MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.028. - Hotărâre pentru completarea articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

1.029. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în flosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.186. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vămilor privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea articolului unic al Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 privind recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul unic al Hotărârii Guvernului nr. 799/1990 pentru recunoasterea înfiintării unor camere de comert si industrie teritoriale judetene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992, cu completările ulterioare, se completează cu un nou alineat, (2), cu următorul cuprins:

“(2) Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti îsi exercită atributiile care îi revin potrivit art. 11 teza I din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din România, prin Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, structură organizată în cadrul acesteia cu statut corespunzător de cameră teritorială prin hotărârile adunărilor generale ordinare ale membrilor Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Seful Departamentului de Politici Economice,

Petrisor Peiu

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.028.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil din proprietatea Societătii Comerciale “Nazarcea-Ovidiu” - S.A. si a unui teren agricol, proprietate privată a statului, aflat în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 10 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilului «Grup Social Culme» cu bunurile din dotare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea Societătii Comerciale «Nazarcea-Ovidiu» - S.A., cu sediul în municipiul Constanta, judetul Constanta, în proprietatea publică a statului si administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta Patriarhiei Române - Arhiepiscopia Tomisului.”

2. Anexa se completează cu pozitiile nr. 3-13, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul culturii si cultelor,

Florin Rotaru,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.029.

 

ANEXĂ

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la

care se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

.Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii  si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei  Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sectie vinificatie (cramă):

- suprafata construită = 15.240,96 m2

- valoarea de inventar = 3.514.524,821 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 2.488.243,465 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sector zootehnic:

- suprafata construită = 24.130,55 m2

- valoarea de inventar = 2.557.029,095 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 1.650.166,036 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sector mecanic:

- suprafata construită = 3.113,93 m2

- valoarea de inventar = 630.897,566 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 377.720,499 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sector A.D.T. - depozite:

- suprafata construită = 10.596,11 m2

- valoarea de inventar = 2.387.846,749 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 1.599.512,203 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sediu Ferma nr. 1:

- suprafata construită = 1.662,20 m2

- valoarea de inventar = 188.337,078 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 122.655,698 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sediu Ferma nr. 2:

- suprafata construită = 8.158,61 m2

- valoarea de inventar = 445.195,494 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 279.865,509 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sediu Ferma nr. 3:

- suprafata construită = 2.446,19 m2

- valoarea de inventar = 78.541,390 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 46.096,588 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Sediu Ferma nr. 4:

- suprafata construită = 14.753,12 m2

- valoarea de inventar = 315.847,086 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 200.277,096 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Tractoare - 39 de bucăti:

- valoarea de inventar = 320.436,432 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 42.654,235 mii lei

Orasul Ovidiu, judetul Constanta

Societatea Comercială

“Nazarcea-Ovidiu” - S.A.

 

Ministerul Culturii si Cultelor si în

folosinta Patriarhiei Române -

Arhiepiscopia Tomisului

Masini agricole diverse:

- valoarea de inventar = 934.337,870 mii lei

- valoarea rămasă de amortizat = 492.245,339 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice

 

În temeiul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997,

în temeiul art. 44 alin. (1) si al art. 73 alin. (2) si (4) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001,

în aplicarea prevederilor art. 399 si 400 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României,

directorul general al Directiei Generale a Vămilor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu prin procedee informatice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi dată se abrogă deciziile directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 98/1998, 2.640/2000 si 639/2002.

 

Directorul general al Directiei Generale a Vămilor,

Dinu Mihail Gheorghe

 

Bucuresti, 17 septembrie 2002.

Nr. 1.186.

 

Pagina 1

Pagina 2

Pagina 3

Pagina 4

Pagina 5

Pagina 6

Pagina 7

Pagina 8

Pagina 9

Pagina 10

Pagina 11

Pagina 12

Pagina 13

Pagina 14

Pagina 15

Pagina 16

Pagina 17

Pagina 18

Pagina  19

Pagina 20

Pagina 21

Pagina 22

Pagina 23

Pagina 24

Pagina 25

Pagina 26

Pagina 27