MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 188         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 martie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

97. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

HOTĂRÂRI ALE COMISIEI CENTRALE DE RECHIZITII

 

1.686/2001. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, valabile pentru perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului,

aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, unor federatii sportive nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si ale art. 80 alin. (14) si ale art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, federatiilor sportive nationale reorganizate ca persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Dreptul de folosintă al federatiilor sportive nationale asupra bunurilor primite potrivit art. 1 încetează dacă Ministerul Tineretului si Sportului constată că bunurile nu sunt administrate în conformitate cu destinatia lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăra

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 97.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în folosintă gratuită unor federatii sportive nationale - persoane juridice de drept privat de utilitate publică

 

Nr.

crt.

Adresa bunurilor imobile care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit bunurile imobile

Persoana juridică

la care

se transmit

Caracteristici tehnice bunurile imobile

0

1

2

3

4

1.

Municipiul Bucuresti, str. Primo Nebiolo nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Atletism

Complexul Sportiv de Atletism “Iolanda Balas-Söter”

 

 

 

 

Suprafata totală a terenului: 40.103,55 m 2 , din care:

Suprafata construită: 2.332,92 m 2 , din care:

1. sediul Federatiei Române de Atletism: 388,70 m 2

2. tribună: 1.227,75 m 2

3. cabină portar: 8,77 m 2

4. poarta centrală: 191,33 m 2

5. grup social: 8,32 m 2

6. grup social: 18,32 m 2

7. magazie: 173,66 m 2

8. magazie: 17,18 m 2

9. seră: 114,28 m 2

10. garaj: 53,78 m 2

11. rampă auto: 21,25 m 2

12. bar: 71,30 m 2

13. post trafo: 38,28 m 2

2.

Municipiul Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Handbal

Sala Sporturilor “Lucian Grigorescu”

Suprafata totală a terenului: 6.723,34 m 2, din care:

Suprafata construită: 2.283,67 m 2, din care:

1. sală de sport: 2.142,60 m 2

2. vestiare: 470,00 m 2

3. constructie: 121,07 m 2

3.

Municipiul Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Polo

Bazinul de înot “Floreasca”: Suprafata totală a terenului: 3.424,43 m 2, din care:

Suprafata construită: 1.802,77 m 2, din care:

- bazin de înot: 33 m/16,7 m, cu tribună de 400 locuri, vestiare, sală de fortă si grupuri sanitare: 1.802,77 m 2

4.

Municipiul Bucuresti, bd Mărăsti nr. 26, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Rugby

Suprafata totală a terenului: 41.341,00 m 2,

Suprafata construită: 26.261,02 m 2, din care:

1. vestiare: 444,31 din care:

2. grupuri sanitare: 31,01 m 2

3. poartă: 53,70 m 2

4. post trafo: 2,69 m 2

5. teren principal de rugby: 9.811,98 m 2

6. teren de antrenament si jocuri: 15.917,33 m 2

5.

Municipiul Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Scrimă

Suprafata totală a terenului: 5.287,80 m 2, din care:

Suprafata construită: 3.683,28 m 2, din care:

1. sală de scrimă: 1.015,37 m 2

2. spatii de cazare si anexe: 521,34 m 2

3. corp vestiare si sediul Federatiei Române de Scrimă: 401,45 m 2

4. teren de tenis: 544,53 m 2

5. teren de baschet: 1.057,51 m 2

6.

Municipiul Bucuresti, bd Pierre de Coubertin nr. 1, sectorul 2

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Tenis

Centrul National de Tenis

Suprafata totală a terenului: 17.740,20 m 2 , din care:

Suprafata construită: 11.397,49 m 2, din care:

1. sală de tenis cu anexe (2 vestiare, sală de fortă, 4 birouri, magazie): 838,36 m 2

2. 10 terenuri cu zgură: 6.862,38 m 2

3. teren betonat pentru 3 terenuri: 3.696,75 m 2

7.

Municipiul Bucuresti, str. Vadul Moldovei nr. 14, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului

Federatia Română de Tir

Complexul de Tir “Iosif Sârbu”

Suprafata totală a terenului: 649.987,5744 m 2, din care:

I. Suprafata construită: 51.861,3640 m 2, din care:

1. clădire pentru birouri, cabine la poligoanele de pistol viteză, de skeet, de trap, de puscă, de “mistret alergător”; tribune; clădire “Pavilion central”, grup refacere, grup sanitar si sală de arbitraj: 5.128,770 m 2

2. 10 poligoane: 42.295,770 m 2

3. drum exploatare: 4.436,8242 m 2

II. Suprafată pădure: 518.036 m 2

8.

Municipiul Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sectorul 1

Ministerul Tineretului si Sportului si Federatia Română de Handbal

Federatia Română de Scrimă

Teren cotă indiviză 50%: 581,28 m 2, din care:

- suprafată teren: 579,14 m 2

- constructie: 2,14 m 2

 

 

 

Federatia Română de Scrimă si Federatia Română de Polo

Teren cotă indiviză 50%: 832,17 m 2,

din care:

- suprafată teren: 832,17 m 2

 

HORÂRI ALE COMISIEI CENTRALE DE RECHIZITII

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE

COMISIA CENTRADE RECHIZITII

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând preturile unitare pe întreaga tară,

folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile,

valabile pentru perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2003

 

În temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) si (3) din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public, Comisia Centrală de Rechizitii a aprobat în sedinta din 17 decembrie 2001 Lista cuprinzând preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, valabile pentru perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2003, prezentate în anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre. Dimensionarea propunerilor nivelurilor de preturi supuse aprobării s-a făcut în baza Precizărilor referitoare la modul în care comisiile mixte de rechizitii stabilesc anual propuneri privind limitele preturilor folosite la plata despăgubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionabile si tarifele prestărilor de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Comisiei Centrale de Rechizitii nr. 482 din 25 ianuarie 2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 15 martie 2001. La stabilirea propunerilor limitelor de preturi Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechizitii a colaborat cu patronatele si organizatiile patronale din industriile producătoare ale principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile cuprinse în listă, luând în calcul si punctele de vedere ale acestora privind nivelurile preturilor de productie analizate.

 

p. Presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii,

Constantin Stănăsilă,

adjunctul sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

Bucuresti, 17 decembrie 2001.

Nr. 1.686.

 

ANEXA Nr. 1 *)

 

LISTA

cuprinzând preturile unitare pe întreaga tară, folosite la plata despăgubirilor

pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, valabile pentru perioada ianuarie 2002 - ianuarie 2003

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunuri rechizitionabile/Cotă

Veriga de desfacere angro

Veriga de desfacere en détail

Adaos comercial la nivelul cheltuielilor de transport-aprovizionare- depozitare

Adaos comercial

(%)

Adaos comercial

la nivelul cheltuielilor de transport- aprovizionare-depozitare

(%)

Adaos comercial

(%)

- Pentru produsele (bunurile) industriale alimentare

4

12

8

23

- Pentru produsele (bunurile) industriale nealimentare, textile si încăltăminte

5,5

11

9,42

1,9

- Pentru produsele (bunurile) metalo-chimice

4

12

7,7

21,7

 

Cu preturile de productie unitare actualizate pe baza indicilor statistci de preturi, cu cotele de adaos comercial si cota de taxă pe valoarea adăugată în vigoare se vor dimensiona preturile pentru plata despăgubirilor pentru bunurile consumptibile rechizitionate de la: agentii economici producători, agentii economici comercianti angro si de la agentii economici comercianti en détail.

Lista preturilor publicate va intra în vigoare:

a) la declararea mobilizării generale sau partiale ori a stării de război, prin decretul de declarare;

b) la instituirea stării de asediu sau de urgentă, prin decretul de instituire;

c) în caz de concentrări, exercitii si antrenamente de mobilizare, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

d) în cazul prevenirii, localizării si înlăturării unor dezastre, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordine ale prefectilor.

Lista cuprinzând bunurile consumptibile rechizitionabile, pentru care se stabilesc si se publică preturi unitare, va fi extinsă cu grupe, respectiv sortimente, de bunuri ce pot fi solicitate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestările de servicii în interes public.