MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 833         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

867. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

868. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Serviciul Român de Informati

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 287 din 5 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.216. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înfiintarea magazinelor “Economat”

 

1.218. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.234. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Cars”- S.A.

 

1.238. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “General Beton  România” - S.R.L

 

1.239. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Dorna Apemin” - S.A.

 

1.243. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

1.246. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 350/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru “Casa O.N.U.” la Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Alum”-S.A. Tulcea

 

107. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Promex”-S.A. Brăila

 

108. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Mecanica”-S.A. Mârsa

 

109. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Exfor”-S.A. Bucuresti

 

462/5.251/1.499. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

 

877/290. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiteri din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 867.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri

din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia

României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 868.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 287

din 5 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12, 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12, 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicată de Iona  Mihaela Apahideanu în Dosarul nr. 18.909/2000 alJudecătoriei Sectorului 6, Bucuresti.

La apelul nominal răspunde Radu Vlăsceanu, presedintele Asociatiei de proprietari Bloc 10 Armonia. Lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura este legal îndeplinită.

Presedintele asociatiei de proprietari apreciază că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, astfel că solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 octombrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 18.909/2000, Judecătoria Sectorului 6, Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. 1 din Legea ocuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. (1), art. 6, 12, 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Iona Mihaela Apahideanu într-o cauză civilă ce are ca obiect pretentii (plata coteipărti din cheltuielile comune de întretinere neachitate).

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate “constituie o colectivizare fortată a proprietătilor indivize imobiliare aferente blocurilor si vilelor cu mai multe apartamente”, ceea ce contravine art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, prin care se garantează dreptul la proprietate. În acest sens se apreciază că art. 69 alin. 1 din Legea nr. 114/1996, republicată, precum si art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6 si art. 12 din anexa nr. 2 la lege contravin art. 37 alin. (1) din Constitutie, art. 25 din anexa nr. 2 la lege încalcă art. 16 alin. (2) si art. 21 din Constitutie, iar art. 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e) si art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege sunt contrare art. 41 alin. (1) si art. 54 din Constitutie.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, textele de lege vizate fiind în concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale (apreciată ca fiind “în deplin acord cu aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului”), consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si că argumentele invocate în sustinerea acesteia nu sunt de natură să demonstreze neconstitutionalitatea dispozitiilor legale criticate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12, 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, al căror continut este următorul:

- Art. 69 alin. 1: “Proprietarii din clădirile cu mai multe locuinte în proprietate privată sau mixtă, constituiti în asociatii de locatari potrivit Legii nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, se reorganizează în asociatii de proprietari, în conformitate cu Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.”;

Anexa nr. 2 la lege:

- Art. 4 alin. 1: “Asociatia de proprietari se constituie pe baza hotărârii a cel putin jumătate plus unul din numărul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, din cadrul unei clădiri.”;

- Art. 5 alin. 1: “Cererea pentru dobândirea personalitătii juridice a asociatiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere si procesul-verbal al adunării constitutive se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea.”;

- Art. 6: “Statutul asociatiei de proprietari se întocmeste în baza prezentei legi si a prezentului regulament-cadru al asociatiilor de proprietari.”;

- Art. 12: “Acordul de asociere si statutul pot fi modificate în aceleasi conditii prevăzute pentru constituirea asociatiei.

Modificările prevăzute la alin. 1 se înregistrează în conditiile stabilite pentru dobândirea personalitătii juridice.”;

- Art. 17: “Asociatia de proprietari, cu întrunirea majoritătii voturilor, poate întreprinde măsuri vizând îmbunătătirea confortului si a eficientei clădirii. Instalatiile mai importante ca: boilere cu apă caldă, încălzire centrală, rezervoare de apă, ascensoare, alte dotări de amploare similare pot fi schimbate de asociatie numai cu aprobarea a cel putin două treimi din numărul voturilor proprietarilor.

Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte în clădiri afectate de seisme, sunt obligate să ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura interventiilor, se va avea în vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al întregii clădiri.”;

- Art. 22 alin. 3: “La adunarea reconvocată, dacă există dovada că toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotărârile pot fi adoptate prin votul majoritătii membrilor prezenti.”;

- Art. 24 lit. e): “Asociatia de proprietari îndeplineste următoarele atributii: […]

e) reglementează folosirea, întretinerea, repararea, înlocuirea si modificarea părtilor proprietătii comune;”;

- Art. 25: “Dacă o hotărâre a asociatiei de proprietari este contrară legii sau acordului de asociere sau este de natură să producă daune considerabile intereselor proprietarilor, acestia pot ataca în justitie respectiva hotărâre, în termen de 60 de zile  de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu trebuie săîntrerupă executarea hotărârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.”;

- Art. 28 alin. 2: “Înainte de începutul următorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmează, comitetul executiv va pregăti si va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de întretinere si functionare a proprietătii comune.”

În sustinerea exceptiei, autorul acesteia a invocat încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (2): “Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”;

- Art. 37 alin. (1): “Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate si în alte forme de asociere.”;

- Art. 41 alin. (1): “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.”;

- Art. 54: “Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate mai invocă si încălcarea art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind protectia proprietătii private, potrivit căruia: “Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică si în conditiile prevăzute de lege si de principiile generale ale dreptului international. Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii sau a amenzilor.”

I. Analizând dispozitiile art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, dispozitii modificate prin Legea nr. 145/1999 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 9 septembrie 1999), precum si pe cele ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6 si art. 12 din anexa nr. 2 la lege, Curtea constată că motivul de neconstitutionalitate invocat, în sensul că ar fi încălcate prevederile constitutionale ale art. 37 alin. (1) privind dreptul la libera asociere, nu poate fi retinut. Sub acest aspect, prin Decizia nr. 168 din 28 octombrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 24 februarie 2000, Curtea a retinut că, în anumite situatii,  legiuitorul poate institui forme speciale de asociere ce urmăresc salvgardarea unor interese de ordin general si care, în perspectiva scopurilor pe care le urmăresc, nu reprezintă, în realitate, modalităti înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este conturat prin prevederile art. 37 din Constitutie si, respectiv, prin cele ale art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, Curtea constată că asociatia de proprietari se află într-o asemenea situatie juridică. Într-adevăr, această categorie de asociatii a fost creată prin lege în vederea realizării unui scop de interes general, si anume administrarea în bune conditii a clădirilor cu mai multe apartamente, luându-se în seamă totodată si interesele locatarilor legate de realizarea unei bune convietuiri, inclusiv pentru stabilirea costurilor si a cheltuielilor comune, a repartizării lor pe fiecare locatar, a reparatiilor si amenajărilor necesare etc.

Rezolvarea problemelor pe care le implică locuirea si administrarea unui imobil cu mai multi locatari impune, în consecintă, o asociere fără de care drepturile si interesele legitime ale celor ce locuiesc în imobilul respectiv ar putea fi afectate prin aparitia unor neîntelegeri sau litigii.

II. Trecând la examinarea dispozitiilor art. 25 din anexa nr. 2 la lege, Curtea retine că acestea nu înfrâng prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (2) privind egalitatea în drepturi si nici pe cele ale art. 21 prin care se consfinteste accesul liber la justitie.

Dispozitiile acestui articol nu creează, sub nici un aspect, discriminări, fiind aplicabile în cazul tuturor hotărârilor asociatiilor de proprietari, precum si tuturor proprietarilor care fac parte din asociatie în egală măsură.

Reglementând procedura prin care proprietarii care se consideră neîndreptătiti pot ataca, în fata instantei judecătoresti, hotărârile asociatiei de proprietari, art. 25 din regulamentul-cadru, prin stabilirea modalitătii concrete de exercitare a dreptului de liber acces la justitie, actionează în sensul aplicării art. 21 din Constitutie.

III. În sfârsit, referitor la dispozitiile art. 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e) si ale art. 28 alin. (2) din anexa nr. 2 la lege, Curtea constată că acestea, reglementând modalitatea de exercitare a dreptului de proprietate asupra părtilor din clădirile destinate folosirii în comun de către toti proprietarii, sunt exact în sensul art. 41 alin. (1) din Constitutie.

Referitor la încălcarea, prin aceste dispozitii, a obligatiei de bună-credintă instituite prin art. 54 din Constitutie, Curtea observă că textul constitutional nu este incident în cauză, deoarece aceste dispozitii legale se referă la persoane juridice - asociatiile de proprietari, iar nu la persoane fizice, asa cum cere norma constitutională.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. 1 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. 1, art. 5 alin. 1, art. 6, 12, 17, art. 22 alin. 3, art. 24 lit. e), art. 25 si ale art. 28 alin. 2 din anexa nr. 2 la lege, exceptie ridicată de Iona Mihaela Apahideanu în Dosarul nr. 18.909/2000 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat asistent,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 469/2002 privind înfiintarea

magazinelor “Economat”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 469/2002 privind înfiintarea magazinelor “Economat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“(2) Consiliile locale se pot asocia, în conditiile legii, cu societăti comerciale si cu organizatii cooperatiste care functionează pe raza teritorială a acestora sau vor aproba înfiintarea de către acestea, în scopul organizării magazinelor prevăzute la alin. (1) sau a unor sectoare de tip «Economat» în cadrul unitătilor existente.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Magazinele ˛Economat» sau sectoarele de tip «Economat» au ca obiect principal de activitate vânzarea cu amănuntul a produselor alimentare si nealimentare de bază, la un nivel al pretului cu cel putin 10% mai  scăzut fată de pretul mediu stabilit în fiecare unitate administrativ-teritorială. Pretul mediu se va stabili pe baza unui esantion realizat lunar de către consiliile locale sau de consiliul judetean, după caz cu asistenta de specialitate a directiilor judetene de statistică, iar pretul practicat va fi urmărit pentru conformare de autoritătile administratiei publice locale, raportându-i-se lunar prefectului judetului.

(2) Produsele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale sau, după caz, în conditiile contractului de asociere si vor cuprinde cel putin 5 dintre următoarele produse alimentare: pâine, ulei, zahăr, făină, mălai, lapte, carne, brânză, margarină, ouă, orez si cartofi.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Beneficiază de serviciile magazinelor «Economat» sau sectoarelor de tip «Economat» prevăzute la art. 2 alin. (1) cel putin următoarele categorii de persoane: pensionarii, somerii si persoanele cu handicap.

(2) Prin hotărâre a consiliilor locale, în functie de nivelul de dezvoltare economică a zonei respective, pot fi stabilite si alte categorii de beneficiari. Pentru fundamantarea acestei hotărâri, consiliile locale vor dispune efectuarea de anchete sociale.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Consiliile locale vor acorda societătilor comerciale prevăzute la art. 1, precum si producătorilor care îsi comercializează produsele prin magazinele «Economat» sau sectoarele de tip «Economat» înlesniri la plată, în conditiile legii, pentru impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor locale.

(2) În cazul vânzării spatiilor comerciale care intră sub incindenta Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cumpărătorul beneficiază de o reducere cu un procent cuprins între 10 si 15% a pretului stabilit în contractul de vânzare-cumpărare, dacă prin acest contract se obligă să înfiinteze magazine «Economat» sau sectoare de tip «Economat» în cadrul spatiului comercial cumpărat.

(3) Nivelul concret al reducerii se stabileste de consiliul local si cumpărător prin negociere, în functie de minimum 3 criterii obligatorii care privesc:

a) numărul de produse comercializate în magazinul «Economat» sau sectorul de tip «Economat»;

b) numărul de persoane beneficiare ale produselor magazinelor «Economat» sau sectoarelor de tip «Economat»;

c) perioada în care va functiona ca magazin «Economat» sau în care va avea sectoare de tip «Economat».

Negocierea va fi certificată prin hotărâre a consiliului local.

(4) Criteriile de selectie a ofertelor în cazul concesionării terenurilor proprietate publică ori privată a judetului, a orasului sau a comunei, stabilite de către concedent conform Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, vor acorda 15% din punctaj pentru investitorii care organizează magazine «Economat» sau sectoare de tip «Economat».”

5. După articolul 5 se introduc articolele 6 si 7 cu următorul cuprins:

“Art. 6. - Evidenta înfiintării magazinelor «Economat» sau a sectoarelor de tip «Economat» se realizează de către consiliile locale, cu obligatia de a o transmite lunar prefectului. Situatia centralizată pentru fiecare judet cu privire la înfiintarea magazinelor «Economat» sau sectoarelor de tip «Economat» se transmite lunar de către prefect la Ministerul Administratiei Publice.

Art. 7. - (1) În cazul nerespectării conditiilor art. 2, consiliul local va dispune retragerea dreptului de functionare a magazinului «Economat» sau sectorului de tip «Economat», iar agentul economic care a beneficiat de facilitătile acordate prin prezenta hotărâre va plăti retroactive diferentele de taxe si impozite de la care a fost scutit, inclusiv penalizările aferente.

(2) În cazul în care agentii economici care organizează magazine «Economat» sau sectoare de tip «Economat», prevăzuti la art. 4, nu respectă conditiile prevăzute la art. 2, vor plăti diferenta de pret rezultată din scăderea pretului de vânzare, precum si diferenta de pret rezultată din mărirea punctajului.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.216.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.218.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Glusac Cristina-Claudia, născută la 5 martie 1978 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Tigan Pavel si Rodica, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Glimpfingerstr. 72, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Badea Cârtan nr. 2, judetul Arad.

2. Stefan Cristian, născut la 11 februarie 1960 în Bucuresti, România, fiul lui Dumitru si Maria, cu domiciliul actual în Olanda, 5611 DL Eindhoven, Gedempte Gracht 55, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Arbore Hatmanul nr. 3-7, ap. 69, sectorul 1.

3. Döngölö Jozsef, născut la 27 martie 1959 în localitatea Fântânele, judetul Mures, România, fiul lui Sandor si Julianna, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid, Stifterstr. 2/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Gloriei nr. 6, ap. 14, judetul Mures.

4. Popescu Egizzio-Petre-Sebastian, născut la 29 ianuarie 1961 în Bucuresti, România, fiul lui Constantin si Elisabeta-Adriana, cu domiciliul actual în Germania, 60311 Frankfurt am Main, Schärfengässchen 4, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Giurgiului nr. 58-70, bl. C, ap. 122, sectorul 4.

5. Thiess Margot-Marianne, născută la 20 februarie 1966 în localitatea Sercaia, judetul Brasov, România, fiica lui Klusch Otmar-G.nter si Maria-Ana, cu domiciliul actual în Germania, 60323 Frankfurt am Main, Hansa Allee 84, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sercaia nr. 176, judetul Brasov.

6. Kast Matei, născut la 7 noiembrie 1951 în localitatea Berghin, judetul Alba, România, fiul lui Kast Mihail si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 85716 Unterschleissheim, Haimhauser str. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Berghin nr. 293, judetul Alba.

7. Ludwig Michael (Mihai), născut la 5 octombrie 1963 în localitatea Ludos, judetul Sibiu, România, fiul lui Hans si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 83052 Bruchmühl, Schlesierweg 40 b, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ludos, judetul Sibiu.

8. Schuster Georg (Gheorghe), născut la 12 ianuarie 1961 în localitatea Sura Mică, judetul Sibiu, România, fiul lui Gheorghe si Katharina, cu domiciliul actual în Germania, 85757 Karlsfeld, Wehrstandenstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sura Mică nr. 55, judetul Sibiu.

9. Schuster Maria, născută la 20 noiembrie 1965 în localitatea Sura Mică, judetul Sibiu, România, fiica lui Roth Ioan si Susana, cu domiciliul actual în Germania, 85757 Karlsfeld, Wehrstandenstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sura Mică nr. 55, judetul Sibiu.

10. Szegedi Johann (Ioan), născut la 9 aprilie 1958 în localitatea Berghin, judetul Alba, România, fiul lui Szegedi Ioan si Rozina, cu domiciliul actual în Germania, 83646 Bad-T.lz, Am Lettenholz 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Berghin nr. 356, judetul Alba.

11. Tunsu Alexandru, născut la 15 octombrie 1955 în localitatea Zau, judetul Mures, România, fiul lui Tunsu Alexandru si Iclanzan Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Hallerstr. 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 bl. 31, sc. B, ap. 21, judetul Alba.

12. Holtea Maria, născută la 21 august 1977 în Bucuresti, România, fiica lui Holtea Irinel si Drăgan Tatiana, cu domiciliul actual în Olanda, 4537 PE Terneuzen, Van Cantfortstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Crasna, judetul Gorj.

13. Elekes Otto-Wilhelm, născut la 15 aprilie 1975 în localitatea Sebes, judetul Alba, România, fiul lui Ioan si Wilhelmine-Christel, cu domiciliul actual în Germania, 22143 Hamburg, Sieker Landstr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. Ion Luca Caragiale nr. 1, judetul Alba.

14. Schmidt Walter, născut la 26 august 1971 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Matei-Ventel si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 78549 Spaichingen, Finkenweg 2/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bethausen nr. 132, judetul Timis.

15. Schulde-Schmidt Erika-Isabella, născută la 8 mai 1968 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Schulde Iosif si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 78549 Spaichingen, Finkenweg 2/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Pandurilor nr. 21, judetul Timis.

16. Jura Zoltan, născut la 17 noiembrie 1971 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Ioan si Paraschiva, cu domiciliul actual în Ungaria, 4026 Debrecen, Bethlen 52, et. VIII, ap. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Milcovului nr. 26, bl. PB75/A, ap. 1, judetul Bihor.

17. Kelemen Eva, născută la 13 martie 1970 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Kelemen Francisc si Vilhelmina, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Fichtenstr. 24/3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Mircea Vodă nr. 26, judetul Arad.

18. Balazs Levente, născut la 6 mai 1968 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, fiul lui Emeric si Anna, cu domiciliul actual în Austria, 3352 Str. Peter-Au, St. Michaelstr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Joseni nr. 398, judetul Harghita.

19. Balazs Maria-Magdolna, născută la 24 octombrie 1971 în localitatea Joseni, judetul Harghita, România, fiica lui Vargyas Ladislau si Elisaveta, cu domiciliul actual în Austria 3352 St. Peter-Au, St. Michaelstr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Joseni nr. 1325, judetul Harghita.

20. Cuciurean Gheorghe-Daniel, născut la 14 iunie 1983 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiul lui Dumitru si Doina, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Am Lerchenfeld 52/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vicovu de Sus nr. 586, judetul Suceava.

21. Adam Michael (Mihail), născut la 21 aprilie 1965 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, fiul lui Adam Mihail si Ana-Irina, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Fürth, Herrnstr. 57 C, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Saschiz nr. 394, judetul Mures.

22. Huber Alexander (Sterian Alexandru), născut la 14 iunie 1975 în Bucuresti, România, fiul lui Sterian Marian si Brigitte, cu domiciliul actual în Germania, 73230 Kirchheim, Badwiesenstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 309, bl. 8 ap. 284, sectorul 2.

23. Bitai Csilla-Ildiko, născută la 16 iulie 1983 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Andras si Gyöngyike, cu domiciliul actual în Austria, 8790 Eisenerz, Fichtenstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. 1 Decembrie 1918 nr. 106, ap. 7, judetul Mures.

24. Barbu Constantin, născut la 14 iunie 1973 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, fiul lui Ioan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Olanda, 2593 AD Haga, Theresiastraat 113 B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brăila, Str. Independentei nr. 291, judetul Brăila.

25. Jianu Theodor-Marius-Serban, născut la 25 octombrie 1970 în Bucuresti, România, fiul lui Marin si Maria, cu domiciliul actual în Olanda, 1115 DK Duivendrecht, Basilicumhof 1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Sachelarie Visarion nr. 14, bl. 117C, ap. 106, sectorul 2.

26. Purda Daniel-Gheorghe, născut la 13 octombrie 1983 în localitatea Sântana, judetul Arad, România, fiul lui Gheorghe si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 86405 Meitingen, Breslauerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sântana, Str. Libertătii nr. 6, judetul Arad.

27. Bot Sorin, născut la 2 iunie 1973 în localitatea Ciacova, judetul Timis, România, fiul lui Bot Petru si Merscham Susana, cu domiciliul actual în Austria, 8041 Graz, Stangelm.hlstr. 96, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cărpinis, str. I nr. 39, judetul Timis.

28. Petcu Florentina-Silvia, născută la 10 iunie 1978 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Nicolae si Victorita, cu domiciliul actual în Germania, 78532 Tuttlingen, Tannenweg 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Cotu Mic bl. 2A, sc. A, ap. 7, judetul Timis.

29. Harabagiu Rodica, născută la 31 decembrie 1961 în Bucuresti, România, fiica lui Gheorghe si Florica, cu domiciliul actual în Olanda, 1062 Amsterdam, Maassluisstraaat 410, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Timisoara nr. 63, bl. OD8, sc. G, ap. 257, sectorul 6.

30. Panciu Francisc, născut la 30 decembrie 1973 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, fiul lui Matei si Sanda, cu domiciliul actual în Olanda, 1012 Amsterdam, Spuistraat 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borsa, Str. Independentei nr. 28, sc. A, ap. 7, judetul Maramures.

31. Hiesch Rita-Maria, născută la 11 noiembrie 1938 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Mihail si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 4710 Grieskirchen, Bahnhofstr. 4/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Aleea Artileristilor bl. 3, ap. 34, judetul Sibiu.

32. Nagy Edina-Eva, născută la 17 aprilie 1969 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fiica lui Karacs Emeric si Eva, cu domiciliul actual în Austria, 1050 Viena, Ziegelofengasse 16/7A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Marghita, str. Avram Iancu nr. 8, judetul Bihor.

33. Neumeier (Füstös) Beata, născută la 10 decembrie 1983 în localitatea Remetea, judetul Harghita, România, fiica lui Füstös Karoly si Margit, cu domiciliul actual în Austria, 5222 Pfaffstätt, Sollern 43, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, Calea Florilor bl. 5, sc. A, ap. 16, judetul Harghita.

34. Klein Walter-Arnold, născut la 30 iunie 1973 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, fiul lui Arnold si Hilda, cu domiciliul actual în Germania, 90411 Nürnberg, Tannenbergstr. 7 C, cu ultimul domiciliu din România în satul Ideciu de Sus nr. 156, comuna Ideciu de Jos, judetul Mures.

35. Bărbulescu-Mihăilescu Irina-Elena, născută la 22 martie 1977 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Romeo si Viorica, cu domiciliul actual în Olanda, 1394 LL Nederhorst den Berg, Dobbelaan 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, str. Letea nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 8, judetul Bacău.

36. Berecz Gyula, născut la 22 mai 1980 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Iuliu si Erzsebet, cu domiciliul actual în Ungaria, 1171 Budapesta, Pesti ůt 408, cu ultimul domiciliu din România în localitatea ClujNapoca, Str. Blănarilor nr. 9, judetul Cluj.

37. Draper (Onea) Maria-Mirela, născută la 23 mai 1975 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiica lui Onea Victor si Ortansa, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii, 74055 Owasso, Oklahoma, 13915 E. 78 th St. N, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iasi, bd. Dacia nr. 10, bl. SA-3, ap. 2, judetul Iasi.

38. Baumeister Karl (Carol), născut la 30 iulie 1934 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Teodor si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 39130 Magdeburg, Olvenstedter Chaussee 76, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Cuza Vodă nr. 47, ap. 1, judetul Bihor.

39. Nagy Margareta, născută la 23 martie 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Balint Toma si Margareta-Diana, cu domiciliul actual în Austria, 4481 Asten, Ringstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 30-32, ap. 120, judetul Cluj.

40. Stoianov Mariana-Eugenia, născută la 8 august 1965 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Perin Ioan si Veronica, cu domiciliul actual în Austria, 4971 Aurolzmünster, Forchtenau 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Alexandru Odobescu nr. 40, ap. 1, judetul Timis.

41. Stoianov Sava-Sorin, născut la 14 iunie 1966 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Sava si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4971 Aurolzmünster, Forchtenau 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Martirilor nr. 66, ap. 6, judetul Timis.

42. Suru Dochia, născută la 13 octombrie 1964 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Suru Gheorghe si Micu Solomia, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Heuestr. 42, cu ultimul domiciliu din România în satul Golet nr. 134, comuna Bucosnita, judetul Caras-Severin.

43. Bărbulescu Violeta-Dusa, născută la 25 ianuarie 1983 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Bărbulescu Dumitru si Suru Dochia, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Lawogstr. 5/10, cu ultimul domiciliu din România în satul Golet nr. 134, comuna Bucosnita, judetul Caras-Severin.

44. Papp (Coman) Camelia-Rodica, născută la 29 ianuarie 1976 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, fiica lui Papp Iosif si Dana, cu domiciliul actual în Germania, 90425 Nürnberg, D.sseldorferstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Stefan cel Mare nr. 12, judetul Arad.

45. Bălăsoiu Larisa-Olga, născută la 4 octombrie 1979 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Horopciuc Alecsandru si Olga, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Zibermayrstr. 7/II/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Viorele nr. 7, ap. 7, judetul Hunedoara.

46. Zenik Ioan, născut la 21 iunie 1956 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Zenik Ioan si Morovan Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 1190 Viena, Billrothstr. 61/1/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Telegrafului nr. 27, ap. 6, judetul Timis.

47. Schaser Martin, născut la 3 octombrie 1959 în localitatea Alba Iulia, judetul Alba, România, fiul lui Martin si Rosemari, cu domiciliul actual în Germania, 63814 Mainaschaff, Tilsiterstr. 7, cu ultimul domiciliu din România  în localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Doja nr. 26, judetulAlba.

48. Schaser Regina (Reghina), născută la 3 februarie 1962 în localitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, fiica lui Szegedi Martin si Reghina, cu domiciliul actual în Germania, 63814 Mainaschaff, Tilsiterstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Gheorghe Doja nr. 26, judetul Alba.

49. Inel Adriana-Bianca, născută la 9 martie 1982 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Ion si Eva-Olga, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Europastr. 46/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Matei Corvin nr. 13, judetul Bihor.

50. Aykut Leman, născută la 19 martie 1959 în localitatea Tulcea, judetul Tulcea, România, fiica lui Memet Cadri si Sucran, cu domiciliul actual în Germania, 70469 Stuttgart, Jakob Krausstr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tulcea, str. Prislav nr. 26, judetul Tulcea.

51. Klein Josef (Lazici Ceda), născut la 8 ianuarie 1955 în localitatea Iohanisfeld, judetul Timis, România, fiul lui Lazici Sava si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 86150 Augsburg, Maximilianstr. 52, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 145, judetul Timis.

52. Bîgea Maria-Cristina, născută la 30 octombrie 1978 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fiica lui Bîgea Petrică si Liuba, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, Gr.nbachstr. 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, str. M. Damaschin nr. 2, bl. 92, sc. A, ap. 2, judetul Suceava.

53. Covaci Cristina-Felicia, născută la 10 august 1978 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Viman Ioan si Felicia-Angela, cu domiciliul actual în Austria, 8010 Graz, Sch.naug.rtel 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Grivitei nr. 75, judetul Arad.

54. Schlei Ioan-Horst, născut la 15 septembrie 1962 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Schlei Mihai si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 63856 Bessenbach, Heinrich Heppstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Semlac nr. 1.024, judetul Arad.

55. Schlei Anneliese (Anelize), născută la 20 iulie 1967 în localitatea Semlac, judetul Arad, România, fiica lui Haizer Henrich si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 63856 Bassenbach, Heinrich Heppstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Semlac nr. 1.024, judetul Arad.

56. Trînc Samuel, născut la 13 octombrie 1956 în localitatea Varias, judetul Timis, România, fiul lui Maxim si Iuliana, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Iudaskreusziedlungstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Varias nr. 1.250, judetul Timis.

57. Trînc Maria, născută la 2 octombrie 1963 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, fiica lui Bumbar Ioan si Anna, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Iudaskreusziedlungstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ruscova nr. 1.072, judetul Maramures.

58. Trînc Claudiu-Sorin, născut la 28 martie 1981 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, fiul lui Trînc Samuel si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Iudaskreusziedlungstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Varias nr. 1.250, judetul Timis.

59. Krainer Jozsef-Marius, născut la 22 noiembrie 1966 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Krainer Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid, Garagenstr. 1/2/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 51, ap. 8, judetul Bihor.

60. Krainer Carmen, născută la 24 noiembrie 1966 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Voina Emeric si Etelka, cu domiciliul actual în Austria, 4053, Haid, Garagenstr. 1/2/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Piata Bucuresti nr. 2, ap. 39, judetul Bihor.

61. Oanea Horatius-Adrian, născut la 10 iunie 1973 în localitatea Berezeni, judetul Vaslui, România, fiu lui Oanea Aurel si Elena, cu domiciliul actual în Franta, 26200 Montelimar, 20 Rue Montant au Chateau, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Berezeni, judetul Vaslui.

62. Bot Laurentiu-Sandu, născut la 10 noiembrie 1982 în Bucuresti, România, fiul lui Bot Stefan si Paula, cu domiciliul actual în Franta, 75019 Paris, 38 Rue De l’Ourcq, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Cetătuia nr. 6, bl. 24, ap. 414, sectorul 6.

63. Hajdu Andrei-Alexandru, născut la 17 februarie 1958 în localitatea Săcele, judetul Brasov, România, fiul lui Hajdu Andrei si Nadejdea, cu domiciliul actual în Ungaria, Kecskemet, Irinyi nr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săcele, str. Al. I. Lepădatu nr. 43, judetul Brasov.

64. Lazăr Paul, născut la 28 martie 1934 în Bucuresti, România, fiul lui Aberman Moritz si Betina, cu domiciliul actual în Suedia, 424 39 Angered, Oxelgärden 33-1, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Maica Alexandra nr. 11, sectorul 1.

65. Iosa Alexandra, născută la 1 august 1983 în Bucuresti, România, fiica lui Iosa Alexandru si Aurica, cu domiciliul actual în Austria, 4084 St. Agatha, Parzstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Vedea nr. 5, bl. 91, sc. 1, ap. 2, sectorul 5.

66. Cristea Carmen-Daniela, născută la 16 martie 1967 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Costel si Victoria, cu domiciliul actual în Republica San Marino, 47893 Borgo Maggiore, Via dei Frassini 4/D, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Bucuresti bl. 8, sc. 1, ap. 14, judetul Dolj.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Cars” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Cars” - S.A., cu sediul în localitatea Târnăveni, judetul Mures, în calitate de concesionar, a zăcămintelor de argilă comună din perimetrele Târnăveni si Dâmbău-Târnăveni, situate pe teritoriul orasului Târnăveni si, respectiv, al comunei Dâmbău, judetul Mures, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexele la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.234.


*) Anexele se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercial “General Beton România” - S.R.L.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “General Beton România” - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 6, judetul Timis, în calitate de concesionar, în perimetrul Cicir-Haltă situat pe teritoriul localitătilor Vladimirescu si Păulis, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Stabilirea si plata redeventei se fac în conditiile prevăzute la art. XI din anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.238.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Dorna Apemin” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a apei minerale naturale necarbogazoase (plată), încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Dorna Apemin” - S.A., cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 49, judetul Suceava, în calitate de concesionar, în perimetrul Izvorul Alb, localitatea Floreni, judetul Suceava, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.239.


*) Anexa se comunică Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 173/2001 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 29 ianuarie 2001, după pozitia nr. 27 se introduce pozitia nr. 271 cu următorul cuprins:

“271. Satu Mare Municipiul Satu Mare”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Petre Ciotlos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.243.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 350/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru “Casa O.N.U.” la Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 350/2002 privind atribuirea unui imobil cu destinatia de sediu pentru “Casa O.N.U.” la Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 22 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.246.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societătii Comerciale “Alum” - S.A. Tulcea

 

În temeiul prevederilor art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, ale art. 5 pct. 10 si 29 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 48/2002 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei energiei electrice,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pietei de energie electrică,

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică,

aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/1999, cu modificările si completările ulterioare, si ale Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 25 octombrie 2002,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se acreditează drept consumator eligibil de energie electrică Societatea Comercială “Alum” - S.A. Tulcea.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Societatea Comercială “Alum” - S.A. Tulcea va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Departamentul dezvoltarea pietei de energie electrică din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2002.

Nr. 30.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Promex” - S.A. Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Promex” - S.A. Brăila,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială

“Promex” - S.A. Brăila, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Brăila, Str. Industriei nr. 17, judetul Brăila, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J9/112/1991, începând cu data de 11 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economicofinanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/ vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 107.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Mecanica” - S.A. Mârsa

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Mecanica” - S.A. Mârsa,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială

“Mecanica” - S.A. Mârsa, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în localitatea Mârsa, Str. Uzinei nr. 1, judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J32/29/1992, începând cu data de 11 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra

societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.


Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 108.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Exfor” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Exfor” - S.A. Bucuresti,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială

“Exfor” - S.A. Bucuresti, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Pipera nr. 46A, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J40/5148/1994 începând cu data de 11 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2002.

Nr. 109.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 462 din 7 octombrie 2002

MINISTERUL DEZVOLTĂRII SI PROGNOZEI

Nr. 5.251 din 21 octombrie 2002

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.499 din 8 noiembrie 2002

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2001,

văzând Referatul de aprobare al Directiei de industrie alimentară; standarde, mărci si licente de stabilire a conditiilor în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate nr. 150.519 din 24 septembrie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 758/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării si Prognozei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul finantelor publice

emit următorul ordin:

Art. I. - Grupa 153, clasa 1.533 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, al ministrului dezvoltării si prognozei si al ministrului finantelor publice nr. 396/3.267/2.182/2001 privind conditiile în care îsi pot desfăsura activitatea agentii economici care realizează productie de produse alimentare în zonele defavorizate si care beneficiază de scutire de la plata taxelor vamale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 9 noiembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Grupa

Clasa

Denumirea

Materia primă de bază

Produsul finit

“153

 

Prelucrarea si

conservarea fructelor

si legumelor

 

 

 

1.533

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

Fructe si legume; Legume conservate provizoriu, improprii consumului uman în această stare

Conserve din legume si

fructe, pastă de tomate,

produse deshidratate din

fructe si legume, supe

concentrate”

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe

Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 877 din 11 noiembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 290 din 11 noiembrie 2002

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate

 

În temeiul prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare al Ministerului Sănătătii si Familiei si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DB.12.327 din 8 noiembrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se completează Lista cuprinzând bolile pentru care asiguratii beneficiază în tratamentul ambulatoriu de medicamente eliberate fără contributie personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 546/469/ 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001, cu punctul 31: “Boala Gaucher”.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prof.univ.dr.ec.

Eugeniu Turlea