MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 martie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

112. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului

 

188. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului

 

113. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

189. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

114. - Lege pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998

 

190. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998

 

117. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

196. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

 

118. - Lege pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

197. - Decret privind promulgarea Legii pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

202. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

Rectificare la Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1 65/200 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165 din 6 decembrie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 ianuarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 112.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a unor echipamente pentru protectia mediului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2002.

Nr. 188.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30 din 14 aprilie 2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 17 aprilie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 113.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2000 pentru modificarea si completarea art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2002.

Nr. 189.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 56 din 29 aprilie 1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 114.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 56/1999 privind modul de determinare a fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat care au înregistrat pierderi în anul 1998 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 martie 2002.

Nr. 190.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/200 privind înfiintarea

Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 25 din 26 iulie 2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Compania Natională de Investitii «C.N.I.» - S.A., denumită în continuare C.N.I., societate comercială pe actiuni, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează si functionează ca societate comercială pe actiuni care îsi desfsoară activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

(3) Statutul C.N.I. va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, si cu alte prevederi legale si va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.

(4) C.N.I. poate înfiinta sucursale, reprezentante, agentii si alte subunităti în tară si în străinătate, în conditiile legii.

(5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a actionarilor.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Capitalul social initial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărtit în 160.000 de actiuni nominative, fiecare actiune având o valoare de 25.000 lei, si se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societătilor comerciale prevăzute în anexă, conform legii.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - C.N.I. poate detine în proprietate, prin concesionare sau închiriere, bunuri imobile si mobile, după caz, pe care le utilizează în vederea realizării scopului si obiectului său de activitate.”

4. Articolul 4 se abrogă.

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - C.N.I. desfsoară activităti de interes public sau de interes social, scop în care poate propune Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei programe de investitii privind derularea acestor activităti.”

6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate:

a) urmărirea, potrivit obiectului său de activitate, a asigurării resurselor financiare pentru constructiile de interes public sau social;

b) executarea programelor de investitii în domeniul constructiilor de interes public sau social, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

c) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamă, editare de publicatii si imprimate în domeniul său de activitate;

d) achizitionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul constructiilor de interes public sau social;

e) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul constructiilor de interes public sau social;

f) prestarea de servicii specifice în domeniul constructiilor de interes public sau social, pentru investitori care finantează realizarea acestor constructii.

(2) Constructiile de interes public sau social finantate de la bugetul statului sau din credite garantate de stat vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autoritătilor publice locale.

(3) Constructiile de interes public sau social cuprinse în programele de investitii finantate din alte surse vor putea fi amplasate si pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

(4) Realizarea investitiilor se face de C.N.I. prin procedura de achizitii publice, în conditiile legii.

(5) Supravegherea proiectării si executării constructiei se realizează de către C.N.I.

(6) Receptia lucrărilor se face de C.N.I. potrivit prevederilor legale în vigoare.”

7. La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Sursele de finantare pentru realizarea programelor de investitii privind constructiile de interes public sau social administrate de C.N.I. se constituie din:”

8. La articolul 8, alineatul ( ) va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) C.N.I. va întocmi anual un program de investitii, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, care îi pun la dispozitie terenuri cu acces la utilitătile necesare.”

9. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Programele de investitii pentru realizarea constructiilor de interes public sau social finantate de la bugetul de stat prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pot fi derulate prin C.N.I., în

baza ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

10. Articolul 1 0 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garantie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile detinute în proprietate, pentru realizarea unor programe de investitii proprii privind construirea unor obiective pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în conditiile legii.”

11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Personalul necesar în vederea desfăsurării activitătii C.N.I. va fi selectat pe bază de concurs sau examen.

(2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurată de directorul general, care este si presedintele consiliului de administratie. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, care îi stabile te si salariul.”

12. Articolul 1 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta ordonantă.”

13. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ

LISTA

cuprinzând societătile comerciale participante la realizarea capitalului social initial al Companiei Nationale de Investitii «C.N.I.» - S.A.

1. Compania Natională «Administratia Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei

2. Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă «C.F.R. Marfă» - S.A.: 1 miliard lei

3. Compania Natională «Aeroportul International Bucuresti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei

4. Compania Natională «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei

5. Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galati: 250 milioane lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 8 decembrie 200 , cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 15 martie 2002.

Nr. 117.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/200 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 196.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Pentru realizări deosebite si pentru recompensarea unei activităti de notorietate în domeniul culturii, stiintei si sportului se instituie indemnizatia de merit.

Art. 2. - Indemnizatia de merit se acordă personalitătilor române de prestigiu ale stiintei, culturii si sportului.

Art. 3. - Propunerile pentru acordarea indemnizatiei de merit se întocmesc anual de către:

a) Academia Română;

b) Ministerul Culturii si Cultelor;

c) Ministerul Educatiei si Cercetării;

d) Ministerul Tineretului si Sportului

si se înaintează pentru nominalizare Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit.

Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiintează Comisia natională pentru acordarea indemnizatiei de merit, compusă din presedintele Academiei Române, presedintii comisiilor de cultură si ai comisiilor de muncă de la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul culturii si cultelor, ministrul educatiei si cercetării, ministrul tineretului si sportului, presedintii uniunilor de creatie recunoscute de Asociatia Natională a Uniunilor de Creatie.

(2) Regulamentul de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit, precum si criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al Guvernului.

Art. 5. - (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de merit este egal cu 3 salarii minime brute pe tară si este neimpozabil.

(2) Numărul total de indemnizatii de merit este de 1.500.

(3) Numărul de indemnizatii de merit acordate anual se stabileste prin legea bugetului de stat.

Art. 6. - Suma necesară pentru achitarea indemnizatiilor de merit se suportă de la bugetul de stat.

Art. 7. - În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de aplicare a legii si regulamentul de functionare a Comisiei nationale pentru acordarea indemnizatiei de merit.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 15 martie 2002.

Nr. 118.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru instituirea indemnizatiei de merit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru instituirea indemnizatiei de merit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 13 martie 2002.

Nr. 197.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru sprijinul semnificativ si constant acordat României atât în efortul său de armonizare a legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene, cât si în cadrul negocierilor privind eliminarea vizelor pentru cetătenii români care călătoresc în spatiul Schengen,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter domnului Achim Hildebrandt, consilier guvernamental superior în cadrul Ministerului Federal de Interne al Germaniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 14 martie 2002.

Nr. 202.

 

RECTIFICARE

la Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2002

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2002, se face următoarea rectificare:

- în sumar si la pag. 3 în loc de “Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2002…“ se va citi “Decizia nr. 8 din 17 ianuarie 2002 …“.