MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 171 (XV) - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 aprilie 2003

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

102. - Lege pentru înfiintarea comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa

 

161. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa

 

103. - Lege pentru înfiintarea comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila

 

162. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila

 

104. - Lege privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

163. - Decret pentru promulgarea Legii privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 37 din 30 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată

 

Decizia nr. 110 din 13 martie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

334. - Hotărâre privind trecerea Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării la Academia Română, ca Centru de Tracologie, în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”

 

335. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistentă socială

 

336. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea normativelor de personal

 

387. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Circulară privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

 

9. - Circulară privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Sânnicolau Român, judetul Bihor, având în componentă satele Sânnicolau Român, Berechiu si Roit, prin reorganizarea comunei Cefa din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Sânnicolau Român se stabileste în satul Sânnicolau Român.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Cefa are în componentă satele: Cefa, Ateas, Bicaci, Gepiu si Inand.

(2) Resedinta comunei Cefa rămâne în satul Cefa.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Sânnicolau Român, judetul Bihor, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sânnicolau Român.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Bihor si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Bihor si Consiliul Local al Comunei Cefa, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Cefa între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Sânnicolau Român se administrează si se gestionează prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Bihor.

(3) Bugetul comunei Sânnicolau Român pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Bihor.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Cefa si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Sânnicolau Român.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Cefa, judetul Bihor, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 102.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Sânnicolau Român, judetul Bihor, prin reorganizarea comunei Cefa si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 161.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, având în componentă satul Sâmbăta de Sus si Statiunea Climaterică Sâmbăta, prin reorganizarea comunei Voila din acelasi judet.

(2) Resedinta comunei Sâmbăta de Sus se stabileste în satul Sâmbăta de Sus.

Art. 2. - (1) Comuna Voila, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componentă satele Voila, Sâmbăta de Jos, Cincsor, Dridif, Voivodeni si Ludisor.

(2) Resedinta comunei Voila rămâne în satul Voila.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor administratiei publice locale în comuna Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Sâmbăta de Sus.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Brasov si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Directia generală a finantelor publice a judetului Brasov si Consiliul Local al Comunei Voila, repartizează veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Voila între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) Veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Sâmbăta de Sus se administrează si se gestionează prin autoritătile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul judetului Brasov.

(3) Bugetul comunei Sâmbăta de Sus pe anul 2004 se elaborează de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei generale a finantelor publice a judetului Brasov.

(4) Operatiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Voila si delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Sâmbăta de Sus.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Voila, judetul Brasov, functionează în componenta avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 103.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Sâmbăta de Sus, judetul Brasov, prin reorganizarea comunei Voila si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 162.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin cadavre umane se întelege persoanele care nu mai prezintă nici un semn de activitate cerebrală, cardiacă sau respiratorie si care sunt declarate decedate din punct de vedere medical, potrivit legii.

(2) Confirmarea medicală a mortii cerebrale se face pe baza criteriilor de diagnostic stabilite conform legii.

Art. 2. - Dreptul de manipulare a cadavrelor umane pentru diagnostic sau activităti didactice si stiintifice revine serviciilor de anatomie patologică si de prosectură ale spitalelor si institutiilor de medicină legală, catedrelor de anatomie si de anatomie patologică ale institutiilor de învătământ superior medical uman de stat sau private, acreditate ori autorizate, care organizează serviciile pentru exploatarea cadavrelor.

Art. 3. - Serviciile de anatomie patologică, prosectură si morfopatologie din cadrul spitalelor, precum si catedrele de anatomie patologică din institutiile de învătământ superior medical uman asigură, prin mijloace cu caracter stiintific, stabilirea diagnosticului de certitudine, contribuind la realizarea cercetării stiintifice în domeniul medical si la îmbunătătirea asistentei medicale.

Art. 4. - (1) Serviciile pentru exploatarea cadavrelor sunt structuri functionale ale catedrelor de anatomie din institutiile de învătământ superior medical uman care au atributia preluării acestora, în scopul prelevării si conservării tesuturilor si organelor umane pentru activitate didactică si stiintifică.

(2) Institutiile de învătământ superior medical uman care organizează servicii pentru exploatarea cadavrelor pot detine si utiliza crematorii, conform prevederilor legale în domeniul protectiei mediului si cu respectarea normelor igienico-sanitare stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 5. - Activitatea de anatomie patologică constă în efectuarea de examene macroscopice si microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viată, fie la autopsie cadavrelor, si anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronsice, hepatice, pancreatice, renale, punctii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare si altele asemenea.

Art. 6. - În spitale se organizează un serviciu de anatomie patologică unic, ca sectie sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, în care sunt incluse 3 compartimente distincte:

a) compartimentul de histopatologie;

b) compartimentul de citologie;

c) compartimentul de prosectură.

Art. 7. - Activitatea din compartimentele de prosectură si autopsiile anatomopatologice se realizează numai în spitale sau în institutii de medicină legală.

 

CAPITOLUL II

Serviciile de anatomie patologică si prosectură

 

Art. 8. - (1) Activitatea de prosectură constă în următoarele:

a) efectuarea de autopsii în scop anatomoclinic si efectuarea examenului histopatologic al fragmentelor recoltate în cursul autopsiei sunt obligatorii si este recomandabil să fie efectuate de către acelasi anatomopatolog, pentru a corela datele de macroscopie cu cele de microscopie si, ulterior, cu datele clinice, în scopul aprecierii gradului de concordantă anatomoclinică;

b) activităti de restaurare a aspectului cadavrelor, precum: îmbălsămarea, spălarea, îmbrăcarea si cosmetizarea cadavrelor.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) lit. b) reprezintă o măsură medicală obligatorie pentru prevenirea contaminării si trebuie efectuate de personalul specializat al compartimentului de prosectură.

Art. 9. - Structura organizatorică si de personal, precum si atributiile serviciilor de anatomie patologică si prosectură din cadrul spitalelor sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 10. - (1) Autopsia anatomopatologică se efectuează obligatoriu în toate decesele survenite în spital care nu sunt cazuri medico-legale si unde este necesară confirmarea, precizarea sau completarea diagnosticului clinic, inclusiv decesul copiilor sub un an, indiferent de locul decesului, precum si decesele materne care nu sunt cazuri medico-legale.

(2) Nu se consideră deces sub 24 de ore decesul survenit în cursul transferului între sectii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum si decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afectiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces.

(3) Pentru pacientii cu afectiuni cronice cunoscute, bine investigate, în conditiile în care apartinătorii nu au nici o rezervă asupra bolii si tratamentului aplicat si îsi asumă în scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea autopsiei, sub semnătură, de către directorul spitalului, cu avizul sefului de sectie unde a fost internat decedatul, al medicului curant si sefului serviciului de anatomie patologică.

Art. 11. - În toate cazurile în care există suspiciunea unor implicatii medico-legale prevăzute de lege, seful serviciului de anatomie patologică din cadrul spitalului anuntă în scris, în termen de 24 de ore, organele de urmărire penală competente, pentru îndrumarea cazului către institutia de medicină legală, potrivit competentei teritoriale prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitătii si functionarea institutiilor de medicină legală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 459/2001, cu modificările ulterioare. Aceeasi procedură se realizează si pentru decedatii neidentificati si pentru cetătenii străini decedati în spital.

 

CAPITOLUL III

Catedrele de anatomie si organizarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor

 

Art. 12. - Catedra de anatomie este o unitate functională în cadrul institutiei de învătământ superior medical uman si care include serviciul pentru exploatarea cadavrelor, a cărui structură organizatorică si de personal este stabilită de conducerea institutiei.

Art. 13. - Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie au următoarele atributii:

a) preiau cadavrele pe bază de protocol încheiat între institutiile de învătământ superior medical si serviciile de anatomie patologică si prosectură ale spitalelor;

b) prepară si conservă cadavrele pentru disectie, punând la dispozitia învătământului anatomic si chirurgical materialul didactic;

c) efectuează preparate anatomice;

d) prepară schelete;

e) conservă tesuturi si organe.

Art. 14. - Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie desfăsoară în principal activităti de învătământ si de cercetare stiintifică medicală.

Art. 15. - Serviciile pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie colaborează în activitatea lor cu compartimentele de microscopie ale catedrelor de histologie, de anatomie patologică si de biologie celulară ale institutiilor de învătământ superior medical uman.

Art. 16. - (1) Catedrele de anatomie, anatomie patologică, histologie si biologie celulară împreună cu serviciile de prosectură constituie un departament functional în cadrul institutiei de învătământ superior medical uman.

(2) Serviciile de prosectură din spitalele universitare sunt folosite ca baze clinice pentru catedrele de anatomie si anatomie patologică.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea si salarizarea personalului

 

Art. 17. - (1) Finantarea serviciilor de anatomie patologică si prosecturi din cadrul spitalului se face din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, prin bugetul spitalului, conform legii.

(2) Finantarea serviciilor pentru exploatarea cadavrelor din cadrul catedrelor de anatomie se face din bugetul de stat alocat institutiei de învătământ superior medical uman si din venituri proprii ale institutiei.

(3) În cazul donatorilor de organe si/sau tesuturi aflati în moarte cerebrală, Casa Natională de Asigurări de Sănătate va deconta distinct cheltuielile efectuate de sectiile de anestezie-terapie intensivă, precum si cele efectuate de Coordonarea de transplant, pe bază de decont.

Art. 18. - (1) Personalul care îsi desfăsoară activitatea în serviciile de anatomie patologică si prosecturi ale spitalelor, precum si personalul catedrelor de anatomie, de histologie, de anatomie patologică si al catedrei de biologie celulară se încadrează în categoria locurilor de muncă în conditii deosebite de muncă.

(2) Salariile de bază ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cu 100% mai mari fată de salariile de bază prevăzute de lege pentru aceleasi categorii de personal, la care se adaugă sporurile legale.

 

CAPITOLUL V

Folosirea cadavrelor în scop didactic si stiintific si prelevarea de tesuturi si organe de la cadaver

 

Art. 19. - Catedrele de anatomie, de anatomie patologică si serviciile de prosecturi si anatomie patologică pot prelua cadavre în scop didactic si stiintific în următoarele situatii:

a) în situatia în care există o întelegere expresă prealabilă, acordată în scris, a pacientului sau a familiei;

b) persoanele în viată îsi pot pune la dispozitia institutiei de învătământ superior medical uman corpul, după deces, în baza unor norme comune elaborate de serviciile de prosectură ale spitalelor si conducerea institutiilor de învătământ superior medical uman;

c) cadavrele nerevendicate într-o perioadă mai mare de 10 zile după deces sau cele fără apartinători sunt preluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie, în baza unor norme comune stabilite de spitale si senatul institutiilor de învătământ superior medical uman.

Art. 20. - Institutiile de învătământ superior medical uman care preiau cadavre în scop didactic sau stiintific asigură serviciile funerare. Aceeasi prevedere se aplică si pentru cadavrele folosite în scopul donării de organe si/sau tesuturi, în vederea efectuării procedurilor de transplant.

Art. 21. - Prelevarea de tesuturi si organe de la cadavre în vederea transplantului se face conform legii, dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) acceptarea prealabilă, exprimată în scris în timpul vietii;

b) acceptarea scrisă a apartinătorilor sau a reprezentantului legal, după decesul persoanei;

c) de la persoane decedate, identificate si nerevendicate legal de nici un apartinător de gradul I sau de sot/sotie, care nu au întocmit în timpul vietii declaratie notarială de împotrivire.

Art. 22. - Prelevarea de tesuturi si organe de la cadavre este coordonată si supravegheată de Comisia de transplant de tesuturi si organe umane din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, constituită conform legii.

Art. 23. - Prelevarea de tesuturi si organe de la cadavre se face numai în baza unui control medical clinic si de laborator, pentru a exclude o boală infectioasă, o posibilă contaminare sau alte afectiuni care reprezintă un risc pentru primitor.

Art. 24. - (1) Prelevarea si conservarea de tesuturi si organe de la cadavre se organizează prin centrele regionale de transplant si spitalele acreditate în acest sens de către Ministerul Sănătătii si Familiei, la propunerea Comisiei de transplant de tesuturi si organe umane.

(2) Conditiile în care se poate efectua prelevarea anumitor tesuturi si organe de la cadavre sunt riguros stabilite pentru fiecare în parte de Comisia de transplant de tesuturi si organe umane.

(3) Institutiile de învătământ superior medical uman, precum si spitalele prevăzute la alin. (1) înfiintează un sistem de bănci de tesuturi pentru conservarea acestora si de monitorizare a transplantului de organe.

Art. 25. - Ministerul Sănătătii si Familiei si institutiile de învătământ superior medical si farmaceutic uman organizează un sistem informational privind prelevarea si conservarea tesuturilor si organelor umane.

Art. 26. - Prelevarea de tesuturi si organe de la cadavre se face astfel încât să nu prejudicieze rezultatele autopsiei sau ale autopsiei medico-legale.

Art. 27. - Manipularea cadavrelor, precum si prelevarea de tesuturi si organe de la cadavre, cu încălcarea prevederilor prezentei legi, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 28. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si institutiile de învătământ superior medical uman vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 29. - Orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 104.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre în vederea transplantului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 163.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 37

din 30 ianuarie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată

 

 

Nicolae Popa - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, exceptie ridicată de Constantin Chiriac în Dosarul nr. 2.457/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

La apelul nonimal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca neîntemeiată, arătând că textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei nu este aplicabil în cauză.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 24 mai 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.457/2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, exceptie ridicată de Constantin Chiriac.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia consideră că textul criticat înfrânge art. 41 alin. (1) teza a doua din Constitutie, care proclamă ocrotirea egală, indiferent de titular, a proprietătii private.

Instanta de judecată apreciază că obligatia de plată a unui serviciu public instituită prin lege nu încalcă în nici un fel dreptul de proprietate al vreunui cetătean.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate. De asemenea, în conformitate cu dispozitiile art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu modificările ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază exceptia ca fiind neîntemeiată, dat fiind că dispozitiile constitutionale invocate nu au incidentă asupra prevederilor legale criticate. Aceste din urmă prevederi au fost - în opinia Guvernului - adoptate cu respectarea dispozitiilor art. 31 si 138 din Constitutie, referitoare la dreptul la informatie si, respectiv, la stabilirea, prin lege, a impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat. Iar faptul că autorul exceptiei a încheiat si un contract cu o societate autorizată de retransmitere prin cablu a programelor unor posturi de televiziune, printre care si posturile nationale, nu îl exonerează de la plata taxei de abonament prevăzute de lege.

Avocatul Poporului consideră, de asemenea, că prevederile criticate sunt constitutionale, arătând că încheierea unui contract de furnizare a serviciilor de retransmisie a unor programe de televiziune, inclusiv ale Televiziunii Române, cu o societate de televiziune prin cablu este optiunea beneficiarului acestui contract si creează drepturi si obligatii între părtile contractante.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, dându-se articolelor o nouă numerotare. Astfel, art. 44 alin. (2) a devenit art. 40 alin. (2). Asadar, desi instanta de judecată a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 41/1994, Curtea urmează să exercite controlul de constitutionalitate cu privire la dispozitiile art. 40 alin. (2) din aceeasi lege, text care are următoarea redactare: “(2) Posesorii receptoarelor de radio si de televiziune sunt obligati să plătească o taxă de abonament către serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune.”

Argumentul autorului priveste o pretinsă încălcare a dreptului său de proprietate, pe motiv că, pe lângă taxa stabilită de lege, el plăteste si serviciile prestate de Societatea Comercială “Romania Cable Systems” - S.A., ceea ce îl duce la concluzia că textul din lege criticat îl obligă la plata de două ori a unui serviciu.

Analizând criticile de neconstitutionalitate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate, urmând a fi respinse pentru considerentele ce urmează.

Mai întâi, obiectul serviciilor ce se prestează abonatului este complet diferit, deoarece serviciul public de televiziune concepe, realizează si transmite programe, în timp ce societatea comercială cu care beneficiarul a încheiat contract nu face decât să preia si să retransmită emisiunile unor posturi de televiziune, fiind un fel de “cărăus” al acelor programe.

În al doilea rând, în timp ce obligatia de a plăti taxa de abonament la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune decurge nemijlocit din lege, raporturile beneficiarului cu societatea de retransmitere prin cablu au la bază un contract, pe care acesta nu a fost obligat să îl încheie si de care, de altfel, nici nu depinde, tehnic, receptia posturilor de televiziune, inclusiv a celor nationale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, exceptie ridicată de Constantin Chiriac în Dosarul nr. 2.457/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă si de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 ianuarie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 110

din 13 martie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Flanco International” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.048/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se prezintă partea “Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti” - CREDIDAM, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, partea prezentă pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale referitoare la obligatia statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale, Decizia nr. 180/2000 si Decizia nr. 338/2001. Partea mai arată că, întrucât autoarea exceptiei nu justifică nici un interes legitim pentru a supune controlului de constitutionalitate textele de lege criticate, exceptia ar trebui respinsă ca fiind inadmisibilă.

Reprezentantul Ministerului Public consideră textul de lege criticat ca fiind constitutional si arată că asupra exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 Curtea s-a mai pronuntat, respingând exceptia ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 14 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 7.048/2000, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Flanco International” - S.R.L. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textele de lege criticate contravin art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Constitutie, întrucât, prin aplicarea dispozitiilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, autoarea exceptiei, societate comercială, este obligată să majoreze pretul produselor comercializate (suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale, precum si aparate ce permit reproducerea acestora, destinate cumpărării de către o persoană pentru uz propriu sau pentru cercul normal al unei familii) cu 5%, ceea ce limitează posibilitătile persoanei de a achizitiona respectivele produse, fiind încălcate astfel prevederile constitutionale care consacră obligatia statului de a asigura conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că prin reglementarea mijloacelor de realizare a drepturilor patrimoniale ale titularilor drepturilor de autor sau altor drepturi conexe nu se aduce atingere obligatiei care incumbă statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul arată că textele de lege criticate reglementează remuneratia compensatorie pentru copia privată care reprezintă un drept patrimonial rezultând din dreptul de proprietate intelectuală al titularilor dreptului de autor sau al drepturilor conexe, iar nu o taxă impusă unei anumite categorii de comercianti, de natură să se reflecte asupra calitătii vietii cetătenilor. Remuneratia compensatorie are un caracter echitabil, întrucât aceasta are valoarea unei contraprestatii pentru activitatea creatoare a unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

În concluzie, exceptia de neconstitutionalitate este considerată ca fiind neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate

cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996. Textele de lege au următorul continut:

- Art. 34 alin. (2): “Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări, sonor sau audiovizual, cât si pentru aparatele ce permit reproducerea acestora, în situatia prevăzută la alin. (1), se va plăti o remuneratie stabilită conform prevederilor prezentei legi.”;

- Art. 107: “(1) Autorii operelor înregistrate sonor sau audiovizual, pe orice fel de suporturi, au dreptul, împreună cu editorii si producătorii operelor respective si cu artistii interpreti sau executanti ale căror executii sunt fixate pe aceste suporturi, la o remuneratie compensatorie pentru copia privată efectuată în conditiile art. 34 alin. (2) din prezenta lege.

(2) Remuneratia prevăzută la alin. (1) va fi plătită de fabricantii sau importatorii de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor si de către fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestora. Remuneratia se va plăti în momentul punerii în circulatie pe teritoriul national a acestor suporturi si aparate si va reprezenta 5% din pretul de vânzare al suporturilor si aparatelor fabricate în tară, respectiv 5% din valoarea înscrisă în documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate.

(3) Remuneratia prevăzută la alin. (1) se repartizează, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor, între autori, artisti interpreti sau executanti, editori si producători, după cum urmează:

a) în cazul operelor înregistrate sonor pe suporturi, 40% din remuneratie revine, în părti negociabile, autorilor si editorilor operelor înregistrate, iar restul de 60% revine, în părti egale, artistilor interpreti sau executanti, pe de o parte, si producătorilor de înregistrări sonore, pe de altă parte;

b) în cazul operelor înregistrate audiovizual pe suporturi, remuneratia se împarte în mod egal între autori, artisti interpreti sau executanti si producători.

(4) Colectarea sumelor datorate în temeiul alin. (1) se va face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru un domeniu, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Procedura repartizării acestor sume între beneficiari se va stabili printr-un protocol negociat între acestia.

(5) Organismele de gestiune colectivă care colectează sumele datorate în temeiul alin. (1) au dreptul să solicite de la fabricanti si importatori informatii privind situatia vânzărilor si, respectiv, a importurilor de suporturi si aparate si să controleze exactitatea acestora.

(6) Dreptul prevăzut la alin. (1) nu poate face obiectul unei renuntări din partea autorilor si a artistilor interpreti sau executanti.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. f), care prevăd următoarele: “(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure: [...]

f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că obiectul criticii îl constituie, de fapt, art. 107 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996, cu raportare la art. 34 alin. (2) din aceeasi lege, întrucât textul criticat, în alin. (1), face trimitere la acest articol.

Autorul exceptiei consideră că reglementarea remuneratiei compensatorii pentru copia privată - în cuantum de 5% din pretul de vânzare al suporturilor si aparatelor fabricate în tară sau din valoarea înscrisă în documentele organelor vamale, pentru cele importate -, care se plăteste de către fabricantii sau importatorii de suporturi utilizabile pentru reproducerea operelor si de către fabricantii sau importatorii de aparate ce permit reproducerea acestora autorilor, editorilor si producătorilor, precum si artistilor interpreti sau executanti, contravine prevederilor art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie.

În argumentarea criticii se sustine că, prin plata acestei remuneratii, producătorii si importatorii de suporturi si aparate destinate reproducerii operelor vor fi obligati să majoreze preturile produselor, diminuând astfel posibilitătile de achizitionare ale acestora, ceea ce contravine prevederilor textului constitutional privind cresterea calitătii vietii.

Dacă un atare rationament ar fi acceptat, orice majorare de impozite, taxe si tarife, chiar impusă de ratiuni economice incontestabile, ar trebui considerată ca venind în contradictie cu art. 134 alin. (1) si (2) din Constitutie, ceea ce, evident, ar fi absurd. Textul constitutional de referintă are în vedere obligatia statului de a crea conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii, asigurând premisele, cadrul legal favorabil îmbunătătirii conditiilor de trai, si nu cresterea calitătii vietii, în sine. Distinctia este esentială si se impune în considerarea specificului economiei de piată, în care statul nu mai este detinătorul exclusiv al tuturor pârghiilor economice, rolul său fiind limitat la crearea cadrului general, economic, social si politic, necesar pentru derularea activitătii agentilor economici, ceea ce implică adoptarea unor reglementări stimulatorii, dar în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor si intereselor legitime ale tuturor.

În spetă, remuneratia compensatorie pentru copia privată este un drept patrimonial rezultând din dreptul de proprietate intelectuală al titularilor dreptului de autor sau al drepturilor conexe. Art. 107 din Legea nr.  /1996 reglementează o remuneratie de 5% aplicată asupra pretului de vânzare al suporturilor si aparatelor fabricate în tară, respectiv asupra valorii înscrise în documentele organelor vamale pentru suporturile si aparatele importate. Faptul că, pe această cale, are loc o majorare a pretului de vânzare a produselor respective nu îndreptăteste ignorarea drepturilor de proprietate intelectuală, caracterul echitabil al remuneratiei compensatorii rezultând din faptul că aceasta are valoarea unei contraprestatii pentru activitatea creatoare a unor persoane fizice sau juridice de drept privat, activitate pusă în slujba unor terti, care în acest fel pot să apară în calitate de debitori. De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 180/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 8 decembrie 2000, statuând că aceste texte nu contravin Legii fundamentale. Solutia pronuntată în această decizie este valabilă si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) si ale art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Flanco International” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 7.048/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2003.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării la Academia Română, ca Centru de Tracologie, în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti din subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării în subordinea Academiei Române.

(2) Institutul National Român de Tracologie se reorganizează, ca unitate fără personalitate juridică, în structura Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, sub denumirea de Centrul de Tracologie.

(3) Centrul de Tracologie are sediul în municipiul Bucuresti, str. Henri Coandă nr. 11, la Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”.

Art. 2. - (1) Personalul Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti va fi preluat prin examen ori concurs, în conditiile legii, de Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”.

(2) Numărul si structura personalului Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti, preluat de Centrul de Tracologie, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Cu numărul de posturi preluat de Centrul de Tracologie de la Institutul National Român de Tracologie din Bucuresti se modifică în mod corespunzător numărul de posturi aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării si Academiei Române.

Art. 3. - Pentru finantarea cheltuielilor Centrului de Tracologie se aprobă diminuarea bugetului aprobat Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2003 cu sumele aferente finantării Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti si majorarea cu aceleasi sume a bugetului Academiei Române, conform anexei nr. 2.

Art. 4. - (1) Patrimoniul Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti se preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Ministerul Educatiei si Cercetării si Academia Română, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” va prelua toate drepturile si obligatiile legale si contractuale ale Institutului National Român de Tracologie din Bucuresti.

Art. 5. - (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2003, în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării si în bugetul Academiei Române, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.

(2) Se autorizează Ministerul Educatiei si Cercetării si Academia Română să efectueze, pe baza datelor de executie bugetară la 31 martie 2003, regularizarea creditelor bugetare deschise si a plătilor de casă efectuate.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării si Academia Română vor actualiza, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicării prevederilor acesteia.

Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pozitia nr. 13 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Presedintele Academiei Române,

Eugen Simion

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 334.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMĂRUL SI STRUCTURA PERSONALULUI

 

Nr. crt.

Functia

Studii

Nr. de posturi

1.

Cercetător stiintific principal I

S

3

2.

Cercetător stiintific principal II

S

8

3.

Cercetător stiintific principal III

S

10

4.

Cercetător stiintific

S

3

5.

Economist IA

S

1

6.

Secretar de redactie I

SSD

1

7.

Secretar de redactie I

M

1

8.

Asistent I

M

6

9.

Asistent II

M

1

10.

Îngrijitor

M

1

 

TOTAL POSTURI:

 

35

 

ANEXA Nr. 2*)

 

MODIFICĂRI

în structura bugetului de venituri si cheltuieli si numărului de personal ale Ministerului Educatiei si Cercetării si Academiei Române

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistentă socială

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protectia copilului organizate la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.”

2. După alineatul (2) al articolului 3 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistentă socială prevăzut în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (2) lit. A nu se aplică în cazul serviciului public de asistentă socială organizat la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 335.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia nr. 48 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine si cariere, etapa a V-a, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 9 iulie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

- milioane lei -

Nr. crt.

Mina/cariera

Obiectivul

Data încetării activitătii

Codul perimetrului

Cheltuieli totale pentru închidere

(7+8)

Din care:

Conservare

anuală

Pentru elaborare documentatie

Pentru închidere, inclusiv ecologizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

48.

 

Câmpul II Ocnele Mari

1993

340161

485086,568

500,000

484.586,568

 

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2003.

Nr. 336.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea normativelor de personal

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei management, salarizare si structuri unităti sanitare nr. DB 2.547/2003,

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normativele de personal pe tipuri de unităti sanitare, categorii de personal si tipuri de activităti medicale, conform anexelor nr. 1-17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinitele si unitătile scolare din mediul urban, precum si din unitătile de învătământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001.

Art. 3. - Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire si control al infectiilor nozocomiale din unitătile sanitare este prevăzută la cap. I din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 984/1994.

Art. 4. - Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este orientativ si se determină în functie de cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei unităti sanitare publice.

Art. 5. - Ordonatorul de credite al unitătii sanitare publice are obligatia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 6. - Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 135/2002 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 25 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Directia management, salarizare si structuri unităti sanitare din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică si unitătile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 17 martie 2003.

Nr. 208.


*) Anexele nr. 1-17 se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul dobânzii la depozitele la termen constituite la Trezoreria statului

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 1 aprilie 2003, nivelul dobânzii acordate de Trezoreria statului la depozitele pe termen de 1 lună se stabileste la 9% pe an, iar la depozitele pe termen de 3 luni, la 10% pe an.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi adus la îndeplinire de Directia generală a trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 martie 2003.

Nr. 387.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor practicate de Banca Natională a României la facilitătile permanente acordate băncilor

 

În baza art. 2 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor,

în temeiul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, având în vedere evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu data de 31 martie 2003, rata dobânzii la facilitatea de creditare se stabileste la un nivel de 30,0% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 8.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, în temeiul art. 50 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

având în vedere evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie - 23 mai 2003, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în lei se stabileste la un nivel de 45,0% pe an.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

GUVERNATOR

 

Bucuresti, 26 martie 2003.

Nr. 9.