MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 726         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            542. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

            772. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

543. - Lege privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

773. - Decret pentru promulgarea Legii privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

544. - Lege privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

 

774. - Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

 

545. - Lege privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

777. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            17. - Hotărâre pentru ridicarea imunitătii parlamentare a deputatului Viorel Gheorghiu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            118. - Ordonantă de urgentă privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

            1.059. - Hotărâre pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

83. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Hart” - S.A. Miercurea-Ciuc

 

84. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Vlăhita

 

85. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Ancona” - S.A. Târgu Mures

 

86. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “ICMUG” - S.A. Giurgiu

 

100. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SICO” - S.A. Craiova

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea

si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 13 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, cu următoarele modificări si completări:

            La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

            2. După alineatul 2 al articolului 18 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

            «Împotriva comunicării ministrului justitiei persoana nemultumită se poate adresa instantei de contencios administrativ competente în termen de 15 zile de la primirea acesteia, fără efectuarea procedurii prealabile.»”

            2. La articolul I, punctul 3 va avea următorul cuprins:

            “3. După alineatul 2 al articolului 20 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

«Nedepunerea jurământului de credintă fată de România, în termenul prevăzut la art. 19 alin. 1, din vina persoanei căreia i s-a acordat cetătenia română atrage încetarea efectelor hotărârii Guvernului de acordare a cetăteniei române fată de persoana în cauză.»”

           

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 542.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2002 pentru modificarea si completarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2002.

Nr. 772.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se gratiază în întregime pedepsele cu închisoare până la 5 ani inclusiv, precum si pedepsele cu amendă aplicate de instantele de judecată.

            Art. 2. - Prevederile art. 1 se aplică indiferent de modalitatea de executare a pedepsei închisorii dispusă de instantă.

            Art. 3. - Se înlătură măsura internării într-un centru de reeducare luată de către instantele de judecată fată de minorii care au săvârsit fapte prevăzute de legea penală.

            Art. 4. - (1) Prevederile art. 1 si 2 nu se aplică celor condamnati pentru infractiuni săvârsite în stare de recidivă

si celor care sunt recidivisti prin condamnări anterioare.

            (2) Nu beneficiază de prevederile art. 1-3 cei cărora li s-au aplicat pedepse sau măsuri educative pentru următoarele infractiuni:

            A. Infractiuni reglementate de Codul penal:

            1. infractiunile contra sigurantei statului, prevăzute în art. 155-173;

2. infractiunile de omor, prevăzute în art. 174-176;

3. vătămarea corporală gravă, prevăzută în art. 182;

4. lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte, prevăzute în art. 183;

5. lipsirea de libertate în mod ilegal, prevăzută în art. 189;

6. violarea de domiciliu, prevăzută în art. 192 alin. 2;

7. santajul, prevăzut în art. 194;

8. violul, prevăzut în art. 197;

9. actul sexual cu un minor, prevăzut în art. 198 alin. 2-4;

10. perversiunea sexuală, prevăzută în art. 201 alin. 2-5;

11. incestul, prevăzut în art. 203;

12. furtul de autovehicule, precum si furtul calificat, prevăzute în art. 209 alin. 1 lit. a), b), d) si g), alin. 2 si 3 în redactarea anterioară Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în art. 209 alin. 1-4 în redactarea anterioară Legii nr. 456/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si în art. 209 alin. 2-4, în redactarea în vigoare;

13. tâlhăria, prevăzută în art. 211;

14. pirateria, prevăzută în art. 212;

15. înselăciunea, prevăzută în art. 215 alin. 2-5;

16. delapidarea, prevăzută în art. 2151 alin. 2;

17. ultrajul, prevăzut în art. 239 alin. 2 si 3;

18. abuzul în serviciu în formă calificată, prevăzut în art. 2481;

19. luarea de mită, prevăzută în art. 254;

20. darea de mită, prevăzută în art. 255;

21. primirea de foloase necuvenite, prevăzută în art. 256;

22. traficul de influentă, prevăzut în art. 257;

23. tortura, prevăzută în art. 2671;

24. represiunea nedreaptă, prevăzută în art. 268;

25. evadarea, prevăzută în art. 269;

26. înlesnirea evadării, prevăzută în art. 270;

27. neîndeplinirea cu stiintă a îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă, prevăzută în art. 274 alin. 2;

28. părăsirea postului si prezenta la serviciu în stare de ebrietate, prevăzute în art. 275 alin. 3;

29. distrugerea si semnalizarea falsă, prevăzute în art. 276;

30. nerespectarea regimului armelor si munitiilor, prevăzută în art. 279;

31. nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, prevăzută în art. 2791;

32. falsificarea de monede sau de alte valori, prevăzută în art. 282;

33. falsificarea de valori străine, prevăzută în art. 284;

34. detinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, prevăzută în art. 285;

35. falsul material în înscrisuri oficiale, prevăzut în art. 288;

36. falsul intelectual, prevăzut în art. 289;

37. falsul în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzut în art. 290;

38. uzul de fals, prevăzut în art. 291;

39. deturnarea de fonduri, prevăzută în art. 3021 alin. 2;

40. nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri, prevăzută în art. 3022 alin. 2;

41. contaminarea venerică si transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit, prevăzute în art. 309;

42. traficul de stupefiante, prevăzut în art. 312;

43. falsificarea de alimente sau alte produse, prevăzută în art. 313;

44. punerea în primejdie a unei persoane în neputintă de a se îngriji, prevăzută în art. 314;

45. relele tratamente aplicate minorului, prevăzute în art. 306;

46. încăierarea, prevăzută în art. 322 alin. 3 teza II;

47. asocierea pentru săvârsirea de infractiuni, prevăzută în art. 323;

48. proxenetismul, prevăzut în art. 329;

49. dezertarea, prevăzută în art. 332;

50. zborul neautorizat, prevăzut în art. 340 alin. 2.

B. Infractiuni reglementate de legi speciale:

1. infractiunile prevăzute în art. 19-21 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta natională a României;

2. infractiunile prevăzute în art. 109, 110 si 115 din Decretul nr. 443/1972 privind navigatia civilă;

3. infractiunile prevăzute în art. 175-181 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României;

4. infractiunile prevăzute în art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată;

5. infractiunile prevăzute în art. 85 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată;

6. infractiunile prevăzute în art. 7-18 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie;

7. infractiunile prevăzute în art. 10-16 din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;

8. infractiunile prevăzute în art. 23 si 24 din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor;

9. infractiunile prevăzute în art. 2-14 din Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.

(3) De asemenea, nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei care au săvârsit infractiuni, altele decât cele prevăzute la alin. (2), pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani.

Art. 5. - Sanctiunile cu închisoare aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pentru contraventii nu se mai execută.

Art. 6. - Gratierea nu se aplică celor care nu au început executarea pedepsei închisorii, a măsurii internării într-un centru de reeducare sau a sanctiunii contraventionale, deoarece s-au sustras de la executarea acestora, precum si celor care au început  executarea, dar ulterior s-au sustras.

Art. 7. - Persoanele gratiate care, în curs de 3 ani, săvârsesc cu intentie o infractiune vor executa, pe lângă pedeapsa stabilită pentru acea infractiune, si pedeapsa sau restul de pedeapsă rămas neexecutat ca urmare a aplicării prezentei legi.

Art. 8. - Dispozitiile prezentei legi privesc pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate prin hotărâri judecătoresti definitive pronuntate până la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 543.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2002.

Nr. 773.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Comuna Viisoara, judetul Neamt, îsi schimbă denumirea din Viisoara în Alexandru cel Bun.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 544.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii comunei Viisoara, judetul Neamt, în Alexandru cel Bun si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2002.

Nr. 774.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea

Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 10 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, fondul forestier, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, trece din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor în administrarea si gospodărirea în regim silvic a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) si ale art. 4 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare, suprafata fondului forestier prevăzut la art. 1 se constituie în fond de vânătoare si se atribuie în gestiune Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Fondul forestier prevăzut la art. 1 va fi gospodărit în regim silvic, prin structuri silvice constituite potrivit legii.

Art. 4. - Fondul de vânătoare prevăzut la art. 2 va fi gestionat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002, va fi modificat prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

ANEXĂ*)

 

LISTA

cu unitătile amenajistice ce compun fondul forestier, proprietate publică a statului, ce trec în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”


 *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 545.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2002.

Nr. 777.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru ridicarea imunitătii parlamentare a deputatului Viorel Gheorghiu

 

În temeiul prevederilor art. 69 alin. 1 si ale art. 182 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se ridică imunitatea parlamentară si se încuviintează posibilitatea trimiterii în judecată penală a deputatului Viorel Gheorghiu pentru infractiunea de fals în declaratii prevăzută de art. 292 din Codul penal si tentativă la infractiunea de înselăciune prevăzută de art. 20 raportat la art. 215 alin. 2 din Codul penal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 1 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 182 alin. 9 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 1 octombrie 2002.

Nr. 17.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind punerea în valoare a plantatiilor vitipomicole abandonate

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Plantatiile vitipomicole abandonate se atribuie, la cerere, în folosintă gratuită asociatiilor agricole cu sau fără personalitate juridică, societătilor agricole, persoanelor juridice, care dovedesc capacitate tehnică si financiară si care au în obiectul de activitate desfăsurarea de activităti agricole, precum si asociatiilor familiale si persoanelor fizice în vârstă de până la 40 de ani, autorizate potrivit legii.

(2) Criteriile si conditiile de atribuire în folosintă gratuită se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, care se elaborează de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si de Ministerul Administratiei Publice si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, prin următorii termeni se întelege:

a) plantatii vitipomicole abandonate - suprafete de teren plantate cu vii sau pomi, care nu sunt întretinute, au o uzură morală si fizică avansată, cu durată normală de functionare neexpirată în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, precum si cele cu durată normală de functionare expirată, care prezintă posibilităti de refacere a potentialului de productie;

b) asociatiile agricole si societătile agricole sunt cele constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură.

Art. 3. - (1) Plantatiile vitipomicole abandonate, astfel cum au fost definite la art. 2 lit. a), cărora li se aplică dispozitiile prezentei ordonante de urgentă, sunt bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Plantatiile vitipomicole abandonate, aflate în domeniul privat al statului, în administrarea societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, care nu fac obiectul retrocedării potrivit legislatiei din domeniul fondului funciar, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de către Agentia Domeniilor Statului, în baza hotărârii adunării generale a actionarilor din aceste societăti.

(3) Se mandatează reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor la societătile comerciale prevăzute la alin. (2) să voteze atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate, aflate în patrimoniul acestora.

(4) Plantatiile vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) de către consiliile locale.

(5) Plantatiile vitipomicole abandonate prevăzute la alin. (2) si (4), care au fost ipotecate pentru garantarea unor împrumuturi de la bănci si care nu fac obiectul retrocedării potrivit legislatiei din domeniul fondului funciar, vor fi atribuite în folosintă gratuită persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), cu acordul prealabil al băncilor finantatoare respective.

(6) Specialistii din directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară, institutele si statiunile de cercetare de profil vitipomicol, oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie si reprezentantii consiliilor locale vor identifica plantatiile vitipomicole abandonate, aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Atribuirea în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole abandonate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face în baza unui contract-cadru aprobat prin hotărâre a Guvernului, pe care acestea îl încheie cu Agentia Domeniilor Statului si consiliile locale, după caz, pentru o perioadă de 5 ani.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligatia de a reface potentialul de productie al plantatiilor vitipomicole preluate în folosintă gratuită, într-o perioadă de 3 ani.

(3) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază, potrivit legii, de facilităti financiare si subventii pe produs pe perioada folosintei gratuite a plantatiilor vitipomicole.

(4) În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) rezilierea contractului se face în mod unilateral de către unitătile cu care au fost încheiate contractele de atribuire în folosintă gratuită a plantatiilor vitipomicole.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului exercită drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului la societătile comerciale din portofoliul ei.

Art. 6. - (1) Plantatiile vitipomicole se atribuie în folosintă gratuită prin contract, în baza unei cereri care se depune la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) În cazul în care pentru acelasi bun imobil se depun mai multe cereri, în termen de 30 de zile de la înregistrarea primei solicitări se organizează licitatie, în conditiile care vor fi stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 7. - (1) La expirarea termenului de 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită, plantatiile vitipomicole abandonate aflate în proprietatea privată a statului sau în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea de circulatie a terenurilor din zona respectivă, la momentul vânzării, comunicată de primării.

(2) Terenul dobândit conform prevederilor alin. (1) prin acte de vânzare-cumpărare nu poate depăsi suprafata de 10 ha, nu poate fi înstrăinat prin acte între vii si nu i se poate schimba destinatia timp de 10 ani, sub sanctiunea nulitătii absolute a actului de înstrăinare.

Art. 8. - (1) Plantatiile vitipomicole abandonate, care fac obiectul prezentei ordonante de urgentă, vor fi folosite numai pentru cultivarea acestora în scopul obtinerii de productii de struguri si fructe.

(2) Folosirea în alte scopuri a plantatiilor vitipomicole abandonate atrage încetarea dreptului de folosintă gratuită a acestora si rezilierea unilaterală a contractului.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Administratiei Publice vor elabora si vor supune Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 118.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997

privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. 3 si art. 7 alin. 5 din Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 1 “Lista obiectivelor la care se asigură paza militară cu efective de jandarmi” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Sediul Agentiei Române pentru Investitii Străine”.

2. Punctul II “Obiective de importantă deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 “Lista cu unitătile bugetare beneficiare de pază militară cu efective de jandarmi, care sunt exceptate de la plată” se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

“- Sediul Agentiei Române pentru Investitii Străine”.

Art. II. - Efectivele necesare executării pazei obiectivului prevăzut la art. I se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în  numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate Ministerului de Interne prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Române pentru Investitii Străine,

Marian Florian Săniută

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 1.059.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială

la Societatea Comercială “Hart” - S.A. Miercurea-Ciuc

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Hart” - S.A. Miercurea-Ciuc,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială .Hart” - S.A. Miercurea-Ciuc, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 18, judetul Harghita, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J19/7/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului e proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 83.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Metalurgica” - S.A. Vlăhita

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Vlăhita,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Metalurgica” - S.A. Vlăhita, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Vlăhita, str. Gabor Aron nr. 20, judetul Harghita, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J19/94/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 84.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Ancona” - S.A. Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Ancona” - S.A. Târgu Mures,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Ancona” - S.A. Târgu Mures, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 36, judetul Mures, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J26/174/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 85.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“ICMUG” - S.A. Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “ICMUG” - S.A. Giurgiu,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “ICMUG” - S.A. Giurgiu, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Giurgiu, Str. Portului nr. 1, Zona Liberă, judetul Giurgiu, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J52/8/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 86.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “SICO” - S.A. Craiova

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “SICO” - S.A. Craiova,

 

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “SICO” - S.A. Craiova, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 3A, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J16/41/1991, începând cu data de 30 septembrie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendării de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Gheorghe Musliu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 septembrie 2002.

Nr. 100.