MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 776         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 octombrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.061. - Hotărâre privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

1.137. - Hotărâre privind recunoasterea Comitetului National Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive,

insignei si documentului de legitimare pentru politisti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 51 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, precum si al art. 28 alin. (1) lit. c) si al art. 75 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele din Politia Română, Politia de Frontieră Română, Directia Generală de Evidentă Informatizată a Persoanei, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, unitătile de învătământ ale politiei si structurile corespondente din Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”. Uniforma si echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare si culorile pentru articolele din compunerea uniformelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor si accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileste anual, în functie de preturile la care se achizitionează articolele cuprinse în norme, si se aprobă de ministrul de interne.

(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părti anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului de Interne.

(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activitătii, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului tinută civilă, pot primi drepturile de echipament sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea, si diferenta în articole de echipament pentru completarea uniformei.

(4) Restantele de echipament se pot acorda si sub formă bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în functie de preturile la care se achizitionează articolele pentru anul în care se acordă.

(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum si urmasii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum si valoarea cotei-părti anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenta nu se restituie. La solicitarea urmasilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.

Art. 4. - Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului de interne. Valoarea articolelor introduse în normă nu va depăsi valoarea articolelor scoase din normă.

Art. 5. - (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de sigurantă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăsi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.

(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achizitionat cu un an înainte, în proportie de până la 50% din necesar.

Art. 6. - Regulamentul pentru compunerea si portul uniformelor, precum si regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului de interne.

Art. 7. - Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 si echipamentul specific se achizitionează conform legislatiei privind achizitiile de bunuri si servicii.

Art. 8. - Producerea si comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achizitie, sunt interzise.

Art. 9. - Normele de echipare si de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, pot fi aplicate si pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situatii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.

Art. 10. - (1) Pentru activităti culturale si filmări uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formatiunile de logistică si se aprobă de ministrul de interne.

(2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul din care au fost finantate structurile prevăzute la art. 1.

Art. 11. - Insigna si documentul de legitimare pentru politistii care fac parte din structurile mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

Art. 12. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. - Trecerea la noua uniformă se face esalonat, mentinându-se criteriul de tranzitie până la data de 31 decembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Nicolae Berechet,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 25 septembrie 2002.

Nr. 1.061.

 

ANEXA Nr. 1


*) Anexa nr. 3 se comunică Ministerului de Interne.

 

DESCRIEREA

însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor

 

Gradele profesionale ale politistilor sunt reprezentate prin însemne de formă dreptunghiulară aplicate pe pieptul stâng al articolelor de îmbrăcăminte, precum si prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor si scurtei din stofă, sau vipuscă de mansetă. Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de serviciu si de reprezentare are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), cu linii de contur de culoare neagră pe margini, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei si Oficiului National pentru Refugiati. Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete în formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir canetil. Stelele au dimensiuni si linii de conturi diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie, pentru chestori, 2 cm si linie de contur de culoare albastră, pentru comisari si subcomisari, si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră, pentru inspectori si subinspectori.

Însemnul de grad profesional pentru piept la uniforma de ceremonie are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare neagră gradul profesional, sub care se aplică stelele aferente.

            Însemnul de grad profesional la uniforma de reprezentare este montat si la sacou, pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie. Este realizat prin brodare pe suport textil si reprezintă benzi brodate cu frunze de stejar cu lătimi diferite de 2 cm si 3 cm, specifice pentru inspectori, comisari si chestori. Agentii au vipuscă de mansetă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

Uniforma de serviciu pentru corpul ofiterilor si pentru corpul agentilor de politie nu are prevăzute însemne de grad profesional pentru mânecă.

Însemnul de grad profesional la uniforma de ceremonie este montat si la sacou, pe fata mânecii, din cusătură în cusătură, la o distantă de 8 cm de la terminatie, si este realizat prin brodare pe suport textil, reprezentând două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda sau benzile orizontale, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Benzile orizontale paralele, cu lătimi diferite de 2 cm, 2,5 cm si 3 cm, sunt specifice pentru inspectori, comisari si chestori si au brodate pe ultima bandă (sau pe una dintre ele) stele de mărimi si linii de contur de culori diferite, respectiv: 2,5 cm si linie de contur de culoare rosie, pentru chestori, 2 cm si linie de contur de culoare albastră, pentru comisari si subcomisari, si 1,5 cm si linie de contur de culoare neagră, pentru inspectori si subinspectori.

La uniforma de ceremonie sunt prevăzuti epoleti treflă, dubli, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei, Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu două barete pentru chestori, cu o baretă pentru comisari si subcomisari si simpli pentru inspectori si subinspectori.

 

Însemnele de grad profesional pentru corpul ofiterilor de politie

 

Chestori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si de culoare gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR SEF sau CHESTOR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare rosie si cu diametrul de 2,5 cm, astfel:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef adjunct de politie - trei stele;

d) pentru chestor sef de politie - patru stele.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din 3 benzi cu lătimea de 3 cm, 2,5 cm si 2 cm, de culoare gribleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind broderie de culoare gri bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR SEF sau CHESTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 3 cm lătime. Pe banda orizontală de 3 cm lătime sunt brodate 1-4 stele de 2,5 cm diametru si linie de contur de culoare rosie, specifică chestorilor, astfel:

a) pentru chestor de politie - o stea;

b) pentru chestor principal de politie - două stele;

c) pentru chestor sef adjunct de politie - trei stele;

d) pentru chestor sef de politie - patru stele.

Sub banda cu stele brodate sunt montate două benzi orizontale late de 2,5 cm prima si 2 cm ultima.

Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Epoletii treflă, dubli, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu două barete.

Subcomisari si comisari de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, iar în partea inferioară sunt brodate 1-3 stele mijlocii, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, astfel:

a) pentru subcomisar - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - trei stele.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi cu lătimea de 2,5 cm si 2 cm, de culoare gribleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele COMISAR SEF, COMISAR sau SUBCOMISAR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 2,5 cm lătime. Pe banda orizontală de 2,5 cm lătime sunt brodate 1-3 stele de 2 cm diametru si cu linie de contur de culoare albastră, specifică comisarilor si subcomisarilor, astfel:

a) pentru subcomisar - o stea;

b) pentru comisar de politie - două stele;

c) pentru comisar sef de politie - trei stele.

Sub banda cu stele brodate este montată încă o bandă orizontală lată de 2 cm. Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie

Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Epoletii treflă, dubli, sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu o baretă.

Subinspectori si inspectori de politie

I. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, iar în partea inferioară sunt brodate

1-3 stele mici, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, astfel:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - trei stele.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o bandă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu lătimea de 2 cm.

II. Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, iar în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele INSPECTOR PRINCIPAL, INSPECTOR sau SUBINSPECTOR, sub care se aplică stelele aferente gradului profesional.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus din două benzi sub formă de arc de cerc, care se unesc la 8 cm înăltime de banda orizontală de 2 cm lătime. Pe banda de 2 cm lătime sunt brodate 1-3 stele de 1,5 cm diametru si linie de contur de culoare neagră, specifică inspectorilor si subinspectorilor, astfel:

a) pentru subinspector de politie - o stea;

b) pentru inspector de politie - două stele;

c) pentru inspector principal de politie - trei stele.

Benzile sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, cu broderie reprezentând frunze de stejar. Epoletii treflă sunt simpli, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

Însemnele de grad profesional pentru corpul agentilor de politie

Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu si de reprezentare

Agent sef principal de politie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central este înscris cu majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, 5 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent sef de politie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare albă, pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, 4 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent sef adjunct de politie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, 3 barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent principal de politie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar în partea inferioară sunt brodate, cu fir canetil de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, două barete dreptunghiulare, verticale, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Agent de politie

1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (4,5 x 9 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri.

În interior, în partea superioară, central, este înscris cu majuscule de culoare neagră cuvântul AGENT, iar partea inferioară este brodată, cu fir canetil de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si galbenă pentru efectivele din celelalte structuri, o baretă dreptunghiulară, verticală, cu dimensiuni de 2 x 1 cm.

2. Însemnul de grad profesional pentru mânecă este compus dintr-o vipuscă de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Politiei si Directiei Generale de Informatii si Protectie Internă si gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri, de 0,25 cm, montată în mansetă.

Însemnul de identificare individuală

Însemnul de identificare este o insignă specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând stema tării, sub care se înscrie numărul individual. Insigna se aplică pe pieptul drept la partea superioară si se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât si la uniforma de serviciu.

 

TABEL*)

la anexa nr. 1


*) Tabelul este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

NORME

privind drepturile de echipament pentru efectivele de politie


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Comitetului National Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 38 alin. (1) si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Comitetul National Român pentru Drepturile Copilului, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 37, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.137.