MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 851         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

612. - Lege pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

908. - Decret privind promulgarea Legii pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

616. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

912. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

617. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

913. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

618. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

914. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

619. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

915. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

620. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

916. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

621. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

917. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.259. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear în România si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

66. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

860/267. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

 

1.010. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice

 

1.043. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - (1) România declară, în conformitate cu art. 14 paragraful 1 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, că recunoaste competenta Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale de a primi si examina plângeri (comunicări) provenind de la persoane care se află în jurisdictia statului român si care sustin că sunt victime ale încălcării de către România a vreunuia dintre drepturile prevăzute în Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a

Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, la care România a aderat prin Decretul nr. 345/1970.

(2) Fără a aduce atingere reglementărilor art. 14 paragrafele 1 si 2 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, România consideră că aceste prevederi nu atribuie Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale competenta de a examina plângeri (comunicări) ale unor persoane care invocă existenta si încălcarea unor drepturi colective.

(3) Organismul competent să primească si să examineze plângeri (comunicări) pe plan intern în România, în conformitate cu art. 14 paragraful 2 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, este Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, înfiintat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 612.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru formularea unei declaratii privind recunoasterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Conventia internatională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizatiei Natiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 908.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134 din 14 septembrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 30 septembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 616.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 912.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 septembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 617.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 913.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 618.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 914.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 252 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 decembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 619.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 915.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 209 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 21 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 620.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 916.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 13 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.

Nr. 621.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2000

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

           

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2002.

Nr. 917.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear în România si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 6 alin. (2) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Strategia natională de dezvoltare a domeniului nuclear în România si Planul de actiune pentru implementarea acestei strategii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Ministerele implicate vor asigura punerea în aplicare a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear în România si a Planului de actiune pentru implementarea acestei strategii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat

la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea

de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 1.259.

 

ANEXĂ*)

 

STRATEGIA NATIONALĂ

de dezvoltare a domeniului nuclear în România si Planul de actiune

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

 

ORDIN

privind contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală

la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală

 

            În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările ulterioare,

 

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - Se stabileste contributia operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală în cuantum de 0,1% din valoarea productiei facturate.

            Art. 2. - (1) Contributia stabilită în cuantumul prevăzut la art. 1 se varsă în contul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) nr. 500314935787, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

            (2) Contributia va fi vărsată lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna precedentă.

            3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage majorări de întârziere si penalităti egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat.

            (4) Contributia poate fi achitată si anticipat în baza unei prognozări a valorii productiei ce urmează a fi facturată, regularizarea urmând să se efectueze semestrial.

            Art. 3. - (1) Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligati să transmită lunar “Declaratia privind contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul A.N.R.S.C.”, prezentată în anexa la prezentul ordin.

            (2) Declaratia se depune la sediul A.N.R.S.C. până la data de 25 a lunii curente pentru luna precedentă.

            (3) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 5. - Operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală care, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, intră în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 decembrie 2002.

            Art. 7. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală,

prof. univ. dr. Ioan Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2002.

Nr. 66.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind contributiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală

la bugetul A.N.R.S.C. pe luna . anul

 

            Denumirea operatorului .., codul fiscal ..., localitatea ..., str. … nr. , bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..., cod postal .., telefon/fax ..., conturi bancare …, Banca ..., conturi bancare ..Banca

            I. Contributii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul A.N.R.S.C., potrivit art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.

            a) Productia facturată pe luna . ... lei

            b) Contributia datorată pe luna  ... lei

            c) Sume restante ... lei

            d) Majorări de întârziere ... lei

            e) Penalităti ... lei

            TOTALUL CONTRIBUTIILOR DE ACHITAT [b)+c)+d)+e)]: ... lei

            II. Documentul de plată

 

Nr. crt.

Numărul documentului

Explicatia plătii

Data (contributii, majorări de întârziere, penalităti)

Suma (lei)

 

 

 

 

 

 

            Prezenta declaratie constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.

            Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

            Numele … prenumele ... Data .

            Functia ... (director general sau altă persoană autorizată)

 

Semnătura si stampila

...

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 860 din 6 noiembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 267 din 3 octombrie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea  contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, precum si ale Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.189/2.446 din 3 octombrie 2002 al Ministerului Sănătătii si Familiei si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea si derularea contractelor de achizitii publice pentru medicamente si/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 25 iulie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La punctul 1.6 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins”

“Pentru programele de sănătate «Supravegherea si controlul tuberculozei» si «Preventia în patologia nefrologică si dializă renală» se aplică prevederile alin. 1 referitoare la rezilierea contractelor încheiate cu spitalele în anul 2002, data rezilierii urmând să fie cea a încheierii contractelor de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii desemnati câstigători ai licitatiilor la nivel national organizate de Ministerul Sănătătii si Familiei.”

2. Punctul 1.7 va avea următorul cuprins:

“1.7. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite ca începând cu aceeasi dată prevăzută la pct. 1.6 să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu spitalele, care au calitatea de beneficiar final pentru realizarea programelor, respectiv a subprogramelor de sănătate «Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA» si «Preventia si controlul în patologia oncologică». De asemenea, casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în relatia cu spitalele care au calitatea de beneficiar final si pentru realizarea programelor de sănătate «supravegherea si controlul tuberculozei» si «Preventia în patologia nefrologică si dializă renală».”

3. Punctul 2.4 va avea următorul cuprins:

“2.4. Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice sunt cuprinse în propunerea tehnică ca anexă la contractele de furnizare, iar livrarea acestora se efectuează la termenele si în conformitate cu clauzele referitoare la obligatia părtilor asumate prin contractele de furnizare încheiate pe baza necesarului lunar transmis de spitale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. În cazul programului, respectiv al subprogramului de sănătate «Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA», livrarea medicamentelor ce fac obiectul contractului de furnizare se realizează în baza comenzilor lunare primite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate de la centrele regionale SIDA în ultimele 5 zile ale lunii în curs pentru luna următoare. Aceste comenzi se stabilesc pe fiecare spital si cuprind numai medicamentele care au fost achizitionate prin licitatie la nivel national.”

4. Al doilea alineat al punctului 3.1 va avea următorul cuprins:

            “Medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate în baza contractului de furnizare vor respecta standardele prezentate de furnizor în propunerea tehnică, preturile cuprinse în propunerea financiară, precum si cantitătile si termenele de livrare cuprinse în graficul de livrare.

Furnizorul este obligat să livreze medicamentele si/sau materialele sanitare specifice care fac obiectul contractului de furnizare în baza comenzilor lunare transmise de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, ca urmare a centralizării necesarului transmis de spitale, respectiv de centrul regional SIDA.”

5. Al doilea alineat al punctului 3.16 va avea următorul cuprins:

            “În cazul programului, respectiv al subprogramului de sănătate «Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA», achizitorul este obligat să transmită furnizorului în ultimele 3 zile ale lunii în curs pentru luna următoare comanda pentru medicamente, întocmită pe baza solicitărilor spitalelor, cu avizul centrului regional SIDA.”

6. Punctul 3.23 va avea următorul cuprins:

“3.23. Spitalul este obligat să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate în fiecare lună necesarul lunar de medicamente si/sau materiale sanitare specifice. Necesarul va fi transmis Casei Nationale de Asigurări de Sănătate până cel mai târziu la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare, atât în format electronic, cât si prin fax, document care va fi semnat obligatoriu de directorul spitalului, directorul economic/contabilul-sef, seful sectiei si farmacistul-sef. Necesarul lunar al spitalelor pentru fiecare program, respectiv subprogram de sănătate, pe judete si pe spitale, va fi prezentat pentru analiză si avizare presedintilor comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei.

Spitalul este obligat să primească medicamentele si/sau materialele sanitare specifice livrate de furnizor în cantitătile si la  ermenele stabilite în contractul încheiat între furnizor si achizitor, însotite de documentele prevăzute la pct. 3.9.

Reprezentantul desemnat de conducerea spitalului va semna pe exemplarul facturii furnizorului de primirea documentelor de însotire. În cazul programului, respectiv al subprogramului de sănătate «Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA», spitalul este obligat să transmită în ultimele 10 zile ale lunii în curs pentru luna următoare comanda pentru medicamente la centrele regionale SIDA.”

7. Punctul 3.36 va avea următorul cuprins:

“3.36. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate ca la data de 1 iulie 2002 să rezilieze contractele sau prevederile din contractele încheiate cu spitalele în anul 2002, după caz, pentru suma rămasă nederulată la programele, respectiv subprogramele de sănătate «Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA» si «Preventia si controlul în patologia oncologică». La aceeasi dată casele de asigurări de sănătate solicită spitalelor situatia privind medicamentele aflate în stoc (destinate consumului în spital si în ambulatoriu), raportând următoarele date: DCI, denumirea comercială, cantitatea, pretul unitar, valoarea, numărul si data notei de intrare-receptie.

Până la data de 10 iulie 2002 casele de asigurări de sănătate vor transmite Casei Nationale de Asigurări de Sănătate situatia privind stocurile de medicamente pentru cele două programe, respectiv subprograme de sănătate mentionate mai sus.

Prevederile alin. 1 si 2 se aplică si pentru programele de sănătate «Supravegherea si controlul tuberculozei» si «Preventia în patologia nefrologică si dializă renală» pentru care achizitia medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice la nivel national este în curs de definitivare.”

8. Punctul 3.37 va avea următorul cuprins:

“3.37. Casele de asigurări de sănătate sunt împuternicite să reprezinte Casa Natională de Asigurări de Sănătate în calitate de achizitor în relatia cu spitalele care au calitatea de beneficiar final al medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice, iar în acest sens vor actiona pentru realizarea programelor mentionate la pct. 3.36.”

Art. II. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si unitătile sanitare prin care se derulează aceste programe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice

 

În conformitate cu:

- prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001;

- prevederile art. 14 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice,

ministrul apelor si protectiei mediului emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice, prevăzută în anexă.

Art. 2. - Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice va fi elaborat conform art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, în termen de 3 luni de la data înfiintării comisiei.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Comisariatul General al Gărzii de Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2002.

Nr. 1.010.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei Nationale pentru Acordarea Etichetei Ecologice

 

Nr.

crt.

Denumirea institutiei al cărei reprezentant face parte din Comisia Natională pentru Acordarea Etichetei Ecologice

Calitatea,

numele si prenumele

Functia în institutie

1.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

presedinte, Ovidiu Ianculescu

secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul

2.

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului

membru, Cornel Florea Gabrian

comisar general adjunct - Comisariatul General al Gărzii de Mediu

3.

Ministerul Industriei si Resurselor

membru, Doina Constantinescu

sef serviciu - Directia acreditări, calitate, protectia mediului

4.

Ministerul Educatiei si Cercetării membru, Ioan Ianosi

 

director general al Directiei generale pentru coordonarea învătământului superior

5.

Ministerul Educatiei si Cercetării

membru, Daniela Ion

consilier de specialitate pentru coordonarea învătământului superior

6.

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

membru, Carmen Popa

sef serviciu

7.

Oficiul Concurentei

membru, Adrian Dodită

director Cabinetul demnitarului

8.

Institutul National de Cercetare Textile

membru, Emilia Visileanu

director general si Pielărie

9.

Institutul de Cercetări si Proiectări Electrotehnice

membru, Maria Mârza

sef Birou certificare sisteme management de mediu

10.

Fundatia Comercială Română

membru, Ioan Pârgaru

presedintele fundatiei

11.

Societatea pentru Promovarea Energiilor Recuperabile, Inepuizabile si Noi – SPERIN

membru, Mircea Cazacu

vicepresedinte

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”

 

În temeiul dispozitiilor art. 3 si 91 din Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 pct. 3 si ale art. 3 pct. II lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul apelor si protectiei mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului “Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Declaratia privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu va fi obligatoriu completată si depusă de către persoanele fizice si persoanele juridice, indiferent de forma lor de organizare, care desfăsoară activităti ce le impun obligatia, conform legii, de a plăti cotele către Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 3. - Administratia Fondului pentru Mediu va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si va exercita atributii privind controlul, urmărirea si încasarea sumelor datorate Fondului pentru mediu în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. mediului,

 

Ministrul apelor si protectiei
Petru Lificiu


Bucuresti, 12 noiembrie 2002.
Nr.1.043.

 

ANEXĂ*)

 

Declaratie privind obligatiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu

 

Pagina 1

Pagina a 2-a