MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 834         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.269. - Hotărâre privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

114. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău

 

115. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile si dotări specifice activitătii

din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., supuse executării silite

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind exe          cutarea

creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea în proprietatea publică a statului si în administrarea unor institutii publice beneficiare a bunurilor imobile împreună cu dotările specifice activitătii din patrimoniul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” S.A., identificate conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri obligatiile Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. fată de bugetul de stat, reprezentând impozite, taxe, majorări de întârziere si penalităti de întârziere aferente acestora, datorate în anul 2002 conform legii si neachitate până la data de 11 noiembrie 2002, se sting cu valoarea declarată de societate a bunurilor imobile împreună cu dotările specifice activitătii, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Obligatiile fată de bugetul de stat, stinse conform art. 2, se vor regulariza până la data de 10  decembrie 2002 cu valoarea cea mai mică dintre valoarea evidentiată în contabilitate a bunurilor imobile împreună cu dotările specifice activitătii, prevăzute în anexa nr. 1, si valoarea de evaluare a acestora efectuată în conformitate cu dispozitiile legale privind executarea creantelor bugetare, inclusiv taxa pe valoarea adăugată calculată potrivit legii. 

(2) În cazul în care Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. nu achită până la data de 16 decembrie 2002 diferentele în minus rezultate în urma regularizării, acestea pot fi stinse până la data de 19 decembrie 2002 cu valoarea altor noi imobile identificate de Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. cu institutiile publice beneficiare.

(3) Dacă si după această stingere rămân diferente în minus, acestea se înscriu în contul Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., în evidenta pe plătitori, conform legii.

Art. 4. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 682/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile ale debitorilor persoane juridice, supuse executării silite, sunt aplicabile cu exceptiile prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Predarea-preluarea bunurilor imobile împreună cu dotările specifice activitătii, prevăzute la art. 1, se va face în maximum 3 zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) între Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si institutiile publice beneficiare.

(2) Până la această dată bunurile rămân în custodia Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. pe cheltuială proprie.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 1.269.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile si a dotărilor specifice activitătii, care se transmit în proprietatea publică a statului

 

Nr. crt

Denumirea imobilului care se transmite

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de

la care se transmite

Institutia publică beneficiară

Valoarea declarată

de Societatea Natională

“Tutunul Românesc” - S.A.

a bunurilor imobile

si a dotărilor specifice

- lei -

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

 

1.

Club social

din Parcul

rezidential

Băneasa

 

Comuna

Voluntari,

sos. Erou

Iancu Nicolae

nr. 6,

judetul Ilfov

 

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

 

167.790.000.000

 

- Subsol = 823,79 m2

- 19 încăperi la parter =

1.424,4 m2

- 20 de spatii la etaj =

1.280,36 m2

- 17 spatii (încăperi +

terase)

- etaj tehnic = 24 m2

- Suprafata construită =

2.111,9 m2

- Suprafata desfăsurată =

3.552,55 m2

- Suprafata terenului =

8.546,7 m2

Vila se trece în proprietatea statului împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar.

2.

 

Vila nr. 1,

Parcul

rezidential

Băneasa

Comuna

Voluntari,

sos. Erou

Iancu Nicolae

nr. 6,

judetul Ilfov

 

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

 

13.423.200.000

 

Parter compus din:

- living

- bucătărie

- grup sanitar

- spălătorie

- spatiu CT

- garaj

- casa scărilor

Etaj compus din:

- 3 grupuri sanitare

- 3 dormitoare

- garderobă

- casa scărilor

- Suprafata construită =

210,0 m2

- Suprafata desfăsurată =

420 m2

- Suprafata terenului =

623 m2

Vila se trece în proprie-

tatea statului împreună

cu  mijloacele  fixe  si

obiectele de inventar.

3.

 

Vila nr. 18,

Parcul

rezidential

Băneasa

Comuna

Voluntari,

sos. Erou

Iancu Nicolae

nr. 6,

judetul Ilfov

 

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

 

15.998.375.883

 

Parter compus din:

- living

- bucătărie

- grup sanitar

- spălătorie

- spatiu CT

- garaj

- casa scărilor

Etaj compus din:

- 3 grupuri sanitare

- 3 dormitoare

- garderobă

- casa scărilor

- Suprafata construită =

210,7 m2

- Suprafata desfăsurată =

420 m2

- Suprafata terenului =

494,7 m2

Vila se trece în proprie-

tatea statului împreună

cu  mijloacele  fixe  si

obiectele de inventar.

4.

 

Vila nr. 56,

Parcul

rezidential

Băneasa

Comuna

Voluntari,

sos. Erou

Iancu Nicolae

nr. 6,

judetul Ilfov

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

 

21.887.481.336

 

Parter compus din:

- garaj

- debara

- hol

- WC

- bucătărie

- living

- casa scării

Demisol compus din:

- casa scărilor

- hol

- sufragerie

- 2 dormitoare

- 2 grupuri sanitare

- magazie

- sala CT

- spălătorie

Etaj compus din:

- casa scărilor

- 4 dormitoare

- hol

- 3 grupuri sanitare

- Suprafata construită =

309,4 m2

- Suprafata desfăsurată =

928,2 m2

- Suprafata terenului =

733,8 m2

Vila se trece în proprie-

tatea statului împreună

cu  mijloacele  fixe  si

obiectele de inventar.

5.

Depozit de 5.000 t + 2 magazii metalice + depozit pentru materiale

Municipiul Bucuresti, Bd. Regiei nr. 2, sectorul 6

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

Ministerul

Finantelor

Publice

 

18.301.782.575

- Suprafata construită = 2.966,38 m2

- Suprafata desfăsurată = 17.798,282 m2

- Suprafata terenului = 8.200 m2

- Clădire, subsol, parter + 4 etaje -

3 rampe auto

6.

Teren

Municipiul Bucuresti, str. Ilioara nr. 15, sectorul 3

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

 

33.205.506.768

- Suprafata terenului = 30.872,85 m2

7.

Teren construibil

Municipiul Bucuresti, Str. Gârlei nr. 1, sectorul 1

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

 

439.725.642.216

- Suprafata terenului = 72.796,96 m2

8.

Corp administrativ

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Koss Karoly nr. 21-23, judetul Covasna

Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A.

 

6.113.663.556

Demisol-bucătărie compus din:

- 4 depozite,  vestiar, sala  de  pompe,  holuri

Parter compus din:

- 6 camere

- 3 grupuri sanitare

- 2 vestiare

- holuri de acces

Etajul 1 compus din:

- 5 camere

- 1 depozit

- 1 vestiar

- 3 grupuri sanitare

- hol de acces

Etajul 2 compus din:

- 3 camere

- hol de acces

- Suprafata construită =

324,01 m2

- Suprafata desfăsurată =

972,04 m2

- Suprafata terenului =

1.803,45 m2

9.

Fabrica de Tigarete Iasi - Corp fermentare

Municipiul Iasi, Sos. Natională nr. 1, judetul Iasi

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

12.820.449.684

Spatii de productie:

- suprafata construită =

665,61 m2

- suprafata desfăsurată =

1.349,0 m2

10.

Depozit de tutun

Municipiul Iasi, Sos. Natională nr. 1, judetul Iasi

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

6.303.702.899

Spatii de depozitare:

- suprafata construită =

1.427,7 m2

- suprafata desfăsurată =

5.797 m2

11.

Magazie pentru materiale Drum de acces

Municipiul Iasi, Sos. Natională nr. 1, judetul Iasi

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

2.317.982.191

Spatii de depozitare:

- suprafata construită =

1.007,21 m2

- suprafata desfăsurată =

2.907 m2

Drum de acces = 910 m2

12.

Fabrica de Tigarete Timisoara - constructie corp fermentare

Municipiul Timisoara, str. Pop de Băsesti nr. 2, judetul Timis

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

Ministerul

Finantelor

Publice

 

12.425.996.549

Spatii de depozitare si/

sau de productie:

- suprafata construită =

993 m2

- suprafata desfăsurată =

2.979 m2

13.

Fabrica de Tigarete Timisoara -  clădire administrativă

Municipiul Timisoara, str. Pop de Băsesti nr. 2, judetul Timis

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

Ministerul

Finantelor

Publice

 

5.784.480.000

Spatiu administrativ:

- suprafata construită =

411,78 m2

- suprafata desfăsurată =

1.619,88 m2

14.

Cabana Sugas

Orasul Sugas- Băi, judetul Covasna

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

9.313.653.762

Cabană turistică

Parter compus din:

- sală de mese

- bucătărie

- 7 dormitoare

- 3 grupuri sanitare

Etaj compus din:

- 4 dormitoare

- 1 grup sanitar

- Suprafata construită =

362,56 m2

- Suprafata terenului =

862 m2

15.

Cabana Rânca

Statiunea Rânca, orasul Novaci, judetul Gorj

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

1.506.581.902

Cabană turistică -

parter + 2 etaje

Parter compus din:

- sală de mese

- bucătărie

- grup sanitar

- magazie

Etajul 1 compus din:

- 6 dormitoare

Etajul 2 compus din:

- sufragerie

- 4 dormitoare

- Suprafata construită =

203,14 m2

- Suprafata desfăsurată =

609,42 m2

- Suprafata terenului =

1.067,23 m2

 

 

 

 

 

 

 

Cabana se trece în proprietatea  statului împreună cu mijloacele

fixe  si  obiectele  de inventar

16.

 

Sectia Lupeni

Orasul Lupeni

judetul

Hunedoara

Societatea

Natională

“Tutunul

Românesc” -

S.A.

 

 

1.066.339.803

Spatii de productie sau

depozitare:

- suprafata construită:

108,06 m2

- suprafata terenului =

475 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va efectua evaluarea bunurilor imobile si a dotărilor specifice prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, în conformitate cu prevederile legale.

2. Dosarul întocmit în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, împreună cu documentele în sustinerea acestuia, se transmite de către Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti comisiei Ministerului Finantelor Publice, numită în conditiile legii. În referatul întocmit Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va preciza valoarea de evaluare pentru fiecare bun imobil si dotările specifice aferente comparativ cu valoarea prevăzută în anexa nr. 1 cu care s-a efectuat stingerea si face propuneri pentru suma cu care urmează să se facă regularizarea.

3. În baza documentatiei primite comisia analizează si decide asupra sumei cu care urmează a se efectua regularizarea prevăzută la art. 3 alin. (1) din hotărâre.

4. În baza deciziei comisiei Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va solicita Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A. regularizarea prevăzută la art. 3 alin. (1) din hotărâre până la data de 10 decembrie 2002.

5. Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. datorează taxa pe valoarea adăugată utilizată la stingerea creantelor bugetului de stat, prin înscrierea acesteia în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru luna în curs în care se efectuează regularizarea prevăzută la art. 3 din hotărâre.

6. Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti va comunica institutiilor publice beneficiare că urmează a se proceda la preluarea bunurilor imobile trecute în proprietatea publică a statului, aflate în custodia Societătii Nationale “Tutunul Românesc” - S.A., indicând si valoarea de predare.

7. Predarea-preluarea bunurilor imobile si a dotărilor specifice activitătii se face prin proces-verbal încheiat între Societatea Natională “Tutunul Românesc” - S.A. si institutia publică beneficiară, al cărui model se elaborează de Ministerul Finantelor Publice si se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău,

 

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “IAIFO” - S.A. Zalău, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 58, judetul Sălaj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J31/1/1991, începând cu data de 15 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva  societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2002.

Nr. 114.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001, în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Aiud, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, judetul Alba, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J1/32/1991, începând cu data de 15 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva  societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale  autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2002.

Nr. 115.