MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 840         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 21 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

871. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

872. - Decret privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

907. - Decret privind rechemarea unor ambasadori

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.244. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Comarnic si în administrarea Consiliului Local al Orasului Comarnic, judetul Prahova

 

1.245. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea

 

1.248. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

875. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competentă în medicina de întreprindere

 

1.835. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

Rectificări la:

- Ordonanta Guvernului nr. 129/2000

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În serviciul Armatei pentru ofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1) ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului apărării nationale,

           

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) care face parte din prezentul decret.

Art. 2. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în aneza nr. 2*) care face parte din prezentul decret.

Art. 3. - Se conferă Semnul onorific În Serviciul Armatei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) care face parte din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 872.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unor ambasadori

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României următorii:

- domnul Serban Stati, în Republica Italiană;

- domnul Adrian Bălănescu, în Republica Moldova.

Art. 2. - Ambasadorii mentionati la art. 1 îsi vor încheia misiunea în termen de cel mult 90 zile de la publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 907.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor  “România-Film” în domeniul public al orasului Comarnic si în administrarea Consiliului Local al Orasului Comarnic, judetul Prahova

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Comarnic, Str. Secăriei nr. 9, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “RomâniaFilm” în domeniul public al orasului Comarnic si în administrarea Consiliului Local al Orasului Comarnic, judetul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.244.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Comarnic si în administrarea Consiliului Local al Orasului Comarnic, judetul Prahova

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Comarnic, Str. Secăriei nr. 9, judetul Prahova

Statul român, în administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”

Consiliul Local al Orasului Comarnic

Constructie

- suprafata construită = 476 m2

Teren

- suprafata = 694 m2

- suprafata totală = 1.170 m2

Nr. de cod M.F.P.: 101.033

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind propritetatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil compus din clădire si terenul aferent, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei – Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România Film” în domeniul public al judetului Vâlcea si în administrarea Consiliului Judetean Vâlcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.245.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “România-Film” în domeniul public al judetului Vâlcea si în administrarea

Consiliului Judetean Vâlcea

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Locul unde este situat

imobilul care se transmite

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Pozitia din inventarul bunurilor

apartinând domeniului public

al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2002

Municipiul Râmnicu Vâlcea, bd. Tudor Vladimirescu nr. 24, judetul Vâlcea

Statul român, în administrarea Oficiului National al Cinematografiei Vâlcea - Regia Autonomă

de Distributie

si Exploatare

a Filmelor “România-Film”

Judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Judetean

Capacitate: 509 locuri

Valoarea de inventar: 110.346.889 lei

Anexa nr. 7, nr. M.F.P. 100.547

Cod clasificare 8.30

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor

în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 58 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 septembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 5 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Definirea unor termeni si lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzute în anexele nr. 1 si 2.”

3. Litera a) a articolului 5 va avea următorul cuprins:

“a) autorizatii de înfiintare;”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Autorizatiile de înfiintare sunt destinate realizării de capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale.”

5. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) Solicitantul trebuie să fie persoană juridică cu sediul în România. Solicitantul, persoană juridică străină, care nu detine un sediu stabil în România, poate să stabilească si să mentină, în conditiile legii, un sediu secundar pe întreaga durată a autorizării si/sau a licentierii.”

6. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - La solicitarea acordării autorizatiei/licentei se vor prezenta următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii comerciale, în care să fie precizată activitatea pentru care se solicită autorizatia/licenta, în copie legalizată;

b) certificatul de înregistrare atribuit societătii comerciale, în copie legalizată;

c) informatii privind situatia financiară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, certificată de directia finantelor publice;

d) curriculum vitae pentru echipa managerială a societătii comerciale, care să ateste capabilitatea managerială a acesteia;

e) organigrama, din care să rezulte inclusiv existenta unei structuri de asigurare a mentenantei preventive, astfel încât să facă posibilă utilizarea eficientă a obiectivelor/sistemelor de productie, transport, dispecerizare, tranzit, inmagazinare/stocare sau distributie a gazelor naturale; de asemenea, structura si necesarul de personal, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu;

f) documente privind capabilitatea tehnică în domeniu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) declaratia scrisă, pe propria răspundere, a reprezentantului legal al societătii comerciale privind valoarea actualizată a investitiei si/sau a obiectivelor pentru care se solicită autorizarea, respectiv capacitatea si/sau cantitatea de gaze naturale pentru care se solicită licenta, în vederea calculării tarifelor aferente.”

7. Titlul literei A a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“A. Pentru autorizatia de înfiintare:”

8. Literele b) si e) ale literei A ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic avizat de operatorul licentiat;

……………

e) avizul tehnic care să contină cerintele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie, la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport sau de distributie a gazelor naturale;”

9. După litera e) a literei A a articolului 14 se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN.”

10. Literele d)-h) ale literei B a articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“d) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, semnat de comisia de receptie, constituită conform legislatiei în vigoare;

e) documente care să ateste autorizarea personalului de către ISCIR si de către B.R.M.L.;

f) lista personalului autorizat de către ANRGN, care participă la receptia lucrării;

g) fisa cuprinzând structura de personal pe specialităti, care atestă calificarea acestuia;

h) autorizarea metrologică a laboratoarelor AMC/PRAM, conform Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii si/sau contracte de prestări de servicii perfectate cu societăti care au asemenea laboratoare.”

11. Literele d) si e) ale literei C a articolului 14 vor avea următorul cuprins:

“d) avizul tehnic care să contină cerintele tehnice de racordare, după caz, la conductele colectoare aferente sistemelor de productie la SNT si/sau la retelele de distributie a gazelor naturale, eliberat de producător, de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distributie a gazelor naturale, după caz;

e) autorizatia de construire, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construtii, republicată, cu modificările ulterioare.”

12. Litera a) a literei A a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“a) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000 si, după caz, a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licentă, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

13. Litera e) a literei B a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

14. După litera f) a literei B a articolului 15 se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) acordul de concesiune, încheiat cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pentru concesionarea sistemului national de transport al gazelor naturale, conform Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.”

15. Litera f) a literei C a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licentă, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

16. După litera g) a literei C a articolului 15 se introduce litera h) cu următorul cuprins:

“h) acordul de concesiune, încheiat cu Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pentru convertirea zăcământului comercial depletat si/sau a cavernelor saline în depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform Legii nr. 134/1995, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 219/1998.”

17. Litera b) a literei D a articolului 15 se abrogă.

18. Litera e) a literei D a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare.”

19. Literele b) si d)-f) ale literei E a articolului 15 vor avea următorul cuprins:

“b) contractul de concesiune a serviciului de distributie si/sau a bunurilor aferente, în copie, avizat de ANRGN;

.…………

d) listele cuprinzând obiectivele aferente sistemului de distributie corespunzătoare fiecărei localităti - conducte si instalatii tehnologice -, cu mentionarea principalelor caracteristici tehnice;

e) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;

f) regulamentul de organizare si functionare a agentului economic, care să ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor de gaze naturale si de rezolvare a acestora, precum si a unui sistem de comunicare cu clientii, prin care acestia să fie informati despre modificările de acte normative în domeniu.”

20. Litera f) a literei F a articolului 15 va avea următorul cuprins:

“f) documentul emis de organismul de certificare privind initierea procesului de certificare a sistemului calitătii, conform prevederilor familiei de standarde ISO 9000, si a sistemului de management de mediu, conform prevederilor familiei de standarde ISO 14000, din care să rezulte derularea procesului de implementare a acestora în cadrul agentului economic care solicită licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licente care au finalizat procesele de certificare prevăzute mai sus vor prezenta certificatele emise de către organismele de certificare;”

21. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Licentele de furnizare se pot acorda producătorilor si distribuitorilor de gaze naturale si/sau altor persoane juridice care prezintă garantii financiare emise de banca solicitantului, în vederea desfăsurării activitătii de furnizare pentru care solicită licenta.”

22. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

“(2) Raportul este prezentat spre analiză Comitetului de reglementare al ANRGN, în vederea emiterii deciziei de acordare/respingere. Sedinta Comitetului de reglementare este publică. Discutiile din cadrul sedintei vor fi înregistrate, iar înregistrarea pe suport electronic se va păstra o durată de minimum 5 ani.”

23. Alineatele (2) si (3) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

“(2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei/licentei se face prin decizie a presedintelui ANRGN.

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRGN a înstiintării privind acordarea autorizatiei/licentei si a facturii emise, solicitantul va face dovada plătii tarifului aferent.”

24. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (3) a dovezii de achitare a tarifului atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRGN.”

25. Litera d) a articolului 20 se abrogă.

26. Litera e) a articolului 20 va avea următorul cuprins:

“e) continutul servitutii, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.”

27. Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Deciziile presedintelui ANRGN de acordare a autorizatiilor/licentelor vor fi publicate pe cheltuiala titularului de autorizatie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitantilor în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii.”

28. Litera b) a alineatului (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“b) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizatie/licentă - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care autorizatia sau licenta a fost eliberată.”

29. După alineatul (3) al articolului 24 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul de autorizatie va solicita ANRGN aprobarea transferului autorizatiei către altă persoană juridică. În acest caz persoana juridică către care se face transferul trebuie să facă dovada, în prealabil, că îndeplineste conditiile de autorizare prevăzute la art. 13.”

30. Litera a) a alineatului (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

“a) dacă situatia creată se poate remedia, suspendarea autorizatiei/licentei pe o perioadă de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situatiei create si conformării cu autorizatia/licenta; în acest sens titularul autorizatiei/licentei are obligatia de a depune la ANRGN, în termen de maximum 30 de zile calendaristice, documentele care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea autorizatiei/licentei;”

31. După alineatul (3) al articolului 25 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ANRGN poate dispune continuarea activitătii în regim controlat, dacă activitatea afectează interesele consumatorilor de gaze naturale.”

32. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Prin decizie ANRGN va suspenda titularului autorizatia/licenta în caz de începere a procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului; titularul este obligat să notifice ANRGN situatia apărută, în termen de 15 zile calendaristice de la data declansării acestei proceduri.”

33. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Pentru orice încălcare de către titularul autorizatiei/licentei a termenilor sau a conditiilor prevăzute în acestea autoritatea competentă va aplica titularului sanctiuni contraventionale, potrivit dispozitiilor art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, si ale art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.”

34. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - Lista cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente este prevăzută în anexa nr. 8.”

35. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati să solicite acordarea autorizatiilor/licentelor în conditiile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, până la această dată beneficiind de autorizatie/licentă provizorie.”

36. Anexele nr. 1-8 la regulament se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezentul regulament.

Art. II. - Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 septembrie 2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.248.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

1. acces la sistemul de transport si/sau de distributie dreptul unui producător, furnizor si/sau consumator eligibil de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;

2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizatie/licentă, care să permită acestuia fie înlocuirea oricăror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizări, despăgubiri către terti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

3. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, care creează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului;

4. autorizatie - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în functiune si/sau a opera ori a modifica o instalatie de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare si distributie a gazelor naturale:

a) autorizatie de înfiintare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru a înfiinta capacităti de productie, transport, înmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare si distributie a gazelor naturale;

b) autorizatie de functionare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, care atestă functionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament, precum si punerea în functiune a obiectivelor noi;

c) autorizatie de modificare - actul tehnic si juridic emis de ANRGN, prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea, extinderea si reabilitarea unui obiectiv de productie, transport, tranzit, înmagazinare/stocare, distributie, furnizare si utilizare a gazelor naturale, precum si pentru reparatia capitală a acestuia, în urma căreia se modifică caracteristicile tehnice care au făcut obiectul autorizatiei;

5. bonitate financiară - măsură a încrederii, de natură financiară, pe care o prezintă o persoană juridică în momentul solicitării unei autorizatii/licente;

6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de transporta, de a înmagazina/stoca, de a distribui si/sau de a transforma gaze naturale;

7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor si elementelor de natură tehnică, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;

8. cod - colectie de reglementări cu caracter tehnic si comercial, emisă de autoritatea competentă, prin care se stabilesc reguli si proceduri obligatorii pentru agentii economici din sectorul gazelor naturale;

9. consumator captiv - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, datorită configuratiei sistemului de distributie, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau distribuitor, titular al licentei de furnizare:

a) consumator rezidential - consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul încălzirii spatiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit si pentru care furnizarea se face fără limită de consum, până la nivelul debitului maxim instalat; în particular, termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc, obiective sociale, culturale, de ocrotire a sănătătii, institutii si altele asemenea;

- consumator rezidential individual - consumul casnic în gospodării individuale, apartamente de bloc sau cu un consum de gaze naturale de maximum 10.000 m3/an;

- consumator rezidential colectiv - consumul casnic în gospodării sau apartamente de bloc, cu contorizări comune si un consum de gaze naturale mai mare de 10.000 m3/an;

- alti consumatori rezidentiali - institutii publice, unităti de învătământ, spitale, crese, grădinite, servicii sociale, precum si altele asemenea;

b) consumator industrial - consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică sau pentru procese tehnologice în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de constructii si altele asemenea, exclusiv producerea de energie electrică, clasificati astfel:

- consumator industrial mic - cu un consum de gaze naturale de maximum 100.000 m3/an;

- consumator industrial mare - cu un consum de gaze naturale de minimum 100.000 m3/an;

- consumator din industria chimică - care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică de sinteză;

- consumator din sectorul producerii de energie electrică consumatorul care utilizează gazele naturale în scopul producerii de energie electrică pentru utilităti publice;

c) consumator comercial - consumatorul care utilizează gaze naturale în sectorul comercial, restaurante, hoteluri, centre de afaceri sau în agricultură, sere si utilizări similare, pentru care furnizarea se face fără limită de consum, până la nivelul debitului maxim instalat;

d) consumator din sectorul distributiei districtuale a agentului termic - consumatorul care utilizează gaze naturale pentru producerea de energie termică, în scopul distributiei publice; furnizarea se realizează în limita cantitătilor de gaze naturale contractate si în conformitate cu graficul de furnizare prevăzut în contractul de furnizare;

10. consumator eligibil - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător si/sau furnizor, având acces la retelele de transport si/sau de distributie;

11. dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanentă si operativă, la nivelul retelelor si al sistemelor, a resurselor - productie, import si altele asemenea – cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv

luarea măsurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale - temperaturi foarte scăzute, calamităti naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;

12. distribuitori de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, autorizată si/sau licentiată, care are ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si comercializarea acestora către consumatorii captivi într-o zonă delimitată;

13. furnizor de gaze naturale - persoana juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale;

14. gaze naturale - gazele libere din zăcămintele de gaz metan, gazele dizolvate în titei, cele din capul de gaze asociat zăcămintelor de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide;

15. înmagazinare subterană - proces ciclic de depozitare care constă în introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantităti de gaze naturale si/sau lichide în/din spatii etanse - medii poroase, acvifere, cavităti si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;

16. licentă - act tehnic si juridic emis de ANRGN prin care se acordă permisiunea unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfăsurarea de activităti comerciale si/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe functiuni de transport, tranzit, înmagazinare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

17. mentenantă - ansamblu de activităti destinate mentinerii sau readucerii unei dotări într-o stare necesară îndeplinirii unei functii încredintate, în conditii de sigurantă în functionare;

18. mentenantă preventivă - ansamblu de activităti având ca obiectiv reducerea probabilitătii de defectare a unui echipament sau de degradare a unui serviciu;

19. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalatiile, constructiile si echipamentele aferente, care sunt proiectate să producă, să transporte, să tranziteze, să înmagazineze/stocheze, să dispecerizeze si să distribuie gaze naturale;

20. sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitătilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul, înmagazinarea, dispecerizarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;

21. operator de sistem - persoana juridică autorizată si/sau licentiată să opereze capacitatea sistemului de transport, de distributie, de dispecerizare, de înmagazinare/stocare, de alimentare si de productie a gazelor naturale, în scopul mentinerii sigurantei parametrilor functionali ai sistemului;

22. sistemul de alimentare cu gaze naturale – ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si cosurile prin care se evacuează gazele de ardere, destinat să asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;

23. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalatiilor, constructiilor si echipamentelor aferente dispecerizării gazelor naturale;

24. sistemul de distributie - ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, situat între statiile de predare si robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reteaua de presiune joasă, respectiv până la iesirea din statiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reteaua de presiune redusă;

25. sistemul de înmagazinare/stocare a gazelor naturale totalitatea instalatiilor tehnologice de suprafată si/sau subterane, precum si depozitul propriu-zis, prin intermediul cărora se pot înmagazina/stoca ciclic si, respectiv, extrage cantităti determinate de gaze naturale;

26. sistemul de productie a gazelor naturale – ansamblul instalatiilor tehnologice, conducte, separatoare, panouri tehnologice de măsură a gazelor naturale, instalatii de conditionare a gazelor naturale, statii de comprimare, conducte de racord la SNT si altele asemenea, care asigură productia gazelor naturale de la capul de eruptie până la panoul de măsurare comercială, în conditii de calitate, conform standardelor în vigoare;

27. sistemul national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte magistrale, precum si din toate instalatiile, echipamentele si dotările aferente, care asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau înmagazinării/stocării acestora;

28. standarde de performantă - normele tehnice si comerciale, economice si operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, înmagazinare/stocare, dispecerizare, distributie si furnizare a gazelor naturale;

29. stocare - procesul ciclic de depozitare, care constă în introducerea/injectia si extragerea/extractia unor cantităti de gaze naturale si/sau lichide în/din spatii etanse rezervoare, recipiente si altele asemenea - la diferite presiuni si temperaturi;

30. suspendarea autorizatiei/licentei - decizie a ANRGN prin care se retrag titularului de autorizatie/licentă permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp determinat;

31. titular de autorizatie/licentă - persoană juridică detinătoare a unei autorizatii/licente acordate de autoritatea competentă;

32. transportator - persoana juridică română, licentiată, care asigură servicii de transport-dispecerizare, întretinere, exploatare si functionare în conditii de sigurantă a SNT;

33. tranzit - transportul prin SNT si/sau prin conducte magistrale, peste teritoriul României, cu sau fără transbordare, al gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert;

34. zonă de protectie - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă care asigură integritatea tehnică în functionare a acestora;

35. zonă de sigurantă - suprafata de teren extinsă de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor, cu o distantă stabilită pentru fiecare obiectiv, în functie de cerintele de sigurantă a acestuia.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând abrevieri

 

1. AMC - aparatură de măsură si control

2. ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

3. B.R.M.L. - Biroul Român de Metrologie Legală

4. ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat din România

5. ISO - International Standard Organization

6. m3 - metru cub de gaze naturale

7. PM - panou de măsură

8. PRM - post de reglare-măsurare

9. PR - post de reglare

10. PRAM - protectie, relee, automatizări si măsurări

11. SNT - Sistemul national de transport gaze naturale

12. SCG - statie de comprimare gaze naturale

13. SCV - statie de comandă vane

14. SRM - statie de reglare-măsurare.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

pentru acordarea autorizatiei/licentei în sectorul gazelor naturale

Numărul de înregistrare la ANRGN ../.

 

Către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6 Societatea Comercială , cu sediul în , reprezentată legal prin ..., director general si ., director economic, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, precum si ale art. 58 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, solicită eliberarea unei autorizatii/licente pentru ... (tip: autorizatie/licentă).

În sustinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:

- …

- …

 

Director general,…

Director economic,…

 

ANEXA Nr. 4

 

DATE

privind situatia financiară

 

Solicitant ... (denumirea)

Certificăm exactitatea datelor (Directia generală a finantelor publice a judetului ..)

A. Indicatori privind evolutia bonitătii financiare:

 

Indicatorii de bonitate, calculati conform bilanturilor contabile anuale

si raportărilor semestriale

Date de referintă (pentru ultimii 3 ani)

Nr. crt.

Denumirea

Simbolul

U.M.

 

 

 

1.

Lichiditatea globală

Lg

%

 

 

 

2.

Solvabilitatea patrimonială

 Sp

%

 

 

 

3.

Rata profitului brut

Rpb

%

 

 

 

4.

Viteza de rotatie a fondului de rulment

V(R)

cicluri/an

 

 

 

 

Lichiditatea globală = active circulante/datorii curente x 100%,

 

în care:

- active circulante = stocuri + alte active circulante;

- datorii curente (în termen de până la un an) = furnizori si conturi asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite si taxe.

Solvabilitatea patrimonială = capitaluri proprii/total pasiv, mai putin clientii creditori si conturi de regularizare si asimilate x 100%.

Rata profitului brut = cifra de afaceri/rezultatul brut (profit) al exercitiului financiar x 100%.

Viteza de rotatie a fondului de rulment = viteza de rotatie anuală a fondului de rulment, calculată pe baza datelor din bilantul contabil din anul precedent, care reprezintă raportul dintre veniturile din exploatare si fondul de rulment aferent exercitiului financiar (cicluri/an).

 

B. Indicatori privind capacitatea financiară a solicitantului, calculati la data de ...

1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) , din care:

1.1. Active circulante - total (milioane lei) ;

2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) .., din care:

2.1. Obligatii - total (milioane lei) ...

3. Fond de rulment (rd. 1.1-rd. 2.1) - total (milioane lei)

4. Depozite bancare - total (milioane lei) ..

5. Linie de credite deschise - total (milioane lei) .

6. Credite bancare (neconsumate) - total (milioane lei) ...

7. Venituri din exploatare - total (milioane lei) ..

8. Viteza de rotatie a fondului de rulment [V(R)]

 

Director general,

Director economic,

 

NOTĂ:

1. Pentru capacitătile nou-înfiintate informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de către investitori.

2. Pentru investitorii străini informatiile privind situatia financiară pot fi prezentate de compania-mamă din străinătate în numele companiei-fiice din România, în măsura în care se face dovada preluării în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informatiile vor fi prezentate în limba română, în traducere legalizată, la un birou notarial din România.

ANRGN va lua în considerare orice tip de informatii referitoare la viabilitatea financiară a proiectului supus autorizării, furnizate de către societăti bancare, de audit sau alte institutii financiare.

 

ANEXA Nr. 5

 

CAPABILITATEA TEHNICĂ

a agentilor economici din sectorul gazelor naturale, care solicită acordarea autorizatiei/licentei

 

1. Date generale privind denumirea obiectivului si amplasarea lui din punct de vedere administrativ si geografic

2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploatează, întretine, execută reparatii si modernizări ale obiectivului:

a) sef obiectiv;

b) ingineri, tehnicieni, maistri de specialitate;

c) personal de deservire.

3. Date privind caracteristicile obiectivului:

a) caracteristicile tehnice;

b) starea tehnică;

c) durata de serviciu normată si actuală.

4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei si aerului.

5. Date privind siguranta în exploatare a obiectivului, protectia muncii, PSI, sănătate, precum si dotările aferente.

 

ANEXA Nr. 6

 

MODEL DE AUTORIZATIE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

 

AUTORIZATIE DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr. . din ..

 

            Ca urmare a cererii adresate de ..., cu sediul în ..., reprezentată prin ..., înregistrată la nr.  din data de … , în urma analizării si verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, cu modificările si completările ulterioare, se acordă următoarea

AUTORIZATIE

            Societătii Comerciale  pentru ... (tipul autorizatiei) a  (obiectivul autorizatiei) din ... ... (identificarea obiectivului)

Obiectivul are următoarele caracteristici tehnice: ...:

Prezenta autorizatie este valabilă ., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta autorizatie. ...(data eliberării)

 

Presedinte, ...

 

ANEXA Nr. 7

 

MODEL DE LICENTĂ

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)

 

LICENTĂ DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nr.  din …

 

Ca urmare a cererii adresate de .., cu sediul în ..., reprezentată prin .., înregistrată la nr. . din data de ., în urma analizării si verificării documentelor transmise, în baza prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, cu modificările si completările ulterioare, se acordă următoarea

LICENTĂ

            Societătii Comerciale ... (tipul licentei) pentru …(obiectivul licentei) a … din  (identificarea obiectivului)

Prezenta licentă este valabilă ., în conformitate cu prevederile art. 20 din Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, precum si potrivit conditiilor de valabilitate a acesteia, anexate la prezenta licentă.

 

            .. (data eliberării)

 

Presedinte,

...

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizatii si licente

 

Tarife pentru autorizatii

 

Nr.

crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul

autorizatiei

Tariful - %

din valoarea

obiectivului

1.

Productia de gaze naturale a obiectivului din studiul de fezabilitate

Valoarea actualizată

milioane lei

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

2.

Transportul

Valoarea actualizată si dispecerizarea gazelor a obiectivului din studiul naturale de fezabilitate

milioane lei

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

3.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale a obiectivului din studiul de fezabilitate

Valoarea actualizată

milioane lei

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

4.

Distributia gazelor naturale a obiectivului din studiul de fezabilitate

Valoarea actualizată

milioane lei

înfiintare

0,2

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,2

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,2

 

Tarife pentru licente

 

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful anual

(lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale furnizată

mii m3

1.375

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată si dispecerizată

mii m3

375

3.

Înmagazinarea/stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii m3

1.150

4.

Distributia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii m3

750

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii m3

475

 

NOTĂ:

1. Tariful aferent autorizatiei de functionare pentru obiectivele în functiune la data intrării în vigoare a prezentului regulament se calculează în functie de valoarea netă actualizată a acestora la data ultimului bilant contabil încheiat.

2. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normată depăsită autorizarea se face pentru o perioadă de un an.

3. Tarifele anuale pentru licente se achită în 4 transe egale, până în ultima zi lucrătoare din prima lună a trimestrului. În anul obtinerii licentei tariful se achită conform art. 18 din prezentul regulament.

4. Cantitatea de gaze naturale furnizată/transportată si dispecerizată/înmagazinată sau stocată/distribuită, precum si capacitatea de tranzit contractată, pentru care se calculează tarifele de licentă, se declară pe propria răspundere de către operatorii licentiati. La sfârsitul anului, în cazul în care cantitatea de gaze naturale efectiv furnizată/transportată si dispecerizată/înmagazinată sau stocată/distribuită, respectiv capacitatea de tranzit contractată, este mai mare decât cea declarată, pentru care a fost emisă factura de tarif de licentă, ANRGN va proceda la emiterea unei facturi suplimentare de regularizare. Factura de regularizare va fi achitată în termen de 15 zile de la emitere.

5. Neachitarea la scadentă a contravalorii facturilor de tarife pentru autorizatii si licente atrage perceperea unei penalităti de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la achitarea integrală, inclusiv ziua plătii.

6. Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor sunt de minimum 10.000.000 lei.

7. Pentru anul 2002 sumele achitate de titularii de licente si autorizatii vor fi recalculate conform tarifelor de mai sus si se vor regulariza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

8. Tarifele pentru autorizatii si licente se actualizează prin ordin al presedintelui ANRGN si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea atributiilor medicului de medicină generală/medicină de familie cu competentă în medicina de întreprindere

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 12.338 din 8 noiembrie 2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Medicii de medicină generală/medicină de familie care îsi desfăsoară activitatea în întreprindere vor parcurge un program de pregătire teoretică si practică stabilit la minimum 200 de ore efectuate în ultimii 5 ani si vor fi certificati prin sustinerea examenului de competentă în medicina de întreprindere.

Art. 2. - Atributiile medicului de medicină generală/medicină de familie cu competentă în medicina de întreprindere sunt precizate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Examenul de competentă în medicina de întreprindere se organizează conform calendarului concursurilor si examenelor stabilit de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 4. - Directia generală resurse umane, formare profesională, concursuri si examene, Directia generală asistentă medicală si programe, Directia generală de sănătate publică si directiile de sănătate publică teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2002.

Nr. 875.

 

ANEXĂ

 

ATRIBUTIILE

medicului de medicină generală/medicină de familie cu competentă în medicina de întreprindere

 

Medicul cu competentă în medicina de întreprindere are următoarele atributii:

- întocmeste si gestionează dosarul de obiectiv ce contine datele referitoare la conditiile de muncă analizate de echipa multidisciplinară coordonată de medicul de medicina muncii;

- participă la evaluarea stării de sănătate a angajatilor prin:

- examen clinic la angajare;

- examen clinic de adaptare;

- examenul clinic periodic;

- examenul clinic la reluarea muncii;

- examen clinic de bilant la încetarea activitătii;

- urmăreste efectuarea examenelor medicale complementare, a analizelor de laborator si a explorărilor paraclinice necesare în functie de tipul de expunere si de solicitările postului de muncă recomandate de medicul de medicina muncii;

- urmăreste ca dosarul medical să contină concluziile din fisele de aptitudine semnate de medicul de medicina muncii;

- participă la realizarea managementului accidentelor de muncă în întreprindere:

- primul ajutor;

- trimitere către spital;

- urmăreste evolutia accidentatului;

- comunică directiei de sănătate publică morbiditatea cu ITM;

- stabileste necesarul de medicamente de urgentă, vaccinuri, materiale consumabile;

- semnalează cazul de boală profesională, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei;

- înregistrează bolile legate de profesiune, conform metodologiei aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei;

- realizează informarea si educatia angajatilor în probleme de sănătate în muncă;

- pregăteste angajatii în vederea acordării primului ajutor în caz de accident de muncă sau îmbolnăvire profesională acută (intoxicatie acută);

- poate să facă parte din comitetul de sănătate si securitate al întreprinderii si întocmeste un raport periodic pentru informarea acestuia cu privire la starea de sănătate a personalului angajat;

- urmăreste derularea programelor de reabilitare, reinsertie si reorientare profesională, precum si a celor de promovare a stării de sănătate la locul de muncă, stabilite împreună cu medicul de medicina muncii;

- este obligat să păstreze secretul profesional medical (conform Codului penal) si secretul industrial, al dispozitivelor si tehnologiilor de fabricatie (conform Codului muncii).

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română

 

În temeiul prevederilor art. 18 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări si complementări prin Legea nr. 412/2002, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro si se încasează astfel:

a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele care arborează pavilionul român si în euro pentru cele care arborează pavilionul străin;

b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei de la agentii economici si persoanele fizice române si în euro de la agentii economici si persoanele fizice străine.

(2) Tarifele prevăzute în anexa la prezentul ordin, care se vor plăti în lei, se vor actualiza lunar de către Autoritatea Navală Română, recalculându-se la cursul în lei al monedei euro comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii anterioare.

Art. 3. - Plata prestatiilor efectuate de Autoritatea Navală Română trebuie făcută de către beneficiari în maximum 5 zile de la data primirii facturii. După această perioadă beneficiarii vor plăti o majorare de 0,1%, aplicată la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 4. - În cazul în care salariatii Autoritătii Navale Române, la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localitătii în care îsi desfăsoară activitatea, în tară sau în străinătate, beneficiarii vor suporta, pe lângă tarifele aferente prestatiilor solicitate si cheltuielile de transport, diurnă si cazare.

Art. 5. - În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea unei prestatii, iar la sosirea inspectorului Autoritătii Navale Române respectivul beneficiar renuntă la efectuarea prestatiei solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestatiei, cât si a cheltuielilor de transport, diurnă si cazare, cu exceptia cazurilor de fortă majoră când contravaloarea prestatiei nu se plăteste.

Art. 6. - În cazul în care pe parcursul inspectiilor sunt necesare probe sau încercări suplimentare, precum si analize de laborator, fotografii etc., cheltuielile ocazionate de efectuarea acestora vor fi suportate de beneficiar.

Art. 7. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Ordinul ministrului transporturilor nr. 777/1999 privind aprobarea tarifelor pentru prestatii si servicii efectuate de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. si de căpităniile de port din subordine la navele sub pavilion român si străin în porturile din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 24 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2002.

Nr. 1.835.


*) Anexa se pune la dispozitie de către Autoritatea Navală Română celor interesati.

 

RECTIFICĂRI

 

La art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- după sintagma finală “1 ianuarie 2003” se marchează un asterisc, căruia îi corespunde o notă de subsol, cu următorul cuprins:

“*) Articolul 48 (fost articolul 47) nu a fost modificat prin Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor.

Alineatul (2) al articolului 23 (fost articolul 24) a fost modificat si completat prin Legea nr. 375/2002, în prezent fiind format din două teze distincte.

Teza a II-a, introdusă prin Legea nr. 375/2002, prevede data de 1 ianuarie 2010 de la care, pentru a fi autorizati, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada realizării programelor de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adultilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.”.