Pagina a 2-a

 

 

5. Restructurarea socială

În anul 1990 în industria siderurgică erau angajate circa 150.000 de persoane. Pe parcursul anilor 1990-2000 numărul celor cuprinsi în sector a scăzut progresiv, astfel încât la nivelul anului 2000 a ajuns la circa 77.000 de persoane. La elaborarea lucrării s-a tinut seama de particularitătile si de specificul perioadei traversate în ultimii 12 ani, si anume:

- rata ridicată a somajului, datorită disponibilizărilor cu plăti compensatorii si fără crearea de noi locuri de muncă;

- restructurarea într-un ritm lent a întreprinderilor, acestea înglobând în majoritatea cazurilor activităti auxiliare, nespecifice activitătilor metalurgice;

- amplasamentul întreprinderilor metalurgice în zone cu specific monoindustrial, din acest motiv restructurarea desfăsurându-se lent si cu efecte foarte greu de suportat;

- angajatii din industria metalurgică reprezintă o fortă de muncă cu o calificare specifică sau necalificată si cu o mentalitate care face dificil procesul de adaptare la alte meserii;

- forta de muncă din întreprinderile metalurgice este concentrată în ora e de tip industrial în care utilitătile importante sunt asigurate de către uzină.

Pornindu-se de la evolutiile si realitătile prezentate, sunt fundamentate scenariile privind restructurarea socială în siderurgie (tabelul nr. 10). Abordarea se face la nivelul întregului sector, indiferent de forma de proprietate, motiv pentru care în acest volum se regăsesc în cadrul scenariilor de restructurare inclusiv întreprinderi cu capital privat.

Scenariile de restructurare socială se fundamentează pe experienta acumulată în restructurarea siderurgiilor din tările U.E. si au ca tintă crearea de noi locuri de muncă si transformarea localitătilor siderurgice în zone de dezvoltare durabilă. Programul de restructurare socială propune metodologii concrete de creare de noi locuri de muncă prin actiunea coerentă a factorilor implicati: conducerea întreprinderilor, sindicate, administratie publică locală, Guvern, organisme internationale.

 

Tabelul nr. 1 0

 

SITUATIA ACTUA

a personalului si evolutia acestuia în 2005-2010

 

Întreprinderea

Forta de muncă la 31 decembrie 2000

2005

2010

Δ 2010

Pesimist

Optimist

Pesimist

Optimist

Pesimist

Optimist

SIDEX - S.A. Galati*)

27.800

23.800

23.800

17.000

17.000

-10.800

-10.800

SIDERURGICA - S.A.

Hunedoara

8.634

5.300

5.700

4.500

4.850

4.134

3.784

COS - S.A. Târgoviste

5.697

5.600

5.600

5.200

5.200

497

497

INDUSTRIA SÂRMEI -S.A.

Câmpia Turzii

5.866

4.500

4.800

4.500

4.500

1.366

1.366

COMBINATUL

SIDERURGIC - S.A. Resita

3.912

3.700

3.700

3.500

3.500

412

412

GAVAZZI STEEL - S.A. Otelu Rosu

3.032

2.700

2.700

2.500

2.500

532

532

SIDERMET - S.A. Călan

578

850

850

850 850

+272

+272

 

Producătorii de tevi

10.813

8.500

8.800

7.600

8.000

3.213

2.813

Producătorii de produse

lungi si altii

10.468

8.400

8.900

8.000

8.450

2.468

2.018

TOTAL:

76.800

63.350

64.850

53.650

54.850

23.150

21.950


*) În baza contractului de negociere referitor la privatizarea SIDEX - S.A. Galati, investitorul a prevăzut pentru perioada 2001-2005 mentinerea numărului de salariati, reducerea de personal urmând să se realizeze exclusiv pe cale naturală (se apreciază o diminuare în perioada 2001-2005 a unui număr de 4.000 de persoane pe cale naturală).

 

De asemenea, pentru perioada 2005-2010 evolutia personalului la SIDEX - S.A. Galati va fi determinată de decizia investitorului în cadrul politicii sale sociale. Costul restructurării sociale este estimat la circa 135 milioane dolari S.U.A., din care:

- 1. 5 milioane dolari S.U.A. pentru măsuri pasive (fond de somaj si plăti compensatorii):

- Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale 2. 55 milioane dolari S.U.A. pentru măsuri active (reconversie profesională si alternativă socială):

- FONDMET/UNIRMET/CRPM: 5 milioane dolari S.U.A.;

- Programul RICOP: 40 milioane dolari S.U.A.;

- Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale: 10 milioane dolari S.U.A.;

3. 75 milioane dolari S.U.A. pentru crearea de noi locuri de muncă:

- alte surse guvernamentale: 25 milioane dolari S.U.A.;

- Programul RICOP: 20 milioane dolari S.U.A.;

- investitori strategici: 15 milioane dolari S.U.A.;

- alte surse externe: 15 milioane dolari S.U.A.

Costul restructurării sociale de 135 milioane dolari S.U.A. include si restructurarea socială de la SIDEX - S.A. Galati din etapa 2006-2010, evaluată la circa 11.000 de persoane.

6. Viabilitatea întreprinderilor

Programul de restructurare în ansamblul său, având ca element de bază evaluarea pietei pentru produsele siderurgice românesti în cele două scenarii, optimist si pesimist, pentru perioada 2005-2010, are ca obiectiv viabilizarea întreprinderilor la nivelul performantelor din Uniunea Europeană. În lucrarea in extenso, pentru fiecare întreprindere si pentru sector în ansamblul său, sunt precizate măsurile specifice de restructurare (închideri de capacităti, modernizări, asanare financiară, restructurare de personal cu acompaniament social etc.). Pentru stabilirea eficientei întreprinderilor după restructurare s-au avut în vedere următoarele elemente:

- programul de productie si vânzări la intern si export, conform prognozelor de piată (tabelul nr. 11);

- estimarea evolutiei preturilor de vânzare pe piata internă si la export (tabelul nr. 12);

- estimarea factorilor de productie (tabelul nr. 13) si a restructurării sociale.

În aceste conditii în tabelele nr. 14 si 15 se prezintă performantele economico-financiare în cele două variante strategice prognozate.

 

Tabelul nr. 11

 

PROGNOZA

pentru livrările pe piata României si la export

 

- mii tone -

Produse

Perioada de bază

Pesimist

Optimist

1998

2000

2005

2010

2005

2010

Table

1.253

1.070

1.170

1.235

1.215

1.300

Rulouri laminate la cald

1.025

1.060

925

1.085

1.025

1.290

Benzi laminate la rece

389

405

375

505

440

600

Galvanizare prin imersie la cald

68

37

95

150

112

190

Alte acoperiri

0

0

5

10

8

20

Total produse plate

2.735

2.572

2.570

2.985

2.800

3.400

Profile grele

213

205

140

180

174

230

Profile mijlocii si usoare

545

298

500

590

556

660

 

Tabelul nr. 12

 

ESTIMAREA PRETURILOR DE VÂNZARE

 

- dolari S.U.A./tonă -

Denumirea produsului

Piata

1998

2005

2010

Produse lungi

 

 

 

 

Profile grele

Internă

260

280

280

 

Export

200

250

250

Profile mijlocii si usoare

Internă

260

280

280

 

Export

200

250

250

Profile mijlocii si usoare (aliate)

Internă

470

470

470

 

Export

440

440

440

Bare trase la rece

Internă

590

590

590

 

Export

460

500

500

Sârmă laminată

Internă

230

275

275

 

Export

200

250

250

Sârmă de sudură

Internă

600

630

630

 

Export

500

500

500

Sârmă trasă la rece

Internă

410

440

440

 

Export

360

380

380

Cablu de otel

Internă

860

860

860

 

Export

800

800

800

Sârmă zincată

Internă

425

460

460

 

Export

400

430

430

Otel beton

Internă

220

250

250

 

Export

200

230

230

Tagle pentru tevi

Internă

240

270

270

 

Export

240

270

270

Semifabricate (blumuri si tagle)

Internă

200

220

220

 

Export

170

170

170

Produse forjate

Internă

1.000

1.000

1.000

 

Export

1.500

1.500

1.500

Produse plate

 

 

 

 

Tablă groasă

Internă

300

330

330

 

Export

280

300

300

Tablă si bandă laminată la cald

Internă

280

310

310

 

Export

240

290

290

Tablă si bandă laminată la rece

Internă

350

400

400

 

Export

350

380

380

Tablă acoperită

Internă

450

480

480

 

Export

440

470

470

Tevi sudate

Internă

480

500

500

 

Export

480

490

490

Tablă din otel silicios

Internă

500

500

500

 

Export

580

580

580

 

NOTĂ :

Preturile produselor siderurgice sunt fixate de piata mondială. Diferenta dintre preturile practicate la intern si la export este determinată de costurile impuse de actul de export (transport, asigurări, comisioane etc.).

 

Tabelul nr. 13

 

COSTUL FACTORILOR DE PRODUCTIE

 

Denumirea

Cost unitar

- dolari S.U.A. -

% cheltuieli curente,

scenariul optimist

1998

2005

2010

2005

2010

Minereuri si pelete

Otel convertizor

25,4/t

27,4/t

28,5/t

12,8

12,8

Cărbune cocsificabil

Otel convertizor

55,5/t

59,0/t

59,0/t

16,7

15,3

Fier vechi

Otel convertizor

50/t

60/t

75/t

4,9

5,8

 

Otel electric

50/t

60/t

75/t

55,0

53,0

Electricitate

Otel convertizor

0,035/kWh

0,045/kWh

0,050/kWh

5,0

5,3

 

Otel electric

0,035/kWh

0,045/kWh

0,050/kWh

9,4

11,1

Oxigen

Otel electric

185/1.000 Nm 3

220/1.000 Nm 3

220/1.000 Nm 3

1,0

1,2

Electrozi

Otel electric

2,3/kg

3,5/kg

3,5/kg

5,5

4,5

 

Tabelul nr. 14

 

PERFORMANTE ECONOMICO-FINANCIARE

după restructurarea industriei siderurgice

 

- mii dolari S.U.A. -

 

Scenariu pesimist

 

Prezent

Anul V

Anul X

Vânzări

1.172.393

1.520.293

1.808.782

-Cheltuieli curente (exclusiv cheltuieli de personal)

979.900

1.137.836

1.382.489

= Valoare adăugată

192.493

382.457

426.293

-Costuri de personal

188.816

144.070

152.229

= Profit brut din exploatare

3.677

238.387

274.064

% din vânzări

0,3%

15,7%

15,2%

-Amortizări

21.103

92.231

113.548

% din vânzări

1,8%

6,3%

6,3%

= Rezultatul curent de exploatare (profit)

-17.426

142.156

160.516

-Rezultat financiar net

0

45.609

54.263

% din vânzări

0,0%

3,0%

3,0%

= Profit net din exploatare

-17.426

96.547

106.252

= Profit brut

-17.426

96.547

106.252

-Impozit pe profit

0

24.137

26.563

= Profit net

-17.426

72.410

79.689

% din vânzări

-1,5%

4,8%

4,4%

 

Tabelul nr. 15

 

-         mii dolari S.U.A. –

 

Scenariu pesimist

 

Prezent

Anul V

Anul X

+ Vânzări

1.172.393

1.692.503

2.184.466

- Cheltuieli curente (exclusiv cheltuieli de personal)

979.900

1.257.904

1.672.899

= Valoare adăugată

192.493

434.599

511.567

-Costuri de personal

188.816

147.092

155.542

= Profit brut din exploatare

3.677

287.507

356.025

% din vânzări

0,3%

17,0%

16,3%

-Amortizări

21.103

107.098

137.371

% din vânzări

1,8%

6,3%

6,3%

= Rezultatul curent de exploatare (profit)

-17.426

180.409

218.654

-Rezultat financiar net

0

50.775

65.534

% din vânzări

0,0%

3,0%

3,0%

= Profit net din exploatare

-17.426

129.634

153.120

= Profit brut

-17.426

129.634

153.120

-Impozit pe profit

0

32.408

38.280

= Profit net

-17.426

97.225

114.840

% din vânzări

-1,5%

5,7%

5,3%

 

Analiza datelor prezentate în tabelele nr. 14 si 15 arată că la sfârsitul perioadei de restructurare siderurgia românească în ansamblul ei devine rentabilă, înregistrându-se profituri importante, indiferent de varianta de piată, optimistă sau pesimistă, luată în calcul.

7. Concluzii generale

a) La sfârsitul restructurării capacitătile operationale de otel ale României vor fi de 8,5-9,0 milioane tone/an, din care circa 5,5 milioane tone la SIDEX - S.A. Galati.

b) Productia realizată în sectorul siderurgic va asigura necesarul pentru consumul intern si un export de circa 2,0 milioane tone/an.

c) După realizarea programelor de restructurare siderurgia românească va fi la nivelul performantelor tehnico-economice europene, înregistrând un profit anual net de aproape 100 milioane dolari S.U.A./an în anul 2005.

d) Costurile restructurării tehnologice (modernizării) capacitătilor de produse lungi si tevi (exclusiv SIDEX - S.A. Galati), pentru primii 5 ani, sunt apreciate la circa 354 milioane dolari S.U.A. Aceste cheltuieli, în conditiile derulării programului de restructurare în toate componentele sale, vor fi suportate de întreprinderi, cu exceptia primilor 2 ani, când vor fi necesare garantii guvernamentale pentru credite externe.

În situatia privatizării acestor unităti în primii 2 ani, noul investitor îsi va asuma în întregime programul investitional si costurile aferente, fără a mai fi necesare garantii din partea statului.

e) Restructurarea financiară presupune o serie de măsuri punctuale privind datoriile istorice ale societătilor comerciale.

Cuantificarea valorică a acestora pentru fiecare unitate si a măsurilor concrete de solutionare va fi făcută pe parcursul desfăsurării programului de restructurare. În cazul în care intervine procesul de privatizare, se vor aplica prevederile legale în vigoare referitoare la aceste aspecte. Componenta referitoare la obligatiile restante la bugetul de stat va fi solutionată de la caz la caz conform strategiei de recuperare a arieratelor proprii ale Ministerului Finantelor Publice.

f) Restructurarea socială are în vedere corelarea numărului de salariati cu nivelul progreselor tehnologice (modernizări) si presupune în final reducerea numărului de locuri de muncă din sectorul productiv de la circa 77.000 de salariati în anul 2001 la circa 65.000 de salariati în anul 2005. Această reducere urmează să fie realizată corelat cu actiunea de creare de noi locuri de muncă si de pensionare pe cale naturală.

Costurile restructurării sociale sunt estimate la circa 135 milioane dolari S.U.A., din care se apreciază că numai o sumă de 5 milioane dolari S.U.A., necesară pentru măsuri pasive, va fi alocată de statul român.

 

ANEXA Nr. 1

 

ÎNTREPRINDERILE DIN INDUSTRIA SIDERURGI

 

Nr. crt.

Denumirea întreprinderii

Caracteristica tehnologică

Situatia

proprietătii

 

 

 

 

1.

ISPAT SIDEX S.A. Galati

I

P

2.

SIDERURGICA S.A. Hunedoara

I

SP

3.

COS S.A. Târgoviste

I

SP

4.

INDUSTRIA SÂRMEI S.A. Câmpia Turzii

I

SP

5.

COMBINATUL SIDERURGIC S.A. Resita

I

P

6.

GAVAZZI STEEL S.A. Otelu Rosu

I

P

7.

SIDERCA S.A. Călărasi

I

S

8.

DUCTIL S.A. Buzău

L

P

9.

GRIVITA S.A. Bucuresti

L

P

10.

GALFINBAND S.A. Galati

L

P

11.

INTFOR S.A. Galati

L

P

12.

LAMDRO S.A. Drobeta Turnu Severin

L

P

13.

LAMINORUL S.A. Brăila

L

P

14.

LAMINATE S.A. Bucuresti (Laminorul Focsani)

L

P

15.

OTELINOX S.A. Târgoviste

L

P

16.

PROMET S.A. Beclean

L

P

17.

TREFO S.A. Galati

L

P

18.

GRANTMETAL S.A. Bucuresti

L

SP

19.

CORD S.A. Buzău

L

SP

20.

SÂRME SI CABLURI S.A. Hârsova

L

P

21.

CABLUL ROMÂNESC S.A. Ploiesti

L

P

22.

ARTROM S.A. Slatina

T

P

23.

PETROTUB S.A. Roman

T

S

24.

REPUBLICA S.A. Bucuresti

T

SP

25.

SILCOTUB S.A. Zalău

T

P

26.

TEPRO S. A. Iasi

T

SP

27.

HELITUBE S.A. Bucuresti

T

SP

28.

ZIMTUB S.A. Zimnicea

T

P

29.

TUBINOX S.A. Bucuresti

T

SP

30.

SIDERMET S.A. Călan

U

SP

31.

METALURGICA S.A. Aiud

U

SP

32.

METALURGICA S.A. Vlăhita

U

S

33.

FEROM S.A. Tulcea

F

P

34.

ICEM S.A. Bucuresti

CD

S

35.

IPROMET S.A. Bucuresti

CD

P

36.

IPROLAM S.A. Bucuresti

CD

P

37.

UZINSIDER ENG S.A. Bucuresti

CD

P


SP - întreprinderi de stat cuprinse în Programul PSAL

P - întreprinderi privatizate

S - întreprinderi de stat

I - combinat integrat

L - produse lungi

T - tevi

U - producători de utilaje metalurgice

F - feroaliaje

CD - cercetare-dezvoltare

 

ANEXA Nr. 2

 

DINAMICA

productiei de otel pe întreprinderi si procedee

 

- mii tone -

Întreprinderea

1989

1992

1995

1997

2000

2005

2010

TOTAL INDUSTRIA SIDERURGI

13.415

5.029

6.328

6.436

4.498

6.580

7.245

SIDEX S.A. Galati

7.663

2.906

4.141

4.602

3.456

4.300

5.300

Otel de convertizor

7.459

2.827

4.086

4.551

3.447

4.300

5.300

Otel electric

204

79

55

51

9

-

-

SIDERURGICA S.A. Hunedoara

3.220

1.063

1.002

848

305

650

725

Otel electric

518

304

192

72

305

650

725

Otel Siemens Martin

2.702

759

810

776

-

-

-

COMBINATUL SIDERURGIC S.A. Resita

705

131

157

159

111

 

300 340

Otel Siemens Martin

705

131

157

159

-

-

-

Otel electric

 

 

 

 

111

300

340

TOTAL INDUSTRIA SIDERURGI

13.415

5.029

6.328

6.436

4.498

6.580

7.245

GAVAZZI STEEL S.A. Otelu Rosu

383

140

159

142

86

250

280

Otel electric

311

140

159

142

86

250

280

Otel Siemens Martin

72

-

-

-

-

-

-

COS S.A. Târgoviste

 

 

 

 

 

 

 

Otel electric

814

 

410 386

326

319

410

520

INDUSTRIA SÂRMEI S.A. Câmpia Turzii

 

 

 

 

 

 

 

Otel electric

391

222

277

228

213

320

380

SIDERCA S.A. Călărasi

 

 

 

 

 

 

 

Otel electric

164

135

178

112

-

350

450

Alti producători

 

 

 

 

 

 

 

Otel electric

75

22

28

19

8

-

-

 

ANEXA Nr. 3

 

EVOLUTIE SI PROGNOZE

privind productia de laminate

- mii tone -

Denumirea produsului

1989

1992

1995

1997

2000

2005

2010

1.

Produse plate (SIDEX S.A. Galati)

5.006

1.930

2.674

2.784

2.572

2.800

3.400

2.

Produse lungi

4.523

1.662

2.074

1.816

1.043

1.700

2.200

3.

Tevi

 

 

 

 

 

 

 

 

- sudate

824

252

331

410

316

430

515

 

- laminate

559

190

212

214

138

230

300

 

TOTAL :

10.912

4.034

5.291

5.224

4.069

5.160

6.615

 

ANEXA Nr. 4

 

PROGRAMUL DE INVESTITII

la SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

 

Nr. crt.

Sectorul de productie

Proiectul de investitii

Termen PIF

Valoare

- milioane dolari S.U.A. -

Efecte economice

1.

Otelăria electrică nr. 1

Modernizarea unui cuptor electric de 50 t

2002

2,5

- Cresterea productivitătii în sectorul otelurilor speciale si reducerea consumurilor energetice

2.

Otelăria electrică nr. 2

Modernizarea cuptorului nr. 3 de 100 t, inclusiv instalatia de degazare

2002

15,0

- Reducerea consumului de energie electrică cu 250 kWh/t

 

 

 

 

 

- Reducerea consumului specific de electrozi siderurgici cu 5-7 kg/t

 

 

 

 

 

- Reducerea gradului de poluare a mediului

3.

Uzinastermoelectrică

Modernizarea echipamentelor

2002

0,5

- Cresterea randamentului energetic

4.

Uzina laminoare

Modernizarea laminorului de profile mijlocii si usoare

2004

50,0

- Îmbunătătirea programului sortimental

 

 

 

 

 

- Cresterea scoaterii de metal

- Cresterea calitătii laminatelor

- Reducerea consumurilor

5.

Otelăria electrică nr. 2

Reconstructia cu modernizare a unui cuptor electric de 100 t

2005

15,0

- Cresterea capacitătii, în conditii de performantă economică, la 800 mii t/an

 

 

 

 

 

- Reducerea gradului de poluare a mediului

6.

Otelăria electrică nr. 2

Masină de turnare continuă pentru tagle

2006

25,0

- Atingerea unui potential de 100% turnat continuu la OE2

 

 

 

 

 

- Aprovizionarea directă a laminoarelor finisoare cu tagle TC

 

 

 

 

 

- Cresterea scoaterii de metal

 

 

TOTAL INVESTITII :

 

108,0

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

PROGRAMUL DE INVESTITII

la COS - S.A. Târgoviste

 

Nr. crt.

Sectorul de productie

Proiectul de investitii

Termen PIF

Valoare

- milioane dolari S.U.A. -

Efecte economice

1.

Sectorul otelării

Modernizarea sistemului de alimentare cu feroaliaje, de asigurare apă tratată, inclusiv ecologizare

2002

2,0 -

 

Reducerea consumului de feroaliaje

 

 

 

 

 

- Cresterea randamentului la energia termică

 

 

 

 

 

- Reducerea emisiilor de noxe

2.

Otelăria electrică nr. 2

Masină de turnare continuă

2003

18,0

- Cresterea randamentului de metal si a productivitătii

 

 

 

 

 

- Reducerea consumurilor specifice

3.

Sectorul laminoare

Modernizarea laminorului de profile mijlocii si usoare

2004

20,0

- Cresterea randamentului de metal

 

 

 

 

 

- Îmbunătătirea calitătii produselor

 

 

 

 

 

- Reducerea consumurilor specifice

4.

Otelăria electrică nr. 2

Modernizarea a două cuptoare electrice de100 t si dotarea cu transformatoare de mare putere

2004

25,0

- Reducerea consumului specific de energie electrică

 

 

 

 

 

- Cresterea productivitătii

 

 

 

 

 

 

- Reducerea gradului de poluare a mediului

 

 

TOTAL INVESTITII:

 

65,0

 

-

ANEXA Nr. 6

 

                                                                          PROGRAMUL DE INVESTITII

la INDUSTRIA SÂRMEI - S.A. Câmpia Turzii

 

 

Nr. crt.

Sectorul de productie

Proiectul de investitii

Termen PIF

Valoare

- milioane dolari S.U.A. -

Efecte economice

1.

Otelăria

Masină de turnare continuă pentru tagle de 150 x 150 (140 x 140) mm

Capacitatea de

350 x 10 3 t/an

2003

20,0

- Reducerea costului de fabricatie al taglelor

- Îmbunătătirea calitătii

- Cresterea scoaterii de metal

2.

Sectia laminare

Modernizarea laminorului de sârmă nr. 3

Capacitatea de

350 x 10 3 t/an

2003

40,0

- Reducerea costului de fabricatie al sârmei

- Îmbunătătirea calitătii sârmei

3.

Sectia de prelucrare

Modernizarea masinii de tragere la rece a barelor si sârmelor, cuptoarelor si instalatiilor

de tratament de

suprafată

2001-2003

13,0

- Îmbunătătirea calitătii produselor

- Scăderea costului de fabricatie

4.

Otelăria

Instalatia de tratare în vid

2006

12,0

- Posibilitatea fabricării sârmei din otel de

înaltă calitate (cord metalic si altele)

 

 

TOTAL INVESTITII:

 

85,0

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

PROGRAMUL DE INVESTITII

la DONASID - S.A. (SIDERCA) Călărasi

 

Nr. crt.

Sectorul de productie

Proiectul de investitii

Termen PIF

Valoare

- milioane dolari S.U.A. -

Efecte economice

1.

Otelăria electrică

Instalatie de degazare în vid si aparatură de - laborator, pentru analiza emisiilor de noxe

2002

4,0

- Elaborarea otelului de sină CF în conditii

economice si de calitate corespunzătoare

2.

Otelăria electrică

Modernizarea masinii de turnare continuă, pentru productia de tagle tevi

2003

8,0

- Cresterea performantelor economice si teh- nice la turnarea continuă a otelului

 

 

 

 

 

- Îmbunătătirea programului sortimental

3.

Laminorul de profile grele si sină

Instalatii de automatizări, instalatie de durificat sina etc.

2003

28,0

- Reducerea consumurilor specifice

 

 

 

 

 

- Cresterea calitătii produsului final

4.

Laminorul de profile grele si sină

Modernizare LPGS (caje universale, pat de

răcire etc.)

2005

61,0

- Cresterea lungimii sinei CF la 60 m

 

 

TOTAL INVESTITII:

 

101,0

 

 

ANEXA Nr. 8

 

PROIECTE

de investitii de mediu în subsectorul de otel electric

 

Nr. crt.

Întreprinderea si sectorul de productie

Denumirea proiectului

Termen PIF

Valoare

- milioane dolari S.U.A. -

Observatii

1.

SIDERURGICA - S.A. Hunedoara Otelăria electrică nr. 2

Modernizarea cuptorului electric nr. 3, inclusiv a instalatiilor de degazare si a instalatiilor de desprăfuire

2002

15,0

Se regăseste în Programul de investitii al SIDERURGICA - S.A. Hunedoara

2.

COS - S.A. Târgoviste Otelăria electrică nr. 2

Modernizarea cu ecologizarea procesului a două cuptoare electrice de 100 t

2004

25,0

Se regăseste în Programul de investitii al COS - S.A. Târgoviste

 

3.

DONASID - S.A. (SIDERCA) Călărasi

Otelăria electrică

Instalatie de degazare în vid si aparatură de laborator pentru analiza emisiilor de noxe

2002 4,0

 

Se regăseste în Programul de investitii al DONASID - S.A. (SIDERCA) Călărasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI DURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 153.308 din 12 februarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 februarie 2002.

Nr. 74.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITAR VETERINA

privind conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabile te conditiile de sănătate a animalelor, care reglementează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tări terte de embrioni proaspeti si congelati proveniti de la animale domestice din specia bovine.

(2) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică embrionilor obtinuti prin transfer de nuclee.

Art. 2. - În scopul prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să se aplice, când este cazul, definitiile cuprinse în Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor, care afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, si definitiile cuprinse în Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate si inspectie veterinară după importul din tări terte de bovine, suine, ovine, caprine, carne proaspătă sau produse din carne. În scopul aplicării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare, prin următorii termeni se întelege suplimentar:

a) embrion - stadiul initial de dezvoltare a unui animal domestic din specia bovine, atunci când poate fi transferat la o vacă purtătoare;

b) echipa de colectare a embrionilor - un grup de tehnicieni sau o structură, aprobată oficial, supravegheată de un medic veterinar al echipei, care are competenta să realizeze colectarea, prelucrarea si depozitarea de embrioni, conform conditiilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) medicul veterinar al echipei - medicul veterinar responsabil cu supravegherea unei echipe de colectare a embrionilor, conform conditiilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

d) lot de embrioni - o cantitate de embrioni transferati într-o operatiune de la un singur donator si la care se referă un singur certificat;

e) tara de colectare - România, statul membru al Uniunii Europene sau tara tertă, în care embrionii sunt produ i, colectati, prelucrati si, când este necesar, depozitati si din care acestia sunt expediati pentru export;

f) laborator de diagnostic aprobat - un laborator situat pe teritoriul României, al unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei tări terte, aprobat de autoritatea sanitară veterinară competentă să efectueze testele de diagnostic stabilite în prezenta normă sanitară veterinară;

g) echipa de producere a embrionilor - echipa de colectare a embrionilor, aprobată oficial pentru fertilizarea in vitro conform conditiilor stabilite în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

 

CAPITOLUL II

Reguli pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 3. - Autoritatea sanitară veterinară centrală a României sau a unui stat membru al Uniunii Europene, ca tară de colectare, se va asigura că embrionii nu vor fi trimi i din teritoriul lor în mod reciproc, decât dacă întrunesc următoarele conditii:

a) trebuie să fi fost conceputi ca rezultat al însământării artificiale sau al fertilizării in vitro cu material seminal provenit de la un animal reproducător donator, cazat într-un centru de colectare a materialului seminal, aprobat de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea si depozitarea materialului seminal, sau cu material seminal importat în conformitate cu legislatia comunitară specifică, transpusă în legislatia veterinară natională referitoare la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabilă comertului intracomunitar si importului de material seminal congelat provenit de la animale domestice din specia bovine. Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate autoriza comertul cu embrioni proveniti de la anumite rase specifice, conceputi ca rezultat al montei naturale de către tauri, al căror status de sănătate este conform cerintelor comunitare specifice, transpuse în legislatia veterinară natională, mentionate anterior;

b) trebuie să fi fost colectati de la animale domestice din specia bovine, al căror status de sănătate satisface.cerintele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) trebuie să fi fost colectati, prelucrati si depozitati de către o echipă de colectare a embrionilor, aprobată în conformitate cu art. 4 alin. (1);

d) trebuie să fi fost colectati, prelucrati si depozitati de o echipă de colectare a embrionilor, în conformitate cu anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

e) trebuie să fie însotiti, în timpul transportului spre România sau spre un stat membru al Uniunii Europene, ca tară de destinatie, de un certificat de sănătate animală, conform art. 5 alin. (1).

Art. 4. - (1) Aprobarea unei echipe de colectare a embrionilor, după cum este prevăzut la art. 3 lit. c), va fi acordată doar atunci când prevederile cap. I din anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară sunt respectate si când echipa de colectare a embrionilor este capabilă să satisfacă celelalte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare. Orice schimbare majoră în organizarea echipei de colectare a embrionilor urmează să fie anuntată autoritătii competente.

(2) Aprobarea echipei de colectare a embrionilor va fi reînnoită ori de câte ori medicul veterinar al echipei este înlocuit sau ori de câte ori sunt făcute schimbări majore în organizarea ei, în laboratoarele sau echipamentele de care aceasta dispune.

(3) Medicul veterinar oficial va supraveghea respectarea prevederilor mentionate anterior. Aprobarea va fi retrasă când una sau mai multe dintre prevederi nu mai sunt respectate.

(4) Toate echipele de colectare a embrionilor aprobate trebuie să fie înregistrate de autoritatea sanitară veterinară centrală a României, fiecare echipă primind un număr de înregistrare veterinară. O listă cuprinzând echipele de colectare a embrionilor si numerele lor de înregistrare veterinară trebuie să fie trimisă Comisiei Europene, pentru ca statele membre ale Uniunii Europene să poată fi informate despre orice amendament făcut acestei liste.

(5) Expertii veterinari care evaluează o posibilă divergentă dintre România si un stat membru al Uniunii Europene în acest domeniu trebuie să fie stabiliti cu acordul părtilor implicate.

(6) Aprobarea unei echipe de producere a embrionilor pentru embrioni rezultati din fertilizarea in vitro va fi acordată doar când prevederile anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară sunt respectate si când echipa de producere a embrionilor este capabilă să satisfacă celelalte prevederi ale prezentei norme sanitare veterinare, în special prevederile alin. (1) si (2) care se vor aplica mutatis mutandis.

(7) Regulile detaliate pentru aplicarea acestui articol vor fi adoptate în conformitate cu procedura natională.

Art. 5. - (1) Un certificat de sănătate animală redactat de un medic veterinar oficial din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, ca tară de colectare, pe un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie să însotească fiecare lot de embrioni. Pentru fiecare lot de embrioni trebuie să fie emis un certificat separat.

(2) Certificatul de sănătate animală trebuie:

a) să fie constituit dintr-o singură filă si să fie redactat cel putin în limba oficială/limbile oficiale ale României sau ale statului membru al Uniunii Europene, ca tară de destinatie;

b) să fie eliberat pentru un singur destinatar;

c) să însotească lotul de embrioni până la destinatie, în forma sa originală.

 

CAPITOLUL III

Reguli pentru importul din tări terte

 

Art. 6. - (1) Embrionii trebuie să fie importati doar din acele tări terte sau părti ale acestora care figurează pe o listă întocmită de autoritatea sanitară veterinară centrală a României, în concordantă cu procedura natională. Această listă poate fi completată sau amendată potrivit aceleiasi proceduri.

(2) În luarea deciziei, dacă o tară tertă sau părti ale acesteia pot figura pe lista la care se face referire la alin. (1) trebuie să se tină seama în mod special de:

a) starea de sănătate a .eptelului, a altor animale domestice si sălbatice din tările terte, cu referire specială la bolile exotice ale animalelor si la situatia sănătătii mediului din tara respectivă, care ar putea periclita sănătatea animalelor din România;

b) rapiditatea informatiilor furnizate de tara tertă cu privire la existenta bolilor contagioase la animalele din teritoriul său, în special a acelor boli mentionate în listele A si B ale Oficiului International de Epizootii;

c) regulile tării terte cu privire la prevenirea si combaterea bolilor animalelor;

d) structura serviciilor sanitare veterinare din tara tertă si competentele acestora;

e) organizarea si implementarea măsurilor pentru prevenirea si controlul bolilor contagioase ale animalelor;

f) garantiile pe care tara tertă le poate oferi conform regulilor enuntate în prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Lista la care se face referire la alin. (1) si toate amendamentele care îi sunt aduse vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să întocmească, în concordantă cu procedura natională, o listă cuprinzând echipele de colectare a embrionilor, care sunt autorizate să colecteze, să prelucreze sau să depoziteze în tări terte embrioni destinati României. Lista poate fi amendată sau completată în concordantă cu aceeasi procedură.

(2) Pentru a decide dacă o echipă de colectare a embrionilor dintr-o tară tertă poate apărea pe lista la care se face referire la alin. (1) trebuie să se tină seama în special de supravegherea veterinară a sistemelor de colectare a embrionilor în tara respectivă, de competentele serviciilor veterinare si de supravegherea la care sunt supuse echipele de colectare a embrionilor.

(3) O echipă de colectare a embrionilor poate apărea pe lista la care se face referire la alin. (1) doar dacă:

a) îsi desfăsoară activitătile în una dintre tările sau în părti ale acestora, care se află pe lista la care se face referire la art. 6 alin. (1);

b) îndeplineste cerintele anexei nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară;

c) a fost aprobată oficial pentru export în România de către serviciile veterinare ale tării terte vizate;

d) este supusă inspectiilor unui medic veterinar oficial din tara tertă vizată, cel putin de două ori pe an.

Art. 8. - (1) Importul de embrioni din teritoriul unei tări terte sau unei părti a acesteia aflate pe lista întocmită în concordantă cu art. 6 alin. (1) se va realiza doar dacă embrionii:

a) provin de la animale donatoare care, imediat înaintea colectării embrionilor lor, au stat cel putin 6 luni pe teritoriul tării terte vizate, si din maximum două efective care îndeplinesc cel putin conditiile prevăzute la alin. (2);

b) respectă cerintele de sănătate a animalelor, adoptate de autoritatea sanitară veterinară centrală a României pentru importul de embrioni din acea tară, în concordantă cu procedura natională.

(2) Pentru adoptarea cerintelor la care se face referire la alin. (1) vor fi luate în considerare:

a) situatia sănătătii animalelor în zona care înconjoară locul de colectare a embrionilor, cu referire mai ales la bolile care apar pe lista A a Oficiului International de Epizootii;

b) situatia sănătătii efectivului vizat pentru colectarea embrionilor, inclusiv cerintele de testare;

c) situatia sănătătii animalului donator si cerintele de testare;

d) cerintele de colectare, prelucrare si depozitare a embrionilor.

(3) Baza de referintă pentru stabilirea conditiilor de sănătate a animalelor, în conformitate cu alin. (1), pentru tuberculoză, bruceloză bovină si leucoză enzootică bovină va fi reprezentată de standardele stabilite de legislatia comunitară specifică, transpusă în legislatia veterinară natională, referitoare la problemele de sănătate a animalelor, care afectează comertul intracomunitar cu bovine si suine.

(4) În conditiile procedurii nationale si de la caz la caz autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate face derogări de la aceste prevederi, atunci când o tară tertă interesată furnizează garantii similare si cel putin echivalente în legătură cu sănătatea animalelor.

(5) Pentru stabilirea prevederilor de sănătate a animalelor referitoare la febra aftoasă, în conformitate cu alin. (1), trebuie luat în considerare faptul că:

a) doar embrioni congelati pot fi importati din tări terte în care se practică vaccinarea împotriva febrei aftoase. Embrionii trebuie să fie depozitati în conditii aprobate pentru minimum 30 de zile înaintea transportului;

b) animalele donatoare trebuie să provină dintr-o exploatatie în care nici un animal nu a fost vaccinat împotriva febrei aftoase în cursul celor 30 de zile anterioare colectării si care nu este supusă nici unei interdictii sau măsuri de carantină.

Art. 9. - (1) Importul de embrioni va fi autorizat doar la prezentarea unui certificat de sănătate animală întocmit si semnat de un medic veterinar oficial din tara tertă de colectare, care trebuie:

a) să fie întocmit cel putin în limba tării de origine, ca tară de colectare, în limba engleză si în limba română;

b) să fie eliberat pentru un singur destinatar;

c) să însotească embrionii în original.

(2) Certificatul de sănătate animală trebuie să fie conform formularului întocmit de autoritatea sanitară veterinară centrală a României, în concordantă cu procedura natională.

Art. 10. - Principiile si regulile stabilite prin legislatia comunitară specifică, transpusă în legislatia veterinară natională, referitoare la principiile care reglementează organizarea de controale veterinare asupra produselor care intră în Comunitatea Europeană din tări terte, se vor aplica la organizarea controalelor ce urmează să fie efectuate, la urmărirea acestor controale, precum si în cazul măsurilor de protectie ce urmează să fie implementate.

 

CAPITOLUL IV

Reguli cu privire la măsurile de protectie si control

 

Art. 11. - Regulile stabilite de legislatia comunitară specifică cu privire la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse, în vederea definitivării pietei interne, se vor aplica în special controalelor la origine, organizării controalelor ce urmează să fie efectuate în tara de destinatie si, în consecintă, vor fi stabilite măsurile de protectie ce urmează să fie implementate.

Art. 12. - (1) Expertii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu autoritătile sanitare veterinare competente ale României, să efectueze controale la fata locului în România, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru evaluarea asigurării aplicării uniforme a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Expertii veterinari din partea autoritătii sanitare veterinare centrale a României si din structurile subordonate trebuie să efectueze inspectii programate si inspectii randomizate în teren pentru a controla respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Experti veterinari desemnati de autoritatea sanitară veterinară centrală a României pot efectua inspectii în tările terte din care România importă embrioni de bovine, pentru a evalua conformitatea cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Tara de colectare pe teritoriul căreia se efectuează un control va acorda expertilor toată asistenta necesară în îndeplinirea obligatiilor lor. Expertii veterinari care au efectuat controalele vor informa autoritatea competentă a tării vizate despre rezultatele controlului.

(5) Tara de colectare vizată trebuie să ia orice măsuri care se pot dovedi necesare, pentru a tine seama de rezultatele investigatiei. Dacă tara de colectare nu ia aceste măsuri, autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate dispune refuzarea intrării pe teritoriul României a embrionilor obtinuti, prelucrati si depozitati de echipa de colectare în cauză sau va retrage aprobarea în cazul tărilor terte.

(6) Prevederile generale pentru implementarea prezentului articol, în special în ceea ce priveste frecventa si modalitatea de efectuare a controalelor mentionate la alin. (1), vor fi stabilite în conformitate cu procedura natională.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

Art. 13. - Amendamentele la anexe, în special pentru a le adapta dezvoltărilor în tehnologia manipulării embrionilor, vor fi hotărâte în conformitate cu procedura natională.

Art. 14. - (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare nu se aplică embrionilor colectati, prelucrati si depozitati în statele membre ale Uniunii Europene pe o perioadă de 3 ani, înainte de data aplicării oficiale a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Până la data implementării în totalitate a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare autoritatea sanitară veterinară centrală a României nu va aplica importului de embrioni din tări terte conditii mai favorabile decât cele care decurg din aplicarea cap. II.

Art. 15. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate adopta documente legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României va lua măsuri administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Autoritatea sanitară veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

(4) Atunci când autoritatea sanitară veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la alineatele precedente aceasta trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Conditii pentru aprobarea echipelor de colectare si de producere a embrionilor

 

A. Pentru a-i fi acordată aprobarea fiecare echipă de colectare a embrionilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) colectarea, prelucrarea si depozitarea embrionilor trebuie să fie efectuate fie de către un medic veterinar al echipei, fie, sub responsabilitatea sa, de către unul sau mai multi tehnicieni competenti si instruiti de către medicul veterinar al echipei cu privire la metodele si tehnicile de igienă;

b) trebuie să se afle sub supravegherea generală si autoritatea medicului veterinar oficial;

c) trebuie să aibă la dispozitie instalatii fixe sau mobile de laborator în care embrionii pot fi examinati, prelucrati si ambalati, constând în cel putin o suprafată de lucru, un microscop si echipament criogenic;

d) în cazul unui laborator fix, acesta trebuie să dispună de:

1. o cameră în care embrionii pot fi manipulati, adiacentă, dar separată fizic de zona utilizată pentru manipularea animalelor donatoare în timpul colectării;

2. o cameră sau o zonă echipată pentru curătarea si sterilizarea instrumentelor si echipamentului utilizat în colectarea si manipularea embrionilor;

3. când urmează să fie efectuată micromanipularea embrionului care implică penetrarea zonei pellucida, aceasta va fi realizată în instalatii adecvate, cu flux laminar, care vor fi curătate si dezinfectate corespunzător între două loturi;

e) în cazul unui laborator mobil, acesta trebuie să dispună de o parte special echipată a vehiculului, constând din două sectiuni separate:

1. una pentru examinarea si manipularea embrionilor, care va fi o sectiune curată; si

2. alta pentru adăpostirea echipamentului si materialelor utilizate în contact cu animalele donatoare.

B. Pentru a fi aprobată ca echipă pentru producerea si prelucrarea embrionilor rezultati din fertilizarea in vitro si/sau din cultura in vitro, aceasta trebuie să îndeplinească, pe lângă cele mentionate la lit. A, următoarele cerinte suplimentare:

f) personalul trebuie să fie instruit cu privire la tehnicile corespunzătoare de laborator si de control al bolilor, în special referitor la procedurile pentru lucrul în conditii sterile;

g) trebuie să aibă la dispozitie un laborator de prelucrare fix, care să dispună de:

1. echipament si instalatii corespunzătoare, incluzând o cameră separată pentru recuperarea ovocitelor din ovare, si camere sau zone separate pentru prelucrarea ovocitelor si embrionilor, precum si pentru depozitarea embrionilor;

2. instalatii cu flux laminar în care trebuie să fie prelucrate toate ovocitele, materialul seminal si embrionii; totusi centrifugarea materialului seminal poate fi efectuată în afara instalatiei cu flux laminar, atât timp cât sunt luate precautii complete de igienă;

h) când ovocitele si alte tesuturi urmează să fie colectate într-un abator, acesta trebuie să fie dotat cu echipament adecvat pentru colectarea si transportul ovarelor si al altor tesuturi la laboratorul de prelucrare, de o manieră sigură si igienică.

Un laborator mobil trebuie să aibă întotdeauna contact cu un laborator fix, pentru a se asigura sterilizarea echipamentului si aprovizionarea cu fluide si cu alte produse necesare pentru colectarea si manipularea embrionilor.

 

CAPITOLUL II

Conditii cu privire la colectarea, prelucrarea, depozitarea si transportul embrionilor de către echipa aprobată pentru colectarea embrionilor

 

1. Colectarea si prelucrarea:

a) embrionii trebuie să fie colectati si prelucrati de o echipă de colectare aprobată, fără a veni în contact cu oricare alte loturi de embrioni care nu îndeplinesc cerintele prezentei norme sanitare veterinare;

b) embrionii trebuie să fie colectati într-un loc izolat de alte părti ale clădirii sau exploatatiei si care trebuie să fie în bună stare si u or de curătat si de dezinfectat;

c) embrionii trebuie să fie prelucrati, examinati, spălati, tratati si plasati în containere identificate si sterile, fie într-o instalatie de laborator fixă, fie într-o instalatie de laborator mobilă, care nu este situată într-o zonă supusă măsurilor de interdictie sau carantină;

d) toate instrumentele care vin în contact cu embrionii sau cu animalul donator în timpul colectării si prelucrării trebuie să fie înlăturate, dezinfectate sau sterilizate în mod corespunzător înaintea utilizării;

e) produsele de origine animală utilizate în timpul colectării embrionilor si în mediul de transport trebuie să fie obtinute din surse care nu prezintă risc pentru sănătatea animalelor sau care urmează să fie tratate înaintea utilizării, astfel încât să fie prevenit un asemenea risc. Toate mediile si solutiile trebuie să fie sterilizate prin metode aprobate conform recomandărilor manualului Societătii Internationale de Transfer al Embrionilor (IETS). Antibiotice pot fi adăugate mediilor în conformitate cu manualul IETS;

f) flacoanele de depozitare si flacoanele de transport trebuie să fie dezinfectate sau sterilizate în mod corespunzător înainte de începerea fiecărei operatiuni de umplere;

g) agentul criogenic utilizat nu trebuie să fi fost utilizat anterior pentru alte produse de origine animală;

h) fiecare container pentru embrioni si containerele în care sunt depozitati si transportati acestia trebuie să fie marcate clar cu un cod, astfel încât să se poată stabili cu u urintă data colectării embrionilor, rasa si identitatea masculului donator si ale femelei donatoare, precum si numărul de înregistrare al echipei. Caracteristicile si forma acestui cod-marcă vor fi stabilite în concordantă cu procedura natională;

i) fiecare embrion trebuie să fie spălat de cel putin 10 ori într-un fluid special pentru embrioni care trebuie să fie schimbat de fiecare dată si care, în afară de cazul când s-a hotărât altfel în conditiile lit. m), trebuie să contină tripsină, în concordantă cu procedurile recunoscute international. Fiecare lichid de spălare trebuie să fie o dilutie de 100 de ori a lichidului de spălare anterior, iar pentru transferul embrionilor, de fiecare dată trebuie să fie utilizată o micropipetă sterilă;

j) după ultima spălare fiecare embrion trebuie să fie supus unei examinări microscopice la un grosisment de cel putin 50x pe întreaga sa suprafată, pentru a se determina dacă zona pellucida este intactă si liberă de orice material aderent. Orice micromanipulare care implică penetrarea zonei pellucida trebuie să fie efectuată în instalatii aprobate pentru acest scop, după ultima spălare si examinare. O astfel de micromanipulare poate fi realizată doar pentru un embrion având o zonă pellucida intactă;

k) fiecare lot de embrioni care a trecut cu succes examinarea prevăzută la lit. j) trebuie să fie plasat într-un container steril, marcat în concordantă cu lit. h) si care va fi sigilat imediat;

l) atunci când se consideră corespunzător, după caz, fiecare embrion trebuie să fie congelat cât mai curând posibil si depozitat într-un loc care se află sub controlul.medicului veterinar al echipei si care este supus unei inspectii periodice de către un medic veterinar oficial;

m) în concordantă cu procedura natională autoritatea sanitară veterinară centrală a României trebuie să elaboreze, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, un protocol cu privire la lichidele de clătire si de spălare autorizate, la tehnicile de spălare si, după caz, la tratamentele enzimatice, împreună cu mediile de transport autorizate. Până la adoptarea unui protocol cu privire la tratamentele enzimatice vor continua să se aplice regulile nationale cu privire la utilizarea tripsinei;

n) fiecare echipă de colectare trebuie să trimită probe de rutină din lichidele de clătire, lichidele de spălare, embrionii dezintegrati, ovulele nefertilizate etc., rezultate din activitătile sale, pentru o examinare oficială privind contaminarea bacteriană si virală. Procedura pentru colectarea    probelor, realizarea unor astfel de examinări, împreună cu standardele ce urmează să fie realizate, vor fi decise în concordantă cu procedura natională. Dacă standardele stabilite nu sunt respectate, autoritatea competentă care a acordat aprobarea oficială echipei trebuie să retragă acea aprobare;

o) fiecare echipă de colectare trebuie să tină o evidentă a activitătilor sale cu privire la colectarea embrionilor pentru o perioadă de 12 luni înainte si 12 luni după depozitare, incluzând:

ii(i) rasa, vârsta si identificarea animalelor donatoare vizate;

i(ii) locul de colectare, prelucrare si depozitare a embrionilor colectati de echipă;

(iii) identificarea embrionilor, împreună cu detalii privind destinatia lor, dacă se cunosc;

(iv) detalii despre tehnicile de micromanipulare care implică penetrarea zonei pellucida sau alte tehnici, cum ar fi fertilizarea in vitro si/sau cultura in vitro care au fost realizate cu privire la embrioni.

În cazul embrionilor rezultati din fertilizarea in vitro identificarea poate fi făcută pe bază de lot, dar trebuie să contină detalii privind data si locul de colectare a ovarelor si/sau ovocitelor. De asemenea, trebuie să fie posibilă identificarea efectivului de origine a animalelor donatoare;

p) conditiile stabilite la lit. a)-o) trebuie să se aplice, după caz, colectării, prelucrării, depozitării si transportului de ovare, ovocite si de alte tesuturi destinate fertilizării in vitro si/sau culturii in vitro. În plus, trebuie să se aplice următoarele conditii suplimentare:

ii(i) când ovarele si alte tesuturi urmează să fie colectate într-un abator, acesta trebuie să fie aprobat oficial si să se afle sub controlul unui medic veterinar oficial, a cărui responsabilitate este să efectueze inspectia ante-mortem si postmortem a donatorilor;

i(ii) materialele si echipamentul care vin în contact direct cu ovarele si cu alte tesuturi trebuie să fie sterilizate înainte de utilizare, iar după sterilizare trebuie să fie utilizate exclusiv în aceste scopuri. Trebuie să fie utilizat un echipament separat pentru manipularea ovocitelor si a embrionilor de la loturi diferite de animale donatoare;

(iii) ovarele si alte tesuturi nu vor fi introduse în laboratorul de prelucrare până la finalizarea inspectiei post-mortem a lotului. Dacă este constatată o boală importantă în lotul donatorilor sau la orice animal tăiat în acel abator în acea zi, toate tesuturile provenind de la acel lot trebuie să fie identificate si eliminate;

(iv) procedurile de spălare si de examinare stabilite la lit. i) si j) trebuie să fie efectuate după ce procedura de cultivare s-a încheiat;

i(v) orice micromanipulare care implică penetrarea zonei pellucida trebuie să fie efectuată în concordantă cu prevederile lit. j), după ce au fost finalizate procedurile stabilite la pct. (iv);

(vi) în aceeasi fiolă/paietă trebuie să fie depozitati numai embrionii din acelasi lot de donatori.

2. Depozitarea:

a) fiecare echipă de colectare sau de producere a embrionilor trebuie să se asigure că embrionii sunt depozitati la temperaturi corespunzătoare, în clădiri aprobate pentru acest scop de către autoritatea competentă. Pentru a fi aprobate aceste clădiri trebuie:

ii(i) să detină cel putin o cameră ce se poate încuia, destinată exclusiv depozitării embrionilor;

i(ii) să fie u or de curătat si dezinfectat;

(iii) să dispună de evidente permanente ale tuturor mi cărilor de intrare si ie ire a embrionilor.

Destinatia finală a embrionilor trebuie să fie specificată în aceste evidente;

(iv) să fie supuse inspectiei medicului veterinar oficial;

b) autoritatea sanitară veterinară competentă poate autoriza depozitarea materialului seminal care îndeplineste cerintele legislatiei comunitare specifice, transpusă în legislatia veterinară natională, referitoare la cerintele de sănătate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal congelat provenit de la animale domestice din specia bovine, în clădirile de depozitare aprobate.

3. Transportul:

a) embrionii destinati comercializării trebuie să fie transportati din incintele de depozitare aprobate până la sosirea lor la destinatie în conditii igienice satisfăcătoare, în containere sigilate;

b) containerele trebuie să fie marcate astfel încât acel număr să coincidă cu numărul de pe certificatul de sănătate animală.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII APLICABILE ANIMALELOR DONATOARE

 

1. În scopul colectării embrionilor animalele donatoare trebuie să îndeplinească următoarele cerinte:

a) trebuie să fi petrecut cel putin ultimele 6 luni pe teritoriul tării de colectare;

b) trebuie să fi fost prezente în efectivul de origine cel putin 30 de zile înaintea colectării;

c) trebuie să provină din efective care sunt:

(i) libere oficial de tuberculoză;

(ii) libere oficial de bruceloză sau libere de bruceloză;

(iii) libere de leucoză enzootică bovină;

d) prin derogare de la pct. 3 animalele donatoare pot proveni dintr-un efectiv sau din efective care nu este/sunt liber/libere de leucoză, dar pentru care a fost obtinută o certificare care atestă că în acel efectiv nu a existat nici un caz clinic de leucoză enzootică bovină în ultimii 3 ani;

e) în anul precedent nu trebuie să fi fost prezente într-un efectiv (sau efective) în care s-a manifestat vreun semn clinic de rinotraheită infectioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infectioasă.

2. În ziua colectării embrionilor vaca donatoare:

a) trebuie să fie tinută într-o exploatatie care nu este supusă măsurilor de carantină sau de interdictie veterinară;

b) nu trebuie să prezinte semne clinice de boală.

3. Conditiile de mai sus trebuie să se aplice animalelor vii destinate ca donatoare de ovocite prin recoltarea ovulelor sau prin ovariectomie.

4. În cazul donatoarelor de ovare si de alte tesuturi ce urmează să fie colectate după tăiere într-un abator, aceste animale nu trebuie să fi fost desemnate pentru tăiere ca parte a unui program national de eradicare a vreunei boli si nici nu trebuie să provină dintr-o exploatatie supusă restrictiilor din cauza unei boli a animalelor.

5. Abatorul în care sunt colectate ovarele si alte tesuturi nu trebuie să fie situat într-o zonă supusă măsurilor de interdictie sau de carantină.

 

ANEXA nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

1. Expeditor (numele si adresa completă)

Certificat de sănătate animală

Nr. ........ Original

 

2. Tara de colectare

3. Destinatar (numele si adresa completă)

4. Autoritatea sanitară veterinară competentă

NOTĂ :

a) Trebuie să fie eliberat un certificat separat pentru fiecare lot de embrioni.

b) Originalul acestui certificat trebuie să însotească lotul la locul de destinatie.

5. Autoritatea sanitară veterinară competentă locală

6. Locul de încărcare

7. Numele si adresa echipei de colectare a embrionilor

8. Mijloacele de transport

 

9. Locul si tara de destinatie

 

11. Numărul si codul-marcă ale containerelor cu embrioni

10. Numărul de înregistrare al echipei de colectare a embrionilor

12. Identificarea lotului

 

a) Numărul de embrioni

b) Data/datele de colectare

c) Rasa

d) 1)Embrionii proveniti din fertilizare naturală sau in vitro 2 ) si supusi sau nesupusi 2 ) penetrării zonei pellucida.

13. Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific că:

a) embrionii descrisi mai sus au fost colectati, prelucrati si depozitati în conditii care respectă standardele stabilite în Directiva 89/556/CEE;

b) embrionii descrisi mai sus au fost trimisi la locul de încărcare în containere sigilate în conditii care respectă prevederile Directivei 89/556/CEE.

 

Întocmit la .............................., în .......................................

Semnătura ..............................

..............................................................

[numele si calificarea (cu majuscule)]

Stampila

 


1) Nu trebuie să fie completat pentru embrionii colectati, prelucrati si depozitati înainte de data de 1 martie 1994.

2) Se anulează după caz.