MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 794         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 octombrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

588. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

851. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

590. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

853. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

106/320. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

1.465. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1065

 

1.466. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1066

 

1.767. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu plăci elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferată amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene, pe căile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile căilor ferate cu drumuri publice programate la reabilitări

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut e stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11 din 7 februarie 2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 588.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2002 privind transferul pachetului de actiuni detinut de stat la Societatea Comercială “Horticola” - S.A. Bucuresti de la Agentia Domeniilor Statului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 851.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67 din 13 iunie 2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 29 octombrie 2002.

Nr. 590.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2002 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 853.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

Nr. 106 din 28 octombrie 2002

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 320 din 28 octombrie 2002

 

ORDIN

pentru stabilirea societătilor comerciale a căror privatizare se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni

 

În temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 678/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001,

ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - Societătile comerciale la care statul este actionar, prezentate în anexa nr. 1, vor fi privatizate în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 938/2001 privind strategia de privatizare a unor societăti comerciale din portofoliul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, la care statul detine actiuni.

Art. 2. - De la prevederile art. 1 fac exceptie:

a) societătile comerciale declarate în faliment sau în reorganizare judiciară, prezentate în anexa nr. 2;

b) societătile comerciale care si-au extins obiectul de activitate si ponderea activitătii desfăsurate ca urmare a acestei extinderi este mai mare decât cea dată de obiectul principal de activitate.

Art. 3. - Activele societătilor comerciale supuse procesului de privatizare, care sunt disponibile, cele care nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate sau care sunt grevate de contracte de închiriere, asociatie în participatiune si alte sarcini vor fi identificate si vândute numai cu acordul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

ANEXA Nr. 1

 

Societăti comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat

 

Nr.

crt.

Codul

fiscal

Denumirea

Localitatea

Adresa

Capitalul social total

(mii lei)

APAPS

Capital

%

1.

481958

BĂNEASA (IPRS)

Voluntari

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 32

184.530.075

94.840.250

51,396

2.

451051

STRAERO

Bucuresti

Bd. Iuliu Maniu nr. 220, sectorul 6

8.325.950

8.325.950

100,000

3.

1138

ELECTRONICA

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2

49.221.950

24.894.925

50,577

4.

876

ICE FELIX COMPUTER

Bucuresti

Str. Ing. Gheorghe Constantinescu nr. 2, sectorul 2

21.254.450

12.623.500

59,392

5.

1049

IIRUC

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 6, sectorul 2

16.066.275

14.687.000

91,415

6.

1384821

INFOTEL (SSI)

Alexandria

Str. Libertătii nr. 3

137.025

135.575

98,942

7.

11060083

P.C. BOARDS

Bucuresti

Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7

2.476.375

1.252.475

50,577

8.

478952

ROMES

Voluntari

Str. Erou Iancu Nicolae nr. 126

1.714.200

765.650

44,665

9.

1561311

SIAT - Sisteme industriale de automatizări

Bucuresti

Calea Floreasca nr. 169, sectorul 1

7.629.250

3.868.600

50,707

10.

1202792

INFOMURES

Târgu Mures

Str. Bolyai nr. 27

1.218.425

1.008.050

82,734

11.

1975852

SINTA

Iasi

Calea Chisinăului nr.

17 770.375

532.525

69,125

12.

612239

SSI (societate de servicii informatice)

Botosani

Bd. Mihai Eminescu nr. 62

401.600

281.100

69,995

13.

55553

INFORMATICA

Oradea

Str. Szigligeti Ede nr. 1-3

463.025

446.600

96,453

14.

2981704

PIMSOFT

Constanta

Aleea Egretei nr. 3

41.491

16.606

40,023

15.

2463770

SSI (societate de servicii informatice) - CTCE

Tulcea

Str. Sublocotenent C. Gavrilov nr. 6

328.400

226.925

69,100

 

16.

1893507

SSI (societate de servicii informatice) - INFOMAR

Constanta

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 13

261.450

183.025

70,004

17.

1867010

SSI (societate de servicii informatice) - TOTALDATA

Constanta

Bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 13

618.850

423.750

68,474

18.

910138

SSI (societate de servicii informatice)

Târgoviste

Sos. Găesti nr. 8-10

394.375

378.050

95,861

19.

2302943

SICO

Craiova

Str. Brestei nr. 3A

653.412

616.875

94,410

20.

1472664

SOFTEXPRESS

Râmnicu Vâlcea

Str. Nicolae Bălcescu nr. 26

206.150

155.380

75,372

21.

1811302

INFOTIM

Timisoara

Piata Timisoara 700 nr. 1

1.065.375

734.725

68,964

 

ANEXA Nr. 2

 

Societăti comerciale din domeniul informatic rămase de privatizat

 

Nr.

crt.

Codul

fiscal

 

Denumirea

Localitatea

Adresa

Capitalul social total

(mii lei)

APAPS

Capital

%

1.

2210971

INFOSIGMA

Sighetu Marmatiei

Str. Simion Bărnutiu nr. 2

25.800

10.320

40,000

2.

175

INFOSISTEM

Bucuresti

Sos. Morarilor nr. 2, sectorul 3

79.550

79.550

100,000

3.

128744

INFPREF

Pitesti

Piata Vasile Milea nr. 1

19.625

13.750

70,064

4.

1566840

METALSOFT

Bucuresti

Str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1

119.525

47.810

40,000

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1065

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 1 noiembrie 2002. Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente. Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1065.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 90 de zile cu subscriptie în zilele de: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 si 29 noiembrie 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 30 ianuarie, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 si 27 februarie 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei, 50.000.000 lei si 100.000.000 lei, pe termen de 90 de zile calendaristice. La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 19% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

D = VN x 19 x 90/360 x 100,

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 90 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 29 noiembrie 2002, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz. Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 90 de zile calendaristice inclusiv. Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere; începând cu data de 1 noiembrie 2002 rata dobânzii la vedere va fi de 5% pe an. Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 1 noiembrie 2002 la 19% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării lor la ghiseele acesteia, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 5% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 90 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 1.465.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1066

 

În conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 120/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 35/2000, Ministerul Finantelor Publice lansează o emisiune de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie prin trezoreria statului, începând cu data de 1 noiembrie 2002. Prin acest sistem statul protejează economiile populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente. Trezoreria statului este abilitată să lanseze emisiuni de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, scop în care ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

 

ARTICOLUL 1

Forma si codul emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se emit în formă nominală si cuprind cuponul (matca) si certificatul de trezorerie propriu-zis.

Codul emisiunii este 1066.

 

ARTICOLUL 2

Data emisiunii

 

Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pun în vânzare în numerar si prin virament din conturile personale deschise la bănci si la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A., pe o perioadă de 180 de zile, cu subscriptie în zilele de: 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 si 29 noiembrie 2002. Termenul de răscumpărare a certificatelor de trezorerie este în zilele de: 30 aprilie, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 si 28 mai 2003.

 

ARTICOLUL 3

Valoarea nominală a emisiunii

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie reprezintă suma încasată până în ultima zi de subscriptie.

 

ARTICOLUL 4

Valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie

 

Emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează prin certificate de trezorerie cu o valoare nominală de 1.000.000 lei, 5.000.000 lei, 10.000.000 lei, 20.000.000 lei si 50.000.000 lei, pe termen de 180 de zile calendaristice. La cumpărare titularii certificatelor de trezorerie pot împuternici si o altă persoană pentru răscumpărare.

 

ARTICOLUL 5

Rata dobânzii

 

Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este de 20% pe an, pentru o perioadă de subscriere de 180 de zile calendaristice, calculată după formula:

 

 

D = VN x 20 x 180/360 x 100

 

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatului de trezorerie.

 

ARTICOLUL 6

Data scadentei

 

Scadenta emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie se stabileste începând cu ziua încasării contravalorii acestora si până la data împlinirii termenului de 180 de zile calendaristice inclusiv.

 

ARTICOLUL 7

Închiderea emisiunii

 

Operatiunea de închidere a emisiunii de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie are loc în data de 29 noiembrie 2002, la ora 14,00.

 

ARTICOLUL 8

Conditiile de răscumpărare si de plată a dobânzii

 

Răscumpărarea este operatiunea prin care unitătile trezoreriei statului rambursează la termenul stabilit valoarea nominală a certificatelor de trezorerie prezentate de

către persoanele fizice care au subscris la emisiunile de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, la aceeasi unitate a trezoreriei statului.

O dată cu răscumpărarea la scadentă a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie unitătile trezoreriei statului plătesc persoanelor respective si dobânzile aferente. Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se poate efectua si prin subscrierea de către titular a sumelor la noua emisiune de certificate de trezorerie care se lansează în zilele respective, cu posibilitatea de a încasa dobânda aferentă sau subscrierea acesteia pe certificate de trezorerie, după caz. Operatiunile privind răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie si plata dobânzilor se efectuează prin ghiseele casieriilor trezoreriei statului. Data răscumpărării certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie este prima zi lucrătoare după împlinirea a 180 de zile calendaristice inclusiv. Titularii pot prezenta certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie în vederea răscumpărării si înaintea datei de răscumpărare, situatie în care, pentru perioada de subscriere, care se calculează din ziua încasării sumei si până în ziua prezentării pentru răscumpărare exclusiv, se acordă dobânda la vedere; începând cu data de 1 noiembrie 2002 rata dobânzii la vedere va fi de 5% pe an. Certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie

neprezentate pentru răscumpărare în ziua stabilită (ziua scadentei) se transformă în depozite la trezoreria statului. Nivelul dobânzii la termen se modifică începând cu data de 1 noiembrie 2002 la 19% pe an. Ele se răscumpără de către trezoreria statului în ziua prezentării titularului la ghiseele trezoreriei statului, astfel:

a) Certificatele de trezorerie prezentate trezoreriei statului în maximum 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 31-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la vedere maximum 30 de zile) vor fi răscumpărate astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada de maximum 30 de zile, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste pentru suma subscrisă dobânda la vedere de 5% pe an.

b) Certificatele de trezorerie prezentate în termen de peste 30 de zile de la data scadentei (titularul se prezintă în a 32-a zi, certificatele de trezorerie rămân în depozit la termen 31 de zile) vor fi răscumpărate cu dobânda capitalizată astfel:

- pentru perioada subscrisă, 180 de zile calendaristice, se achită suma nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie plus dobânda aferentă;

- pentru perioada în care certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie sunt în depozit, stabilită din ziua fixată pentru răscumpărare inclusiv si până în ziua prezentării titularului la ghiseul casieriei trezoreriei statului exclusiv, se plăteste dobânda calculată prin aplicarea procentului de dobândă la termen asupra sumei rezultate din valoarea nominală si dobânda aferentă perioadei subscrise.

 

ARTICOLUL 9

Regimul fiscal

 

Dobânzile încasate de către populatie din subscrierea la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie nu sunt supuse impozitării.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2002.

Nr. 1.466.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind obligativitatea introducerii sistemului constructiv cu plăci elastice sau rigide la trecerile la nivel cu liniile de cale ferată amplasate pe coridoarele feroviare paneuropene, pe căile ferate programate la reparatii capitale si la intersectiile căilor ferate cu drumuri publice programate la reabilitări

 

În temeiul art. 6 si al art. 7 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Trecerile la nivel cu liniile de cale ferată apartinând coridoarelor paneuropene, cele de pe liniile ferate programate la reparatii capitale (RK), precum si cele situate pe drumurile publice programate a fi reabilitate se vor amenaja în mod obligatoriu cu sistemul constructiv format din plăci elastice sau rigide, omologat sau agrementat, după caz, de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

Art. 2. - Obligativitatea adoptării si avizării acestui sistem constructiv va reveni Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si unitătilor administrative pe teritoriul cărora se află trecerile de nivel, conform programelor aprobate privind lucrările de investitii, modernizări, reparatii capitale si reabilitări ale căilor ferate, precum si ale drumurilor publice.

Art. 3. - Trecerile la nivel vor fi tratate global (cale ferată plus drum), fiind astfel proiectate si executate încât să permită circulatia auto în intersectii cu viteza maximă admisă pe drumurile publice, în conditii de deplină sigurantă a traficului feroviar si rutier.

Art. 4. - Executia trecerilor la nivel va fi finantată de unitatea care are prima lucrări programate în zona intersectiei, la platforma căii ferate sau la platforma drumului.

Art. 5. - Directiile si unitătile implicate care functionează în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2002.

Nr. 1.767.