MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr.711          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 30 septembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.021. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri

 

1.022. - Hotărâre privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului

 

1.024. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.025. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nemarcarea locurilor de îmbăiere conform normelor prevăzute la art. 1;

b) neaplicarea măsurilor de interzicere a îmbăierii pe timp nefavorabil;

c) neasigurarea curăteniei pe plaje si în stranduri;

d) neinformarea, prin afisaj, a publicului asupra conditiilor de îmbăiere;

e) neasigurarea posturilor de salvare pe plaje sau în stranduri;

f) neorganizarea activitătii de prim ajutor pe plaje si în stranduri.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) si d) se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) si f), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Turismului, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si Ministerului Administratiei Publice.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(5) Amenda se aplică si persoanelor juridice.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.021.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind organizarea posturilor de salvare si a posturilor de prim ajutor pe plaje si în stranduri

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1.1. Prezentele norme au ca scop stabilirea măsurilor necesare pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înec si pentru prevenirea oricăror accidente de acest fel pe plaje, în stranduri si în alte locuri organizate pentru îmbăiere, aflate pe litoralul maritim si pe apele interioare naturale sau amenajate.

1.2. În sensul prezentelor norme:

a) prin plajă se întelege portiunea de teren sau fâsia de coastă adiacentă mării, râurilor, lacurilor sau oricărei alte ape, acoperită de nisip sau pietris, utilizată pentru băi de soare si de apă;

b) prin strand se întelege locul amenajat pentru băi de soare sau de apă la malul unei ape naturale sau al unui bazin artificial, cuprinzând o plajă si locul respectiv pentru îmbăiere.

1.3. Agentii economici sau autoritătile publice care au în administrare plaje sau stranduri, direct ori prin concesionare sau subconcesionare, au obligatia să înfiinteze posturi de salvare si posturi de prim ajutor medical.

Încadrarea cu personal si dotarea cu aparatură si medicamente a posturilor de prim ajutor medical se fac în conformitate cu baremurile Ministerului Sănătătii si Familiei si cu specificul cazurilor de accidente pe plaje - înec, infarct miocardic, insolatie, reanimare si altele.

Pentru amenajarea si functionarea de stranduri publice si plaje în limitele posturilor - în radă si pe maluri – este obligatoriu avizul căpităniei portului respectiv.

 

CAPITOLUL II

Măsuri generale pentru prevenirea accidentelor

 

2.1. Marcarea plajelor ca si a locurilor de baie ale acestora, precum si a strandurilor se face în functie de configuratia locului, prin mijloace vizuale, costiere si plutitoare.

Marcarea adâncimilor apei se face cu mijloace plutitoare de forma geamandurilor, de culoare portocalie, lestate cu greutăti din beton si plasate la intervale de maximum 50 m. Pe corpul flotorului se marchează cu vopsea neagră cifra corespunzătoare adâncimii pe care o indică.

2.2. În cazul în care apa are o adâncime uniformă, geamandurile se ancorează spre larg, pe linia adâncimii de 1,50 m la plajele pentru adulti si a celei de 0,70 m la plajele pentru copii. La plajele pentru copii geamandurile se leagă între ele prin saule sustinute cu bucăti de plută, care îngrădesc locul de îmbăiere respectiv.

În cazul în care adâncimea variază, geamandurile se ancorează la distante mai mici de 50 m, astfel încât să se poată delimita cât mai exact linia adâncimii de 1,50 m si, respectiv, de 0,70 m.

Obstacolele de pe fundul apei, gropile sau pragurile se marchează si se înconjoară cu balize.

2.3. Portiunile de plajă unde este interzisă intrarea în apă pentru înot se semnalează publicului prin panouri amplasate pe mal, de formă pătrată, cu latura de 0,60 m, vopsite în culoare albastru deschis în jumătatea inferioară, cu un chenar rosu de 5 cm având o bandă rosie în diagonală, iar în interior fiind desenat un înotător în pozitie orizontală.

2.4. Atunci când conditiile hidrometeorologice permit îmbăierea, se arborează pe catarg, vizibil pe toată întinderea plajei sau a strandului, ori în mai multe locuri un pavilion alb de formă dreptunghiulară cu dimensiunile minime de 1 x 0,70 m.

Când îmbăierea este interzisă - apă rece, valuri, curenti, poluare -, pe acelasi catarg se arborează un pavilion de culoare albastră, având aceleasi dimensiuni.

În situatia în care îmbăierea este interzisă, personalul salvator va patrula pe plajă, la linia apei, interzicând intrarea în apă a publicului.

2.5. Pe plaje si în stranduri se afisează pe panouri, în mod vizibil, instructiuni privind: permisiunea de intrare în apă, interdictia de a se depăsi o anumită linie, folosirea diferitelor mijloace plutitoare si altele. În locurile frecventate de turisti străini inscriptiile respective se scriu în 2-3 limbi de circulatie internatională.

De asemenea, se vor instala indicatoare spre cel mai apropiat post de salvare si de prim ajutor.

2.6. În functie de dimensiunile si de periculozitatea pe care le prezintă adâncimile si natura fundului apei, acestea se împart în sectoare aflate sub supravegherea personalului autorizat de căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află să deservească plaja sau strandul respectiv.

2.7. În scopul prevenirii aparitiei si răspândirii focarelor epidemice autoritătile sanitare organizează actiuni de control al stării igienico-sanitare a plajelor si strandurilor, precum si al calitătii apei, la intervalele stabilite prin reglementările emise de Ministerul Sănătătii si Familiei. La cererea unitătii sau a autoritătii care administrează plajele ori strandurile pot fi organizate, contra cost, cu exceptia situatiilor de urgentă, actiuni de control suplimentare.

2.8. Pentru a se evita producerea de accidente prin tăiere, întepare, lovire, agentul economic sau autoritatea care administrează plaja ori strandul asigură îndepărtarea corpurilor ascutite si dure - cioburi, sticle sparte, sârmă, pietre, lemn, bucăti de metal - de pe plajă sau de pe fundul apei de îmbăiere.

 

CAPITOLUL III

Organizarea activitătii de salvare

 

3.1. Pe fiecare plajă sau în fiecare strand se organizează unul sau mai multe posturi de salvare, având obligatia să prevină producerea accidentelor si să intervină pentru salvarea persoanelor aflate în pericol de înec.

Posturile de salvare sunt conduse de un responsabil autorizat de căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află si sunt dotate cu mijloacele prevăzute în prezentele norme.

3.2. Fiecare post de salvare este dotat cu un număr de bărci rapide sau salupe, capabile să asigure salvarea pe plajă sau în strand, dar nu mai putin de o barcă pentru 250 m de mal.

În fiecare barcă sau salupă de salvare se află de regulă 2 salvatori, dintre care unul asigură manevra bărcii sau a salupei, iar celălalt scoate victima din apă si dă primul ajutor.

3.3. Bărcile de salvare care încadrează sectoarele de plajă se dotează cu echipament corespunzător pentrudeplasare si salvare: rame, vâsle, căngi, colaci de salvare cu saulă de 25 m, ancoră de saulă, gheară de pisică, iapol, portavoce, fluier, precum si cu câte o saulă de 100 m lungime, necesară readucerii salvatorului cu persoana salvată la bord sau la mal.

3.4. Bărcile de salvare se vopsesc în culoare albă si, în afară de însemnele de înmatriculare, mai au înscrise în ambele borduri cuvântul SALVARE, respectiv SALVAMAR, cu litere vizibile, de culoare albastră. Înăltimea literelor nu va fi mai mică de 20 cm.

3.5. Este interzisă îmbarcarea în ambarcatiuni de salvare a altor materiale decât cele necesare operatiunii de salvare ori a altor persoane decât cele care compun echipajul permanent sau cel voluntar din echipa postului de salvare respectiv.

3.6. În fiecare dimineată responsabilii posturilor de salvare controlează buna stare de navigabilitate a bărcilor de salvare si dotarea lor cu echipamentul de navigatie si salvare si efectuează sondaje ale apei, pentru a verifica dacă ancorarea geamandurilor este asigurată la depărtarea si adâncimile necesare mentionate la pct. 2.2.

3.7. Responsabilii posturilor de salvare instruiesc personalul de salvare pentru ca bărcile de salvare să circule în afara aliniamentului geamandurilor, la o distantă de 5-10 m, astfel încât să poată interveni imediat în caz de pericol deînec. Pe timpul cât personalul de salvare se află pe pozitie va supraveghea sectorul încredintat, atentionându-i prin fluier pe înotătorii care depăsesc linia geamandurilor si actionând pentru aducerea lor înapoi.

3.8. Este interzis ca în cadrul operatiunilor de salvare să se ia la bord materiale sau obiecte înainte de a se fi salvat fiintele omenesti aflate în pericol.

3.9. Personalul de salvare se recrutează din persoane în perfectă stare de sănătate atestată medical si fără infirmităti. Vârsta personalului salvator trebuie să se încadreze între 18 si 35 de ani.

Angajarea salvatorilor se face după verificarea de către căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află a cunostintelor marinăresti si a celor de acordare a primului ajutor.

3.10. Pe timp călduros echipamentul salvatorului se compune din: pantaloni scurti din doc de culoare albastru-marin închis, maiou alb având imprimat pe el inscriptia SALVARE, respectiv SALVAMAR, pălărie din doc de culoare albă, fluier si vestă sau centură de salvare. Portul vestei sau al centurii de salvare este obligatoriu pe timpul serviciului în barcă.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea activitătii de prim ajutor

 

4.1. În functie de întinderea plajei sau a strandului si de afluenta vizitatorilor se organizează unul sau mai multe posturi de prim ajutor, având sarcina să dea primul ajutor medical persoanelor accidentate sau celor salvate din apă.

Postului de prim ajutor i se va asigura un sediu usor accesibil, cu spatiu corespunzător necesitătilor.

4.2. În perioada sezonului estival pe litoralul Mării Negre, în raport cu specificul si cu frecventa cazurilor de accidente pe plajă, se pot detasa medici la unitătile sanitare care au structuri de primire a urgentelor, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei, la cererea directiei de sănătate publică. Locul de desfăsurare a activitătii medicilor detasati pentru acordarea serviciilor medicale de prim ajutor se stabileste de unitatea sanitară la care au fost detasati, la propunerea directiei de sănătate publică.

4.3. Sediile posturilor de prim ajutor se marchează cu pavilioane albe având desenată “crucea vietii”.

4.4. Posturile de prim ajutor trebuie să aibă asigurată o legătură rapidă cu statia de salvare locală, prin statii de radioemisie-receptie, pentru preluarea cazurilor grave.

4.5. La plajele sau în strandurile de dimensiuni mici, cu afluentă redusă de vizitatori, postul de salvare si cel de prim ajutor pot fi comasate sub conducerea unui singur responsabil.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune

 

5.1. Agentii economici sau autoritătile care administrează plajele si strandurile au următoarele obligatii:

a) să asigure functionarea în bune conditii a posturilor de salvare si de prim ajutor;

b) să faciliteze accesul pe plaje sau în stranduri până la posturile de salvare si de prim ajutor, în mod gratuit, al vehiculelor si al personalului serviciului de salvare si al organelor căpităniei portului;

c) să interzică personalului posturilor de salvare să folosească bărcile de salvare pentru plimbări cu vizitatorii, pentru pescuit si alte asemenea activităti, acestea fiind destinate numai pentru prevenirea accidentelor si pentru actiunile de salvare de la înec;

d) să monteze panouri cu instructiuni de utilizare pentru vizitatori a portiunilor de apă destinate îmbăierii;

e) să instituie toate măsurile legale necesare prevenirii aparitiei unor focare de boală transmisibilă.

5.2. Persoanele care utilizează plajele si strandurile în scopuri de agrement au următoarele obligatii:

a) să respecte semnalizările de pe portiunile de plajă unde este interzisă intrarea în apă;

b) să nu depăsească în înot limita marcată de geamanduri;

c) să nu intre în înot în zonele periculoase marcate si înconjurate cu balize;

d) să păstreze curătenia la locul de sedere de pe plajă, precum si pe cea a apei;

e) să nu intre în apă atunci când este interzisă îmbăierea;

f) să anunte postul de prim ajutor în caz de accident sau în cazul pericolului de înec al unei persoane.

5.3. În cazul grupurilor organizate de copii, care utilizează plajele pentru adulti, responsabilii acelor grupuri împreună cu sefii posturilor de salvare stabilesc locurile adecvate de îmbăiere si măsurile de protectie corespunzătoare.

5.4. Actiunea de salvare a vietii umane pe apă, precum si toate ajutoarele date de către personalul posturilor de salvare si de prim ajutor medical sunt gratuite, personalul respectiv neavând dreptul să pretindă sau să primează sume de bani pentru serviciile prestate.

5.5. Pentru plajele sau strandurile la care accesul necesită trecerea peste apă - râu, brat de fluviu, golf - transportul persoanelor si vehiculelor la si de la plaje sau stranduri se va putea efectua numai cu mijloace autorizate si înmatriculate la căpitănia portului în a cărei rază teritorială se află locul respectiv de trecere, conduse de personal care dispune de calificarea cerută de actele normative în vigoare.

Mijloacele de trecere - salupe, bacuri, poduri - trebuie să aibă marcat la loc vizibil numărul maxim de pasageri sau de vehicule.

Personalului care deserveste aceste mijloace îi este interzis să plece de la mal cu un număr de persoane sau de vehicule mai mare decât cel înscris pe mijlocul de trecere respectiv.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre se aplică produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului, nereglementate prin acte normative specifice referitoare la conditiile de introducere pe piată a produselor, respectiv a serviciilor.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică produselor furnizate ca antichităti sau ca obiecte muzeistice.

(3) În sensul prezentei hotărâri, prin introducere pe piată se întelege actiunea de a face disponibil contra cost sau gratuit un produs nealimentar nou, folosit sau reconditionat ori serviciu, în vederea distribuirii, utilizării, respective prestării.

(4) Persoana responsabilă cu introducerea pe piată a produselor este producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau orice persoană fizică ori juridică, după caz.

Art. 2. - Se admite introducerea pe piată a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate si a serviciilor numai în conditiile în care acestea nu pun în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului.

Art. 3. - (1) Pentru produsele nealimentare noi si serviciile prevăzute la art. 2 alin. (1) producătorul, respective prestatorul de servicii, sau reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul în România, trebuie să asigure, să garanteze si să declare că acestea nu periclitează viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului, în situatia în care sunt instalate, utilizate, întretinute sau prestate, după caz, conform destinatiei si documentelor normative definite conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În situatia în care producătorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul în România, obligatia prevăzută la alin. (1) revine importatorului.

(3) Pentru produsele nealimentare folosite sau reconditionate, prevăzute la art. 2, obligatia prevăzută la alin. (1) revine persoanei responsabile cu introducerea pe piată.

Art. 4. - (1) Se consideră că sunt respectate cerintele referitoare la protectia vietii, sănătătii, securitătii muncii si protectiei mediului si se admit introducerea pe piată a produselor nealimentare noi si prestarea serviciilor numai dacă sunt însotite de declaratia de conformitate întocmită pe propria răspundere de către producător, respectiv de prestatorul de servicii, ori de reprezentantii autorizati ai acestora, persoane juridice cu sediul în România.

(2) În situatia în care producătorul, prestatorul sau reprezentantii autorizati ai acestora nu au sediul în România, obligatiile prevăzute la alin. (1) revin importatorului.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la declaratia de conformitate si se admite introducerea pe piată a produselor care poartă marcajul european de conformitate CE prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, realizate de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene.

Art. 5. - Se admite introducerea pe piată a produselor nealimentare folosite sau reconditionate numai dacă sunt însotite de declaratia de conformitate întocmită pe propria răspundere de către persoana responsabilă cu introducerea pe piată a acestora.

Art. 6. - (1) Declaratia de conformitate va mentiona documentele normative aplicabile produsului sau serviciului, după caz, prin respectarea cărora se asigură securitatea vietii, sănătătii, muncii si protectia mediului.

(2) Documentele normative prevăzute la alin. (1) pot fi standarde, specificatii tehnice si/sau coduri de bună practică.

(3) La solicitarea organelor de control documentele normative se prezintă în termen de 72 de ore de la solicitare, traduse în limba română dacă este cazul.

(4) Modelul declaratiei de conformitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si se redactează în limba română.

Art. 7. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piată a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate ori interzicerea prestării serviciilor necorespunzătoare, după caz;

b) nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 6, referitoare la obligatia ca produsele sau prestarea serviciilor să fie însotite de declaratia de conformitate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea introducerii pe piată a produselor nealimentare noi, folosite sau reconditionate sau prestării serviciilor până la o data stabilită de organul de control împreună cu persoana responsabilă cu introducerea pe piată, pentru eliminarea neconformitătii.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 8. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele specializate ale administratiei publice care au atributii de control cu privire la introducerea pe piată a produselor si prestarea serviciilor, în conditiile legii.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 168/1997 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 8 mai 1997.


PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2002.

Nr. 1.022.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. ........................

 

Noi, ..............................................................................................................................................., (denumirea completă a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) .................................................................................................................................................................. (sediul), cu Certificat de înregistrare/Autorizatie nr. ............................../............................, asigurăm, garantăm si declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii si protectia mediului, că produsul/serviciul ..................................................................... (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, sarjei sau seriei, eventual sursele si numărul de exemplare) la care se referă această declaratie nu pune în pericol viata, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu: ............................................................................................................. (titlul si/sau numărul si data publicării documentului/documentelor normativ/normative)

           

............................................................................ (locul si data emiterii)

 

...........................................................................

(numele si prenumele în clar si stampila)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 10 si 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor care au avut această cetătenie si cer redobândirea ei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.024.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Căldăras Guran, apatrid, născut la 17 februarie 1949 în localitatea Gătaia, judetul Timis, România, fiul lui - si Căldăras Duta, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Levăntica nr. 5, judetul Timis.

2. Popa Viorel-Ovidiu, apatrid, născut la 3 aprilie 1964 în localitatea Cut, judetul Alba, România, fiul lui Popa Ioan si Anica, cu domiciliul actual în satul Cut, comuna Câlnic, judetul Alba.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 30 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

p. Ministrul de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 septembrie 2002.

Nr. 1.025.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor pentru care s-a aprobat renuntarea la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

1. Leopold Ana, născută la 2 mai 1966 în localitatea Luizi-Călugăra, judetul Bacău, România, fiica lui Vornicu Ianus si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 65931 Frankfurt am Main, Pferdskopfweg 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. Chimiei bl. 4, sc. A, ap. 9, judetul Bacău.

2. Dragomir Mihaela-Ana, născută la 30 iulie 1975 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Aslam Mihai si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Schlossparkgasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânnicolau Mare, str. Caransebes nr. 7, judetul Timis.

3. Selim Dogan, născut la 29 iulie 1956 în localitatea Basarabi, judetul Constanta, România, fiul lui Irfan si Sadeta, cu domiciliul actual în Danemarca, 2300 Copenhaga, Egilsgade 17 St, Th, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Basarabi, calea Bucuresti nr. 54, bl. C5, sc. B, ap. 11, judetul Constanta.

4. Antretter Geanina-Mihaela, născută la 22 august 1975 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Polk Mircea si Gabia, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Furth, Kaiserstr. 85 d, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, Str. Timisorii nr. A4, ap. 2, judetul Timis.

5. Benning Valentin-Viorel, născut la 8 august 1973 în Bucuresti, România, fiul lui Wilhelm si Emilia, cu domiciliul actual în Germania, 74722 Buchen, Gregor Mendelstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Izvorul Oltului nr. 4, bl. 33, ap. 19, sectorul 4.

6. Billy Gabor, născut la 30 mai 1970 în localitatea Moravita, judetul Timis, România, fiul lui Rigou Petru si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 94032 Passau, Spitalhofstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Berzavei nr. 10, judetul Caras-Severin.

7. Both Endre, născut la 12 septembrie 1974 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Endre-Emeric si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 94124 Buchlberg, Buchlbergerstr. 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, Str. Tiblesului nr. 3, judetul Cluj.

8. Bublic Cristian, născut la 2 septembrie 1969 în localitatea Buzias, judetul Timis, România, fiul lui Iosif si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 90449 Nurnberg, Wornitzstr. 99, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gătaia, judetul Timis.

9. Dornean Ioana-Simona, născută la 4 iunie 1976 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, fiica lui Mircea si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 86633 Neuburg an der Donau, Arcostr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Suceava, Aleea Zorilor bl. E28, ap. 2, judetul Suceava.

10. Guip Livia, născută la 8 martie 1957 în localitatea Poiana Stampei, judetul Suceava, România, fiica lui Rogojan Anastasia, cu domiciliul actual în Germania, 93333 Bad Gogging, Pfarrer Deininger Allee 37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Agnita, Str. Spitalului nr. 28, judetul Sibiu.

11. Jorovlea Alexandru-Mihai, născut la 5 noiembrie 1968 în Bucuresti, România, fiul lui Nicolae-Garabet si Constantina, cu domiciliul actual în Germania, 89077 Ulm, Kollestr. 21, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Radu Boiangiu nr. 14-16, bl. 39, ap. 14, sectorul 1.

12. K.stel Alina, născută la 15 octombrie 1974 în localitatea Huedin, judetul Cluj, România, fiica lui Muntean Vasile si Florentina, cu domiciliul actual în Germania, 91052 Erlangen, Hertleinstr. 64, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Vasile Lupu nr. 3, ap. 29, judetul Bistrita-Năsăud.

13. Maier Simona, născută la 24 mai 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Biroas Ioan si Aurelia-Maria, cu domiciliul actual în Germania, 88400 Biberach/Rissegg, Alte Schulstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Nuferilor bl. 7, sc. 4, ap. 10, judetul Caras-Severin.

14. Mayer Corina, născută la 10 iulie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Plesan Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 84032 Altdorf, Eugenbacherstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Horia nr. 2, judetul Timis.

15. Rusu Alexandru, născut la 3 decembrie 1945 în localitatea Chilia, judetul Olt, România, fiul lui Constantin si Alexandrina, cu domiciliul actual în Germania, 82194 Grobenzell, Exterstr. 56a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Masina de Pâine nr. 20, bl. OD37, sc. 1, ap. 23, sectorul 2.

16. Schaitz Edit, născută la 3 februarie 1972 în localitatea Cârta, judetul Harghita, România, fiica lui Todor Francisc si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 82467 Garmisch-Partenkirchen, Zugspitzstr. 130, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Tomesti nr. 558, judetul Harghita.

17. Schragner Elvira-Estira, născută la 31 mai 1944 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiica lui Matos Paul si Sara, cu domiciliul actual în Germania, 86157 Augsburg, Augsburgerstr. 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Micălaca bl. 341, sc. B, ap. 8, judetul Arad.

18. Steinitz Marioara, născută la 9 octombrie 1956 în Bucuresti, România, fiica lui Scriitoru Hristache si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 73760 Ostfildern, Wilhelm Rontgenstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Plut. Petre Ionescu nr. 10, bl. 10, ap. 7, sectorul 3.

19. Theil Ana, născută la 19 iunie 1949 în localitatea Valeaboul, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Weverka Ventel si Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, 78224 Singen, Anton Brucknerstr. 47, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, str. Antonio Secvens bl. 37, ap. 1, judetul Caras-Severin.

20. Urs Ana-Maria, născută la 19 februarie 1977 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Sărac Nicolae si Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 90522 Oberasbach, Winkelgasse 1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Nicolae Titulescu bl. 336, ap. 6, judetul Arad.

21. Henning Ana-Daniela, născută la 15 decembrie 1972 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Bujor Ion si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 65428 Russelsheim, Im Hasengrund 80, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Ostirii nr. 8, ap. 54, judetul Sibiu.

22. Hermann Simona, născută la 3 iulie 1968 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Tudor Stefan si Cornelia, cu domiciliul actual în Germania, 45139 Essen, Leopoldstr. 12, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Stefan cel Mare nr. 18, judetul Sibiu.

23. Marin Rozalinda-Gabriela, născută la 20 mai 1976 în Bucuresti, România, fiica lui Marin Constantin si Odesa, cu domiciliul actual în Germania, 63879 Weibersbrunn, Hauptstr. 89, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Aviatiei nr. 46, bl. 15K, sc. 2, ap. 23, sectorul 1.

24. Muller-Neama Elena, născută la 19 mai 1976 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, fiica lui Neama Gheorghe si Anuta, cu domiciliul actual în Germania, 48529 Nordhorn, Neuenhauserstr. 22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bratca, judetul Bihor.

25. Popa Myrta-Sideria, născută la 14 noiembrie 1972 în Bucuresti, România, fiica lui Marian si Veronica, cu domiciliul actual în Germania, 50935 Koln, Lindenthalgurtel 102, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Postelnicului nr. 12, sectorul 1.

26. Roman Gabriela-Florica, născută la 30 noiembrie 1974 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, fiica lui Iuga Ioan si Floarea, cu domiciliul actual în Germania, 37154 Northeim, Am Posthof 1A, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, str. Dragos Vodă nr. 48, judetul Maramures.

27. Schreder (Rosca) Diana-Antoaneta, născută la 26 iulie 1962 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiica lui Rosca Visentea si Eufimia, cu domiciliul actual în Germania, 76133 Karlsruhe, Leopoldstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Greweln nr. 68, judetul Sibiu.

28. Snapova Simona-Laura, născută la 27 septembrie 1977 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Gavris Stefan si Pop Maria, cu domiciliul actual în Germania, 69259 Wilhelmsfeld, Schlossstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Macea nr. 1.094, judetul Arad.

29. Weis Maria, născută la 7 iunie 1969 în localitatea Târgu Secuiesc, judetul Covasna, România, fiica lui Gyorgy Domokos si Maria-Magdolna, cu domiciliul actual în Germania, 46485 Wesel, Feldstr. 1B, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Secuiesc, Str. Trandafirului nr. 2, bl. 14, sc. B, ap. 10, judetul Covasna.

30. Sebb Claudia-Lenuta, născută la 7 iunie 1968 în localitatea Ludus, judetul Mures, fiica lui Serban Teodor si Onitiu Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 01279 Dresden, Burgenlandstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Simeria, str. Alexandru Vlahută nr. 19, judetul Hunedoara.

31. Caplariu Floarea, născută la 9 aprilie 1949 în localitatea Bicazu Ardelean, judetul Neamt, România, fiica lui Bordea-Popescu Neculai si Silvia, cu domiciliul actual în Germania, 38440 Wolfsburg, Schubertring 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Boldur, judetul Timis.

32. Frâncu-Tamas Laszlo, născut la 5 iulie 1959 în localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, România, fiul lui Giurgi si Rozalia, cu domiciliul actual în Germania, 08258 Markneukirchen, Bismarckstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Gheorgheni, str. Ghiocei nr. 20, judetul Harghita.

33. Christensen (Dăscăliuc) Cătălin-Victor, născut la 4 septembrie 1975 în Bucuresti, România, fiul lui Dăscăliuc Victor si Mirela, cu domiciliul actual în Danemarca, 2300 Copenhaga S, Řstrigsgade 33, 2 TV, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. 1 Decembrie 1918 nr. 22, bl. 3, sc. 3, ap. 100, sectorul 3.

34. Alexandrescu-Kroliczek Constantin, născut la 27 iulie 1969 în Bucuresti, România, fiul lui Alexandrescu Paul si Vicovschi Catinca, cu domiciliul actual în Germania, 67722 Winnweiler, Gymnasiumstr. 23A, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. George Vâlsan nr. 6, bl. 65, ap. 101, sectorul 6.

35. Barbes Sorin-Liviu, născut la 23 februarie 1966 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Liviu-Mihai si Irina, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Ausstellungsgasse 6/3/8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Palmierilor nr. 24, judetul Timis.

36. Crăciun Mircea-Claudiu, născut la 31 octombrie 1975 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Radu si Olivia, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr, Taborweg 44/14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Mărăsti nr. 1, judetul Bihor.

37. Pucher Cornelia, născută la 30 iulie 1971 în localitatea Gura Humorului, judetul Suceava, România, fiica lui Popescu Octavian si Aglaia, cu domiciliul actual în Austria, 4802 Ebensee, Schwaigerweg 7/3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ostra, judetul Suceava.

38. Bainaczi Jozsef, născut la 27 iulie 1970 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Stefan si Lidia, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Steinamangererstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, str. Bucovina nr. 9A, judetul Cluj.

39. Bainaczi Ibolya, născută la 29 martie 1975 în localitatea Turda, judetul Cluj, România, fiica lui Nagy Iosif si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 7400 Oberwart, Steinamangererstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Libertătii nr. 7, bl. L40, ap. 3, judetul Cluj.

40. Bolchis Dorina, născută la 5 iulie 1965 în localitatea Periam, judetul Timis, România, fiica lui Bolchis Pavel si Sutic Ileana, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Neubauerstr. 39/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Electronicii nr. 2, ap. 10, judetul Timis.

41. Cioban Cornelia, născută la 3 februarie 1979 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, fiica lui Ioan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Gemeindeberggasse 61/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. Dorin Pavel nr. 71, judetul Alba.

42. Cioban Lidia, născută la 29 noiembrie 1976 în localitatea Blaj, judetul Alba, România, fiica lui Ioan si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1130 Viena, Gemeindeberggasse 61/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sebes, str. Dorin Pavel nr. 71, judetul Alba.

43. Fuchs Daniela-Carmen, născută la 20 decembrie 1975 în localitatea Peris, judetul Ilfov, România, fiica lui Brostiuc Jan si Rada, cu domiciliul actual în Austria, 8045 Graz, Obere Molten 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Peris, judetul Ilfov.

44. Loibelsberger Melinda, născută la 7 august 1977 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Oltean Iuliu si Elisabeta, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena, Schwarzenhaidestr. 110, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, Str. Transilvaniei nr. 10, ap. 45, judetul Bihor.

45. Moldovan Ioan, născut la 10 noiembrie 1962 în localitatea Cornesti, judetul Mures, România, fiul lui Moldovan Laurentiu si Viorica, cu domiciliul actual în Austria, 5350 Strobl, Eisenstr. 88, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. D4, ap. 44, judetul Hunedoara.

46. Moldovan Ana, născută la 30 martie 1963 în localitatea Fărău, judetul Alba, România, fiica lui Gatea Gheorghe si Rozmalina, cu domiciliul actual în Austria, 5350 Strobl, Eisenstr. 88, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lupeni, str. Tudor Vladimirescu bl. D4, ap. 44, judetul Hunedoara.

47. Mistra Rozalia, născută la 14 iunie 1957 în localitatea Hinchiris, judetul Bihor, România, fiica lui Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 8691 Kapellen, Rohrgasse 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Cozia nr. 1, ap. 6, judetul Arad.

48. Dută Nicolae, născut la 27 martie 1963 în localitatea Lupeni, judetul Hunedoara, România, fiul lui Dută Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk, Fischergasse 5/5, cu ultimul domiciliu din România în satul Mihăileni, comuna Simonesti, judetul Harghita.

49. Dută Margit, născută la 28 februarie 1972 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, fiica lui Lukacsi Karoly si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 3390 Melk, Fischergasse 5/5, cu ultimul domiciliu din România în satul Mihăileni, comuna Simonesti, judetul Harghita.

50. Negrea Florian, născut la 16 aprilie 1955 în localitatea Chesereu, judetul Bihor, România, fiul lui Paul si Paolina, cu domiciliul actual în Austria, 9330 Treibach, Karnten, Pockstein 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săcueni, judetul Bihor.

51. Negrea Elena, născută la 28 octombrie 1960 în localitatea Valea Ursului, judetul Iasi, România, fiica lui Cambose Dumitru si Ioana, cu domiciliul actual în Austria, 9330 Treibach, Karnten, Pockstein 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săcueni, judetul Bihor.

52. Negrea Cristian-Adrian, născut la 16 ianuarie 1982 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Florian si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 9330 Treibach, Karnten, Pockstein 13, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Săcueni, judetul Bihor.

53. Valcan Ioan, născut la 19 ianuarie 1962 în localitatea Ceica, judetul Bihor, România, fiul lui Ioan si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Viktoriagasse 14A/1/35-37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 53, bl. D64, ap. 15, judetul Bihor.

54. Valcan Florica-Elena, născută la 14 octombrie 1963 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Chemis Dumitru si Lucretia, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Viktoriagasse 14 A/1/35-37, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Stefan cel Mare nr. 53, bl. D64, ap. 15, judetul Bihor.

55. Egyed Stefan, născut la 16 mai 1963 în localitatea Făgăras, judetul Brasov, România, fiul lui Stefan si Lenke, cu domiciliul actual în Austria, 6020 Innsbruck, Lohbachufer 5 TOP.8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Făgăras, str. Filimon Sîrbu bl. 3, sc. C, ap. 1, judetul Brasov.

56. Cadan Dumitru-Marius, născut la 9 iunie 1970 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Cinghină Iacob si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 90491 Nurnberg, Mommsenstr. 89, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, Str. Sticlei nr. 12, judetul Sibiu.

57. Depner Erika, născută la 1 august 1976 în localitatea Miercurea Sibiului, judetul Sibiu, România, fiica lui Mat Simion si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 80933 Munchen, Linkstr. 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Miercurea Sibiului, Str. Gării nr. 97, judetul Sibiu.

58. Dotterer Rita-Gabriela, născută la 28 septembrie 1969 în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, România, fiica lui Kocsis Ioan si Etelca-Margareta, cu domiciliul actual în Germania, 73035 Goppingen, Etzelweg 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Busteni nr. 39, bl. E, ap. 66, judetul Arad.

59. Duldner Mihaela, născută la 12 aprilie 1957 în Bucuresti, România, fiica lui Marinescu Bogdan si Viorica-Iolanda, cu domiciliul actual în Germania, 72770 Reutlingen, Goerdelerstr. 50, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Pictor Theodor Aman nr. 8, sectorul 1.

60. Dumitru Raul-Marian, născut la 13 septembrie 1982 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Ion si Simona, cu domiciliul actual în Germania, 88045 Friedrichshafen, Olgastr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Independentei nr. 17, bl. 331, sc. B, ap. 3, judetul Brasov.

61. Dumitru Ion, născut la 12 septembrie 1950 în localitatea Padina, judetul Buzău, România, fiul lui Ion si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 88045 Friedrichshafen, Olgastr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Independentei nr. 17, bl. 331, sc. B, ap. 3, judetul Brasov.

62. Dumitru Simona, născută la 30 martie 1957 în localitatea Teliu, judetul Brasov, România, fiica lui Blendea Moise si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 88045 Friedrichshafen, Olgastr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Brasov, Str. Independentei nr. 17, bl. 331, sc. B, ap. 3, judetul Brasov.

63. Grigoriu-Parwus Iolanda-Ioana, născută la 26 septembrie 1946 în Bucuresti, România, fiica lui Grigoriu Octav si Ligia, cu domiciliul actual în Germania, 70378 Stuttgart, Marabustr. 35, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Camil Ressu nr. 3, bl. 13A, sc. 3, ap. 112, sectorul 3.

64. Heinrich Ramona-Denisa, născută la 13 februarie 1968 în localitatea Filiasi, judetul Dolj, România, fiica lui Grigorascu Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 72406 Bisingen-Zimmern, Schlossstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Constantin Lecca nr. 9, judetul Dolj.

65. Lazăr Răzvan-Andrei, născut la 24 martie 1971 în Bucuresti, România, fiul lui Lazăr Sever-Ovidiu si Clementina-Elena, cu domiciliul actual în Germania, 90763 Furth, Schwabacherstr. 219, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, aleea Stănilă nr. 5, bl. H7, sc. A, ap. 17, sectorul 3.

66. Martin Daniela, născută la 4 august 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Scholl Daniel si Hilde-Eva, cu domiciliul actual în Germania, 86956 Schongau, Alte Steige 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ciacova, Str. Mioritei nr. 5B, judetul Timis.

67. Muschevici Radu-Bogdan, născut la 29 noiembrie 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Dan si Zoica-Lyana, cu domiciliul actual în Germania, 87719 Mindelheim, Maximilianstr. 55, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Putna nr. 2, judetul Cluj.

68. Omescu Raoul, născut la 13 octombrie 1971 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Ioan si Edita, cu domiciliul actual în Germania, 89075 Ulm, Johannes Mynsingerweg 23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Anina, str. Colonia a II-a nr. 50, judetul Caras-Severin.

69. Rusu Romulus, născut la 10 octombrie 1967 în localitatea Valea Glodului, judetul Suceava, România, fiul lui Alexandru si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 79183 Waldkirch-Kollnau, Seilmattenstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Brândusei nr. 13, sc. B, ap. 2, judetul Timis.

70. Saiko Monica-Laura, născută la 14 octombrie 1974 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Zdârcu Constantin si Iuliana, cu domiciliul actual în Germania, 81671 Munchen, Haldenseestr. 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Str. Siretului nr. 12, ap. 13, judetul Sibiu.

71. Schulte-Kemmingshaus Diana-Marina, născută la 4 august 1973 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, fiica lui Văcaru Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Nessenmuhlstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bacău, Str. Prieteniei nr. 85, judetul Bacău.

72. Schmidt Vasile-Constantin, născut la 19 mai 1965 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, fiul lui Crăciun Vasile si Ileana, cu domiciliul actual în Germania, 83135 Schechen, Kuhlbrunnweg 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Viseu de Sus, str. 22 Decembrie bl. T19, sc. B, ap. 15, judetul Maramures.

73. Schuster Cristina, născută la 19 octombrie 1972 în localitatea Copsa Mică, judetul Sibiu, România, fiica lui Zaharia Vasile si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 82234 Wessling, Hohenrainacker 29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Seica Mare nr. 373, judetul Sibiu.

74. Kiss Jozsef, născut la 18 octombrie 1983 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, fiul lui Jozsef si Aranka, cu domiciliul actual în Germania, 09599 Freiberg, Karl Kegelstr. 110, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ciumani nr. 1.463, judetul Harghita.

75. M.ller Maria-Magdalena, născută la 26 noiembrie 1973 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, fiica lui Manda Dumitru si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 22767 Hamburg, Schomburgstr. 80, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, str. Sureanu nr. 8, ap. 52, judetul Sibiu.

76. F.l.p Peter, născut la 16 octombrie 1959 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Gaspar si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 38855 Wernigerode, Sattlerbadstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Septimiu Albinii nr. 129, judetul Cluj.

77. Pop Sandu-Sorin, născut la 22 august 1967 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Alexandru si Veronica, cu domiciliul actual în Germania, 27612 Loxstedt-Donnern, Dorfstr. 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Hateg nr. 11, ap. 29, judetul Cluj.

78. Riekehr Adelia-Paraschiva, născută la 16 ianuarie 1952 în localitatea Derna, judetul Bihor, România, fiica lui Hogye Victor si Paraschiva, cu domiciliul actual în Germania, 07926 Gefell, Fr.ssen 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Constantin Noica nr. 5, bl. X7, ap. 19, judetul Bihor.

79. Hesske Mariana, născută la 18 iulie 1964 în localitatea Drăgănesti-Olt, judetul Olt, România, fiica lui Rotaru Nicolae si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 24159 Kiel, Riehthofenstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sibiu, Intrarea Siretului nr. 3, et. 4, ap. 26, judetul Sibiu.

80. Czuczi Veronica, născută la 8 septembrie 1941 în localitatea Silindia, judetul Arad, România, fiica lui Ladislau si Juliana, cu domiciliul actual în Germania, 02826 G.rlitz, Jahnstr. 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, calea Aurel Vlaicu bl. I 4-1, sc. B, ap. 12, judetul Arad.

81. Zimmerman Francisc, născut la 2 mai 1960 în localitatea Pâncota, judetul Arad, România, fiul lui Francisc si Veronica, cu domiciliul actual în Germania, 02826 G.rlitz, Sonnenstr. 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, calea Aurel Vlaicu bl. I 4-1, sc. B, ap. 12, judetul Arad.

82. Predescu-Pelcaru Corina, născută la 6 august 1967 în Bucuresti, România, fiica lui Predescu Ion-Valentin si Eugenia-Alice-Irina, cu domiciliul actual în Germania, 23564 Lubeck, Otto Passargestr. 13, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. 1 Mai nr. 113, bl. 11, sc. A, et. 9, ap. 43, sectorul 1.

83. Meier Daniela-Maria, născută la 14 noiembrie 1970 în localitatea Cisnădie, judetul Sibiu, România, fiica lui Trifan Cornel si Elena, cu domiciliul actual în Germania, 31226 Peine, Lindenbergstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cisnădie, str. Cindrelu nr. 55, judetul Sibiu.

84. Lukacs Marika, născută la 2 aprilie 1964 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, fiica lui Ladislau si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 85540 Haar, Gronsdorferstr. 9R, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Iernut, str. Petofi nr. 4, judetul Mures.

85. Karkus Marian, născut la 14 ianuarie 1975 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, fiul lui Mihai si Maria, cu domiciliul actual în Slovacia, 84108 Bratislava, J. Jonasa 9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sinteu nr. 16C, judetul Bihor.

86. Sauer Jaroslav, născut la 14 iunie 1964 în localitatea Sfânta Elena, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iosif si Ana, cu domiciliul actual în Cehia, 350 02 Cheb, Lesni 14, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Coronini, judetul Caras-Severin.

87. Buzilă Ioan, născut la 20 august 1953 în localitatea Sant, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Ioan si Veronia, cu domiciliul actual în Germania, 63065 Offenbach, Friedrichstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, Aleea Basmului nr. 2, bl. 2, sc. B, ap. 2, judetul Bistrita-Năsăud.

88. Czernicki Elena, născută la 5 septembrie 1956 în localitatea Slăvuta, judetul Gorj, România, fiica lui Popescu Titu si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 44623 Herne, Schulstr. 66, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Uverturii nr. 8, bl. C2, ap. 107, sectorul 6.

89. Găborean Iustin, născut la 1 octombrie 1937 în localitatea Cerghid, judetul Mures, România, fiul lui Trifan si Marta, cu domiciliul actual în Germania, 51647 Gummersbach, Sudringstr. 68, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. 1 Decembrie nr. 43, ap. 7, judetul Sibiu.

90. Kaufmes Carmen-Daniela, născută la 27 martie 1969 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Alexandru Barbu si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 68167 Mannheim, Lenaustr. 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Gurghiului nr. 12, sc. B, ap. 6, judetul Caras-Severin.

91. Lampmann Liliana, născută la 4 ianuarie 1961 în Bucuresti, România, fiica lui Coza Gheorghe si Stefana, cu domiciliul actual în Germania, 54470 Bernkastel-Kues, Gartenstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Moldovita nr. 12, bl. A8, et. 1, ap. 5, sectorul 4.

92. Ladanyi Francisc-Radivoi, născut la 2 mai 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Francisc-Gheorghe si Gorita-Ana, cu domiciliul actual în Germania, 72555 Metzingen, Bruhlstr. 21, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ion Barac nr. 2, judetul Timis.

93. Orendt Florin-Nicolae, născut la 14 iulie 1971 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, fiul lui Salagean Vasile si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 68804 Altlussheim, Rheinhauserstr. 75, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Medias, str. Lucian Blaga nr. 30, judetul Sibiu.

94. Osan Adina-Georgiana, născută la 12 ianuarie 1971 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiica lui Stîngu Gheorghe si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 76187 Karlsruhe, Lassallestr. 24, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, str. Petru Maior bl. 67, sc. 2, ap. 2, judetul Caras-Severin.

95. Popescu Cristian-Nicolae, născut la 3 februarie 1969 în Bucuresti, România, fiul lui Petre si Tudora, cu domiciliul actual în Germania, 97082 Wurzburg, Gertraud Rostoskystr. 3, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, bd. Constantin Brâncoveanu nr. 105, bl. V3, sc. 1, et. 5, ap. 21, sectorul 4.

96. Radu Violeta-Valentina, născută la 20 octombrie 1975 în localitatea Vânju Mare, judetul Mehedinti, România, fiica lui Micson Constantin si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 69181 Leimen, Pfalzgrafenweg 6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lugoj, str. Nera nr. 46, ap. 2, judetul Timis.

97. Schmuhl Angelica, născută la 8 august 1967 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, fiica lui Stecko Kalman-Ianos si Iohanna, cu domiciliul actual în Germania, 53881 Euskirchen, Oberwichterichstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borsa, str. Al. I. Cuza nr. 124, judetul Maramures.

98. Vasilescu-Reiss Claudia-Elisabeta-Valeria, născută la 21 octombrie 1969 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Vasilescu Petre-Ion-Florin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 44805 Bochum, Schurenerstr. 39, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 18B, judetul Dolj.

99. Ghită Nicolae, născut la 4 aprilie 1958 în localitatea Punghina, judetul Mehedinti, România, fiul lui Ion si Constanta, cu domiciliul actual în Austria, 5323 Ebenau, Hinterebenau 28, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vânju Mare, judetul Mehedinti.

100. Ghită Ana, născută la 9 septembrie 1962 în localitatea Nicolae Bălcescu, judetul Mehedinti, România, fiica lui Porojanu Stefan si Gica, cu domiciliul actual în Austria, 5323 Ebenau, Hinterebenau 28, cu ultimul domiciliu din România în Vânju Mare, judetul Mehedinti.

101. Thallmaier Carmen-Gheorghita, născută la 15 ianuarie 1970 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, fiica lui Gutuie Ilie si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 2485 Wampersdorf, Wienerstr. 25, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Voinicilor nr. 44, bl. 190, ap. 8, judetul Arad.

102. Zanfira Ion, născut la 13 aprilie 1960 în localitatea Toplet, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Zanfira Ion si Mandres Florica, cu domiciliul actual în Austria, 4871 Frankenburg am Hausruck, Haslach 16, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Toplet nr. 525, judetul Caras-Severin.

103. Tudic Mihai, născut la 22 septembrie 1980 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, fiul lui Tudic Mihai si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Viena, Waldmullergasse 10/15, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Micula nr. 431, judetul Satu Mare.

104. Ghită Constantin-Valeriu, născut la 16 mai 1970 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiul lui Constantin si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Pinkafeld, Grafenschachen 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Micălaca bl. 341, sc. C, ap. 2, judetul Arad.

105. Ghită Rozalia, născută la 23 aprilie 1977 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Lengyel Stefan-Ambrosie si Serban Ildiko, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Pinkafeld, Grafenschachen 48, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pecica nr. 1.986, judetul Arad.

106. Demeter Janos, născut la 28 noiembrie 1961 în localitatea Vetca, judetul Mures, România, fiul lui Ioan si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 2340 Modling, Badstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Petru Dobra nr. 27, ap. 10, judetul Mures.

107. Demeter Lili, născută la 12 februarie 1969 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiica lui Covaci Zoltan si Tolvai Ilona, cu domiciliul actual în Austria, 2340 M.dling, Badstr. 18, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, str. Godeanu nr. 26, ap. 9, judetul Mures.

108. Toroc Adriana, născută la 7 septembrie 1970 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Nicolae si Aurelia, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Ginzkeygasse 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, str. Ciprian Porumbescu nr. 47, judetul Timis.

109. Nagy Karoly, născut la 7 februarie 1955 în localitatea Zăuan, judetul Sălaj, România, fiul lui Mihai si Margareta, cu domiciliul actual în Austria, 9020 Klagenfurt, Jahrmarktgasse 20/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Grigore Ureche nr. 2, bl. Q2, ap. 11, judetul Bihor.

110. Gyorfi Eniko, născută la 10 martie 1976 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, fiica lui Duka Pal si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Viena, Dingelstedtgasse 15/23, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 10, judetul Harghita.

111. Farcas Matild, născută la 29 august 1960 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, fiica lui Andrei si Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 4040 Linz, Schiefersederweg 53, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 3, judetul Alba.

112. Priesch Alecsandra-Ioana, născută la 2 aprilie 1976 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, fiica lui Popa Stefan si Marta-Paula-Maria, cu domiciliul actual în Austria, 8074 Raaba, Steiermark, Mostbauerhohe 27, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Viitorului nr. 171, sectorul 2.

113. Engelstad Gheorghe, născut la 14 mai 1960 în localitatea Rupea, judetul Brasov, România, fiul lui Gunea Gheorghe si Ana, cu domiciliul actual în Germania, 70329 Stuttgart, Augsburgerstr. 613, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Caransebes, Str. Ardealului bl. 37, sc. A, ap. 17, judetul Caras-Severin.

114. Pop Vasile, născut la 15 martie 1964 în localitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Petru si Nastasia, cu domiciliul actual în Austria, 7551 Stegersbach, Grazerstr. 83, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cosbuc, judetul Bistrita-Năsăud.

115. Pop Georgeta-Constanta, născută la 15 mai 1969 în localitatea Rădăuti, judetul Suceava, România, fiica lui Dutcec Vasile si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7551 Stegersbach, Grazerstr. 83, cu ultimul domiciliu din România în satul Bărăteaz nr. 244, comuna Satchinez, judetul Timis.

116. Cotoi Carla, născută la 12 ianuarie 1974 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiica lui Albu Gheorghe si Elisei Stefana, cu domiciliul actual în Germania, 63619 Bad-Orb, Friedriechsthalstr. 45, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sânandrei nr. 470, judetul Timis.

117. Neagu Radu, născut la 20 ianuarie 1958 în localitatea Vârtescoiu, judetul Vrancea, România, fiul lui Nicolae si Profira Maria, cu domiciliul actual în Germania, 4880 St. Georgen i. A., Posing 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Focsani, str. Petru Maior nr. 1, judetul Vrancea.

118. Morosan Sebastian-Toader, născut la 3 decembrie 1976 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 4890 Frankenmarkt, Badweg 2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Lunei bl. L9, ap. 11, judetul Timis.

119. Merintoni Lenuta, născută la 20 iunie 1976 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, fiica lui Ionită Niculai si Paraschiva, cu domiciliul actual în Austria, 4841 Ungenach, Jocheredt 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Movileni, judetul Galati.

120. Dragan Angela, născută la 16 mai 1957 în localitatea Tisa Nouă, judetul Arad, România, fiica lui Sântea Ioan si Danciu Nedina, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Innsbrucker Bundesstr. 26/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Alba Iulia nr. 1, bl. 535, ap. 1, judetul Arad.

121. Dragan Dumitru, născută la 5 iulie 1951 în localitatea Cruceni, judetul Arad, România, fiul lui Dumitru si Floarea, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, Innsbrucker Bundesstr. 6/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, str. Alba Iulia nr. 1, bl. 535, ap. 1, judetul Arad.

122. Rusu Vasile-Adrian, născut la 13 martie 1980 în localitatea Câmpia Turzii, judetul Cluj, România, fiul lui Vasile-Vladimir si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2563 Pottenstein, Friedenssiedlung 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Rapsodiei nr. 8, ap. 39, judetul Cluj.

123. Rusu Maria, născută la 17 ianuarie 1959 în localitatea Tritenii de Jos, judetul Cluj, România, fiica lui Matei Gheorghe si Tritean Maria, cu domiciliul actual în Austria, 2563 Pottenstein, Friedenssiedlung 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Rapsodiei nr. 8, ap. 39, judetul Cluj.

124. Rusu Vasile-Vladimir, născut la 12 septembrie 1953 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Vasile si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 2563 Pottenstein, Friedenssiedlung 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Turda, Str. Rapsodiei nr. 8, ap. 39, judetul Cluj.

125. Osman Alina-Nineta, născută la 13 decembrie 1983 în Bucuresti, România, fiica lui Osman Lucian si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 5340 St. Gilgen, Hochreitstr. 8a/27, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Nicolae Oncescu nr. 6, bl. 114, sc. 3, ap. 115, sectorul 6.

126. Szilagyi Constantin, născut la 26 iunie 1961 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Moise Constantin si Iren, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Dr. Otto Tschadekstr. 50/A/9, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Târgu Mures, Str. Cutezantei nr. 37, ap. 13, judetul Mures.

127. Szilagyi Maria, născută la 31 martie 1973 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiica lui Bordea Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. P.lten, Dr. Otto Tschadekstr. 50/A/9, cu ultimul domiciliu din România în satul Dezmir, str. Popeni nr. 34, comuna Apahida, judetul Cluj.

128. Pui Mihail, născut la 4 noiembrie 1969 în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiul lui Pui Mihăilă si Mărioara, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Bahnhofstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în satul Poiana Ilvei nr. 273, comuna Măgura Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud.

129. Pui Cristina-Cornelia, născută la 18 august 1975 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, fiica lui Gonczi Alexandru si Ana, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Bahnhofstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bistrita, str. Emil Gârleanu nr. 8, bl. K2, sc. B, ap. 23, judetul Bistrita-Năsăud.

130. Monea Daniela-Ioana, născută la 28 august 1957 în localitatea Sirineasa, judetul Vâlcea, România, fiica lui Zgorcea Dumitru si Gheorghita, cu domiciliul actual în Austria, 1060 Viena, Anilingasse 2/22, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Horezu, Str. Eroilor bl. G, sc. A, ap. 20, judetul Vâlcea.

131. Carp Mircea, născut la 9 noiembrie 1952 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Victor si Viorica, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Biebererstr. 125, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Nicolae Titulescu nr. 18, sectorul 1.

132. Carp Alina-Mihaela, născută la 11 martie 1953 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, fiica lui Cocea Constantin si Georgeta, cu domiciliul actual în Germania, 63071 Offenbach am Main, Biebererstr. 125, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 298, bl. 48, sc. 1, ap. 19, sectorul 2.

133. Veliak Gheorghina-Adriana, născută la 22 mai 1975 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiica lui Cărămidă Gheorghe si Viorica, cu domiciliul actual în Slovenia, Capodistria, Bonini 17, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Pecica nr. 458, judetul Arad.

134. Chioreanu Lucian, născut la 5 august 1956 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Casian si Lina, cu domiciliul actual în Germania, 10559 Berlin, Quitzowstr. 127, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Stirbei Vodă nr. 1, bl. D2, ap. 27, judetul Dolj.

135. Chioreanu Marinela, născută la 23 decembrie 1958 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, fiica lui Chinet Pavăl si Eleonora, cu domiciliul actual în Germania, 10559 Berlin, Quitzowstr. 127, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Craiova, bd. Stirbei Vodă nr. 1, bl. D2, ap. 27, judetul Dolj.

136. Vedenas Dan-Constantin, născut la 6 iunie 1972 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Constantin si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 80639 Munchen, Wilhelm Halestr. 45/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Arad, Str. Frumoasă nr. 15A, judetul Arad.

137. Luncan Vasile, născut la 17 martie 1958 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiul lui Moise si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7551 Stegersbach, Gassl 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Onisifor Ghibu nr. 18, bl. X5, ap. 18, judetul Bihor.

138. Luncan Gy.ngyi-Gabriella, născută la 3 iulie 1967 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Cretu Mihai si Buda Maria-Rozalia, cu domiciliul actual în Austria, 7551 Stegersbach, Gassl 7, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Onisifor Ghibu nr. 18, bl. X5, ap. 18, judetul Bihor.

139. Wiesner Marius-Alexandru, născut la 28 decembrie 1966 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Wiesner Alexandru-Adalbert si Peichi Leontina, cu domiciliul actual în Austria, 8435 Wagna, Fohrenbaumstr. 14/5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Timisoara, Str. Stelelor nr. 12, sc. D, ap. 14, judetul Timis.

140. Foszler Etelca, născută la 1 aprilie 1948 în localitatea Deta, judetul Timis, România, fiica lui Vincze Ioan si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Schulgasse 4/1/4, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Sfântu Gheorghe, Str. Sporturilor nr. 8, bl. 18, sc.B, ap. 8, judetul Covasna.

141. Hîncu Andreia-Ioana, născută la 2 februarie 1974 în Budapesta, Ungaria, fiica lui Hîncu Dumitru-Marius si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1180 Viena, Potzleinsdorfer H.he 41/1/8, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Măgura Vulturului nr. 66, bl. 117B, ap. 27, sectorul 2.

142. Burghelea Eden, născut la 22 mai 1970 în localitatea Băcesti, judetul Vaslui, România, fiul lui Istrail si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Engerthstr. 207/19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, Str. Gloriei nr. 2A, bl. 2A, ap. 49, judetul Neamt.

143. Burghelea Elena-Carmen, născută la 17 februarie 1975 în localitatea Roman, judetul Neamt, România, fiica lui Petrosanu Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Viena, Engerthstr. 207/19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Roman, Str. Gloriei nr. 2A, bl. 2A, ap. 49, judetul Neamt.

144. Szilagyi Csaba, născut la 3 august 1967 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, fiul lui Bela si Magdalena, cu domiciliul actual în Austria, 9555 Kornten, Glanegg 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Cluj-Napoca, str. Ion Ratiu nr. 12, ap. 13, judetul Cluj.

145. Szilagyi Ildiko, născută la 25 octombrie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, fiica lui Fazekas Zoltan si Iuliana, cu domiciliul actual în Austria, 9555 Kornten, Glanegg 33, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Oradea, str. Xenopol nr. 24, bl. PB12, ap. 5, judetul Bihor.

146. Papp Remus-Sebastian, născut la 6 septembrie 1981 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Iosif si Elena, cu domiciliul actual în Austria, 7551 Stegersbach, Angergasse 3/10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Resita, Str. Gurghiului nr. 3, bl. 3, sc. 1, ap. 8, judetul Caras-Severin.

147. Gherghescu Ion-Flavius, născut la 3 noiembrie 1975 în localitatea Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiul lui Gherghescu Constantin si Monica, cu domiciliul actual în Germania, 80939 Munchen, Oberjagerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Drobeta-Turnu Severin, Aleea Castanilor nr. 1, ap. 10, judetul Mehedinti.

148. Bicu Ion, născut la 23 iulie 1972 în localitatea Căzănesti, judetul Mehedinti, România, fiul lui Bicu Anibal si Anica, cu domiciliul actual în Austria, 8430 Neutillmitsch, Grazerstr. 83, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Căzănesti, judetul Mehedinti.

149. Bicu Atena-Georgeta, născută la 2 octombrie 1974 în localitatea Strehaia, judetul Mehedinti, România, fiica lui Bogdan David si Lăudăcescu Maria-Mariana, cu domiciliul actual în Austria, 8430 Neutillmitsch, Grazerstr. 83, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Căzănesti, judetul Mehedinti.

150. Grigore Narcis-Sorin, născut la 5 aprilie 1968 în localitatea Arad, judetul Arad, România, fiul lui Grigore Ioan si Rotaru Ecaterina, cu domiciliul actual în Germania, 24943 Flensburg, Taruper Hauptstr. 49, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Vinga bl. 1B, ap. 5, judetul Arad.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 129/2000*)

privind formarea profesională a adultilor

 


*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 375/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă si pot participa la programe de formare profesională, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenentă politică sau religioasă.

(2) Societătile comerciale, companiile si societătile nationale, regiile autonome si alte unităti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitătile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesională. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor în perioada în care salariatii participă la programele de formare profesională vor fi prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de muncă.

(3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, în conditiile legii, la programele de formare profesională organizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau de alti furnizori de formare profesională autorizati, în conditiile legii.

Art. 3. - Formarea profesională a adultilor are ca principale obiective:

a) facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordantă cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitătile pietei muncii;

b) pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la cresterea competitivitătii fortei de muncă;

c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregătirii profesionale în ocupatia de bază, precum si în ocupatii înrudite;

d) schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale capacitătii de muncă;

e) însusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 4. - (1) Formarea profesională a adultilor cuprinde formarea profesională initială si formarea profesională continuă organizate prin alte forme decât cele specifice sistemului national de învătământ.

(2) Formarea profesională initială a adultilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională continuă este ulterioară formării initiale si asigură adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competente.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonante, competenta profesională reprezintă capacitatea de a realiza activitătile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupational.

(2) Competentele profesionale se dobândesc pe cale formală, non-formală sau informală care, în sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:

a) prin calea formală se întelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională;

b) prin calea non-formală se întelege practicarea unor activităti specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;

c) prin calea informală se întelege modalitătile de formare profesională neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.

(3) Formarea profesională a adultilor se organizează pentru initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:

a) initierea reprezintă dobândirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfăsurarea unei activităti;

b) calificarea reprezintă ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane să desfăsoare activităti specifice unei ocupatii sau profesii;

c) perfectionarea constă în dezvoltarea competentelor profesionale în cadrul aceleiasi calificări;

d) specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreste obtinerea de cunostinte si deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupatii;

e) recalificarea constă în obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.

Art. 6. - (1) Formarea profesională a adultilor se poate realiza, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, de către persoane juridice de drept public sau privat, iar în cazul uceniciei, si de către persoane fizice, denumite în continuare furnizori de formare profesională.

(2) Furnizorii de formare profesională prevăzuti la alin. (1) pot presta servicii de formare profesională, cu respectarea standardelor de pregătire profesională, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

(3) Furnizori de formare profesională pot fi si centrele de formare profesională, cu sau fără personalitate juridică, înfiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.

Art. 7. - (1) Formarea profesională a adultilor se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire, profesii, ocupatii, meserii si specialităti, tinându-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de bază ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupă si de posibilitătile lor de promovare sau de încadrare în muncă, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor. În cadrul formării profesionale a adultilor functionează sistemul de credite transferabile. Pe baza cumulării acestora se poate atesta dobândirea de competente profesionale noi.

(2) Formele de realizare a formării profesionale a adultilor sunt:

a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;

b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unitătilor proprii;

c) stagii de practică si specializare în unităti din tară sau din străinătate;

d) alte forme de pregătire profesională prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Organizarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 8. - (1) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, în baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaborează politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.

(2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesională a adultilor se elaborează de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, după caz, cu consultarea autoritătilor administratiei publice locale.

(3) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă îndeplineste următoarele atributii în domeniul formării fortei de muncă:

a) coordonează la nivel national activitatea de formare profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit legii, pune în aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesională autorizati;

c) atribuie programe de formare profesională prin încredintare directă, prin selectie de oferte sau prin licitatie, în conditiile legii.

Art. 9. - Pentru realizarea formării profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, după caz, reprezentantii salariatilor în vederea elaborării planurilor de formare profesională în concordantă cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.

Art. 10. - Formarea profesională a adultilor se realizează prin programe de formare profesională ce cuprind totalitatea activitătilor de pregătire teoretică si/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu.

Art. 11. - (1) Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupatii, meserii, specialităti si profesii, denumite în continuare ocupatii, cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România - C.O.R., precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii.

(2) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, a Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Registrul national al calificărilor profesionale din România, care va fi aprobat si actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - (1) Programele de formare profesională asigură dobândirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate în conditiile reglementărilor legale în vigoare.

(2) Standardul ocupational este documentul care precizează unitătile de competentă si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitătilor cuprinse într-o ocupatie.

Art. 13. - Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupatii pentru care nu există standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare în conditiile reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Programele de formare profesională cuprind, în principal, următoarele elemente:

a) obiectivele programului de formare profesională exprimate în competentele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul;

b) durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse;

c) numărul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregătire;

d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretică si practică, denumite în continuare formatori;

e) programa de pregătire;

f) mijloacele si metodele prin care se asigură transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;

g) dotările, echipamentele si materialele necesare formării;

h) procedura de evaluare în conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesională.

(2) Programa de pregătire poate fi structurată pe module cuantificate în credite transferabile.

(3) Furnizorii de formare profesională care organizează programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele în mod corespunzător în vederea asigurării accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesională.

(4) În vederea utilizării superioare a resurselor umane si materiale furnizorii de formare profesională se pot asocia, în conditiile legii, cu unităti sau institutii de învătământ acreditate, care desfăsoară activităti de formare profesională.

Art. 15. - Participantii la programele de formare profesională nu pot fi obligati să participe la alte activităti decât cele prevăzute în programa de pregătire.

Art. 16. - (1) Furnizorii de formare profesională care organizează programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national încheie contracte de formare profesională cu participantii la aceste programe.

(2) Modelul contractului de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevăzute la art. 47.

(3) Furnizorii de formare profesională vor înregistra contractele de formare profesională la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Art. 17. - (1) Formarea profesională se poate realiza si prin ucenicie la locul de muncă, prin care absolventii de gimnaziu, cu sau fără certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesională.

(2) Conditiile în care se desfăsoară formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă, drepturile si obligatiile ucenicului si ale furnizorului de formare profesională se reglementează prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea furnizorilor de formare profesională

 

Art. 18. - (1) Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin  certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere natională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizatia pentru desfăsurarea unor activităti independente, activităti de formare profesională si sunt autorizati în conditiile legii.

(2) Programele postuniversitare de educatie permanentă, furnizate de institutiile de învătământ superior acreditate, precum si alte programe de formare profesională a adultilor de nivel universitar, organizate în învătământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academică.

(3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariatii proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unitătilor respective.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (3) au recunoastere natională numai dacă angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesională.

Art. 19. - (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională va fi coordonată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor poate înfiinta comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare comisii de autorizare.

Art. 20. - (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un presedinte si 4 experti sau specialisti din domeniul ocupatiilor pentru care se face autorizarea.

(2) Membri în comisiile de autorizare sunt:

a) directorul directiei generale judetene de muncă si solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;

b) un expert sau specialist al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

c) un expert sau specialist al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un expert sau specialist, reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;

e) un expert sau specialist al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.

(3) În exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi si alti experti sau specialisti pe domenii ocupationale. Pentru activitatea desfăsurată membrii comisiilor de autorizare si specialistii sunt indemnizati pe baza unor tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, se efectuează din venituri extrabugetare ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, conform art. 26.

(5) Sediile comisiilor de autorizare se află la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială, respectiv a municipiului Bucuresti.

(6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială sau la Directia generală de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din două persoane desemnate de directorul directiei generale judetene de muncă si solidaritate socială din personalul propriu. În municipiul Bucuresti secretariatul tehnic este format din două persoane desemnate de directorul general al Directiei generale de muncă si solidaritate socială a municipiului Bucuresti din personalul propriu.

Art. 21. - (1) Comisiile de autorizare au următoarele atributii:

a) autorizează furnizorii de formare profesională;

b) oferă consultantă si informatii furnizorilor de formare profesională;

c) monitorizează activitatea furnizorilor de formare profesională si organizarea examenelor de absolvire si, după caz, retrag autorizatia acestora;

d) coordonează organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesională si alte forme specifice.

(2) Secretariatele tehnice au următoarele atributii:

a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifică continutul si organizează evidenta acestora;

b) înaintează presedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesională;

c) înregistrează tabelele nominale cu participantii la programele de formare profesională, care au încheiat contracte cu furnizorii.

Art. 22. - (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

(2) Autorizarea se acordă pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.

(3) Filialele furnizorilor de formare profesională si centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unităti distincte si se supun separat procedurii de autorizare.

(4) Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 23. - (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:

a) programul de formare profesională;

b) experienta furnizorilor de formare profesională si rezultatele activitătii lor anterioare obtinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;

c) resursele necesare desfăsurării programelor de formare profesională.

(2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire. Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adultilor si pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.

Art. 24. - (1) Autorizarea poate fi retrasă de comisia de autorizare dacă se constată nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesională a fost autorizat sau dacă, în mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfăcătoare.

(2) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras autorizarea poate să solicite o nouă autorizare numai după un an de la data comunicării retragerii.

(3) Furnizorul de formare profesională căruia i s-a retras de două ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesională pentru aceasta.

Art. 25. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor are următoarele atributii în activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională: 

a) îndrumă metodologic, coordonează si controlează activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;

b) aprobă programele-cadru de formare profesională definită conform art. 4, în baza cărora furnizorii de formare profesională elaborează programele de formare profesională prevăzute la art. 10;

c) în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si cu Ministerul Educatiei si Cercetării elaborează criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării sau retragerii autorizatiei, precum si metodologia certificării formării profesionale a adultilor;

d) rezolvă contestatiile depuse de furnizorii de formare profesională în legătură cu activitatea comisiilor de autorizare;

e) monitorizează furnizorii de formare profesională.

Art. 26. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesională vor plăti taxe de autorizare, care se gestionează în regim extrabugetar de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

(2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie.

(3) Sumele încasate din taxele de autorizare necheltuite până la sfârsitul anului se reportează în anul următor pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

(4) Din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională se vor suporta cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii si cheltuielile de capital.

Art. 27. - Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor întocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesională a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesională autorizati.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea si certificarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 28. - Participantii la programele de formare profesională si persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică.

Art. 29. - (1) Examenul de absolvire reprezintă un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constată dobândirea competentelor specifice programului de formare profesională.

(2) Examenul de absolvire se sustine în fata unei comisii constituite din 2/3 specialisti din afara furnizorilor de formare profesională si 1/3 reprezentanti ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională.

(3) La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesională.

Art. 30. - Metodologia certificării formării profesionale a adultilor, elaborată de Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor, se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 31. - (1) În functie de tipul programului si de formele de realizare a formării profesionale, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:

a) pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de muncă, certificat de calificare profesională;

b) pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, certificat de absolvire.

(2) În cazul programelor de formare profesională structurate pe module, la terminarea fiecărui modul, după sustinerea testului de evaluare, se eliberează certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobândite, cuantificate în credite transferabile.

(3) Certificatele de calificare profesională si de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, poartă antetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetării si au regimul actelor de studii.

(4) Formularele certificatelor de calificare profesională si, respectiv, de absolvire se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale prin directiile generale judetene de muncă si solidaritate socială si, respectiv, a municipiului Bucuresti.

(5) Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însotite de o anexă în care se precizează competentele profesionale dobândite.

Art. 32. - La cererea persoanei care doreste să fie evaluată în vederea obtinerii unui certificat cu recunoastere natională, competentele profesionale dobândite pe cale formală sau informală, finalizate cu certificate care nu au recunoastere natională în conditiile prezentei ordonante, precum si competentele profesionale dobândite pe cale non-formală pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare si certificare va fi reglementată prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritătii sociale si al ministrului educatiei si cercetării.

 

CAPITOLUL V

Finantarea formării profesionale a adultilor

 

Art. 33. - Formarea si evaluarea rezultatelor formării profesionale a adultilor se finantează din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale angajatorilor;

b) bugetul asigurărilor pentru somaj;

c) sponsorizări, donatii, surse externe atrase;

d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesională.

Art. 34. - Societătile comerciale, companiile si societătile nationale, unitătile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariatilor, cheltuieli care se deduc, după caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.

Art. 35. - Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesională a salariatilor din aceste venituri.

Art. 36. - Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesională a salariatilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.

Art. 37. - (1) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de muncă pentru program normal de lucru.

(2) Angajatorii suportă cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesională, dacă aceste programe se desfăsoară în altă localitate decât cea în care salariatul îsi are locul de muncă.

Art. 38. - Salariatii care, la cererea angajatorului, participă la programe de formare profesională pe o perioadă de cel putin 3 luni încheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de muncă, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile după absolvire.

Art. 39. - Programele de formare profesională organizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă se finantează din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile legii.

Art. 40. - (1) Finantarea formării profesionale se poate realiza si din sponsorizări, donatii sau din surse externe.

(2) Conditiile si formele în care se acordă furnizorilor de formare profesională sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislatiei în vigoare sau prevederilor acordurilor internationale de cooperare la care România este parte.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 41. - (1) Programele de formare profesională care au început înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua, până la finalizare, în conditiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare la data începerii acestor programe.

(2) Furnizorii de formare profesională care au în derulare programe mai pot functiona în această calitate cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante. După această dată acestia pot functiona numai dacă sunt autorizati.

Art. 42. - (1) Furnizorii de formare profesională care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante au în derulare programe de formare profesională în vederea dobândirii unor competente pentru care nu există standarde ocupationale, după finalizarea acestor programe, îsi pot continua activitatea numai în conditiile prezentei ordonante.

(2) În cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesională pentru dobândirea de competente pentru care nu există standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si a Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 43. - Furnizorii de formare profesională autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesională.

Art. 44. - Furnizorii de formare profesională vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistică datele solicitate de acestea, referitoare la activitătile de formare profesională a adultilor.

Art. 45. - (1) Institutul National de Statistică va include în programul său de activitate cercetarea statistică periodică a formării profesionale a adultilor.

(2) Metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmăriti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetări vor fi stabilite de Institutul National de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetării si Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor.

Art. 46. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetării, exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară formarea profesională a adultilor.

Art. 47. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetării împreună cu Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, în termen de 90 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 48. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 23 alin. (2) care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.