MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

875. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

876. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

877. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

879. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

142. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

143. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale

 

1.179. - Hotărâre privind aprobarea structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

1.186. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Horia, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Horia

 

1.188. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

1.189. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2002 la Programul FISCALIS al Comunitătii Europene

 

1.190. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru Catedrala “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

1.191. - Hotărâre privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care va functiona în structura Colegiului Baltic de Apărare

 

1.192. - Hotărâre privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în proprietatea publică a comunei Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, judetul Ilfov, precum si trecerea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în administrarea Insitutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei si Radiatiei

 

1.193. - Hotărâre privind organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC)

 

1.194. - Hotărâre privind sistarea realizării unor obiective de investitii, nepuse în functiune, la Filiala Societatea Comercială “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

1.201. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia personală în evolutia ascendentă a relatiilor bilaterale dintre Marele Ducat de Luxemburg si România, pentru sprijinul acordat,

în cadrul Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, eforturilor de integrare euroatlantică ale tării noastre,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale doamnei Lydie Polfer, ministru de externe al Marelui Ducat de Luxemburg si presedinte în exercitiu al Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 875.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I si ale art. 11 alin. (1) pct. I.1 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului educatiei si cercetării, pentru contributia exceptională pe care a adus-o pe plan mondial la dezvoltarea arhitecturii, urbanismului si designului, prin promovarea unor forme si concepte moderne, novatoare, precum si pentru sprijinul sustinut pe care l-a acordat scolii românesti de arhitectură,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor domnului dr. arhitect Mario Botta, Doctor Honoris Causa al Universitătii de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 876.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. I-III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea ministrului educatiei si cercetării, pentru rezultatele de exceptie obtinute în promovarea scolii românesti de arhitectură si urbanism, pentru realizarea unor importante proiecte arhitecturale si urbanistice, cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la nasterea marelui arhitect român Ion Mincu,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- doamnei profesor universitar dr. arhitect Angela-Eliza Filipeanu de la catedra de “Urbanism si amenajarea teritoriului”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Stefan Scafa-Udriste, decan al Facultătii de Arhitectură, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Zoltan Takacs, sef de catedră la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Radu Tănăsoiu, director al Departamentului “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- domnului profesor universitar dr. arhitect Romeo Stefan Belea de la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Corneliu Mircea Ghenciulescu de la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Mircea Ochinciuc de la Departamentul “Bazele proiectării”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. inginer Radu Petrovici de la Catedra de stiinte tehnice, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- domnului profesor universitar dr. arhitect Eugeniu Apostol de la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Constantin Dobre, sef de catedră la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului conferentiar universitar dr. arhitect Constantin Enache, decan al Facultătii de Urbanism, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- doamnei conferentiar universitar dr. arhitect Tomnita Michaela Florescu, decan al Colegiului de Arhitectură si Urbanism, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Victor Ivanes de la Departamentul “Bazele proiectării”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Nicolae Lascu, prorector al Universitătii de Arhitectură si Urbanism Ion Mincu” din Bucuresti;

- domnului profesor universitar dr. arhitect Toma Olteanu de la Departamentul “Sinteza de proiectare”, Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 877.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vlad-Andrei Moga se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Islanda, cu resedinta la Copenhaga.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2002.

Nr. 879.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 4 se abrogă.

2. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.”

3. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

“(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

“Art. 61. - În cazul creantelor reprezentând obligatii de plată a cotelor din cheltuielile comune fată de asociatiile de proprietari sau locatari, precum si a cheltuielilor de întretinere ce revin persoanelor fizice corespunzător suprafetelor locative pe care le folosesc ca locuinte, judecătorul, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispozitiile art. 6 alin. (3), să dispună stabilirea unui termen de plată ori esalonarea plătii, tinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveste posibilitătile efective de plată.”

5. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Ordonanta de admitere în tot sau în parte a cererii creditorului, împotriva căreia nu a fost introdusă cerere în anulare potrivit art. 8, este irevocabilă.”

6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“(2) Prin contestatia la executare debitorul poate invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, cu exceptia cazului în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonantei de admitere a cererii creditorului.”

7. Alineatul (1) al articolului 111 va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Ordonanta privind somatia de plată nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre părti.”

Art. II. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Ioan Alexandru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 142.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Codul penal si unele legi speciale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 3 al articolului 197 va avea următorul cuprins:

“Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi, dacă victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”

2. Articolul 198 va avea următorul cuprins:

“Actul sexual cu un minor

Art. 198. - Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 15 ani, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex între 15-18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.

Dacă actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelasi sex, care nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 1-3 au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

Când fapta prevăzută în alin. 1 a fost săvârsită în împrejurările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. b) ori dacă faptele prevăzute în alin. 1-4 au avut urmările prevăzute în art. 197 alin. 2 lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.”

3. Alineatele 2 si 3 ale articolului 201 vor avea următorul cuprins:

Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si actele de perversiune sexuală cu o persoană între 15-18 ani, dacă fapta este săvârsită de tutore sau curator ori de către supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenta sa asupra acesteia.”

4. La articolul 201, după alineatul 3 se introduc alineatele 31 si 32 cu următorul cuprins:

“Dacă actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani au fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă faptele prevăzute în alin. 2, 3 si 31 au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.”

5. Alineatele 1 si 2 ale articolului 202 vor avea următorul cuprins:

“Actele cu caracter obscen săvârsite asupra unui minor sau în prezenta unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Când actele prevăzute în alin. 1 se săvârsesc în cadrul familiei, pedeapsa este închisoarea de la unu la 7 ani.”

6. La articolul 202, după alineatul 2 se introduce alineatul 21 cu următorul cuprins:

“Dacă faptele prevăzute în alin. 1 si 2 au fost săvârsite în scopul producerii de materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.”

7. Articolul 306 va avea următorul cuprins:

“Relele tratamente aplicate minorului

Art. 306. - Punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorului, de către părinti sau de către orice persoană căreia minorul i-a fost încredintat spre crestere si educare, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.”

8. Alineatul 3 al articolului 329 va avea următorul cuprins:

“Dacă fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 este săvârsită fată de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi.”

Art. II. - Articolul 18 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Fapta de a expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria, a distribui, a confectiona ori de a produce în alt mod, a transmite, a oferi sau a pune la dispozitie ori de a detine în vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii, diapozitive, embleme sau alte suporturi vizuale, care reprezintă pozitii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani, constituie infractiunea de pornografie infantilă si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si importul ori predarea de obiecte dintre cele prevăzute la alin. (1) unui agent de transport sau de distribuire, în vederea comercializării ori distribuirii lor.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) si (2), săvârsite de o persoană care face parte dintr-un grup organizat, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.”

 

PRIM MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 22 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 16 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 1, si Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică obiectivelor de investitii, precum si lucrărilor de interventii, promovate de ordonatorii de credite care au calitatea de autoritate contractantă”, astfel cum este definită prin art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, prin lucrări de interventie se întelege lucrări asimilate obiectivelor de investitii, care constau în: reparatii capitale, extinderi, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări la constructii si instalatii existente, efectuate în scopul asigurării cerintelor de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor.

Art. 4. - Devizul general pentru obiectivele de investitii/lucrările de interventii aflate în curs de executie la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri păstrează structura conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, până la finalizarea acestora.

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 4, devizul general pentru obiectivele de investitii/lucrările de interventii aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se restructurează conform prevederilor acesteia, dacă se află în una dintre următoarele etape:

a) anterior aprobării studiului de fezabilitate;

b) anterior declansării procedurii de achizitie publică a lucrărilor;

c) după încheierea contractelor de achizitie publică si până la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 376/1994 privind metodologia de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 5 august 1994, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cosmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.179.

 

ANEXA Nr. 11)

 

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

 

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

A. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. - Devizul general este documentatia economică prin care se stabileste valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizării lucrărilor de interventie la constructii si instalatii, în fazele de proiectare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic.

Art. 2. - Devizul general se structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli, precizându-se cele care, conform legii, se supun unei proceduri de achizitie publică.

Art. 3. - În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1) sau natura cheltuielilor (la celelalte capitole/subcapitole).

Art. 4. - Valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele devizului general se exprimă în mii lei si euro, cu specificarea datei la care au fost evaluate.

Art. 5. - La TOTAL si TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă constructii-montaj (C+M). Lucrările de constructii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general.

Art. 6. - Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investitiei, se face prin actualizarea devizului general, cu avizul autoritătii contractante, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 7. - Devizul general întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractelor de achizitie publică de lucrări, pe baza cheltuielilor legal efectuate până la acea dată si a valorilor rezultate în urma aplicării procedurii de achizitie publică de lucrări, rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrărilor de interventie.

B. STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

Art. 8. - În capitolele/subcapitolele devizului general se cuprind următoarele cheltuieli:

 

PARTEA I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

1.1. Obtinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură.

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului si care constau în demolări, demontări, defrisări, evacuări materiale rezultate, devieri retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităti sau de monumente istorice etc.

1.3. Amenajări pentru protectia mediului

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum: plantare de copaci, reamenajare de spatii verzi.

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

 

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telefonie, radio-tv, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente bransării la retelele de utilităti.

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

 

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

3.2. Obtinere avize, acorduri si autorizatii

Se includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism, taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire, conform legii;

b) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

c) obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă;

d) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară;

e) obtinerea acordului de mediu;

f) obtinerea avizului PSI;

g) alte avize si acorduri prevăzute în acte normative.

3.3. Proiectare si inginerie

1. Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie), pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament.

2. Pentru lucrările de modernizare sau consolidare la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la constructii începute si neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertiza tehnică.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publică

Se includ cheltuielile aferente întocmirii documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, precum si pentru multiplicarea acestora, exclusiv cele cumpărate de ofertanti;

cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, postă electronică etc., în legătură cu procedurile de achizitie publică.

3.5. Consultantă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piată, de evaluare;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie.

3.6. Asistentă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistentă tehnică din partea proiectantului, în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării;

b) asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de santier desemnati de autoritatea contractantă;

c) plata specialistilor angajati pe bază de contract conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 906/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte.

 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bază

 

4.1. Constructii si instalatii

1. Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

2. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

3. Cheltuielile aferente fiecărui obiect sunt determinate prin devizul pe obiect.

4.2. Montaj utilaj tehnologic

1. Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora.

2. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de investitie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale.

2. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de investitie.

4.4. Utilaje fără montaj si echipamente de transport

1. Se includ cheltuielile pentru procurarea utilajelor si echipamentelor care deservesc fluxul tehnologic si comportă durate scurte de amortizare fată de cele ale constructiilor.

2. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de investitie.

4.5. Dotări

1. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protectia muncii si, după caz, utilaje si echipamente independente cu durată mare de serviciu.

2. Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de investitie.

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

 

5.1. Organizare de santier

1. Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

2. Aceste cheltuieli se estimează de către proiectant, în baza unui deviz ce tine seama de tehnologia si graficul de lucru aferente lucrărilor de bază, de amplasamentul obiectivului, posibilitătile de bransare la utilităti - apă, canal, energie electrică, termoficare, telefon etc. -, traseele acestora, căile de acces auto si căi ferate, existenta constructiilor, spatiilor, terenurilor sau amenajărilor ce pot fi utilizate de constructor.

5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier

Se cuprind cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de căi de comunicatie sau constructii, bransarea la utilităti, realizarea de căi de acces, constructii sau amenajări la constructii existente.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de executie a lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contracte temporare cu furnizorii de utilităti, cu unităti de salubrizare.

5.2. Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare

5.2.1. Comisioane, taxe, cote legale - se cuprind, după caz: comisionul băncii finantatoare, cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritătii contractante, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură, stabilite în conditiile legii.

5.2.2. Costul creditului - se cuprind comisioanele si dobânzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, în functie de natura si complexitatea lucrărilor.

b) În cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la constructii si instalatii existente, se aplică un procent de până la 5%.

c) În cazul lucrărilor de consolidare se aplică un procent de până la 15%, în functie de natura si complexitatea lucrărilor rezultate ca fiind necesare în urma efectuării decopertărilor.

d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru darea în exploatare

 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice

1. Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la receptie.

2. În situatia în care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului ce se construieste

1. Mijloacele fixe existente pot fi: constructii - clădire, constructie specială, instalatii aferente constructiei -, utilaje si echipamente.

2. Actualizarea valorii mijloacelor fixe existente este o evaluare de patrimoniu si se face de către beneficiar/investitor.

3. Valoarea prevăzută în partea a II-a a devizului general nu se finantează si serveste la stabilirea indicatorilor de eficientă economică si financiară din cadrul studiului de fezabilitate.

PARTEA a III-a

Fondul de rulment necesar începerii productiei

Cuprinde cheltuielile pentru asigurarea stocurilor de materiale si materii prime, energie, transporturi, salariile personalului direct productiv, piese de schimb de mare uzură, necesare pentru primul ciclu de productie.

C. STRUCTURA DEVIZULUI PE OBIECT

Art. 9. - Obiectul de investitie este o parte a obiectivului de investitie, cu functionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Art. 10. - Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare-studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se determină prin devizul pe obiect.

Art. 11. - Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Art. 12. - Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitătilor de lucrări si a preturilor acestora fără T.V.A. La valoarea totală se aplică T.V.A. în procent stabilit prin lege, obtinându-se

TOTAL DEVIZ PE OBIECT.

Art. 13. - Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare-studiu de fezabilitate se actualizează după încheierea contractului de achizitie publică de lucrări, pe baza preturilor unitare si a valorilor pe categorii de lucrări rezultate în urma aplicării procedurilor de achizitie publică.

Art. 14. - Devizul pe obiect se structurează cu respectarea următorului continut-cadru:

Devizul obiectului*) .................................................**)

în mii lei si euro, la cursul lei/euro din data de .........

 


*) Devizul este reprodus în facsimil.

**) Se înscrie denumirea obiectului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Horia, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Horia

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din clădiri si terenul aferent, situat în comuna Horia, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Horia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Horia.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.186.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Horia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Horia, judetul Neamt

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Comuna Horia, judetul Neamt

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Horia

Imobil 2286 - cod 8.29.09, nr. M.F. 106.947

- Suprafata construită = 224 m2

Suprafata desfăsurată = 224 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile = 80,7350 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în judetul Bacău, respectiv infrastructura aeroportuară, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”.

Art. 2. - Ministerul Apărării Nationale beneficiază permanent si gratuit de facilitătile infrastructurii aeroportuare transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.188.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale,

care alcătuiesc

domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Bacău, Str. Republicii nr. 222b, judetul Bacău

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Judetean Bacău, pentru Regia Autonomă “Aeroportul Bacău”

- parte din imobilul 979 Bacău; - cod 8.29.09; - nr. M.F. 106.922

A. Suprafata construită:

- pistă decolare-aterizare = 200.000 m2

- cale de rulare = 45.000 m2

- platforme = 14.200 m2

- bretele de acces = 4.800 m2

B. Suprafata terenului,

inclusiv constructiile = 207,98 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru participarea în anul 2002 la Programul FISCALIS al Comunitătii Europene

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2002 la Programul european FISCALIS, în limita echivalentului în lei al sumei de 21.173,25 euro.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se asigură din fondurile bugetare aprobate la capitolul 51.01 “Autorităti publice”, titlul 38 “Transferuri”, articolul 40.93 “Programe comunitare” prin anexa nr. 1 la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru Catedrala “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1 miliard lei pentru continuarea lucrărilor de constructie la Catedrala “Sfânta Treime” din municipiul Baia Mare, judetul Maramures.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care va functiona în structura Colegiului Baltic de Apărare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se apropă înfiintarea unui post în serviciul extern al Ministerului Apărării Nationale, care va functiona în structura Colegiului Baltic de Apărare, cu sediul la Tartu, Estonia, în limita numărului maxim de posturi si a fondurilor aprobate acestui minister prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Personalul militar încadrat în postul prevăzut la art. 1 beneficiază de salarizarea în valută si de celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută si celelalte drepturi în valută si în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin asimilare cu functia de reprezentant militar, având coeficientul de ierarhizare de 2,80.

Art. 3. - Fondurile necesare pentru instalarea la post si pe timpul desfăsurării misiunii se suportă din bugetul Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.191.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din proprietatea publică a statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în proprietatea publică a comunei Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, judetul Ilfov, precum si trecerea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei si Radiatiei

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea bunurilor situate în comuna Măgurele, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute la pozitia nr. 1 din anexă, din proprietatea publică a statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în proprietatea publică a comunei Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, judetul Ilfov.

Art. 2. - Se aprobă trecerea bunurilor, proprietate publică a statului, situate în comuna Măgurele, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute la pozitia nr. 2 din anexă, din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei si Radiatiei.

Art. 3. - Personalul existent care deserveste bunurile prevăzute la art. 1 este considerat transferat si îsi mentine drepturile negociate prin contractul colectiv de muncă până la încheierea unor noi contracte colective de muncă.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor care se transmit potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor bunuri care trec din proprietatea publică a statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în proprietatea publică a comunei Măgurele si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgurele, judetul Ilfov, si a unor bunuri, proprietate publică a statului, care trec din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Laseri, Fizica Plasmei si Radiatiei

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Denumirea si adresa

Persoana juridică de la care se transferă

Persoana juridică la care se transferă

Codul de clasificare

Caracteristicile

tehnice

1.

121.222

Clădire Centrală termică, Comuna Măgurele, judetul Ilfov

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară“Horia Hulubei”

comuna Măgurele, judetul Ilfov

8.29.06

ICEFIZ (seră) + instalatii si utilajele aferente Valoarea de inventar = 81.818.557 lei

2.

121.224

Clădire Centrală termică gr. II, Comuna Măgurele, judetul Ilfov

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară“Horia Hulubei”

Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare pentru

Laseri, Fizica Plasmei

si Radiatiei

8.29.06

Instalatii si utilajele aferente

Valoarea de inventar =

287.762.318 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului de coordonare a procesului Reuniunii ministrilor apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) în luna noiembrie 2002.

Art. 2. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1, pentru 40 de personalităti străine, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare si se vor suporta din bugetul pe anul 2002, aprobat Ministerului Apărării Nationale, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.193.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind sistarea realizării unor obiective de investitii, nepuse în functiune, la Filiala Societatea Comercială “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă sistarea obiectivelor de investitii aferente capacitătilor aprobate prin decretele Consiliului de Stat nr. 174/1977, nr. 377/1981 si nr. 80/1984, partial nefinalizate si nepuse în functiune până la data de 31 decembrie 1990, la Filiala Societatea Comercială “Tohan” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A., prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă valorificarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1, în conditiile legii.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor si Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.194.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, compuse din blocuri de locuinte - obiective în curs de executie - si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a bunurilor, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu din valoarea finală a obiectivului.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 701/2001 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 31 iulie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 1.201.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului de Interne în proprietatea publică a municipiului Ploiesti si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti

 

Locul

unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Ploiesti, str. Titu Maiorescu bl. 33 U.1

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Suprafata construită = 371,90 m2 Suprafata desfăsurată = 3.452,30 m2 Terenul aferent = 371,90 m2

Municipiul Ploiesti, str. Titu Maiorescu bl. 33 U.2

Ministerul de Interne

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

Suprafata construită = 371,90 m2 Suprafata desfăsurată = 3.064,70 m2

Terenul aferent = 371,90 m2