componentă satele Sânmartin, Ciucani si Valea Uzului, având resedinta în satul Sânmartin.

Art. 3. - (1) Până la constituirea potrivit legii a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Cozmeni, judetul Harghita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Cozmeni.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Harghita împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Harghita si Consiliul Local al Comunei Sânmartin vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Sânmartin între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Cozmeni vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Harghita.

(3) Bugetul comunei Cozmeni pe anul 2002 se va elabora de către delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, si se va aproba de către prefectul judetului Harghita si de presedintele Consiliului Judetean Harghita, cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Harghita.

(4) Operatiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Sânmartin si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Cozmeni, si vor fi confirmate de Delegatia permanentă a Consiliului Judetean Harghita.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Sânmartin, judetul Harghita, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Cozmeni, judetul Harghita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 167.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea comunei Mădăras, judetul Harghita

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Mădăras, judetul Harghita, având în componentă satul Mădăras

(2) Resdinta comunei se stabileste în satul Mădăras.

Art. 2. - Comuna Dănesti are în componentă satul ănesi, având resedinta în satul Dănesti.

Art. 3. - (1) Până la constituirea potrivit legii a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Mădăras, judetul Harghita, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati, numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Mădăras.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Harghita împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Harghita si Consiliul Local al Comunei Dănesti vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Dănesti între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Mădăra vor fi administrate si gestionate prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul judetului Harghita.

(3) Bugetul comunei Mădăra pe anul 2002 se va elabora de către delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar, si se va aproba de către prefectul judetului Harghita si presedintele Consiliului Judetean Harghita, cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Harghita.

(4) Operatiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dănesti si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Mădăra , si vor fi confirmate de Delegatia permanentă a Consiliului Judetean Harghita.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Dănesti, judetul Harghita, vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 104.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea comunei Mădăras, judetul Harghita

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea comunei Mădăras, judetul Harghita, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 168.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

 

Cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la înfăptuirea României Mari si în semn de pretuire pentru eroismul manifestat cu această ocazie de Vasile Goldis,

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Satul Lunca Teuzului, din componenta comunei Beliu, judetul Arad, îsi schimbă denumirea din Lunca Teuzului în Vasile Goldis.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 105.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componenta comunei Beliu, judetul Arad, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 169.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001

privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 81 din 30 august 2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, alineatele ( ) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Institutul National de Administratie este condus de un consiliu de administratie format din câte un reprezentant al următoarelor institutii si organizatii: Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei si Cercetării, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Secretariatul General al Guvernului, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Institutul National de Administratie, Federatia Autoritătilor Locale din România, Asociatia secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale din România.

(2) Ministerele prevăzute la alin. (1) si Agentia Natională a Functionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorul institutiei publice si care au functia de secretar de stat, director general sau o functie echivalentă. Reprezentantul Institutului National de Administratie este directorul general al acestuia.”

2. La articolul 1 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliul de administratie este format din: presedintii consiliilor judetene ale judetelor arondate centrelor regionale de formare continuă, primarul municipiului pe raza căruia îsi are sediul central regional, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si 1-2 reprezentanti ai

Ministerului Administratiei Publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 106.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 170.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2 din 17 ianuarie 2002 privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat,.cu finantare de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 21 ianuarie 2002, cu următoarea modificare:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Restantele aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 388/2001, în limita sumei de 145 miliarde lei, se suportă din bugetul pe anul 2002 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 107.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2002

privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la

bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 2/2002 privind finantarea restantelor aferente aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei  producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finantare de la bugetul de stat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 171.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 1 57/200 privind garantarea unui plasament interbancar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 28 noiembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 172.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 26 din 26 iulie 2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 8 martie 2002.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 martie 2002.

Nr. 173.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 14 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. c)

din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lilian Mârza în Dosarul nr. 3.352/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prevederile art. 453 din Codul de procedură penală stabilesc tocmai posibilitatea de a acorda condamnatului, în conditiile arătate, amânarea sau întreruperea executării pedepsei.

Prin faptul că textul de lege criticat prevede posibilitatea acordării unei singure amânări a pedepsei nu se încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 21 august 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.352/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lilian Mârza într-o cauză penală având ca obiect judecarea cererii de întrerupere a executării pedepsei formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21 din Constitutie privind accesul liber la justitie, deoarece restrâng la o singură dată posibilitatea condamnatului de a solicita întreruperea executării pedepsei, în conditiile în care în cursul executării unei pedepse privative de libertate este posibil să apară de mai multe ori situatii din categoria celor prevăzute de Codul de procedură penală, în care să se justifice întreruperea executării pedepsei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia I penală, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dubla conditionare stabilită privitor la amânarea si, respectiv, la întreruperea executării pedepsei nu trebuie înteleasă ca o îngrădire a dreptului de a se adresa autoritătii judecătoresti. Dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, raportate la art. 455 din acelasi cod, nu stabilesc norme imperative, ci dispozitive. În felul acesta revine instantei de judecată obligatia de a dispune, motivat, amânarea sau, după caz, întreruperea executării pedepsei.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, apreciază că prevederile legale criticate sunt constitutionale.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că potrivit art. 453 din Codul de procedură penală legiuitorul “nu operează o limitare a accesului liber la justitie, ci posibilitatea admiterii anumitor cereri care stabilesc circumstante subiective ce tin de conditia petentului condamnat”. Legea limitează dreptul condamnatului la amânarea executării pedepsei, în sensul că după obtinerea amânării nu poate reînnoi cererea de amânare pe acelasi temei. Prin urmare, dispozitiile legale criticate instituie o facultate, si nu o obligatie în sarcina instantei de judecată, de a dispune motivat amânarea sau, după caz, întreruperea executării pedepsei.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În motivarea acestui punct de vedere se arată că prevederile art. 453 din Codul de procedură penală stabilesc numai posibilitatea de a se acorda condamnatului, în conditiile arătate, amânarea sau întreruperea executării pedepsei, iar nu si un drept al acestuia de a le obtine.

Prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, deoarece nu împiedică îîn nici un mod, dreptul cetăteanului de a se adresa instantelor judecătorestii..

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

“Art. 453. - Executarea pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată poate fi amânată în următoarele cazuri: […]

c) când din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, executarea poate fi amânată cel mult 3 luni si numai o singură dată.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor art. 21 din Constitutia României, privind accesul liber la justitie, deoarece se restrânge la o singură dată posibilitatea condamnatului de a solicita întreruperea executării pedepsei, desi în cursul executării unei pedepse privative de libertate este posibil să apară de mai multe ori situatii din categoria celor prevăzute în Codul de procedură penală, în care să se justifice întreruperea executării pedepsei.

Dispozitiile art. 21 din Constitutia României, la care se referă autorul exceptiei, au următorul continut:

(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Realizarea scopului procesului penal si asigurarea eficientei hotărârilor judecătoresti impun executarea de îndată a hotărârilor penale definitive. Prin exceptie de la această regulă, art. 453 si, respectiv, art. 455 din Codul de procedură penală prevăd unele cazuri în care executarea pedepsei poate fi amânată sau întreruptă pe anumite perioade de timp.

Potrivit art. 455, coroborat cu art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, întreruperea executării pedepsei se poate acorda pentru o perioadă de cel mult 3 luni si numai o  singură dată, atunci când din cauza unor împrejurări speciale executarea pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea în carelucrează. Prevederile legale mentionate stabilesc, pentru instanta de judecată competentă, facultatea de a acorda, la cererea condamnatului, întreruperea executării pedepsei, în cazul în care constată că sunt întrunite conditiile mentionate mai sus. Totodată aceste prevederi limitează posibilitatea condamnatului de a obtine întreruperea executării pedepsei, în sensul că după ce a obtinut o întrerupere în temeiul art. 453 alin. 1 lit. c) nu mai poate obtine o nouă întrerupere pe acelasi temei.

Dispozitiile art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală nu contravin principiului constitutional al accesului liber la justitie consacrat prin art. 21 alin. (1) din Legea fundamentală, potrivit căruia orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. Or, a a cum s-a arătat mai sus, condamnatul are dreptul să solicite si să obtină o singură dată întreruperea executării pedepsei pe temeiul prevăzut de art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, putându-se adresa, în acest scop, instantei de judecată competente.

În aceste conditii, faptul că după acordarea unei întreruperi, în baza art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, instanta nu mai poate admite cereri ulterioare formulate de condamnat pe acelasi temei nu constituie o împiedicare sau o restrângere a accesului acestuia la justitie. Altfel spus, nu accesul la justitie îi este prohibit condamnatului - în cazul analizat -, ci însusi dreptul pe care doreste să-l promoveze prin actiune în justitie, si anume acela de a obtine o nouă întrerupere a executării pedepsei în baza textului de lege mentionat.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Lilian Mârza în Dosarul nr. 3.352/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia I penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 51

din 19 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicoale Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Comex & Otter” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.184/CA/2001 al Curtii de Apel Timi oara - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Ministerul Finantelor Publice prin consilier juridic Nicoleta Negut. Lipsesc autorul exceptiei, Societatea Comercială “Comex & Otter” - S.R.L. din Timisoara, precum si celelalte părti, Directia generală a finantelor publice a judetului Timis si Administratia financiară Timisoara, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice solicită respingerea exceptiei, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sustinând în acest sens că nu sunt încălcate prevederile art. 53 alin. (2) din Constitutie. De asemenea, arată că ordonanta criticată prevede în mod expres regularizarea în conformitate cu datele din bilantul contabil, eliminându-se astfel orice atingere injustă de natură fiscală asupra patrimoniului agentilor economici.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 mai 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.184/CA/2001, Curtea de Apel Timisoara – Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Comex & Otter” - S.R.L. din Timisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicată, contravin prevederilor constitutionale ale art. 53 alin. (2), “întrucât obligă agentul economic ca pentru luna decembrie 1999 să plătească o sumă echivalentă cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, chiar dacă agentul nu a obtinut profit sau s-a înregistrat cu pierderi”.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece “prin art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicată, se încalcă dispozitiile art. 53 alin. (2) din Constitutia României, prin posibilitatea de a se calcula impuneri fiscale în mod arbitrar, fără a se tine seama de realizările efective din activitatea economică a contribuabilului’.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, “întrucât ordonanta criticată prevede, în mod expres, regularizarea în conformitate cu datele din bilantul contabil, eliminându-se, în acest fel, orice atingere de natură fiscală adusă patrimoniului agentilor economici”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, dispozitii al căror continut este următorul:

“Contribuabilii, altii decât cei prevăzuti la alineatul precedent, au obligatia să plătească în contul impozitului pe profit pentru trimestrul IV, până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor, o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pe lunile octombrie si noiembrie, iar pentru luna decembrie adaugă o sumă echivalentă cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, urmând ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil să se efectueze până la termenul prevăzut pentru depunerea bilantului contabil.”

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege contravine art. 53 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia:

“Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure a ezarea justă a sarcinilor fiscale.”

Cu privire la exceptia ridicată Curtea retine că autorul exceptiei critică dispozitiile art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicată, retinând doar o teză a acesteia, si anume cea care se referă la obligatia agentului economic ca pentru luna decembrie a anului să plătească suma echivalentă cu impozitul calculat pentru luna noiembrie, chiar dacă, adaugă autorul exceptiei, acesta nu a obtinut profit sau a obtinut profit mai mic decât cel aferent lunii noiembrie. În aceste conditii se consideră că este înfrânt principiul constitutional al a ezării juste a sarcinilor fiscale, consacrat la art. 53 alin. (2) din Constitutie.

Autorul exceptiei, redând fragmentar textul de lege criticat, omite să se refere la teza ultimă a art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicată, care obligă organul financiar la regularizare, pe baza datelor din bilantul contabil, până la termenul pentru depunerea bilantului contabil (deci după expirarea lunii decembrie si în raport cu datele concrete din bilantul contabil). A a fiind, Curtea constată că modul de stabilire a impunerii respectă principiul anualitătii impozitului pe profit, astfel că nu se poate retine un abuz de natură fiscală adus patrimoniului agentilor economici si nici înlăturarea asezării juste a sarcinilor fiscale.

În ceea ce priveste aspectele de fapt invocate Curtea retine că acestea sunt de competenta instantei judecătoresti în fata căreia s-a ridicat exceptia, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, “În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept […]”.

În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 129 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 15 august 2001.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia din decizia sus-mentionată urmează să fie mentinută si în prezenta cauză.

 Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Comex & Otter” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.184/CA/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie

 

Ministrul sănătătii si familiei,

văzând Referatul secretarului general nr. DB 2.414 din 7 martie 2002,

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Pozitia nr. 4 din Anexa la Normele privind obtinerea specializărilor si competentelor pentru asistentii medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătirepostliceală sau medie, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 66/2002, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 15 februarie 2002, va avea următorul cuprins:

 

Specialităti

Specializări

Competente

4. Asistent medical de balneofizioterapie

- fiziokinetoterapie

– competente generale*)”

 

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 142.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 148 din 8 martie 2002

CASA NATIONA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 78 din 7 martie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere:

- prevederile art. 33 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică;

- art. 3 pct. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 pct. 15 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu si fără contributie personală, si a sistemului de compensare a preturilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 februarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament de uz uman mentionat în anexa nr. 1, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu contributie personală, se determină la nivelul pretului de referintă care reprezintă 65% din pretul de vânzare cu amănuntul la data eliberării medicamentelor.”

2. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Lista de medicamente de care beneficiază asiguratii cu contributie personală se actualizează trimestrial.”

3. La articolul 3 alineatul (2) se abrogă, iar alineatele (3) si (4) se renumerotează.

4. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Prescriptiile medicale pentru bolile pentru care asiguratii beneficiază de medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu vor contine 1-3 medicamente a căror valoare totală, la pretul cu amănuntul, nu va depăsi 1.800.000 lei.”

5. Articolul 4 se completează cu alineatele (4) si (5) care vor avea următorul cuprins:

“(4) Pentru medicamentele la care în prescriptia medicală este trecută numai denumirea comună internatională (DCI) farmacistul va elibera medicamentele cu pretul de vânzare cel mai mic. Dacă prescriptia medicală va cuprinde numai denumirea comercială a medicamentului, farmacistul, dacă este cazul, poate efectua substitutia generică cu acordul asiguratului, eliberându-i acestuia un medicament din cadrul aceleisi DCI având un pret de vânzare mai mic. În situatia în care în prescriptia medicală se specifică denumirea comercială a medicamentului, urmată de simbolul de marcă înregistrată ® sau de specificatia «sic volo», farmacistul este obligat să elibereze medicamentul recomandat de medic.

(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) prescriptiile medicale pentru bolile pentru care asiguratii beneficiază de medicamente fără contributie personală la care există protocoale terapeutice.”

6. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 18 martie 2002, cu exceptia prevederilor art. 3 alin. (4) care se vor aplica începând cu data de 1 iulie 2002.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea