MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 787         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

569. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

830. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

570. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

831. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

571. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleare-RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

832. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleare-RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

574. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

 

835. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

 

577. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001

 

838. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001

 

578. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

839. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

579. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

840. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.142. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.143. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 25 iulie 2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 13 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 569.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucuresti la 31 ianuarie 2002, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Facilitatea de pregătire a proiectelor PHARE 2000/2001-RO 9915, semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 830.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife

pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 128 din 31 august 2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă pentru persoanele fizice si juridice de către Ministerul de Interne”

2. Alineatele (1)-(3) si (6) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice si/sau juridice în regim de urgentă de Ministerul de Interne, prin unitătile sale, se instituie tarifele de urgentă prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Tarifele se percep pentru prestarea serviciilor, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgentă.

(3) Tarifele se achită, pe bază de chitantă, înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unitătilor care prestează aceste activităti.

..........................................................................................

(6) Sumele încasate corespunzător tarifelor de urgentă reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

3. La articolul 2, punctele 3 si 5 vor avea următorul cuprins:

“3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D si E, prestate în regim de urgentă, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat, pe bază de chitantă, la casieriile unitătilor care prestează aceste activităti. În situatia în care prestatiile nu sunt efectuate în regim de urgentă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unitătilor care trebuiau să efectueze prestatiile, procedându-se la anularea chitantei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.

..........................................................................................

5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgentă, corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi retinute integral de către Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si se utilizează pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.”

4. Anexa va avea următorul cuprins:

“ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând serviciile prestate în regim de urgentă către persoanele fizice si juridice de Ministerul de Interne, prin unitătile sale, si tarifele de urgentă percepute pentru desfăsurarea acestor activităti

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 570.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgentă către populatie de Ministerul de Interne si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 831.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleare- RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 46 din 25 iulie 2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleare-RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 20 august 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 571.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleare-RO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul orizontal PHARE 2001 de asistentă în domeniul securitătii nucleareRO 0110, semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2001, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 832.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93 din 20 iunie 2002 pentru modificarea si completarea Codului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 574.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea si completarea Codului penal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 835.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87 din 20 iunie 2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 577.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Natională “Aeroportul International Bucuresti-Otopeni” - S.A. pentru anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 838.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 50 din 31 iulie 2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 5 august 2002, cu următoarea modificare:

“Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 29 iunie 2001, aprobată prin Legea nr. 732/2001, se prorogă cu 90 de zile pentru împrumutul acordat în anul 2002.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 578.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitătii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat în anul 2001 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 839.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3

din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 11 iunie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.”

2. La articolul unic, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Articol unic. - Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:”

3. La articolul unic, punctul 1 va avea următorul cuprins:

“1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Invalizii si accidentatii de război, marii mutilati si cei încadrati în gradul I de invaliditate primesc pentru îngrijire, pe lângă pensia I.O.V.R., si o sumă fixă de 1.000.000 lei lunar.”

4. La articolul unic se introduc punctele 2 si 3 cu următorul cuprins:

“2. După articolul 5 se introduc articolele 51 si 52 cu următorul cuprins:

Art. 51. - (1) În cazul decesului pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. se acordă un ajutor de deces unei singure persoane, care poate fi, după caz: sotul supravietuitor, copilul, părintele, curatorul, mostenitorul - în conditiile dreptului comun - sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeste că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

(2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă numai în cazul în care pentru persoana decedată nu se acordă ajutor de deces din alte sisteme de asigurări sociale.

(3) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) se acordă în cuantum egal cu ajutorul de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat.

Art. 52. - (1) Pensionarilor care beneficiază numai de pensie I.O.V.R. li se acordă un ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întretinerea lor si care nu are un drept propriu de asigurări sociale.

(2) Ajutorul de deces prevăzut la alin. (1) reprezintă jumătate din cuantumul ajutorului de deces acordat pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat.

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Dispozitiile din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la stabilirea si plata pensiilor si a ajutorului de deces, la contestarea deciziilor, precum si la expertiza si revizuirea medicală se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum si accidentatilor de război în afara serviciului ordonat.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 9 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 579.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 22 octombrie 2002.

Nr. 840.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în tară.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor care solicită redobândirea cetăteniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările ulterioare

 

1. Milos Ioan, apatrid, născut la 13 iulie 1971 în localitatea Jamu Mare, judetul Timis, România, fiul lui Milos Trandafir si Cîrpaci Lucica, cu domiciliul actual în localitatea Lugoj, str. Traian Grozăvescu nr. 20, judetul Timis.

2. Cîrpaci Adrian, apatrid, născut la 17 noiembrie 1975 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Bălăuroiu Petru si Florica, cu domiciliul actual în Germania, 60386 Frankfurt am Main, Grundenseestr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 17 octombrie 2002.

Nr. 1.143.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor cărora li s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Coltoiu Liviu-Constantin, născut la 7 octombrie 1968 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, fiul lui Coltoiu Nicolae si Stela, cu domiciliul actual în Germania, 71364 Winnenden, Kastanienstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Buzău, str. Micro III nr. 1, bl. C19, ap. 17, judetul Buzău.

2. Groza Magdalena-Ramona, născută la 4 iunie 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Groza Matei-Stelică si Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 75217 Birkenfeld, Industriestr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A13, sc. B, ap. 7, judetul Timis.

3. Marinescu Florin, născut la 2 noiembrie 1977 în localitatea Alexandria, judetul Teleorman, România, fiul lui Marinescu Mircea si Mita, cu domiciliul actual în Germania, 65193 Wiesbaden, Schone Aussicht 41, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turnu Măgurele, str. 13 Decembrie bl. E1, ap. 2, judetul Teleorman.

4. Mitroi Nicu-Sorin, născut la 21 martie 1975 în localitatea Alexandria, judetul Teleorman, România, fiul lui Mitroi Nicu si Aurica, cu domiciliul actual în Germania, 47179 Duisburg, Dr. Wilhelm Roelenstr. 415, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alexandria, Str. Libertătii bl. 1.601, sc. A, ap. 6, judetul Teleorman.

5. Nuteanu Tudor, născut la 4 iulie 1951 în Bucuresti, România, fiul lui Nuteanu Tudor si Omonia-Elena, cu domiciliul actual în Germania, 41379 Bruggen, Westring 51, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116, bl. M2/3, ap. 42, sectorul 4.

6. Nuteanu Maria, născută la 4 septembrie 1956 în localitatea Colelia, judetul Constanta, România, fiica lui Caramihai Mihai si Manea Elena, cu domiciliul actual în Germania, 41379 Br.ggen, Westring 51, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 254, bl. 55, sc. B, ap. 54, sectorul 2.

7. Peters Hainalka, născută la 15 martie 1969 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Boka Andrei si Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, 52477 Alsdorf, Aachenerstr. 57, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, str. Vasile Lupu nr. 28, judetul Brasov.

8. Pfanzer-Turi Stefan, născut la 12 iulie 1967 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Pfanzer-Turi Stefan si Eva, cu domiciliul actual în Germania, 74889 Sinsheim, Westliche Ringstr. 31, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Neptun bl. Y7, ap. 6, judetul Arad.

9. Reiche Lăcrămioara-Beatrice, născută la 12 aprilie 1965 în Bucuresti, România, fiica lui Grama Simion si Stefania, cu domiciliul actual în Germania, 63075 Offenbach am Main, Offenbacherstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Compozitorilor nr. 40, bl. OD15, ap. 266, sectorul 6.

10. Roman Daniel, născut la 17 septembrie 1972 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, fiul lui Roman Traian si Stela, cu domiciliul actual în Germania, 51674 Wiehl, Knippenweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Mosna nr. 16, judetul Sibiu.

11. Schneider Georgeta, născută la 1 iulie 1956 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Hegedus Ioan si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 41236 Munchengladbach, Zingsheimerstr. 47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lacului nr. 12, sc. C, ap. 2, judetul Timis.

12. Urcan Hortenzia-Noemi, născută la 27 septembrie 1962 în localitatea Somcuta Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Muresan Ervin si Fira, cu domiciliul actual în Germania, 65936 Frankfurt am Main, Flurscheideweg 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Baia Mare, str. Petru Rares nr. 5, ap. 26, judetul Maramures.

13. Wohler Maria, născută la 11 aprilie 1955 în localitatea Podul Pitarului, judetul Ilfov, România, fiica lui Arapu Stefan si Tudora, cu domiciliul actual în Germania, 60437 Frankfurt am Main, Urselerweg 48, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Vulcan Judetul nr. 31-35, bl. B3A, ap. 39, sectorul 3.

14. Bachler Elisabeta, născută la 28 iulie 1948 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Horvat Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 80933 Munchen, Grohmannstr. 46/O, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Rahova nr. 30, ap. 22, judetul Sibiu.

15. Breier Claudia, născută la 14 iunie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Cazan Mircea si Clara, cu domiciliul actual în Germania, 74321 Bietigheim-Bissingen, Favoritestr. 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Mărăsesti nr. 6, sc. A, ap. 4, judetul Arad.

16. Cataramă Andreea-Cătălina, născută la 27 ianuarie 1982 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Cataramă Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 91757 Treuchtlingen, Gunzenhausenerstr. 26, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Aleea Sănătătii nr. 7, ap. 3, judetul Timis.

17. Cuza Carmen, născută la 30 aprilie 1963 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Cuza Alexandru si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 90489 Nurnberg, Werderstr. 18 A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Hunedoara, str. Victor Babes nr. 33, judetul Hunedoara.

18. Has Florina-Daniela, născută la 22 ianuarie 1976 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Has Florian si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 81369 Munchen, Friedrich Hebbelstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. I. P. Pincio nr. 20, judetul Arad.

19. Kehr Ana, născută la 27 octombrie 1956 în localitatea Crasna Viseului, judetul Maramures, România, fiica lui Ardelean Ioan si Hafie, cu domiciliul actual în Germania, 69226 Nussloch, Sofienstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în satul Tirol nr. 146, comuna Doclin, judetul Caras-Severin.

20. Knall Carmen, născută la 26 ianuarie 1969 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiica lui Anghel Florea si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90429 Nurnberg, Furtherstr. 273, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Constanta, Str. Muresului nr. 67, judetul Constanta.

21. Konst Simona-Magdalena, născută la 31 ianuarie 1971 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Mirea Ion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 75179 Pforzheim, Auguste Supperstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Constantin Argentoianu nr. 8, sc. 1, ap. 5, judetul Dolj.

22. Muller Andreea-Beatrice, născută la 15 mai 1972 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Serban Paul si Ionescu Constanta, cu domiciliul actual în Germania, 74538 Rosengarten, Bibersstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Sipotei nr. 6, bl. 152 I, ap. 10, judetul Prahova.

23. Loipersberger Ana, născută la 9 septembrie 1956 în Bucuresti, România, fiica lui Balan Ioan si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 80469 Munchen, Wittelsbacherstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Gabriel Cioran nr. 4, sectorul 6.

24. Onutu Rodica-Victoria, născută la 16 octombrie 1971 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fiica lui Ursachi Constantin si Anuta, cu domiciliul actual în Germania, 84056 Oberhatzhofen/Rottenburg, Plattenweg 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vicovu de Sus nr. 330, judetul Suceava.

25. Petrus Augustin, născut la 4 noiembrie 1963 în localitatea Simisna, judetul Sălaj, România, fiul lui Petrus Ioan si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 83052 Bruckmuhl, Sudetenstr. 69, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Zalău, str. Mihai Viteazul bl. OM, sc. A, ap. 35, judetul Sălaj.

26. Schedlbauer Andrea-Gyongyi, născută la 14 mai 1979 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiica lui Baczo Dionisie si Eva, cu domiciliul actual în Germania, 93468 Miltach, Allmannsdorf 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Lungă nr. 93, judetul Brasov.

27. Schindler Ana, născută la 17 februarie 1974 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Huza Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 91564 Neuendettelsau, Flurstr. 10a, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Băla nr. 230, judetul Mures.

28. Schulz Carmen, născută la 27 iunie 1967 în localitatea Cristian, judetul Sibiu, România, fiica lui Ghisoi Ionel si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 84508 Burgkirchen a. d. Alz, Kastenstr. 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cristian, str. VIII nr. 33, judetul Sibiu.

29. Tellman Anche-Karin, născută la 22 aprilie 1974 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Kiss Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 86167 Augsburg, Neuburgerstr. 130c, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Baznei nr. 1, ap. 3, judetul Sibiu.

30. Taubert Ioan-Nicolae, născut la 29 martie 1970 în localitatea Lovrin, judetul Timis, România, fiul lui Benyo Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 76351 Linkenheim, Hochstetenstr. 28, cu ultimul domiciliu din România în satul Gottlob nr. 712, comuna Lovrin, judetul Timis.

31. Balog Erzsebet-Melinda, născută la 15 august 1977 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Horvath Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Viena, Hohlwegg. 6/5/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Donath bl. II, ap. 2, judetul Cluj.

32. Vasiu Sefora-Daniela, născută la 10 august 1980 în localitatea Abrud, judetul Alba, România, fiica lui Vasiu Beniamin-Ioan si Mina, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Zieglergasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Câmpeni, Str. Libertătii nr. 16, judetul Alba.

33. Ciobra Vasile-Viorel, născut la 13 aprilie 1969 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, fiul lui Ciobra Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Lindenallee 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Negresti-Oas, Str. Motilor nr. 6, judetul Satu Mare.

34. Ciobra Felicia, născută la 24 ianuarie 1969 în localitatea Turulung, judetul Satu Mare, România, fiica lui Bodnar Valerian si Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Lindenallee 6, cu ultimul domiciliu din România în satul Drăguseni nr. 396, comuna Turulung, judetul Satu Mare.

35. Struckl Mihaela, născută la 18 februarie 1974 în localitatea Simleu Silvaniei, judetul Sălaj, România, fiica lui Boer Mihaiu si Floare, cu domiciliul actual în Austria, 9073 Viktring, Rekabachweg 6/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simleu Silvaniei, Str. Partizanilor bl. 13, ap. 6, judetul Sălaj.

36. Amariei Constantin, născut la 14 iunie 1959 în localitatea Mihăileni, judetul Botosani, România, fiul lui Amariei Ioan si Sofia, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Braunhirschengasse 31/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Botosani, str. Manolesti Deal bl. 39, sc. D, ap. 17, judetul Botosani.

37. Amariei Mioara, născută la 5 ianuarie 1959 în localitatea Veresti, judetul Suceava, România, fiica lui Ursache Vasile si Melentina, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Braunhirschengasse 31/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Botosani, str. Manolesti Deal bl. 39, sc. D, ap. 17, judetul Botosani.

38. Szilagyi Andras, născut la 26 iunie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Szilagyi Andras si Irina-Clara, cu domiciliul actual în Austria, 8271 Bad Waltersdorf, Wagerberg 37/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Tipografilor nr. 9, ap. 15, judetul Timis.

39. Miclea Angelica-Maria, născută la 21 decembrie 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Miclea Gheorghe si Zoia, cu domiciliul actual în Austria, 4800 Attnang-Puchheim, Brucknerstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Măslinului nr. 5, sc. 3, ap. 14, judetul Timis.

40. Mihele Nicolae, născut la 27 ianuarie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Mihele Mihai si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 7350 Oberpullendorf, Egelberggasse 5/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Petre Tutea nr. 4, judetul Bihor.

41. Jianu Sorin-George, născut la 24 februarie 1968 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Jianu Constantin si Victoria, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, R.merstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, aleea Dacia bl. 1, sc. 2, ap. 31, judetul Caras-Severin.

42. Jianu Antonica, născută la 8 decembrie 1971 în localitatea Dorohoi, judetul Botosani, România, fiica lui Bichian Radu si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4600 Wels, R.merstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, aleea Dacia bl. 1, sc. 2, ap. 31, judetul Caras-Severin.

43. Rada Nicoleta, născută la 2 august 1974 în Bucuresti, România, fiica lui Lică Ioan si Rodica, cu domiciliul actual în Austria, 8402 Werndorf, Kleegasse 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Horia Măcelariu nr. 11-13, ap. 9, sectorul 1.

44. Serban Florin, născut la 21 octombrie 1968 în localitatea Jimbolia, judetul Timis, România, fiul lui Serban Gheorghe si Floara, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Schrammlstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Jimbolia, str. Al. I. Cuza nr. 6, judetul Timis.

45. Tolvadiat Slobodan, născut la 29 iunie 1968 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Tolvadiat Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8124 Ubelbach, Alter Markt 71, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Cântului nr. 22, ap. 18, judetul Timis.

46. Tolvadiat Gabriela-Elena, născută la 23 august 1971 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Sapcii Gheorghe si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 8124 Ubelbach, Alter Markt 71, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Iancu Văcărescu nr. 36, ap. 3, judetul Timis.

47. Veitschegger Corina-Adriana, născută la 10 septembrie 1973 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Lucut Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8600 Bruck an der Mur, Eisenwerkgasse 2E, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Satu Mare, str. Mircesti nr. 1, ap. 35, judetul Satu Mare.

48. Serban Viorel-Mihai, născut la 14 ianuarie 1963 în Bucuresti, România, fiul lui Serban Radu si Floarea, cu domiciliul actual în Luxemburg, 2713, Rene Weimerskirch 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Constantin Aricescu nr. 27, sc. 1, ap. 37, sectorul 1.

49. Serban Venera-Didona, născută la 26 octombrie 1962 în Bucuresti, România, fiica lui Vlădoianu Ion si Constanta, cu domiciliul actual în Luxemburg, 2713, Rene Weimerskirch 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Constantin Aricescu nr. 27, sc. 1, ap. 37, sectorul 1.

50. Khadem-Benedek Boglarka-Eva, născută la 22 decembrie 1976 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Benedek Grigore si Maria-Ana, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Laschoberstr. 3/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare bl. 10, sc. A, ap. 12, judetul Harghita.

51. Szava Maria-Ana, născută la 22 martie 1952 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Szava Iuliu si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 7000 Eisenstadt, Laschoberstr. 3/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, str. Lunca Mare bl. 10, sc. A, ap. 12, judetul Harghita.

52. Paiu Viorel, născut la 19 octombrie 1968 în localitatea Becicherecu Mic, judetul Timis, România, fiul lui Paiu Constantin si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Becicherecu Mic nr. 604, judetul Timis.

53. Paiu Mihaela-Claudia, născută la 6 mai 1976 în localitatea Bocsa, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Ivascu Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 4890 Frankenmarkt, Hauptstr. 102, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Clăbucet nr. 11, ap. 14, judetul Timis.

54. Fasching Elena-Mariana, născută la 12 iulie 1971 în localitatea Izvoarele Sucevei, judetul Suceava, România, fiica lui Berla Mihail si Marioara, cu domiciliul actual în Germania, 77933 Lahr/Schwarzwald, Schutzen 67, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Izvoarele Sucevei, judetul Suceava.

55. Sofron Elemer, născut la 1 noiembrie 1971 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiul lui Sofron Ignatie si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Grazerstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Bradului nr. 9/A, sc. C, ap. 15, judetul Harghita.

56. Sofron Agneta, născută la 15 noiembrie 1971 în localitatea Bălan, judetul Harghita, România, fiica lui Stajerean Stefan si Veronica, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Grazerstr. 65, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea-Ciuc, Str. Bradului nr. 7, sc. B, ap. 1, judetul Harghita.

57. Ionită Dorin-Alexandru, născut la 19 august 1961 în localitatea Teius, judetul Alba, România, fiul lui Ionită Mihai si Adorina, cu domiciliul actual în Germania, 12043 Berlin, Berthelsdorferstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 5, ap. 143, sectorul 5.

58. Ionită Petronela, născută la 17 iunie 1960 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiica lui Scarlat Ion si Elen-Biatrisa, cu domiciliul actual în Germania, 12043 Berlin, Berthelsdorferstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Vigoniei nr. 2, bl. 8, sc. 5, ap. 143, sectorul 5.

59. Bîrte Samson-Ion, născut la 26 august 1967 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Bîrte Pantilimon si Docea, cu domiciliul actual în Austria, 9300 St. Veit/Glan, Hauptplatz 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Parva nr. 562, judetul Bistrita-Năsăud.

60. Bîrte Silvia, născută la 26 mai 1971 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Ani Grigore si Silvia, cu domiciliul actual în Austria, 9300 St. Veit/Glan, Hauptplatz 20, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Nepos nr. 130, judetul Bistrita-Năsăud.

61. Pricop Florin, născut la 23 octombrie 1969 în Bucuresti, România, fiul lui Pricop Nicolae si Eugenia, cu domiciliul actual în Austria, 2103 Langenzersdorf, Schulstr. 2/1/2, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ciucea nr. 4, bl. P106, ap. 20, sectorul 3.

62. Pricop Mărioara-Aurica, născută la 28 februarie 1969 în localitatea Teregova, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Dragomir Antoniu si Aurica, cu domiciliul actual în Austria, 2103 Langenzersdorf, Schulstr. 2/1/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Plopului nr. 19, judetul Caras-Severin.

63. Ardelean Corneliu, născut la 9 august 1966 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiul lui Ardelean George si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 3631 Ottenschlag, Unterer Markt 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rădăuti, Str. Grânelor f.n., judetul Suceava.

64. Ardelean Violeta-Octavia, născută la 8 septembrie 1973 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiica lui Gramadă Mihai si Oltea, cu domiciliul actual în Austria, 3631 Ottenschlag, Unterer Markt 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Rădăuti, Str. Grânelor f.n., judetul Suceava.

65. Dârle Stefan, născut la 26 iulie 1954 în localitatea Seini, judetul Maramures, România, fiul lui Dârle Stefan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 84533 Stammham, Hauptstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seini, str. Cuza Vodă nr. 34, judetul Maramures.

66. Dârle Clara-Iuliana, născută la 14 februarie 1956 în localitatea Seini, judetul Maramures, România, fiica lui Groszhardt Iosif si Terezia, cu domiciliul actual în Germania, 84533 Stammham, Hauptstr. 32, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seini, str. Cuza Vodă nr. 34, judetul Maramures.

67. Kamper Livia, născută la 22 martie 1957 în localitatea Sânmărghita, judetul Cluj, România, fiica lui Filip Andrei si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 7143 Apetlon, Obere Neubaugasse 28/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dej, str. 1 Mai bl. L20, ap. 18, judetul Cluj.

68. Kupa Arpad-Levente, născut la 28 iulie 1974 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Kupa Arpad si Gyongyi, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Kolpinggasse 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 10, ap. 3, judetul Cluj.

69. Kupa Zita-Imola, născută la 5 august 1974 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Simon Jozsef si Eva-Ecaterina, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Kolpinggasse 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Rovine nr. 19, judetul Cluj.

70. Alexandru Andreea, născută la 20 martie 1978 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Alexandru Ioan si Mariana-Rodica, cu domiciliul actual în Austria, 1040 Viena, Rilkeplatz 2/3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Aliorului nr. 9, bl. D6, ap. 34, sectorul 4.

71. Coroian-Bursa Lidia, născută la 17 august 1970 în localitatea Călărasi, judetul Cluj, România, fiica lui Ceclean Pavel si Ana-Adriana, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Laxemburgerstr. 49-57/9/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Rapsodiei nr. 7, ap. 5, judetul Cluj.

72. Smecicas Dumitru, născut la 21 octombrie 1965 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, fiul lui Smecicas Nicolae si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Eisenwurzenstr. 78, cu ultimul domiciliu din România în satul Pogănesti nr. 27, comuna Bârna, judetul Timis.

73. Smecicas Ioana, născută la 3 martie 1968 în localitatea Poienile de sub Munte, judetul Maramures, România, fiica lui Bilan Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3270 Scheibbs, Eisenwurzenstr. 78, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Poienile de sub Munte nr. 335, judetul Maramures.

74. Plachi Ventel, născut la 24 mai 1962 în localitatea Coronini, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Plachi Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Cehia, 351 35 Plesna, Nadrazni 185, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 159, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

75. Plachi Ana, născută la 16 aprilie 1965 în localitatea Pescari, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Hana Iosif si Elisabeta, cu domiciliul actual în Cehia, 351 35 Plesna, Nadrazni 185, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena nr. 159, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

76. Pec Ventel, născut la 26 iulie 1976 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Pec Alois si Barbora, cu domiciliul actual în Cehia, 403 31 Usti nad Labem, Mlynska 458, cu ultimul domiciliu din România în satul Sfânta Elena, comuna Coronini, judetul Caras-Severin.

77. Balat Terezia, născută la 8 martie 1972 în localitatea Sopotu Nou, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Spitel Stefan si Bieta, cu domiciliul actual în Cehia, 403 31 Usti nad Labem, Siefertova 462, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 60, comuna Sopotu Nou, judetul Caras-Severin.

78. Balat Iaroslav, născut la 25 mai 1970 în localitatea Sopotu Nou, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Balat Francisc si Maria, cu domiciliul actual în Cehia, 403 31 Usti nad Labem, Siefertova 462, cu ultimul domiciliu din România în satul Ravensca nr. 60, comuna Sopotu Nou, judetul Caras-Severin.

79. T.ppel Olga, născută la 25 ianuarie 1965 în Bucuresti, România, fiica lui Bolocan Gheorghe si Vorontova Tatiana, cu domiciliul actual în Germania, 83022 Rosenheim, Max Josefs Platz 20, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, al. Iosif Hodos nr. 20, bl. J43, ap. 58, sectorul 3.

80. Trifan Ioan, născut la 15 ianuarie 1966 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiul lui Trifan Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 3511 Furth, Waldweg 153, cu ultimul domiciliu din România în satul Tomnatic nr. 790, comuna Lovrin, judetul Timis.

81. Trifan Filipina, născută la 18 ianuarie 1971 în localitatea Bucosnita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Anderca Nică si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 3511 Furth, Waldweg 153, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bucosnita, judetul Caras-Severin.